Wzrost zysku, przychodów i zamówień. Leonardo publikuje wyniki za 2018 rok

21 marca 2019, 11:41
body_AW_NH90_TTH_new
NH90. Fot. Leonardo
Defence24
Defence24

„Wszystkie potrzebne działania zostały wdrożone, a obietnice są spełniane. Oczekujemy przyspieszenia w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu” - powiedział Alessandro Profumo, CEO Leonardo, podsumowując rok 2018 w wykonaniu koncernu. Jak informuje, nowe zamówienia, których wartość wyniosła 15,124 mld euro oznaczają 30-proc. wzrost w porównaniu z 2017 r. Związane jest to głównie z pozyskaniem zamówienia z Kataru na śmigłowce NH90 na kwotę 3 mld euro.

Zarząd Leonardo sprawdził i jednogłośnie zatwierdził projekt skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz sprawozdania finansowego Leonardo S.p.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. Jak podkreślił CEO, „rok 2018 stanowił kluczowy krok w realizacji Planu Przemysłowego".

Osiągnęliśmy cele i przekroczyliśmy założenia. Jesteśmy pewni swojej zdolności osiągnięcia wszystkich celów określonych w Planie Przemysłowym: wzrostu przychodów przy ścisłej kontroli kosztów, doprowadzenia Grupy do dwucyfrowej rentowności oraz znacznego generowania gotówki począwszy od 2020 r. W ciągu kolejnych lat chcemy przyspieszać na drodze, jaką obraliśmy w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

Alessandro Profumo, CEO Leonardo

Jak podkreśla włoski koncern, doszło do wzrostu nowych zamówień i przychodów, przy wartości portfela zamówień przekraczającej 36 mld euro, co umożliwić ma wzrost w nadchodzących latach. Wzrostowi wolumenu towarzyszyły zysk operacyjny, wzrost zysku netto i generowanej gotówki, co potwierdziło korektę założeń w górę dokonaną w lipcu ubiegłego roku.

Na liście najważniejszych wyników koncernu znajdziemy nowe zamówienia, których wartość wyniosła w 2018 roku 15,124 mld euro, co oznacza wzrost o około 30 proc. w porównaniu z 2017 rokiem (11,595 mld euro) - głównie dzięki pozyskaniu zamówienia z Kataru na śmigłowce NH90 na kwotę 3 mld euro. Portfel zamówień osiągnął rekordowo wysoką wartość 36,118 mld euro, zapewniającej pełne pokrycie ekwiwalentu produkcji za około trzy lata.

Leonardo informuje również, że przychody za 2018 rok wyniosły 12,240 mld euro, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w porównaniu z rokiem 2017 (11,734 mld euro). Kluczowe dywizje generujące ten wynik to Elektronika, Systemy Obronności i Bezpieczeństwa oraz ŚmigłowceZysk netto wyniósł natomiast 510 mln euro (279 mln euro w 2017 r.), a dług netto Grupy wyniósł 2,351 mld euro, czyli zmniejszył się o 8,8 proc. w porównaniu z 31 grudnia 2017 r. (2,6 mld EUR).

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Tweets Defence24