Terminale satelitarne dla wojska. Jest postępowanie

16 sierpnia 2019, 12:37
840_472_matched__oz57ed_8808214efe5316e23c1ebc2049e8717d
Moment rozstawiania anteny przenośnego zestawu łączności satelitarnej. fot. US Navy
Reklama

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu postępowania które ma wyłonić dostawcę Średnich Terminali Satelitarnych (STS). 

IU oczekuje od wskazanego w postępowaniu podmiotu dostawy 67 kompletów STS wraz z wyposażeniem. Postępowanie realizowane jest w trybie procedury ograniczonej - IU wyłoni wykonawców (spodziewana ich liczba to 10), którym przedstawiona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

By potencjalny dostawca została dopuszczony do udziału w postępowaniu, nabywca oczekuje, że będzie on miał środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 20 mln PLN o zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” (w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ) oraz , aby w sposób należyty wykonał co najmniej jedną dostawę minimum 10 terminali satelitarnych o średnicy apertury anteny nie mniejszej niż 1,8 metra (co potwierdza przez złożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat) oraz odpowiednimi zasobami ludzkimi. 

Oznacza to dysponowanie nie mniej niż dwoma wykładowcami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń (przeprowadzili co najmniej po 3 szkolenia każdy) z użytkowania, eksploatacji i obsługiwania terminali satelitarnych o średnicy apertury anteny nie mniejszej niż 1,8 metra oraz posiadającymi ważne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Firma musi też dysponować co najmniej sześcioma serwisantami mogącymi świadczyć usługi wsparcia technicznego i serwisowe, posiadającymi analogiczne uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Wykonawcy dopuszczani do udziału w postępowaniu będą oceniani wg kryterium ilości wykonanych dostaw - wedle wykazu dostaw wykonanych i dołączonych do niego dokumentów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie. IU przyzna punkty w następujący sposób: 1 dodatkowa dostawa więcej niż wymagana ilość - 1 pkt; b) 2 dodatkowe dostawy więcej niż wymagana - 2 pkt.; itd. aż do 5 i więcej dodatkowych dostaw niż wymagana ilość - 5 pkt. 5. Ocenie podlegać będą tylko te dostawy, dla których Wykonawca załączył dowody, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Same ofert oceniane będą wg kryteriów: ceny (waga 70%), parametrów technicznych podanych w SIWZ (waga 25%) i w końcu gwarancji (z wagą 5 procent).

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Reklama
Commo Guy
piątek, 16 sierpnia 2019, 19:48

A na zdjeciu antena systemu satelitarnego ale ... TACSAT (tactical satellite). Opisane w artykule systemy VSAT maja duzo duzo wieksze anteny, zwykle paraboliczne.

Tweets Defence24