WITU zbada amunicję dla Kraba

5 listopada 2020, 11:21
840_472_matched__qdtdim_Zrzutekranu20200721o12.06.19
Fot. PGZ
Reklama

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki koło Warszawy ogłosił zamówienie na dostawę stanowiska balistycznego do badań amunicji kal. 155 mm i jej elementów. Sprzęt posłuży do badań amunicji przeznaczonej dla haubic Krab.

Zgodnie z opisem zamówienia, jego przedmiotem jest dostawa stanowiska balistycznego do badań amunicji kal. 155 mm i jej elementów wraz z zestawem części zapasowych i przyrządów. Wchodząca w skład zespołu stanowiska armata kal. 155 mm musi być przystosowana do wystrzeliwania amunicji rozdzielnego ładowania zgodną z armatohaubicą samobieżna Krab będącą na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ma zostać wyszczególniony w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Technicznych Zamówienia (SIWZ), które zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert wykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. System ten ma trafić do Ośrodka Badań Dynamicznych WITU z siedzibą w Stalowej Woli.

Procedura jest prowadzona w trybie ograniczonym, a termin składania ofert upływa 30 listopada br. kiedy to ma nastąpić ich otwarcie i ocena. Kryterium udzielenia zamówienia ma być najniższa cena. Termin realizacji zamówienia jest przewidziany na maksymalnie 15 miesięcy.

image
Reklama
Reklama
Tweets Defence24