Szef MON podpisał Program Rozwoju Sił Zbrojnych

28 listopada 2018, 15:04
Rosomak Anakonda 2018
Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w środę zarządzenie ustanawiające "Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026". Jego priorytety to m.in. przyspieszenie formowania nowej 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, budowa wojsk cyberobrony i kontynuacja tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. – Prace nad nowym Planem Modernizacji Technicznej już trwają – zapewnił minister obrony.

O podpisaniu programu MON poinformowało w komunikacie przesłanym m.in. do Defence24.pl. Sam program jest dokumentem niejawnym, ale resort potwierdził priorytety, o których mówił nam w ubiegłym tygodniu wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

MON podkreśla, że założeniem nowego programu jest wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych, w tym przez priorytetowe traktowanie północno-wschodniej części kraju. MON zwraca uwagę na przyspieszenie formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, która została formalnie utworzona we wrześniu. Podkreśla również decyzję o wzroście ukompletowania 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach, której jednostki znajdują się na północ i wschód od Warszawy. Częścią programu jest też odtworzenie pułku artylerii przeciwpancernej w Suwałkach, a więc w newralgicznym dla NATO miejscu, tuż przy granicy z Litwą. Decyzję o odtworzeniu jednostki (dziś w Suwałkach jest dywizjon artylerii przeciwpancernej) Błaszczak ogłosił pod koniec kampanii przed wyborami samorządowymi.

Resort zwrócił też uwagę, że w programie uwzględniono także kontynuację formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, budowę "wojsk cyberobrony" i wdrożenie nowego sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, który zacznie obowiązywać 23 grudnia.

W komunikacie MON podkreślono również wprowadzenie nowoczesnych systemów obrony powietrznej (zapewne chodzi głównie o programy Wisła i Narew) oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu (program Homar), a także osiągniecie gotowości bojowej przez dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, które w tym i w przyszłym tygodniu przechodzi certyfikację w ramach ćwiczenia Anakonda 2018. Ostatni wymieniony przez MON priorytet to poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego naszych dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach.

Program rozwoju sił zbrojnych określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany harmonijnego rozwoju dotyczące wszystkich zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje także liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów naszych Sił Zbrojnych – poinformowało MON.

Program stanowi podstawę do wydania tzw. planów pochodnych, z których najważniejszy jest Plan Modernizacji Technicznej na lata 2017-26. Szef MON napisał, że prace nad tym dokumentem już trwają. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami resortowymi powinny one zakończyć się w ciągu trzech miesięcy.

Zarówno podpisany przez szefa MON program rozwoju sił zbrojnych, jak i czekająca na opracowanie nowa wersja PMT dotyczą lat 2017-26, czyli okresu, który rozpoczął się prawie dwa lata temu. Wciąż obowiązuje więc PMT na lata 2013-22. Z tego powodu resort był niejednokrotnie krytykowany przez opozycję.

Opóźnienie w przyjęciu nowej edycji programu rozwoju sił zbrojnych MON tłumaczy Strategicznym Przeglądem Obronnym, który został przeprowadzony w 2016 i 2017 r., a także zmianą na stanowisku szefa MON – w styczniu 2018 r. Mariusz Błaszczak zastąpił Antoniego Macierewicza.

Dopóki nie będzie nowej edycji PMT MON nie może zaciągać zobowiązań finansowych wykraczających poza rok 2022, czyli koniec okresu obowiązywania ostatniej przyjętej edycji planu. Bez nowej wersji tego planu nie ma bowiem żadnych podstaw prawnych, by podpisywać umowy, których realizacja będzie wykraczała poza rok 2022.

Obecnie przepisy przewidują, że rząd co cztery lata określa szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny, 10-letni okres planistyczny. W tym miesiącu Sejm i Senat przyjęły ustawę, która wydłuża okres planistyczny do 15 lat. Dokument został skierowany do podpisu prezydenta. Jego przepisy nie wzbudziły w parlamencie kontrowersji.

Przepisy przejściowe przesądzają jednak, że nadal będą obowiązywały dokumenty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych. Oznacza to – jak wskazują generałowie ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – że pierwszy 15-letni plan zostanie wydany na lata 2021-35 (gdyby nie zmiana ustawy, byłby to plan na lata 2021-30).

Reklama
Tweets Defence24