Warsaw Security Forum 2019

7 października 2019, 14:30
WSF foto
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.

W Warszawie, podczas Warsaw Security Forum, eksperci rozmawiali o kompleksowym podejściu do zagadnień bezpieczeństwa. Wiodącą rolę podczas konferencji objęły Stany Zjednoczone.

W dniach 2-3 października, już po raz kolejny w Warszawie zorganizowana została międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu. Warsaw Security Forum, bo o niej jest mowa, miało zgodnie z oficjalnymi danymi, przyciągnąć 1500 uczestników, 130 mówców z ponad 50 państw świata. Reprezentujących ośrodki polityczne, wojsko, centra analityczne, dyplomatów, przemysł oraz dziennikarzy specjalizujących się w zagadnieniach łączących się z bezpieczeństwem. Przy czym, należy podkreślić, iż analogicznie do tegorocznego MSPO w Kielcach, dało się zauważyć, że prym wiodą Amerykanie. Od wystąpienia ambasador Georette Mosbacher, aż po mówców w postaci, chociażby generała Benjamin Hodges oraz generała David Petraeus. Jeśli zaś chodzi o tematykę samych obrad, trzeba zauważyć szerokie podchodzenie do problematyki bezpieczeństwa – nieograniczające się jedynie do zagadnień polityczno-wojskowych, ale rozszerzających je o watki technologii, ekonomii, aktywności informacyjnej.

Warsaw Security Forum dawało możliwość wręcz holistycznego zapoznania się z problematyką współczesnych zagadnień kształtujących i definiujących problematykę geopolityki, geostrategii, tematów związanych z rozwojem technologii wojskowych czy też nowych trendów w obrębie komunikacji strategicznej oraz wojny informacyjnej. Co istotne, uczestnicy paneli debatowali zarówno o kwestiach regionalnych – takich jak, chociażby problem współczesnej polityki rosyjskiej oraz dylematy pojawiające się w toku funkcjonowania NATO, jak i globalnych. Nie stroniono przy tym przede wszystkim od spojrzenia na rosnące aspiracje Chin w skali całego świata. Co ważne wspomniana właśnie kwestia chińska przewijała się de facto w licznych wystąpieniach zaproszonych gości, a nie tylko w dedykowanych jej częściach obrad. Oczywiście, debaty odniosły się także do spraw bliskowschodnich. Przy czym, w tym przypadku zauważalne stało się odchodzenie od problematyki terroryzmu, do raczej ujęcia rywalizacji pomiędzy państwami tego regionu – poprzez pryzmat działań Iranu.

Jeśli zaś chodzi o technologię wojskową, nie zabrakło przede wszystkim rozmów w zakresie tematów lotniczych, które naturalnie w ostatnim okresie są w Polsce mocno akcentowane. Przy czym dotyczyło to zarówno samolotów załogowych, dedykowanych siłom powietrznym, jak i bezzałogowych statków powietrznych wyznaczającym kolejne etapy dla działań w tej domenie prowadzenia walki.

Na Warsaw Security Forum obecne były kluczowe firmy z tej branży jak, chociażby Lockheed Martin, Leonardo czy też Bell. Rozmowy o NATO, technologii wojskowej, ale też R&D w obronności przyciągnęły szereg wysokich rangą wojskowych na czele z Szefem SGWP generałem broni Rajmundem Andrzejczakiem. Gen. Andrzejczak aktywnie włączył się w część paneli, w których partycypował. Interesującym elementem rozmów w ramach Warsaw Security Forum była m.in. prezentacja sił zbrojnych Ukrainy, prezentująca obecny stan bezpieczeństwa na granicach tego państwa (w tym na kierunku ogarniętego konfliktem Donbasu oraz okupowanego Krymu).

Obok części plenarnej w kuluarach oraz w oddzielnych, mniejszych salach toczyły się liczne panele zamknięte, a nawet warsztaty. Jedne z nich zapoznawały, chociażby uczestników z problemem potencjalnych wrogich działań wymierzonych w procesy wyborcze we współczesnych państwach demokratycznych.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Tweets Defence24