Nowi przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

30 września 2019, 12:43
Jaskier
Symulator Jaskier, wspólny produkt Autocomp-Management i Rosomak S.A. Fot. Autocomp-Management SA

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ostateczny projekt rozporządzenia dotyczącego wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym. Na tę listę trafi około 20 nowych podmiotów gospodarczych, w tym spółka Centralny Port Komunikacyjny, a także kilka przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zapewnienie potencjału do transportu wojsk drogą wodną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o organizowaniu zadań na rzec obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców) zadania w zakresie dostaw lub remontów sprzętu wojskowego ujęte w Planie Mobilizacji Gospodarki mogą być nakładane wyłącznie na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Podmioty te są też uprawnione do otrzymywania środków, jakie mogą zostać im przyznane w celu utrzymania odpowiednich zdolności.

Projekt rozporządzenia w omawianej postaci został już – po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego – skierowany do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów. Jest więc bardzo wysoce prawdopodobne, że omawiane zmiany zostaną wprowadzone w życie.

Jak czytamy w rozporządzeniu, do listy w części I (podmioty nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki) zostaną dopisani następujący przedsiębiorcy:

 • AIR-POL Sp. z o.o., producent spadochronów dla wojsk powietrznodesantowych, a także spadochronów ratowniczych, szkolno-treningowych, hamujących dla MiG-29 i Su-22 itd. Obecnie spółka realizuje umowę na dostawę symulatorów lotu na otwartej czaszy spadochronowej HALO/HAHO;
 • AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., producent systemów rozpoznania radioelektronicznego (w tym NELS używanych na okrętach Marynarki Wojennej), a także systemów wsparcia walki elektronicznej. Spółka uczestniczyła też w projekcie budowy systemu Gunica, a obecnie bierze udział w projekcie pasywnej stacji radiolokacyjnej PET-PCL.
 • Autocomp-Management Sp. z o.o., producent systemów szkoleniowych i symulacyjnych. Uczestniczy m.in. w dostawach, montażu i uruchomieniu systemów symulacji Śnieżnik (opracowanego razem z WITU), realizowała także dostawy i instalację symulatorów kierowców KTO Rosomak (w kooperacji z Rosomak S.A.) oraz – we współpracy z Elbit Systems – systemu symulacyjnego dla Wojsk Specjalnych.
 • CELTECH Sp. z o.o., producent m.in. cystern dystrybutorów paliwowych CD-10, cystern dystrybutorów paliwowych CND-27, cystern do przewozu i dystrybucji wody CW 10 oraz cystern do wody w kontenerze CW 15, a także kontenerów ładunkowych, kontenerów chłodniczych oraz kuchni polowych.
 • Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., główny dostawca lub podwykonawca kontraktów na dostawy aparatów ewakuacyjnych dla załóg pojazdów opancerzonych ATE – 1 oraz filtropochłaniaczy m.in. FPT-200R do KTO AMV 8x8 ROSOMAK oraz typoszeregu FPT-100B i FPT-200B;
 • Hertz Systems LTD Sp. z o.o., dostawca dla Sił Zbrojnych RP różnych typów odbiorników nawigacji satelitarnej oraz integratorem odbiorników GPS z modułami SAASM;
 • „Partner Systems” sp. z o.o., główny wykonawca dostaw na potrzeby Sił Zbrojnych RP filtrów przenośnych wody oraz zestawów rotacyjnych do filtrów wody i wojskowych stacji uzdatniania wody;
 • SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o., producent pojazdów specjalnych dla służb mundurowych, w tym producentem pojazdów kołowych przeznaczonych dla wojska i Policji;
 • Zakład Doświadczalny BISKUPIEC sp. z o.o., „był i jest producentem szerokiej gamy wyrobów dla kołowych transporterów opancerzonych, czołgów i bojowych wozów piechoty”;
 • ZAMET-GŁOWNO Adam Pruski Zdzisław Łuczak spółka jawna, główny wykonawca oraz podwykonawca kontraktów na dostawy na potrzeby Sił Zbrojnych RP pojazdów rozpoznania biologicznego (PRB), Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia szczebla oddział/pododdział;
 • ZESZUTA sp. z o.o., dostawca dla SZ RP różnych typów samochodów specjalnych, w tym: lekko opancerzonych samochodów interwencyjnych, samochodów sanitarnych oraz mobilnych punktów kontroli bezpieczeństwa;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, „jest producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych (INSPECTOR, EXPERT, PIAP SCOUT, IBIS, TRM, PIAP GRYF, PIAP RMI, PIAP FENIX) wykorzystywanych, m.in. do operacji CIED, rozpoznania i zdalnej obserwacji, ochrony granic i infrastruktury, poszukiwania i ratownictwa, detekcji i analizy zagrożeń CBRN”;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach „jest jedynym w Polsce producentem lotniczych akumulatorów niklowo-kadmowych, baterii termicznych oraz baterii rezerwowych. Produkty Instytutu znajdują się na wyposażeniu sprzętu użytkowanego, m.in. przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej: baterie lotnicze stosowane w samolotach MiG29 i Su-22 oraz w śmigłowcach Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17 i Mi-24.” Ponadto, produkowane przez Instytut baterie termiczne są na wyposażeniu przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM oraz amunicji precyzyjnego rażenia do moździerzy M-120 RAK. Baterie ZEW stanowią natomiast element ratowniczej radiostacji pilota. Jak czytamy w rozporządzeniu, Instytut pracuje też obecnie nad nowymi rodzajami baterii i akumulatorów, które będą mogły mieć zastosowanie w przemyśle obronnym i sprzęcie użytkowanym przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

W części III (podmioty nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej) dodano:

 • Straż Ochrony Portu Gdańsk sp. z o.o. w Gdańsku
 • Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” sp. z o.o. (odpowiedzialna w ramach PMG m.in. za ochronę przeciwpożarową i ekologiczną Portu Gdańsk po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa)
 • Przedsiębiorstwa Usług Portowych Rezerwa sp. z o.o. w Gdańsku,
 • Terminalu Promowego Świnoujście sp. z o.o. w Świnoujściu,
 • INFRA-PORT sp. z o.o. w Szczecinie.

Zasoby trzech ostatnich spółek „są planowane do wykorzystania w ramach realizacji zadań operacyjnych związanych z militaryzacją oraz obsługą przeładunkową transportów morskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków państwa-gospodarza (HNS)”.

image
Do PMG włączono też kilka podmiotów odpowiedzialnych za zdolności transportowe, w tym morskie. Fot. Tomasz Nowak/Defence24.pl.

Do podmiotów nadzorowanych przez ministra właściwego do spaw gospodarki morskiej przeniesiono również MSR Gryfia, w związku z przejęciem w grudniu 2018 roku jej udziałów przez nadzorowany przez resort gospodarki morskiej Fundusz Rozwoju Spółek. W ramach PMG Gryfia jest odpowiedzialna za utrzymanie zdolności remontowych sprzętu pływającego na wypadek zagrożenia. Z wykazu zostanie też wykreślona pewna liczba spółek, co ma związek na przykład ze zmianą profilu działalności. Przykładem jest ujęta pierwotnie w części IV (przedsiębiorstwa nadzorowane przez ministra właściwego do spraw transportu) Skanska S.A., która prowadzi od początku 2018 roku restrukturyzację i zgodnie z nową strategią ma skupiać się na budownictwie ogólnym, a nie inżynieryjnym, przez co nie będzie realizować zadań osłony technicznej w zakresie drogownictwa.

Wprowadzane zmiany są także skutkiem przekształceń, modyfikacji struktury lub formy organizacyjnej działalności samych przedsiębiorców, którzy nadal pozostają ujęci w PMG. Przykładowo, spółka Flytronic (należąca do Grupy WB i pierwotnie ujęta jako spółka z o.o.) będzie w nowym rozporządzeniu opisana jako „FLYTRONIC” S.A. w Gliwicach”. Podobnie nazwa „PZL <<WARSZAWA-OKĘCIE>> S.A. W WARSZAWIE” zostanie zmieniona na „AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie”.

Natomiast do przedsiębiorstw nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej dołączy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. „Na przedsiębiorcę planuje się nałożyć obowiązek realizacji zadań obronnych związanych z militaryzacją, wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, w tym przygotowaniem infrastruktury transportowej śródlądowych dróg wodnych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz przygotowaniem do uruchomienia osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.” – czytamy w rozporządzeniu.

Nowe rozporządzenie poszerzy też katalog ministrów, odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami włączonymi w PMG. I tak, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej odpowiadać będzie za nadzór nad przedsiębiorstwem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie (odpowiedzialne m.in. za przygotowanie do zabezpieczenia przewozów wojskowych, w tym organizacji osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu), a pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego – nad spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Na uwagę zasługuje włączenie do PMG CPK, jak i kilku spółek odpowiedzialnych za zapewnienie zdolności związanych z transportem wodnym (tak morskim jak i śródlądowym), w kontekście budowy zdolności państwa-gospodarza do przerzutu wojsk.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dotyczących MSR Gryfia, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Ten wyjątek wynika z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań obronnych przez spółkę, przy czym stosowne fundusze jeszcze w 2019 zapewnia MON, a od 2020 te zadania przejmie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Reklama
Tweets Defence24