Wojskowe meteo z oprogramowaniem za ponad 800 tysięcy

26 czerwca 2021, 08:22
Irma-featured-1024x522_IBL
Huragan Irma, Visual Weather, graf. IBL
Reklama

21 czerwca w suplemencie do dziennika urzędowego Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania dla Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Sprawdzamy jakiego rodzaju oprogramowanie pozyskują logistycy z Rembertowa oraz kto dostarczy narzędzia informatyczne dla wojskowych meteorologów.

Postępowanie przetargowe prowadzone od kwietnia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną dotyczyło dostarczenia oprogramowania transmisji danych meteorologicznych NATO ACOMEX oraz wizualizacji danych i obejmowało przedłużenie licencji oprogramowania IBL Moving Wather oraz zakup aktualizacji tego oprogramowania (część pierwsza – wymiana danych meteorologicznych), a także dostawę modułu Ocean and Wave Profiler do oprogramowania IBL Visual Weather (cześć druga – wizualizacja danych).

Całkowita wartość zamówienia jak wskazano w ogłoszeniu wynosi ponad 811 569 złotych plus podatek od towarów i usług. Zamawiający zakładał, że na realizację części pierwszej przeznaczy ponad 1 mln złotych netto, a na realizację drugiej części ponad 25 tys. złotych netto. W postępowaniu oferty złożyło dwóch potencjalnych wykonawców. Zwycięską ofertę złożyła firma Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o., która przedstawił ofertę z ceną niższą o ponad 200 tysięcy złotych netto od kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania.

W postępowaniu przetargowym zastosowano kryterium w postaci ceny (60 proc.), terminu dostawy (20 proc.), pogwarancyjnego wsparcia technicznego (10 proc.) oraz przedłużonego dostępu do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania (10 proc.).

Reklama
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Tweets Defence24