Rusza produkcja systemu Pilica. Początek dostaw w 2019 roku

5 grudnia 2017, 12:20
Fot. PGZ
Fot. PGZ
Fot. Michał Gniadek.

Powołany przez Inspektorat Uzbrojenia Zespół Sterujący przyjął i zatwierdził Projekt Wykonawczy na Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski (PSR-A) PILICA. Oznacza to, że w PGZ rozpoczyna się proces produkcji poszczególnych podsystemów, które będą wspierały obronę przeciwlotniczą w warstwie bardzo krótkiego zasięgu. Dostawy zestawów przewidziane są na lata 2019-2022.

Umowa na dostawę PSR-A PILICA realizowana jest zgodnie z zapisami Decyzji nr 72 Ministra Obrony Narodowej w drodze tak zwanego zakupu z dostosowaniem (w momencie podpisywania umowy decyzja ta była obowiązująca, obecnie w resorcie ON w tym zakresie obowiązuje decyzja 141/MON). Taka procedura została przewidziana, gdy na rynku nie występuje gotowe rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania, przy jednoczesnej możliwości ich spełnienia poprzez dostosowanie (integrację) do wymagań Zamawiającego istniejących rozwiązań. To pierwsza umowa na dostawy sprzętu wojskowego realizowana w drodze zakupu z dostosowaniem.

Kolejny etap realizacji umowy na Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski PILICA to potwierdzenie gotowości polskiego przemysłu obronnego do integracji skomplikowanych systemów uzbrojenia. (...) W związku z wybraną przez Zamawiającego konfiguracją jeden z elementów – sensor radiolokacyjny – będzie dostarczany przez podmiot zagraniczny, a następnie integrowany z systemem. Realizowana umowa ma wartość blisko 750 mln PLN.

Adam Lesiński, członek zarządu PGZ S.A.

Jak podkreśla Marek Borejko, dyrektor Biura Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej PGZ S.A., przygotowanie projektu wykonawczego wymaganego obowiązującą decyzją "było wyzwaniem zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy", a "opracowywany i konsultowany przez blisko rok dokument stał się dla Zamawiającego narzędziem do wyboru finalnej konfiguracji systemu". 

Konsorcjum PGZ – PILICA powołane zostało w kwietniu 2016 r. W jego skład wchodzą podmioty Polskiej Grupy Zbrojeniowej: PGZ S.A. – Lider Konsorcjum koordynujący prace; Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. – główny integrator systemu; PIT-RADWAR S.A. – odpowiedzialny za integrację radarów do systemu; PCO S.A. – odpowiedzialne za wykorzystywane w systemie głowice optoelektroniczne.

Pilica
Fot. PGZ

Zgodnie z umową podpisaną w listopadzie 2016 roku w latach 2019-2022 do polskiej armii trafić ma sześć baterii PSR-A PILICA. W skład jednej baterii wchodzi: sześć jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi; stanowisko dowodzenia; stacja radiolokacyjna; dwa pojazdy transportowe oraz dwa pojazdy amunicyjne. 

Bateria systemu Pilica dysponuje sześcioma zestawami (jednostkami ogniowymi), każdy z nich dwoma armatami kalibru 23 mm oraz dwoma wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun, co pozwala na zwalczanie celów na odległościach rzędu 5 km (z użyciem rakiet). Każdy z zestawów posiada własną głowicę optoelektroniczną, z kamerami termowizyjną oraz telewizyjną i dalmierzem laserowym. Pilica może więc prowadzić działania autonomicznie, ale też w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej, jako system bardzo krótkiego zasięgu.

Pilica z Tarnowa
Fot. Michał Gniadek.

Zestaw jest przeznaczony do punktowej osłony ważnych obszarów lub obiektów (w tym np. baz lotniczych) w ramach krajowego systemu obrony powietrznej. W standardowym trybie pracy kierowanie Pilicą odbywa się przez system łączności przewodowej (światłowodowej o zasięgu do 5 km) i radiowej ze skomputeryzowanego stanowiska dowodzenia, wchodzącego w skład baterii. Stanowisko to korzysta z danych radiolokacyjnych – np. przekazywanych z trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjnej wstępnego wykrywania Soła.

Jak informował MON, Pilica w Wojsku Polskim ma być podstawowym systemem przeciwlotniczym dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, dostosowanym do specyficznych wymagań osłony baz lotniczych, którego zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych wysokościach. Dzięki implementacji wspólnych protokołów wymiany danych system zapewni przekazywanie i odbiór informacji z innych systemów obrony przeciwlotniczej. 

Czytaj więcej: Kontrakt na Pilicę podpisany

Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24