Zapad 2021: Rosyjsko-białoruska Walka Radioelektroniczna [ANALIZA]

13 września 2021, 07:14
mil ru palantin
System Walki Radioelektronicznej Palantin. Fot. mil.ru.
Reklama

W ramach ćwiczeń „Zapad-2021” rozwinięte zostało silne białorusko-rosyjskie zgrupowanie Walki Radioelektronicznej (WRE), w skład którego weszły pododdziały z wszystkich większych związków taktycznych szczebla batalionu-brygady. Udział wojsk WRE stanowi bardzo ważną część ćwiczeń Zapad-2021, dlatego warto przyjrzeć mu się bliżej.

Jak wiadomo w dniach 10-16 września zaplanowano fazę główną (kulminację) ćwiczeń „Zapad-2021”, jednak wiele pododdziałów WRE z brygad i batalionów WRE rozlokowanych na zachodzie Rosji (Flota Bałtycka i Zachodni OW) oraz na Białorusi zostało rozwiniętych w punktach polowych już dawno i intensywnie ćwiczyło w ramach tzw. przygotowań do Zapadu. W fazie przygotowawczej ćwiczono m.in. przemieszczenie na poligon (rozwinięcie obozu polowego), zamaskowanie sprzętu, trening personelu w obsłudze sprzętu, w czasie fazy głównej „Zapad-2021” wykonywane są już zadania „bojowe” w ramach większych zgrupowań WRE i łączności.

Aktywność jednostek WRE pod kątem „Zapad-2021” można już było zanotować latem. Na przykład oddziały WRE od tygodni ćwiczyły w Obwodzie Kaliningradzkim i Obwodzie Leningradzkim, używając całego arsenału dostępnych środków, różnego przeznaczenia i zasięgu.

Standardowe zadania związane z pododdziałami WRE wykonującymi zadania ofensywne, czy defensywne to najpierw marsz sprzętu na poligon, rozwinięcie środków WRE w warunkach polowych, pelengacja i zakłócanie środków łączności nieprzyjaciela, zakłócanie systemu GPS, osłona własnych sieci łączności, formowanie „parasola” nad zgrupowaniem sił własnych przeciwko dronom i amunicji precyzyjnej itd.).

Z końcem lipca na poligonie Ałabino, w ramach sprawdzianu gotowości bojowej 1 Armii Pancernej Gwardii, pododdziały WRE rozwinęły sprzęt w warunkach polowych z zadaniem osłony własnych wojsk przed bezzałogowcami. Sformowano całą architekturę przeciwdziałania dronom nieprzyjaciela, w tym system rozpoznania i ostrzeżenia o aktywności wrogich dronów, system oddziaływania radioelektronicznego oraz środki ogniowe. Tym samym w system osłony wojsk własnych włączono współpracujące ze sobą elementy powietrznej obserwacji (rozpoznania), WRE oraz OPL.

W lipcu w Obwodzie Leningradzkim samodzielny batalion WRE 6 Armii WWS i PWO rozwinął m.in. systemy Krasucha-4S, R-934W Sinica, R-330Ż Żitiel.

Latem w Obwodzie Kaliningradzkim miał miejsce polowy zbiór specjalistów walki radioelektronicznej pododdziałów WRE Floty Bałtyckiej i 11 Korpusu Armijnego. Obóz polowy rozwinięto na jednym z poligonów w Obwodzie Kaliningradzkim (może Prawdińsk, gdzie ćwiczą jednostki 11 KA?). Główną rolę w ćwiczeniach przygotowujących do „Zapad-2021” odgrywało oczywiście 841 Samodzielne Centrum WRE (Jantarnyj), z nieznaną strukturą (zapewne kilka batalionów WRE, w tym system operacyjno-strategiczny WRE Murmańsk-BN), w ćwiczeniach udział wzięła również kompania WRE 11 KA. Ćwiczono na sprzęcie 841 Centrum, w tym m.in. rozpoznanie i zakłócanie systemów na samolotach i okrętach. Potężne systemy WRE 841 Centrum standardowo, w ramach ćwiczeń, wykrywają i zagłuszają systemy łączności okrętów Floty Bałtyckiej, natomiast oddziały mobilne wychodzą na ćwiczenia polowe (obozy polowe).

W chwili obecnej poligonowe zgrupowanie WRE Floty Bałtyckiej zapewne realizuje w ramach ćwiczeń „Zapad-2021” typowe zadania, m.in. wykrywanie, śledzenie i zagłuszanie systemów łączności npla, np. na platformach morskich i powietrznych. O wadze tego zadania w Obwodzie Kaliningradzkim i ćwiczonym „środowisku” może świadczyć m.in. taki fakt, że w rejonie bardzo aktywne są rozpoznawcze platformy NATO. Przykładowo tylko jednego dnia rozpoznano aż pięć platform powietrznych NATO (amerykańskie E-8C J-STARS, P-8A Poseidon, RC-12X Guardrail, RQ-4A Global Hawk oraz szwedzki Gulfstream IV) „okrążających” Obwód Kaliningradzki – operując znad akwenu Morza Bałtyckiego, z obszaru północnej Polski oraz obszaru Litwy – monitorujących jeden z etapów ćwiczeń „Zapad-2021”. 

Zgodnie z oficjalnym komunikatem w „Zapad-2021” wezmą udział m.in. pododdziały WRE Zachodniego OW, w tym m.in. 841 Centrum WRE Floty Bałtyckiej i inne pododdziały WRE floty, pododdziały WRE 1 Armii PancGw oraz 20 Armii, ale zapewne również dwie brtygady WRE Zachodniego OW. Zgrupowanie wojsk WRE pod kątem „Zapad-2021” zostało sformowane już z początkiem sierpnia.

W czasie „Zapad-2021” oddziały WRE mają ćwiczyć m.in.

 • wykrywanie i zakłócanie kanałów łączności przeciwnika
 • osłonę wojsk własnych przed radiotechnicznym rozpoznaniem npla
 • osłonę przeciw atakom amunicji precyzyjnej i bezzałogowców

Jednostki WRE zabezpieczają szczególnie obronę m.in. polowych punktów dowodzenia i łączności, czy stanowisk bojowych systemów rakietowych.

Ponieważ na poligonie Mulino zaplanowano zgrupowanie i ćwiczenia dużych sił wojsk lądowych, rozlokowano tam również poważne siły WRE. Według jednego z komunikatów, tylko na poligonie Mulino, rozwinięto do jednego z ćwiczeń w sumie ok. 300 specjalistów jednostek WRE i zastosowano ponad 50 różnych aparatów walki radioelektronicznej, w tym m.in. Krasucha-2, Krasucha-4, Żitiel i Borisoglebsk.

Szczególną uwagę przywiązuje się ostatnio do osłony przeciwko bezzałogowcom, w tym dronom-kamikadze. Epizod z poligonu Mulino, rozegrany 11 września, stanowi właśnie tego typu element – przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony dronów nieprzyjaciela, m.in. w oparciu o doświadczenia z Syrii. Zgodnie ze scenariuszem przeciwnik zaplanował atak na elementy infrastruktury wojskowej z użyciem bezzałogowców. Zastosowano kombinowaną strefę obrony – środki radiotechniczne wykryły BSP na małych i średnich wysokościach, przekazały dane systemom WRE (Żitiel i Borisoglebsk-1), a te z kolei „zagłuszyły” kanały łączności i systemy nawigacyjne dronów. Efekt zastosowania systemów WRE, jak to w warunkach poligonowych, był spektakularny – obezwładniono około 20 dronów nieprzyjaciela.

Poligony, na jakich będą odbywać się ćwiczenia Zapad-2021. Fot. Artur Rosiński, Jarosław Ciślak/Defence24.pl.
Poligony, na jakich będą odbywać się ćwiczenia Zapad-2021. Fot. Artur Rosiński, Jarosław Ciślak/Defence24.pl.

Mobilna grupa WRE, prawdopodobnie w oparciu o zasoby samodzielnego batalionu WRE 1 Armii Pancernej Gwardii (231 batalionu?) została rozwinięta również na poligonie Obóz Lesnowskim. W dniu 12 września śrdoki WRE (R-934BWM Borisoglebsk-2, R-330 Żitiel, R-378BWM) przeprowadziły masowe zakłócanie środków łaczności npla, w efekcie „zduszono” 100 „obiektów”. Taki modus operandi wymienionych systemów WRE nie jest niczym nowym, a raczej standardem, bowiem podobny scenariusz ćwiczeń mobilna grupa WRE 1 Armii PancGw, ćwiczyła w lutym br. w Ałabino, zakłócając ok. 70 obiektów łączności nieprzyjaciela.

Innym elementem ćwiczeń wojsk WRE w ramach „Zapad-2021” jest zapewne radioelektroniczna osłona/obrona infrastruktury i zgrupowań wojsk (obiektowa i obszarowa) przed obserwacją przez rozpoznawcze platformy powietrzne nieprzyjaciela (NATO). W tym przypadku chodzi m.in. o uniemożliwienie swobodnej obserwacji i rozpoznania celów (obszarów), a zatem określenia współrzędnych koniecznych do zastosowania amunicji precyzyjnej np. pocisków manewrujących, przez stacje radiolokacyjne platform powietrznych (np. samolotów E-8 J-STARS, czy bezzałogowych RQ-4 Global Hawk). O tym, jakie znaczenie ma ten element walki może świadczyć chociażby taki fakt, że na udostępnionych mapach pierwszej fazy ćwiczeń „Zapad-2021” wyraźnie widać zaznaczony obszar operowania systemu RQ-4 Global Hawk. 

W ramach „Zapad-2021” rozwinięte zostały również najnowsze środki WRE armii białoruskiej. Dla białoruskich jednostek WRE ćwiczenia „Zapad-2021” to nie tylko sprawdzenie i zgranie aspektów interoperacyjności z pododdziałami rosyjskimi, ale również operowanie w złożonym środowisku Regionalnej Grupy Wojsk, zwłaszcza w przypadku najnowszego sprzętu. Modernizacja białoruskich wojsk WRE nie jest z pewnością efektowna, jednakże należy odnotować, że w ostatnim czasie w jednostkach WRE pojawia się nowy sprzęt białoruskiej produkcji np. rodzime stacje zakłócające R-934UM2 Groza, przeznaczone do rozpoznania i zakłócania środków łączności przeciwnika.

Niedawno dwie takie stacje zakłócające R-934UM2 otrzymał 48 Samodzielny Batalion WRE i oficjalnie potwierdzono, że zostaną one użyte w trakcie kulminacji ćwiczeń „Zapad-2021”. Z powodu skąpych informacji o wojskach WRE trudno jest określić jakie jednostki są rozwinięte na jakich poligonach (obozach polowych), ale wiadomo na przykład, że elementy 48 Batalionu wyjechały, wraz z białoruskim kontyngentem rakietowym, na poligon Sary-Szagan (które to ćwiczenia, tak jak białoruskich systemów OPL obecnych na poligonie Aszułuk, nie są formalnie częścią ćwiczeń „Zapad-2021”).

Rozwój rosyjskiej Walki Radioelektronicznej

Od kilku lat rosyjskie wojska WRE przeżywają rozkwit, uznawane są za niezwykle ważny element składowy operacji ofensywnych i defensywnych. W maju br. wicepremier Jurij Borysow stwierdził, że od 2015 r. do jednostek WRE przekazano 19 nowych wzorów sprzętu WRE, naziemnego, morskiego i powietrznego bazowania, co znacząco zwiększyło ich efektywność.

Nie dziwi, że do jednostek Zachodniego OW sprzęt najnowszej generacji idzie w pierwszej kolejności. Przykładowo nowy system WRE Palantin, jako pierwsze otrzymało tambowskie Centrum Przygotowania i Zastosowania bojowego Walki Radioelektronicznej, a jako pierwsza jednostka liniowa niedawno sformowany w ramach 20 Armii, 24 Samodzielny Batalion WRE.

W przypadku wojsk lądowych SZ FR struktura jednostek WRE jest następująca: brygada, samodzielne bataliony, kompanie w związkach taktycznych szczebla dywizji i brygady.

Reklama
Reklama

Do ćwiczeń „Zapad-2021” rozwinięto w obozach polowych zapewne większość dostępnych sił i środków, w tym oczywiście przede wszystkim brygady i samodzielne brygady WRE. Brygady dysponują całym arsenałem środków, zdolnych wykonywać cały zakres ofensywnych i defensywnych zadań walki elektronicznej, przy czym od kilku lat większą uwagę zwraca się m.in. na walkę z bezzałogowcami (formowanie specjalnych pododdziałów walki z dronami). Przykładowo 16 Brygada WRE z Kurska ma na swoim wyposażeniu m.in. systemy: 1Ł267 Moskwa-1, RB-341W Liejer-3, 1Ł269 Krasucha-2, 1RŁ257-4, RB-301B Borisoglebsk, R-330Ż Żitiel itd.

Poniżej przedstawiono aneks z wybranymi jednostkami WRE szczebla brygada-pułk-batalion wojsk  sojuszniczych na wschodniej flance NATO. Aneks zawiera więc jednostki Zachodniego OW, z wydzieleniem Obwodu Kaliningradzkiego jako swoistego bastionu w regionie, z oczywistych względów osobno przedstawiono również jednostki białoruskie. W przypadku jednostek WRE szczebla batalionowego, formowanych m.in. dla poszczególnych armii, nie wszystkie dane udało się uzupełnić.

Aneks:

Wybrane jednostki WRE na wschodniej flance NATO:

Rosyjskie ZT WRE  w obwodzie Kaliningradzkim:

 • 841 Samodzielne Centrum WRE, Jantarnyj
 • 302 Pułk WRE, Gwardyjsk
 • 142 Samodzielny batalion WRE, Kaliningrad 

Rosyjskie ZT WRE w Zachodnim OW:

 • 15 Brygada WRE, Stroitiel/Tambow
 • 16 Brygada WRE, Kursk
 • 24 Samodzielny Batalion WRE, ? (20 A)
 • 49 Samodzielny Batalion WRE, Ostrów
 • 231 Samodzielny Batalion WRE, ? (1APancGw?)
 • 328 Samodzielny Batalion WRE, Kronsztadt
 • ? Samodzielny Batalion WRE, Piesocznyj/Sankt-Petersburg

Białoruskie ZT WRE:

 • 228 Samodzielny Pułk WRE, Połock
 • 10 Samodzielny batalion WRE Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego, Borysów
 • 48 Samodzielny batalion WRE Zachodniego Dowództwa Operacyjnego, Brześć
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 103
Reklama
aza
czwartek, 16 września 2021, 18:21

nareszcie chopki majom gdzie te ścigacze und uciekacze se poganiać… i aby było bardziej demokratycznie… masło maślane… bo demokracja tu słowo-klucz… reasumując bardziej jest w końcu tym smrodem, brudem i hałasem móc podzielić się z dotychczas nieobdarowanemi przez los… przeca nie tak dawno żeśta wuniały z lokomotyw węglowych i protestów nie robiły… a jest całkiem niedaleko spokojnych miejsc wiele, że co niektóre tylko wyliczę… Górny Śląsk… w szczególności pomiędzy a Nową Hutą… jest Pustynia Błędowska i Jura Krakowsko-Częstochowska, dalej 5-pięć milionów km kwadratowych Sahara… w drugą stronę Grenlandia i Szpicbergen… lub choćta do mienia… Samara Rosija… to już blisko do stepów Kazachstanu i pustyni Gobi und Tybetu…

poco
wtorek, 14 września 2021, 13:14

Przecież na terenie Polski operują dziś wojska USA i sojuszników, powstają bazy i centra logistyczne, więc nie rozwija się zdolności WRE? Nie jest to potrzebne?

Rain Harper
wtorek, 14 września 2021, 10:17

Sprawdzone na syryjskich "dronach" z balsy i styropianu.

mc.
wtorek, 14 września 2021, 09:44

Ponieważ w wielu poniższych komentarzach pojawia się Syria, to trzeba wyjaśnić że tak naprawdę mamy jesień 1936 - Hiszpania. Rosja testuje swoje uzbrojenie. Mamy też "pożytecznych idiotów" (USA, Niemcy), mamy też "Phoney War" a właściwie "drôle de guerre" realizowaną przez Francję (czyli są za a właściwie przeciw). A jak Armia Polska ? Tak samo jak w 1939 roku !!!

Józef przyjaciel adolfa
środa, 15 września 2021, 10:44

I nic Rosji z testowania tego uzbrojenia w Hiszpanii nie dało. Nadal w chwili rozpoczęcia z Hitlerem II wojny światowej mieli stare modele samolotów. Dopiero w momencie najazdu niedawnego sojusznika czyli Hitlera na Rosję zaczęli coś tam projektować. Choć rosyjskie samoloty bardzo zwrotne co było wynikiem walk w Hiszpanii spadały jak pochodnie po spotkaniu z me-109.

mc.
środa, 15 września 2021, 14:29

ZSRR zakończył swój udział w Wojnie Domowej (hiszpańskiej) w listopadzie 1938 roku, kiedy Hiszpanom skończyły się zapasy złota (510 ton) wysłane do Odessy. A czy ZSRR wyciągnął wnioski ? W styczniu 1939 podczas narady na Kremlu ustalono najpilniejsze zadania radzieckiego przemysłu lotniczego, w których szczególny nacisk położono na jak najszybsze wdrożenie do produkcji nowoczesnych samolotów myśliwskich. W ciągu dwóch lat do produkcji seryjnej skierowano cztery prototypy (litera "I" oznacza istriebitiel – myśliwiec): 1/ I-200 Polikarpowa / Mikojana i Guriewicza (oznaczony następnie MiG-1) 2/ I-301 Ławoczkina, Gorbunowa i Gudkowa (oznaczony następnie ŁaGG-3) 3/ I-26 Jakowlewa (oznaczony następnie Jak-1) 4/ I-180 Polikarpowa (następnie produkcja anulowana) 15 sierpnia 1937 roku dowództwo Armii Czerwonej podjęło decyzję o utworzeniu biura konstrukcyjnego w Charkowskiej Fabryce Parowozów (ChPZ) w Charkowie, w celu skonstruowania następcy czołgów BT. Prace nad prototypem przydzielono inżynierowi Michaiłowi Koszkinowi (poprzedni skład biura konstrukcyjnego aresztowano). Koszkin uzyskał aprobatę Stalina na stworzenie drugiego prototypu, lepiej opancerzonego i uzbrojonego, tzw. „czołgu uniwersalnego”[10][1]. Nazwano go A-32, od 32-milimetrowego pancerza przedniego. Miał działo 76,2 mm oraz taki sam model silnika (W-2). Wersja A-32 z 54-milimetrowym przednim pancerzem i szerszymi gąsienicami została przyjęta do produkcji pod oznaczeniem T-34. Haubica wzór 1938 kal. 122 mm, znana pod fabrycznym oznaczeniem M-30. Prace nad nią rozpoczęto w 1937 roku pod kierunkiem Fiodora F. Pietrowa. Prowadzono je w biurze konstrukcyjnym Fabryki Artylerii nr 172, tym samym gdzie rok wcześniej zainicjowano prace nad haubicoarmatą wzór 1937 kal. 152 mm. Po przeprowadzonych w latach 1938-1939 próbach poligonowych, ostatecznie 29 września 1939 roku haubica została oficjalnie przyjęta do uzbrojenia Armii Czerwonej pod oznaczeniem: "122-мм дивизионная гаубица обр.1938г.". Pistolet maszynowy PPSz został opracowany przez Gieorgija Szpagina na konkurs na nową broń tej klasy w celu zastąpienia zbyt skomplikowanego w produkcji pistoletu maszynowego PPD-40 Diegtariewa. 21 grudnia 1940 roku został przyjęty na uzbrojenie Armii Czerwonej pod nazwą pistolet-pulemiot Szpagina obrazca 1941 goda – „pistolet maszynowy Szpagina wzór 1941”, w skrócie PPSz-41.

Fox
wtorek, 14 września 2021, 06:18

Autor rosyjskie artykuły tłumaczy siekierologicznie. Polewoj sbor to dla niego polowy zbiór. Panie, wez Pan do serca że po polsku to po prostu zgrupowanie poligonowe i nie kombinuj jak koń pod górę bo oczy krwawią.

Kiks
poniedziałek, 13 września 2021, 23:49

Nie sztuka przechwytywać własne drony. Ech ci ruscy. Dalej bez zmian.

sn3p
poniedziałek, 13 września 2021, 23:23

Przerażające! Zabierzmy pieniądze NFZ, i dajmy MON!

KUKUŁKA
poniedziałek, 13 września 2021, 22:17

Spokojnie w razie zakłócenia nasze systemy łączności i dowodzenia przejdą na nadawanie informacji i komend za pomocą klucza telegraficznego alfabetem Morse'a i nic tego systemu nie zakłóci ..sygnał Save Our Souls załatwi sprawę .....spokojnie

Oka
środa, 15 września 2021, 08:40

Gimbusy morsea znają,-litości

szwej 1988
poniedziałek, 13 września 2021, 21:39

Krasucha to rozwinięcie SPN-30, która wtedy miała moc 1kW mocy ciągłej - właściwie na teren Polski wystarczyły wtedy 2 takie urządzenia - szkoda, że WRE to takie dziecko niechciane SZ RP

pajęczarz
wtorek, 14 września 2021, 13:11

Tak, zakłócaliście Głos Ameryki i RWE, a i tak ludzie słuchali (no i słyszeli).

Lexman
wtorek, 14 września 2021, 10:43

Może przydałby się artykuł o Chiński ej WRE? Może jakiś zakup kontrolowany?

poniedziałek, 13 września 2021, 22:54

bo nie może się chwalić na defiladach

Ernst Stavro Blofeld
wtorek, 14 września 2021, 16:04

Dokladnie

Chyży Rój
poniedziałek, 13 września 2021, 21:30

Cała rosyjska technika wojskowa z roku na rok coraz bardziej odstaje od zachodniej (jeśli chodzi o nowo produkowany sprzęt). Dodatkowo większość rosyjskiego uzbrojenia to ma ponad 50 lat.

pragmatyk
środa, 15 września 2021, 20:11

Masz rację dlatego odstaje ,bo zachodniej po prostu niema. Jeżeli chodzi o WRE to od kilku lat o tym pisze i mi się już znudziło ,to najtańszy i jednoczesnie najważniejszy rodzaj broni .

say69mat
wtorek, 14 września 2021, 09:46

Hmmm ... masz na myśli systemy wre obsługiwane przez lampowe czy raczej tranzystorowe CPU???

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 13 września 2021, 17:54

Dobra ciekawa analiza.

Infernoav
wtorek, 14 września 2021, 07:14

To tak jaki niestety w Polsce. BWP-1, MBT(T-72 i PT-91)-do tego niezmodernizowane. Goździki, Dany, Honkery, większość floty, część lotnictwa, cała OPL.

Bulknaf
poniedziałek, 13 września 2021, 16:13

A jak tam rosyjskie środki WRE spisały się w Górski Karabachu? Chyba coś im nie wyszło, bo najnowsze rosyjskie systemy antydronowe zostały zniszczone przez drony w pierwszych dniach wojny.

fanklub
wtorek, 14 września 2021, 07:42

A były tam jakieś?

Herr Wolf
wtorek, 14 września 2021, 06:48

Najlepiej wyszła amerykańską ucieczka przed pasterzami w sandałach!!!

Andrzej polskiego brzegu
wtorek, 14 września 2021, 15:14

Przynajmniej o 9-tej kompanii nie zapomnieli!!!

Olo
wtorek, 14 września 2021, 02:23

Nie wiedziałem że osa to coś najnowszego.

Hanys
wtorek, 14 września 2021, 00:21

Zgadza sie, Davien był na miejscu i to potwierdzi :)

Taka prawda
poniedziałek, 13 września 2021, 22:18

Nie było tam rosyjskich środków WRE

KrzysiekS
poniedziałek, 13 września 2021, 15:44

Mimo niektórych komentarzy nie lekceważył bym Rosyjskiego WRE a raczej zaczął modernizować własne.

Komentator
poniedziałek, 13 września 2021, 20:54

Nasze wojska rozpoznawcze i WRE są bardziej,niż zaniedbane. Od dekad nikt o nich nie myśli.

Digger
wtorek, 14 września 2021, 09:42

@Komentator... a co powiesz o Gunicy?

poniedziałek, 13 września 2021, 17:49

ciężko modernizować coś czego nie ma.

[...]
poniedziałek, 13 września 2021, 20:42

to, że nie znasz, nie znaczy, ze nie ma :)

Herr Wolf
wtorek, 14 września 2021, 06:49

A co jest???

AA
poniedziałek, 13 września 2021, 14:17

I dlatego w Syrii moskale ze strachu wyłączają wszystko co się da gdy Izrael bombarduje:))

Z ciekawości
poniedziałek, 13 września 2021, 22:20

W takim razie przypomnij proszę ile sprzętu SZ FR Izrael zniszczył w Syrii?

pytajnik
poniedziałek, 13 września 2021, 17:53

A gdzie to wyczytałeś ?

Władek
środa, 15 września 2021, 10:48

O jakości rosyjskich systemów świadczy zestrzelenie w Syrii rosyjskiego samolotu rozpoznania elektronicznego ił-20, który nie był w stanie zakłócić radaru naprowadzania starenkich rosyjskich rakiet.

Żadna nowość
wtorek, 14 września 2021, 03:06

O tym już nawet dzieci piszą kredą na chodnikach...

RC
poniedziałek, 13 września 2021, 14:06

komunistyczna elektronika :):):):)

rozczochrany
poniedziałek, 13 września 2021, 13:56

Ciekawe czy na granicy z Białorusią są polskie systemy rozpoznania elektronicznego które zbierają i analizują dane z emisji rosyjskich i białoruskich systemów radiolokacyjnych i łączności?

pograniczny
wtorek, 14 września 2021, 22:52

Na poprzednich 4 lata temu codziennie latał wzdłuż granicy W3 Sokół wojskowy wyposażony w jakiś radar do rozpoznania o zasięgu 60 km . Obecnie nic nie lata na jednej z strażnic straży granicznej wojsko rozstawiło jakiś radar wygląda jak PET/PCL

Herr Wolf
wtorek, 14 września 2021, 06:50

Nie widziałeś (?) Całe km anten..

Piotr
poniedziałek, 13 września 2021, 18:41

Nie bo po co dzisiaj latały dwa amerykańskie samoloty WRE jeden z bazy z Powidza drugi z bazy z GB.

bender
wtorek, 14 września 2021, 11:45

Jak najbardziej tak, od kilku lat blisko granicy stoją takie ciekawe kopułki jak te na Key West patrzące w stronę Hawany.

uczesany
poniedziałek, 13 września 2021, 18:28

Też jestem ciekawy ,czy te ćwiczenia mogą stanowić nie zły materiał do ćwiczeń własnych systemów rozpoznania i zakłócania elektronicznego !!!To przecież ogromny dar , żeby można było zapoznać się z ich działaniami np. zakłócanie sygnału GPS , a co z Glonas..???? Czy NATO honorowo walczy i nie zakłóca , bo to nie fair..!!!???

Digger
poniedziałek, 13 września 2021, 14:41

@rozczochrany... tak są, CRiWWRE działa :-)

Zbyszek
poniedziałek, 13 września 2021, 13:15

Ech ta rosyjska megalomania. Wszystko ich zdaniem mają najlepsze aż przychodzi moment konfrontacji z techniką zachodnia i wtedy na chwilę nabierają wody w usta.

bender
wtorek, 14 września 2021, 11:43

Pamiętając syryjski przykład grupy Wagnera to nawet piachu w usta. Zresztą w tym konkretnym przypadku Amerykanie kompletnie zakłócili rosyjską łączność.

Marian
środa, 15 września 2021, 23:11

Kłamstwo! Nie dokońca zakłucili. Przecież prosili Amerykanów, żeby przestali strzelać bo ich tam gieroje są na "urlopie"

bender
czwartek, 16 września 2021, 15:50

Przed i po rozwaleniu pierwszej grupy to Amerykanie dzwonili do Rosjan, ale usłyszeli, że "ich tam niet". Zresztą z powodu zakłóconej łączności druga grupa nie wiedziała o pogromie kolegów, więc też wybrali się na drugą stronę rzeki. Ani oba pododdziały Wagnerowców ani rosyjskie dowództwo nie dysponowało pełnym obrazem sytuacji, właśnie z powodu zakłóconej łączności.

Felix
poniedziałek, 13 września 2021, 12:57

Jechałem dziś za wojskowym Starem, z tyłu siedzieli młodzi żołnierze. Nasze wojsko wygląda tak: Młody zdrowy żołnierz siedzi na pace, na głowie bezprzewodowe słuchawki Sony w ręku smartphone a Auto Star z lat 90tych, kopci się z niego czarna zasłona dymna, powykrzywiane blachy i stare zardzewiałe uchwyty i zwisające sznurki. Podejrzewam, że tak właśnie wygląda całe nasze dzisiejsze wojsko.

Wd40
wtorek, 14 września 2021, 08:13

I tak właśnie mają ruski podejrzewać.

poniedziałek, 13 września 2021, 19:56

Niemcy jeżdżą głównie 40 letni MAN - mi , ale maja tez nowsze , wszystko zależy od tego do czego służą. Z tym ze te 40 latki są bierząco remontowane ale przedewszystkim są proste jak cep i każdy mechanik go potrafi naprawić.

abra kadabra
poniedziałek, 13 września 2021, 16:20

W ręku smartfon? To nic dziwnego, że nieprzyjaciel namierzy kolumnę pojazdów wojskowych bez problemu w razie wojny.

Bania
poniedziałek, 13 września 2021, 14:28

Fajne bzdury napisałeś..tylko to nieprawda.Większość STARów to wersja M2 po modernizacji..niewiele tam zostaje z starego wozu..

Wiem co piszę
poniedziałek, 13 września 2021, 16:19

Ale Felix jechał w wersji z tej mniejszości Starów czyli niezmodernizowanych. Tak jeszcze wygląda nasze wojsko.

A77
poniedziałek, 13 września 2021, 13:49

Tego Stara naprawi byle kowal w byle stodole a do tego wbrew wiekowi jest to nadal wyjątkowo mobilny w terenie wóz. Analogicznie u was są Krazy i Urały z powykrzywianymi blachami i odpadającą rdzą które kopcą nie mniej od Kuzniecowa i okręty które muszą być holowane a załoga drży czy nie została oby napomieniowana. Gdzie indziej jeżdżą Many naprawiane przez wykwalifikowanych informatyków tylko kto je będzie uruchamiał w warunkach polowych...

qwert
poniedziałek, 13 września 2021, 20:33

Statystycznie długość życia takiego sprzętu w czasie wojny to kilka - kilkanaście tygodni, więc nadmiar bajerów i wodotrysków nie jest wskazana, wręcz niepotrzebna

Dr Strangelove
poniedziałek, 13 września 2021, 17:16

Jesteśmy potentatem transportowym w EU. W wypadku "W" cieżarówek u nas pod dostatkiem. Brakuje nowoczesnej osłony PLOT, Borsuków, F16, F35, Abramsów, OP, fregat. Tego nie mamy u cywilów. Priorytety.

Felix
poniedziałek, 13 września 2021, 15:00

To tego Stara weź do kowala i niech go naprawi. A co to świeżości parku maszynowego, jechałem też kiedyś przez Czechy i mijałem kolumnę wojskową. Powiem ci tyle, że gdybyś jechał wtedy tym zachwalanym przez Ciebie sprzętem to czułbyś się jak ubogi krewny.

gruba ryba
wtorek, 14 września 2021, 06:44

owszem,kowal naprawi,tylko skąd wziąć kowala?

Digger
poniedziałek, 13 września 2021, 14:42

@A77.. tak naprwi bo trzeba naprawiać te Stary66, Ziły, Zisy, Krazy, które mają po 50-60 lat...

yar
poniedziałek, 13 września 2021, 17:00

Ale ... to chyba w Rosji. Bo w WP już nie ma takiego sprzętu. Nawet na ZN-ach!

Digger
wtorek, 14 września 2021, 09:43

@yar.... to przypatrz się eszelonowi 12 dywizji, który jechał na ćwiczenia Ryś 21... Stary 66, ZiSy, Ziły, Krazy!!! A ZN już dawno nie ma.

prawdziwy itd.,itd.
poniedziałek, 13 września 2021, 13:45

Jechałeś w takim razie piętrowym autobusem,skoro widziałeś smartphone w ręku Żołnierza na pace Stara.( albo ponosi tu kogoś fantazja )

Mix
poniedziałek, 13 września 2021, 18:24

Stosunkowo często jeżdżę za jelczami i widzę żołnierzy na pakach. Gdyby mieli telefony w rękach to też bym zobaczył. To niby czemu on nie mógł widzieć tego co mieli żołnierze na pace Stara?

Haha
poniedziałek, 13 września 2021, 20:01

To takie hobby, że jeździsz za jelczami?

poniedziałek, 13 września 2021, 13:09

Czyli wyposażenie osobiste jest na topie, o co ci chodzi?

Pytajnik
poniedziałek, 13 września 2021, 11:51

Rosjanie przywiązują olbrzymią wagę do urządzeń walki elektronicznej a MY? O ile dobrze pamiętam to nowe urządzenia tego typu mamy zakupić za 8-9 lat. (artykuł na jednym z portali o wojsku)

Polak
poniedziałek, 13 września 2021, 11:51

Mówicie, że EUROPA zapewni nam BEZPIECZEŃSTWO. A ja się pytam: CZYM?

Autor
poniedziałek, 13 września 2021, 17:27

My sami musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo ponieważ przed wojną dokładnie kierowano się takim przekonaniem. Wystarczy tylko zbudować armię, która da do zrozumienia ewentualnemu przeciwnikowi, że atak na Polskę nie będzie dla nikogo opłacalny i wygeneruje on zbyt duże straty. Wydając 15 mld USD rocznie na armię stać nas na tąka armię bo chociażby Izrael wydający niewiele więcej ma dwa razy większą armię niż niż kraj większy niż Włochy i cała Wielka Brytania z blisko 40 mln ludności.

dudadej
wtorek, 14 września 2021, 11:33

Jak sami? : DDDDDDD Ten kraj nie ma absolutnie żadnych zdolności - niezależnie od branży. Możemy co najwyzej na plebanie do pedolifli

wifi
poniedziałek, 13 września 2021, 13:20

gwarancjami ze strony Niemiec, a tak poważnie to broń atomowa zapewni nam względne bezpieczeństwo

Ammo
poniedziałek, 13 września 2021, 19:01

@wifi - my w Polsce nie mamy broni atomowej, przypominam koledze. Mają ją Amerykanie, ale jej użycie wobec przeciwnika typu Rosja jest wykluczone. Amerykanie zważają tylko na własne interesy i o tym trzeba pamiętać.

Carell
poniedziałek, 13 września 2021, 14:17

ZAbezpiecza nasze zachodnie ziemie przed Rosjanami tak jak w 1939 roku

Davien
poniedziałek, 13 września 2021, 11:51

Zagrożenie ze strony Konigsberga uda się w dużym stopniu zneutralizować po dokończeniu przekopu Mierzei. W razie konfliktu okręty MW będą w stanie dokonać destanu na plaże w Kadynach, Tolkmicku albo Fromborku.

qwert
poniedziałek, 13 września 2021, 20:17

Ty tak poważnie?

Rain Harper
poniedziałek, 13 września 2021, 21:05

To podróbka

Stefan
poniedziałek, 13 września 2021, 11:46

Co znaczy npla?

JÓZEK wyjaśnia
poniedziałek, 13 września 2021, 13:30

Npel jest elementem w kształcie rurki mającej na obu końcach gwinty zewnętrzne a w środkowej części sześciokątny pierścień w kształcie płaskiej nakrętki, ułatwiający przekręcenie kluczem. Stosuje się go w celu połączenia dwu elementów rurowych mających gwint wewnętrzny

qwert
poniedziałek, 13 września 2021, 20:20

NYPEL to jest ta " rurka". npla - to nieprzyjaciel

Stefan
poniedziałek, 13 września 2021, 16:14

Czyli "osłonę wojsk własnych przed radiotechnicznym rozpoznaniem npla" znaczy blokadę przed rozpozpoznaniem za pomocą rurki z dwoma gwintami?

JÓZEK dalej wyjaśnia
poniedziałek, 13 września 2021, 22:03

Zgadza się jest to specjalny system antenowy do Walki Radioelektronicznej który wytwarza tzw częstotliwości o charakterystyce harmonicznej pracującą w zakresie 440Hz powodujący załamie psychiczne w szeregach wroga

Davien
poniedziałek, 13 września 2021, 11:37

I po co im to? Przyleci jeden F-35 i wszystko zagłuszy, zhakuje, a Putinowi wyślę na biurko order Lenina.

Kpt. Rykow
poniedziałek, 13 września 2021, 17:12

Właśnie po to: aby - jak zauważyłeś przeleciał jeden F-35 z 500 wyprodukowanych...

poniedziałek, 13 września 2021, 13:43

zdecyduj się czy będziesz w grupie uderzeniowej F35 i F22 z alaski czy będziesz z mierzei wiślanej płynąć na swój wymarzony D-day! Bo my na Kremlu nie wiemy czy uciekać w popłochu z zakonserwowanym Leninem Irkucka czy do Soczi Da(łn) vienie

Berek
poniedziałek, 13 września 2021, 15:00

Właśnie o to chodzi żeby kreml nie wiedzial

qwert
poniedziałek, 13 września 2021, 20:21

Ale Jankesi też nie wiedzą : )))))))

Trzcinq
wtorek, 14 września 2021, 11:22

Polacy za to wiedzą wszystko

gracz
poniedziałek, 13 września 2021, 11:02

Czy są dostępne informacje o oddziaływaniu WRE na tereny przygraniczne w czasie tego lata?

Spec WRE
poniedziałek, 13 września 2021, 10:59

Zachodni OW nie posiada 2 organicznych brygad WRE, autor powiela nieprawdziwą informacje, ponieważ 15 Brygada WRE znajduje się w centralnym podporządkowaniu.

poniedziałek, 13 września 2021, 14:43

@Spec WRE... Zachodni OW nie posiada ale 15 Brygada Znajduje się na jego terytorium

Spec WRE
wtorek, 14 września 2021, 11:34

Warto dostrzegać tutaj różnice, ponieważ podporządkowanie 15 Brygady WRE determinuje wykonywanie przez ten związek taktyczny innych zadań, na korzyść wyższych szczebli dowodzenia. Pamiętajmy, iż działalność 16 BWRE będzie de facto ograniczona do działań podporządkowanych generałowi Żurawlewowi.

Digger
wtorek, 14 września 2021, 14:41

@Spec WRE... ok., lecz 15Brygada może wykonywać zadania na rzecz ZOW i wspierać działania jednostek z tego okręgu, jednocześnie wykonując zadania dla wyższego szczebla. Bo taki ma komponent pododdziałów.

Spec WRE
wtorek, 14 września 2021, 11:30

Analogicznie jak np. elementy Strategicznych Wojsk Rakietowych, Sił Powietrzno-Kosmicznych czy innych jednostek centralnego podporządkowania, co nie zmienia faktu, iż nie znajdują się one w podległości Połączonego Dowództwa Operacyjno-Strategicznecho Zachód (lub jak kto woli dowództwa zachodniego OW)

WSK74
poniedziałek, 13 września 2021, 10:53

w to trzeba inwestować, żeby drony nie spadały i była świadomość sytuacyjna. Bez tego i obrony powietrznej i przeciwrakietowej pozostałe inwestycje mają ograniczony sens. Trzeba wyliczyć ile statystycznie czołgó moż zniszczyć śmigłowiec, ręczna wyrzutnia, a ile drugi czołg i wyliczyć koszt ........

Fanklub Daviena i GB
poniedziałek, 13 września 2021, 10:46

"Efekt zastosowania systemów WRE, jak to w warunkach poligonowych, był spektakularny – obezwładniono około 20 dronów nieprzyjaciela." - efekty praktyczne w Syrii również są spektakularne i wszyscy, za wyj. dyżurnych rusofobów na tym portalu to widzą. Za wyj. pierwszego ataku, który stanowił zaskoczenie, już nigdy nieprzyjacielowi nie udało się dronami skutecznie zaatakować rosyjskich baz w Syrii a i tureckie sukcesy dronowe w Syrii się skończyły i posterunek za posterunkiem Turcja jest wypychana z Syrii, czego nie można powiedzieć o bazach USA w regionie a szczególnie instalacjach saudyjskich osłanianych przez amerykańskie systemy. Ostatnio USA zwija THAADa z Arabii Saudyjskiej - jest tam "niepotrzebny" czy też USA nie chce kosztownej kompromitacji w postaci zniszczenia THAADa przez irańskie drony w rękach Huti? Ostatnio Iranowi wpadło w ręce trochę sprzętu USA z Afganistanu, w tym urządzenia do zakłócania IED i dronów, więc Iran może udoskonalić metody ataku by były odporne na amerykańskie zagłuszanie... :D

andrzejto
poniedziałek, 13 września 2021, 13:55

Drony bojowe czy samoróbki terrorystów?? Bo to dosyć istotna róznica.

fan fan tulipan
poniedziałek, 13 września 2021, 13:04

Ach ta cudowna technika (czyli po prostu sprzęt) poradziecki...

say69mat
poniedziałek, 13 września 2021, 10:42

Hmmm ... jaki jest poziom nasycenia SZRP jednostkami oraz równie zaawansowanymi efektorami systemów wre??? Dalej, jaki jest udział samolotów zdolnych do realizacji misji wre w lotnictwie SZRP??? Czy też nasi dowódcy marginalizują rolę efektorów wre na współczesnym polu walki. Biorąc za punkt odniesienia poziom nasycenia jednostek wojsk lądowych uav-ami zdolnymi do realizacji misji rozpoznanie, wre oraz uderzeniowych.

Digger
poniedziałek, 13 września 2021, 13:39

@say69mat... Nie tylko samoloty realizują zadania RiWE (rozpoznanie i walka elektroniczna) w SZRP, czego przykładem jest np. CRiWWRE.

olo
poniedziałek, 13 września 2021, 13:24

Prawda jest taka że nikt nie wierzy że w Europie wschodniej będzie jakakolwiek wojna stąd też zakupy uzbrojenia z realizacją za kilka czy kilkanaście lat.

Tweets Defence24