Obowiązkowe ćwiczenia rezerwy – nowelizacja rozporządzenia

9 lipca 2021, 13:15
Szkolenie
Fot. plut. Bartek Grądkowski, www.wojsko-polskie.pl
Reklama

Resort obrony narodowej przygotował propozycję nowelizacji rozporządzenia niezwykle istotnego dla sił zbrojnych w zakresie budowy i utrzymania odpowiedniego poziomu wyszkolenia rezerwistów. Sprawdzamy jak szeroki jest zakres proponowanych zmian i w jaki sposób wpłyną one na system szkolenia rezerw.

8 lipca w biuletynie informacji publicznych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Wnioskodawcą jest Minister Obrony Narodowej, a wniosek przedstawiony został jako wykonanie upoważnienia zawartego w artykule 101 ustęp 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 372).

Uzasadnienie zmian

Niewątpliwie system szkolenia rezerw wymaga wprowadzenia wielu zmian. W siłach zbrojnych zachodzi stopniowy proces modernizacji technicznej determinujący konieczność przekwalifikowania i przeszkolenia rezerwistów do nowych specjalności wojskowych. Brak takich możliwości powoduje natomiast problemy z realizacją mobilizacyjnego uzupełniania sił zbrojnych. Profesjonalne szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości rezerw osobowych oraz przygotowanie do mobilizacji sił zbrojnych to priorytety, na które zwraca uwagę generał Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zmiany w tym niezwykle istotnym obszarze wymagają także dostosowania szeregu aktów prawnych, uregulowania w nich zawarte często nie przystają bowiem do realiów XXI wieku.

Zmiany są zatem niezbędne, co podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W sytuacji braku takiej możliwości pojawiają się problemy z właściwym mobilizacyjnym uzupełnieniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejszą potrzebą jest stworzenie prawnych warunków do przeszkalania i sprawdzania zdolności jednostek wojskowych lub pododdziałów do wykonywania zadań, do których są one przeznaczone. Obecnie jednostki wojskowe korzystają z możliwości uzupełniania stanów osobowych wyszkolonymi żołnierzami rezerwy pozyskiwanymi po odejściu z zawodowej służby wojskowej, po odbyciu służby przygotowawczej, szkoleniu w ramach programu Legii Akademickiej, Terytorialnej Służby Wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych.

Uzasadnienie MON

Autorzy uzasadnienia podkreślają, że najskuteczniejszą formą pozyskiwania wyszkolonych do obsługi wdrażanego do sił zbrojnych nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego zasobów osobowych są „ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy” i utrzymywanie przez nich poziomu nabytych umiejętności i kwalifikacji, co w konsekwencji przełoży się na poprawę mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych. Jednocześnie resort Obrony Narodowej i Sztab Generalny WP bazując na postanowieniach nowego „Programu rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2021 – 2035” określiły potrzeby w zakresie szkolenia oraz utrzymania wysokiej jakości uzupełnień mobilizacyjnych wskazując roczne limity powołań rezerwistów. Minister Obrony Narodowej w przedstawionym projekcie postuluje wprowadzenie literalnego okresu, na który wprowadza się obowiązek ćwiczeń wojskowych – od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 grudnia 2035 roku. W obowiązującym aktualnie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 321) założono bezterminowe wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

Sądy a terminy obowiązkowych ćwiczeń

Dotychczasowe regulacje nie budziły wątpliwości organów administracji wojskowej ani sądów administracyjnych orzekających w sprawach odwołań obywateli od powołań na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Sytuacja zmieniła się jednak w styczniu.

21 stycznia 2021 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (Sygn. Akt II SA/Rz 1317/20), na mocy którego uchylono kartę powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Uzasadniając wyrok sąd wskazał, że ze względu na wymóg określenia okresu, na jaki wprowadzono obowiązek ćwiczeń wojskowych, o którym mowa w art. 101 ust. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), nie można wprowadzić przedmiotowych ćwiczeń w sposób bezterminowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wychodząc przez pryzmat przepisów Konstytucji RP uznał normę prawną zawartą w § 1 rozporządzenia za niezgodną z delegacją ustawową, a tym samym stwierdził wadliwość podstawy prawnej karty powołania. Niezależnie od złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na przedmiotowe orzeczenie, jego długofalowe skutki mogą powodować uchylanie przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne kolejnych kart powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe ze względu na brak określenia okresu, na jaki wprowadzone są obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Może się to przełożyć negatywnie na działania prowadzone przez terenowe organy administracji Wojskowej. Zapadły już bowiem kolejne wyroki sądów administracyjnych powołujące się na stanowisku WSA w Rzeszowie. Resort obrony narodowej podjął jednak działania legislacyjne, które mają ograniczyć negatywne skutki poprzez dostosowanie obowiązujących zapisów do wyroków wydawanych przez sądy administracyjne.

W celu zapobieżenia sytuacjom kontestowania przez sądy możliwości powoływania żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe opracowano projekt nowego rozporządzenia, na mocy którego określony zostanie termin wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2035 r.

Wskazany termin został skorelowany z potrzebami szkoleniowymi i uzupełnieniowymi wskazanymi w nowym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2021 – 2035”.

Uzasadnienie MON

 

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 132
Reklama
Fanklub Daviena i GB
sobota, 25 września 2021, 21:28

Jedyny dobry system szkolenia rezerwy jest w Szwajcarii. Ludzie mają mundury i uzbrojenie w domach. Podległość cywilna jest taka sama jak wojskowa, czyli szef w pracy jest dowódcą w wojsku. Jak awansuje w cywilu, to awansuje w wojsku (dzięki temu jest też rozwiązany problem cywilnej kontroli nad wojskiem). Rezerwa działa na swoim terenie, który świetnie zna, oddziały znają się też z cywila, każdy wie czego może spodziewać się po dowódcy, podwładnym czy koledze i nie ma problemu z tym, że "szef nie dał zwolnienia na ćwiczenia" a dowódca nie ma problemu z autorytetem, bo żołnierz wie, że ćwiczenia się skończą i dowódca jako szef rozliczy się z nim w pracy... Reszta krajów to jakaś kwitnąca lipa a nie szkolenia rezerwy, choć oczywiście nie wiem jak jest np. w takiej Korei Północnej czy na Kubie, może jest to też tam dobrze zorganizowane... :D

Jesień92
środa, 22 września 2021, 13:36

Moja karta mobilizacyjna już rozpada się ze starości i ani razu mnie nie powołali.

Rezerwa jesień 2021
wtorek, 21 września 2021, 07:18

Do rezerwy biorą niezaszczepionych ludzi, którzy mogli się zarazić w drodze do wojska w komunikacji miejskiej. Na stołówkach zajęte wszystkie krzesełka obok siebie. W wojsku covid nie istnieje. Gadanie, że wojsko musi sie przeszkolić na nowym sprzęcie to fikcja. Na poligonach często rezerwa nie strzela bo nie jest przeszkolona. Służy tylko do tego by stać przy szlabanach z pustym kałachem i palić przysłowiowego głupa.

marian
sobota, 25 września 2021, 22:06

Ale zaszczepieni także mogą zarazić się w drodze do wojska, tak samo jak w drodze do sklepu, do pracy, itd. A to w cywilnych zakładach pracy jedzą przy maszynach, czy na stołówkach?

tyle w temacie
środa, 8 września 2021, 18:30

niechże się wojskowi ockną i patrz a z czego żyją. Rezerwista 60 kilkulatek? pukpuk puk, czy ktoś tam mieszka? Ale to nic. hitem niech będzie to, że w roku 1999 mój mąż dostał wezwanie na ćwiczenia. Tylko, że on już nie żył od ponad roku. Do WKU pojechałam z aktem zgonu, który oglądany był z każdej strony. nie komentuję.

H
piątek, 10 września 2021, 22:38

MON to stan umysłu. Nie ma żadnego zagrożenia bo nie wróciła ZSW.

Norb
wtorek, 31 sierpnia 2021, 22:48

Jakie rozporządzenia? Jakie szkolenia? Byłem WP w 2000 roku, SPR pół roku. Później co roku od 2011 do 2014 w NSR, po 5 tygodni w roku. Fikcja i 1984 jak u Orwella. Nie ma szkoleń, siedzi się na dupie. Żarcie w NSR to była parodia, w więzieniu chyba lepiej żywią, syf. Kadra w mojej kompanii : fikcja. Wszyscy zaliczyli ćwiczenia fizyczne ale tylko ja jeden na nich byłem z żołnierzami. Żołnierze widzieli. I mają poważać takich lewusów? Syf kiła i mogiła albo lepiej: .. i kamieni kupa.. nie ma wojska, jest fikcja. Jedyne co nas uratuje jak bedzie wojna to polska duma narodowa i chęć pokazania przeciwnikowi kto ma tu coś do gadania. I tylko to. Nie ma sprzętu są zabytki, nie ma szkoleń, jest science fiction.

Antoni
piątek, 10 września 2021, 12:00

potwierdzam, byłem na szkoleniu rezerwy w 2018 roku, to samo sie dzialo czyli fikcja i zmarnowany czas

Zgroza
wtorek, 17 sierpnia 2021, 17:08

To jeden z rezerwistów któremu sąd wyrokiem uchylił kartę powołania, przerażające co to mundurowe pseudo wojskowe towarzystwo wyprawia w kraju... "W odwołaniu tej decyzji rezerwista podał, że mieszka i pracuje na terenie Niemiec. Jest zatrudniony na stałe w niemieckiej firmie, przy czym wykorzystał już przysługujący mu na ten rok urlop. Pracodawca nie wyraża zgody na udzielenie mu bezpłatnego urlopu. Wyjazd na ćwiczenia oznaczałby "zwolnienie dyscyplinarne z pracy". Rezerwista zaznaczył, że ma żonę i dwoje dzieci. Zwrócił się o zwolnienie go z ćwiczeń wojskowych w tym terminie. W uzasadnieniu podał też, że w Niemczech przebywa od poniedziałku do czwartku, a od piątku do niedzieli wieczorem oraz we wszystkie dni wolne od pracy i święta w swojej rodzinnej miejscowości. Sytuacja w jakiej się znalazł jest dla niego krytyczna, bowiem w związku z pandemią bardzo ciężko jest znaleźć pracę, co wpłynie  na utrzymanie jego rodziny."

kapral rez.52 lata
czwartek, 5 sierpnia 2021, 19:57

niemcy pod koniec wojny też powołali volkssturm i my dążymy do pododnej armii

Piotr.
piątek, 3 września 2021, 10:32

Volkssturm od 16-60 roku życia.

st szer
środa, 18 sierpnia 2021, 15:18

powiem że ma Pan rację coś jest w tym a zasoby rezerwistów znikają jak śnieg na wiosnę

F
piątek, 10 września 2021, 22:39

Nie znikają jest wielu kontraktowych i zawodowych z emeryturami przed 60tką.

marian
sobota, 25 września 2021, 22:08

Ale ich także powołują.

gally
wtorek, 27 lipca 2021, 21:55

Kogoś poje..ło służyłem w armii od 1998 do tego roku, to znaczy do 30 czerwca a 5 lipca dostałem powołanie do rezerwy. Nie macie na co pieniędzy wydawać . Na szkolenia rezerwy to można powołać co 5,10 lat a nie po 23 latach wysługi . Człowiek chce sobie życie w cywilu ułożyć a wy co nie wiecie ze "nadgorliwość jest gorsza no wiecie od czego. Człowiek ma nową robotę i co ma powiedzieć pracodawcy. Pomyślał ktoś z was o tym? Nie kur.a na pewno nie bo większości z was to MON życie u........

V
piątek, 10 września 2021, 22:40

Za przywileje powinniście dybać do 65 roku.

na pewno 23 lata?
sobota, 28 sierpnia 2021, 21:57

żołnierz z taka wysługą nie używa słowa "powołanie do rezerwy"

marian
piątek, 30 lipca 2021, 18:49

Ale otrzymał Pan kartę powołania, czy tylko przydział mobilizacyjny? Pokaszlesz Pan trochę jak pojedziesz na ćwiczenia, to nawet na jednostkę Pana nie wpuszczą ;)

Lokj
wtorek, 21 września 2021, 07:21

Wpuszczą reżim sanitarny nie istnieje. Bynajmniej w Kołobrzegu.

sobota, 25 września 2021, 22:12

Znaczy się - poszli po rozum do głowy.

PL02
piątek, 23 lipca 2021, 22:44

Morale Panowie Morale.. można sobię gdybać, tworzyć na papierze, ale jeśli motywacja nie będzie z serca, albo będzie niszczona przez kiepską organizację ćwiczeń albo przez zazdrosnych przełożonych.. To jaki to ma sens? Ostatnio otrzymałem pytanie: "Czy nie będzie miał Pan problemu z tym, że przełożony będzie miał niższe wykształcenie?" po latach wiem, że to przełożeni mają z tym problem - niestety, własne problemy przełożonych mogą blokować profesjonalizm.

Jansen
wtorek, 3 sierpnia 2021, 07:41

Przełożony z niższym wykształceniem? Na prawdę ktoś się tym przejął? Przecież teraz nawet hierarchia stopni to jakaś fikcja. Byłem świadkiem podczas ćwiczeń rezerwy wyznaczania sierżanta na szefa sztabu batalionu nad porucznikami, dowodzenia przez podporucznika (od pół roku w służbie zawodowej) rezerwistami-byłymi zawodowymi kapitanami i porucznikami, o przekazywaniu szkolenia oficerów w ręce szeregowych nie wspominając. Oczywiście nie ma problemu, by instruktor był szeregowym jeśli jego rola ogranicza się do przekazywania wiedzy, w której jest specjalistą, ale ci szeregowi musztrowali oficerów jadąc "na ty" ludziom starszym o ponad 10 stopni i 20 lat. O braku przestrzegania podstawowych zasad wojskowego zachowania się przy zwracaniu do starszych stopniem, przy wchodzeniu do ich pomieszczeń itd. nie mówię. Nikt nie chce się wywyższać, ale jak się latami zasługiwało na swój stopień to przejście do rezerwy nie może tego niwelować bo pan szeregowy na kontrakcie ,a się lepszego od każdego rezerwisty, nie mając nawet pojęcia o jego przeszłości i wiedzy. Po takich ćwiczeniach nabiera się tylko niechęci do wracania w szeregi takiego dziwnego wojska.

powołaniec
czwartek, 22 lipca 2021, 17:18

Nie odebrałem listu poleconego z WKU, (prawdopodobnie na ćwiczenia wojskowe) do rezerwy. Byłem na ćwiczeniach jakieś 2 lata temu... strata i marnowanie czasu... trwało to 3 tygodnie. Teraz nie mam zamiaru nawet się tam pojawiać. Otrzymałem list na inny adres niż obecny, gdzie już dawno tam nie mieszkam. Czy panowie mundurowi mogą coś mi zrobić w związku z tym ? Równie dobrze mogę być na urlopie za granicą ;) Czy w ten sposób uniknę jednorazowo wstawienia się na ćwiczenia wojskowe ? Różne wersje słyszałem, żeby nie odbierać listów poleconych od WKU druga sprawa L4 ale oczywiście nie mam zamiaru uczestniczyć w tych pseudo-ćwiczeniach. Proszę o informacje w tej sprawię. Dziękuję :)

Wawiak
poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 12:13

Poczytaj sobie o doręczaniu w KPA. Dobrze radzę.

V
piątek, 10 września 2021, 22:42

Niech idzie i nic nie robi, źle strzela itd. Jak prawdziwy niewolnik.

Mi zrobisz??!!
czwartek, 9 września 2021, 20:30

bo co ???

A
piątek, 10 września 2021, 22:46

Najlepiej iść ale nic nie robić, jeśli już to wszystko powoli, nic nie podpisywać, jak zmieniają Ci funkcję powinni przeszkolić i powinieneś to podpisać. Powiedz że i tak nic nie umiesz. Będa straszyć że wezmą za rok. Właśnie jak podpiszesz papiery odnośnie szkolenia to wezmą. Będziesz zniewolony w czasie kiedy 2X-3X latkowie mają w czterech literach obrone kraju. Bedziesz ćeiczyć, walczyć by oni mogli spokojnie sie bawić bo nie byli w ZSW

Krzych
piątek, 16 lipca 2021, 13:52

Rezerwa powinna funkcjonować w modelu WOT-owym. Jesteś rezerwistą to masz za gotowość płacone, masz pełny mundur w domu i zgłaszasz się na ćwiczenia.

Nie
wtorek, 21 września 2021, 07:22

To po co wot

Kapral rezerwista
czwartek, 15 lipca 2021, 19:46

Jeżeli byli żołnierze rezerwiści odwołują się do sądów w celu uniknięcia powołania na ćwiczenia rezerwy to w tej naszej "kochanej" armii naprawdę źle się dzieje. Poważnie to nasze niby nowoczesne wojsko potrzebuje ludzi branych na siłę w kamasze którzy unikają na wszelkie możliwe sposoby powołania na te ćwiczenia, jeżeli nawet są to tylko ćwiczenia rezerwistów? Szczerze wątpię żeby z takich pseudo wojaków był jakikolwiek pożytek. Napiszę w ten sposób! Niech obiboki z MON i WKU i ze sztabów wojskowych wezmą się w końcu za prawdziwą uczciwą robotę i należy stworzyć taki system który wskaże ludzi na których w razie zagrożenia i konieczności będzie można naprawdę liczyć w razie zagrożenia lub nie daje boże najgorszego scenariusza wojennego! Dosyć patologii, robienia sztuki i dziadostwa!

Fanklub Daviena i GB
sobota, 25 września 2021, 21:36

Zastanów się czemu rezerwiści powołani do ćwiczeń mają za darmo robić coś, za co zawodowe wojsko bierze ciężką kasę i ma rozliczne przywileje, do tego rezerwiśći są traktowani gorzej, gorzej żywieni, zakwaterowani, uzbrojeni a w razie wojny mają służyć za niedozbrojone mięso armatnie służące do opóźniania przeciwnika by "zawodowcy" i władze mogły z dobrym sprzętem uciec na Zachód jak w 1939? To forma współczesnego niewolnictwa! Jestem za taką rezerwą jak ma Szwajcaria czy zorganizowaną na wzór irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, ale władze Polin (nie tylko, w UE jest to samo, a patrząc jak władze w USA chcą odebrać obywatelom prawo do broni, i w USA władze zaczynają się bać własnych obywateli...) boją się własnych obywateli i nigdy im nie dadzą broni i nie przeszkolą na wysokim poziomie w jej używaniu... Dlatego te ćwiczenia rezerwy to marnowanie życia i pieniędzy rezerwistów oraz marnowanie podatków i jedna wielka kwitnąca lipa. :D

Dyrdymały
czwartek, 29 lipca 2021, 06:18

A nie przyszło ci do łepetyny, że Ci ludzie będą walczyć i są patriotami, ale ze względu na pracę i brak pełnej rekompensaty finansowej, albo ze względu na zdrowie nie chcą iść? Powinno się powoływać młodych, którzy nigdy nie byli szkoleni, a nie 50 latków z poważnymi schorzeniami i umową zleceniem. Mam kategorię B wydaną 30 lat temu. Wtedy miałem 20 lat, a dziś prawie 50. Myśl zanim zaczniesz pluć na innych. Ćwiczenia zmarnowały mój czas, niczego się nie nauczyłem i nie przeszkoliłem. Straciłem część zarobków i wyszedłem z pogłębionym urazem kręgosłupa i bólem od zakamienionego woreczka żółciowego.

Kapral rezerwista
wtorek, 17 sierpnia 2021, 20:10

Dyrdymały.....nic nie zrozumiałeś z mojej wypowiedzi, do wojska należy powoływać tych którzy tego chcą po prostu.

Wawiak
poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 12:14

Rozumiesz, że koniec końców bronisz nie rządu, a swojej rodziny i swojego domu?

F
piątek, 10 września 2021, 22:49

A kogo bronią 18-3X którzy nie byli w ZSW??? NIKOGO. Rezerwiści powinni przejmować ich majątki jak i osób pracujących za granicami kraju o ile nie będą walczyć i ginąć

łap mnie
czwartek, 9 września 2021, 20:31

ciebie NIGDY !!!

Hmmm
poniedziałek, 6 września 2021, 20:36

Koniec końców to pójdziesz bronić domu i rodziny, zginiesz, żonę zgwałcą, córkę też, syna zabiją a dom spala bo walczyłeś po stronie która musi przegrać. Dlatego w razie wojny ja pakuje siebie i rodzinę a zabawę w Rambo zostawię innym.

nie wspieram reżimu
piątek, 30 lipca 2021, 21:45

Ciekawe, czy dzieci polityków PiS też są patriotami, i będą brać udział w ćwiczeniach?

Jansen
wtorek, 3 sierpnia 2021, 07:43

Na pewno szybciej niż dzieci antypisowców, którzy nasiąkają od rodziców nastawieniem antypatriotycznym.

X
piątek, 10 września 2021, 22:51

Patriotyzm to nie psństwo kościelne że za ukrywani pedofilii nie idzię się do paki jak zwyczajny plebs

1bsp
środa, 14 lipca 2021, 20:34

Jeszcze nie tak dawno kończyły się kontrakty firm ochroniarskich i nie zdążyli podpisać nowych, wojsko wchodziło na warty od 1 stycznia od 00:00.w ich miejsce i to trwało ponad 4 miesiące zanim się dogadali. Zgadnijcie kto wtedy był na ćwiczeniach i pracował jak jedna służba wchodziła potem schodziła i wchodziła nowa, to jw w 1/4 pełniła non stop służby i warty a na poligony i na ćwiczenia nie miał kto jeździć bo żołnierze byli ciągle na służbach a po zejściu 24 wolnego, za weekendowe służby 2 dni wolnego. W efekcie większość jednostek wojskowych w kraju nie funkcjonowała bo musiała zabezpieczać koszary i obszary strzelnic poligony i sprzęt, dowódcy byli wku@###i bo nic nie mogli zrealizować, nie wspomnę o założeniach zużycia sprzętu amunicji itp na dany rok....Tak wyglądają realia naszej armii na co dzień.

Podoficer
środa, 14 lipca 2021, 20:27

Jak mogą powołać na szkolenia rezerwy wojskowej kogoś kto nigdy w wojsku nie był? Piszę to do tych którzy optują za takim rozwiązaniem.... Ktoś kto nie złożył przysięgi wojskowej, nie jest żołnierzem Wojska Polskiego w świetle prawa, nie ma żadnego obowiązku wykonywać rozkazów. Zastanówcie się ludzie co piszecie, coś takiego wymagałoby znowu przywrócenia przymusowych wcieleń z poboru a to byłoby w dzisiejszej skłóconej i podzielonej Polsce społeczne i polityczne samobójstwo.

Vli
piątek, 10 września 2021, 22:52

Przysięga pod karą więzienia nic nie znaczy. To zwykłe słowa niewolników.

Mądralo
czwartek, 29 lipca 2021, 06:32

A jak mogą powoływać schorowanych 50 latków i nie płacić im za to pełnej rekompensaty? Zanim będzie wojna, to ci 50 latkowie umrą, albo będą mieli po 80 lat. Tym czasem będzie cała Polska młodych, nie przeszkolonych ludzi. Po co co rok ciągać na ćwiczenia tych samuch ludzi, zamiast szkolić nowych? Ćwiczenia rezerwy to farsa. Niczego nie uczą i nie zapoznają z nowym sprzętem. Chyba, że wystrzelenie 5 nabojów z AK 47 przez kogoś, kto często strzela i ma książeczkę broni ma faktycznie podnieść kwalifikacje? Zamiast ćwiczeń rezerwy schorowanych i na umowach zleceniach 40 - 50 latków powinny być miesięczne przeszkolenia dla wszystkich młodych. Dodatkowo dla rezerwy powinno być jedzenie, a nie sam tłuszcz, którego by nawet mój pies nie ruszył. Po cwiczeniach dostałem wielogodzinnego silnego bólu brzucha od kamieni w pęcherzyku żółciowym i urazu kręgosłupa. Poza chodzeniem i moszeniem na ramieniu stareho AK 47 oraz maski przeciwgazowej nic innego się nie nauczyłem.

KPS
czwartek, 15 lipca 2021, 10:29

@Podoficer... przy powołaniu na ćwiczenia żołnierzy rezerwy w ramach czynnej służby wojskowej (bo tak jest pełna nazwa) może powołany złożyć przysięga a nawet musi, jeżeli jej nie złożył lub złożył jeszcze w wersji z czasów (L)WP, co zdarza się nadal. Ja byłem świadkiem dwa razy gdy powołani rezerwiści składali przysięgę (służyli przed 1990r.) i jeden raz, gdy powołano pielęgniarkę i ona składała przysięgę.

Hmmm
poniedziałek, 6 września 2021, 20:38

Wystarczy odmówić składania przysięgi.

Fanklub Daviena i GB
sobota, 25 września 2021, 21:20

Miałem kumpla, który odmawiał. Straszyli go, przymilali się, oszukiwali, że taka przysięga to tylko dla picu, więc co mu szkodzi, wsadzili go do paki na 2 tyg. a potem wyrzucili do cywila i miał spokój. :D

Podoficer
wtorek, 17 sierpnia 2021, 20:17

KSP tak było kiedyś, też pamiętam jeszcze w latach 90tych jak powoływali dziadków rezerwistów z czasu PRL i ci składali nową przysięgę wojskową. Ale jeszcze raz to powtórzę, realia są takie że ktoś kto nie złożył przysięgi wojskowej nie może być powołany dzisiaj na ćwiczenia rezerwy wojskowej, do takich absurdów doprowadzono dzisiaj w kraju.

KPS
piątek, 20 sierpnia 2021, 15:59

@Podoficer... tak było w 2020 i 2018 czyli niedawno

radomcity
środa, 14 lipca 2021, 17:01

ja mam wezwanie na jutro :( powrot do Kaziunia po 6 latach

KPS
czwartek, 15 lipca 2021, 10:30

@radomcity... WKU Radom? Czyli znów zaczęły się ćwiczenia.

misiek
poniedziałek, 12 lipca 2021, 22:31

kto był w Polskiej armi to wie ze to kpina i papierowa wojsko Jako żołnierz rezerwy sam na OCHOTNIKA chciałem iść na ćwiczenia ale nic nie ma i w wku nie wiedzą nawet kiedy coś będzie a tu jakieś nowelizacje najpierw zapewnijcie szanse tym co się chce a nie dziadków po 50 lat na obowiązkowe ćwiczenia wzywacie gdzie dla ochotnika wyje*ane tylko ładują pieniądze w taki coś jak harcerze wotu albo skrócona służba przygotowawcza chyba teraz 12 dni dla klas mundurowych. Zresztą poziom szkolenia rezerwy to woła o pomstę do nieba a sprzęt po ,,modernizacji" jeszcze z czasów komuny a tu idą dzieci do wotu i dostają sprzęt nawet lepszy niz zawodowi i harce i zabawy w komandosów a na reszte to wy*ebane. Hańba!!! a jeszcze ,,dobrowolne" szczepienia w zawodowej XD i idź za taki kraj umieraj

XD
poniedziałek, 26 lipca 2021, 10:19

Misiek przyznaj,że Wojska to Ty na oczy nie widziałeś a wiedzę o firmie to z filmików na yt bierzesz. Zawsze mnie śmieszy jak dzieciaki komentują wojsko.

MIR
wtorek, 13 lipca 2021, 11:04

Najlepiej narzekać i nic nie robić

frederyk
wtorek, 13 lipca 2021, 13:38

idz najpierw do Wojska dzieciaku z wotu i zobacz ja to wygląda, lepiej przytakiwać na całą tą patologie i siedzieć cicho bo przecież po co coś zmieniać i przyznawać się ze może nie funkcjonuje to najlepiej skoro można udawać ze nie ma problemu

ll
wtorek, 13 lipca 2021, 06:06

jaka inteligentna wypowiedź

cywil
poniedziałek, 12 lipca 2021, 20:41

Jak zwykle. Siła i przymus. Tymi metodami nie zbudują autorytetu ani państwa ani wojska

:)
poniedziałek, 12 lipca 2021, 17:04

Brać tych co nigdy w wojsku nie byli a nie emerytów co kiedys przypadkiem trafili do wojska zreszta w wiekszosci wbrew swojej woli .Każdy kto ma kategorie A i nadany juz przydział dostanie wezwanie, kto nie ma przydziału a ma A to dostanie przydział:) przeważnie w swoim miescie lub okolicy.

KPS
poniedziałek, 12 lipca 2021, 08:52

"... utrzymywanie przez nich poziomu nabytych umiejętności i kwalifikacji,..." BZDURA!!! co ćwiczenie to: maskę włóż, rozłóż/złóż karabin, okop się ... i nic więcej ... ale ćwiczenia "specjalistów" zaliczone, "szkolenie" zaliczone. Ćwiczenia rezerwy to jedna wielka farsa ale mimo tego stawiennictwo, o dziwo (w mojej jednostce) jest bardzo duże a czasy "święta wódy" już dawno minęły. I gdyby tylko bardziej kadrze się chciało.

Jan
wtorek, 13 lipca 2021, 10:27

No cóż, jeśli nic innego nie umiesz, to będziesz ćwiczył tylko z maską ;-)

Jansen
wtorek, 3 sierpnia 2021, 08:00

Chyba nie wiesz jak wygląda rzeczywistość. Byli zawodowi dowódcy plutonów i kompanii też marnują czas na ćwiczeniu ubierania maski, pięciu strzałach z kbk (plus zaszczyt pięciu strzałów z Wista, którego jednak nie wolno nawet nauczyć się rozkładać "bo się zepsuje") oraz bieganiu. Powiedz im, że nic więcej nie umieją, jak mają często gruntowniejszą wiedzę i doświadczenie niż ci co ich "szkolą". Ale żeby sensownie zapoznać z nowym wyposażeniem, pokazać jakie teraz są dokumenty bojowe, zmiany w procedurach itp.? - to przerasta jednostki, które traktują ćwiczenia rezerwy jako zawracanie głowy do odpękania byle jak. Dopóki w jednostkach nie dorosną do tego, że trzeba włożyć wysiłek by przekazać jak najwięcej swojej wiedzy rezerwistom, jako kolegom, którzy mają jak najlepiej uzupełnić szeregi zawodowych (i być także dla ich dobra jak najlepiej wyszkoleni) to wszelkie ćwiczenia będą tylko udawaniem, iż czemukolwiek służą. Przekazać, rozumiejąc, że ludzi wyrwanych z innego świata i często już nie młodych, szkoli się innymi metodami niż młodych z zawodowych, regularnych oddziałów.

Jansen
poniedziałek, 12 lipca 2021, 07:35

"konieczność przekwalifikowania i przeszkolenia rezerwistów do nowych specjalności"? Idziesz na miesiąc ćwiczeń rezerwy, a tam zamiast zapoznać cię z nowym sprzętem i specjalnościami jak zwykle zajęcia z bhp, ochrony tajemnicy, przepisów o rezerwistach plus bieganie, musztry, taktyka "na odwal się" na niższym poziomie niż lata temu i kilka strzałów ze starej broni. Najpierw nauczcie jednostki wojskowe efektywnie przeprowadzać ćwiczenia rezerwy z naciskiem na merytorykę a nie triumfowanie, że ktoś niemłody, wyrwany zza biurka nie biega i nie defiluje tak dobrze jak młody żołnierz w służbie czynnej.

KPS
poniedziałek, 12 lipca 2021, 14:44

@Jensen... w październiku 2020 byłem na ćwiczeniach, podczas których było "przekwalifikowanie rezerwistów" ... no łał... całe 2h na 8dni w aparatowni, przy kawce i opowieści z mchu i paproci jak to jest ch..wo w wojsku. Na poprzednich ćwiczeniach (2017) oficerowie rezerwy mieli być zostać przeszkoleni na nowy sprzęt... ale okazało się, że żaden z nich nie ma dopuszczenia do "tajnych" i nawet na sprzęt nie może popatrzeć (!) ale o dziwo, na koniec okazało się, że szkolenie przeszło sprawnie i każdy z rezerwistów dostał oceny BDB!!! :-) wyszkolenie wirtualne ... Raz zadałem pytanie: po co cały czas rozkłada i składa się karabinek na czas... co to da na polu walki? i dlaczego rezerwiści nie są szkoleni z np. z usuwania zacięć, ze zmiany taktycznej/wymuszonej magazynka, itd... Odpowiedź była jedna: bo tego nie ma w konspekcie :-) ... i nie będzie bo tak!!!

G
piątek, 10 września 2021, 22:57

Grubo. Armia polska....

SZELESZCZĄCY w TRZCINOWISKU
sobota, 10 lipca 2021, 20:32

Słowo Obowiązek w krajach demokracji a za taki kraj się uważamy rodzi w społeczeństwie pewną formę abnegacji wobec tego hasła i mimo konstytucyjnych zapisów i sądowych obostrzeń jest negowany jako forma buntu a wynika to z prozaicznej sytuacji którą wytworzył nasz system administracyjny gdzie naród był traktowany według układów swoistych dewiacji gdzie w pewnych sytuacjach wszyscy są równi a niektórzy równiejsi wobec pewnych nakazów nawet konstytucyjnych ..więc młodzi poborowi to wykorzystują na zasadzie lepiej być żywym niż zabitym czy ojczyzna jest tam gdzie dobrze (bezpiecznie) dlatego na dzień dzisiejszy mamy sytuację gdzie hipotetycznymi poborowymi będą ludzie których wiek pretenduje ich mówiąc sarkastycznie do folkszturmu a ujemna demografia w Polsce robi swoje

Jansen
poniedziałek, 12 lipca 2021, 07:24

NO tak, wszelkie, nawet nadinterpretowywane prawa owszem, ale obowiązki to już nie...

55 lat
sobota, 10 lipca 2021, 11:10

Ostatnio mi przydział zrobili hahaha nawet lekarz mnie nie widział

Cat1966
poniedziałek, 12 lipca 2021, 22:45

Nie strasz mnie też mam 55lat specjalność radiotelegrafista od roku nie byłem w Polsce mam nadzieję że na mnie nic nie czeka.

kkk
sobota, 10 lipca 2021, 21:10

Przydział to nie powołanie. Lekarz może Pana obejrzeć, a następnego dnia może Panu wyrosnąć trzecia ręka.

Herr Wolf
niedziela, 11 lipca 2021, 14:11

A tak to jest w orzecznictwie ZUS!

Zajjo
piątek, 9 lipca 2021, 22:14

Mam wrażenie że autor i protagoniści całego zamieszania niezbyt rozumią obecny problem. Bo mówią o ciągłym mieleniu pozostałości po ZSW oraz śladowych wypustowy służby przygotowawczej. A chodzi o to że nie ma dopływu rezerw w wyniku braku obowiązkowej służby przygotowawczej. To co zostało przedstawione w artykule to zaciemnianie tematu.

Machine
niedziela, 11 lipca 2021, 13:22

No i co z tego że nie ma. Ktoś kto był w wojsku 15-40 lat temu i ma dzisiaj ok 40-60 lat do czego się przyda? Ma nieważne szkolenie BHP. Wojsko na szkółkach rozkazywało podpisywanie by nie brać odpowiedzialności jak coś się stanie. Świadectwa kwalifikacji do obsługi wszelkiej maści sprzętu są nieważne. Taki rezerwista nic nie musi robić bo nie jest w żadnym stopniu zabezpieczony. Jedynie musi iść do niewoli posiedzieć ewentualnie postrzelać i do domu. Kilka zł dostanie i tyle. Rezerwistami powinni być tylko ochotnicy i ludzie, którzy pracują w wojsku.

Grd
niedziela, 11 lipca 2021, 18:38

Spokojnie. Na szeregowych zawodowych przychodzą ludzie dobrze po 40, bliżej nawet 50. Płci obojga.

KPS
poniedziałek, 12 lipca 2021, 14:46

@Grd... a nie ma przepisu ograniczającego wiek szeregowego (przy rozpoczynaniu służby zawodowej) do 35 lat?

Grd
poniedziałek, 12 lipca 2021, 17:55

Jak widać nie ma.

Stan
piątek, 9 lipca 2021, 21:48

Szanowni ustawodawcy a co z tymi którzy uciekli przed poborem za granicę, odpowiadam zostali z automatu przeniesieni do rezerwy .Teraz śmieją się z nas rezerwistow na dodatek za granicą wzbogacili się i o zgrozo teraz my mamy bronić ich willi i firm ps. Niedoczekanie.

Autopi
niedziela, 11 lipca 2021, 13:24

Nic nie podpisuj w ramach protestu. Jak podpiszesz jakieś papiery co do nowego stanowiska to będzie po Tobie.

Kukli
sobota, 10 lipca 2021, 15:19

Dlatego jeśli Cię pojmą to wystarczy wszystko robić mega powoli i niczego się nie uczyć. Nie masz ważnego świadectwa kwalifikacji ani ważnego BHP. Stanu wojny nie ma. Masz tam tylko posiedzieć.

Adam
piątek, 9 lipca 2021, 21:36

Jakie są odszkodowania za zarażenie się covidem podczas ćwiczeń. Pytam bo może sìe przydać.

Generał z poboru
piątek, 9 lipca 2021, 22:11

Po co Ci to potrzebne skoro nie byłeś w wojsku. Nie bój się Ciebie nie wezmą

Adam
sobota, 10 lipca 2021, 15:20

Byłem 1.5 roku i nie zamierzam się szczepić. Kolejny powód.

KPS
poniedziałek, 12 lipca 2021, 15:04

@Adam... a przy wcieleniu do ZSW nie dostałeś zastrzyku tzw. komplexu (delbety)?

Adam
poniedziałek, 12 lipca 2021, 22:47

Wtedy to był przymus bo brali każdego do wojska. Człowiek był młody i chciał mieć to z głowy. Teraz człowiek jest starszy... i zdaje sobie sprawę że nie ma ZSW. Jesteśmy tylko gorszym sortem generałów i Błaszczaka. Skoro chcą brać nas siłą to niech nie liczą, że normalny rezerwista będzie dawał sobie wstrzykiwać niewiadomo co. Patrząc na modernizację armii jak nie dbali tak nie dbają o życie żołnierzy. Nie zwracają uwagi czy masz np. małą firmę czy nie. Masz się stawić i nawet nie wywiązać się z kontraktu, ponieść koszty. Skoto tak to ma wyglądać to ludzie powinni walczyć z wrogiem jakim jest WKU. Jeśli by poważnie podeszli do dorosłych ludzi by powiedzieli w czasie 3 lat należy się stawić na przeszkolenie. Wtedy by człowiek sobie wszystko zorganizował i w określonym czasie to odbył. Skoro chcą mieć niewolników to nie w taki sposób jak im się wydaje. Niedługo mam szkolenie to z pewnością opiszę :)

KPS
wtorek, 13 lipca 2021, 10:15

@Adam.. obecnie tzw. ćwiczenia rezerwy to "powołanie do czynnej służby wojskowej" czyli przymus w ramach obowiązującej Ustawy.

Lopik
piątek, 10 września 2021, 23:01

Czyli niewolnictwo.

Hyci
piątek, 9 lipca 2021, 21:10

JAKIE ODSZKODOWANIE ZA ZARAŻRNIE SIĘ WIRUSEM OD OSOBY NIEZASZCZEPIONEJ? Skoro Wojsko Polskie bierzę w niewolę ludzi ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo.

kkk
sobota, 10 lipca 2021, 21:12

Ale zaszczepieni też zarażają. W szpitalu tak mi powiedzieli. Czy szczepiony, czy nieszczepiony, test wymagany.

Tomi
niedziela, 11 lipca 2021, 13:25

Na test musisz się zgodzić. Nikt na siłę Ci go nie zrobi.

kkk
niedziela, 11 lipca 2021, 22:08

Jeżeli warunkiem jest przyjęcie Ciebie z dzieckiem do szpitala, to zgodzisz się na wszystko.

Ralf
poniedziałek, 12 lipca 2021, 11:07

Racja. Ale szkolenie rezerwy nic nie znaczy w porównaniu do dziecka. To niewolnictwo by niszczyć mikro przedsiębiorstwa

KPS
poniedziałek, 12 lipca 2021, 16:00

@Ralf... ilość prowadzących IDG pośród powołanych na ćwiczenia jest bardzo nikła dlatego, że można łatwo się wymigać z ćwiczeń, wystarczy napisać kwit o komendanta WKU. Ja nie robiłem tego, mimo prowadzenia IDG ale moi sąsiedzi tak i wielokrotnie. Z chęcią idę na ćwiczenia, podobnie jak paru kumpli z mojej kompanii, bo wystarczy dobrze rozplanować swój czas pracy - a ćwiczenia traktować jak dodatkowy urlop, tylko bez żony i dzieci :-)

Ralf
poniedziałek, 12 lipca 2021, 22:51

KPS zgadzam się ale ludxie mający małe i mikro firmy powinni mieć możliwość odbycia szkolenia w innym terminie. Jak chciałem iść o innej porze roku bo miałem końcówkę kontraktu to oficer w WKU w zachpom powiedział mi może Pan iść na ochotnika w styczniu alr nasza jednostks ćwiczy w maju i list Pan i tak dostanie. Gdzie tu logika?

KPS
wtorek, 13 lipca 2021, 10:05

@Ralf... w moim WKU (jeden z warszawskich) został już "wyrobiony układ" z Paniami (tu pozdrawiam Panie) z WKU. Najpierw Panie informują, że są ćwiczenia tych rezerwistów, którzy z chęcią idą i oni stanowią "trzon" szkoleniowy a następnie Panie wykonują telefony do reszty z pytaniem, czy "mogą iść", czy właśnie nie mają jakiś obowiązkowych spraw na głowie. W ten sposób Pani w WKU wykonują "słupki", jednostka dostaje zmotywowanych i chętnych do ćwiczeń rezerwistów, którzy w dodatku znają się (mam na FB swoją zamkniętą grupę) a stawiennictwo jest na poziomie, powyżej 95%, ostatnio (październik 2020 było na poziomie 98%). Wszyscy są zadowoleni. Ponadto nasza grupa rezerwistów wspiera się nawzajem, wiemy jakie usługi świadczymy, czym się zajmujemy, taki "after market". A w dodatku spotykamy się na strzelnicy, sami kompletujemy swój szpej, itd... Dowódca jednostki, wraz z kadrą jest z nami w kontakcie, znają nas dobrze. Problemy są, głównie z poziomem ćwiczeń ale to się powoli zmienia. Na najbliższe ćwiczenia (wrzesień/październik 2021) przygotowaliśmy razem z szefem wyszkolenia zakres szkolenia, jaki chcemy przejść., głównie dotyczy to wyszkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa, topografii, ratownictwa medycznego oraz wyszkolenie specjalistyczne, tak aby zawodowi mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że możemy ich zastąpić lub uzupełnić. Ale do tego musi być chęć ze strony administracji (WKU), kadry zawodowej i samych rezerwistów.

Jansen
wtorek, 3 sierpnia 2021, 08:06

Gdyby wszystkie WKU i jednostki prowadzące ćwiczenia rezerwy podeszły do tematu w ten sposób to wreszcie miałoby to sens.

niedziela, 1 sierpnia 2021, 22:02

No i super. Tak to powinno wyglądać.

Herr Wolf
piątek, 9 lipca 2021, 22:53

Jakoś tylko w tych krajach gdzie szczypawki są w natarciu szerzy się zaraza...

Poli
sobota, 10 lipca 2021, 15:20

Czyli niebawem w Polsce

Herr Wolf
niedziela, 11 lipca 2021, 14:12

Cały czas nie słyszysz?!

Xxxl
piątek, 9 lipca 2021, 19:23

A moze zaint sie tymi co nie byli w wojsku? Czemu ja mam koczowac gdzies a oni sie smieja ze ich nic nie dotyczy?

Akul
sobota, 10 lipca 2021, 15:21

To lepszy sort dla ministra.

Herr Wolf
piątek, 9 lipca 2021, 22:54

No zaczynając od głowy i parlamentu..

JAck
piątek, 9 lipca 2021, 18:40

Mamy równość czy matriarchat? Jednostki gorsze mają umierać za lepsze? Dlaczego pobór i rezerwa ma dotyczyć tylko mężczyzn? Niech Panie szorują do woja w 50%. Będzie fun. Pozdrawiam

Bałt
sobota, 10 lipca 2021, 10:03

Popieram! Wszystkie kobiety LGBT i te ze strajku kobiet do armii!!! Niech walczą o swoje prawa.

Natenczas Wojski
piątek, 9 lipca 2021, 21:54

Ok, znając polską historię zakładam, że kobiety będą pomagać w miejscach w których będą pomocne - szpitale na przykład. Hmm, trochę złośliwie skomentowałem. Jestem dobrej myśli.

Justyna
piątek, 9 lipca 2021, 20:46

Zgadzam sie w 100% Panie feministki krzyczą bo kobiety nie maja praw na równi z mężczyznami. Wiec powinno byc pół na pół. A w pierwszej kolejności powinny iść te co najgłośniej krzyczą jak to im źle bo są niesprawiedliwe traktowane.

Natenczas Wojski
piątek, 9 lipca 2021, 20:36

Popieram. W sumie nie zauważyłem, że zabieramy IM możliwość rozwoju kariery zawodowej w jednostkach pierwszego rzutu. Dzięki Tobie zrozumiałem swój błąd. Pozdrawiam również.

czarno to widzę
piątek, 9 lipca 2021, 17:47

Chyba będzie problem, bo rezerwiści właśnie wchodzą w wiek 50-60 lat...

Boo
piątek, 9 lipca 2021, 21:56

Ja w sierpniu skoncze 71. Jestem po 2 letniej zasadniczej sluzbie wojskowej w latach 71 - 73. Jestem w pelni gotow do dzialan zbrojnych. Testy dla 70+ przechodze bez problemow.

czarno to widzę
poniedziałek, 12 lipca 2021, 21:37

To wyruszaj do Donbasu obić go dla naszego sojusznika.

Lol
piątek, 10 września 2021, 23:03

Padłem.... xD

yar
piątek, 9 lipca 2021, 18:58

Bo wg Ciebie w Polsce nie ma młodych ludzi...

czarno to widzę
piątek, 9 lipca 2021, 22:38

Młodych jeszcze trochę pozostało w kraju, ale to nie są żadni rezerwiści tylko CYWILE.

Haha
piątek, 9 lipca 2021, 21:07

PO ZSW to nsjmłodsi mają ok 37 lat. Nawet w Rosji po 40 nie biorą.

MK
piątek, 9 lipca 2021, 20:47

Młodzi ludzie są, ale wojsko widzieli tylko w telewizorze.

POlskiOBywatel
piątek, 9 lipca 2021, 19:34

A ilu tych młodych jest w czynnej rezerwie?

piątek, 9 lipca 2021, 19:30

ale mówimy tu o rezerwie a nie o młodych ludziach a zważywszy na fakt ze pobór znieśli 15 lat temu to 40 + rezerwa

Jansen
wtorek, 3 sierpnia 2021, 08:11

Nie no, trochę młodych ludzi też się trafia, np. po NSRach.

Vix
piątek, 9 lipca 2021, 21:46

Poboru nie znieśli. Zniesiono zasadniczą służbę wojskową zwaną potocznie poborem, ale pobór to jest kwalifikacja wojskowa a nie ZSW.

Zxxc
sobota, 10 lipca 2021, 12:00

Nie zniesiono ZSW i SPR tylko je zawieszono

piątek, 9 lipca 2021, 16:06

No problem...600 zl brutto za kazdy dzień + wyżywienie i nocleg

Jansen
poniedziałek, 12 lipca 2021, 07:30

Jasne. Tylko - ponieważ w twoim własnym i twojej rodziny interesie jest, żebyś umiał ich bronić - zwrócisz koszty korzystania z umundurowania, sprzętu, za amunicję i zapłacisz instruktorom. To będzie jakieś 600 zł brutto za każdy dzień ; )

Radar
piątek, 9 lipca 2021, 17:38

+ opłacone składki emerytalne i rentowe + dodatkowe ubezpieczenie + dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w ciągu roku

Radar
piątek, 9 lipca 2021, 17:35

+ opłacone składki emerytalne i rentowe + dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w ciągu roku

Słowianin
piątek, 9 lipca 2021, 20:15

Zaciełeś się radar w strefie przeszukania ?? Pytanie w którym kącie ??

piątek, 9 lipca 2021, 17:34

+ opłacone składki emerytalne, rentowe + dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w ciągu roku

M
piątek, 9 lipca 2021, 18:49

To może od razu 2 tygodnie na Teneryfie

Herr Wolf
piątek, 9 lipca 2021, 22:57

Wojaki mają takie wycieczki..

Krzys
piątek, 9 lipca 2021, 20:51

A czemu powołanie ma kojarzyć się tylko z wyrzeczeniami?

piątek, 9 lipca 2021, 20:39

Jestem za.

40
poniedziałek, 12 lipca 2021, 08:05

Właśnie kasa jest problemem, ja tam bym sobie chętnie pobiegał ale mi się nie opłaca bo wynagrodzenie za taka przyjemność to coś ok 80-100 zł, a pracując zarabiam ok 300 dniówki.

KPS
poniedziałek, 12 lipca 2021, 14:54

@40... utracone korzyści, różnicę pomiędzy wypłaconym żołdem (zależnie od stopnia) pokrywane są przez Urzędy Gminy/Dzielnicy według przepisów. Przedstawiasz w Urzędzie, że Twoje średnie wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące wynosi XXXpln i to dzieli się na dniówki, mnoży się przez ilość dni na ćwiczeniach rezerwy. Różnicę powstała z tego iloczynu i wypłaconego żołdu wypłaca Urząd (bez podatku). I nic nie tracisz a nawet możesz zyskać, np. na przykład poprzez wykorzystanie zaległego urlopu. Czyli z pracy dostajesz całą kasę, z wojska żołd a z Urzędu dodatkowo różnicę pomiędzy dniówką obrachunkową a wypłaconym żołdem. Dla osób prowadzących IDG robi się podobnie ale bierze się przychód za ostatni rok.

Pipi
piątek, 10 września 2021, 23:07

Czyli dupa. Jak wezmą np rolnika w żniwa, albo kiedy ma wysłać ze 100 byków które hodował 2 lata? Jeśli nie jest na wacie jak obliczysz mu przychód???

marian
niedziela, 26 września 2021, 10:36

W żniwa (czyli w okresie urlopowym dla reszty) nie biorą na ćwiczenia. Poza tym mało który rolnik był w wojsku, był jakiś przepis, że było im trochę łatwiej wymigać się niż innym od ZSW. Dochód liczą od liczby hektarów.

Tweets Defence24