Czterech nowych generałów z 2 SLT, 1 BPanc., 25 BKPow. i IWspSz

30 kwietnia 2019, 08:38
F-16 Jastrząb Krzesiny 2017
Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Czterech oficerów odbierze 2 maja nominacje generalskie. Będą to dowódcy: 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – płk pil. Ireneusz Nowak, 1 Brygady Pancernej – płk Jan Wojno i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej – płk Adam Marczak, a także zastępca szefa i szef sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Zbigniew Powęska.

Jak poinformowało w komunikacie Biuro Bezpieczeństwo Narodowego, prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda wręczy nominacje 2 maja. – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował czterech oficerów Wojska Polskiego na pierwszy stopień generalski. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja br. – napisał rzecznik Biura.

Do stopnia generała brygady zostanie awansowany płk pil. Ireneusz Nowak, który od sierpnia 2018 r. dowodzi 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. To jednostka, której podlegają obie polskie bazy, których wyposażeniem są samoloty wielozadaniowe F-16. Płk Nowak w październiku 2018 r. przekroczył liczbę 2000 godzin w powietrzu na F-16. Jego łączny nalot na wojskowych samolotach odrzutowych to ponad 3000 godzin. Z programem wdrożenia samolotów F-16 do Sił Powietrznych jest związany od 2004 r., w latach 2005-07 przeszedł przeszkolenie w USA. Dziś ma uprawnienia instruktora na F-16 włącznie z lotami użyciem gogli noktowizyjnych. Ukończył także kurs w ramach Tactical Leadership Programme i wykonywał loty w charakterze dowódcy misji (Mission Commander) w międzynarodowych ugrupowaniach lotniczych.

Płk Nowak od stycznia 2014 r. do maja 2016 r. dowodził 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku koło Łodzi. Ma na koncie służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (m.in. w grupie organizacyjnej tej instytucji) i Dowództwie Sił Powietrznych. Służył także w 10 eskadrze lotnictwa taktycznego w Łasku, 3 Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu i 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w tym samym mieście. Przeszedł przez wszystkie możliwe stanowiska w jednostce lotniczej.

Jest absolwentem studiów podyplomowych i dowódczo-sztabowych na Akademii Obrony Narodowej. Płk Nowak ukończył też podyplomowe studia polityki obronnej na Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell. Służbę w wojsku rozpoczynał jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest też absolwentem liceum lotniczego w tym mieście. 

Generałem brygady zostanie również płk Zbigniew Powęska, który od kwietnia 2016 r. jest zastępcą szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i szefem sztabu tej instytucji Inspektorat w grudniu 2018 r., w ramach zmian w systemie kierowania i dowodzenia został podporządkowany bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego WP.

Płk Powęska to oficer, który zaczynał służbę w wojskach zmechanizowanych, a następnie przeszedł do żandarmerii. Z szeroko rozumianą logistyką jest związany od kwietnia 2015 r., kiedy objął obowiązki dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

W Żandarmerii Wojskowej Powęska m.in. dowodził Oddziałem Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim (w latach 2005-07) oraz był szefem sztabu i zastępcą komendanta głównego ŻW (2007-11). Służył także na kolejnych stanowiskach w Komendzie Głównej ŻW i Mazowieckim Oddziale tej formacji.

Przed 1999 r. pełnił służbę w 1 pułku zmechanizowanym i 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej, która dziś jest częścią Warszawy. W brygadzie doszedł do stanowiska szefa szkolenia i zastępcy dowódcy, po drodze był m.in. zastępcą szefa sztabu brygady i dowódcą batalionu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz kilku kursów na Akademii Obrony Narodowej, w tym "generalskiego" wyższego studium polityki obronnej.

Pierwszą "gwiazdkę" generalską otrzyma również dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej płk Jan Wojno. Dowodzi on tą jednostką od września 2018 r. Wcześniej, przez prawie trzy lata był szefem oddziału systemu funkcjonalnego szkolenia w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 w Sztabie Generalnym WP. W latach 2012-15 był szefem szkolenia 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku.

Na przełomie 2011 i 2012 r. służył X zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Pojechał tam, będąc (do 2006 r.) dowódcą batalionu czołgów w 15 BZ. Ma na koncie służbę w strukturach Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz w 18 Brygadzie Zmechanizowanej w Białymstoku. Szkołę oficerską ukończył w 1993 r., ma też na koncie studia na AON.

Awans do stopnia generała brygady otrzyma także płk Adam Marczak, który od lipca 2017 r. jest dowódcą 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Przez większość służby był związany z 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie, m.in. jako zastępca dowódcy i szef sztabu batalionu, szef sekcji rozpoznawczej i tłumacz. Od 2011 r. służył w krakowskim Dowództwie Wojsk Specjalnych i Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (instytucja w tym okresie kilka razy zmieniała nazwę). Był tam szefem wydziału i szefem oddziału.

Dwa razy służył na misji w Afganistanie – jako zastępca dowódcy zgrupowania bojowego (2009 r.) i jako szef sztabu kontyngentu (2015-17). W latach 2005-06 uczestniczył w misji w Bośni i Hercegowinie, gdzie był szefem sztabu batalionu i zastępcą szefa sztabu kwatery głównej wielonarodowych sił zadaniowych.

Studia "generalskie" ukończył na Akademii Sztuki Wojennej w ubiegłym roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994 r.) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Postanowienia w sprawie nominacji generalskich i admiralskich prezydent podpisuje na wniosek szefa MON i z kontrasygnatą premiera.

Po raz ostatni nominacje generalskie i admiralskie zostały wręczone w marcu. Odebrało je wówczas pięciu oficerów. Przez cały ubiegły rok prezydent awansował 42 generałów i admirałów, zarówno na pierwszy stopień generalski i admiralski, jak i na kolejne.

W liczącym ponad 100 tys. żołnierzy jest obecnie (a więc bez wyżej wymienionych oficerów) 78 generałów i admirałów. To zdecydowanie za mało. Powszechnie przyjętym standardem jest bowiem jeden generał na tysiąc żołnierzy.

Reklama
Tweets Defence24