MSPO 2021: Poznański Leopard w nowej odsłonie

8 września 2021, 07:15
Leopard 2A5 MZielonka
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl.
Reklama

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania prezentują na MSPO 2021 czołg Leopard 2A5 zmodyfikowany z wykorzystaniem potencjału krajowego przemysłu obronnego. Poznańska spółka stworzyła potencjał do obsług i wsparcia eksploatacji czołgów Leopard 2 i uczestniczy w tym procesie w ramach umów zawartych przez Polską Grupę Zbrojeniową. Jest też gotowa do dalszej modernizacji czołgów.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Prezentowany przez poznańskie zakłady Leopard 2A5 wyróżnia się kilkoma modyfikacjami, opracowanymi z wykorzystaniem potencjału polskiego przemysłu obronnego. Po pierwsze, został on wyposażony w nowe kamery termowizyjne KLW-1 Asteria PERI-R17A2 (dowódcy) oraz EMES-15A2 (działonowego). Ich zastosowanie pozwala na zwiększenie zasięgu wykrywania i rozpoznawania celów w dzień i w nocy, a także na podwyższenie niezawodności, bo starsze systemy termowizyjne zainstalowane pierwotnie w Leopardach są coraz bardziej wyeksploatowane i trudne w utrzymaniu. Kamery rodziny KLW-1 są także używane w czołgach Leopard 2PL, dzięki czemu ich zastosowanie w czołgach Leopard daje korzyści związane z unifikacją.

Zmodyfikowany w Poznaniu Leopard otrzymał też nowy, cyfrowy system łączności wewnętrznej i zewnętrznej, oparty o system Fonet i radiostacje Radmor (Grupy WB). To nowoczesne rozwiązania, zapewniające bezpieczną łączność, w tym zarówno transmisję głosu jak i danych, w trudnych warunkach pola walki, stosowane już w Siłach Zbrojnych RP. Doświadczenia ostatnich konfliktów zbrojnych, w tym na Ukrainie, wskazują że zapewnienie odpowiedniej łączności dla pododdziałów pancernych jest szczególnie istotne, bo w innym wypadku będą one narażone na oddziaływanie środków rozpoznania i walki elektronicznej potencjalnego przeciwnika. Modyfikacja systemu łączności Leoparda daje też możliwość przyszłej integracji systemu zarządzania polem walki klasy BMS.

Prezentowany w Kielcach czołg otrzymał również polskie karabiny maszynowe UKM-2000 produkcji ZM Tarnów, zastępujące niemieckie MG3. Części zamienne do tych ostatnich nie są już produkowane w Niemczech, a Bundeswehra prowadzi ich wymianę na nowy typ uzbrojenia. Dlatego wprowadzenie nowych karabinów maszynowych może znacząco ułatwić eksploatację czołgów. Istnieje również możliwość zainstalowania na wieży Leoparda Zdalnie Sterowanego Modułu Uzbrojenia (ZSMU). Takie rozwiązanie może zapewnić dodatkowe zdolności zwalczania celów nieopancerzonych i lekkopancerzonych, w tym obsług wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych.

image
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl.

 

Zmodyfikowany Leopard 2A5 otrzymał też nowe monitory i kamery cofania produkcji PCO, jakie są już na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Czołg został również wyposażony w system kamuflażu mobilnego Grupy Lubawa, utrudniającego wykrycie nie tylko w świetle widzialnym, ale też za pomocą środków obserwacji technicznej, w tym kamer termowizyjnych i radarów.

Przeprowadzona modyfikacja skupiła się więc przede wszystkim na wymianie przestarzałych elementów na nowe, pozwalając na zwiększenie niezawodności eksploatacji, ale i wzrost potencjału bojowego czołgu, szczególnie jeśli chodzi o świadomość sytuacyjną oraz ochronę wnętrza. Możliwe są jednak dalej idące usprawnienia. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne przygotowały koncepcję odznaczającą się szerszym zakresem modernizacji czołgu. W zakresie siły ognia, obok wymiany przyrządów obserwacyjnych i uzbrojenia pomocniczego możliwe jest także dostosowanie armaty do prowadzenia ognia amunicją programowalną, a nawet wymiana na armatę 120 mm L55.

Możliwe jest również zwiększenie przeżywalności załogi i wzmocnienie ochrony wnętrza przedziału bojowego, poprzez instalację dodatkowego opancerzenia. Przedstawiciele poznańskiej spółki zaznaczają, że w wypadku wzrostu masy czołgu zostanie do tego odpowiednio dostosowany jego układ napędowy, w tym przekładnia, aby zapobiec pogorszeniu właściwości trakcyjnych i eksploatacyjnych. Proponowana jest też modernizacja systemu przeciwpożarowego, między innymi poprzez wprowadzenie na wyposażenie systemu tłumiącego wybuch i pożar w przedziale bojowym. Poznańskie WZM oferują również możliwość modyfikacji instalacji elektrycznej, w tym pomocniczego źródła zasilania, APU lub APB.

Przygotowanie prezentowanych w Kielcach jak i innych projektowanych usprawnień stało się możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczeń, jakie poznańskie zakłady zdobyły w pracach nad czołgami Leopard 2. Zgodnie z decyzją podjętą na przełomie ubiegłej dekady w ramach PGZ, prace przy czołgach zostały podzielone w ten sposób, że WZM miały zająć się obsługami oraz remontami, modyfikacjami i modernizacjami czołgów Leopard 2A5 oraz szybkowymiennych zespołów napędowych power-pack wozów wszystkich wersji, natomiast za czołgi Leopard 2A4 i 2PL odpowiadają ZM Bumar-Łabędy. W następstwie władze WZM podjęły decyzję o rozwoju odpowiedniego potencjału, realizowanym w dużej mierze z własnych środków.

image
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24.pl.

W ramach funkcjonującego od 2014 roku Centrum Zespołów Napędowych w Poznaniu zbudowano zdolności do pełnych obsług, napraw szybkowymiennych układów napędowych power-pack: silników MTU MB 573 Ka-501 oraz połączonych z nimi przekładni Renk HSWL 354, używanych w Leopardach wszystkich wersji, eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Jednocześnie we współpracy z koncernem KMW budowano potencjał do przeprowadzania przeglądów podwozi i wież czołgów Leopard 2A5 do poziomu F6 oraz ich remontów, aż do przywracania pełnej sprawności technicznej. Wiązało się to z prowadzeniem szkoleń personelu, zakupami oprzyrządowania, ale też rozbudową infrastruktury. Władze WZM zdecydowały więc o stworzeniu Centrum Serwisowo-Logistycznego Leopard, koncentrującego kompetencje związane ze wsparciem tych czołgów. Podkreślić należy, iż WZM realizowały wszystkie te pracy z własnych środków.

W 2017 roku w ramach konsorcjum PGZ, WZM i ZM Bumar-Łabędy podpisano umowę ramową na przeglądy do poziomu F6 oraz remonty kadłuba i wieży czołgów Leopard 2. W jej ramach WZM były odpowiedzialne za prace na czołgach w wersjach Leopard 2A5.

Na jej podstawie, tylko w latach 2018-2020, uwzględniając dwa pojazdy Leopard 2A5 wyremontowane w roku 2016 przez WZM S.A., Zamawiającemu oddano łącznie 59 czołgi po przywróceniu sprawności technicznej, w tym 12 w 2018 roku, 25 w 2019 roku i 20 w 2020 roku. Jak podał w odpowiedzi na pytania Defence24.pl Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, „czołgi zostały odebrane po wykonanych usługach przez jednostki wojskowe będące ich bezpośrednim użytkownikiem w Siłach Zbrojnych RP. Usługi zostały zrealizowane w terminach wynikających z zawartej umowy. Opierając się na opiniach użytkowników czołgów należy stwierdzić, że jakość usług wykonanych przez WZM S.A. w Poznaniu nie budzi zastrzeżeń”.

Kolejna umowa ramowa, również z konsorcjum PGZ, WZM i ZM Bumar-Łabędy na remonty czołgów została podpisana 30 czerwca 2021 roku. Na jej podstawie będą zawierane kolejne porozumienia ramowe obejmujące najpierw weryfikację stanu technicznego czołgu, a następnie – według potrzeb –przywrócenie pełnej sprawności technicznej i przegląd na poziomie od F3 do F6. Będzie ona obowiązywać do 2024 roku.

W trakcie realizacji pierwszej umowy ramowej, w 2019 roku w Poznaniu otwarto Centrum Serwisowo-Logistyczne Leopard. W skład centrum wchodzi nowoczesna hala, wyposażona w specjalistyczną infrastrukturę, Centrum Zespołów Napędowych, Autoryzowane Centrum Serwisowe, Magazyn Buforowy (części zamiennych i zapasów wielkogabarytowych) oraz Centrum Szkolenia Specjalistycznego. Dzięki prowadzonym szkoleniom jednostki wojskowe stopniowo przejmują odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów na niższym poziomie (do F3/F4), podczas gdy WZM koncentrują się na przeglądach F6, naprawach oraz potencjalnych modernizacjach i modyfikacjach czołgów, a także na działalności produkcyjnej.

WZM Poznań zajmują się bowiem również produkcją części zamiennych, licencjonowanych przez koncern KMW. Część z nich jest projektowana bezpośrednio w spółce i następnie certyfikowana, a część wytwarzana według dokumentacji pozyskanej od partnera niemieckiego. Zakłady utworzyły też krajowy łańcuch dostaw części dla czołgów, co zwiększa suwerenność ich eksploatacji. Produkowane i projektowane jest również oprzyrządowanie, ułatwiające prace przy wsparciu eksploatacji czołgów.

Poznańskie zakłady opracowały też technologie regeneracji elementów czołgów, w tym prezentowanych w Kielcach wahaczy układu zawieszenia, kół nośnych oraz pomp wtryskowych ich silników, i innych elementów w tym wielu podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Dzięki temu te komponenty można utrzymywać w Polsce, co zwiększa bezpieczeństwo ich eksploatacji i zarazem ogranicza koszty.

Prezentowany w Poznaniu Leopard 2A5 cechuje się znacznie większym od standardowego pojazdu potencjałem bojowym, a jednocześnie możemy mówić o osiągnięciu istotnych poziomów „polonizacji” czołgu. Kompetencje, jakie zbudowały Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne dają szansę nie tylko na utrzymanie w eksploatacji, ale również na modyfikacje oraz modernizację Leopardów, z wykorzystaniem krajowego łańcucha dostaw. Spółka z Poznania sukcesywnie stworzyła więc potencjał do wsparcia i modernizacji pozyskanych zza granicy czołgów w całym cyklu życia, włącznie z integracją ich z elementami dostarczonymi przez krajowy przemysł obronny.

Artykuł przygotowany we współpracy z WZM S.A.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 134
Reklama
Logistyk
poniedziałek, 13 września 2021, 17:05

Myślę i jestem głęboko przekonany, że powinniśmy zacząć opracowanie naszego czołgu. Mamy sporo komponentów które możemy umieścić na jego pokładzie, niektóre możemy zacząć produkować, część sprowadzić zza granicy. Może to być składak ale będzie nasz ze wszystkimi możliwymi pozytywami/korzyściami. Są chętni do jego produkcji jak BUMAR, Waryński, WB Electronics...

mc.
środa, 15 września 2021, 10:40

Nie BUMAR tylko Łabędy, Waryński nie istnieje, podobnie jak PZL-WOLA...................................................... Ale co jest potrzebne do budowy czołgu ? Płyty pancerne - nie mamy. System jezdny (zawieszenie itd.) -... mamy. Silnik - nie mamy, ale... po raz kolejny piszę, że jeśli nie z Amerykanami (Advanced Combat Engine) można się dogadać z Ukraińcami (6-TD2). Produkcją (nie montażem) powinien zająć się WZM Poznań. Armata czołgowa -... po podpisaniu umowy przez HSW - mamy. Systemy łączności, obserwacji itd - mamy. SKO - nie mamy, ale... już robiliśmy takie "rzeczy". Prostsze, ale były. Amunicja czołgowa - w zanim opracujemy czołg to już będzie w produkcji.................................................................................... Reasumując: czy mamy możliwość opracowania DOBREGO czołgu ? TAK. Od czego trzeba zacząć ? Od MODERNIZACJI PT-91 do poziomu M2A2 z silnikiem 6-TD2. Jeżeli chcemy opanować TECHNOLOGIĘ, nie robi się tego na zasadzie "kupiłem licencję i tłukę bez poprawek". Zmodernizowane czołgi, dają nam informację co musimy zmienić, jakie inne systemy zastosować. Załogi czołgów muszą opanować nowy poziom technologii !!! I tylko pozostaje DROBIAZG - politycy (świadomie z małej litery).

Logistyk
środa, 6 października 2021, 23:07

Jeszcze mamy farby multispektralne, siatki multispektralne, ZSMU/ZSU w różnych wersjach, pancerze reaktywne i nowoczesne granaty dymne (nieprodukowane, wojsko nie zamawia) i... zdolnych ludzi, trzeba im dać tylko szansę rozwoju.

rezerwista
wtorek, 5 października 2021, 11:53

Nie mamy amunicji do Leopardów. Skutecznej amunicji chociażby na T80 nie mówiąc już na nowsze rosyjskie czołgi. To tak jakbyśmy mieli kocioł ale nie ma co do niego włożyć i ugotować.

wtorek, 14 września 2021, 23:06

Podwozie z Ukrainskiego T84. Armata z Ukrainy. Pancerz Chobham Polskiej produkcji. Amunicja MESKO zubozalego uranu. I jest wspanialy czolg.

Marek1
wtorek, 2 listopada 2021, 10:06

Poziom wiedzy - ZERO. Tylko się kompromitujesz traktując nowoczesne MBT jako dowolne składaki z klocków Lego.

ty i ja
piątek, 10 września 2021, 18:36

pierwsze wydanie plandeki 15 lat temu pokazywali i ona jest z tego okresu i to jeszcze okrojona technicznie

KRYSIA magazynier
sobota, 11 września 2021, 12:59

To nie okrojenie techniczne, te braki to po myszach z magazynu oraz próbki zajewanione dla szpiegów

asd
piątek, 10 września 2021, 13:38

Spora pralka będzie potrzeba żeby uprać tan zielony fartuch :)

Restaw
piątek, 10 września 2021, 07:59

Od ogłoszenia decyzji Wicepremiera Kaczyńskiego, że kupimy od USA 250 sztuk czołgów Abrams minęło prawie trzy miesiące (a minister Błaszczak wysłał już nawet Letter of Request) . Na jakim etapie jest ta sprawa? Czy to jest poważna sprawa czy jednak jakiś polityczny kabaret?

dropik
piątek, 10 września 2021, 13:18

Rzekomo poszedł LoR do amerykańskiej agencji DCSA , a tam rzekomo wg przecieków kontrolowanych albo i nie , miała to być formalność ... Tyle że rzekomo wg przecieków kontrolowanych albo i nie, wniosek nie zostanie rozpatrzony i przesłany do Kongresu (też mogą się pojawić szopki), do czasu, aż wiadomo ustawa, nie zostanie całkowicie odrzucona. A że sejm nie ma żadnych terminów na rozpatrzenie weta senatu, to zapytanie poczeka sobie lub zostanie odrzucone poprzez zaproponowanie ceny x 1,5 ;) Czy sprawa jest poważna czy tylko kabaret ? Nie wiem. Raczej nie kabaret , ale ukryta prawda ;)

Dark
sobota, 6 listopada 2021, 07:27

Troll internetowy, przecież pomocy są już w stanach i szkolą się obsługi Abramów więc nie trolluj na forum

Fflyer
czwartek, 9 września 2021, 13:41

Polska nowoczesna łączność, system BMS, ZSMU oraz optyka czy kamuflaż tego samego rodzaju powinny być priorytetowo montowane we wszystkich wersjach Leopardów dążąc do jak największej unifikacji tych czołgów i upraszczając ich logistykę a co za tym idzie zmniejszając koszty eksploatacji i szkoleń. Ciekawe czy odpowiedni decydenci to zrozumią

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 21:31

ZSMU powinny być. To oczywiste. Tyle, że jak się bawić, to się bawić. ZSMU z półcalówką nie waży wiele więcej. Takie ubranka, jak ma ta piątka powinny trafić na wszystkie Leosie i później na Abramsy. Tak samo jak na KTO, czy przyszłe Borsuki. Kto wie? Może warto by było pomyśleć nawet nad ubraniem w nie stareńkich BWP-1? Mają przecież pancerz, który bardziej przystaje do puszki od konserw. Dobre maskowanie, to przecież niedroga i prosta możliwość dodatkowego zabezpieczenia ich załóg.

Pepe
czwartek, 9 września 2021, 10:59

Kabaret. Plandeka z siatki maskującej za milion? czy ile2 ? 3?. Pewnie pułkownik który wpadł na ten "genialny" pomysł, po realizacji zakupu awansuje a jego szef przytuli z 10% wartości. WP to dojna krowa a nie obrona kraju.

sobota, 11 września 2021, 03:56

Jakoś skandynawowie kupili te plandeki i nie narzekają.

Stanisław
piątek, 10 września 2021, 07:47

Taa plandeka... Widzę że kolega potrafi czytać ze zrozumieniem... "Czołg został również wyposażony w system kamuflażu mobilnego Grupy Lubawa, utrudniającego wykrycie nie tylko w ŚWIETLE WIDZIALNYM, ale też za pomocą środków obserwacji technicznej, w tym KAMER TERMOWIZYJNYCH i RADARÓW." Tak, tak.... zwykła plandeka, mają taka na wyprzedaży w Obim.

Niema lepszej fuchy niż na państwowa posada.
sobota, 11 września 2021, 07:38

Co by to nie było nie jest warte milion. Jak by nie patrzeć jest to siatka maskująca tylko z innych lepszych materiałów ale nadal nie ze złota i diamentów.

vvv
sobota, 11 września 2021, 14:05

to jest materiał izolujący widmo termiczne a nie siatka maskująca. ten system ma sprawiać że czołg bedzie mało widczony w termowizji i noktowizji a nie w lornetce. to są specjalne materiały oraz droga technologia produkcji.

LOL
czwartek, 9 września 2021, 17:09

Ta? To pomyśl, że może to być taka, która maskuje też w podczerwieni.

WSK74
czwartek, 9 września 2021, 10:48

to nie modernizacja, tylko zmiany dla utrzymania w eksploatacji. Modernizacja to ZSMU, nowa armata, system ochrony typu Trophy...... Warto zmniejszyć widzialność w termowizji .......... Szczerze mówiąc, nie sądzę, żebyśmy mieli potencjał na zrobienie czegoś lepszego niż producent w wersji 7 i do tego poziomy trzeba dążyć, bo to jest unifikacja. A radio, zsmu i kamuflaż polskie, bo nowoczesne.

Jam Onufry
czwartek, 9 września 2021, 01:45

Fantazja autora zaiste ułańska np. ..."Istnieje również możliwość zainstalowania na wieży Leoparda Zdalnie Sterowanego Modułu Uzbrojenia (ZSMU). Takie rozwiązanie może zapewnić dodatkowe zdolności zwalczania celów nieopancerzonych i lekkopancerzonych, w tym obsług wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych"... Toć to prawie system phalancs :)))))

Benek czołgista..
środa, 8 września 2021, 21:01

nowy czołg ile ta plandeka kosztował 1 mln za szt... żenada.. i co z polskim projektem...PL-01 już o nim zapomniano bo był zbyt doskonały ?? dla amerykanców??

Sailor
poniedziałek, 13 września 2021, 09:22

Kiedy do was dotrze, że nie było czegoś takiego jak PL-01? Jak kolega sith zauważył to była dykta i karton!!!

sitht
czwartek, 9 września 2021, 12:34

czołgista chyba z World of Tanks :D ten cały PL-01 to była dykta człowieku. Żaden projekt, żaden prototyp. Ot, taki model żeby się prostaczkowie dziwili :D:D:D

Gts
czwartek, 9 września 2021, 16:43

m wrazenie ze dyskredytowanie Poznania i Leoparda 2A5 jest na zamowienie, bo pisiackie trole caly czas probuja zrobic z tego dobrego kontraktu porazke.

wert
piątek, 10 września 2021, 09:46

Poznań robi dobrą robotę i tak ma być. Jak na zakład REMONTOWY robi dużo. A że w Leo A5 wieża wylata? Taki mały feler. Lepszy A5 od Leoszrota ale kuda mu do Abramsa

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:12

Dobrze, że w Poznaniu ogarniają Leo2. Leo2 to dobry czołg. Ale są lepsze - Abramsy. I mam nadzieję, że z czasem również ogarną i Abramsy. Tak naprawdę podczas serwisowania itp maszyn można wiele rzeczy podglądnąć. Dlatego dobrze, że poznają kilka konstrukcji.

olo
piątek, 10 września 2021, 16:32

Nie krępuj się. lepsze bo amerykańskie.

Tak
czwartek, 9 września 2021, 12:26

PL-01 to był kartonowy model na podwoziu bodajże belgijskiego transportera opancerzonego. Nigdy nie został zbudowany i faktycznie zaprezentowany.

RafR
czwartek, 9 września 2021, 10:22

Prezes HSW w wywiadzie już wyjaśnił PL-01 i wszystkie inne polskie "poważne projekty czołgów".

Yyy?
czwartek, 9 września 2021, 09:53

Taka plandeka powinna być na każdym polskim MBT i KTO. Ale nic nie poradzę na to, że ty o jej właściwościach guzik wiesz.

123
czwartek, 9 września 2021, 09:28

super tyle, ze: PL-01 NIE byl polskim projektem, nie byl doskonaly i w zasadzie nie istnial, aha i nie byl czolgiem :)))

inż.
czwartek, 9 września 2021, 09:23

CCCP zakazywało nam rakiet powyżej 100 km a USA zakazuje wszystkiego. nawet śrubek produkować nie możemy bez ich zgody.

Krab
czwartek, 9 września 2021, 08:49

Pl-01 to była tylko makieta z dykty na podwoziu CV-90. Ile można wracać do tego tematu.

Niuniu
czwartek, 9 września 2021, 08:15

A czy ty zdajesz sobie sprawę, że PL-01 to była sklejka i karton, nawet nie Polska ? Bo chyba nie pisząc to dziadostwo.

Mart45
czwartek, 9 września 2021, 08:03

PL-01 to była tylko makieta z dykty na szweckim bwp. Tam nic nie było. A powiedzieć co by miał ten czołg niby mieć to każdy może nawymyślać

NO one
środa, 8 września 2021, 23:25

To był żart, a nie projekt.

Chyżwar
środa, 8 września 2021, 19:36

Na wieży zamiast UKM-2000 powinien być ZSMU z WKM-Bm. Amerykanie na dachy wieżyczek w Abramsach ładują swoje półcalówki. Na Leopardach 2PL i tych piątkach powinniśmy zrobić podobnie. Reszta ok. Możliwość wymiany działa na L-55 to miła niespodzianka.

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:11

L55 sporo waży i trzeba by z czegoś zrezygnować... Albo włożyć gruby hajs w wymianę podwozia.

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 21:35

Wygląda, że Poznań jest w stanie poradzić sobie z tym tematem. Wiadomo, że to kosztuje.

Fflyer
czwartek, 9 września 2021, 13:22

Dokładnie, ZM Tarnów ma w ofercie całkiem ciekawe ZSMU, które to powinny być zainstalowane na wszystkich Leopardach ewentualnie także na PT-91 gdyby doszło do ich modernizacji

Ttty
środa, 8 września 2021, 19:36

Ja bym rozwijał bron pancerna w tzw zdalne wsparcie. Zaloga to 4 osoby co stoi na przeszkodzie zeby np dodatkowymi peryskopami, bronia strzelecką zdalnie ktos sterował . Wspierajac w ten sposob zaloge czolgu. Dlaczego polska nie potrafi samodzielnie myslec o nowej technologi

Felek
czwartek, 9 września 2021, 09:58

Do tak znacznego zinformatyzowania pola walki potrzeba szerokiego i szybkiego dostępu do komunikacji radiowej. W zastosowaniach cywilnych jest to 4G LTE a powoli także 5G ale infrastruktura jeszcze nie nadąża za popytem. Co prawda systemy komunikacji radiowej (cywilnej) wywodzą się z wcześniejszych zastosowań wojskowych ale wprowadzenie dodatkowych wirtualnych członków załogi, zasiadających za biurkiem z dżojstikiem w ręku to nie jest jeden tydzień przeszkolenia ani wynajęcie fanów gier komputerowych by zamiast strzelać do czołgów wirtualnych - strzelali do realnych lub makiet na poligonie.

simply clever
środa, 8 września 2021, 22:52

Możnaby zamontować karabin Samsung Techwin SGR-A1. W czasie kiedy załogaby odpoczywała, czy spała, sztuczna inteligencja precyzyjnie zabijałaby wrogów w trybie HOTL. Rano zostałoby tylko przeciągnąć się, ziewnąć i policzyć ilu wrogów zabił w nocy karabin.

gnago
czwartek, 9 września 2021, 11:41

genialne . A teraz zastanów się nad wojną w której czołgi występowałyby samotnie bez osłony piechoty innych wozów czy logistyki.

czwartek, 9 września 2021, 09:55

SGR-A1 to wyspecjalizowany sprzęt. Byłby bardzo dobry do czegoś zupełnie innego...

logistyk
środa, 8 września 2021, 17:41

ZSMU już dawno powinno być montowane na czołgach i różnych pojazdach wojskowych zamiast archaicznych WKMów.

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 21:37

Tak, ale na czołgach powinny być to ZSMU z WKMami.

Logistyk
poniedziałek, 13 września 2021, 17:00

Archaicznych, miałem na myśli ręcznie obsługiwanych.

patria
środa, 8 września 2021, 17:05

Dokupic jeszcze 100 leopardow zamiast abramsow

Ya
piątek, 10 września 2021, 16:12

Oczywiście… dostępne w każdym przydrożnym sklepie z czołgami. ;)

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 21:41

Po pierwsze Abrams jest bezpieczniejszy i lepszy. Po drugie parząc na tempo realizacji węgierskiego zamówienia, na 100 Leopardów musiałbyś czekać ponad 12 lat. Na 250 tych czołgów musiałbyś poczekać lat ponad trzydzieści.

Lepszy bo amerykanski.
piątek, 10 września 2021, 16:36

Na Abramsy też poczekamy z 10 lat o ile podpiszą umowę bo na razie to obiecanki. W końcu każdą z tych ruin po USMC trzeba rozebrać do zera wybebeszyć pancerz, wyjąć DU wstawić zamiennik wyremontować silnik, wymienić zużyte elementy, to nie będzie szybko.

Chyżwar
wtorek, 14 września 2021, 14:26

Gdyby nawet, to i tak trzy razy krócej niż czekalibyśmy na niemieckie.

Dred
środa, 8 września 2021, 22:40

Ciekawe skąd...

jotun
środa, 8 września 2021, 22:35

Tak, będą gotowe na następny wtorek. Coś jeszcze?

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 21:43

To, że Leosie wożą część amunicji w kadłubie i dzięki temu mniej bezpieczne dla załogi na przykład.

sn3p
środa, 8 września 2021, 16:52

Robią z tego plandeki na Żuka?

Ewka
środa, 8 września 2021, 15:47

Generałowie zgotowali WP logostyczny horror... czyli abramsy. Od lat to samo, WP ma sprzęt od Annasza do Kajfasza, kolorowy mix.

jurex
poniedziałek, 4 października 2021, 18:30

Ewka, nie generałowie, patrz korespondencja elektroniczna Dworczyka.

rer
piątek, 10 września 2021, 11:56

Abrams to jest cacko horror to jest T72

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:20

@Ewka... Widać że nie ogarniasz tematu. Są generałowie, co mają ból pupy o wszystko co robi PiS. I podłoże krytyki to polityka, a nie wartość bojowa. Zakup 250-500 Abramsów by wymienić KILKA TYPÓW Teciaków i Twardych - to słuszny wybór, który uprości tą mityczną 'logistykę'. Ludzie co wy macie tych ludzi za ułomne ameby?! Części do Abramsów są produkowane masowo w skali takiej, że głowa mała! Za kilka lat pewnie ogarnięcie umowy na produkcję wielu z nich w Polsce pewnie nie będzie trudna. Właśnie dzięki temu, że 'USA jest daleko i GDLS daleko' - mamy argument by część rzeczy produkował NASZ przemysł. Przy Leo2 - taki argument jest bezzasadny. Co więcej Abramsy są lepiej zaprojektowaną maszyną i jeszcze dłuuugo będą w służbie. Ten mityczny 'następca Abramsa' to po prostu nowa, bezzałogowa wieża na podwoziu M1... Więc masa bebechów zostanie taka jaka jest. Za to 'następca Leo2' to całkowicie nowa maszyna będzie i do tego już po 2030 roku zapewne. Więc śmiem twierdzić, że to raczej Leo2 są mniej perspektywiczną konstrukcją z wyczerpanym potencjałem do modernizacji.

Wrt
czwartek, 9 września 2021, 22:17

Sorry, ale argument o tym że daleko, to jest akurat dobry argument dla US producenta żeby windować na, ceny. To jest nasz argument, dla drugiej strony nic nie znaczy, wzmacnia ich pozycje. To sa podstawy handlu.

sobota, 11 września 2021, 09:47

Podstawa handlu jest to, że argumanty są po to, aby było na co powoływac

Chyżwar
środa, 8 września 2021, 19:22

Generałowie chcą stosunkowo szybko dostać 250 nowoczesnych czołgów. Węgrzy na zamówione 44 Leopardy 2A7+ od daty zamówienia muszą poczekać aż sześć lat. Policz sobie ile musielibyśmy poczekać na 250 czołgów. Kolorowy mix to coś z czego słynie Izrael. Jakoś im się do tej pory sprawdzał.

Iron33
środa, 8 września 2021, 18:28

Tych Abramsów to tak na prawdę nie wiadomo czy na pewno dostaniemy, więc tutaj bym przymknął oko.

cvgboyulij
czwartek, 9 września 2021, 21:48

"Tych Abramsów" sami zaproponowali w lutym tego roku. List jest więc tylko czystą formalnością.

Jk
środa, 8 września 2021, 17:42

Czy w życiu jesteście tacy sami jak na forum ,to katastrofa!

Mersoner
środa, 8 września 2021, 17:40

Ręka lepiej zajmni się jabłkami!

cezary
środa, 8 września 2021, 17:10

Generałowie?!...Chyba politycy?!!

Tomasz34
środa, 8 września 2021, 16:52

T-72 oraz PT-91 zostaną za jakiś czas wycofane, więc będą tylko 2 typy czołgów.

codybancks
środa, 8 września 2021, 21:52

Można je sprzedać Ukrainie lub w Afryce czy na dalekim wschodzie !!!

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 21:51

Po co Ukrainie nasza wersja T-72, skoro w spadku po sowietach dostali lepsze?

WTF
środa, 8 września 2021, 20:03

Nawet, jeśli wycofamy rodzinę czołgów T-72 i pochodne, to będzie parę typów czołgów do logistycznego obsłużenia - różniące się jednak między sobą Leo 2PL i liderka 2A5, do tego Bergepanzery na bazie Leo1, a jeszcze śmieszniej będzie z Abramsami, bo WZT jest na bazie M60 (istne muzeum, Amerykanie poszukują następcy). Wozy dowodzenia i ewakuacjiedycznej niby na M113 ale też nie do końca - amerykańskie różnią się od wersji niemieckich, które dostaliśmy w pakiecie z Leo2. Będzie zabawnie... Wisienką na torcie jest fakt, że M1 są w wymiarach calowych. Zwykłe łożysko czy śruba ( a właściwie jego brak) może unieruchomić cały pojazd i to na długo. Bo jak w magazynie nie będzie, to łatwo i szybko tego nie zdobędziemy)

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:14

Ale przecież śrubki TEŻ są w sklepach w PL w calach :D 1/4, 1/8 cala przewody, złączki itp. Wystarczy za-mó-wić. I serwisować zgodnie z instrukcją.

gnago
czwartek, 9 września 2021, 11:43

Przy okazji kosiarki mam i klucze i śruby kupione w Polsce. Tak calowe. A w magazynach i metrycznych może brakować

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:21

@gnago - no dokładnie ziom :) Widać też majsterkowałeś co nieco w życiu :) Calowe, metryczne - co to za problem, skoro JEST dostępne na rynku? Przecież te rzeczy są mniej więcej wystandaryzowane - np: złączka do rurek 1/4".

środa, 8 września 2021, 21:31

Łożysko można zebrać ,śrubę przetoczyć, klucz odkuć,oringi na kamieniu na wiertarce zmienić fi.zimeringi leciutko "800- 1000" podslifowac,pod panewki sreberko podłożyć i pasta dotrzeć.kulki ,igiełki, baryłki się dobierze,żeby tylko bieżnia kompletna to się pospawa ,na rano będzie git " Koteczku" *.* Koteczek - gwarowy ,przyjazny zwrot do obcej Osoby, lekko pobłażliwy.

Enter
czwartek, 9 września 2021, 13:27

Keks, wyszpachlujem, podpicujem a na końcu podmalujem Abramsa i pojedzie! I znów jakoś będzie! A co logistyka będzie że hoho.

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 22:23

Mamy HMMV. Mamy F-16. Mamy MRAPy. To wszystko wymiary z cala cięte. Jakoś ich nie szpachlujemy.

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:22

No logistyka będzie dobra. Bo skala produkcji części zamiennych do Abramsa jest ogromna, więc ich nie braknie. Do tego - co najmniej do 2050 roku będą klepane.

Adam Słodowy.
czwartek, 9 września 2021, 11:28

Dobre!!!Wracamy do pilnika i młotka,czyli króla Ćwieczka.

CdM
czwartek, 9 września 2021, 09:27

I będzie jak z fotelami z MIG-a. Takie druty to jedynie w razie "W".

WTF
środa, 8 września 2021, 20:03

Nawet, jeśli wycofamy rodzinę czołgów T-72 i pochodne, to będzie parę typów czołgów do logistycznego obsłużenia - różniące się jednak między sobą Leo 2PL i liderka 2A5, do tego Bergepanzery na bazie Leo1, a jeszcze śmieszniej będzie z Abramsami, bo WZT jest na bazie M60 (istne muzeum, Amerykanie poszukują następcy). Wozy dowodzenia i ewakuacjiedycznej niby na M113 ale też nie do końca - amerykańskie różnią się od wersji niemieckich, które dostaliśmy w pakiecie z Leo2. Będzie zabawnie... Wisienką na torcie jest fakt, że M1 są w wymiarach calowych. Zwykłe łożysko czy śruba ( a właściwie jego brak) może unieruchomić cały pojazd i to na długo. Bo jak w magazynie nie będzie, to łatwo i szybko tego nie zdobędziemy)

Ciekawy
czwartek, 9 września 2021, 07:14

Jeszcze za komuny chłop potrafił radzić sobie z calowymi śrubkami do traktorów. Usiłujesz mi wmówić, że technicy w wojsku tego nie potrafią?

ansuz
środa, 8 września 2021, 16:48

Generałowie nie mają wiele do gadanie w państwie demokratycznym (TFU!) ;) Koszerni politycy robią koszerne interesy a patriotyzmem jedynie wycierają swoje parszywe mordy, gdy przejmiemy władzę, wszystko się zmieni.

Marek
sobota, 11 września 2021, 03:33

Rozbawił mnie ten wpis

Litościwy
czwartek, 9 września 2021, 10:38

Tak, wiemy na co się zmieni. Już to widzieliśmy...

ansuz
środa, 8 września 2021, 15:24

Podobne pokrowce mają moje 3 autka i kosztowały w sumie nie całe 700zł ;)

agri
środa, 8 września 2021, 14:09

wyremontujcie najpierw ten złom który jest ,a później bawcie się w różne opcje o ile ma to jakiś sens.

Da"łn"vien
środa, 8 września 2021, 13:23

Tylko uzbrojenie z USA od naszych przyjaciół którzy nigdy nikogo nie zostawili w potrzebie. Zamknąć natychmiast polskie fabryki.

jotun
środa, 8 września 2021, 22:39

A może nam sprzedacie wasze T-14 Armata? Oczywiście, gdy wejdą do seryjnej produkcji... :P

tut
środa, 8 września 2021, 12:59

I o tym trzeba mówić. Przydała by się omawiana modernizacja prowadzona np. w ramach przeglądów.

kim1
środa, 8 września 2021, 12:28

Czy kamuflaże mobilne Lubawa dla Leopardów zostały zamówione przez nasze wojsko?

baba
środa, 8 września 2021, 15:19

Gdyby tak było, trąbiło by o tym wojsko, MON i Lubawa

pomz
środa, 8 września 2021, 15:07

no coś ty :) Tylko chyba Finowie je kupili...

Grzechu
środa, 8 września 2021, 12:11

I tak trzymać

oddano łącznie 59 czołgi
środa, 8 września 2021, 11:56

RANY BOSKIE!

Tecumseh
środa, 8 września 2021, 15:21

A ile chciałeś skoro mamy ich bodajże 105 sztuk

Chyżwar
środa, 8 września 2021, 19:48

On by chciał 590. Ja też. Tylko, że tylu nie mamy ;)

Tomasz34
środa, 8 września 2021, 16:50

Błąd, mamy ich więcej.

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:23

Nie. Te 'więcej' to Leo2A4, które są modernizowane do Leo2PL

Chyżwar
czwartek, 9 września 2021, 07:17

Leo 2A5 mamy więcej? Kiedy zakupili dodatkowe? Pisz szybciutko, bom ciekaw.

rer
środa, 8 września 2021, 20:04

Nie mamy

pancer
środa, 8 września 2021, 11:49

Poznań to jest jakość i profesjonalizm no i mniej pisu A Łabędy to niestety t72

easyrider
środa, 8 września 2021, 18:58

Jak przyjdzie PO to będziesz miał umowę na nowy, wirtualny czołg europejski, który zobaczysz może za 30 lat. Zakup w systemie argentyńskim. Kasa dziś, a odbiór jak wylosują. O ile za 30 lat Islamski Kalifat Francji i Niemiec będzie jeszcze naszym sojusznikiem.

Enter
czwartek, 9 września 2021, 13:28

Racja całkowita

Litościwy
czwartek, 9 września 2021, 10:41

No i argumenty: po co nam jak Niemcy mają

czołg
środa, 8 września 2021, 16:27

a łabędy czyli Gliwice to co? więcej PISu

luki
środa, 8 września 2021, 16:12

WZM, to na szczęście taka oaza pisu, w tym roztrwanianym przez po mieście

mc.
środa, 8 września 2021, 11:31

Oba typy czołgów (A4 i A5) powinny być "podnoszone" do tego samego poziomu !!! A niezwykle istotne jest by: "Leopard otrzymał też nowy, cyfrowy system łączności wewnętrznej i zewnętrznej, oparty o system Fonet i radiostacje Radmor (Grupy WB)". był zastosowany także w A4-kach. Nie życzymy sobie by "niemiecki producent" znał miejsce stacjonowania polskich maszyn.

Chyżwar
środa, 8 września 2021, 19:50

Wymiana łączności jest koniecznością. Choćby tylko dlatego, że ta, która tam jest pamięta czasy "króla Ćwieczka".

Dordż
środa, 8 września 2021, 17:33

Sprzęt łączności tak naprawdę z lat 70, czyli to co maja 2a4 to nie współczesny telefon komórkowy czy komputer że da sie go namierzyć przez internet. Niemieckie leopardy nie maja też zainstalowanych urządzeń żeby samoistnie powrócić do Niemiec.

JP
środa, 8 września 2021, 11:14

Skoro z Bumarem są takie problemy to może niech ich wchłonie WZM. Wygląda na to że z Leo A5 sobie lepiej radzą niż Bumar z Leo A4. Zarząd Bumaru na bruk, a zarząd WZM niech tam ich ogarnie.

Carell
środa, 8 września 2021, 10:59

Mam pytanie- armate toto ma o dlugosci 44 kalibrow zaprojektowana w latach 70 tych czy tez 55 kalibrow?

środa, 8 września 2021, 17:01

L44

JP
środa, 8 września 2021, 16:56

Wersja 2a6 ma dopiero l55

Chrisde
środa, 8 września 2021, 10:35

By sie zajeli zbudowaniem cos na wzor izraelskie trophy dla czołgow lepiej .... a moze i samolotow Ci inzynierowie smieszni

gazek
środa, 8 września 2021, 10:33

Kapitalna propozycja modernizacji dla Leopardów 2A5. Tania, szybka i robiąca różnicę.

Rain Harper
środa, 8 września 2021, 20:01

Zwłaszcza łączność, bo oryginalna niedomaga.

Milwaw
czwartek, 9 września 2021, 13:35

Łączność, optoelektronika, systemy ochrony załogi jak i kamuflaż i jak najwięcej pozostałych podsystemów powinno być wspólnych w wersjach Leopard 2PL jak i w moderce Leopard a 2 A5. To powinna być podstawa solidnej modernizacji, redukującej koszty eksploatacji, uproszczoną logistykę i budującą krajowy potencjał przemysłowy w zakresie podzespołów czołgów podstawowych

Polska górą
środa, 8 września 2021, 09:48

Cóż w Rosji nie mają nic lepszego więc brawo! Tak trzymać

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:28

Niestety nie masz racji. Rosja od 30 lat rozwija T-72B3 oraz T-90. Na bieżąco wprowadza do służby zmodernizowane maszyny. No wlecze się to strasznie, bo mają ich od groma. Ale wprowadzają. A Niemcy i reszta EU? Po zimnej wojnie u siebie nic nie zmieniali praktycznie. Jedynie KMV na eksport nowe wersje klepał. A i tak - Leo2 ma słabe opancerzenie z powodu rozmieszczenia modułów pancerza specjalnego. Do tego... Co z tego, że to 'niemiecki czołg', skoro Niemcy zamiast rozwijać nowoczesną amunicję przez wiele lat dłubali przy armatce L55, której montaż wymaga wymiany masy sprzętu i głębokiej modernizacji duże koszty. I tylko po to by strzelać starą amunicją, ale mocniej? Nie lepiej było pójść w to co poszło USA? Czyli rozwijanie technologii z penetratorami, ciśnieniami itp? Te dodatkowe 11 kalibrów długości lufy to swoje waży. Nie oszukujmy się - bez wzmocnienia podwozia coś trzeba wywalić.

zonk
środa, 8 września 2021, 19:30

Przykro mi(nie jest) zburzyc twoj pisowski, rusofobiczny swiatek ale Leo2 jakie posiadamy nawet te nejnowsze w wersji PL odpowiadaja co najwyzej ruskim T-90A. Najnowsza wersja T-90MS o T-14 armata kopie im niestety dupsko...

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:29

Nie ważne czy PiS czy PO. Odkąd PL zakupiła Leo2 - robi się wokół nich tyle szumu, że jakie to cuda techniki. I ludzie potem powtarzają takie bzdury. Ok. 2014? gdy okazało się, że amunicja dostępna w EU g...o może zrobić z pancerzem T-90 - był to mały kubeł zimnej wody.

czwartek, 9 września 2021, 12:32

A łada jest lepsza od mercedesa...

Litościwy
czwartek, 9 września 2021, 10:43

O ile ruszy z miejsca...

czwartek, 9 września 2021, 22:26

Na zaciągu nawet nie chce...

Kalrin
środa, 8 września 2021, 09:47

A skąd oni wzięli maszynę do zaimplementowania tych modyfikacji? Nabyli jedną sztukę zapasów ? czy wzięli maszynę która była w aktywnej służbie w WP ? Bo jeśli to maszyna WP, a wojsko się nie zdecyduje na modyfikację. To pytanie czy będzie miało jedną maszynę niestandardową czy te modyfikacje zostaną?usunięte?

zxxc
środa, 8 września 2021, 09:37

Skąd wzięli czołg na ekspozycję? Wesoła wypożyczyła?

modelarz
środa, 8 września 2021, 15:09

Makieta w 1:1...

Ciekawy
środa, 8 września 2021, 19:51

Budowałeś?

modelarz
czwartek, 9 września 2021, 07:28

Tak. 2 tygodnie.

Bekatron
środa, 8 września 2021, 23:08

Pan Modelarz jak to Modelarz... Sklejał nie budował ale Pan Ciekawy mnie rozbawił :)

Tweets Defence24