Wojsko kupuje system wykrywania skażeń. Kolejne podejście do Odysa

27 marca 2018, 15:20
Odys

FOT. CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH

Defence24
Defence24

Inspektorat Uzbrojenia zaprosił do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę, poprzedzoną realizacją pracy rozwojowej. Zamówienie dotyczy Systemu Zdalnego Wykrywania Skażeń Biologicznych i Chemicznych kryptonim "Odys". 

Reklama

Przemiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań dotyczących pozyskania systemu o kryptonimie "Odys" w latach 2018-2022. Pierwsze z nich dotyczy realizacji pracy rozwojowej, której podstawą merytoryczną będą zatwierdzone WZTT na wskazany System Zdalnego Wykrywania Skarżeń Biologicznych i Chemicznych.

Drugie zadanie obejmuje już samą dostawę 4 kompletów sprzętu wyprodukowanego na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach pracy rozwojowej. IU zaznacza, że zamówienie będzie realizowane w ramach jednej umowy zawartej z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Resort dopuszcza również możliwość wspólnego ubiegania się podmiotów o udzielenie zamówienia, podkreślają, że "w takim wypadku wykonawcę stanowią wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia". 

Przystąpić do realizacji zamówienia mogą wykonawcy, którzy zostali wymienieni w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz posiadają stosowną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i uprawnienia do realizacji zadania.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia można składać do 16 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2017 roku Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu będące podstawą do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie pracy badawczo-rozwojowej i dostawy Systemu Zdalnego Wykrywania Skażeń Biologicznych i Chemicznych (SZWSBiC) kr. ODYS. Przedmiotem zamówienia także była realizacja pracy rozwojowej (pierwszy etap zadania), a następnie dostawy 4 kpl. SZWSBiC wyprodukowanych na podstawie opracowanej w ramach tej pierwszej fazy dokumentacji technicznej. Prawdopodobnie jest to więc kolejne podejście do realizacji tego programu, choć na stronie poświęconej tamtemu postępowaniu nie zamieszczono informacji o unieważnieniu.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Reklama
KKK
wtorek, 27 marca 2018, 19:43

za 10 lat przeczytam o kolejnym podejściu.

Marek1
wtorek, 27 marca 2018, 17:56

Jak zawsze \"rozmach i szybkość\"działania MON wręcz powala ... 4 komplety w 4 lata !! Chapeau bas ...

Tweets Defence24