Testy IBCS. Pociski manewrujące przechwycone

13 grudnia 2019, 16:34
Zrzut ekranu 2019-12-13 o 16.05.56
Fot. U.S. Army

Amerykanie przeprowadzili kolejny test systemu zarządzania obroną powietrzną IBCS. Tym razem został on wykorzystany do jednoczesnego zwalczania dwóch celów. 

Jak czytamy w komunikacie Northrop Grumman, podczas testu na poligonie White Sands w Nowym Meksyku system dowodzenia IBCS (Integrated Battle Command System) skorzystał z informacji podawanych przez różnego typu radary i wypracował instrukcje umożliwiające jednoczesną likwidację dwóch pocisków manewrujących jednocześnie. Próba przebiegła pomyślnie.

W teście wzięli udział żołnierze z 3. batalionu 6. pułku artylerii obrony powietrznej 30. Brygady, do których dyspozycji oddano jedno batalionowe oraz dwa bateryjne centra operacji (Engagements Operations Center, systemu IBCS). Rolę efektorów pełniły dwie wyrzutnie Patriot z pociskami PAC-2 GEM-T, natomiast wśród sensorów znalazły się: jeden radar Patriot, dwie stacje typu Sentinel, używany przez Korpus Piechoty Morskiej radaru AN/TPS-59 podłączony do sieci Link 16 oraz myśliwiec F-35 ze specjalnie zaadaptowanymi na potrzeby IBCS sensorami

Cel stanowiły dwa bezzałogowe obiekty imitujące pociski manewrujące. Po wystrzeleniu szły one w formacji, a po dotarciu w pobliże celów rozdzieliły się dla dokonania ataku. System IBCS przeanalizował trajektorię ich lotu na podstawie połączonej informacji pozyskanych z radiolokatorów a następnie wypracował plan ich likwidacji. Żołnierze wprowadzili powstałe instrukcje w życie, w wyniku czego odpalone zostały dwa pociski PAC-2, które przechwyciły obydwa cele.

„Dzisiejszy test pokazał zdolność IBCS do niszczenia wielu pocisków jednocześnie. System skorzystał ze wszystkich posiadanych sensorów co umożliwiło mu obserwację terenu w promieniu 360 stopni i wypracowanie sytuacji z największym prawdopodobieństwem pokonania przeciwnika przy użyciu najbardziej efektywnego dla danej sytuacji uzbrojenia.” – powiedział Dan Verwiel, wiceprezes ds. obrony przeciwrakietowej i systemów ochrony w Northrop Grumman.

„Wprowadzenie do testu radarów należących do Korpusu Piechoty Morskiej i Sił Powietrznych upewnia nas, że otwarta architektura systemu i że IBCS może operować płynnie współpracując z różnymi rodzajami sił zbrojnych, a w przyszłości także z zagranicznymi partnerami” – wtórował mu gen. mjr Rob Rasch, oficer wykonawczy programu US Army Missiles and Space. Przeprowadzenie testu toruje drogę do zbliżających się wstępnych prób wojskowych (Limited User Test) w drugim kwartale 2020 roku.

IBCS to sieciocentryczny system obrony powietrznej, który ma w zamyśle umożliwić połączenie różnego rodzaju sensorów i efektorów, przyczyniając się do znacznego zwiększenia skuteczności obrony powietrznej. Wybrała go także Polska w ramach pozyskiwanego właśnie systemu obrony powietrznej średniego zasięgu o kryptonimie Wisła. Rozważa się zastosowanie go również w innych programach, w szczególności w projekcie obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 147
Reklama
Dudley
niedziela, 15 grudnia 2019, 17:18

Sądząc po wpisach to nikt, lub niewielu orientuje się co to takiego jest IBCS. Może Autor artykułu wyjaśni czytelnikom w prosty i przystępny sposób czym jest zautomatyzowany system dowodzenia obroną powietrzną IBCS i jak działa.

Jaca
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 12:58

Słusznie panie @Dudley i dlatego postaram się wyjaśnić czym jest IBCS na podstawie dzialania z systemem Patriot. System IBCS będzie kluczową częścią systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej IAMD Stanów Zjednoczonych. IBCS sprawi, że operacje wojskowe będą miały charakter „multi domain” i proszę nie mylić tego z połączonością. Gdy mówimy o połączoności, wyobrażamy to sobie tak: tworzymy komponent morski, lądowy, powietrzny i wspólnie wykonujemy operację w określonym obszarze. Mimo że wspólnie, to jednak każdy w swoim zakresie. A tu nie łączymy komponentów tylko mamy jedność, w której dowodzenie jest dynamiczne i w wielu domenach jednoczesnie. W niedalekiej przyszłości, już w 2035 roku, Amerykanie chcą stworzyć Multi Domain Operation Center, czyli takie centrum dowodzenia, które będzie zdolne do prowadzenia operacji we wszystkich przestrzeniach jednocześnie: na morzu, lądzie i w powietrzu, ale także cyberprzestrzeni i kosmosie. System w pełni integruje nie tylko sieci wojsk lądowych, ale także sił powietrznych, piechoty morskiej i marynarki wojennej USA, czego efektem jest powstanie wspólnej zintegrowanej architektury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na terenie działań wojskowych. System IBCS reprezentuje zupełnie nową jakość w skali światowej w pełni dostosowaną do łączności nowej generacji IFCN używanej w systemie sieciocentrycznym. IBCS stanie się podstawą zupełnie nowej architektury zintegrowanej obrony powietrznej. Pozwoli na ujednolicenie systemu dowodzenia i połączenie danych z różnych sensorów, w ramach jednego rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej. Dzięki temu poszczególne systemy zwalczania celów (np. wyrzutnie rakiet) będą mogły korzystać nie tylko z obrazu własnych radarów, ale też z danych innych sensorów podłączonych do sieci. Dzięki czemu system uzyska możliwość zwalczania celów na podstawie danych z radarów zewnętrznych (radar Patriota może zostać w tym czasie nawet całkiem wyłączony) podłączonych do sieci. Implementacja tego systemu pozwoli między innymi na wykorzystanie do naprowadzania rakiet PAC-3 systemu Patriot innych stacji radiolokacyjnych, niż dedykowany radar Patriota. System IBCS zrywa z hierarchiczną organizacją swoich baterii na rzecz systemu spinającego poszczególne sensory rozproszone po całym kraju łącząc się bezpośrednio do radaru zgodnie z zasadą "Radar on the Net” i do wyrzutni "Launcher on the Net". IBCS pozwoli na ujednolicenie systemu dowodzenia, integrację różnych efektorów i połączenie danych z różnych sensorów, w ramach jednego rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej. Dzięki temu poszczególne systemy zwalczania celów (np. wyrzutnie rakiet) będą mogły korzystać nie tylko z obrazu własnych radarów, ale też z danych innych sensorów podłączonych bezpośrednio do sieci oddalonych nawet o setki kilometrów od baterii. Przykładowo, bateria Patriot będzie mogła zwalczać nie tylko cele w zasięgu jej radaru, ale też „widziane” przez inne stacje zintegrowane z IBCS (choćby radary Sentinel pododdziałów OPL krótkiego zasięgu, samolotów F-35 ale także przez inne radary prod. polskiej wykonane dla Narwi). Przykładowo operator (dowódca) systemu IBCS znajdujący się w Warszawie odpali pocisk PAC-3MSE/ lub SkyCeptor do celu wykrytego przez sensor inny niż radar Patriota, znajdujący się na wyrzutni gdzieś w okolicy Gdańska lub/i Olsztyna. System IBCS da też możliwość wyboru optymalnego efektora w stosunku do zagrożenia (też zdalnie). Jeżeli np. cel typu bezzałogowy system powietrzny znajdzie się w zasięgu nie tylko Patriota, ale i wyrzutni tańszych rakiet krótkiego zasięgu Narew, będzie mógł zostać ostrzelany przez te ostatnie, a cięższe i droższe pociski PAC-3MSE będą mogły zostać "zaoszczędzone" dla bardziej skomplikowanych celów balistycznych. Dlatego trzeba umieć rozróżnić system hierarchiczny/zamknięty od otwartego systemu rozproszonego jaki wnosi IBCS. Dlatego IBCS to przeskok generacyjny wobec obecnie stosowanych rozwiązań w systemach obrony przeciwlotniczej. Innym istotnym elementem będzie możliwość prowadzenia samodzielnych działań – z wykorzystaniem rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej -  już przez niewielkie jednostki ogniowe, podczas gdy w obecnej konfiguracji na przykład rosyjski system S-400 otrzymuje dane do strzelania od wyższego dowództwa (system hierarchiczny), które to dowództwo z kolei może otrzymać informację z innych niż radary S-400 źródeł (np. MiG-31). Kiedy wreszcie bateria S-400 otrzyma informację, że jakiś obiekt zbliża się z określonego kierunku musi już sama wykorzystać własne radary wykrywania i naprowadzania rakiet i skierować je w stronę zagrożenia. Podobnie hierachiczną organizację tylko na szczeblu batalionu, wykorzystują współczesne systemy zachodnie jak Patriot i Samp/T w natowskim systemie obrony powietrznej w wykorzystaniem samolotów AWACS E-3 Sentry. Dlatego komplikuje to i rozbudowuje strukturę organizacyjną każdej jednostki, która musi w razie potrzeby sama wykrywać, identyfikować, klasyfikować i wybierać cele do niszczenia. Architektura IBCS w systemie Patriot odwrotnie, do minimum ogranicza liczbę elementów wchodzących w skład baterii. Wprowadzenie IBCS pozwoli na wycofanie elementów systemu dowodzenia Patriot szczebla baterii i batalionu, wykorzystywanych wcześniej w US Army. W szczególności wycofane zostanie stanowisko dowodzenia baterii Battery Command Post i stacja kierowania ogniem Engagement Control Station, aczkolwiek zgodnie z raportem GAO stacje kontroli mają być używane jako "interfejs" pomiędzy elementami systemu dowodzenia IBCS a obecnymi radarami wykrywania i śledzenia celów systemu Patriot. Po wprowadzeniu docelowego, dookólnego systemu radarowego również ECS będzie mogła zostać wycofana, gdyż – jak jest to wstępnie przewidywane – nowy radiolokator ma działać zgodnie z zasadą "Radar on the Net" łącząc się bezpośrednio z elementami systemu IBCS. Bateria polskiej konfiguracji systemu Patriot będzie się składać z dwóch FU (fire unit), a każda jednostka ognia zaledwie z jednego radaru i czterech wyrzutni - to wszystko. Resztę "załatwi" IBCS. Oprócz wymiany punktu dowodzenia baterii wycofane zostaną też systemy łączności i dodatkowe wyposażenie – jednostki Antenna Mast Group (AMG) oraz Communications Relay Group (CRG), stanowiące wyposażenie baterii. Ponadto, wycofane mają zostać systemy ICC (Information Coordinations Central), czyli centrum koordynacyjne dla batalionu Patriot oraz wspierające je Tactical Command Station. W miejsce elementów dowodzenia baterią czy batalionem Patriot we wcześniejszym, istniejącym kształcie przewiduje się oczywiście wprowadzenie komponentów IBCS. Do takich komponentów spinających poszczególne baterie systemu Patriot z siecią IFCN są jednostki koordynujące Engagement Operations Center (EOC) w kilku wariantach. Wszystkie wyrzutnie i radary będą dołączane do sieci IBCS, dysponującej jednolitymi (takimi samymi dla wszystkich systemów przeciwlotniczych) stanowiskami dowodzenia Engagement Operations Center w trzech wariantach: Current Operations EOC, Engagement Operations EOC oraz Future Operations EOC. Korzystanie z "sieci" IBCS pozwoli na użycie danych ze źródeł zewnętrznych nawet, jeżeli w danym miejscu zostanie rozmieszczona mała jednostka Patriot (np. radar i 4 wyrzutnie – tak ma wyglądać cała fire unit polskiego Patriota). Będzie ona mogła działać w sposób autonomiczny i współpracować z innymi elementami obrony powietrznej, np. krótkiego zasięgu Narew i polskimi radarami wczesnego wykrywania P-18PL i systemami pasywnej lokacji PCL. W skład w pełni sieciocentrycznym systemie Patriot dla Polski znalazło się aż czternaście stacji kontroli EOC – sześć w wariancie Engagement Operations EOC, sześć Current Operations EOC i dwa Future Operations EOC. Z dostępnych informacji wynika, że w celu minimalnej obsługi jednostki ogniowej potrzeba jednego centrum EOC, co najmniej po dwa mają być na wyższych szczeblach (przede wszystkim batalionu). W polskiej strukturze, zgodnie z wnioskiem FMS na każdą jednostkę ogniową przypadają dwa centra "current operations" i "engagement operations" (razem 8). Kolejne dwa takie zestawy znajdują się na szczeblu każdej z baterii, a dodatkowo w Polsce będą dwa "future operations EOC" (przeznaczone do planowania operacji).

BUBA
środa, 18 grudnia 2019, 10:31

Podstawowa różnica między nowoczesnymi sieciocentrycznymi systemami OPL typu MEADS czy SAMP/T kontra Patriot jest taka, że elementy systemu Patriot łączą się z siecią pośrednio a MEADS czy Arabell bezpośrednio............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ Elementy systemu MEADS wpinamy bezpośrednio w sieć. Są to niezależne od siebie klocki. ZPunkt dowodzenia BMC4I wpięty jest w sieć, i zautomatyzowany, Wyrzutnia, MFCR, RS wpina się w sieć bezpośrednio w dowolnym miejscu świata. Podobnie z wyrzutnią i radarem SAMP/T........................ .......................................................................................................................................................................... Komunikacja w systemie Patriot po sieci odbywa się pośrednio. Za Defence 24 "Polska konfiguracja systemu Patriot z IBCS "......................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Popatrz sobie na planszę konfiguracji polskiej baterii z IBCS. Przeczytaj co tam pisze, przyjrzyj się. ......................................................................................................................................................................... AN/MPQ-65 jak i wyrzutnia by skomunikować się z EOC muszą najpierw wymienić dane z ECS, następnie ECS wysyła poprzez IFCN sygnał do EOC. i tak wygląda pierwsza faza Wisły...................... ......................................................................................................................................................................... W drugiej fazie Wisły EOC bezpośrednio komunikuje się z wyrzutniami przejmując role ECS. I dopiero wtedy osiąga poziom BMC4I z 2014 roku. I to też nie do końca bo wykorzystuje przekaźnik IFCN. ........................................................................................................................................................................ Aby skutecznie wykorzystywać Patriota trzeba wybudować IFC-Net (FCQ Enagment Net)..............a MEDS i SAMP/T mogą korzystać z infrastruktury cywilnej kodując łączność....szach mat.................. ........................................................................................................................................................................ Polecam koledze planszę "AIAMD Architecture" US Army. Będziemy mieli to samo jak to zbudujemy.

BUBA
środa, 18 grudnia 2019, 01:45

Jaca, coś się lekko Tobie pomieszało..................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Generalnie jest tak że obecnie na świecie istnieją tylko DWIE STACJE mogące naprowadzać PAC-3 MSE. Jedna to AN/MPQ-65 a druga to MFCR. I z nich możesz tylko komunikować się z PAC-3 MSE. Inne radary to Survivens Radars, czyli zewnętrzne źródła informacji................................................ .................................................................................................................................................................... Zewnętrzne źródła informacji -SR - komunikują się online z EOC, EOC komunikuje się z AN/MPQ-65 AN/MPQ-65 przetwarza informacje od SR i wysyła do PAC-3 MSE. I nie ma innej drogi komunikacji z pociskiem. W wypadku PAC-2 GEM-T można wykorzystać AN/MPQ-53........................................... Wszystko za pośrednictwem IBCS opartym na przekaźnikach IFCN.................................................. ..................................................................................................................................................................... ICBS jest to nic innego jak zintegrowane pole walki zobrazowane w punkcie dowodzenia wszystkimi siłami lub pełny obraz pola walki wyświetlany w kilkudzięsięciu punktach dowodzenia różnymi siłami online. Po to była u nas reforma struktur dowodzenia WP by dostosować ją pod IBCS - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych........................................................................... ..................................................................................................................................................................... Była to bzdura totalna gdyż w świecie łącz cyfrowych takie wirtualne dowództwo tworzy się z automatu po wpięciu w siec poszczególnych struktur dowodzenia WP a pełny obraz pola walki dystrybuowany jest siecią do poszczególnych rozproszonych dla bezpieczeństwa dowództw rodzajów sił zbrojnych. Widocznie reformatorzy nie słyszeli o telekonferencji................................ ..................................................................................................................................................................... Swiadomość dowódcy mają online - wszyscy jednocześnie od dowódcy baterii po generała z wielu sensorów -morskich, lądowych, powietrznych, podwodnych i podziemnych jak trzeba. W zależności od nadanych uprawnień - w wypadku IBCS przez Amerykanów Polakom................. Mamy wtedy spłaszczoną strukturę zarządzania polem walki w jednej rzeczywistości wirtualnej i informacje spływające z wielu sensorów wpiętych w sieć dowodzenia. Ale do tego nie trzeba wszystkich wrzucać w jeden budynek przy Skrze w Warszawie............................................................ ........................................................................................................................................................................ Aby działał IBCS trzeba najpierw zbudować za pomocą IFCN sieć IBCS. Jak rozwiniesz sieć to dopiero możesz się do niej podłączyć sensorem, czy to P-18 PL czy AN/MPQ-65................................ ........................................................................................................................................................... Nie jest to nowa jakość. W 2014 MEADS podłączono do sieci za pomocą protokołu Link 16. Testowano strzelania pozahoryzontalne przy podaniu informacji o celu z niezależnego źródła, testowano zarządzanie MEADS przy zniszczeniu dedykowanego stanowiska dowodzenia, prowadzono testy zwalczania obiektów przy użyciu wyrzutni należących do innych zestawów. I to bez lasu rozstawionych IFCN.....To wszystko jeszcze przed Patriotem PAC-3 PDB 8, o LTADMAS nie wspominając......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Generalnie Ratheon z LTADMAS i IBCS jest daleko w tyle z usieciowieniem systemu w stosunku do TVLS i nawet SAMP/T . Mają tylko lepszą antenę, ale to też jest tylko kwestią kilku lat.................... ...................................................................................................................................................................... Niemcy tworzą po to Tactical Communication System dla TVLS by nie budować jej z IFCN. Jedynie ich Patrioty PAC-3 PDB 8 będą wpięte w sieć za pomocą IFCN. Inaczej się nie da................................... ....................................................................................................................................................................... IBCS powoduje że system PAC-3 PDB 8 wreszcie może zostać systemem OPL pasywnym. Jego uniwersalny radiolokator może wreszcie pełnić jedynie rolę celownika radiolokacyjnego tak jak MFCR w MEADS czy Arabell w SAMP/T................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... Ratheon jest około 5 lat w tyle za czołówką a bez IBCS mimo zastosowania LTADMAS nadal będzie łatwym systemem do wykrycia i zniszczenia. Czas włączenia LTADMAS w celu przeszukania przestrzeni powietrznej, odszukania obiektu, identyfikacji przez antenę IFF a następnie naprowadzenia na cel rakiety PAC-3 MSE może zdradzić położenie LTADMAS samolotowi WE/WRE. ........................................................................................................................................................................... Dzięki IBCS LTADMAS lub AN/MPQ-65 będą pracowały kilka sekund w czasie wymiany informacji z PAC-3 MSE uniemożliwiając wykrycie zestawu Patriota bo ciężar wykrywania i kontroli obszaru powietrznego przejmą Survivence Radars i sensory pasywne.................................................................. ........................................................................................................................................................................... I wtedy dopiero Patriot osiągnie poziom sieciocentryczności MEADS lub SAMP/T.................................

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 19:47

BUBA, PAC-3MSE moze naprowadzac nawet na upartego F-16 uzywajac link 16 wiec cos ci nie wyszło zdecydowanie:)

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 10:14

Cos dla Ciebie: Pierwsze strzelania Hit to Kill system S-200 Angara 1966: ....................................................................................................................................... "Podczas testów zestrzelono 38 celów powietrznych - samoloty docelowe Tu-16, MiG-15M, MiG-19M, pociski cele CRM.............................................................................. ............................................................................................................................................... Pięć samolotów zostało zestrzelonych przez bezpośrednie trafienie telemetryczne, nie wyposażonych w głowice bojowe rakiet V-860P (Metoda Hit to Kill), w tym samolot MiG-19M wyposażonych w urządzenie do prowadzenia walki elektronicznej. ................................................................................................................................................ Testy były trudne ze względu na ciągły rozwój rakiety, a przede wszystkim głowicy samonaprowadzającej się 5G22......................................................................................... ................................................................................................................................................ A kiedy ERINT trafił po raz pierwszy metodą Hit to Kill w cel? No Davien popisz się wiedza albo zapytaj Jacę.

Davien
sobota, 21 grudnia 2019, 02:11

BUBA padłem ze śmeichu:)) S-200 nie jest i nigdy nie był systemem hit to kill a w tych próbach by uzyskac lepsze dane uzyto celowo pocisków telemetrycznych wiec dawno takiego... z siebie nie zrobiłes:)

Jaca
środa, 18 grudnia 2019, 13:41

Mylisz pewne pojęcia panie BUBA z zakresu sieciocentryczności co świadczy, że nie potrafisz odróżnić działania IBCS do zamkniętych na szczeblu dowodzenia obecnie istniejących systemów przesyłania informacji. Cytat: "Generalnie Ratheon z LTADMAS i IBCS jest daleko w tyle z usieciowieniem systemu w stosunku do TVLS i nawet SAMP/T ." Panie BUBA... SAMP/T mogą otrzymywać dane z zewnętrznych radarów, ale nie idą one bezpośrednio na wyrzutnie FU (fire unit) tylko najpierw na stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą na szczeblu dowództwa sił NATO (zamknięty system hierarchiczny). Tam dopiero analizowany jest rozpoznany obraz sytuacji powietrznej i to stamtąd wskazuje się cele do zniszczenia dla baterii. Cytat dotyczący testu systemu SAMP/T: "Celem był pocisk rakietowy wystrzelony z pokładu myśliwca, symulujący pocisk balistyczny o zasięgu ok. 300 km, w ostatniej fazie lotu. Po jego wykryciu przez stację radiolokacyjną zestawu, podjęto decyzję o wyborze jednej z wyrzutni i odpaleniu pocisku, który zniszczył cel. Rozkaz wydano w dowództwie NATO w niemieckim Ramstein". PO WYKRYCIU PRZEZ STACJĘ RADIOLOKACYJNĄ ZESTAWU. Rozumiesz teraz panie BUBA o co chodzi? Współczesne baterie Patriot, SAMP/T i rosyjskie S-300/400 mogą z zewnątrz (z punktu dowodzenia) otrzymać jedynie decyzje zniszczenia celu wykrytego przez radar zewnętrzny, ale już od chwili odpalenia rakiety, muszą sobie radzić same przy pomocy własnych radarów zestawu. Dotyczy to także zestawu TVLS/MEADS. W ramach umowy z 2010r. z Northrop Grumman (Reytheon nie jest producentem IBCS ) miał być zin­te­gro­wany z sys­te­mami: Patriot, SLAMRAAM, JLENS, sta­cjami Enhanced Sentinel, a w dal­szej kolej­no­ści z THAAD i "pańskim" MEADS. IBCS to jedyny taki system opracowywany na świecie który panie BUBA nie ma i jeszcze długo nie będzie miał odpowiednika. Dlatego systemy zachodnioeuropejskie jak MBDA CAMM zostały zintegrowane z systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS, a nie z jakimś mitycznym Tactical Communication System którego nie wiadomo skąd pan wytrzasnął. To IBCS stanie sie podstawą dzialania siecicentryczności w krajach NATO. Idea systemu IBCS zakłada połączenie za pomocą sieci IFCN (ang. Integrated Fire Control Network) oddzielnych komponentów w tym: stacji radiolokacyjnych systemu Patriot, wyrzutni pocisków rakietowych systemu Patriot oraz zmodyfikowanych stacji radiolokacyjnych Sentinel. W przyszłości system ma zapewnić również możliwość dowodzenia i kontroli elementami systemu obrony przeciwrakietowej THAAD oraz tworzonego obecnie systemu przeciwrakietowego krótkiego zasięgu IFPC Inc 2-I (ang. Indirect Fire Protection Capability Increment 2-Intercept). System IBCS ma posiadać także zdolność do komunikowania się z innymi systemami dowodzenia i rozpoznania. W architekturze stworzonej przez IBCS zbędne okazują się takie elementy jak stanowisko dowodzenia baterii Battery Command Post (BCP) i stacja kierowania ogniem Engagement Control Station (ECS) niezbędne na współczesnym polu walki. IBCS pozwoli na ujednolicenie systemu dowodzenia, integrację różnych efektorów i połączenie danych z różnych sensorów, w ramach jednego rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej. Operator systemu IBCS znajdujący się w Warszawie odpali pocisk PAC-3MSE jednym tylko dotknięciem palcem ekranu monitora do ikony wykrytego celu przez sensor inny niż radar Patriota, znajdujący się na wyrzutni gdzieś w okolicy Gdańska i/lub Suwałk, Olsztyna itp. (system w pełni rozproszony). Dlatego nawet nie ma znaczenia radar sektorowy AN/MPQ-65 w I fazie Wisły. Dla porównania żaden rosyjski dowódca siedząc przed ekranem monitora w Moskwie nie odpali rakiety S-400 z Kaliningradu - to jeszcze nie ten czas dla Rosjan. Podobnie żaden dowódca NATO w niemieckim Ramstein nie odpali rakiety Aster 30 czy PAC-3MSE z MEADS gdzieś we Francji niedaleko Paryża czy w Niemczech w okolicy Berlina. System IBCS da też możliwość wyboru optymalnego efektora w stosunku do zagrożenia. IBCS to przeskok generacyjny wobec obecnie stosowanych rozwiązań w systemach obrony przeciwlotniczej. Patriot nowej generacji to najnowsze technologie made in USA jakich jeszcze nie posiada żaden kraj na świecie łącznie z armią lądową USA. Dokładnie taki sam system dopiero wejdzie na uzbrojenie US Army i będzie pierwszym i być może jedynym tego typu systemem jak jest obecnie Internet. Różnice dotyczyć będą tylko wielkości i organizacji poszczególnych baterii. Patriot - IBCS to już zupełnie nowy system, a ze starego zostaje tylko nazwa i kolor lakieru. Wg tak prestiżowej organizacji zajmującej się uzbrojeniem jak IHS Jane’s system Patriot przechodzi ogromne przeobrażenie i niewątpliwie nie ma złudzeń, że będzie najnowocześniejszym systemem w swojej klasie całkowicie dostosowanym nie tylko do współczesnych zagrożeń ale także i perspektywicznych. Tak pisze w swoim artykule (niestety płatnym) ekspert z IHS Jane's 360. Panie BUBA ... System IBCS spinający elementy systemu Patriot, wprowadza niesamowity jakościowy skok generacyjny, dzięki niemu system staje się rozproszony, nie ma w odróżnieniu od klasycznego Patriota centralnego mózgu którego wyeliminowanie powoduje unieszkodliwienie całego systemu. To podstawowa różnica do obecnie używanych Patriot PDB-8 przez armię USA. Technologie rakiet PAC-3MSE i SkyCeptor (dwuimpulsowy silnik i głowice) dają Polsce unikalne korzyści i przeskok o kilka generacji do obecnie używanych systemów produkcji sowieckiej. Polska dzięki najnowszym technologiom może zintegrować z architekturą systemu Patriot swoje własne czujniki, wyrzutnie i efektory. Słowem pełna elastyczność dzięki wręcz kosmicznym technologiom... Radar w technologii azotku galu GaN w ramach programu LTAMDS zbudowany przez Raytheona który jest absolutnym liderem w tej branży technologicznej, ostatecznie wybrany przez US Army implementuje również najnowszą wręcz pionierską technologię. Technologia AESA i GaN zwiększy niezawodność dwu- lub trzykrotnie w porównaniu do technologii PESA używanych powszechnie w nowych rosyjskich i zachodnich systemach OPL. Technologia GaN zwiększy moc i niezawodność, zasięg i szybkość wykrywania różnych celi w tym wykonanych w technologii "stealth" dzięki większej gęstości mocy, a także poprawi przewodzenie cieplne, co jest kluczową sprawą w przypadku urządzeń o tak wysokiej mocy. Pod tym względem radar Patriota przewyższa obrotowy radar MEADS wykonany na bazie arsenku galu która to technologia powoli przechodzi do historii. Wkrótce zaczną sie liczyć radary oparte na GaN panie BUBA - to będzie wyznacznik nowoczesności. Radary AESA oparte o arsenek galu pomimo jeszcze sporych możliwości przejdą za kilka lat do lamusa jak radary PESA. Nieruchome anteny oparte o GaN mają tę przewagę nad antenami ruchomymi, że radar obrotowy musi zatrzymać się, by skutecznie obserwować cele. Nawet, jeżeli radar nie zostanie zatrzymany, przez określony czas jego wiązki nie będą kierowane w stronę celu przez co radar co dwie sekundy trzeba cofać aby ponownie śledził cel. Oznacza to brak ciągłego śledzenia celu co w przypadku tak szybkich rakiet jakimi są np. Iskandery jest bardzo dużym minusem. Jak wiadomo nieruchoma antena AESA firmy Raytheon została wykonana w oparciu o najnowsze zdobycze techniki z oddzielnie sterowanych mikrofalowych modułów nadawczo-odbiorczych wykonanych w technologii z zastosowaniem azotku galu (GaN). To aktualnie najnowocześniejsze rozwiązanie w radiolokacji, pozwala na sterowanie mocą, kształtem i położeniem wiązki promieniowania charakterystyczne na radarów z aktywną matrycą AESA. Dodatkowo aby zapewnić tylną półsferę obserwacji dodano dwie mniejsze anteny o podobnej konstrukcji, tj. zbudowane w technologii półprzewodnikowej z GaN. Antena AESA składająca się z kilkuset i więcej modułów T/R czyli takich elementów półprzewodnikowych MMIC (Microwave Monolithic Integrated Circuit) o bardzo dużej skali integracji (VLSI – Very Large Scale Iintegration), z których każdy posiada już swój przesuwnik fazy, wzmacniacz, nadajnik, odbiornik i całe oprzyrządowanie potrzebne do generowania i odbierania fal radarowych. Takie urządzenie nie potrzebuje dużej mocy (zaledwie kilka wat) aby nadać sygnał sondujący na przesuwnik fazowy ze względu na małą utratę energii w odróżnieniu od anten PESA gdzie moduły ferrytowe zasila jeden duży emiter fal elektromagnetycznych. Charakterystyka anten AESA pozwala kontrolować spadki zysków i rozszerzać wiązki sygnałów na przesuwniki fazowe dzięki czemu można uzyskać znaczne odchylenie sygnału w kierunkach bocznych anteny dochodzących do 120 stopni i więcej. Niski poziom listków bocznych wpływa jeszcze na poprawę tych parametrów. Radar AESA wykonany z azotku galu zapewnia doskonałe charakterystyki pracy w postaci właśnie zasięgu i kątów obserwacji wynoszących nawet 130 stopni w azymucie i elewacji. Nieruchoma zaś antena daje dodatkowe korzyści w stosunku do anten ruchomych jak np. w przypadku anteny MFCR systemu MEADS która obraca się dookoła aby zapewnić obronę sferyczną. W chwili wykrycia celu MUSI się zatrzymać aby nie spowodować utraty śledzenia obiektu, a w tym czasie pozostałe obszary nieba pozostają bez nadzoru. Raytheon wyszedł naprzeciw postulatom wielu środowisk związanych z obroną przeciwlotniczą i opracował antenę nieruchomą dającą wymierne korzyści w stosunku do anteny ruchomej... Takie trzy anteny, w tym jedna skierowana na strefę o najbardziej prawdopodobnym kierunku zagrożenia, zapewnią pełne, 360-stopniowe monitorowanie i śledzenie sytuacji w przestrzeni powietrznej przez cały czas. Rozwiązanie pozwala także na efektywniejsze, w zależności od potrzeby operacyjnej, zarządzanie energią całego radaru. Radar docelowy AESA przeznaczony dla Patriot NG już istnieje i jest testowany na zakładowym poligonie w Pelham, w stanie, New Hampshire. Podczas prac nad nową stacją radiolokacyjną Raytheon wykorzystuje przede wszystkim środki własne, niemniej niektóre rozwiązania przejęto z systemów radiolokacyjnych zamówionych i finansowanych w minionych latach przez US Navy i US Air Force. Tylko na opracowanie mikrofalowych modułów nadawczo-odbiorczych wykonanych w technologii GaN Raytheon wydał 150 mln USD na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. A ty pewnie myślisz, że Niemcy opracują i wdrożą technologię GaN w kilka lat? To nie jest płytka modernizacja panie BUBA. Thales pracuje nad radarem SG-1000 z GaN dla nowej generacji SAMP/T już od kilku lat i na razie jest dopiero na etapie prototypu!!! Może myślisz, że wystarczy mieć panele i już, a gdzie moduły nadawczo-odbiorcze wykonane z GaN? Żeby to wykonać trzeba posiadać odpowiednio przeszkolonych ludzi, zaplecze przemysłowe i laboratoria. Potem lata doświadczeń na zasadzie "prób i błędów" wreszcie testy poligonowe - całe lata zajmie Niemcom upgrade radaru do technologii GaN. W dodatku technologia AESA wcale nie uchodzi za tanią – ponieważ każdy element T/R jest dość złożoną samodzielną jednostką, jej jednostkowa cena szacowana jest na około 2000-2500 dol. Ponieważ radary systemów takich jak MEADS i Patriot korzystają z kilku tysięcy takich elementów, więc nietrudno policzyć iż sama modyfikacja takiej anteny może kosztować lekko kilka jak nie kilkanaście milionów euro. Czy Niemcy będą skłonni wydać dodatkowe miliony euro na modernizację anten MFCR? Raczej bardzo wątpię. Dlatego w czym MEADS ma być nowocześniejszy od Patriota-IBCS zostawiając Raytheona daleko w tyle? Ten sam pocisk MSE... Z dwóch radarów AESA antena Patriota została wykonana w nowszej technologii półprzewodnikowej z zastosowaniem azotku galu (GaN). Jednak jakby nie patrzeć antena MEADS jest nieco starsza i wykorzystuje starszą technologię do budowy anten w oparciu o arsenek galu (GaAs). Również samo oprogramowanie umożliwiające korzystanie z trzech nieruchomych anten i naprowadzanie jednoczesne wielu pocisków do wielu różnych celów w pełnym zakresie przez radar Patriot NG, to także krok naprzód w porównaniu do obracającej się anteny MFCR. Dlatego to Reytheon i Northrop Grumman są absolutnymi liderami jeżeli chodzi o technologie sieciocentryczne i związane z GaN. Jeżeli jeszcze dodamy do tego efektor w postaci PAC-3MSE produkowany przez LM to masz jasną sytuację jaki kraj dyktuje warunki i jak daleko w tyle za USA jest Europa. Panie BUBA system TLVS/MEADS nie będzie operacyjny przed 2030r. o czym piszą niemieckie gazety. Dlatego Niemcy zdecydowali się na modernizację swoich baterii Patriot aby do 2030r. zachować zdolności operacyjne swojej OPL.

BUBA
czwartek, 19 grudnia 2019, 10:20

Rozumiesz teraz panie BUBA o co chodzi? Współczesne baterie Patriot, SAMP/T i "rosyjskie S-300/400 mogą z zewnątrz (z punktu dowodzenia) otrzymać jedynie decyzje zniszczenia celu wykrytego przez radar zewnętrzny, ale już od chwili odpalenia rakiety, muszą sobie radzić same przy pomocy własnych radarów zestawu." - Niezła bzdura................................................................................................ ............................................................................................................................................ Od chwili zaprojektowania MEADS, SAMP/T czy S-300 (tylko nie odpowiem teraz od której wersji) SNR czyli stacja naprowadzania rakiet sąsiedniego zestawu może naprowadzać rakietę z innego zestawu. Rakieta kosztuje miliony dolarów i konstruktorzy zabezpieczają się przed jej utratą........................................................ ........................................................................................................................................... Standardowo pułk S-200 WE posiada dwa celowniki radiolokacyjne. Odpowiada to polskiej baterii Patriot. Obydwa celowniki mogą naprowadzać w wypadku polskiej modernizacji S-200C WZU Grudziąc tą sama rakietę od kilkunastu lat..................... ............................................................................................................................................ Coście się tak uparli Wy amerykanofile, by z nas Polaków robić tępaków? ............

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 19:50

BUBA, tyle ze musi to byc dokładnie ten sam radar MFCR czy Arabel co w innym zestawie, a przy IBCS rakiety naprowadza DOWOLNY sensor wpięty do systemu więc przestarń robic z Polaków tępaków. Ostatnio w testach pociski naprowadzały Sentinele i F-35 więc cała twoja manipulacja leży i kwiczy.

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 10:08

Skoro producent Sentinela twierdzi ze nie da się naprowadzać nim pocisków bezpośrednio, to pewne Davien wie lepiej......................... ....................................................................................................................

pragmatyk
czwartek, 23 stycznia 2020, 17:08

Potrzebny moduł wysyłający komendy do rakiety ,a to moze być realizowane przy łączności radioliniowej z wyrzutnią do 10 km.

Davien
sobota, 21 grudnia 2019, 02:12

BUBA nie da sie naprowadzać BEZ IBCS wiec znowu pokazałes ze nic nie wiesz, tak jak z tymi S-200:))

BUBA
czwartek, 19 grudnia 2019, 10:06

Jaca, wklejasz dużo tekstu, ale chyba bez zrozumienia co jest tam napisane. .......................................................................................................................................... Żeby nie powielać nieprawdy zrozum że w systemie OPL jedynymi radarami zdolnymi sterować lotem rakiety są celowniki radiolokacyjne obecnie sprzężone z identyfikatorami IFF........................................................................................................ .......................................................................................................................................... W wypadku SAMP/T i MEADS celownik radiolokacyjny Arabell lub MFCR zatrzymuje się na wskazanym celu by naprowadzać na niego rakietę. W tym czasie MEADS i SAMP/T otrzymuje informacje z Survivence Radar który cały czas monitoruje przestrzeń 360 st wokół. W Patriocie AN/MPQ-65 widzi tylko wycinek przestrzeni powietrznej, bo Patriot bez IBCS z 2014 nie ma Survivence Radar. ......................................................................................................................................... Rewolucja w Patriocie dzięki firmie Northtop Grumman anie Ratheon polega właśnie na nadgonieniu MEADS i SAMP/T. Wreszczie stacja AN/MPQ-65 moze skupić się na naprowadzaniu pocisk ów bez przeszukiwania przestrzeni w małym wycinku sektorowym, a Survivence Radar jak nasz P-18 PL informuje Patriota co dzieje się w przestrzeni 360 st.................................................................................... ........................................................................................................................................ Niezależnie od tego co powyżej napisałem MFCR i Arabell mogą przeszukiwać przestrzeń jak AN/MPQ-65, tyle że jest to nie wydajne. Obydwa rozwiązania mają dużą przewagę nad AN/MPQ-65 gdyż są w stanie bardzo szybko zmieniać kierunki naprowadzania w zakresie 360 st, a stacja uniwersalna AN/MPQ-65 to nieruchliwy kolos. I nie obraca się tak szybo jak antena MFCR czy Arabell............................... ........................................................................................................................................ LTDMAS będzie nadal wielką pół stacjonarną kobyłą obciążoną funkcją przeszukiwania i naprowadzania co spowoduje że w wypadku pracy autonomicznej Patriota Next Generation nie podpiętego do sieci będzie łatwo go przełamać. Gdy LTDMAS zostanie zaatakowany musi część modułów T/R oraz pamięci operacyjnej skierować do naprowadzania efektorów, a tym samym spadnie wykrywalność wokół Patriota. MFCR z MEADS nie będzie miał tego problemu bo jest odciążony dzięki temu ze Lockheed Martin dodał do zestawu MEADS Survivence Radar. SR będzie kontrolował w czasie ataku na baterię przestrzeń i w ten sposób wszystkie moduły T/R będą wykorzystane do naprowadzania a duża szybkość obrotowa anteny spowoduje że istnieje mozliwość sekwencyjnego naprowadzania na cele................................................. ........................................................................................................................................ Reasumując polska bateria PAtrit PAC-3 PBD 8 za 5 miliardów dolarów ma dwa AN/MPQ-65 po to by pokryć niedostateczne pole obserwacji jednego zestawu Patriot z jednym AN/MPQ-65. Nie zapewnia to pełnej 3660 st. obrony NAWET JEDNEGO OBIEKTU STRATEGICZNEGO. Bo antena AN/MPQ-65. nie obraca się wystarczająco szybko i mamy duży martwy sektor................................................ ...................................................................................................................................... Polska bateria zbudowana na MEADS (czy SAMP/T) miała by dwa celowniki radiolokacyjne spię te z Survivance Radar. Jeden celownik MFCR stał by w Warszawie, drugi MFCR np. w Radomiu. Obydwa miasta były by chronione w zakresie 360 st. przez JEDNĄ POLSKĄ BATERIĘ. W wypadku Patriota PAC-3 za 5 miliardów nie możliwe do wykonania....................................................................... ........................................................................................................................................ Dwie polskie baterie MEADS obroniły by Warszawę, Radom, Łódź i np Toruń w zakresie 360 st. Ile obronią dwie polskie baterie Patriot PAC-3 PDB 8 IBCS?....... ........................................................................................................................................ 3 x AN/MPQ-65 czyli półtorej baterii za 5 miliardów dolarów obroni sama Warszawę 360 st plus zostanie jeden AN/MPQ-65 jako rezerwa. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... W wypadku starych systemów OPL ta sama stacja radiolokacyjna pełniła dwie funkcje. Przeszukiwała i naprowadzania. .............................................................................................................................................. Sieciocentryczność MEDS i SAMP/T testowano już w 2013 i 2014............................... .............................................................................................................................................. Czyli usieciowiono je przynajmniej 5 lat przed powstaniem IBCS i 5 lat przed powstaniem prototypu LTADMAS ................................................................................... .............................................................................................................................................. IBCS to Northrop Grumman Corporation a nie Ratheon prawda? Bez IBCS produkt Ratheona Patriot nie działa w sieci w 2019 roku. A MEDAS i SAMP/T działają sieciowo bez IBCS.............................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Twój tekst mówi o tym co będzie w przyszłości i nikt tego nie neguje. Na dziś i na wczoraj tego niema........................................................................................................... ............................................................................................................................................. Przykład: "Thales pracuje nad radarem SG-1000 z GaN dla nowej generacji SAMP/T już od kilku lat i na razie jest dopiero na etapie prototypu" - a czym jest LTDMAS w technologii GaN? Również prototypm i to w dodatku nie skończonym, nie wdrożonym i nie ostrzelanym na poligonie.................................................................... .............................................................................................................................................. Czyli LTDMAS nie jest zintegrowanym z żadnym pociskiem a jedynie przeszukuje przestrzeń jak "zwykły" Survivance Radar........................................................................ .............................................................................................................................................. Kolejny przykład: "SAMP/T mogą otrzymywać dane z zewnętrznych radarów, ale nie idą one bezpośrednio na wyrzutnie FU (fire unit) tylko najpierw na stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą na szczeblu dowództwa sił NATO" - Kolejny tekst z piramidalnym błędem........................................................................................ ........................................................................................................................................... Każdy dobrze zaprojektowany system OPL w tym MEADS, SAMP/T a nawet S-200, S-125 Newa, KRUG, Wołchow działa zarówno w trybie dowodzenia hierarchicznego jak i autonomicznie............................................................................. ........................................................................................................................................... Tryb hierarchiczny to na przykład stanowisko dowodzenia OPL obszaru zarządza podsystemami - przekazuje rozkazy poszczególnym systemom lub zgrupowaniom systemów OPL................................................................................................................. .......................................................................................................................................... Tryb autonomiczny - system opiera się na własnych środkach rozpoznania a dowódca zgrupowania (Baterii, pułku - systemu, wozu bojowego jak Osa AKM) podejmuje samodzielne decyzje.................................................................................. ..........................................................................................................................................

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 19:52

Panie BUBA, podsumuje tylko jednym zdaniem pańskei wypociny: AN/MPQ-65 jest zarówno radarem wczesnego wykrywania jak i naprowadzania i może te obie rzeczy realizować jednocześnie

Jaca
czwartek, 19 grudnia 2019, 14:31

Panie BUBA. Nie chce mi się już obszernie odpowiadać panu na w/w temat ale jak MBDA czy Thales stworzy radar GaN na miarę tego jaki zbudował Raytheon to bedziemy dalej prowadzić dyskusję. Jeżeli w Europie powstanie sieciocentryczny system dowodzenia na wzór IBCS to pogadamy. Jeżeli MBDA stworzy pocisk dla MEADS na poziomie PAC-3MSE po wyeliminowaniu z projektu LM będę z panem dalej prowadził dyskusję. Na razie w żadnym obszarze obrony powietrznej Europa nawet nie zbliżyła się do USA. W październiku Dowództwo Zamówień US Army podpisało umowę w trybie OTA (Other Transaction Authority) ze spółką Raytheon Integrated Defense Systems o wartości 384 mln USD (1,49 mld zł). Kontrakt obejmuje dostawę sześciu prototypów dookólnych stacji radiolokacyjnych średniego zasięgu do końca IV kwartału 2022 w ramach programu LTAMDS. Po dokładnej weryfikacji parametrów prototypowych radarów po zakończeniu dostaw w latach 2022-2023, planowane jest zamówienie 16 dalszych. Do 2031 co najmniej 60 stacji radiolokacyjnych ma trafić do wszystkich 15 batalionów US Army wyposażonych w zestawy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej MIM-104 Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target). Pozwoli to na wydłużenie eksploatacji systemu o 40 lat. Cytat: "Thales pracuje nad radarem SG-1000 z GaN dla nowej generacji SAMP/T już od kilku lat i na razie jest dopiero na etapie prototypu" - czym jest w takim razie LTDMAS jak nie prototypem który nie naprowadził ani jednej rakiety na cel?" Koniec cytatu. Problem Panie BUBA polega na tym, że radar Thalesa utknał w miejscu już od co najmniej 3 lat. Zbudowano jeden prototyp i na tym cisza. Tymczasem radar Raytheona przechodzi przez poszczególne etapy rozwoju. Od 2017r. radar poddawany jest regularnym, pomyślnym testom poligonowym w namierzaniu manewrujących celów powietrznych. Testy polegają na namierzaniu manewrujących celów powietrznych (samolotów odrzutowych) przez zmodernizowany radar, w czasie testu prześledził lecące samoloty myśliwskie, imitujące cele, gromadząc dane do kierowania ogniem. Próby i testy radaru przebiegają zgodnie z planem i są bliskie ukończenia Panie BUBA. Prototyp radaru AESA w technologi GaN został zaprezentowany publicznie po raz pierwszy w marcu 2016 roku podczas targów zbrojeniowych Winter Association of the United States Army (AUSA), a testy nad nim trwają w ośrodku Raytheona w Pelham (New Hampshire) od 2014 roku. Panie BUBA... We wrześniu zaliczyłem seminarium dotyczące tematu IBCS i systemu Wisła. Prowadzącym był przedstawiciel firmy Norhrop Grumman i mogę Pana zapewnić, że w Europie i na świecie nie powstanie nic podobnego do IBCS i dlatego panie BUBA szkoda pańskiej klawiatury.

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 23:35

Jeszcze jedno, nie chodze na konferencję, ale mamy XXI wiek i Youtube np: "IBCS pozwoli na integrację sensorów i efektorów Narwi" Northrop Grumman.......................................................... Można sobie obejrzeć w internecie tego typu wykłady.

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 10:28

"Prototyp radaru AESA w technologi GaN został zaprezentowany publicznie po raz pierwszy w marcu 2016 roku podczas targów zbrojeniowych Winter Association of the United States Army (AUSA), a testy nad nim trwają w ośrodku Raytheona w Pelham (New Hampshire) od 2014 roku." - czekam spokojnie na raport, informację np na Defence kiedy system Patriot PAC-3 z LTAMDS pojawi się na poligonie.................................................................. ............................................................................................................ Ponieważ LTAMDS to stacja obserwacji i naprowadzania rozwinięta z AN/MPQ-65 to musi być zintegrowana z wszystkimi pociskami uzywanymi przez Patriota rodziny PAC-2, rodziny Pac-3................................................................................................... Potwierdzeniem zgodności wymagań z efektem integracji jest strzelanie rzeczywiste na poligonie............................................... Na pewno będą wtedy filmy na Youtube i informacja na tym portalu.............................................................................................. .......................................................................................................... "Prowadzącym był przedstawiciel firmy Norhrop Grumman i mogę Pana zapewnić, że w Europie i na świecie nie powstanie nic podobnego do IBCS i dlatego panie BUBA szkoda pańskiej klawiatury." - i mogę się zgodzić , bo każdy ma swoją koncepcję zarządzania polem walki, a rzeczywisty test dają jedynie działania wojenne. Tak jak Patriot PAC-3 PDB 6 z PAC-3 CRi został przetestowany w A.S przeciwko pociskom manewrującym i rakietom balistycznym Burkhan 2 i widać jaki to miało efekt... .......................................................................................................... Wymagany jest bojowy test IBCS a do niego jeszcze daleko.

Davien
sobota, 21 grudnia 2019, 02:15

I znowu kłamie pan panie BUBA. Stacja Raytheona nie ejst rozwinięciem AN/MPQ-65 ale zupełnie nowym radarem nie majacym wiele wspólnego z tym spzred 3 lat . A Patrioty w AS zestzreliły wszystkie pociski H-2 Burkan i to pociskami PAC-2 GEM-T wiec nawet ta manipulacja ci nie wypaliła:)

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 10:03

USA koncepcyjnie i technicznie jest daleka za Europą w dziedzinie rakiet OPL i pow-pow. Na dziś dominuje Vympieł, MBDa z Meteorem który wypiera rodzinę AIM-120, i rosyjski Ałmaz Antiej z S-400 który wypiera bez problemu system Patriot z PAC-3 MSE i cenowo i parametrami pracy. Mało tego USA w dziedzinie silników rakietowych jest bardzo słaba bo nie potrafi do dziś zbudować sprawnego klona RD-180............................................................. ......................................................................................................... "Tymczasowe środki wyznaczania celów dla zgrupowań S-200 Angara w postaci Punktu Kontroli Bojowej PBU-200 (Odpowiednik EOC w Patriot) w pierwszych seryjnych zestawach (PBU-200 został stworzony na podstawie punktu kontroli bojowej zautomatyzowanego systemu kontroli zgrupowań kompleksów S-75) opierały się na danych wypracowanych przez Uniwersalny Kompleks Radarowy P-80 "Ałtaj". PBU-200 zastąpiono zautomatyzowanym systemem wykrywania i przydzielania celów dla poszczególnych kanałów naprowadzania i rakiet АСУРК-1МА (była to scentralizowana jednostka kierowania ogniem zgrupowań systemów OPL - taki prymitywny ograniczony IBCS, mamy lata 70 i automatykę analogową).....................Działanie w pełni zautomatyzowane.Jeden człowiek wydaje rozkaz otwarcia ognia dla wielu baterii......................................................................................... .............................................................................................................. S-200 Angara testy poligonowe: "W kwietniu 1966 r. miały miejsce dwa kolejne starty rakiet z nowym GSN, ale oba miały charakter awarii.................................................................................................... .............................................................................................................. W październiku 1966 r. bezpośrednio po zakończeniu strzelania pociskami z pierwszego wariantu GSN, wystrzelono cztery pociski offsetowe z nowymi głowicami naprowadzającymi:......................... .................................................................................................................. Dwie na Tu-16M w zasięgu 155-157 km.............................................. Jedną na MiG- 19 ................................................................................... Jeden - do CRM....................................................................................... ................................................................................................................. Wszystkie cele zostały trafione. Jeden z zestrzelonych Tu-16M 8 października 1966 został wyposażony w specjalny sprzęt do rejestrowania zdjęć, który zarejestrował wybuch głowicy bojowej rakiety w odległości 11 m od celu. W rezultacie detonacji ogon Tu-16M odpadł, otworzyła się komora bombowa i zwolniło podwozie............................................................. Przeprowadzono 122 starty rakiet,w tym osiem startów rakiet z nowym GSN.".......................................................................................... .................................................................................................................. Takie rezultaty osiągała Europa w latach 60, bo Rosja to też Europa......................I USA daleko do takich rezultatów..............

Davien
sobota, 21 grudnia 2019, 02:29

BUBA , no takiego odlotu nie miałes jeszcze nigdy:) No to obalamy mity BUBY: Wympieł jeżeli chodiz o pociski jest prawie na szarym końcu z przestarzałymi rakietami p-p i dominuje jedynie w twojej Rosji. Meteor to pocisk tej samej klasy co AIM-120D i daleko poa mozliwosciami Wympieła. S-400 to ledwo poziom Patriot PAC-3 a ustepuje PAC-3+ USA nie buduje klona przestarzaałego RD-180 bo nie musi, ma znacznie lepsze silniki rakietowe a Rosja nawet nei moze dogonic tego co mieli w latach 60-tych w USA. A co do tego rosyjskiego IBCS to jakbys biedaku nie zauwazył umożliwiał jedynie sterowanie bateriami S-200 i niczym innym i to wyłącznie przy użyciu ich systemów radarowych wiec do IBCS, a nawet to naszej Łowczy to my wieki brakuje:) Na te 122 starty panei BUBA uzyskano jedynie 38 udanych testów wiec jak widac nawet wtedy sie sypało. W 1966r w Stanach był system NIke-Hercules i BOMARC, przy których S-200 wyglada jak zabawka Wiec jak zwykle jedynie sie osmieszyłes BUBA;)

BUBA
czwartek, 19 grudnia 2019, 11:18

Mała korekta : Za 5 miliardoiw 2 baterie, 4 radary uniwersalne. P-18PL trzeba dokupić.

środa, 18 grudnia 2019, 23:28

Oj, Jaca , Jaca,. Przeczytałem ten tekst i w zasadzie cały nadaje się do kosza............... ................................................................................................................................................ 1 Powód:....................................................................................................................... "Thales pracuje nad radarem SG-1000 z GaN dla nowej generacji SAMP/T już od kilku lat i na razie jest dopiero na etapie prototypu" - czym jest w takim razie LTDMAS jak nie prototypem który nie naprowadził ani jednej rakiety na cel? ............................................................................................................................................

BUBA
czwartek, 19 grudnia 2019, 11:21

To opublikowałem za wcześnie, nie ukończony tekst.

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 19:57

BUBA to muszę cię załamac bo GS-1000( a nie SG-1000) to radar wczesnego wykrywania celów balistycznych wiec ni naprowadzi nawet jednej rakiety nigdy w całym swoim istnieniu.

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 10:09

Mówimy o technologi GaN i kto co uważa za prototyp. .............................................................................................. Cały czas twierdzisz ze Patrit Next Genaration istnieje?

Davien
sobota, 21 grudnia 2019, 02:31

BUBA, w technologii GaN w USA powstawały radary 20 lat temu:) I tak Patriot NG powstaje a tobie pozostał tylko płacz i bajki o S-200:)

Jaca
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 10:18

Zgadza się panie Dudley i dlatego postaram się wyjaśnić czym jest IBCS na podstawie systemu Patriot. System IBCS będzie kluczową częścią systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej IAMD Stanów Zjednoczonych. IBCS sprawi, że operacje wojskowe będą miały charakter „multi domain” i proszę nie mylić tego z połączonością. Gdy mówimy o połączoności, wyobrażamy to sobie tak: tworzymy komponent morski, lądowy, powietrzny i wspólnie wykonujemy operację w określonym obszarze. Mimo że wspólnie, to jednak każdy w swoim zakresie. A tu nie łączymy komponentów tylko mamy jedność, w której dowodzenie jest dynamiczne i w wielu domenach jednoczesnie. W niedalekiej przyszłości, już w 2035 roku, Amerykanie chcą stworzyć Multi Domain Operation Center, czyli takie centrum dowodzenia, które będzie zdolne do prowadzenia operacji we wszystkich przestrzeniach jednocześnie: na morzu, lądzie i w powietrzu, ale także cyberprzestrzeni i kosmosie. System w pełni integruje nie tylko sieci wojsk lądowych, ale także sił powietrznych, piechoty morskiej i marynarki wojennej USA, czego efektem jest powstanie wspólnej zintegrowanej architektury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na terenie działań wojskowych. System IBCS reprezentuje zupełnie nową jakość w skali światowej w pełni dostosowaną do łączności nowej generacji IFCN używanej w systemie sieciocentrycznym. IBCS stanie się podstawą zupełnie nowej architektury zintegrowanej obrony powietrznej. Pozwoli na ujednolicenie systemu dowodzenia i połączenie danych z różnych sensorów, w ramach jednego rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej. Dzięki temu poszczególne systemy zwalczania celów (np. wyrzutnie rakiet) będą mogły korzystać nie tylko z obrazu własnych radarów, ale też z danych innych sensorów podłączonych do sieci. Dzięki czemu system uzyska możliwość zwalczania celów na podstawie danych z radarów zewnętrznych (radar Patriota może zostać w tym czasie nawet całkiem wyłączony) podłączonych do sieci. Implementacja tego systemu pozwoli między innymi na wykorzystanie do naprowadzania rakiet PAC-3 systemu Patriot innych stacji radiolokacyjnych, niż dedykowany radar Patriota. System IBCS zrywa z hierarchiczną organizacją swoich baterii na rzecz systemu spinającego poszczególne sensory rozproszone po całym kraju łącząc się bezpośrednio do radaru zgodnie z zasadą "Radar on the Net” i do wyrzutni "Launcher on the Net". IBCS pozwoli na ujednolicenie systemu dowodzenia, integrację różnych efektorów i połączenie danych z różnych sensorów, w ramach jednego rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej. Dzięki temu poszczególne systemy zwalczania celów (np. wyrzutnie rakiet) będą mogły korzystać nie tylko z obrazu własnych radarów, ale też z danych innych sensorów podłączonych bezpośrednio do sieci oddalonych nawet o setki kilometrów od baterii. Przykładowo, bateria Patriot będzie mogła zwalczać nie tylko cele w zasięgu jej radaru, ale też „widziane” przez inne stacje zintegrowane z IBCS (choćby radary Sentinel pododdziałów OPL krótkiego zasięgu, samolotów F-35 ale także przez inne radary prod. polskiej wykonane dla Narwi). Przykładowo operator (dowódca) systemu IBCS znajdujący się w Warszawie odpali pocisk PAC-3MSE/ lub SkyCeptor do celu wykrytego przez sensor inny niż radar Patriota, znajdujący się na wyrzutni gdzieś w okolicy Gdańska lub/i Olsztyna. System IBCS da też możliwość wyboru optymalnego efektora w stosunku do zagrożenia (też zdalnie). Jeżeli np. cel typu bezzałogowy system powietrzny znajdzie się w zasięgu nie tylko Patriota, ale i wyrzutni tańszych rakiet krótkiego zasięgu Narew, będzie mógł zostać ostrzelany przez te ostatnie, a cięższe i droższe pociski PAC-3MSE będą mogły zostać "zaoszczędzone" dla bardziej skomplikowanych celów balistycznych. Dlatego trzeba umieć rozróżnić system hierarchiczny/zamknięty od otwartego systemu rozproszonego jaki wnosi IBCS. Dlatego IBCS to przeskok generacyjny wobec obecnie stosowanych rozwiązań w systemach obrony przeciwlotniczej. Innym istotnym elementem będzie możliwość prowadzenia samodzielnych działań – z wykorzystaniem rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej -  już przez niewielkie jednostki ogniowe, podczas gdy w obecnej konfiguracji na przykład rosyjski system S-400 otrzymuje dane do strzelania od wyższego dowództwa (system hierarchiczny), które to dowództwo z kolei może otrzymać informację z innych niż radary S-400 źródeł (np. MiG-31). Kiedy wreszcie bateria S-400 otrzyma informację, że jakiś obiekt zbliża się z określonego kierunku musi już sama wykorzystać własne radary wykrywania i naprowadzania rakiet i skierować je w stronę zagrożenia. Podobnie hierachiczną organizację tylko na szczeblu batalionu, wykorzystują współczesne systemy zachodnie jak Patriot i Samp/T w natowskim systemie obrony powietrznej w wykorzystaniem samolotów AWACS E-3 Sentry. Dlatego komplikuje to i rozbudowuje strukturę organizacyjną każdej jednostki, która musi w razie potrzeby sama wykrywać, identyfikować, klasyfikować i wybierać cele do niszczenia. Architektura IBCS w systemie Patriot odwrotnie, do minimum ogranicza liczbę elementów wchodzących w skład baterii. Wprowadzenie IBCS pozwoli na wycofanie elementów systemu dowodzenia Patriot szczebla baterii i batalionu, wykorzystywanych wcześniej w US Army. W szczególności wycofane zostanie stanowisko dowodzenia baterii Battery Command Post i stacja kierowania ogniem Engagement Control Station, aczkolwiek zgodnie z raportem GAO stacje kontroli mają być używane jako "interfejs" pomiędzy elementami systemu dowodzenia IBCS a obecnymi radarami wykrywania i śledzenia celów systemu Patriot. Po wprowadzeniu docelowego, dookólnego systemu radarowego również ECS będzie mogła zostać wycofana, gdyż – jak jest to wstępnie przewidywane – nowy radiolokator ma działać zgodnie z zasadą "Radar on the Net" łącząc się bezpośrednio z elementami systemu IBCS. Bateria polskiej konfiguracji systemu Patriot będzie się składać z dwóch FU (fire unit), a każda jednostka ognia zaledwie z jednego radaru i czterech wyrzutni - to wszystko. Resztę "załatwi" IBCS. Oprócz wymiany punktu dowodzenia baterii wycofane zostaną też systemy łączności i dodatkowe wyposażenie – jednostki Antenna Mast Group (AMG) oraz Communications Relay Group (CRG), stanowiące wyposażenie baterii. Ponadto, wycofane mają zostać systemy ICC (Information Coordinations Central), czyli centrum koordynacyjne dla batalionu Patriot oraz wspierające je Tactical Command Station. W miejsce elementów dowodzenia baterią czy batalionem Patriot we wcześniejszym, istniejącym kształcie przewiduje się oczywiście wprowadzenie komponentów IBCS. Do takich komponentów spinających poszczególne baterie systemu Patriot z siecią IFCN są jednostki koordynujące Engagement Operations Center (EOC) w kilku wariantach. Wszystkie wyrzutnie i radary będą dołączane do sieci IBCS, dysponującej jednolitymi (takimi samymi dla wszystkich systemów przeciwlotniczych) stanowiskami dowodzenia Engagement Operations Center w trzech wariantach: Current Operations EOC, Engagement Operations EOC oraz Future Operations EOC. Korzystanie z "sieci" IBCS pozwoli na użycie danych ze źródeł zewnętrznych nawet, jeżeli w danym miejscu zostanie rozmieszczona mała jednostka Patriot (np. radar i 4 wyrzutnie – tak ma wyglądać cała fire unit polskiego Patriota). Będzie ona mogła działać w sposób autonomiczny i współpracować z innymi elementami obrony powietrznej, np. krótkiego zasięgu Narew i polskimi radarami wczesnego wykrywania P-18PL i systemami pasywnej lokacji PCL. W skład w pełni sieciocentrycznym systemie Patriot dla Polaki znalazło się aż czternaście stacji kontroli EOC – sześć w wariancie Engagement Operations EOC, sześć Current Operations EOC i dwa Future Operations EOC. Z dostępnych informacji wynika, że w celu minimalnej obsługi jednostki ogniowej potrzeba jednego centrum EOC, co najmniej po dwa mają być na wyższych szczeblach (przede wszystkim batalionu). W polskiej strukturze, zgodnie z wnioskiem FMS na każdą jednostkę ogniową przypadają dwa centra "current operations" i "engagement operations" (razem 8). Kolejne dwa takie zestawy znajdują się na szczeblu każdej z baterii, a dodatkowo w Polsce będą dwa "future operations EOC" (przeznaczone do planowania operacji). Aha... dla pana Fanklub Daviena: wszystko co zostanie podłączone do IBCS staje się ze sobą kompatybilne poprzez integrację wspólnego protokołu IBCS.

grzybek
sobota, 14 grudnia 2019, 21:43

„Dzisiejszy test pokazał zdolność IBCS do niszczenia wielu pocisków jednocześnie..." Wielu czyli 2 (słownie 2). Wzorem davienka- pociski poruszały się na wysokości 200 metrów, a więc szmelc poza tym nigdy nie był wykorzystany w realu, a testy w warunkach laboratoryjnych...

darex
sobota, 14 grudnia 2019, 16:55

Przechwycone? Już się okazało i cały czas okazuje się o skuteczności systemów amerykańskich w Arabii Saudyjskiej i na wojnie w Jemenie.

prawieanonim
sobota, 14 grudnia 2019, 23:53

Okazuje się są bardzo skuteczne co potwierdza sama AS.

BUBA
sobota, 14 grudnia 2019, 11:22

Cały czas jedynym rzetelnym poligonem systemu Patriot jest Arabia Saudyjska czy Izrael........................ ................................................................................................................................................................................. Nie podano wysokości przechwycenia celów...Pocisk manewrujący na 2000 m to bezproblemowy cel dla PAC-2 w przeciwieństwie do tego samego pocisku na 50/100 metrach......................................................... .................................................................................................................................................................................. Typowa reklama produktu - kupiliśmy dobru sprzęt co się czepiacie.

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 17:26

BUBA jakos nei przypominam sobie by kupili w USA rosyjskie pociski manewrujace:) Bo takie testy sa pzreprowadzane na niskich wysokosciach, zwłaszcza ze uzyto PAC-2GEM-T czyli pocisków z naprowadzaneim TVM

Fanklub Daviena
sobota, 14 grudnia 2019, 21:10

Davienku, nigdy mi nie odpowiedziałeś jak sobie wyobrażasz przechwycenia lecącego 10 km wyżej i 1500 km/h szybciej MiG-31 przez F-35, to może mi teraz wytłumaczysz jak TVM (odmiana SARH) ma pomóc PAC-2 przechwycić cel poza horyzontem radarowym radaru CW? :)

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 23:10

Zwyczajnie, przed AIM-120 nawet MiG-25 niedał rady uciec wiec lecacy prosto, neizdolny do manewrów z duzą predkoscią MiG-31 nie ma zadnych szans, zwłaszcza że nawet nei będzie wiedział ze go atakuja:) A TVM juz ci tłumaczyłem więc naucz się polskiego:)

BUBA
wtorek, 17 grudnia 2019, 23:29

A czytałeś o warunkach odpalenia AIM-120 do MiGa-25?.............................................. ............................................................................................................................................... "Pozostała jeszcze ostatnia formalność. North zbliżył się, aby dokonać identyfikacji wizualnej. Istotnie, Amerykanie mieli do czynienia z MiG-iem-25 uzbrojonym w naprowadzane radiolokacyjnie pociski powietrze–powietrze R-40 (NATO: AA-6 Acrid). Poleciwszy prowadzonemu, aby uruchomił zasobnik zakłócający, poprosił o zezwolenie na otwarcie ognia (2:11 na poniższym nagraniu). Z AWACS-a przyszła odpowiedź: Benji Four-One, Cleared Kill, Cleared Kill, a następnie potwierdzenie – Cleared to Kill, Cleared to Kill, He’s a Bandit-Bandit..................................................... ............................................................................................................................................ Ze słowami Benji – Fox North odpalił własny pocisk powietrze–powietrze. Był to AIM-120 AMRAAM, który podobnie jak amerykańskie F-16 nigdy jeszcze nie zaliczył strącenia w walce powietrznej. Pocisk wypuszczony z węzła numer 1 pokonał trzy mile dzielące go od celu mniej więcej w osiem sekund. Skutek był druzgocący – MiG-25 rozpadł się w powietrzu i zniknął w kuli ognia"................................................ ............................................................................................................................................. Podlecieli na 3 mile do MiGa-25 Youtube: First US F-16 kill using an AIM-120 - rzut z HUDa.

GB
czwartek, 19 grudnia 2019, 16:12

Wow... Dotarło że ten cały MiG-25 (i MiG-31) może latać z prędkością max tylko przez krótki okres czasu i na niewielkie odległości. Zastanawiałeś się też czemu po prostu nie uciekł?

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 23:41

Prędkość maksymalna nie została rozwinięta, MiG nie użył uzbrojenia i leciał po prostej. Odstrzał wyglądał jak przy misji Air Policing. Identyfikacja wzrokowa i odstrzelenie z zasięgu Sidewindera - 3 mile. Od tyłu......................................................... Żadne walki powietrznej nie było. Pilota F-16 poniosła fantazja....ale zestrzelenie niewątpliwie ma.

GB
sobota, 14 grudnia 2019, 16:49

No i przecież w Izraelu i AS system Patriot generalnie dobrze się sprawdza i ma wiele zestrzeleń pocisków balistycznych i manewrujacych. Przy czym nie ma systemu w 100% skutecznego. Ale też Amerykanie nigdy tak nie twierdzili. Za to rosyjskie systemy S-400 i S-300 nic do tej pory nie zestrzeliły. Co więcej S-300 ma na swoim koncie wielką kompromitacje, gdy nawet nie dostrzegł, a co mówić zestrzelić, lecacej wolno i wysoko małej awionetki, która wylądowała na placu czerwonym...

zeo
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 11:51

Nie pisz głupot i poczytaj sobie o tej historii. Samolot był wykryty i śledziony. Nikt nie chciał go zestrzelić

GB
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 19:39

Nie był wykryty i śledzony. Gdyby tak było zostałby zestrzelony, tak ją koreański B747.

Antex
niedziela, 15 grudnia 2019, 04:22

Akurat wysoko to Rust nie leciał ... a namierzony został wiele razy.

GB
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 19:42

2000 metrów to nisko mało? I nie został wykryty, gdyby tak było zostałby albo zestrzelony, albo przechwycony przez myśliwce i zmuszony do lądowania. Nic takiego nie miało miejsca a Duży nie widział żadnych myśliwców, nikt też nie próbował nawiązać z nim łączności radiowej.

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 20:57

Panie GB, awionetka, awionetka, ale jak sie udało S-400 przegapić rok temu nalot B-1B ....

Fanklub Daviena
wtorek, 17 grudnia 2019, 11:29

Nie tylko S-400 przegapiły. Szczerze pisząc, to nikt poza tobą, nie słyszał o takim nalocie... :)

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 20:03

Panie Funklub, no własnei w Rosjie nie wiedzieli:)) A w realu to grupa B-1B przeprowadziła atak uzywajac pocisków JASSM, których tez nie wykryli co potwierdził Konaszenkow na oficjalnej konferencji MOFR:)

GB
wtorek, 17 grudnia 2019, 16:50

Wiesz, nawet na rosyjskiej konferencji prasowej pokazano wraki pocisków manewrujących.

prawieanonim
wtorek, 17 grudnia 2019, 13:36

Skoro ja też o tym słyszałem to inni zapewne też a że w twój rosyjski kurnik zaczyna się izolować na wzór Korei Północnej to nie dziwne że nie macie dostępu do informacji.

Marek1
sobota, 14 grudnia 2019, 10:53

1. BSL-e nie są w stanie skutecznie symulować charakterystyki lotu rakiet manewrujących(prędkość, pułap lotu w terminal fase, itp.) 2. Jak zachowa się IBCS podczas saturacyjnego(masowego), zsynchronizowanego ataku rakiet balistycznych i manewrujących ? Przechwycenie i eliminacja 2 powolnych, nisko manewrowych celów absolutnie mnie NIE przekonuje co do celowości wydawania ogromnych pieniędzy na fetysz MON p/t IBCS. 3. BRAK realizacji pr. Narew(blokada) powoduje, ze IBCS stanie się jedynie cholernie drogą zabawką dla tzw. decydentów

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 20:06

Panie marek, powiedz to np GQM Coyote który raz zasymulował naddzwiękowy pocisk manewrujacy az zadobrze;) Podczas testów elektronicznych doznał awarii wysokosciomierza i zamiast przeleciec nad okretem uderzył prosto w niego lecac na ok 10m z 3Ma:)

Cyfrowy
sobota, 14 grudnia 2019, 10:51

Ja juz to widzę IBCS w polskej cyber armii I rakietowy chorąży za 3 tys pln na miesiąc

Marek1
sobota, 14 grudnia 2019, 18:09

Brutto, czy netto ? Ostatnio usłyszałem coś, czego nawet nie bardzo można sprawdzić w polskich realiach - otóż podobno wystarczy zarabiać nieco ponad 6200 PLN netto(na rekę) miesięcznie, by wejść do elitarnej grupy 10% najlepiej zarabiających rodaków !?!?! Przecież to jest po obecnym kursie ... niecałe 1600 USD/m-c ??

MI6
niedziela, 15 grudnia 2019, 13:04

7700 netto trzeba zarobić by być w tej elicie, przy 6200 jesteś w grupie 20% najlepiej zarabiających, dane za wynagrodzenia.pl, kalkulator wynagrodzeń

Urko
sobota, 14 grudnia 2019, 01:32

A gdzie wiadomość o teście nowej amerykańskiej rakiety IRBM?

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 17:28

URko, test był na zdae sie 800km wiec nie IRBM a SRBM.

Urko
piątek, 20 grudnia 2019, 20:41

Nie wiem, nie znam się. Ja tylko powtarzam to czym sami Amerykanie się chwalą. Np. że opracowali od podstaw nową rakietę w dwa tygodnie...

LMed
sobota, 14 grudnia 2019, 00:33

Dwa cele to rozgrzewka chyba była tylko.

dim
piątek, 13 grudnia 2019, 22:59

Tyle, że w wojnie prawdziwej i symetrycznej, w powietrzu jednocześnie znajdować się będą setki celów. A z tego, co Chińczycy zademonstrowali już ponad 2 lata temu z 1080 sztukami BSL, mogą to być także tysiące celów.

Stary Grzyb
sobota, 14 grudnia 2019, 10:37

Najlepiej miliony celów, szczególnie klasy drona z supermarketu, bo te stanowią główne zagrożenie, zwłaszcza w przypadku Chińczyków, a wszystkie będzie musiała zestrzelić jedna wyrzutnia.

dim
sobota, 14 grudnia 2019, 16:17

Jeszcze jedno, bo Wy, Panowie chyba w ogóle nie kontaktujecie do czego IBCS jest potrzebny ??? Oto gdy przeciwnik zdesantuje na Wasze niebo (albo i tuż nad ziemią) kilkaset obiektów, z których 800 będzie prostymi, tanimi dronami, z dużym reflektorem radarowym, a 50 tylko będzie groźnymi celami, jednak z podobnym echem i prędkością, wtedy bardzo porządny system analizujący WSZYSTKIE dostępne dane, WSZYSTKIE echa i WSZYSTKIE obrazy, ma wskazać, które to są te cele prawdziwie groźne ? A które stanowią głównie pozorację ? I system ma skierować właściwe efektory na właściwe cele. Gdyż jeśli IBCS nie będzie tego potrafił, nada się tylko na wieszak do papieru tealetowego. A choćby i taki za setki milionów czy miliardy, ...MON stać...

dim
sobota, 14 grudnia 2019, 15:57

Nic nie poradzę na to, że ciągle tkwicie myślami w wojnach przeszłych. A IBCS ma śledzić, przeliczać i podejmować optymalne decyzje. Ale na setkach - tysiącach, nie pojedynczych sztukach pocisków i dronów... dronów i pocisków. nawet Hamas ma ich już setki tysięcy...

Fanklub Daviena
piątek, 13 grudnia 2019, 22:25

Żenująca ustawka. PAC-2 mają naprowadzanie SARH, czyli zasięg limitowany horyzontem radiowym. Albo więc te imitatory pocisków manewrujących kiepsko imitowały (takie pociski latają nisko, no za wyj. prymitywnych JASSM, które latają stosunkowo wysoko), albo trasę poprowadzono specjalnie kilka-kilkanaście km od baterii Patriot by mogła te imitatory przechwycić by propagandowo zacierać wrażenie z kompromitacji z rafinerią w Arabii Saudyjskiej. Ostrzeżenie dla Daviena: tylko nam tu nie bredź, że cel mogły podświecić F-35: nie mogły, mogły ew. cel wykryć, wskazać jego położenie, ale nie mają radaru zdolnego podświetlać cel rakietom PAC-2.

prawieanonim
sobota, 14 grudnia 2019, 13:10

Naprowadzanie pocisku przejmują kolejne stacje radiolokacyjne co niweluje ograniczenia związane z horyzontem radiolokacyjnym. Polega to na tym że kiedy cel wychodzi z zasięgu jednego radaru to od razu wchodzi w zasięg innego. Wyraźnie napisane jest że w teście brał udział podstawowy radar z Patriot oraz dwie stacje radiolokacyjne Sentinel. Gadasz trzy po trzy nawet nie czytając tekstu byle tylko zawalić miejsce na forum? Jeszcze te fantasmagorie o F-35. Gdzie jest napisane że w tym teście użyto F-35? Pomijam fakt że F-35 ma radar zdolny naprowadzać pociski z Patriot na cel i robił to już w testach tak samo jak naprowadzał pociski SM-6 ERAM. Naprawdę ciężki z ciebie przypadek.

BUBA
środa, 18 grudnia 2019, 02:01

Jak chcesz bezpośrednio naprowadzać pocisk z stacji która nie ma datalinka takiego jak ma np PAC-3 MSE np z Sentinela? Jak zakodujesz sygnał dla pocisku w transmisji z Sentinela?...................... ................................................................................................................................................................ Komunikacja wygląda tak: Sentinel wykrywa, przekazuje dane do EOC, EOC do AN/TPQ-65, AN/TPQ-65 do PAC-3 MSE. I nie ma innej możliwości chyba ze użyjesz jeszcze MFCR z MEADS lub kolejnej AN/TPQ-65 wpiętej poza horyzontem radiolokacyjnym w siec........................................ ................................................................................................................................................................ Sentinel : AN / MPQ-64 Sentinel to trójwymiarowy, radar z anteną układ fazową. Działa na częstotliwości w paśmie X, automatycznie wykrywając, śledząc, identyfikując, klasyfikuje i zagrożenia w powietrzu, w tym śmigłowce, samoloty szturmowe o dużej prędkości, pociski manewrójące i UAV.............................................................................................................................. Sentinel ma zasięg 40 km (25 mil), a wersja ulepszona, po raz pierwszy wdrożona w 2006 r., ma zasięg 75 km (47 mil). Jest to radar wczesnego ostrzegania a nie NAPROWADZANIA. ................................................................................................................................................................. Jaka metodą naprowadzania F-35 naprowadza pocisk PAC-3 na cel? TVM (Track-via-Missile)? czy jak?

prawieanonim
środa, 18 grudnia 2019, 11:18

Kolego rozmawiamy tu o IBCS a nie o starej architekturze Patriot. Dokształć się co to jest przekaźnik IFCN (Integrated Fire Control Network) i co to są A i B kity.

Fanlub Daviena
środa, 18 grudnia 2019, 19:39

Znowu pseudotechniczny bełkot mający stwarzać pozory uczoności i wiedzy, zamiast konkretnej odpowiedzi: jak F-35 czy IBCS, po ustaleniu położenia celu nawet z dokładnością do 1mm, mogą na końcowym odcinku lotu PAC-2 podświetlić jej cel, bo PAC-2 jak Hawk czy Sparrow, do trafienia w cel wymaga takiego podświetlenia, by głowica radaru pasywnego zobaczyła cel? A PAC-2 pracuje na innym paśmie niż radar F-35... Bez odpowiedzi na to pytanie żadne "kopiuj i wklej" technicznego bełkotu nie zamaskuje faktu, że jesteś albo totalnym ignorantem albo totalnym kłamcą... PAC-3 czy SM-6 może ewentualnie IBCS czy F-35 na cel naprowadzić, ale PAC-2 nigdy i żadne wasze bajdurzenie tego nie zmieni! :-D

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 20:09

Nie wymaga funku, tłumaczyli to ci juz 1000razy ale jak widac dalej to dla ciebie nie do pojęcia;)Radar PAC-2 nie analizuje zadnych danych ale przechwytuje odbite ofd celu fale radarowe i bez jakiejkolwiek anakizy odsyła do stacji naziemnej która na tej podstawie wypracowuje komendy do sterowania pociskiem W IBCS ta stacja moze bys dowolny radar, to nie archaiczne rosyskei pociski plot:)

BUBA
piątek, 20 grudnia 2019, 23:43

To mogę z stacji Wołchowa kierować PAC-2 lub PAC-3 tak? Albo lepiej, kupic patriota z samymi wyrzutniami i IBCS?

Marek1
sobota, 14 grudnia 2019, 18:15

Dlaczego ciężki przypadek ?? Pisze głupoty, bo mu za to płacą - taka praca i tyle. WSZYSTKO co wkleja na forum ZAWSZE ma służyć przekonaniu nas, ze wszelki opór wobec "niezwyciężonej" RKKA jest bezcelowy wobec gigantycznej przewagi technologii militarnych Moskwy nad tzw. Zachodem i USA w szczególności. Zadanie z rodzaju mission impossible, ale próbować trzeba ;).

Ukulele
sobota, 14 grudnia 2019, 12:11

Myślę że to jest odpowiedź na problemy Saudów. Na manewrującer IBCS jest świetnym wyjściem. To powoduje że atak na rafinerię nie mógłby się udac. No chyba że skończyłyby się pociski Patriotom. Na pewno A S będzie zainteresowana tym systemem i pewnie będzie jednym z pierwszych klientów bo z balistycznymi ich Patrioty radziły sobie świetnie. IBCS może umożliwić niszczenie także cruise.

Nikt
sobota, 14 grudnia 2019, 11:53

Przeciez radar F-35 jak najbardziej jest w stanie naprowadzać pociski na SARH

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 20:11

Na SAHR nie , na TVM bez problemu ale funklub nie wie nawet co te pojecia znacza:)

Fanklub Daviena
sobota, 14 grudnia 2019, 15:01

Naprawdę "znafco"? Ma tryb CW w tym samym paśmie co rakiety Patriot?

prawieanonim
sobota, 14 grudnia 2019, 19:01

PAC-2 GEM-T mają naprowadzanie TVM a nie jak rosyjskie antyki SARH "znafco".

Fanklub Daviena
niedziela, 15 grudnia 2019, 10:45

TVM jest odmianą SARH "znafco" a PAC-2 GEM-T, w przeciwieństwie do pierwszych rakiet Patriot, mają też czysty SARH do szybkich celów balistycznych i gdy datalink jest zagłuszany i TVM się nie sprawdza, "znafco". Uważasz "znafco", że TVM nie wymaga, jak inne odmiany SARH, podświetlenia celu radarem na pasmo odbiornika rakiety, by ta mogła w cel trafić? To rozbaw nas i wytłumacz jak twoim zdaniem TVM działa... :)

prawieanonim
niedziela, 15 grudnia 2019, 17:07

TVM nie jest odmianą SAHR "znafco" tylko jego połączeniem z naprowadzaniem radiokomendowym co daje zupełnie inną zasadę działania a nie jakąś odmianę SAHR. Teraz już wiem dlaczego wasze S300 i S400 są takim szrotem. Bo projektują je tacy sami "znafcy" jak ty.

Fanklub Daviena
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 16:00

TVM JEST odmianą SARH "znafco". Nie daje żadnej "innej zasady", bo to UPROSZCZONA, tańsza wersja SARH. Tym się różni od klasycznego SARH, że w SARH jest logika, która samodzielnie, bez wyrzutni, analizuje obraz z anteny pasywnego radaru i wypracowuje komendy sterujące a w TVM (które było tylko w pierwszych Patriot, bo nowe PAC-2 mają i SARH i TVM) logika jest tania i "głupia" i przesyła obraz z anteny odbiorczej datalinkiem do wyrzutni, która obróbkę robi za rakietę i komendy sterujące odsyła datalinkiem (stąd jest to bardziej podatne na zakłócenia o datalinka a z powodu większych opóźnień gorzej się nadaje do szybkich celów jak rakiety balistyczne, stąd w modernizacji antybalistycznej PAC-2 przywrócono możliwość klasycznego SARH). Odpowiedz na proste pytanie: czy naprowadzanie TVM w PAC-2 nie wymaga na końcowym odcinku przed uderzeniem przez zewnętrzny radar podświetlenia PAC-2 celu na tym samym paśmie co pracuje odbiornik w PAC-2? I czy radar w F-35 ma to samo pasmo pracy co głowica PAC-2 by ten cel podświetlić? Bez odpowiedzi na te pytania wszystkie twoje, daviena, jacy, GB bajania są skończonymi bredniami. Komik Davien już kiedyś też bredził, że do NASAMS można podpiąć wyrzutnie Hawka. Z tych samych przyczyn jak F-35 nie może podświetlać celu dla PAC-2, radar Sentinel nie może podświetlać celu dla Hawka (który jest SARH).

Davien
wtorek, 17 grudnia 2019, 04:09

No popatrz funku, ty nawet nie wiesz jak działa naprowadzanei SAHR:) Toci moze ywyjasnie: cel jest podświetlany cągle pzrez radar naprowadzania baterii a pocisk kieruje się na odbte od niego fale radarowe i jest to własnei najprostsze co moze byc;) Żaden PAC-2 nie ma SAHR ale wyłacznei TVM, podobnie jak wasze 48N6 dla S-300/400. I nie ma modernizacji antybalistycznej PAC-2 ale poswstał zupełnie nowy pocisk PAC-3 z głowica aktywna i hit-to kill:) I to tyle z twoich bredni panei funklub.

Jaca
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 17:48

Panie Fanklub Daviena. Ile można tłumaczyć w kółko prosty temat? Wszystkie urządzenia (sensory, wyrzutnie i efektory) podłączone do sieci IBCS korzystają ze wspólnego interfejsu i są ze sobą KOMPATYBILNE. W miejsce elementów dowodzenia baterią czy batalionem Patriot w istniejącym kształcie normą staje się wprowadzenie komponentów IBCS kompatybilnych ze sobą bez względu na CW radarów spiętych że sobą. Do takich komponentów spinających poszczególne baterie systemu Patriot z siecią IFCN są jednostki koordynujące Engagement Operations Center (EOC) w kilku wariantach. Wszystkie wyrzutnie i radary będą dołączane do sieci IBCS, dysponującej jednolitymi (takimi samymi dla wszystkich systemów przeciwlotniczych) stanowiskami dowodzenia Engagement Operations Center. Korzystanie z "sieci" IBCS pozwoli na użycie danych ze wszystkich źródeł zewnętrznych (np. F-35) poprzez wspólny protokół IBCS. Każda jednostka IBCS będzie mogła działać w sposób autonomiczny i współpracować z innymi elementami obrony powietrznej, np. krótkiego zasięgu Narew, polskimi radarami wczesnego wykrywania P-18PL i systemami pasywnej lokacji PCL bez względu jakimi charakterystykami te poszczególne urządzenia będą się różnić między sobą. Wszystko co zostanie podłączone do IBCS staje się ze sobą kompatybilne poprzez "tlumacza" - wspólny protokół IBCS. Radar F-35 co już wielokrotnie pisałem podając nawet źródła został podłączony do IBCS i dlatego zbierane przez radar samolotu dane o celu mogą być przekazywane systemom kierowania pociskiem PAC-2 (także podłączonym do IBCS) poprzez data-link CNI. Ten samolot 5. generacji może przejąć calkowicie kontrolę w powietrzu nad pociskiem, a nawet przekazać ją innemu F-35. F-35B należacy do USN już wcześniej zademonstrował swoje możliwości wskazując i naprowadzając na cel znajdujący się poza horyzontem radiolokacyjnym macierzystego radaru pocisk przeciwlotniczy SM-6 ERAM - w znacznym stopniu naprowadzany półaktywnie. To też było niemożliwe? TVM nie jest tańszą odmianą SAHR. Znowu bzdury wypisujesz. W odróżnieniu od naprowadzania półaktywnego, TVM pozwala na ograniczenie ilości urządzeń komputerowych na pokładzie pocisku, co pozwala na zmniejszenie jego rozmiarów, wagi i ceny. System ten przede wszystkim zwiększa celność pocisku z racji lepszych urządzeń komputerowych możliwych do zainstalowania w stacji naziemnej czy samolocie F-35 niż na pokładzie niewielkiego pocisku. W systemie TVM naziemna obsługa stacji jak i pilot F-35 posiadają możliwość ingerencji w tor lotu pocisku aż do ostatniej fazy lotu (ang.closing phase of missile flight) przed samym trafieniem w cel. Istnieją jeszcze inne dodatkowe zalety w stosunku do SAHR ale nie będę ich już wymieniał. Nadal nie doczekałem się od kolegi co robił w teście IBCS z rakietą PAC-2 GEM-T samolot F-35 jeżeli nie mógł być sensorem dla Patriota PAC-2.

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 11:29

Funku,jesteś zwyczajnie smieszny:) PAC-2 maja naprowadzanie TVM a nie SAHR jak rosyjskie pociski:)A jakbys czytał artykuł to byś wiedział że IBCS przekazał dane opołozeniu celów do wyrzutni Patriotów a oswietlac cele mógł dowolny radar nawet na F-35, zapoznaj sie z naprowadzaniem TVM +IBCS:)

Fanklub Daviena
sobota, 14 grudnia 2019, 22:01

"zapoznaj sie z naprowadzaniem TVM +IBCS" - ty jak zwykle się nie zapoznałeś (ja tak, TVM to jedna z odmian SARH. PAC-2 zresztą nie jest, przynajmniej w nowszych wersjach, czystym TVM, bo do szybkich celów lub w przypadku zakłócenia datalinka używa SAHR), a jak zapoznałeś, to jak zwykle nic nie zrozumiałeś... Radar F-35 pracuje twoim zdaniem na tym samym paśmie co radar Patriot i PAC-2? Bo jak nie, to jak twoim zdaniem komiku, ma podświetlać cel dla PAC-2?

Jaca
niedziela, 15 grudnia 2019, 14:00

Panie Fanklub Daviena. Przede wszystkim podłączone do sieci IBCS nie są wyłącznie rakiety z naprowadzaniem aktywnym. O nowoczesnym data-linku CNI (Communications, Navigation and Identification) w F-35 slyszaleś? Zasady dzialania TVM znasz? Jeszcze raz postaram się prosto wytłumaczyć zawiły proceder naprowadzania PAC-2 GEM-T przez F-35-IBCS z zestawem adaptacyjnym. System naprowadzania pocisku jest typu TVM (Track-Via-Missile) o czym wiadomo czyli radiokomendowy za pomocą data-linka. Radar APG-81 wysyła w przestrzeń fale radiowe, które odbite od celu, trafiają m.in. do odbiornika radarowego będącego w locie pocisku PAC-2. Pocisk, nie przetwarzając tych informacji, radiokomendowo wysyła je do samolotu, który po ich przetworzeniu przez komputer kierowania ogniem, kanałem data-link CNI (Communications, Navigation and Identification) wysyła do pocisku gotowe informacje o pozycji, prędkości i trajektorii celu (może te dane przesłać też innym F-35 lub naziemnym stacjom dowodzenia IBCS). System ten, działając stale podczas lotu pocisku, zapewnia mu informowanie, w czasie rzeczywistym o wszelkich zmianach położenia obiektu stanowiącego cel. Czyli samolot dla systemu naprowadzania Track-Via-Missile pocisku działa identycznie jak stacja naziemna baterii Patriot. Wszystko w temacie naprowadzania pocisku PAC-2 przez przystosowany F-35 w ramach zintegrowanego systemu wymiany informacji IBCS. Nie wiem czego tu można nie rozumieć. Uważasz, że obecność F-35 w roli sensora w czasie testów była przypadkowa?

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 12:00

Panie funklub jak zwykle wiesz zero, no ale ci wyjasnie:) PAC-2 GEMT jest w pełni pociskeim TVM, nei ma czegos takiego jak troche TVM jak zmyslasz:) I jakbys nie wiedział komiku to przy IBCS kzy radar wpiety do systemu jest traktowany jako własciwy bo wyrzutnia może odbierac z niego sygnały:) Pocisk pełni jedynie role przekaznika odbierając sygnał, i bez jakiejkolwiek analizy wysyła go do centrum naziemnego . Wiec jak widać nawet i nasze F-16 wpiete w IBCS będa naprowadzały pociski ale dla was w Rosji to i tak za skomplikowane do zrozumienia:)

prawieanonim
niedziela, 15 grudnia 2019, 17:09

Pocisk "trochę TVM" to tak jak by być trochę w ciąży.

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 23:13

W Rosji nie takie "cuda" wg funkluba odchodza:) Najlepsze to te MiG-31 manewrujące na naddzwiękowej jak baletnice:) A potem się dziwią że im spadają:)

Jaca
sobota, 14 grudnia 2019, 11:02

Cytat: "Ostrzeżenie dla Daviena: tylko nam tu nie bredź, że cel mogły podświecić F-35: nie mogły, mogły ew. cel wykryć, wskazać jego położenie, ale nie mają radaru zdolnego podświetlać cel rakietom PAC-2." Naprawde? F-35 już wielokrotnie udawadniał, że implementuje technologie do przesyłania danych w czasie rzeczywistym do wyrzutni HIMARS i systemów obrony powietrznej. Jak podał w kwietniu pewien portal militarny przy udziale wysokiej rangi polskiej delegacji (nie można wykluczyć, że na poziomie ministerialnym) zademonstrowano na poligonie w Arizonie scenariusz, w którym patrolujący F-35 wystąpił w roli samolotu wczesnego ostrzegania. Wykrył on z odległości 400 mil odpalenie pocisku rakietowego, przekazał automatycznie informacje do systemy przeciwrakietowego Patriot oraz do systemu niszczącego w postaci baterii HIMARS. Co uruchomiło kontrakcje w postaci zniszczenia pocisku i wyrzutni. Z pozoru może się wydawać, że nie jest to wiekopomne osiągnięcie. Wskazywanie celów jest często domeną samolotów przestarzałych, jak na przykład Blackburnów Buccaneerów w trakcie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Tym razem jednak próba zasługuje na szczególną uwagę ze względu na sposób połączenia obu systemów: przez łącze wymiany danych. F-35 przekazał dane o celu bezpośrednio do wyrzutni HIMARS i Patriot, a jej obsadzie pozostało jedynie wystrzelenie pocisku wedle podanych współrzędnych. Nie był to pierwszy taki test pokazujący do czego jest zdolny F-35. Po raz pierwszy maszynę tego typu wykorzystano do wskazania celu wyrzutni pocisków rakietowych systemu HIMARS w październiku 2018r. Strzelanie przeprowadzono na poligonie Yuma Proving Ground w Arizonie w ramach organizowanego przez marines  siedmiotygodniowego kursu dowódczego Weapons and Tactics Instructor Course. Celem był standardowy wojskowy kontener, tak zwany CONEX box – został precyzyjnie rażony przez artylerię dzięki bezpośrednio przekazanym danym z samolotu F-35B (sensor-to-shooter). Próba zapoczątkowała wtedy coraz mocniejsze wprowadzanie Lightninga II w realia tak zwanego sieciocentrycznego pola walki. F-35 ma sobie radzić w tych realiach szczególnie dobrze ze względu na cechę określoną przez producenta terminem Sensor Fusion (radar AESA, sensory elektrooptyczne DAS i EOTS i system wymiany informacji CNI). Pilot F-35 ma otrzymywać zintegrowany obraz pola walki i w czasie rzeczywistym wymieniać się – obustronnie – tym obrazem z innymi pilotami, z punktami dowodzenia, innymi statkami powietrznymi czy jednostkami na lądzie i morzu dzięki szyfrowanemu łączu wymiany danych MADL (Multifunction Advanced Data Link). Wykonując misję w powietrzu, F-35 zbiera informacje z czujników i umieszcza je na mapie, którą widzi pilot, co stanowi bardzo przyjazny interfejs. Po rozpoznaniu i analizie danych nadchodzi czas na coś, co nazywa się „kooperacyjnym celowaniem”. Dla przykładu, prośbę o wystrzelenie pocisku w określonym kierunku może otrzymać od pilota F-35 okręt wojenny. Jednostka nawodna nie musi mieć żadnych informacji o celu przynależnym pociskowi, a nawet najmniejszego pojęcia o tym, po co ma się on znaleźć w powietrzu. Po prostu wystrzeliwuje go w kierunku samolotu, który o to poprosił. Ten w odpowiednim momencie przejmuje nad nim kontrolę i kieruje dalej - do celu lub może „przekazać” lecącą rakietę „pod komendę” kolejnego samolotu F-35. Działanie w środowisku IBCS do przekazywania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy różnymi jednostkami biorącymi udział w konkretnej domenie działań zbrojnych jest podstawowym zadaniem F-35 panie Fanklub Daviena.

sobota, 14 grudnia 2019, 18:29

Rakieta PAC-2 jest naprowadzana radiokomendowo za pomocą datalinka a nie SAHR ! dane o celu mogą być uzyskane z radaru rakiety gdy cel jest oświetlony radarem baterii i przesłane do komputera kierowania ogniem to się nazywa Track Via Missile, ale równie dobrze komputer kierowania ogniem może uzyskać dane z pominięciem radaru rakiety a za pomocą IBCS pobrać dane z innych źródeł i kierować komendowo odpaloną rakietę.

Fanklub Daviena
sobota, 14 grudnia 2019, 15:19

Jak się nie znasz, to się nie wcinaj z technicznym bełkotem nie na temat. PAC-2 na końcowym odcinku wymaga nie żadnych danych o których bełkotasz, tylko podświetlenia celu radarem o fali ciągłej i to na innym paśmie niż pracuje impulsowy radar F-35 i na tym kończę dyskusję z tobą.

Jaca
sobota, 14 grudnia 2019, 18:57

Człowieku zapoznaj sie z możliwościami IBCS radaru Apg-81 zanim kolejna głupotę napiszesz. Cytat z artykułu na Defence24.pl... "Firma Lockheed Martin, Biuro Projektu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Armii Stanów Zjednoczonych (IAMD) oraz USAF, z powodzeniem połączyły radar F-35 z systemem dowodzenia walką IBCS, dzięki czemu do systemu dowodzenia naziemną obroną powietrzną przekazywane były dane umożliwiające śledzenie celu, zbierane przez radar samolotu. Integracja systemów miała miejsce w ramach ćwiczeń Orange Flag Evaluation, które odbyły się w Palmdale w Kalifornii i w Fort Bliss w Teksasie. To pierwszy raz, kiedy dane uzyskane z radaru F-35 były w czasie rzeczywistym przesyłane do IBCS. Transmisja danych odbyła się za pośrednictwem stacji naziemnej F-35 i zestawu adaptacyjnego F-35-IBCS, zbudowanych przez Lockheed Martin." https://www.defence24.pl/f-35-sensorem-dla-ibcs. F-35B operował jako sensor w powietrzu w roli AWACS, do wykrywania zagrożeń pozahoryzontalnych dla testowego systemu naziemnego USS Desert Ship, który został wyposażony w system AEGIS w najnowszej wersji Baseline 9C.1. Samolot wskazał wówczas cel poza horyzontem radiolokacyjnym, który został skutecznie rażony pociskiem przeciwlotniczym SM-6 ERAM, wystrzelonym z wyrzutni lądowej. Odpowiednio przystosowany radar może z powodzeniem śledzić wykryte cele i przekazywać ich współrzędne w czasie rzeczywistym przez super nowoczesny data-link CNI do systemów naprowadzania TVM pocisku PAC-2 GEM-T podobnie jak to robi radar naziemny. Inaczej byłoby niemożliwe wykorzystanie F-35 jako sensora dla PAC-2 obok radarów Sentinel i radaru Patriot. Wszystkie dane zbierane przez czujniki F-35 są natychmiast udostępniane dowódcom na morzu, w powietrzu lub na ziemi w ramach IBCS. F-35 to latające centrum zbierania i zarządzania informacjami i dzielenia się nimi z inymi platfornami powietrznymi i naziemnymi w czasie rzeczywistym, a nie tylko samolot myśliwsko-szturmowy. O tym trzeba przede wszystkim pamiętać. P.S. Dla kolego prosty tekst to bełkot? No cóż wypadałoby zmienić forum.

Fanklub Daviena
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 16:20

SM-6 ma głowicę RADARU AKTYWNEGO z AIM-120 nieuku, więc nie wymaga podświetlenia celu jak SARH i uproszczona odmiana SARH jak TVM i do SM-6 F-35 może przekazywać położenie zgrubne celu i rakieta może go sobie sama radarem znaleźć. PAC-2 natomiast wymaga na końcowym odcinku podświetlenia celu (jak R-27 czy Sparrow) i żadne twoje bredzenia tego faktu nie zmienią, jak również faktu, że PAC-2 pracują na innym paśmie niż radar F-35, więc ten do podświetlania celu dla PAC-2 się nie nadaje i kropka.

prawieanonim
wtorek, 17 grudnia 2019, 15:25

Jak nie wymaga podświetlania nieuku ze wschodu skoro jego radar ma zasięg umożliwiający naprowadzanie jedynie w ostatniej fazie lotu czyli jakieś 20-30 km od celu? Te pozostałe 300-400 kilometrów to niby jak jest naprowadzany bocie? Niema na tym forum chyba większego nieuka niż ty. To jest wstyd żeby nie znać nawet podstawowych i ogolenie dostępnych informacji na omawiany temat.

Jaca
wtorek, 17 grudnia 2019, 09:44

Jeszcze raz przyjacielu Ci tłumaczę. SM-6 ma naprowadzenie aktywne w końcowej fazie dolotu do celu - może 20-25km. Zasięg pocisku wynosi ponad 370km i zanim mały radar głowicy rakiety namierzy cel, pocisk przez zdecydowaną większość trasy musi być naprowadzany półaktywnie przez ciągłe opromieniowanie celu przez radar okrętu wystrzeliwującego pocisk lub w naszym przypadku radiolokator samolotu F-35 który kierował w locie pociskiem i naprowadził go na cel poza horyzont radiolokacyjny macierzystego radaru. Test został wykonany w ramach zintegrowanego, morskiego systemu kierowania obroną przeciwlotniczą NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control - Counter Air (NIFC-CA). Nieznajomość zasad działania IBCS panie Fanklub Daviena nie usprawiedliwia wypisywanie niezgodnych z prawdą pańskich teorii i przemyśleń. Jeszcze raz posłużę się źródłem, tym razem z Defense News: "“This is another example of the power of IBCS’ open architecture design, which enables the integration of any sensor to any effector in any domain. Any sensor, any effector, any domain: This is the future of the U.S. Army’s fight,” Northrop Grumman’s Dan Verwiel, vice president and general manager of missile defense and protective systems, said in a statement sent to Defense News." Koniec cytatu. Rozumiesz co powiedział w tym fragmencie vice prezes Northrop Grumman o IBCS? Dokladnie to o czym pisalem WIELOKROTNIE poruszając temat IBCS i tłumacząc jak krowie, że dowolny sensor, a takim jest też F-35-IBCS może spokojnie kierować DOWOLNYM pociskiem także naprowadzanym TVM jak PAC-2. Pisze wyraźnie: "Otwarta architektura IBCS umożliwia integrację DOWOLNEGO CZUJNIKA z DOWOLNYM EFEKTOREM w dowolnej dziedzinie. DOWOLNY CZUJNIK, KAŻDY EFEKTOR, każda domena: oto przyszłość walki armii amerykańskiej - powiedział Dan Verwiel z Northrop Grumman, wiceprezes i dyrektor generalny systemów obrony przeciwrakietowej w oświadczeniu przesłanym do Defense News". Dowolny sensor, dowolny efektor i wszystko w temacie. Tyle źródło. Dociera wreszcie do kolegi jak działa IBCS? Czy dalej kolega będzie się upierał przy swoim mylnym wyobrażeniu działania F-35 przystosowanego do środowiska IBCS i NIFC-CA wbrew temu co mówi przedstawiciel producenta systemu koncernu Northrop Grumman?

Davien
wtorek, 17 grudnia 2019, 04:12

Panie Funklub, nei ma czegos takiego jak uproszczone SAHR, ale biorąc pod uwage ze nawet nie wiesz co to jest to co sie dziwić. PAC-2 panei funklub kierowana jest komendami radiowymi aw IBCS dane wypracowuje dowolny sensor podłaczony do systemu wiec jak zwykle....

Fanklub Daviena
czwartek, 19 grudnia 2019, 20:33

Każdym wpisem się błaźnisz. SARH oznacza naprowadzanie półaktywne radarowe, czyli rakieta naprowadza się WŁASNĄ ANTENĄ na echo celu będące odbitym sygnałem zewnętrznego radaru podświetlającego cel. I dokładnie tak działa TVM, dlatego jest odmianą SARH, błaźnie i zasięg TVM jest, jak na SARH przystało, limitowany horyzontem radarowym radaru podświetlającego cel... I żadne twoje uczone skróty i pseudotechniczny bełkot tego nie zmienią! :)

Davien
sobota, 21 grudnia 2019, 02:37

Oj funku, dawno tak się nei usmiałem:) TVM funku to naprowadzanie radiokomendowe a nie półaktywne SAHR bo pociskeim steruje stacja naziemna . Pocisk w ogóle nie analizuje co dociera do jego anteny ae wysyła to do stacji naziemnej, ta przelicza koordynaty i wysyła je do pocisku. Dowolny system kompatybilny z pociskiem moze nim sterować, a w systemach NIF-CA i IBCS est to dowolny system podłaczony do IBCS/NIF-CA. Ale i tak jestes zbyt ograniczony bu to zrozumieć:)

Dudley
piątek, 13 grudnia 2019, 21:33

Ciekawe czy WB na podstawie doświadczeń z Topaza mogłoby stworzyć coś na podobieństwo IBCS ? Opieranie systemów dowodzenia na produktach obcych państw, jest posunięciem dość ryzykownym. W takich systemach sprzedawanych "sojusznikom" na pewno są zaszyte "back doors" umożliwiające ingerencje w działanie systemu, a nawet jego wyłączenie.

Covax
sobota, 14 grudnia 2019, 11:25

To jest akurat troskę odwrotnie ;-) dawno temu ( lata 90) powstał system Łowcza...potem było Drawsko i "Masakra Apaczy" ( 2001/2) a potem w USA powstała koncepcja IBCS i finalnie to co mamy i na B+R czego wpłacimy 800 mln dolarów ( bo jak nazwać zakup nieoperacyjnego systemu jak nie finansowaniem B+R ) a w Polsce dalej mamy łataną 30 letnia Łowcze/Regę

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 17:34

Panie Covax, IBCS to nie prosty system dedykowany wyłacznie OPL bo tym jest Łowcza czy TOPAż( artyleria). To akurat system nadrzedny łaczaty taka łowcze z TOPAZ-em naszymi F-16 i F-35 a także z systemami wojsk ladowych a nawet MW.

Marek1
sobota, 14 grudnia 2019, 11:13

Prawdopodobnie istnieje nieformalny ZAKAZ prac nad własnymi systemami integrującymi wszystkie sensory i efektory obr. powietrznej w ramach 1 systemu-matki. To nawet nie musi być jakiś formalnie istniejący dokument - wystarczy obowiązująca "niechęć" polskich decydentów do finansowania takich rodzimych pomysłów. Bez wsparcia budżetowego prace takie NIE mogą osiągnąć żadnej fazy ponad preprototyp. A to, że "polski" IBCS będzie całkowicie pod kontrolą USA, a Polacy będą co najwyżej niedecyzyjnymi użytkownikami jest i pozostanie FAKTEM. CO to może oznaczać w razie zmiany polityki zagranicznej naszego ukochanego hegemona, nawet strach się domyślać.

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 17:37

Marek, w Polsce nigdy nie powstało coś choćby zbliżone do IBCS. Mamy system integrujace ale wyłacznei w obrebie jedego rodzaju uzbrojenia jak Łowcza czyli OPL czy TOPAZ( artyleria). Nie ma tez żadnego zakazu wiec proszę albo to udowodnij, albo daruj sobie teorie spiskowe.

Covax
niedziela, 15 grudnia 2019, 10:31

A od sławetnej "masakry Apaczy" przez przestarzałe OSY w Drawsku ile poszło kasy na rozwój Łowczej ? Ile kasy MON dał na integrację Łowczej z Topazem ? Bo na de facto B+R IBCS dał 800 mln dolarów. I teraz najlepsze ile krajów w przypadku zmiany Polityki rząd USA wstrzymał wsparcie dla amerykańskiej techniki wojskowej ( wiem rusycyzm )

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 23:18

Covax, łowcza to system czysto pod OPL, TOPAZ pod artylerię i nic ci ich integracja nie da bo ich przeznaczenie jest inne. To własnie IBCS ma je ze soba łaczyć . I nic polski MON nie dał na B&R ale za te pieniadze zakupił juz IBCS więc panei Covax...

Covax
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 11:05

A od kiedy IBCS stał się "operacyjny"?

Davien
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 11:44

Covax, zapoznaj się wg jakiej procedury dostalismy IBCS zanim znowu cos napiszesz.

prawieanonim
sobota, 14 grudnia 2019, 15:06

A dlaczego decydent ma finansować coś prywatnemu przedsiębiorstwu? Niech prywaciarz stworzy a jak okaże się to produkt konkurencyjny to zarobi na nim krocie bo posypią się zamówienia. Jaką gwarancję ma decydent że zainwestowane przez niego nasze pieniądze przyniosą pożądany efekt? W USA sprawa jest prosta. Chcesz kasę to udowodnij że na nią zasługujesz. Tam rząd sponsoruje rożne projekty prowadzone przez prywatne koncerny bo ci gracze się sprawdzili i to wielokrotnie.

Covax
niedziela, 15 grudnia 2019, 10:32

Dlatego Polski rząd dał 800 mln na B+R IBCS

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 23:19

Nie dał ani grosza więc nie kłam, za te pieniadze został zakupiony system IBCS węc daruj sobie kolejne teorie spiskowe.

Covax
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 12:38

Po pierwsze: nie kupiliśmy IBCS tylko prawo do jego użytkowania i to w dość ograniczonym zakresie. Nie mamy prawa przydzielać choć by własnych kluczy kryptograficznych czy nie będziemy decydować co sobie podepniemy i co ważniejsze co odepniemy od sieci. Po drugie nie kupiliśmy IBCS tylko obietnicę że będzie ósmym cudem świata, czy na dzień dzisiejszy IBCS jest operacyjny ? Czy zakończył serię testów wojskowych i został wprowadzony na użytek jakiejkolwiek armi ? Więc skoro płacimy za coś co na dzień dzisiejszy jest w fazie testów producenta to za co płacimy ? Za obietnicę, tak jak MON dał 15 mln złotych za obietnicę że Pirat będzie ppk czy 71 mln złotych za obietnicę że Borsuk będzie podwoziem BWP czy 51 mln złotych za obietnicę skonstruowania Radaru P18PL poza wielkością kasy widzisz różnicę między tymi zakupami ?

Davien
wtorek, 17 grudnia 2019, 04:15

Panie Covax jak najbardziej kupilismy IBCS w procedurze wg której dostaneimy go równoczesnei z USA wiec prosze skończyc juz te zmyslanei. I jak widze wg pana jak tylko powstanie Borsuk cvzy Pirat to dostaniemy je za darmo od producenta tak jak dostaniemy IBCS?? A podobno myslenie nei boli:)

Covax
wtorek, 17 grudnia 2019, 09:59

Czyli kupiliśmy obietnicę ;-) tak Davien grant na B+R Borsuka zakłada jeden egzemplarz i każdy kolejny już w normalnej cenie, a jak jest z IBCS ? Ile swoich sensorów możemy podłączyć "za darmo" a ile będzie dodatkowo płatne ? ;-) i pod rozwagę fakt że systemy łączności ( dowodzenia ) nawet wewnętrzne poważne państwa kupują u siebie ( przykład z fonetem ) a my najważniejszy system kupiliśmy jeszcze gorzej niż windowsa w sklepie komputerowym na rogu

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 20:15

Kupilismu IBCS do baterii Patriot i będie mozna podłaczyć wszystkie 8 baterii wiec znowu wyladowałes w ...

prawieanonim
wtorek, 17 grudnia 2019, 15:33

A kiedy inni wykładali kasę na F-35 w ramach projektu JSF to nie kupowali obietnicy? Kiedy Niemcy i Włochy wykładały kasę na MEADS to nie kupowały obietnicy? Misiu. W USA jak się inwestuje to się zwraca z nawiązką. Wszyscy o tym wiedzą oprócz ciebie.

Covax
środa, 18 grudnia 2019, 09:37

Oczywiscie że kupowali obietnicę tylko jest mały problem "Misiu" mówili otwarcie że płacą na B+R i kupowali obietnicę udziału "przemysłu" w F35/MEADS czy EF czy cokolwiek sobie wymyślisz a więc obietnicę zwrotu. A my kupiliś obietnicę bez udziału przemysłu i jeszcze farmazon że "nie wspieramy B+R IBCS" tylko kupujemy gotowy system. pewnie mi zaraz "Misiu" wyjedziesz że w "tym kraju" nie ma nikogo zdolnego ogarnąć udział w IBCS czy inne takie

prawieanonim
środa, 18 grudnia 2019, 11:29

Inni mają udział przemysłu bo sami mają przemysł zdolny wchłonąć technologie w przeciwieństwie do nas. Wszystkie wrażliwe technologie dotyczące F-35 i tak są produkowane na terenie USA. A jeżeli w Polsce są zakłady zdolne przyjąć taki ogrom technologii i wdrożyć je do produkcji to proszę wymień je bo z tego co widzę tu w Polsce wszyscy zainteresowani będą dopiero wszystko budować, szkolić się itp itd. I oczywiście że ci wyjadę że w Polsce nikt nie opracuje takiego IBCS no bo kto ma doświadczenie i niezbędną wiedzę żeby ogarnąć taki system? Tobie się wydaje że banda informatyków z polibudy może to napisać na laptopach tyle że skąd ta banda informatyków weźmie potrzebna wiedzę z zakresu działania systemów antyrakietowych. Istnieje jakiś polski odpowiednik Raytheona, LM czy Boeinga aby im taką wiedzę przekazać? Misiu z czym do ludzi?

Covax
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 11:06

A w którym roku IBCS stał się operacyjny ?

CdM
niedziela, 15 grudnia 2019, 02:05

No jak dla mnie, to WB z Topazem, Fonetem, bsl-ami i jeszcze kilkoma wyrobami się sprawdziło. A czy wiesz że WB eksportuje więcej niż cała PGZ? Ile razy i jak mają jeszcze "udowodnić, że zasługują", abyś poczuł się usatysfakcjonowany? Zwłaszcza w polskich warunkach? Pomijam już pejoratywne określenie "prywaciaż" rodem z prl, i na koniec przypomnę, że państwo jest dużym udziałowcem w WB.

Tito
sobota, 14 grudnia 2019, 10:45

Dokładnie! z ust mi to wyjąłeś, zaawansowane połączanie systemu Topaz i łowcza z "odpowiednio" szybkim i przepustowym przekazywaniem danych i mamy własny IBCS. Nasi informatycy są najlepsi na świecie co udowadniają rokrocznie w czasie między narodowych zawodów programistycznych wystarczy wykorzystać ten potencjał. Oczywiście pewnie po dobrych kilku latach ale swój, z własnym oprogramowaniem kodami źródłowymi, kompilatorami, możliwością rozszerzania, modyfikowania dopinania własnych efektorów i sensorów itp.

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 17:40

Tito, nic nie mamy:) Masz jedynie Łowczę czyli OPL i TOPAZ-a czyli artylerię ale żadne łacza danych ci nei pomogą bo te systemy nie są kompatybilne, powstawały do różnych celów IBCS to nei TOPAZ+ Łowcza ale struktura nadrzędna własnei je łaczaca ze sobą

CdM
niedziela, 15 grudnia 2019, 02:20

Zdecyduj się. Albo Topaz i Łowcza są totalnie niekompatybilne i żadna struktura nadrzędna, jak to nazywasz, ich nie połączy (bzdura), albo jednak da się te systemy zintegrować za pomocą systemu nadrzędnego i może to być zarówno IBCS, jak i coś wykonanego w kraju. A zapewniam cię, że właśnie w dziedzinie integracji systemów, sterowania i optymalizacji nasze przedsiębiorstwa branży IT mają wysokie kompetencje. Jeden z niewielu takich obszarów!

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 23:23

Panie CdM TOPAZ i Łowcza ze soba sa niekompatybilne i to własnei IBCS ma sie tym zająć. Oczewiście ze mozesz to wykonac w Polsce ale teraz policz ile cię taki system będzie kosztował i za ile dekad zobaczysz rezultaty. Aha, twój system bedie niekompatybilny z cała reszta wiec neich taki F-35 PSP cos wykryje to będziesz wysyłał gońca z lotniska ?

matrioszka
piątek, 13 grudnia 2019, 19:24

Propaganda w celu nagnania klientów na zakup IBCS . Jak ten system sprawdzi sie przy jednoczesnym ataku kilkuset Kalibrów i Iskanderów to wtedy jest de best . A na razie to zwykła ściema za którą zapłacimy jak za zboże i jeszcze nie będziemy mieli nad nim kontroli .

Marek1
sobota, 14 grudnia 2019, 11:15

NIE istnieje na świecie system który byłby w stanie zatrzymać w 100% saturacyjny i skoordynowany atak kilkuset rakiet balistycznych i manewrujących.

vvv
sobota, 14 grudnia 2019, 03:30

a jak sprawdza sie s-400 przy zestrzeliwaniu symulowanych wirtualnych celow? :) a gdzie to te setki kalibrow i iskanderow beda leciec i co je wystrzeli? :)

Fanklub Daviena
sobota, 14 grudnia 2019, 15:42

Ale Patriot nie zestrzeli nawet 1 Kalibra i to nawet w samoobronie: wystarczy wyznaczyć jego trasę by unikał 90-120 stopniowego kąta widzenia radaru Patriot i zaatakował go z boku lub od tyłu. A Iskander ma jeszcze prościej: leci na pułapie niedostępnym dla Patriot, a następnie wchodzi w górny martwy stożek (nawet przyszły nowy radar Patriot nie widzi do góry) i pikuje pionowo w dół na baterię... :)

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 21:03

Funku to spokojnie dane przekaże dowolny sensor w systemie IBCS a w przypadku PAC-3MSE to nawet ci bezpośrednio pokieruje pociskiem:) A cod o iskandera to przy tym trybie ataku co opisujesz to po co mam stzrelac jak własnei Iskander rozleciał sie na kawałki rozerwany przez siły odsrodkowe:)

sobota, 14 grudnia 2019, 19:13

"Ale Patriot nie zestrzeli nawet 1 Kalibra i to nawet w samoobronie" Jeśli Kalibr wejdzie w zasięg radaru to go zestrzeli. Zresztą w Syrii Kalibry latały kilkaset metrów nad ziemią więc odległość wykrycia będzie jeszcze większa niż 50 km.

sobota, 14 grudnia 2019, 19:08

Kto ci naopowiadał takich bredni? W jaki niby sposób Iskander wejdzie w taki martwy s

sobota, 14 grudnia 2019, 19:06

Iskander jest pociskiem balistycznym i spada po trajektorii balistycznej a nie pionowo w dół przy czym jest to opadanie swobodne a nie lot silnikowy.

vvv
niedziela, 15 grudnia 2019, 00:35

i do tego jest pac-3mse

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 12:02

Jak pokazała AS wystarcza zwykłe PAC-2 GEM-T( ponad 90% zestzrelen balistycznych)

poniedziałek, 16 grudnia 2019, 17:13

Wystarczą pod warunkiem że głowica spada w obszarze

prawieanonim
sobota, 14 grudnia 2019, 15:13

Tak jak i nie istnieje na świecie armia po za armią USA która byłaby w stanie dokonać takiego ataku. Tylko nie mów mi o moskalach bo połowa tego ich złomu nawet nie wystartuje, a kolejna połowa z tego co wystartuje nie doleci nawet w rejon celu. Zresztą widzieliśmy w Syrii próbkę tej rosyjskiej "jakości".

Dudley
sobota, 14 grudnia 2019, 11:45

A kupiliśmy S-400? Możesz wskazać źródło tej informacji? Bo kolega wyżej, wątpi w możliwości systemu zakupionego przez Polskę, co oznacza że martwi się o jakość naszej obrony plot. O możliwości S-400 niech się martwi Turcja i obywatele krajów użytkujących ten system, jak widać mamy tu takich sporo ;-)

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 17:41

dudley, ponad 120 zestzrelonych pocisk balistycznych w Jemenie i AS twierdzą ze Patriot sie sprawdza doskonale. Do tego panei Dudley, skąd Rosja weżmie te setki pocisków odpalonych w jednym momencie ? Pomysl trochę na drugi raz:)

Dudley
niedziela, 15 grudnia 2019, 17:13

Davien sam pomyśl zanim coś napiszesz , z jaką wypowiedzią ty polemizujesz ? W moim wpisie nie ma nic co dotyczyłoby Patriota. Jest odniesienie do IBCS i jego możliwości zwalczania wielu celów, w kontekście artykułu. By przeciążyć system nie trzeba strzelać setkami iskanderów, wystarczy wysyłać w powietrze setki potencjalnych celi niekoniecznie prawdziwych . Jedna salwa z bm-21 to ile pocisków?, kilkadziesiąt tanich dornów to też żaden problem, USA posiadają pociski wabiki udające sygnaturą radarową f-16, co zrobi system IBCS wykrywając taki cel pozorny wystrzelony przez przeciwnika. Wszystkie te cele system musi zidentyfikować, przewidzieć stopień zagrożenia, wyliczyć najkorzystniejszy efektor i przydzielić konkretny środek ogniowy do zniszczenia celu i to może przeciążyć system. I zauważ nie ma tu mowy o bateriach Patriota, ponieważ w systemie dowodzenia walką nie ma znaczenia czy to jest Patriot, Camm czy Zur 23 o ile spełniają kryteria potrzebne do zniszczenia celu

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 23:27

Dudley Polska kupiła system Patriot wiec jak najbardiej ta wypowiedz dotyczy twojego postu i wiaże sie z IBCS bo to Patriot będzie odpowiadał za namierzanei i zestzreliwanie celów. Dla twojej wiedzy jedna bateria to 360 celów sledzonych i na 36 jednoczesnie naprowadza pociski wiec spróbuj to przeciazyć. IBCS panei Dudley nie odpowiada za wykrywanie, naprowadzanie czy inne dziwne rzeczy co wymyslacie, odpowiada jedynie za pzrekazywanie tych danych z róznych sensorów a za zestzreliwanie czy identyfikacje celów odpowiadają własnei te sensory czy baterie plot/artyleri/samoloty. Moze w końcu to zrozumiesz.

Dudley
poniedziałek, 16 grudnia 2019, 11:53

To się nie dogadamy, widocznie inaczej rozumiemy co to znaczy zautomatyzowany system dowodzenia i sposobu jego działania

Davien
czwartek, 19 grudnia 2019, 20:18

Nie moja wina panei Dudley że nie wie pan jak działa IBCS.

janusz
sobota, 14 grudnia 2019, 00:27

Ściema to jest te Twoje kilkaset Kalibrów i Iskanderów.

fxx
piątek, 13 grudnia 2019, 18:48

Nie no fajnie i mam nadzieje ze u nas tez tak bedzie i integracja z MBDA [Narew] pojdzie gladko... Ale 2 cele jednoczesnie to nie jest jakis super wynik - jak to sie ma chocby do AEGIS ktory moze zwalczac naraz do 30 celow?

prawieanonim
sobota, 14 grudnia 2019, 13:14

IBCS to oprogramowanie i infrastruktura służąca do łączności. Nie ma ograniczeń co do zwalczanej ilości celów jeśli chodzi o IBCS bo ową zdolność definiuje ilość radarów i efektorów wpiętych do IBCS.

Covax
sobota, 14 grudnia 2019, 11:28

IBCS to taki "troszkę inny internet" który łączy różne komputery ( wyrzutnię, radary, kabiny dowodzenia itd. )

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 01:20

Panie fxx, IBCS to nei radar czy wyrzutnia ale system je łaczacy i umożliwiający im korzystanie ze wszystkich dołaczonych sensorów jak z własnych.

Dudley
sobota, 14 grudnia 2019, 12:05

I co z tego ? System łączy sensory i efektory, przydziela cele i na podstawie algorytmów wybiera efektor adekwatny do wykrytego celu. Ale jeśli system potrafi opracowywać dane słownie dwóch celów, to nie jest chyba wynik marzeń? Taki system powinien być zdolny o wypracowania danych dla setek celi. W powietrzu mogą znajdować się równocześnie samoloty myśliwskie, awacsy, cysterny, śmigłowce, różnego rodzaju rakiety i bsle. A co z pociskami artyleryjskimi, je tez wykrywają radary uniwersalne lub plot, a do ich niszczenia są środki C-RAM

Davien
sobota, 14 grudnia 2019, 17:45

Dudley własnei wszystko,bo jakbys nei zauwazył IBCS służy do pzrekazywania informacji, nei odpowiada za liczbę celów zwalczanych czy co je wykryło, ale umożliwia uzywanie tych informacji dedykowanym do danych zadań systemom. Nie wypracowuje danych do ataku ale robi to dany radar czy system artyleryjski na podstawie danych jakie pzrekazuje mu inny system przez IBCS

CdM
niedziela, 15 grudnia 2019, 02:31

Ale rozpoznanie celów, ich priorytetowanie i wybór efektorów robi IBCS, jak napisał Dudley. I ma to robić w czasie rzeczywistym w sposów bliski optymalnemu. Przecież taka jest właśnie jego rola, czyż nie? No więc na razie udowodnił że potfafi to zrobić w pewnym szczególnym przypadku dla N2. I tyle.

prawieanonim
niedziela, 15 grudnia 2019, 14:30

Daj kasę na test to zepną z IBCS 30 radarów, 50 wyrzutni i puszczą w powietrze 5 samolotów F-35 to będziesz miał strzelanie do 50 różnych celów na raz.

Davien
niedziela, 15 grudnia 2019, 12:05

Nie panie CdM, rozpoznanie celów, i wybór efektoró to konkretne systemy wpiete w IBCS a nei IBCS. Ten jedynie umozliwia uzycie dowolnych danych z dowolnego systemu wpietego w IBCS. Tak by przyblizyc sytuację. To TOPAZ np dokona wyboru odpowiedniego działa czy wyrzutni raket by zniszczyć cel ale będzie mógł korzystac nie tylko z danych sensorów artyleryjskich ale np z AWACS-a czy jakiegos F-35 gdzieś nad polem bitwy.

Tweets Defence24