Serwisowanie śmigłowców W-3 i SW-4 dla WSK PZL- Świdnik

23 lutego 2019, 15:27
840_472_matched__peon7i_Guszec2018
Fot. Juliusz Sabak/Defence24.pl
Reklama

3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej z Kutna opublikowała ogłoszenia, w których informuje o wyborze wykonawcy, na rzecz którego wydano decyzję o udzieleniu zamówień na serwisowanie śmigłowców W-3 i SW-4.

Zgodnie z ogłoszeniami o udzieleniu zamówień, 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej dokonała wyboru wykonawcy, który otrzymał zamówienia na serwisowanie wiropłatów W-3 w latach 2019-2022 i SW-4. W obu przypadkach została nim Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL- Świdnik.

Zamawiający poinformował, że wyboru wykonawcy dokonano w obu postępowaniach w trybie procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uzasadniono to tym, że zamawiający wiedział, na podstawie analizy rynku, że jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia jest WSK PZL-Świdnik. Firma ta jest bowiem jedynym właścicielem dokumentacji techniczno-remontowej obowiązującej podczas naprawy głównej śmigłowców W-3 i SW-4 wszystkich wersji eksploatowanych w lotnictwie wojskowym RP, posiada również prawa wyłączności w zakresie prac obsługowo-naprawczych tych wiropłatów. Dodatkowo, wybrany wykonawca dysponuje zdolnościami technicznymi zapewniającymi realizację zamówień oraz nie istnieje alternatywne rozwiązanie umożliwiające realizację obu zamówień.

Całkowita końcowa wartość zamówienia na serwisowanie śmigłowców W-3 wynosi blisko 67,5 mln PLN (bez VAT), w przypadku umowy na serwisowanie śmigłowców SW-4 wartość ta to nieco ponad 13 mln PLN (również bez wliczonego podatku VAT).

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Reklama
maxynilian
niedziela, 24 lutego 2019, 21:49

a jakie ma znaczenie serwisowanie złomu!!!

Ok bajdur
niedziela, 24 lutego 2019, 02:36

Do 8 lutego był termin na zgłoszenia chętnych do modernizacji naszych mi24. Czy ktokolwiek się zgłosił, czy nadal śmigłowce bojowe będą bez środków bojowych? Za każdym razem gdy ytzeba kupić ppk, granatniki, zintegrować ppk z pojazdami zalega grobowa cisza. Przecież te wyroby nie wymagają analiz. Każdy wie do czego służy granatnik oraz po co śmigłowcom skuteczny ppk. Bajki o dużych wydatkach mnie nie zadowalają. Oczekuję bardzo nowocześnie wyposażonej armii a nie kolejnych 500plusów i ławeczek.

Willgraf
sobota, 23 lutego 2019, 20:40

.....i znowu włoska robota x 10 w kosztach ....

Polish blues
sobota, 23 lutego 2019, 16:55

Tylko tyle nam zostało z szumnie zapowiadanej modernizacji.

Tweets Defence24