Nowi przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

30 września 2019, 10:43
Jaskier
Symulator Jaskier, wspólny produkt Autocomp-Management i Rosomak S.A. Fot. Autocomp-Management SA
Reklama

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ostateczny projekt rozporządzenia dotyczącego wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym. Na tę listę trafi około 20 nowych podmiotów gospodarczych, w tym spółka Centralny Port Komunikacyjny, a także kilka przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zapewnienie potencjału do transportu wojsk drogą wodną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o organizowaniu zadań na rzec obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców) zadania w zakresie dostaw lub remontów sprzętu wojskowego ujęte w Planie Mobilizacji Gospodarki mogą być nakładane wyłącznie na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Podmioty te są też uprawnione do otrzymywania środków, jakie mogą zostać im przyznane w celu utrzymania odpowiednich zdolności.

Projekt rozporządzenia w omawianej postaci został już – po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego – skierowany do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów. Jest więc bardzo wysoce prawdopodobne, że omawiane zmiany zostaną wprowadzone w życie.

Jak czytamy w rozporządzeniu, do listy w części I (podmioty nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki) zostaną dopisani następujący przedsiębiorcy:

 • AIR-POL Sp. z o.o., producent spadochronów dla wojsk powietrznodesantowych, a także spadochronów ratowniczych, szkolno-treningowych, hamujących dla MiG-29 i Su-22 itd. Obecnie spółka realizuje umowę na dostawę symulatorów lotu na otwartej czaszy spadochronowej HALO/HAHO;
 • AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., producent systemów rozpoznania radioelektronicznego (w tym NELS używanych na okrętach Marynarki Wojennej), a także systemów wsparcia walki elektronicznej. Spółka uczestniczyła też w projekcie budowy systemu Gunica, a obecnie bierze udział w projekcie pasywnej stacji radiolokacyjnej PET-PCL.
 • Autocomp-Management Sp. z o.o., producent systemów szkoleniowych i symulacyjnych. Uczestniczy m.in. w dostawach, montażu i uruchomieniu systemów symulacji Śnieżnik (opracowanego razem z WITU), realizowała także dostawy i instalację symulatorów kierowców KTO Rosomak (w kooperacji z Rosomak S.A.) oraz – we współpracy z Elbit Systems – systemu symulacyjnego dla Wojsk Specjalnych.
 • CELTECH Sp. z o.o., producent m.in. cystern dystrybutorów paliwowych CD-10, cystern dystrybutorów paliwowych CND-27, cystern do przewozu i dystrybucji wody CW 10 oraz cystern do wody w kontenerze CW 15, a także kontenerów ładunkowych, kontenerów chłodniczych oraz kuchni polowych.
 • Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A., główny dostawca lub podwykonawca kontraktów na dostawy aparatów ewakuacyjnych dla załóg pojazdów opancerzonych ATE – 1 oraz filtropochłaniaczy m.in. FPT-200R do KTO AMV 8x8 ROSOMAK oraz typoszeregu FPT-100B i FPT-200B;
 • Hertz Systems LTD Sp. z o.o., dostawca dla Sił Zbrojnych RP różnych typów odbiorników nawigacji satelitarnej oraz integratorem odbiorników GPS z modułami SAASM;
 • „Partner Systems” sp. z o.o., główny wykonawca dostaw na potrzeby Sił Zbrojnych RP filtrów przenośnych wody oraz zestawów rotacyjnych do filtrów wody i wojskowych stacji uzdatniania wody;
 • SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o., producent pojazdów specjalnych dla służb mundurowych, w tym producentem pojazdów kołowych przeznaczonych dla wojska i Policji;
 • Zakład Doświadczalny BISKUPIEC sp. z o.o., „był i jest producentem szerokiej gamy wyrobów dla kołowych transporterów opancerzonych, czołgów i bojowych wozów piechoty”;
 • ZAMET-GŁOWNO Adam Pruski Zdzisław Łuczak spółka jawna, główny wykonawca oraz podwykonawca kontraktów na dostawy na potrzeby Sił Zbrojnych RP pojazdów rozpoznania biologicznego (PRB), Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia szczebla oddział/pododdział;
 • ZESZUTA sp. z o.o., dostawca dla SZ RP różnych typów samochodów specjalnych, w tym: lekko opancerzonych samochodów interwencyjnych, samochodów sanitarnych oraz mobilnych punktów kontroli bezpieczeństwa;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, „jest producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych (INSPECTOR, EXPERT, PIAP SCOUT, IBIS, TRM, PIAP GRYF, PIAP RMI, PIAP FENIX) wykorzystywanych, m.in. do operacji CIED, rozpoznania i zdalnej obserwacji, ochrony granic i infrastruktury, poszukiwania i ratownictwa, detekcji i analizy zagrożeń CBRN”;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach „jest jedynym w Polsce producentem lotniczych akumulatorów niklowo-kadmowych, baterii termicznych oraz baterii rezerwowych. Produkty Instytutu znajdują się na wyposażeniu sprzętu użytkowanego, m.in. przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej: baterie lotnicze stosowane w samolotach MiG29 i Su-22 oraz w śmigłowcach Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17 i Mi-24.” Ponadto, produkowane przez Instytut baterie termiczne są na wyposażeniu przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM oraz amunicji precyzyjnego rażenia do moździerzy M-120 RAK. Baterie ZEW stanowią natomiast element ratowniczej radiostacji pilota. Jak czytamy w rozporządzeniu, Instytut pracuje też obecnie nad nowymi rodzajami baterii i akumulatorów, które będą mogły mieć zastosowanie w przemyśle obronnym i sprzęcie użytkowanym przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

W części III (podmioty nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej) dodano:

 • Straż Ochrony Portu Gdańsk sp. z o.o. w Gdańsku
 • Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” sp. z o.o. (odpowiedzialna w ramach PMG m.in. za ochronę przeciwpożarową i ekologiczną Portu Gdańsk po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa)
 • Przedsiębiorstwa Usług Portowych Rezerwa sp. z o.o. w Gdańsku,
 • Terminalu Promowego Świnoujście sp. z o.o. w Świnoujściu,
 • INFRA-PORT sp. z o.o. w Szczecinie.

Zasoby trzech ostatnich spółek „są planowane do wykorzystania w ramach realizacji zadań operacyjnych związanych z militaryzacją oraz obsługą przeładunkową transportów morskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków państwa-gospodarza (HNS)”.

image
Do PMG włączono też kilka podmiotów odpowiedzialnych za zdolności transportowe, w tym morskie. Fot. Tomasz Nowak/Defence24.pl.

Do podmiotów nadzorowanych przez ministra właściwego do spaw gospodarki morskiej przeniesiono również MSR Gryfia, w związku z przejęciem w grudniu 2018 roku jej udziałów przez nadzorowany przez resort gospodarki morskiej Fundusz Rozwoju Spółek. W ramach PMG Gryfia jest odpowiedzialna za utrzymanie zdolności remontowych sprzętu pływającego na wypadek zagrożenia. Z wykazu zostanie też wykreślona pewna liczba spółek, co ma związek na przykład ze zmianą profilu działalności. Przykładem jest ujęta pierwotnie w części IV (przedsiębiorstwa nadzorowane przez ministra właściwego do spraw transportu) Skanska S.A., która prowadzi od początku 2018 roku restrukturyzację i zgodnie z nową strategią ma skupiać się na budownictwie ogólnym, a nie inżynieryjnym, przez co nie będzie realizować zadań osłony technicznej w zakresie drogownictwa.

Wprowadzane zmiany są także skutkiem przekształceń, modyfikacji struktury lub formy organizacyjnej działalności samych przedsiębiorców, którzy nadal pozostają ujęci w PMG. Przykładowo, spółka Flytronic (należąca do Grupy WB i pierwotnie ujęta jako spółka z o.o.) będzie w nowym rozporządzeniu opisana jako „FLYTRONIC” S.A. w Gliwicach”. Podobnie nazwa „PZL <<WARSZAWA-OKĘCIE>> S.A. W WARSZAWIE” zostanie zmieniona na „AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie”.

Natomiast do przedsiębiorstw nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej dołączy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. „Na przedsiębiorcę planuje się nałożyć obowiązek realizacji zadań obronnych związanych z militaryzacją, wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, w tym przygotowaniem infrastruktury transportowej śródlądowych dróg wodnych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz przygotowaniem do uruchomienia osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.” – czytamy w rozporządzeniu.

Nowe rozporządzenie poszerzy też katalog ministrów, odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami włączonymi w PMG. I tak, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej odpowiadać będzie za nadzór nad przedsiębiorstwem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie (odpowiedzialne m.in. za przygotowanie do zabezpieczenia przewozów wojskowych, w tym organizacji osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu), a pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego – nad spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Na uwagę zasługuje włączenie do PMG CPK, jak i kilku spółek odpowiedzialnych za zapewnienie zdolności związanych z transportem wodnym (tak morskim jak i śródlądowym), w kontekście budowy zdolności państwa-gospodarza do przerzutu wojsk.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dotyczących MSR Gryfia, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Ten wyjątek wynika z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań obronnych przez spółkę, przy czym stosowne fundusze jeszcze w 2019 zapewnia MON, a od 2020 te zadania przejmie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Reklama
Troll i to wredny
wtorek, 1 października 2019, 14:48

Wybaczcie mi ironizowanie i ukryty zachwyt nad potencjałem gospodarczym, który ma obronić Kraj i Naród...ale nie bym bym sobą gdybym nie polecił jeszcze np. zorganizowanych grup przestępczych. One mogą mieć fundamentalny wkład we wzrost naszego potencjału obronnego. już wyjaśniam...Kiedyś ,gdy jakiś ,,zjadacz bigosu" chciał poczuć się jak wolny człowiek i mieć broń, to albo przechodził koszmarną procedurę związaną z ubieganiem się o stosowne pozwolenie, albo jechał pod bramę najbliższej jednostki wycofującej się bratniej armii... Później już tak fajnie nie było. Jak mawiał klasyk ,,skończyło się rumakowanie". Pozostawał czarny rynek w kraju (kontrolowany przez służby), lub sieć TOR (kontrolowana w dużej mierze przez służy, tyle że obce). Po utworzeniu firmy /projektu Ghost Gunner możemy mieć obronne Eldorado. Ciekawe jaki to będzie miało wpływ na rynek broni w USA i na świecie. Jeżeli w USA mamy oficjalnie więcej zarejestrowanej broni w sztukach, niż liczy populacja tego kraju, a do tego broń historyczną, nie rejestrowaną z różnych powodów, w tym nielegalną...to może tego być na 400-500 mln szt. Skoro najtańsza nowa kosztuje w granicach kilkuset USD, a najdroższe systemy snajperskie to koszt kilkudziesięciu tys. USD, to nie przesadzę jeśli za średnią przyjmiemy 1000 dolarów. Kto kupi karabin szturmowy najnowszej generacji za kilka tys. dolców, skoro będzie mógł go sobie wydrukować za 80 dolarów ?!, a skoro lufy nie są istotną częścią broni wg. prawa amerykańskiego i amunicję zamawia się online....to koncerny stracą rynek wart 500 mln szt razy tysiąc dol ??? Jakie to będzie miało przełożenie na dostępność broni np. szturmowej na świecie ?! Czyli jakie to będzie miało przełożenie na nasycenie rynku broni w Polsce ?! Za rok o tej porze będziemy mieli przynajmniej kilkadziesiąt czarnorynkowych fabryk broni (jeśli nie kilka tys., przy cenie drukarki na poziomie 2000 dolarów). Trochę śmieszne, trochę straszne, ale...idzie nowe. I to idzie dużymi krokami. Jak znam moich rodaków, to za dekadę Polska może być lepiej uzbrojona niż Szwajcaria. Czyli system obrony Państwa ulegnie radykalnej zmianie....o ile ten system przetrwa konfrontację z Narodem składającym się z wolnych ludzi...

Tweets Defence24