Modernizacja Mi-24 i T-72 ruszy do przyszłego roku?

29 października 2018, 12:16
T72 sofiński
Fot. szer. D. Sofiński.

W przyszłorocznym budżecie przewidziano środki finansowe na modernizację śmigłowców Mi-24 i czołgów T-72. Do końca 2019 roku powinny więc zostać sfinalizowane umowy dotyczące realizacji obu programów.

Ze szczegółowej informacji MON dla posłów i senatorów dotyczącej projektu budżetu obronnego na rok 2019, którą poznało Defence24.pl, wynika że w przyszłym roku planowane jest wydanie środków finansowych między innymi na modernizację czołgów T-72 i śmigłowców Mi-24. W praktyce oznacza to, że umowy dotyczące realizacji obu tych programów powinny zostać podpisane nie później niż w roku 2019, aby móc wydać zaplanowane nań pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Co ciekawe, fundusze te zostały ujęte w puli przeznaczonej na modernizację Sił Zbrojnych RP poza programami operacyjnymi, a nie w programach dotyczących wojsk pancernych czy śmigłowców.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi jeszcze niedawno przez Ministerstwo Obrony Narodowej, oba te programy wciąż znajdują się na etapie prac analitycznych. Jeśli chodzi o modernizację Mi-24, to wiadomo, że powinna ona objąć integrację nowych typów uzbrojenia, w tym między innymi przeciwpancernego pocisku kierowanego, jak i rakiet niekierowanych w kalibrze 70 mm zgodnym ze standardem NATO.

Oprócz tego planowane jest ulepszenie awioniki śmigłowców. Prace mogą być realizowane przez należące do PGZ Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1, które od lat zajmują się prowadzeniem obsług, modyfikacji i remontów tych śmigłowców. Prawdopodobne jest podjęcie przez tę spółkę współpracy z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi. W tym drugim wypadku - w szczególności odpowiedzialnymi za dostawę przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Polskie Mi-24 nie dysponują już kierowanymi pociskami przeciwpancernymi. Fot. por. nawig. Ryszard Sikora
Polskie Mi-24 nie dysponują już kierowanymi pociskami przeciwpancernymi. Fot. por. nawig. Ryszard Sikora

Na razie resort obrony nie informował, ile śmigłowców przewidzianych jest do modernizacji. – Docelowa liczba modernizowanych śmigłowców uzależniona będzie od terminu pozyskania maszyn uderzeniowych nowego typu oraz wyników analiz koszt-efekt – informował jeszcze w maju br. Oddział Mediów MON. Siły Zbrojne RP dysponują niemal 30 Mi-24, w dwóch wersjach Mi-24D i Mi-24W. Docelowo mają one zostać zastąpione przez nowe maszyny Kruk, ale modernizacja istniejących wiropłatów ma stanowić rozwiązanie pomostowe.

Z kolei jeśli chodzi o modernizację czołgów T-72, prace analityczne w tym zakresie prowadzone są od ubiegłego roku. W lipcu br. ówczesny wiceszef MON Sebastian Chwałek mówił, że przewiduje się ulepszenie 318 czołgów tego typu. To więcej, niż jest obecnie w służbie w Wojsku Polskim, przez co – jeżeli te deklaracje zostaną zrealizowane – prawdopodobne jest przywrócenie do eksploatacji i sformowanie dodatkowych pododdziałów (przypuszczalnie w sile jednego batalionu).

Główną rolę w modernizacji czołgów T-72M1 powinien odegrać polski przemysł zbrojeniowy, w tym spółki należące do PGZ. Sebastian Chwałek mówił w lipcu, że zakłady Bumar-Łabędy złożyły już deklarację co do szybkości i mocy przerobowych, jeśli chodzi o realizację tego programu. Nie wiadomo na razie, jaki będzie dokładnie zakres prac, jednak mogą one objąć np. modernizację systemów optoelektronicznych i kierowania ogniem, układu stabilizacji armaty, instalację pancerza reaktywnego, nowych środków łączności, czy nowej amunicji. Mało prawdopodobne jest natomiast, by MON zdecydował się na głęboką modernizację obejmującą np. wymianę armaty na NATO-wski kaliber 120 mm.

Modernizacja czołgów T-72 została zarekomendowana przez Strategiczny Przegląd Obronny. Ma stanowić rozwiązanie pomostowe, do wprowadzenia czołgu nowej generacji, przewidzianego do opracowania w ramach współpracy międzynarodowej. Pojazd ten może jednak zostać przypuszczalnie wdrożony najwcześniej dopiero w drugiej połowie następnej dekady. Do tego czasu T-72 (i PT-91) będą stanowić – obok Leopardów 2A5 i 2A4/2PL – podstawowe wyposażenie Wojsk Pancernych.

Przeznaczenie w budżecie na 2019 rok pieniędzy na oba programy oznacza, że założeniem MON jest ich finalizacja najpóźniej w przyszłym roku. Będzie to jednak wymagało sprawnego prowadzenia postępowań, bo oba projekty są – według dostępnych informacji – nadal na etapie analiz.

Reklama
Tweets Defence24