1100 rosyjskich czołgów i 300 samolotów na granicy z Ukrainą. Kijów obawia się ćwiczeń Kaukaz-2020 [ANALIZA]

8 lipca 2020, 07:17
T-72B3 mil ru
Fot. mil.ru
Reklama

Kijów wyraża zaniepokojenie nadchodzącymi ćwiczeniami Kaukaz 2020, które zdaniem Ukraińców mogą stać się pretekstem do mobilizacji i przerzutu na terytorium kontrolowane przez separatystów znacznej liczby żołnierzy i sprzętu. Już dziś, jak przekonują przedstawiciele Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja posiada w tym rejonie ponad 85 tys. żołnierzy, około 1100 czołgów dwukrotnie więcej pojazdów opancerzonych, 300 samolotów i 230 śmigłowców. Jednak nie są to jedyne aspekty nadchodzących ćwiczeń, które należy mieć na uwadze. 

Ćwiczenia Kaukaz 2020 mają odbyć się na początku września bieżącego roku a ich celem jest oficjalnie sprawdzenie gotowości do działań całości wojsk podlegających Południowemu Okręgowi Wojskowemu. Obejmuje on, w uproszczeniu rzecz ujmując, obszary leżące między Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym, łącznie z Krymem i terenami Ukrainy kontrolowanymi przez separatystów, gdyż są to obszary podlegające Południowemu Okręgowi Wojskowemu. Jednak działania obejmą również jednostki znajdujące się w pobliskich obszarach Centralnego- i Zachodniego Okręgu Wojskowego oraz oddziały i sprzęt, który może zostać przerzucony z drugiego końca Federacji Rosyjskiej.

Ukraińscy eksperci i wojskowi obawiają się, że pod pretekstem przygotowań do tych działań nastąpić może mobilizacja i przerzut wojsk w celu wzmocnienia sił tzw. separatystów i rozpoczęcia ofensywy na wschodzie kraju. Jest to obawa o tyle uzasadniona, że zarówno atak rosyjski na Gruzję w 2008 roku jak też aneksję Krymu i wybuch konfliktu z „separatystami” w 2014 roku poprzedzały duże ćwiczenia rosyjskich sił zbrojnych w obszarach przyległych.

Rosyjskie siły oddziaływania na Ukrainę

Tymczasem, co wynika z danych przytaczanych zarówno przez ukraińskie służby, jak i ekspertów z zachodnich think tanków, Rosja już obecnie posiada w rejonie siły wystarczające do rozpoczęcia w każdej chwili pełnoskalowych działań militarnych wobec Ukrainy. Są one rozmieszczone w większości na przygranicznych terenach rosyjskich, ale również na Krymie oraz na obszarach wschodniej Ukrainy kontrolowanych przez tzw. separatystów. Trzon tych sił stanowią dwie armie Południowego Okręgu Wojskowego (58. i 8). oraz siły znajdujące się na terenie kontrolowanego przez Rosję Krymu. Łącznie z siłami stacjonującymi w rejonie Smoleńska, wchodzącymi w skład Zachodniego Okręgu Wojskowego i kontyngentami wspierającymi separatystów ma to być  około 87 tys. żołnierzy, wyposażonych w nie więcej niż 1100 czołgów, zbliżoną liczbę systemów artylerii lufowej, 2600 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty oraz do 400 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Wsparcie tym siłom może zapewnić około 330 samolotów bojowych i 230 śmigłowców. Dane te nie uwzględniają  możliwości bojowych Floty Czarnomorskiej.

image
Rys. Ministerstwo Obrony Ukrainy

Istotnym czynnikiem jest też rozmieszczenie tych wojsk, które nawet przy ryzykownym założeniu, iż działania nie będą realizowane z terytorium Białorusi, obejmują kleszczami niemal połowę terytorium kraju. Centralnie na południu znajduję się Krym, na który od aneksji przez Rosję w 2014 roku przerzucono nie tylko liczne systemy przeciwlotnicze i przeciwokrętowe, ale też czołgi, nowoczesne samoloty i śmigłowce bojowe oraz pojazdy opancerzone. Obecnie stacjonujące tam siły szacuje się na ponad 30 tys. żołnierzy, ponad 30 czołgów, około 400 pojazdów opancerzonych różnego typu, 130 systemów artyleryjskich, 34 śmigłowce i około 85 samolotów bojowych. Ten stan rzeczy w naturalny sposób wzbudza niepokój w Kijowie, szczególnie u progu ćwiczeń Kaukaz 2020, które mogą skutecznie ukryć przygotowania do ewentualnych działań militarnych.

Czy Kaukaz 2020 jest groźne?

Kwestia zagrożeń związanych z ćwiczeniami Kaukaz 2020 jest złożona. W ostatnim czasie szef Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, generał Siergiej Rudskoj zadeklarował, że duże ćwiczenia nie będą w 2020 roku realizowane w pobliżu granic z państwami NATO. Ma to być jakoby sygnał do deeskalacji na linii Rosja-NATO. Jednak ani Ukraina ani Gruzja nie są krajami członkowskimi sojuszu, można więc spodziewać się przekierowania na nie działań związanych z dużymi operacjami wojskowymi. Ćwiczebnymi czy też nie. Jest to tym bardziej prawdopodobne w aktualnej sytuacji politycznej.

image
Fot. mil.ru

W październiku odbędą się wybory parlamentarne na Litwie i w Gruzji, a w listopadzie wybory prezydenckie w USA. Sytuacja na Kaukazie zdaje się być obecnie coraz bardziej burzliwa. Zaostrzają się też tarcia pomiędzy Rosją i Turcją ze względu na sprzeczne interesy w Libii, Syrii oraz w stosunkach z Iranem. Zaś z perspektywy ukraińskiej istotne jest stale spadające poparcie dla obecnego prezydenta i niepewna sytuacja polityczna w kraju. Duże ćwiczenia w pobliżu granic Ukrainy, zwiększenie aktywności floty w obszarze wód Morza Azowskiego i Morza Czarnego. Związane z tym incydenty a, przede wszystkim, ewentualne zaostrzenie się starć z tzw. separatystami mogą mieć znaczący wpływ na sytuację wewnętrzną Ukrainy.

Działania Floty Czarnomorskiej mogą też zostać skierowane przeciw operującym na tym akwenie jednostkom pływającym i samolotom NATO, ale też stanowić narzędzie nacisku na Turcję. Na wszystkich tych kierunkach odpowiednie skierowanie sił ćwiczących lub też działania zbrojne, mogą skutecznie wpłynąć na równowagę sił w regionie i sytuację polityczną Rosji. Z pewnością Ukraina ma prawo czuć się zagrożona, gdyż jej sytuacja jest najbardziej złożona i najmniej stabilna. Z drugiej strony, widać w ostatnich miesiącach wyraźne zwiększenie po stronie Kijowa liczby sygnałów o modernizacji uzbrojenia, wzmacnianiu sił zbrojnych i zacieśnianiu współpracy z NATO a w szczególności z USA.

image
Fot.mil.ru

W tym kontekście z pewnością Kaukaz 2020 będzie wydarzeniem znaczącym w lokalnej sytuacji militarnej i politycznej. Rosja zaś będzie starała się wykorzystać możliwości w zakresie na jaki pozwoli ta sytuacja. Nie bez znaczenia, niezależnie od innych działań, będzie też scenariusz jaki zostanie przyjęty dla ćwiczenia sztabowego.

Jaki będzie temat ćwiczenia Kaukaz 2020

Warto ze szczególną uwagą przyjrzeć się, gdy będą one znane, założeniom ćwiczenia Kaukaz 2020. Zakreśla on bowiem pewne ogólne trendy w rosyjskiej doktrynie. Podczas ostatnich ćwiczeń Kaukaz 2016, oparto się w znacznym stopniu na doświadczeniach z konfliktu ukraińskiego i syryjskiego. Wśród głównych zagadnień cztery lata temu znalazły się m. in.:

  • Szerokie wdrożenie i sprawdzenie skuteczności nowych, zautomatyzowanych systemów dowodzenia i zarządzania polem walki na wszystkich szczeblach.
  • Tworzenie samodzielnych grup zadaniowych, złożonych z różnych rodzajów wojsk, w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń. Były one tworzone jednocześnie w różnych rejonach Południowego Okręgu Wojskowego i przemieszczane na duże odległości.   
  • Przerzut strategiczny jednostek na dystansie do 2,5 tys. km, obejmujący zarówno Krym jak i jednostki podległe Zachodniemu OW i Centralnemu OW. Dotyczyło to nie tylko wojsk powietrznodesantowych ale też formacji pancernych czy zmechanizowanych, które przerzucano koleją i drogami w przeciągu kilku dni na odległość 1-2 tys. km. Realnie oznacza to możliwość wsparcia działań na dowolnym kierunku znacznymi siłami przerzucanymi nawet z drugiego krańca Federacji Rosyjskiej.
  • Szybka mobilizacja jednostek złożonych z rezerwistów i przerzut ich na duże odległości. Podczas Kaukaz 2016 batalion zmotoryzowany z Nowosybirska został przerzucony na Krym. Test tego typu gotowości pozwala z jednej strony przerzucić siły rezerwowe czy Rosgwardii na zagrożone obszary (na przykład na Syberii), z drugiej strony rozwiązywać wewnętrzne problemy jednostkami które nie są uwikłane np. w lokalne konflikty narodowościowe.

W związku z dwoma powyższymi zadaniami ćwiczono system wsparcia logistycznego dużych związków taktycznych i ich przemieszczeń na duże odległości oraz prowadzenia długotrwałych działań bojowych. Po raz pierwszy w ćwiczeniu wziął udział 10. Pułk Remontowo-Ewakuacyjny Południowego Okręgu Wojskowego, jednostka powołana do wsparcia techniczno-remontowego (w zakresie ewakuacji, naprawy, konserwacji i modyfikacji sprzętu) podczas działań bojowych o dużej intensywności.

Udział w ćwiczeniu nie tylko struktur wojskowych, ale też administracji państwowej, służb mundurowych i ratowniczych oraz służb cywilnych. Wielu ekspertów łączyło też z ćwiczeniem Kaukaz 2016 sprawdzenia gotowości operacyjnej i ćwiczenia Strategicznych Wojsk Rakietowych, czyli rosyjskiego potencjału jądrowego. Dało to obraz ćwiczenia do pełnoskalowego konfliktu zbrojnego z możliwą eskalacją do wymiany ataków jądrowych.

image
Fot. mil.ru

Co prawda, w przypadku Kaukaz 2020 tak szerokie działania są mało prawdopodobne, to można bez szczególnego ryzyka ekstrapolować, że działania rozegrają się na szerokim teatrze działań, od Kaukazu, po Morze Czarne a być może również Morze Śródziemne. Celem będzie rozwiązanie pewnych lokalnych sytuacji, które mogą pojawić się lub zostać wygenerowane dosłownie w ostatniej chwili. W szerszym kontekście z pewnością chodzi o pokaz siły, szczególnie wobec Ukrainy, Gruzji, Turcji i nieprzychylnych sił politycznych oraz paramilitarnych i militarnych w regionie.

Projekcja siły będzie realizowana w znacznym stopniu na Krymie i rejonach przygranicznych oraz na terytorium Ukrainy kontrolowanym przez siły prorosyjskie. Obszar działań powietrznych i morskich może być znacznie większy, prowadząc do incydentów na Morzu Azowskim, Czarnym, Kaspijskim i Śródziemnym, być może sięgając Syrii. W tym kontekście równie istotne jak działania Rosji, będą reakcje Ukrainy, Gruzji i Turcji a w szerszym kontekście również sił południowej flanki wschodniej rubieży NATO.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 619
Reklama
Tomek
niedziela, 19 lipca 2020, 13:57

a ruski sie boja tak ze az sraja w gacie :):):)

Kapustin
środa, 15 lipca 2020, 12:23

I co? do dzisiaj czolgi stoją Po co straszyć ludzi

Kosiarz onuc
piątek, 17 lipca 2020, 12:35

To dlaczego tam stoją może pan onucolubny wytłumaczy

***
poniedziałek, 13 lipca 2020, 23:21

Świat musi raczej rozważyć militarną likwidację federacji moskiewskiej w możliwie szybkim terminie.

Viking
środa, 15 lipca 2020, 21:48

tak parcht tak juz odstaw dopalacze prędzej israelek zostanie wymazany z mapy świata i skonczy się okupowanie i holokaust Palestyńczyków !!!

T72B3
środa, 15 lipca 2020, 07:13

Świat ciekawi mnie i to bardzo skąd świat weźmie chętnych do udziału do tej likwidacji, no chyba że ty na czele swoich idoli z trybunem

T72B3
poniedziałek, 13 lipca 2020, 17:59

Ukraińcy pokazali swą waleczność na Krymie i w Donbasie, walczyć to oni lubią z dziećmi i z dziadkami i nie rozumiem wychwalania ukraińskiej waleczności na ty portalu .Moja cała rodzina pochodzi z Bieszczad w1946 roku po spotkaniu z tą waleczną nacją bardzo się zmiejszyla

Kosiarz onuc
piątek, 17 lipca 2020, 12:36

Tak każdy ruski trol stracił kogoś na Wołyniu

T72B3
piątek, 17 lipca 2020, 21:38

Wielbicielu tryzuba i kwitnącej Ukrainy a ty to czyim jesteś trollem bandery moja rodzina pochodzi Leszczawy Dolnej poczytaj sobie po ukrainisku

spoko
sobota, 18 lipca 2020, 17:49

T72B3 a kto napisal \Oczywiście że tak moje miasto Matki koło Doniecka\:))

T72B3
piątek, 17 lipca 2020, 21:27

Tak oczywiście jak się jest tępym to co można napisać

Mat
środa, 15 lipca 2020, 21:20

Masz racje. Ukraińcy to tchórzliwy naród. Nie stanie na drodze regularnej armii tylko zacznie mordować cywili.

placek23
piątek, 17 lipca 2020, 22:12

Ukraińcy nie są tchórzliwym narodem. Wykazali odwagę i bohaterstwo walcząc w szeregach Armii Czerwonej. Tchórzami są ukraińscy nacjonaliści z UPA i SS-Galizien, którzy mocni byli, gdy trzeba było mordować polską ludność cywilną na Wołyniu albo żydowską w Babim Jarze, a przeciwko regularnemu wojsku ZSRR i Polski szybko im to bohaterstwo przechodziło.

krzychu74
poniedziałek, 3 sierpnia 2020, 20:43

Tak..jest tak było.

bc
wtorek, 14 lipca 2020, 13:19

Na Krymie to był telefon z USA i UE "Nie strzelajcie do nich nałożymy sankcje" a w Donbasie "Nie strzelajcie przez granicę i odcinanie od informacji". Obecna armia Ukraińska ma na pewno wyższą gotowość niż Europejskie. Wołyń i UPA to epizod w dodatku sprowokowany przez Niemców i Sowietów w tym cerkiew, w porównaniu z tym co robili Sowieci po 1917 z operacją Polską NKWD na czele która miała oczyścić z Polaków nie tylko zachodnią Ukrainę a cały wschód, sama wojna 1919-20 to 250tys strat w tym 50 tys zabitych.

T72B3
środa, 15 lipca 2020, 06:26

Tak epizod nie rozumie jak można tak zażarcie kłamać ,mam nadzieję że Rosjanie w nie długim czasie wyślą was wszystkich do banery i będzie spokój

wtorek, 14 lipca 2020, 20:12

bc współczuje Ci twojej głupoty

T72B3
środa, 15 lipca 2020, 09:10

Głupoty to nie ja mordowałem to mnie pół rodziny wymordowano znalazł się żarliwy obrotnica banderyzmu

Hanys
piątek, 17 lipca 2020, 12:37

Słabo się postarali

piątek, 17 lipca 2020, 21:41

Oczywiście przecież według takiego trzyciela

T72B3
piątek, 17 lipca 2020, 21:26

-o

mm
wtorek, 14 lipca 2020, 10:08

Współczuję rodzinnych doświadczeń, jednak nie jesteś wyjątkiem. Moja ma groby w lesie w Szpęgawsku. Czy z tego powodu mam DZISIAJ przestać próbować racjonalnych ocen? Narodowa gra wymaga nie tylko pamięci, ale i zysków z rozsądnych działań.

T72B3
środa, 15 lipca 2020, 09:21

Tak ,mądrej, elastycznej polityki,a także w niektórych przypadkach, sprawach bardzo stanowczej

Hanys
piątek, 17 lipca 2020, 12:38

Zgodnej z myślą Dugina ?

T72B3
piątek, 17 lipca 2020, 21:32

Ucz się czytać po polsku

BUBA
poniedziałek, 13 lipca 2020, 21:12

Czyli ci Rosjanie i powstańcy z Doniecka którzy zginęli to patałachy bo Ukraińcy to słabi żołnierze? ............................................................................................................................................................ Gdy dowódca garnizonu Krymu bierze łapówkę i nie wydaje rozkazu do boju, lub jak Rydz Smigły w 1939 porzuca Armię Poznań i paraliżuje jej ruchy nie dając Kutrzebie swobody działania to klęska jest kwestią czasu. A Cyborgi z Doniecka wybili trochę Rosjan i powstańców. A przewaga nad nimi była potworna.

Filip
wtorek, 14 lipca 2020, 01:40

T72B3 ma rację. Czego się boją, są przecież jednym z większych eksporterów broni a na wlasne potrzeby nie mają??? "Obroną" krymu pokazali jacy z nich bohaterowie. Ukraina to państwo które nie powinno istnieć, nigdy go nie było. W poszukiwaniu swoich bohaterów już wyciągnęli mordercę na pomniki.Z naszej perspektywy lepsza była by sprawna dyplomacja z Rosją niż szukanie brata na Ukrainie. Przypomnę wam że na Wołyniu to Rosjanie zbroili Polaków by mieli czym bronić się przed Ukraińcami (Niemcy także pomagali Polakom...)

bender
wtorek, 14 lipca 2020, 12:28

A jednak tak się potoczyły dzieje świata, że w XIX wieku potworzyły się narody, których wcześniej nie było: Słowacy, Łotysze, Białorusini, Estończycy, Finowie, Ukraińcy, etc. Po WW1 uznano, że narody powinny same o sobie stanowić i na gruzach upadłych imperiów powstały ich państwa. Ukraińcy mieli tego niefarta, że są pierwszym celem dla imperialnych zakusów Rosji, czy to bolszewickiej, czy oligarchiczno-nacjonalistycznej jak obecnie. A z opiniami o pomocy dla Polaków z rąk Armii Czerwonej i Hitlerowców to lepiej się pohamuj.

Oleg
czwartek, 16 lipca 2020, 19:33

Same sie nie potworzyly te narody. Matka i ojcem chrzestnym byli kajzerowscy Niemcy i Austro-Wegry ktorzy bardzo chcieli oslabic Polskosc na terenach pierwszej Rzeczyspolitej

Filip
wtorek, 14 lipca 2020, 20:47

No to DOCZYTAJ trochę historii. AK zwlekało i czekało na rozkazy kiedy Ukraińcy mordowali Polaków na Wołyniu. Aby temu zapobiec broń Polakom udostępniali Niemcy i rosyjska partyzantka. Z czym się mam tu hamować, nie rozumię?

bender
środa, 15 lipca 2020, 00:12

"Nie rozumiem". Poprawna odmiana to "ja rozumiem", a nie "ja rozumię". Lekcję jak to Hitlerowcy i Sowieci z typowym sobie humanitaryzmem oddawali broń Polakom musiałem przespać. Za to zapamiętałem, że gdy doszło do rzezi, choć sam Bandera przebywał w Sachsenhausen, to współpraca niemiecko-ukraińska miała się wciąż świetnie. Czego tam nie było: bataliony specjalne Nachtigal i Roland, ukraińska policja pomocnicza, 14. Dywizja Grenadierów Waffen SS-Galizien, aktywne przy wywózkach i wysiedleniach formacje ukraińskie jak SS Sonderkommando Bełżec. Masowych mordów Ukraińcy nauczyli się właśnie od Niemców. Gdy ukraińscy policjanci zaczęli zbiegać do UPA, a ta zaczęła zagrażać dostawom kontyngentu, to Niemcy zgodzili się na utworzenie policji złożonej z Polaków. Widzieli w tym też możliwość wyciągnięcia korzyści z konfliktu ukraińsko-polskiego. Im i Sowietom nie zależało na obronie Polaków, natomiast AK była tam za słaba i faktycznie spóźniona (kontrakcje AK planowano na 15 lipca, a apogeum mordów trwało od 11 lipca dokładnie 77 lat temu).

Wielki łowczy
środa, 15 lipca 2020, 10:23

Filip ma rację, rząd polski zostawił Polaków których sam 20 lat wcześniej tam wysłał na pastwę losu. Generalnie była to zdrada. Stachowicz wreszcie napisał o odkrywają rozprawę z tym tematem.

Wawiak
środa, 15 lipca 2020, 19:43

Wysłał???? To chyba tylko w ruskich szkołach tego uczą. Polacy na tych ziemiach byli od pokoleń!

bender
środa, 15 lipca 2020, 14:34

Nie wiem kto to jest Stachowicz i co napisał. Ale jak sobie wyobrażasz akcję rządu polskiego rządu w GG i Reischkommissariat Ukraine? Próbowali dogadać się z UPA, ale rezuny zamordowały delegatów 10 lipca, a 11 lipca już było krwawo. Co zdaniem imć Stachowicza można było zrobić?

Filip
środa, 15 lipca 2020, 10:19

To przesłałeś. Niemcy przekazywali broń polskim samoobronom, tworzyli polskie jednostki policyjne. Na innych terenach samoobrona pozyskiwała broń od rosyjskiej partyzantki. W tym czasie AK mając pełną wiedzę o zagrożeniu kłóciło się wewnętrznie. W Przebrażu, Hucie Stepańskiej, Hucie Starej, Zasmykach, Pańskiej Dolinie, Bielinie ludność broniła się sama bez udziału AK używając właśnie broni otrzymanej od Niemców i rosyjskiej partyzantki.

bender
środa, 15 lipca 2020, 15:03

Fascynujący temat, dzięki za podanie miejscowości, mogłem się doczytać na temat tego, co faktycznie przespałem. Wieś Przebraże broniona przez znaczne siły samoobrony (i wymontowane z rozbitych w 1941 sowieckich czołgów działa) przetrwała aż do nadejścia Sowietów. Wówczas wszystkich wysiedlono, a nazwę zmieniono. Ale przeżyli. Nie zmienia to mojej oceny czerwonego i brunatnego reżimu, ale potwierdza Twoje słowa, że faktycznie zdarzała się współpraca sowieckiej partyzantki z polską samoobroną oraz, że Niemcy pozwalali na jej tworzenie. Nie lubię przyznawać się do błędu, ale tym razem nie miałem racji.

Sarmata
środa, 15 lipca 2020, 19:47

Przy okazji dowódca sowieckiego odziału partyzantów któory pomagał w obronie Przebraża to nie był byle kto , dostał tytuł bohatera Związku Radzieckiego, to był najwyższy order w ZSRR

Tutus
poniedziałek, 13 lipca 2020, 10:36

Postawić płot wzorem USA na granicy z Ukrainą i spokojnie poczekać. Coś takiego jak Ukrainą nie powinno istnieć.

Kosiarz onuc
piątek, 17 lipca 2020, 12:39

Cos takiego jak tutus nie istnieje jest Wania

Wawiak
środa, 15 lipca 2020, 19:46

A ja tam wolę, by istniało i nie lubiło Rosji. Jakby co, to wpierw będą musieli się po nich się przejechać - przynajmniej zwiąże to część rosyjskich sił.

Extern
poniedziałek, 13 lipca 2020, 21:05

Na co poczekać, aż Rosjanie ich wciągną w swoją orbitę wpływów? Przypominam że wkrótce po tym gdy to się w przeszłości działo (raz za Chmielnickiego a drugi raz w 1920tym) to wkrótce po tym Rosja nadmiernie rosła w siłę, a w konsekwencji tego my traciliśmy niepodległość. Dwa razy nie wystarczy do lekcji, chcesz coś takiego trzeci raz przećwiczyć?

mm
piątek, 10 lipca 2020, 10:34

Wypada przeprosić Ukraińców, ale to co mamy na wschodzie to najlepsze co mogło się nam przydarzyć. Zmieniła postrzeganie Rosji jako kraj nieprzewidywalny i awanturniczy. Przybliżyła i pozwoliła zrozumieć Europie nasze obawy. Jednocześnie nie w pełni ten stan wykorzystujemy. Dyplomacja od początku nieradząca sobie z polityką wschodnią od kilku lat nie istnieje. Porozumienia zastąpiliśmy arogancją i pozorem. Zdaje się, że nie inaczej w polityce obronnej. Pozór i brak przemyślanych, spójnych działań. Na własne życzenie postawiliśmy kraj w stanie zawieszenia i awantury. Nie wiadomo jak sprawy potoczą się na Ukrainie. Jest to paradoksalnie, szansa na konsolidację społeczeństwa i poprawę funkcjonowania państwa.

Oleg
czwartek, 16 lipca 2020, 19:38

@mm jestes Polakiem?

Hanys
piątek, 17 lipca 2020, 12:40

Ty na pewno nie

T72B3
poniedziałek, 13 lipca 2020, 18:01

Człowieku co ty bierzesz że taki głupoty i bzdury piszesz a może by tak nas przeprosili za te mordy i grabieże

Davien
wtorek, 14 lipca 2020, 14:25

To może neich Rosja, której tak bronisz przeprosi Ukraińców za ponad 7mln zagłodzonych w latach 30-tych by tylko Stalin mógł sobie broń kupowac?

Filip
środa, 15 lipca 2020, 10:24

Co tam weny zabrakło?

Filip
wtorek, 14 lipca 2020, 20:48

A Ukraińcy przeproszą Polaków za wymordowanie 60 000 cywilów???

Davien
wtorek, 14 lipca 2020, 14:24

To moze niech ich Rosja która tak bronisz przeprosi za ponad 7mln zagłodzonych Ukraińców by twój idol Stalin mógł sobie kupic broń?

T72B3
środa, 15 lipca 2020, 07:02

A może by tak twoja Ameryka przeprosiła Wietnamczyków,afgniczykow czy Irakijczyków i t p za wymordowanie milionów ludzi za zrabowane dobro narodowe ,Tak jak i w Syrii

Roman
środa, 15 lipca 2020, 10:39

Nie no, takiego czegoś nie możesz oczekiwać od wielkiej Ameryki a od Daviena także. Z roboty go wywalą :)

Sarmata
środa, 15 lipca 2020, 19:49

Odczepcie sie od Daviena, mieszka w brudnym biednym ukrainskim miasteczku, zarabia jakies smieszne hrywny i marzy o byciu w USA. Ale najwazniejsze ze ukraina jest banderowska..... prawda Davien?

T72B3
środa, 15 lipca 2020, 06:58

A co obchodzi mnie Rosja mnie interesuje to czy i kiedy przestanie się cholubic w Polsce zbrodniarzy,oczy kiedy kolwiek państwo i nacją która jest tu tak wielbiona zostaną pociągnięci do odpowiedzialności,A ile milionów Ukraińców zagłodzili i zabili Rosjanie nic ,nic mnie nie to nie interesuję .Interesuje nie i to bardzo czy wreszcie w Polsce znajdzie się polityk z jajami który będzie miał na tyle odwagi by zająć się tą sprawą

spoko
wtorek, 14 lipca 2020, 05:48

t7b3 Jak przeprosza to zaczniesz wspierac Ukraine zamiast Rosji?

Oleg
czwartek, 16 lipca 2020, 19:43

Wtedy bedziemy mieli szanse na pojednanie i powrot do bycia Podmiotem. Ale najpierw Wolyn i Malopolska Wschodnia musi byc rozliczona i koniec z banderyzmem. Bedzie wtexy szansa na jaks federacje z Ukraina bo prawda jest taka ze jako samotny byt panstwowy nie pociagnie dlugo.

T72B3
środa, 15 lipca 2020, 07:05

Nie wspieram ani Rosji,ani Ukrainy

werter
poniedziałek, 13 lipca 2020, 16:49

Jeden z lepszych wpisów. Polityka Polska wobec konfliktu to chaos. Działania Mon i Wojska to chaos.

Charlie
czwartek, 9 lipca 2020, 23:03

moim zdaniem to nawet jak Rosja zaatakuje Ukrainę w co wątpię bo po cholerę jej jeszcze większa bieda niż u nich, to pies z kulawą nogą jej nie pomoże - nikt nie będzie ginął za Kijów skoro Ukraińcy sami nie chcieli walczyć za Krym. UE uda oburzenie a NATO na to jak na lato .

Oleg
czwartek, 16 lipca 2020, 19:44

@Charlie to moze nastapic juz tej jesieni Omen* 23 Dyktator Białej Rusi narazi się władcy Wschodu -/- Po złudnym dobrobycie nastąpi wielki kryzys – Sterowany ze wschodu bunt utopi władcę we krwi -/- I postawi u władzy innego… Posłuszny woli Mongoła odda mu bez walki swój kraj-/- Opór nielicznych skończy się za górami Europy i Azji- Baran w znaku Barana rozpocznie wojnę dwóch przywódców…. Aż Scytia i Biała i Ruś przypadnie Sarmatom i chanowi Mongołów! Omen* Walki długą nie ustaną, bo gorejący płomień obejmie za jakiś czas; bliskie sobie dwa walczące narody./.. I Krzyk braci południa stanie się krzykiem braci z północy! Nim upłynie druga dekada nowego tysiąclecia - Niedźwiedź przekłuty widłami - będzie się opędzał od swoich i obcych nieprzyjaciół! Przepowiednia;28,92(sześciowiersz) Inwazja Niedźwiedzia postrachem Atlantów! Z ich poparciem przestraszeni Polacy, pod skrzydłami zachodnich orłów, przekroczą wschodni Rubikon Scytii. Galijskie ziemie z przed pierwszej wojny, powrócą na stałe do kraju Sarmatów! Przepowiednia;182,11/sześciowiersz/; Z trzech stron wielki niedźwiedź uderzy na mniejszego brata, Ze wschodu, południa i północy wraz z oddziałami białej Rusi, jego wojska wkroczą na ziemie nędznej i obolałej (chorej) Scytii, Wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do utraty na rzecz Polaków, dwóch byłych królewskich nadgranicznych miast Sarmatów, Skutki nieprzemyślanej decyzji będą ostateczne i nieodwracalne! * Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą, Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska, Uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury, Atlantydzi grożą ,Smok i Wyspy się cieszą Przepowiednia;23,67(czterowiersz); W lustrzanej sali haniebny rozejm! Wielki Rus przestraszony siłą;Neptuna i Smoka, odzyska tylko wschód potomków swoich osadników. Południe,Kijów i Krym we władzy nowej okrojonej Scytii.

Antex
piątek, 10 lipca 2020, 15:12

Ech jak wyglądało "umieranie za Kijów" w 1918r to można sobie poczytać w "Białej Gwardii" Bułhakowa (albo obejrzeć w miniserialu - zresztą zakazanym na Ukrainie i w Polsce).

spoko
wtorek, 14 lipca 2020, 05:51

Jeszczetego brakuje zeby teraz szerzyc bolszewicka propagande Mieliscie 50 lat

Merkel
piątek, 10 lipca 2020, 14:45

Oczywiście że skończy się na ubolewaniach i symbolicznym pogłębieniu sankcji A na wiosnę Niemcy kupią więcej gazu od Rosji bo przecież są pragmatyczni...

tiger
czwartek, 9 lipca 2020, 21:21

ale dla nich ten napad na Ukrainę będzie zbyt drogi bo jak wiemy Rosja ma mało PKB i żeby utrzymać te wojska itp to dużo kasy im pójdzie. Rosja ma 1 bilion z kawałkami PKB to nie będzie tak łatwo jeszcze oszacować straty największym PKB dysponuje USA 20 bilionów z kawałkami Rosja myśli że jak zakatuje NATO to będzie ciężko ale dadzą rade ale tak nie jest jak mówiłem wcześniej Rosja ma 1 bilion PKB z kawałkami oszacować straty itp to od cholery kasy pójdzie a USA ma tyle PKB że może w każdej chwili dokupić sprzęt albo dobudować ale USA ma tych sprzętów więcej tylko nie chce zdradzić ile. Oni se tam robią te czołgi pojazdy samoloty tylko ukrywają to bo to jest tak powiedzmy Rosja chce zaatakować USA i wie ile USA ma tych sprzętów i atakuje powiedzmy Rosja zajmuje parę stanów USA a tu nagle jedzie parę tysięcy pojazdów czołgów odrzutowcu USA i Rosja jest w dupie bo nie wie co zrobić i się poddają albo walczą do ostatniej kropli krwi wiedząc że przegrają więc moim zdaniem atak na Ukrainę by był głupim pomysłem ze strony Rosji ta walka z Ukrainą by ich sporo kosztowała a Ukraina nie jest słabym państwem no może trochę jest ale potrafi się obronić i PKB pełni w tym główna role

carl fath
czwartek, 9 lipca 2020, 23:28

Bujasz w obłokach.

Adam
czwartek, 9 lipca 2020, 19:22

Proponuję załatwić ich z zaskoczenia, w którąś niedzielę, przed poranną mszą. Macie doświadczenie przecież...

Antex
piątek, 10 lipca 2020, 15:13

rocznica się zbliża - no ale naostrzone noże, widły i siekiery na ruskie czołgi tym razem nie wystarczą ...

Niuniu
czwartek, 9 lipca 2020, 18:11

W Donbasie swobodnie operuje od 6 lat stała misja OBWE dysponująca setkami najlepszych specjalistów w większości z państw NATO w tym z Polski. Świetnie wyposażona i wspierana przez systemy kontrolno wywiadowcze NATO i USA. Gdzie są w związku z tym dowody na obecność na tych terenach sprzętu i żołnierzy Rosji? Dla czego OBWE nic o tym nie mówi?

Victor
czwartek, 9 lipca 2020, 20:40

Dowody są wszędzie, chyba że nie przyjmuje się ich do wiadomości. Polecam rosyjskie portale społecznościowe, chociaż ostatnio przełożeni bardziej pilnują chłopaków żeby za dużo nie pisali na vk lub ok. Ostatnio w Polsce opublikowano rosyjską książkę Jeleny Kostiuczenko Przyszło nam tu żyć. Polecam ostatni rozdział o poszukiwaniu w rostowskich kostnicach zwłok męża zwerbowanego do Donbasu.

eeee
piątek, 10 lipca 2020, 14:50

To konretnie podaj te dowodu linki do nich bo przecie to jest farmazon. Swiat fantazji to nie rzeczywistosc. WIadomo że rosysjkie służby tam są, ale nie znajdziesz na to dowodu. Wszystko bedzie robione zgodnie z prawem. Wystarczy paru rosja zwolnic ze służby i zatrudnić w Donabsie jako juz nie Rosyjskie wojska. Tak robi wiele krajow i nie udowdnisz im ze ich wosjak gdzies sa bo to nie sa ich wojska tylko najemnicy ;)

Wawiak
środa, 15 lipca 2020, 19:50

Mało wam było rosyjskich gieroi, których Ukraińcy złapali? Cały świat widział, tylko wy nie...

Paragraph23
piątek, 10 lipca 2020, 10:40

@Victor W Polskich portalach społecznościowych piszą, że UFO wylądowało pod Goleniowem, epidemia Covid się zakończyła, Doda ma sie dobrze, a Agnieszka H. ma bóle podczas menstruacji, acha a David pisze że USA dysponuje "gwiazdą śmierci"....

PL
czwartek, 9 lipca 2020, 12:34

Kto tu dla kogo jest zagrozeniem Putinku? UE? NATO? Organizacje które przyniosly m.in to ze mamy srednią 5tys zl? a w Rosji 1500? Czy NATO i UE siłą nas wcieliły czy gang Putinka na sąsiadów napada? To nasze cwiczenia świadczą o ewentualnej obronie wraz z wlasciwym odwetem a Wasz ćwiczenia o mozliwym podpalaniu sąsiada

sża
czwartek, 9 lipca 2020, 15:29

A wiesz ilu obywateli w Polsce zarabia tą średnią 5 tyś. brutto? A jaka jest średnia płaca u Was na Ukrainie?

Hanys
piątek, 17 lipca 2020, 12:44

Sza ,A u was w rosji faktycznie to jaka

Pingwin Skiper
czwartek, 9 lipca 2020, 21:07

5 brutto to na waciki czy co.

mm
czwartek, 9 lipca 2020, 18:42

każdy kto chce i cokolwiek potrafi zarabia więcej

biały
czwartek, 9 lipca 2020, 21:26

ta oczywiście weź ogarnij , może w dużych miastach i jak sie ma porządny zawód , moja pani jest pielęgniarką i ma zaledwie 2 tysiące na rękę , przyjaciółka nauczycielka 1800 zł na ręką kolejna w sklepie za najniższą krajową , wiesz człowieku ile osób w kraju pracuje za najniższą krajową , weź mnie nawet nie denerwuj swoimi tekstami

DefBot
środa, 15 lipca 2020, 19:58

A ile ma zarabiać pielęgniarka? Jakie to szkoły pokończyła i ile fakultetów ma? Rzeczywistość jest taka, że to ty masz i możesz zadbać o swoje, nikt nie będzie się ciebie pytał, czy chcesz więcej zarobić gdy mieszkasz na zadupiu i gówno umiesz.

spoko
piątek, 10 lipca 2020, 15:09

Bialy Gdyby sza porownywal polskie zarobki z rosyjskimi to wtedy by tylko spiewal o najnizszej krajowej

złośliwy
czwartek, 9 lipca 2020, 21:20

Pajac yk.

Anty rusofil
czwartek, 9 lipca 2020, 17:32

A ty myślisz że ta średnia w Rosji jest inna niż ta średnia w Polsce. U nich wszystko funkcjonuje na innych zasadach więc może i średnią liczą inaczej. Chyba że u nich średniej nue podnoszą resorty siłowe, oligarchia, rząd. Wszyscy skromni i pracowici. Daj sobie looz...

Kosiarz onuc
piątek, 17 lipca 2020, 12:45

Na innych zasadach , podstawowa zasada jak nie ukradnie to nie je

Abdul
czwartek, 9 lipca 2020, 11:19

Sranie w banie to jest rozbior ukrainy za zgode niemiec francji i Usa. I udziale Rosji nikomu z nich nie potrzebne jest tak duze panstwo na wschodzie reszta to info pod publike danke i gute nacht

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 17:05

Tak naprawde to ukraina powinna byc mniejsza o połowe, to wystarczy jako bufor między NATO i Rosję. Pozostale tereny powinny być oddane narodom ktore zostale okradzione przez komunistów . Polska, Rumunia, Węgry, Rosja i Słowacja powinny odzyskac swoje ziemie. Mieszkający na tych skradzionych terytoeiach ukraincy powinni dostać odszkodowanie za utracone mienie i powinni zostac odesłani na rdzenne ukrainskie tereny.

Kodziarz
piątek, 17 lipca 2020, 12:46

Jesteś ruskim prowokatorem

Filip
środa, 15 lipca 2020, 10:42

Kolego napisz jakie to chcesz dla Polski odzyskać ziemi. Czy potrafisz je chociaż wymienić?

Burton
piątek, 10 lipca 2020, 06:34

Co Ty pleciesz!!!!! Zobacz mapę Polski przed wojną i zdaj sobie sprawę w które strony granicę były przesunięte a później pisz wypociny. Najlepiej oczywiście nie widzieć swojego pod nosem a czyjeś widzieć pod lasem!

Adam
czwartek, 9 lipca 2020, 23:01

Adolf, zmartwychwstałeś?

Sarmata
piątek, 10 lipca 2020, 03:25

Adolf to idol ukrainców, do tej pory zabitych w Donbasie zegnają ludzie ubrani w mundury SS.

Adam S.
piątek, 10 lipca 2020, 14:18

Da, każdy, do kogo strzela rosyjski żołnierz, z definicji jest faszystą. Według was Polacy też współpracowali z Hitlerem i są odpowiedzialni za II Wojnę Światową. A teraz bombardujecie faszystowskie szpitale i szkoły w Syrii. Propaganda pisana dla całkowitych idiotów.

rozpłaszczony
czwartek, 9 lipca 2020, 11:17

Ale wysyp genialnych strategów . Z jednej strony wielbiciele słoniny z drugiej salcesonu z musztardą ostatnio przecenioną o 1 gr . Skoro słabo opłacani to i kiepsko się starają i plotą banialuki . A Putin i tak zaskoczy wszystkich i zrobi numer którego nikt się nie spodziewa / ewentualnie nie zrobi nic czekając na lepszą okazję / .

Kapustin
czwartek, 9 lipca 2020, 10:27

Tradycyjnie południowy okteg napadł n Turcję, używając kozaków donskich Po co te nerwy

asdf
czwartek, 9 lipca 2020, 09:54

gdy nasi wrogowie biora sie lby nie jest to dla nas powod do zmartwienia

Jopek
czwartek, 9 lipca 2020, 11:20

No jasne niech dojda na krym

RussianSniper
czwartek, 9 lipca 2020, 05:26

Hej. Ale czy od sześciu lat na Ukrainie nie ma „setek czołgów i tysięcy snajperów Buriacji”? Z kim zatem Ukraina walczy w Donbasie?

Adam S.
czwartek, 9 lipca 2020, 09:23

Walczy z rosyjską armią występującą bez znaków rozpoznawczych. Ale nie da się tak prowadzić regularnej wojny. Już teraz Rosja ma problemy z powodu dowodów agresji przedstawianych przez Ukrainę na forum międzynarodowym - choćby przez sprzęt produkowany tylko w Federacji Rosyjskiej. Jeśli podejmą decyzję o eskalacji agresji- będą musieli zrobić to pod własną flagą.

OrangeBoss
czwartek, 9 lipca 2020, 18:12

Yyyyyyyyy.....No niby tak mówią ale problem w tym że gdyby tam byli rosyjscy żołnierze to w Kijowie Janukowycz by znowu siedział więc prawda jest taka że w 95% to najemnicy

Adam S.
piątek, 10 lipca 2020, 14:26

A najemnicy skąd? 100% najemników jest z Rosji. Była mała grupa z Serbii, byli Czeczeni Kadyrowa ( też Rosja) ale już wrócili do domu. Część urlopowanych, część emerytowanych, a część w czynnej służbie, którym "urlop" podpisuje się dopiero po śmierci. A do tego całe pododdziały rosyjskiej armii bez znaków rozpoznawczych.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:05

Doprawdy? To znaczy, że nasze media kłamią pisząc o tym, że siły zbrojne dwóch republik ludowych Donbasu liczą ok. 45 tys. żołnierzy a liczebność Rosjan w Donbasie to ok. 3-5 tys. żołnierzy (w zależności od okresu czasu).

czwartek, 9 lipca 2020, 14:49

Te siły zbrojne tych pseudorepublik mają dziwnie skośne oczy...

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 17:41

Rpubliki mają swoje władze, administrację i siły zbrojne a więc nie są "pseudorepublikami". Tak je nazywają tylko Ukraińcy.

poniedziałek, 13 lipca 2020, 11:16

To są pseudorepubliki, nikt ich nie uznaje. Tak jak nikt nie uznaje państwa kurdyjskiego.

Adam S.
piątek, 10 lipca 2020, 14:32

To są organizacje terrorystyczne, a nie żadne "republiki". Fasada, śmieszne mundury i stanowiska, które obejmują pracownicy KGB i GRU. W "armii" DRL i ŁRL trzecia część stanu osobowego to rosyjscy najemnicy, reszta to młodzi ludzie z poboru, którzy i tak nie mają nic innego do roboty, bo bezrobocie sięga 50%.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 17:08

W koncu ukraincy przez setki lat byli ubogacani genetycznie przez Tatarów, dopiero wojska Rzeczypospolitej trochę to ukróciły.

sża
czwartek, 9 lipca 2020, 11:09

Walczy z miejscową ludnością, siłą przyłączoną do Ukrainy w 1922 roku przez Lenina. A to, że Rosja ich zaczęła wspierać po tym co się stało w Odessie, to trochę inna bajka jest.

mm
czwartek, 9 lipca 2020, 18:52

wcześniej, zanim zbój Lenin użył siły, żyli sobie cudownie i na własne życzenie u Moskali. Co do Odessy, też zauważyłem tę zdumiewającą wstrzemięźliwość Rosjan. Chociaż z drugiej strony należy zauważyć, iż śmierć kilkunastu osób jest w Rosji zwykle banalnym wydarzeniem.

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 17:37

Kłamiesz. Zanim Rosja nie zajęła Krymu nie zginął na Ukrainie żaden Rosjanin. Ale krętacze nie faktami jest typowym działaniem rosyjskich pupili i samej Rosji. Wydarzenia w Odessie miały miejsce po zajęciu Krymu przez "zielonych ludzików". Myślałeś że za ten numer Ukraińcy będą witać swoich najeźdźców kwiatami?

sża
czwartek, 9 lipca 2020, 21:59

W Odessie nie zginęli Rosjanie, ale obywatele ukraińscy, którym nie odpowiadał kult gloryfikujący banderowców, jaki wprowadziła nowa władza w Kijowie.

hermanaryk
piątek, 10 lipca 2020, 09:19

Rosjanie stanowią ponad 17% obywateli Ukrainy, a w Odessie jeszcze więcej, więc nie udawaj, że was tam nie ma, ichtamniecie :)

Sarmata
środa, 15 lipca 2020, 19:54

To znaczy według ciebie rosjanin nie może miec obywatelstwo ukrainy? To co chcesz zrobic z tymi 17% rosjan? Znów będziecie rezali kobiety i dzieci?

A.
czwartek, 9 lipca 2020, 00:38

Pytanie zasadnicze: czy Rosję stać na wojnę w pełnej skali. Oraz pytanie nr 2: czy Rosja ma inną opcję na przetrwanie poza wojną. Wydaje się, że dopóki Niemcy partnerują Rosji w handlu, nic nie zagraża pokojowi. Niemcy przełknęli Krym jak gorzką pigułkę i jadą dalej, co innego otwarta wojna - musieliby zerwać stosunki z Kremlem pod presją i groźbą izolacji przez USA i Rosja doskonale o tym wie. Wniosek - na dzisiaj pełnoskalowy konflikt Rosji się nie opłaca, co nie znaczy że jest niemożliwy. Tuż po Euro nikt zdrowo myślący nie przeczuwał aneksu Krymu i zielonych ludzików na kresach. Rosjanie świetnie rozgrywają Niemców na linii Niemcy-USA grając wasalizmem Europy w stosunku do Ameryki. A Niemcy nie chcą roli wasala a hegemona. Więc to nie Niemcy rozgrywają Rosję, ale dokładnie na odwrót. Dopóki Europa kupuje sobie pokój skupując rosyjskie surowce, dopóty wojny nie będzie. Z drugiej strony Rosją może chcieć wykorzystać zaangażowanie Chin na morzu i uderzyć dokładnie w momencie, kiedy sytuacja na morzu poludniowochinskim zaogni się i być może dojdzie tam do konfliktu militarnego, choćby z Taj Pej.

bc
czwartek, 9 lipca 2020, 20:42

Rosji nie stać na wojnę wycieczka np. Charków - Połtawa - Krzemieńczuk to nie był by spacerek a raczej kolejna Czeczenia gdzie gruz sypałby się gęsto, doszli by do Dniepru może nawet zajęli lewobrzeżną Ukrainę i co dalej okupacja? Wymiana handlowa Niemiec z Rosją(ok 60mld euro) jest o połowę mniejsza niż z Polską, kluczem dla nich jest wymiana z Chinami choć ta jest mniejsza niż z V4 poza tym Niemcy nie mają aktualnie realnej siły czyli armii. Rosja jedyne co ma to siła militarna odziedziczona po ZSRR, ekonomicznie czy technologicznie się nie liczy. Chiny nie pozwolą sobie by mieć niepewnego aktora nad granicami który możne się odwrócić gdy te będą ścierać się z USA jak podczas wojen opiumowych gdzie to Rosja została największym rozbiorcą Chin. Presja będzie rosła, sytuacja podobna jak Polski w latach 30.

Josef
czwartek, 9 lipca 2020, 17:51

Trzeba tu zacytować klasyka, niejakiego prof. Weizsäckera wybitnego fizyka, starszego brata byłego prezydenta RFN, albo NRF jak kto woli. Pokusił on się o dokładny opis sytuacji lub rozwoju sytuacji. To co on napisał, sprawdza się z dokładnością szwajcarskiego zegarka. Trudno podejrzewać tego wybitnego człowieka o jasnowidzenie, ale nie bez kozery powiem, iż to, co obecnie dzieje się wokół rodziny von Weizsäcker niejako potwierdza jego diagnozę.Mówię to w kontekście skazania zabójcy syna byłego prezydenta RFN, uznanego lekarza psychiatry na 12.lat pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Niemcy za jego prezydentury aktywnie wspierali USA w wojnie wietnamskiej. Przemysł zbrojeniowy Niemiec produkował wówczas na potrzeby US-Army ogromne ilości różnorodnej amunicji, sprzętu logistycznego i broni chemicznej.Zabójca syna byłego prezydenta RFN wcale nie był psychicznie chory. Zrobił to w odwecie za wspieranie przez jego ojca wojny w Wietnamie!

sża
czwartek, 9 lipca 2020, 11:19

Rosja mogła w 2014 roku zająć Ukrainę praktycznie bez wystrzału, ale tego nie zrobiła, bo to by oznaczało wzięcie "na garnuszek" prawie 50 mln [wtedy] państwa, a Rosji na to nie było i nie jest stać. Tym bardziej obecnie nie podbije kraju, który praktycznie jest już bankrutem. Wojna na Dzikich Polach jest możliwa jedynie w dwóch przypadkach: 1.Ukraina zaatakuje most kerczeński, albo jakiś inny ważny obiekt strategiczny. 2. Albo Amerykanie postanowią zainstalować swoje rakiety z głowicami 400 km od Moskwy. I tyle w temacie.

spoko
środa, 15 lipca 2020, 05:54

SZA chcieli tak zrobic bez wystrzalu no nie wyszlo ani z noworosja ani z malorosja Girkin vel Strielkow ciagle powtarza w swoich videoblogach ze miejscowi nie garneli sie do walki A Girkin to byly minister obrony DNR oskarzony w procesie MH17 Co on mowi to chyba jemu mozesz wierzyc

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 17:18

Ale nawet wtedy Rosja nie zajmie całej ukrainy tylko tereny wschodnie i południowe z ludnoscią prorosyjską.Po co im karmic darmozjadow?Przeciez ukrainiec nie nadaje sie ani do pracy ani do walki.

franek
czwartek, 9 lipca 2020, 23:36

Rosjanin to leniwy człowiek nie garnie się do roboty tylko do bijatyki i spirytusu za to Białorusin czy Ukrainiec przyjedzie np. do Polski bo chce zarobić by lepiej żyć. U mojej córki remont pokoju robili Ukraińcy i powiem jedno, że znają się na robocie. Rosjanina bym się bał, że pobije i okradnie. W dodatku w piekarni gdzie kupuję chleb i inne pieczywa pracuje uczciwie młoda Ukrainka bardzo sympatyczna dziewczyna i jak z Nią rozmawiałem chce dostać obywatelstwo polskie czego Jej szczerze życzę. Przyda się młoda krew w tym naszym polskim starzejącym się narodzie

czwartek, 9 lipca 2020, 10:56

Znasz się na polityce? Kompletnie się nie zgadzam z twoim komentarzem. Zacznij czytać inne wiadomości niż tylko polskie boi tu jest rusofobia. Putin tak rozbudował Rosję że biednej bym jej nie nazwał.... I spokojnie Rosja ma pieniądze na wojnę...

mc.
czwartek, 9 lipca 2020, 13:04

Rozbudował... aż dech mi zaparło. W każdej wsi woda i kanalizacja ??? Już w 2019 otwarto PIERWSZĄ PORADZIECKĄ AUTOSTRADĘ. Pierwszą i na długo ostatnią. Bo na następne nie ma kasy. Ale jest kasa na nowy gazociąg do Chin (Słabość Syberii) - bo pierwszy nie nadaje się do użytku (ale kasa poszła). Była nawet kasa na gazociąg (TurkStream), szkoda że nikt go nie chce - ale kasa poszła. Zbudowaliście nawet 1200 czołgów T-14... Co prawda na razie 20, ale kasa poszła. Macie nawet samolot V generacji, co prawda rozgrzane silniki widać, z, 80 kilometrów, ale, kasa poszła. Wydajecie nawet ogromne pieniądze na dodatki dla dzieci (8000 rubli czyli 446 PLN), ale w większości dostają je muzułmanie (oni mają najwięcej dzieci). Co prawda macie 12,5 milina ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, ale... "W Ameryce biją murzynów" (to powiedzenie z czasów ZSRR)

sża
czwartek, 9 lipca 2020, 15:25

Ale tej Rosji zazdrościcie na Ukrainie! Miała już paść 5 lat temu i nie padła, a nawet została największym na świecie eksporterem pszenicy. No i coś 3,5 mln Ukraińców wyemigrowało do Rosji za chlebem. Swoją drogą, to wiesz ilu ludzi żyje na skraju ubóstwa w USA i do tego nie mając żadnego ubezpieczenia społecznego?

spoko
czwartek, 9 lipca 2020, 21:17

SZA Mozesz te swoje wypociny o USA na Sputniku pisac 250tys Rosjan bierze udzial w Loterii na Zielona Karte mimo ze w rosjskiej tv to samo co ty piszesz USA bankrutm ludzie zyja na skraju ubostwa itp i mimo wszystko 250 tys Rosjan chce zamieszkac w USA Jestem zdziwiony ze Amerykanie nie uciekaja masowo do Rosji do najwiekszego eksportera pszenicy \ale sukces\

mc.
czwartek, 9 lipca 2020, 18:15

Zazdrościć ??? Czego ? Tego że 40% mężczyzn nie dożywa 50 roku życia bo zabija się na śmierć ???

sża
czwartek, 9 lipca 2020, 21:55

Była swego czasu w TV taka reklama środka owadobójczego, który też "zabijał na śmierć"...

Doktor
czwartek, 9 lipca 2020, 21:38

A można zabic sie nie na smierc? Pytam tak z ciekawosci bo ciekawi mnie historia twojej choroby.A głosy słyszysz?

mc.
czwartek, 9 lipca 2020, 20:54

zapija się na śmierć

Whiro
czwartek, 9 lipca 2020, 17:43

To jest jakiś wyczyn z tą pszenicą? Kraj 17 mln km 2 i to dla nich wyczyn? A jak z resztą? Wiesz ze Polska exportuje więcej żywności niż Rosja? Wiesz ze my mamy w tym sporą nadwyżkę, a dla porównania Rosja sprowadza więcej żywności niż exportuje. I tutaj twoja pszenica pada na pysk.... To taki kolejny pusty chwyt proagandowy dla nie do końca sprytnych.

sża
czwartek, 9 lipca 2020, 21:52

A wiesz, że 80% Rosji to góry, tajga i tundra? A z importem żywności jest u nich podobnie jak i w Polsce - też w marketach mamy pełno zagranicznej żywności.

spoko
środa, 15 lipca 2020, 05:57

sza Jak to szejk powiedzial \zasra..ej baletnicy zawsze majtki na scenie spaduja

yaro
czwartek, 9 lipca 2020, 00:18

No to napiszę tak ------ Żeby tę biedną Ukrainę jeszcze bardziej postraszyć to od dziś na Morzu Białym na wysokości miejscowości Nionoksa rozpoczęły się próby finalne hipersonicznej rakiety Cyrkon z pokłady fregaty Admirał Gorszkow. Ewakuowano mieszkańców pobliskich miejscowości tłumacząc to wyjątkową tajnością prób ---- zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnie zdanie jest pożywką dla wszelkiej maści rusofobów szukających tu sensacji.

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 08:44

Ciekawe. Po co ewakuowali mieszkańców lądu przy próbach morskich. Czyżby strzelali w stronę lądu bo dalej nie są w stanie trafić w ruchomy cel na morzu?

yaro
czwartek, 9 lipca 2020, 19:14

Bo chodzą słuchy, że nie tylko Cyrkon będzie testowany ale i Buriewiestnik ....

piątek, 10 lipca 2020, 12:24

A gdzie te słuchy chodzą? Bo o kuriewiestniku słuch zaginął po pamiętnym łupnięciu w Archangielsku, podobnie jak o Szkwale po zatopieniu Kurska.

Hanys
środa, 8 lipca 2020, 23:46

Bardzo wątpliwe żeby Rosja zdecydowała się po prostu Ukrainę rozjechać czołgami i zbombardować, raczej kwestię ukraińską Rosja rozwiąże politycznie, taka wojna to wymarzony scenariusz, ale dla USA i żeby do niej doszło, to nie wiem co by Ukraina musiała odwalić, chyba spróbować ostrzelać most krymski, albo inne terytorium FR, oczywiście Rosja do takiej wojny jest gotowa i ma plany interwencji na Ukrainie, ale to ostateczność. I żadnej Ukrainy w NATO Rosja też tolerować nie będzie. Nie liczcie na to że Ukraina kiedykolwiek wejdzie do NATO, nie ma takiej opcji i te wojska tego przypilnują.

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 10:57

Chociaż jedną mądra osoba która nie mówi jak Rusofob :)

bender
poniedziałek, 13 lipca 2020, 17:18

Niewłaściwe użycie wielkich liter jest bardzo charakterystyczne dla moskiewskich "patriotów".

wtorek, 14 lipca 2020, 05:38

I dla wielbicieli chamburgerow, z Devim na czele.

bender
środa, 15 lipca 2020, 10:25

Popracuj nad ortografią. Może będzie Ci łatwiej, gdy zrozumiesz, że korzenie nazwy hamburger sięgają XIX wiecznego Hamburga, a nie biblijnego Chama, syna Noego.

Adam S.
czwartek, 9 lipca 2020, 08:08

Zdecyduj się więc, czy jest "bardzo wątpliwe", ze Rosja zaatakuje Ukrainę, czy "Rosja nie będzie tolerować" Ukrainy w NATO - bo te dwa zdania są sprzeczne. Ukraina idzie do NATO, bo nie ma innej drogi do bezpieczeństwa kraju.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:08

Ukraina do nikąd nie idzie a jej opowieści o "drodze do NATO" są "mydleniem oczu". Zresztą jakiekolwiek zbliżenie Ukrainy do NATO jest blokowane przez Węgry ze względu na dyskryminację węgierskiej mniejszości narodowej przez władze Ukrainy.

spoko
czwartek, 9 lipca 2020, 21:26

Ukraina ma chyba w Konstytucji zapisane Kurs na UE I NATO Pamietam jaki byl \kwik\ przed wprowadzeniem systemu bezwizowego dla Ukrainy Takie HeHe cigle pisalo nigdy nigdy to sie nie stanie A powiedziales dla Orbana kto podpalil Wegierski dom na Zakarpaciu chlopcy z Polski o takich samych popgladach politycznych jak twoje A one sa jasne Moskwa Moskwa ponad wszystko Wystarczy poczytac twoje posty

HeHe
piątek, 10 lipca 2020, 09:51

Po pierwsze to Ukraina może zapisać kurs na UE i NATO nawet w akcie urodzenia każdego Ukraińca a będzie to miało taki sam realny wpływ jak wpisanie go do konstytucji :) Po drugie to nigdy nie komentowałem wprowadzenia systemu bezwizowego dla Ukrainy. Po trzecie to po polsku pisze się "powiedziałeś Orbanowi" a nie "powiedziałeś DLA Orbana" a Orban bardzo dobrze wie kto dyskryminuje ,mniejszości narodowe na Ukrainie i dlatego Węgry blokują zbliżenie Ukrainy do UE i NATO.

spoko
piątek, 10 lipca 2020, 15:17

HeHe Udzielasz sie na forum od 2014 zapomiales co pisales na innych portalach? Jestem ciekawy czy Orban wie kto podpala Wegierskie Domy na Zakarpaciu ?

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 10:58

Tak na pewno dojdzie..... Twoja znajomość polityki mnie " zachwyca"

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 17:48

Największe znajomości o polityce wykazują tu osoby, ktiry h wpisy trudno nazwać nie rusofilskimi. Ale rosofobem jest być źle, za to rosofilem w Polsce być wspaniale.

Victor
czwartek, 9 lipca 2020, 06:14

Jak będzie wam potrzebny pretekst do ataku to sobie go znajdziecie. Lub wyprodukujecie. Lub zielone ludziki znowu kupią sobie czołgi w każdym sklepie. Co do Ukrainy w NATO to nie chce jej samo NATO więc się nie martw. Za to twoje podejście do kwestii praw innych narodów do podejmowania samodzielnych decyzji jest bardzo pouczające.

kj1981
czwartek, 9 lipca 2020, 04:13

A jaki problem dla Rosji zorganizować coś w stylu operacji gliwickiej? I pretekst do wojny gotowy.

No
czwartek, 9 lipca 2020, 12:57

Albo Majdan. Scenariusz gotowy. Zachód pokazał jak to się robi

spoko
czwartek, 9 lipca 2020, 21:32

Masz na mysli majdan w Moskwie czy Kijowie

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 17:50

To na majdanie ktoś zaatakował Rosję. A to co chcą... Zawsze od Rosjan czegoś ciekawego się można dowiedzieć.

A.
czwartek, 9 lipca 2020, 00:48

Tak, przecież od lat Ukraina prowokuje Rosję, stąd się wzięło zajęcie Krymu i Donbasu.

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 10:59

Dokładnie

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 08:46

Rosję prowokuje każdy naród i kraj który nie jest w granicach Rosji lub nie służy rosyjskim faszystom.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:19

Prowokuje swoim istnieniem.

Donald Jr Trump
środa, 8 lipca 2020, 23:42

Ruskich nie Rosyjskich. I jakie to czołgi... Może dla WP to czołg ale nie dla prawdziwego przeciwnika a o tych samolotach nie wspomnę z litości :P

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 11:01

Rosyjskie samoloty są najlepsze na świecie wraz z grippenem a czołgi... No zależy. Te nowe są najlepsze na świecie

Anty rusofil
czwartek, 9 lipca 2020, 17:52

Hahaha. Jesteś dobry rusofilek. Ale tak darmo czy Ci płacą za te brednie?

Skoczek224
czwartek, 9 lipca 2020, 05:18

Racja! Czterdzieści ton stali z doczepioną armatą 125mm, pomnożone przez tysiąc -to pikuś dla zwykłego miecza świetlnego...

mc.
środa, 8 lipca 2020, 23:11

Dla rosyjskich trolli - może to skomentujecie: Komisja śledcza ds. konfliktu w Syrii z ramienia ONZ opublikowała 7 lipca raport, w którym uznała rosyjskie i syryjskie działania w prowincji Idlib za zbrodnie wojenne. Śledczy zwrócili uwagę, że bombardowania zabiły tysiące ludzi i zmusiły do ucieczki około miliona.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 21:39

Amerykanskie bombardowania nie zabijają? To po co bombardoować?

Paragraph23
czwartek, 9 lipca 2020, 11:46

@mc. A moze skomentujesz to: . . Międzynarodowy Trybunał w Hadze stanął w obronie swoich pracowników, na których Prezydent Trump nałożył sankcje ekonomiczne i podróżne za prowadzenie dochodzenia mającego ustalić, czy rzołnierze amerykańscy dokonali zbrodni wojennych w Afganistanie.

Whiro
czwartek, 9 lipca 2020, 17:54

Rosja szybko załatwi wszelki komisje tak jak załatwia sprawy z wada.

czwartek, 9 lipca 2020, 05:52

Komisja ONZ zarzuciła USA zbrodnie wojene w Afganistanie komisję mają to do siebie że kto płaci to to co chce dostanje

mc.
czwartek, 9 lipca 2020, 11:54

Czyli Rosjanie zapłacili za raport w sprawie Afganistanu ? Bo tak należy rozumieć to co napisałeś.

fop
środa, 8 lipca 2020, 22:51

Jak Kijów może obawiać się rosyjskich ćwiczeń, jeżeli jeszcze dwa dni temu chciał swoimi supernowoczesnymi rakietami zniszczyć rosyjski most w cieśninie kerczeńskiej... Ukry tradycyjnie sami sprowokowali a teraz lament i płacz...

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 11:02

Dokładnie

Anty Rusofil
czwartek, 9 lipca 2020, 08:49

Rosja sprowokowała już NATO tyle razy że dawno nie powinni istnieć. Ale carowi wszystko wolno bo ma przecież atom.

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 11:03

Mam pytanie. Bo niektórzy pisza dla śmiechu komentarze na odwrót. Jak np. morze białe. Ty też właśnie taki napisałeś.

Anty rusofil
czwartek, 9 lipca 2020, 17:58

Nie, ja tylko próbuje uzmysłowić wam że wypisywanie bredni że trzeba napaść Ukrainę bo podobno groziła ze zniszczy ten most, de fakto na terytorium Ukrainy, to taka głupota jaka ja napisałem potem. To Rosja za realne groźby w stosunku do innych powinna być atakowana non stop.

John Wayne
środa, 8 lipca 2020, 23:45

"fop" masz tok myślenia niczym demolud. Pewnie jesteś zza Uralu :)

Raptor
czwartek, 9 lipca 2020, 09:14

Upaincy coraz lepiej piszą po polsku. Faktem jest że ukraina straszyła pociskami a teraz....

Sarmata
piątek, 10 lipca 2020, 03:31

Żeby dostac Polskie obywatelstwo muszą zdac egzamin z języka polskiegp. No chyba że napiszą do Dudy wtedy on daje im od ręki obywatelstwo.

Whiro
czwartek, 9 lipca 2020, 18:00

Ukraina straszyła pociskami których nie ma praktycznie w linii bo tak napisał jakiś durny dziennik? To przykład jak łatwo was zmanipulować i nakierować.

autor widmo
czwartek, 9 lipca 2020, 21:29

Jakiś durny ukrainski dziennikarz.A tu co niektorzy twoi ziomale popuszczali po nogach z radości.

ekonom
środa, 8 lipca 2020, 22:45

Jedno proste pytanie - cała ten bajzel z majdanem było o odrzucenie umowy stowarzyszeniowej z UE - no i gdzie ta umowa? gdzie Ukraina w UE? - proste pytanie prosta odpowiedź. Urainy w UE nie będzie w przewidywanej przyszłości. Ten kraj istniej TYLKO DLATEGO że każdy kto mógł wyjechał do pracy do Polski czy Niemiec albo do Rosji a reszta rodziny żyje z przesyłanej kasy. Państwo żyje z datków - podatków nikt nie płaci, korupcja jak była tak jest, demokracja to parodia - kolejne zmarnowane lata i rewolucje. Jak się skończą dotacje - to skończy się Państwo i trzeba będzie na kolanach do Rosji. Ukraina żyła z handlu z Rosją , ich przemysł produkował na potrzeby Rosji, - teraz nawet śmigłowce kupują z "zachodu" , Antonov w zasadzie nie istnieje, i tak jest z wszystkim. Zostaje węgiel.

Adam S.
czwartek, 9 lipca 2020, 08:14

Same bzdury. Umowa stowarzyszeniowa działa i ma się dobrze, PKB rośnie nawet w warunkach rosyjskiej agresji, a etap wyjazdu ludzi za pracą jest normalnym etapem rozwoju kraju - przez to przechodziły wszystkie kraje europy środkowej, także Polska, kraje bałkańskie i Turcja. Co do demokracji - jest dużo lepiej niż za Janukowycza:) Postsowieckie zniszczenia Ukraińcy będą nadrabiać jeszcze z pół wieku. Ale na to nie ma rady.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:16

Sytuacja wszyśtkich krajów Europy środkowej miała się nijak do sytuacji Ukrainy która jest skorumpowana do szpiku kości oraz jest własnością garstki oligarchów. Jeżeli chodzi o demokrację to nic się nie zmieniło i sami Ukraińcy nazywają swoją demokrację AUTOBUSOWĄ od autobusów które na wybory przywożą kupionych przez oligarchów "zwolenników". Takie rzeczy NIGDZIE w Europie środkowej się nie działy. Jeżeli chodzi o umowę stowarzyszeniową to została podpisana ale nie ma jej żadnych namacalnych, konkretnych efektów

Czesiu 112
czwartek, 9 lipca 2020, 19:26

Nie pamiętasz co jeszcze w końcówce lat 90 tych wyrabiał Kulczyk senior, jak urosła nagle fortuna Czarneckiego i jak bieda i bezrobocie roku 2001 współistniało z puchnacymi portfelami rodzimych oligarchów

tagore
piątek, 10 lipca 2020, 09:55

Porównanie polskich marionetek do oligarchów to niezrozumienie faktu działalności w imieniu i na rzecz tych ludzi.

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 18:03

Skąd ty wiesz jaka jest korupcja na Ukrainie? A w Polsce policja o urzędnik nie brali w łapę i nie biorą? A w Rosji nie ma korupcji? Nie rób z siebie bardziej zindoktrynowanego niż jesteś.

fifi
czwartek, 9 lipca 2020, 21:34

W tok fm jest taki cykliczny program z cudzoziemcami mieszkajacymi w Polsce. Dziewczyna z Ukrainy studiująca w Krakowie na pytanie co ją w Polsce najbardziej zaskoczyło odpowiedziała-że nie trzeba dawać łapówki przy egzaminie.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 21:28

Nie masz zielonego pojęcia o tym jak skorumpowana jest Ukraina. W porównaniu z tym Polska była i jest przedszkolem korupcji. Pojedź na Ukrainę RAZ (powiedzmy na tydzień), porozmawiaj z Ukraińcami a wrócisz "zindoktrynowany" tak samo jak ja :)

spoko
piątek, 10 lipca 2020, 15:28

Najlepsze bylo jak ruski propagandzista pokazal pozycje Ukrainy w rankingu korupcji a obok zaraz byla Rosja

piątek, 10 lipca 2020, 12:28

Rosja jest mniej skorumpowana?

Antex
piątek, 10 lipca 2020, 15:07

w Rosji nieco bardziej dba się o pozory niż na Ukrainie - bo na najniższym szczeblu ludzie boją się wyższej władzy.Na Ukrainie tego szacunku/strachu dla wyższej władzy nie ma ... więc i korupcja większa.

Daniel740
środa, 8 lipca 2020, 22:03

To teraz Ukraina zostala pozostawiona sama sobie Tak jak polska podczas WW2 A wszyscy mieli czy też mają tyle umów o pomocy w razie agresii ze strony innych panstw itp. Komu tu na czym zależy i dlaczego Kto pociąga za sznurki

Sarmata
piątek, 10 lipca 2020, 03:34

Ukraina nie ma i nigdy nie miała sojusznikow więc z jakiego powodu chce od kogos pomocy?

spoko
środa, 8 lipca 2020, 21:39

Jak na razie to mamy wojne na tym forum Zlecialo tu sie cale prokremlowskie towarzystwo wspolnej adoracji A historia potoczy sie tak ze Ukrania wyrwie sie z kremlowskich objec wejdzie w zachodnie struktory oczywiscie zajmie to lata Tak ze kremlowskie trole czeka was dluga i wyczerpujaca praca

fifi
czwartek, 9 lipca 2020, 21:35

Lata świetlne. Przyjmując że sie nie rozleci.

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 11:05

Haha. Poprawiłeś mi humor Hahahahah

czwartek, 9 lipca 2020, 05:54

Odezwał się największy trol

Antysrutnik
czwartek, 9 lipca 2020, 01:05

~spoko`brygady sieciowe Kremla ( sputnikowcy) sami się ośmieszają na polskich forach

Reaper
czwartek, 9 lipca 2020, 12:10

Prędzej polscy turbopatrioci szerzą i cementują niewiedzę i myślenie rzyczeniowe.

spoko
czwartek, 9 lipca 2020, 21:38

Co drugi prokremlowski trol robi podstawowe bledy gramatyczne Zyczeniowe a nie rzyczeniowe Za co wam tam placa?

czwartek, 9 lipca 2020, 15:15

Na polskich forach, nie rosyjskich. Różnica?

KARA SELIM
środa, 8 lipca 2020, 21:27

SPOKOJNIE.. .. moi Lipkowie z nad granicy pomogą i wystawimy jeden tiumen ... trzy czambuły ( 300 tatarów) coby chronić Przenajświętszą Naszą Królowę Polskę ..

easyrider
środa, 8 lipca 2020, 20:51

Co Rosji pozostało innego niż ponapinać się na arenie międzynarodowej? Konkurencyjnej do Zachodu czy Chin gospodarki nie zrobią. Demografii nie zmienią. Idą kursem zbliżeniowym do upadku. Podobnie jak Zachód. Tylko Zachód nieco inną drogą.

KNP
czwartek, 9 lipca 2020, 10:41

W punkt. Notabene połowa Polaków nie boi się, że jeden z kandydatów zrobi z Polski Sodomię i Gomorię.

werter
poniedziałek, 13 lipca 2020, 17:16

Andrzejek z Kaczorem już zrobili w Polsce NSDAP + Gestapo cyrk Monty Pythona. Nie martw się Sodomą i Gomorą. Po nich przyjdzie potop który zatopi cyrkowców i sodomistów.

Wojtek35
środa, 8 lipca 2020, 18:57

Sytuacja młodej Ukrainy przypomina Polskę w 1939.

środa, 8 lipca 2020, 22:07

Ta wiecznie młoda Ukraina. I tak od 30 lat

fifi
czwartek, 9 lipca 2020, 21:41

Ja bym nawet,patrzac na efekty powiedział niedojrzała :).

środa, 8 lipca 2020, 21:21

Ukrainy nikt z zachodu atakował nie będzie tylko dostarczał wsparcie do walki z najeźdźcą

Hanys
środa, 8 lipca 2020, 23:34

Kipeski interes, bo ta wojna trwałaby może 2 tygodnie max, a pomoc z zachodu byłaby zniszczona po prostu przez rosyjskie lotnictwo.

mc.
czwartek, 9 lipca 2020, 10:20

Jasne, jak by nie wychodziło to można powtórzyć manewr Marszałka Żukowa - zrzucić bombę atomową, a po 20 minutach wysłać swoje dywizję do ataku (przez opad promieniotworczy).

Sarmata
piątek, 10 lipca 2020, 03:38

To samo robili amerykanie na pewnej wyspie. Na dodatek USA zabiło cywili w dwóch miastach w Japoni, kobiety , dzieci. Coś tak z 200.000, do tego kilkaset tysiecy umarło z róznych choorób spowodowanych radiacją.

fifi
czwartek, 9 lipca 2020, 21:42

Amerykanie robili podobne numery.Albo nie wiesz,albo udajesz że nie wiesz.Obstawiam to drugie.

spoko
wtorek, 14 lipca 2020, 06:19

Fifi Nigdy tego nie roili z Polakami tyzryty sowiecki bercie

easyrider
środa, 8 lipca 2020, 20:48

Sugerujesz, że podpiszemy Pakt Czaputowicz-Ławrow, zaatakujemy Ukrainę, wspólnie ją rozbierzemy a potem napadniemy na Rosję?

spoko
czwartek, 9 lipca 2020, 21:40

Sugerujesz, że podpiszemy Pakt Czaputowicz-Ławrow, zaatakujemy Ukrainę, wspólnie ją rozbierzemy a potem napadniemy na Rosję? A potem nie napadniemy na Rosje tylko Rosja wyzwoli Ukraincow jak 1939 :)))

Józef
środa, 8 lipca 2020, 18:50

Ukraińcy do broni bo wszystko jest możliwe z odsieczą prędzej czy później będziemy musieli wam przyjść

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:19

Chyba że masz na myśli siebie z rodziną.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:44

Chyba ty.

rezerwa 79
środa, 8 lipca 2020, 22:17

????

czwartek, 9 lipca 2020, 08:20

słyszałeś: na poligon.

ppp
środa, 8 lipca 2020, 20:59

Polak raczej by tak nie napisał a szczególnie po wydarzeniach z Wołynia .

kj1981
czwartek, 9 lipca 2020, 04:18

Co wy ciągle z tym Wołyniem? To było 70 lat temu - najstarsi uczestnicy albo już poumierali, albo zaraz umrą...

Oleg
czwartek, 9 lipca 2020, 09:59

Naeobanderyzm poki co odradza sie wiec kto da gwarancje ze jie beda tego chcieli powtorzyc?

Adam S.
czwartek, 9 lipca 2020, 13:01

Chłopie, odradza się tylko Tobie w głowie. Nacjonaliści na Ukrainie w ostatnich wyborach nie przekroczyli 5% progu wyborczego. Ja wiem, że moskiewskie trole nazywają banderowcami wszystkich Ukraińców, którzy śmią mówić o niepodległym ukraińskim państwie, ale trochę dystansu do moskiewskiej propagandy trzeba zachować. Bo według niej także wszyscy Polacy to "faszisty" i zdrajcy, bo nie chcą żyć pod "słowiańskim" Carem.

tagore
piątek, 10 lipca 2020, 10:07

Tylko dlaczego polityka Państwa ukraińskiego wobec sąsiadów i mniejszości etnicznych oraz religijnych jest oparta o idee tych ukraińskich neonazistów?

Jerzy
czwartek, 9 lipca 2020, 12:38

Nie powtórzy się z prostego powodu - tamta "rzeź" to pokłosie ludobójstwa Stalina w latach 30-tych na Ukrainie. Ludzie obserwujący śmierć swoich bliskich, rodzice zjadający swoje dzieci z głodu, dzieci zjadające starych rodziców, sąsiedzi wyłapujący dzieci sąsiadów by zaspokoić głód... Taki los zgotował Ukrainie Stalin. Miliony zmarłych i pomordowanych Ukraińców. Taki koszmar zostawił ślad w psychice narodu, dlatego dziesięć lat później znieczulica na ludzkie cierpienie zebrała takie żniwo. Odpowiada za to Stalin, ludobójstwo na Wołyniu to "dziecko" Stalina. Teraz nie ma takiej skazy w psychice ludzi, więc TAKA historia ma małą szansę na powtórkę, choć incydentów nie można wykluczyć (zawsze znajdzie się grupa psychicznych popaprańców, np. "ukształtowanych" przez Kreml).

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 19:03

Brednie, ukraincy z Wołynia nie wiedzieli nawet co działo sie po drugiej stronie granicy.Na Wołyniu przed wojną rządził wojewoda który nie pozwalał ,na pacyfikacje ukrainskich terrorystow i tym samym na Woołyniu banderowcy rządzili.Wojewoda nie doczekał roku 1943 bo umarł wczesniej ale banderowcy wymordowwali mu połowe rodziny, Tak sie konczy miłosc do ukrainców. Rosjanie ostatecznie rozwiązali problem banderyzmu u siebie i u nich ukrainców NIET. Polacy byli miekcy i banedrowcy ostatecznie rozwiązali problem Polski.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 15:09

Za bestialskie ludobójstwo na Małopolsce Wschodniej, Wołyniu i Polesiu odpowiadają TYLKO I WYŁĄCZNIE Stepan Bandera, Roman Szuchewycz oraz ich krawe zbiry. Głód w latach 1932-1933 nie ma z ludobójstwem dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich w ltach 1943-1944 NIC WSPÓLNEGO. W latach 1932-1933 zachodnia Ukraina była terenem II RP oddzielonym NIEPRZEKRACZALNĄ podówczas granicą z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad a więc jakikolwiek wpływ głodu na dokonane 10 lat później ludobójstwo jest WYKLUCZONY. Ponadto w wyniku wielkiego głodu zmarło na terenie ZSRR 11 milionów ludzi, z tego 4 miliony na Ukraińskiej SRR. Reszta to mieszkańcy Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Republiki Radzieckiej Kazachstanu oraz Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i proszę nie próbować "rozmydlać" odpowiedzialności ukraińskich nacjonalistów za masową zbrodnię w latach 1943-1944 i przerzucać jej na najsłynniejszego Gruzina na świecie. To się nie uda.

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 18:10

Jak już tak to wszystko wytłumaczyłeś to powiedz mi kto był winny za mordy Polaków na Wołyniu w latach 2937-39. Bo rozumiem że nie Rosja. Oni na kleye przyjmą tylko zwycięstwo nad faszyzmem. Ale ten faszyzm też zwyciężył znany gruzin a nie Rosja. I co ty na to?

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 21:44

Uprzejmie informuje że mamy dopiero rok 2020 i my nie wiemy kto jest winny mordów na Polakach w roku 2937. To bardzo zła wiadomość. Tylko skąd ty wiesz że w roku 2937 na Wołyniu będą znów Polacy? To dobra wiadomość.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 21:37

NAZISTOWSKIE Niemcy zostały zwyciężone przez SOWIETÓW czyli wszystkie narody wchodzące w skład byłego Związku Sowieckiego a nie przez Dżugaszwilego. Rosji wtedy nie było jako podmiotu prawa międzynarodowego a istniała jako Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka - składowa ZSRR. Nie słyszałem o żadnych morderstwach Polaków na Wołyniu w latach 1937-1939. Wołyń był wtedy częścią II RP a więc ... ?

Antex
piątek, 10 lipca 2020, 12:11

w 1938 r to Polacy wyburzali prawosławne cerkwie ... jeden z największych sanacyjnych idiotyzmów.

Sarmata
środa, 15 lipca 2020, 20:01

Bardzo dobre robili bo wyburzanie było wtedy gdy w cerkwi znaleziono składy z bronią i amunicją. I akurat na Wołyniu niestety tego nie robiono bo wojewoda kochal ukrainców. Oni za to w czasie wojny wymordowali mu pól rodziny.

A.
czwartek, 9 lipca 2020, 00:20

"Wydarzeniach"? To była rzeź a moja prababcia ledwo z życiem uszła. Ale fakt - Polak by tak nie napisał.

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 09:00

Ale z którego Wołynia. ? W tym 1937-39 twoi bracia z nkwd wymordowali 130 tys mężczyzn na Wołyniu. Dlatego twojej prababci nie miał kto później bronić. Ale jako Polak pewno dobrze o tym wiesz...

tagore
piątek, 10 lipca 2020, 10:09

NKWD mogło działac na Wołyniu dopiero od 17 września 1939 roku.

Oleg
czwartek, 9 lipca 2020, 11:52

Historia potrafi byc przewrotna i ponownie Lwów wróci do Polski

No
środa, 8 lipca 2020, 19:23

Kto?

Oleg
środa, 8 lipca 2020, 19:20

@Jozef moze najpierw niech uderza sie w piers za Wolyn i Malopolske Wschadnia

:)
środa, 8 lipca 2020, 19:16

Kupicie Józefie maść na odciski .I na odmrożenia. I nie czekajcie na PKS.Idźcie już.

Wolfgang
środa, 8 lipca 2020, 18:46

Rosja od dawna rzadza Niemcy ktorzy maja pakt z Chinami w kieszeni. Putin zachowuje sie tak jakby byl pieskiem Berlina. Konflikty na zachodzie oslabia predzej czy później Rosje a wtedy wkravza Chiny. Granica chinsko niemiecka na Uralu to nie fantazja a realny scenariusz. Chiny to najwieksze zagrozenie dla Rosji ale Putin jako niemiecki agent jak Lenin sprawnie steruje skorumpowana elita rosyjska w kierunku zaglady i tak juz upadlego imperium. Polska powinna sie ukladac z Chinami bo to realna szansa aby odepchnac Niemcy i w razie chaosu w Rosji przejac ich czesciowe zasoby terytorialne we porozumieniu z ChRL.

Luis
czwartek, 9 lipca 2020, 11:11

Chiny być może są silniejsze do Rosji... Ale jak Rosja się wkurzy to Chiny i Europa będą kraterem jądrowym

QRF
czwartek, 9 lipca 2020, 16:57

We współczesnym konflikcie zbrojnym wymiana uderzeń jądrowych nie wchodzi w grę. Dlaczego niby Rosja ma się wkurzyć na Chiny? Przecież to przyjaciele są, mają wspólnego wroga USA.

czwartek, 9 lipca 2020, 15:28

Czym?;))))))))

HeHe
środa, 8 lipca 2020, 21:59

Proponuję Enel-Med.

ppp
środa, 8 lipca 2020, 21:26

A tu się waść mylisz . Trudno będzie ruszyć Rosję z tak potężnym arsenałem nuklearnym i kordonem strefą bezpieczeństwa wzdłuż granic z Chinami .

żebrowski
środa, 8 lipca 2020, 20:56

Tak samo myśleli wszyscy w 1941 r. Że Japonia ruszy na ZSRR, a wybrała kierunek południowy. CHRL ryzykuje w starciu z Rosją stratę dziesiątek,a może i setek milionów ludzi w wojnie nuklearnej. Co mieli by zyskać? Bezludną i słabo nadającą się do zamieszkania Syberię? A po co skoro surowce kupują od Rosji preferencyjnie...oczywiście może kiedyś taki konflikt powstanie, ale nie szybko. CHRL wybrało kierunek południowy - Tajwan, wyspy Spratly, kto wie może Singapur.

Xing
piątek, 10 lipca 2020, 16:45

Jak to powiedział kiedyś Mao, on nie boi się wojny jądrowej, bo wie, że pośród rzezi wystarczy by przetrwało przynajmniej 200 mln Chińczyków, by naród się odrodził i zawładnął światem. Skubany, dobrze kombinował - wytrzebiona Europa i USA nie będą miały siły w szybkim tempie odrodzić populacji. Wojna jądrowa, to droga do złotego wieku Azji, w mniejszym stopniu Afryki (choć?)...

Andrettoni
środa, 8 lipca 2020, 18:41

Po co Rosja ma teraz atakować? Poczekają do wyborów w USA i jak Trump przegra, to reakcja USA będzie taka jak przy zajęciu Krymu.

Victor
czwartek, 9 lipca 2020, 05:58

Za to jak Trump wygra to zostawi Ukraińców samych jak Kurdów w Syrii.

Fanklub Daviena
czwartek, 9 lipca 2020, 11:15

I dobrze. Życzę Ukraińcom wszystkiego najgorszego i co mi zrobisz? :)

ten komentarz pewnie nie przejdzie :p
piątek, 10 lipca 2020, 00:59

znajdzie cie po IP i poderżnie gardło?

bc
środa, 8 lipca 2020, 18:05

Odpowiednik około sześciu natowskich Dywizji plus desant czyli obecne armie Polska i Niemiecka razem wzięte...

yaro
środa, 8 lipca 2020, 17:36

Czyli ekspert autor artykułu mówi, że we wrześniu Rosja napadnie a Ukrainę. Piknie portal def24 już chyba traci ostatnie pokłady finezji. Bywało śmiesznie ale teraz robi się żałośnie.

Reaper
czwartek, 9 lipca 2020, 12:13

Eee, to nie to samo co amerykańskie Soviet Military Power z początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zaraz już ZSRR się odrodzi i najedzie Europę i zatrzyma się dopiero na Atlantyku.

spoko
środa, 8 lipca 2020, 20:38

Nie zagladaj tutaj i masz sprawe rozwiazana

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 19:06

Zrobiła to wcześniej zabierając Krym, i atakując wschód Ukrainy(Donbas). Atak pod przykrywką(czy podczas) ćwiczeń to ma być niby Science Fiction?

tia
środa, 8 lipca 2020, 18:45

Zgadzam sie, zawsze wialo tu solidna rusofobia, nieuzasadniana mania wielkosci i poczuciem wyzszosci w stosunku do Rosji i Rosjan jak i rownie nieuzasdnionym uwielbieniem dla dymajacych Polske w zadek USA. Ale im dluzej tem portal znam tym mniej chce mi sie go czytac. Jest coraz gorzej jakby juz kompletnie wszelkim pseudo-ekspertom udajacym redaktorow mozgi sie polasowaly...Zadaje sie ze dla arykolow militarnych i newsow zmienie strone na jakas amerykanska, nawet najbardziej skrajne i faszyzujace nie sa az tak bezmyslne w rusofobii.

Antysrutnik
czwartek, 9 lipca 2020, 06:45

Panie~ tia~ czy raczej Wania nie musisz wychodzić na defence 24 zostań na swoim sputniku.Nikogo nie obchodzi zdanie polofoba.

Adam S.
środa, 8 lipca 2020, 21:41

Przecież napisali wyraźnie, że rosyjska agresja na Gruzję, zajęcie Krymu i późniejsze zajęcie Donbasu nastąpiło właśnie po podobnych "ćwiczeniach". Teksty o "polasowanych mózgach" i "rusofobii" niczego tu nie zmienią. Istnieje konkretne ryzyko rosyjskiej inwazji i pierwsze, co należy zrobić, to na chłodno ocenić jego wielkość. Moim zdaniem ryzyko pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę jest mniejsze, niż w roku 2014, gdy Rada Federacji jednogłośnie wydała zgodę na rosyjską inwazję. Wtedy ryzyko szacowałem na 50/50. W tej chwili 25/75, bo Ukraina ma dużo silniejszą armię niż wtedy. Ale wciąż jest to ryzyko realne.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:22

Przede wszystkim to rosyjskiej agresji na Gruzję NIGDY nie było. Była za to gruzińska agresja na Osetię Płd. i Abchazję co stwierdziło OBWE oraz komisja UE które Gruzję nazwały agresorem w tej wojnie.

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 18:51

Nie było rosyjskiej agresji na Gruzję? Ale za to napisałeś prawdę, nie było żadnej gruzińskiej agresji na Rosję. Była na osetie ktira de fakto była terenem zależnym od Gruzji. Chcesz więc coś sprostować czy dalej będziesz robił z siebie cichociemnego?

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 21:49

Nie ma co "prostować" ale można uzupełnić. Osetia Płd. oraz Abchazja odłączyły się od Gruzji w roku 1991 i 1992 na tej samej zasadzie na jakiej Gruzja odłączyła się od ZSRR. Zgodnie z mandatem otrzymanym od ONZ w obu tych republikach stacjonowało 2000 żołnierzy rosyjskich. Osetia Płd. nie była "zależna" od Gruzji tylko do czasu rozpadu ZSRR była częścią Gruzińskiej socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako Autonomiczna Republika Osetii Południowej (w odróżnieniu od Osetii Północnej która była autonomiczną republiką w składzie RFSSR). To piszesz, że robię z siebie "cichociemnego"? Koga zatem ty z siebie robisz? :)

bender
poniedziałek, 13 lipca 2020, 17:01

Jakim znowu mandatem? To, że Rosjanie poubierali bojców w niebieskie hełmy nie robi z nich wojsk ONZ. Zresztą dziś widać po co te przebrania: po to, żeby po latach łgać o rosyjskich wojskach ONZ.

czwartek, 9 lipca 2020, 05:59

Ma pisali to nie znaczy że to prawda

Adam S.
czwartek, 9 lipca 2020, 09:27

Niby co nieprawda? Że Rosjanie robią ćwiczenia, czy że zaatakowali Gruzję, Krym i Donbas? Czego nie rozumiesz, anonimowy komentatorze?

Kiks
środa, 8 lipca 2020, 21:25

Rusofobia to rusycyzm wynikający z ruskich kompleksów. Ja tu słyszę tylko śmiech z ruskich.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:24

A polonofobia i germanofobia to też polonizm i germanizm wynikający z polskich i niemieckich kompleksów?

piątek, 10 lipca 2020, 12:33

Polonofobii prawie nikt nigdy nie uzywa. Rusofobią rzucacie w każdego kto demaskuje wasze kłamstwa i opisuje rzeczywistość (sprzeczną z Rosyjskimi wizjami)

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 19:09

Mania wielkości? Chyba ci się kraje pomyliły. Polska pilnuje własnego podwórka. To Rosja "gra" powyżej możliwości, mieszając się w Syrii czy Libii, a jest biedna. I owszem, Polska ma ambicje, a silna Polska jest Rosji nie na rękę. Trudno. Polska ma większą gospodarkę niż Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś i Litwa razem wzięte. Regionalnie może znaczyć dużo.

Fan daviena, eksperta od AIM-120 z 1973 roku i lopatek turbin widzianych od strony wlotu powietrza w silniku odrzutowym.
piątek, 10 lipca 2020, 04:28

Silna Polska nie jest nikomu na reke. A przeklenstwem Polski, czego dowodzi historia, od zawsze bylo Jej nieszczesne polozenie geograficzna. Zrozum to w koncu.

Tomasz33
piątek, 10 lipca 2020, 12:44

A co napisałem? W kwestii położenia geograficznego to są plsuy i minusy. Plusem jest to że Polska może być hubem transportowym. Stąd też zainteresowanie Polską Chinami.

obalaczbredni
środa, 8 lipca 2020, 22:30

Ekspert od uzbrojenia i gospodarki, który twierdził że Autosan to wielka polska firma o miedzynarodowym znaczeniu -- teraz zabiera się za geopolitykę - ręce opadają.

Tomasz33
piątek, 10 lipca 2020, 09:13

Wymieniłem Autosan jako jedną z polskich firm obok wielu innych, i nigdy nie twierdziłem że jest wielka. Są inne bardziej znaczące. I owszem, interesuję się geopolityką. Brak twojego odniesienia się do poprzedniego mojego komentarza tylko potwierdza trafność stwierdzenia. Więc nie wiem o co ci chodzi.

Fanklub FR
środa, 8 lipca 2020, 19:00

Nikt ci do czytania nie zmusza, odpal sobie Sputnika tam znajdziesz prawdę i tylko prawdę.

Dyletant
środa, 8 lipca 2020, 17:35

Wejście na teren Donbasu i przykładne zlanie którejś z brygad ukraińskich by się przydało. Może to banderom pomoże przestrzegać umów mińskich na froncie i pracę w Radzie Najwyższej nad zmianami w konstytucji przyśpieszy. Bo na razie, ich prezydent jeździ od lat z wyciągniętą ręką po świecie, podpisuje wszystko jak leci, kiwa głową. A gdy wraca, to oni ohoho mocarstwo, obrońcy Europy, któraś tam armia Świata, nie oddamy ani guzika i tego typu duperele.

Victor
czwartek, 9 lipca 2020, 07:18

Umowy mińskie przewidują oddanie kontroli nad granicą z Rosją Ukrainie. Jesteście gotowi?

Wnuk Błochina
środa, 8 lipca 2020, 20:27

A od kiedy kolego zaczniecie przestrzegać zapisów memorandum budapeszteńskiego? Bo jak nie to lepiej zamilcz...

Dyletant
środa, 8 lipca 2020, 22:04

Najważniejszym elementem tego memorandum jest neutralny status Ukrainy. Jeśli ogłasza chęć wstąpienia do NATO, zacieśnia współpracę wojskową i wywiadowczą, to i memorandum pryska. Jeśli ogłaszasz jednego z gwarantów swojej integralności terytorialnej wrogiem, to czego oczekujesz. Wygasa automatycznie.

Adam S.
czwartek, 9 lipca 2020, 09:31

Najważniejszym elementem Memorandum Budapesztańskiego była gwarancja bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Ukrainy, zapewniona przez USA, Wielką Brytanię i Rosję. Czy Rosja uznaje integralność terytorialną Ukrainy, czy zajęła Krym i część Donbasu? Trzeba być szczególnie paskudnym s..synem, żeby zaatakować kraj, któremu gwarantuje się bezpieczeństwo i z którym ma się podpisany układ o przyjaźni. To jest właśnie Rosja.

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 09:31

I to jest powód żeby od razu kogoś napaść i okraść? Wy to zawsze znajdziecie wytłumaczenie rosyjskiego faszyzmu. Jak nie ten coś powiedział, to tamten coś chciał. To takie tłumaczenie jak gwałciciela bo go kobieta krótka spódnica sprowokowała.

Victor
czwartek, 9 lipca 2020, 06:04

Typowo rosyjskie podejście do układów międzynarodowych.

mikol
środa, 8 lipca 2020, 17:15

Rasija Wladimira już leży i kwiczy,straszny kryzys tam jest więc nie mogą pokazać słabości,dlatego robią rajdy tankisty.

ppp
czwartek, 9 lipca 2020, 00:37

Bilans handlowy rzeczywisty Polski z połowy maja 2020 €-69 miliona z połowy czerwca 2020 €-33 miliona , Białoruś w tym samym okresie odpowiednio -324.9 miliona oraz -219.4 miliona , Ukraina odpowiednio -636.5 miliona oraz 417.5 miliona , Rosja odpowiednio 9.31 miliarda oraz 6.2 miliarda , Francja odpowiednio €-3.3miliarda oraz €-5miliarda , Wielka Brytania £-6.7 miliarda oraz £0.31 miliarda , Holandia €6.15 miliarda oraz €3.51 miliarda .Wskaźnik koniunktury w przemyśle w Rosji -6 , w Holandii -15.1, Wielka Brytania -87 , Francja 77 , Polska -19.9 . Dług publiczny do PKB dla Rosji ostatni 14.60 poprzeczny 15.50 Polski ostatni 46.00 poprzedni 48.80 Francji ostatni 98.10 poprzedni 98.10 Holandii ostatni 48.60 poprzedni 52.40 Wielkiej Brytani ostatni 80.70 poprzedni 82.40 Ukrainy ostatni 60.90 poprzedni 71.80 Rzeczywiste rezerwy walutowe Rosja 568.9miliarda Polska 129.1miliarda Holandia 43,031miliarda Eur Francja 217,40 miliarda Eur Wielka Brytania 177,643 miliarda Ukraina 28,516 miliarda Bez komentarza na temat upadającej Rosji

hmm
czwartek, 9 lipca 2020, 09:36

Według tych danych to Białoruś i Ukraina to gospodarcze tygrysy przy których życie w Polsce to porażka. A Rosja to największa potęga i każdy Rosjanin ma na podwórku 2 nowe Mercedesy.

Nnkt
czwartek, 9 lipca 2020, 08:06

Cyfry rzeczywiście śliczne, ale w Polsce (i tych innych biednych krajach) to w każdym szpitalu jest gorąca woda. A Rosji życzę, żeby na razie była tylko w co drugim - i tak będzie świetnie.

złośliwy
środa, 8 lipca 2020, 19:57

Cienkie jak tyłek zagłodzonego ukraińskiego węża.

Kiks
środa, 8 lipca 2020, 21:27

Putin może nie głoduje, ale naród tak niespecjalnie dojada. No chyba, że dla kogoś marzeniem kulinarnym jest tylko słonina.

Waldek
środa, 8 lipca 2020, 17:09

Śmieszna Ukraina ma dużo większe zapasy broni i amunicji jak PL.

szef garkuchni
środa, 8 lipca 2020, 19:20

A co z tuszonką ?

Oka
czwartek, 9 lipca 2020, 01:08

Sala nie maje, groszy nie maje

Marcin
środa, 8 lipca 2020, 17:00

może 11 lipca zrobią porządki? w rocznicę rzezi wołyńskiej byłoby to piękne uczczenie tych wydarzeń.

Anty Rusofil
środa, 8 lipca 2020, 20:31

Może w rocznicę tej rzezi Wołyńskiej NKWD z lat 1937-38.?

tagore
czwartek, 9 lipca 2020, 13:16

NKWD na Wołyniu mogło coś zrobić dopiero po 17 września 1939 roku,wypada trochę poczytać.

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 19:00

Ciekawe. Wołyń wschodni był w RP reszta była w zsrr. Historycznie Wołyń to też okręgi korostenski, szepetowski i nowogrodzki. One nie były w RP.

Pb
czwartek, 9 lipca 2020, 11:36

Dla ścisłości nazywało się to Operacja Polska i nie odbywało się na Wołyniu który był wtedy w RP a na terytorium ZSRR. Co nie zmienia faktu że zamordowali ok miliona Polaków czyli 5 razy więcej niż Ukraińcy na Wołyniu.

środa, 8 lipca 2020, 19:00

A może 17 września ?

Lolo
środa, 8 lipca 2020, 16:52

Polska i Rumunia powinny natychmiast podpisac z Ukraina umowe o wspolnej obronie przestrzeni powietrznej. To sie by rusek zdziwil, jak dostalby kilka razy z F-16 w razie wyskoku. Nasi mogliby pocwiczyc.

Reaper
czwartek, 9 lipca 2020, 12:21

Tjaa, odpieranie napadu powietrznego ze szczelin p-lot najwyżej.

tagore
czwartek, 9 lipca 2020, 12:16

Jak na razie ukraińskie Państwo traktuje swoich sąsiadów bardzo nieciekawie i o żadnej współpracy nie ma mowy.

Bolo
środa, 8 lipca 2020, 22:15

Po jazgocie kremlowskich trolli pod twoim wpisem wnioskuję, że trafiłeś w czuły punkt - koszmarny sen Putina :-) To co napisałeś podpowiada geostrategia i zdrowy rozsądek. Oby sojusz Polsko-Ukraińsko-Rumuński (marzy się jeszcze Białoruś) jak najszybciej stał się faktem. USA słabną (poza tym skupienie na Chinach), a Niemcy biorą przechył na Chiny i Rosję. Sami musimy o siebie zadbać, bo raczej nikt nam nie pomoże w potrzebie.

Adam S.
środa, 8 lipca 2020, 21:46

Miły pomysł, ale mało realny. Bez USA Rosjanie rozjadą Ukrainę, Polskę i Rumunię. A nie o to nam chodzi. Dużo lepszym pomysłem byłoby zorganizowanie wspólnych ukraińsko-amerykańskich ćwiczeń na Krymie ( no co? terytorium Ukrainy ). I niech by Rosjanie próbowali przeszkadzać :D

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 21:52

Rosjanie nikogo nie zamierzają "rozjeżdżać" a więc do niczego nikomu nie są potrzebni Amerykanie :)

julo
środa, 8 lipca 2020, 18:58

W głowie sobie poćwicz - to nie jest zabawa w chowanego .

Eee
środa, 8 lipca 2020, 18:22

Spadaj ukraiński trollu

fifi
środa, 8 lipca 2020, 18:17

Ja się zdziwiłem poziomem twojej inteligencji.Ale nie poddawaj się. Ćwicz.

FIFA rafa
środa, 8 lipca 2020, 20:33

Mongoła trzeba nic gdzie można. Ten złodziejski twór zwany Rosja będzie mordował, napadał i kradł póki będzie istniał.

środa, 8 lipca 2020, 20:07

Fifi jak zwykle w formie. Cud że dwa zdania do kupy złożył...

Kiks
środa, 8 lipca 2020, 21:29

Oni wszyscy to poziom kupy. Sputnikowska drużyna :D

Skik
czwartek, 9 lipca 2020, 03:17

A ty kiksiu jests kolejnym ekspertem od wszystkiego (oczywiscie po Davienie), ktory az dziw bierze, po kompromitacjach na E24 przyszedl tutaj zasmiecac forum.

fifi
środa, 8 lipca 2020, 21:04

Davien w roli adwokata ....bo by nie przeszło.

autor widmo
środa, 8 lipca 2020, 16:40

Co do Gruzji,z tego co pamiętam koflikt zaczął się od gruzińskiego ostrzału. Co do tego miały rosyjskie ćwiczenia?Autor sugeruje że ten ostrzał to też rosyjska robota?Resztę tekstu sobie darowałem.Propaganda łamana przez propagandę,

ppp
środa, 8 lipca 2020, 23:13

Wojna z Finlandią Związek Sowiecki rozpoczął prawdopodobnie opierając się na wzorcach niemieckich tzw Incydentem w Mainili co było pretekstem do wypowiedzenia paktu o nieagresję i późniejszego ataku na pozycje fińskie . To była decyzja Gruzina Stalina , który bezmyślnie wysłał dziesiątki tysięcy nieprzygotowanych żołnierzy sowieckich na umocnione pozycje wojsk fińskich . Wojna Zimowa to pokłosie paktu podpisanego między ZSRR a III Rzeszą o strefach wpływów w Europie . Tutaj nie można dyskutować że to Związek Sowiecki łamał wszelkie normy prawa międzynarodowego . Wojna z 2008 to już całkiem inna historia i raczej chęć podszczypania i wyzwania sprawdzającego dla Rosji . Dla każdego inteligentnego człowieka po oglądnięciu wojowniczych spotów o wielkiej i potężnej Gruzji jeszcze sprzed sierpnia 2008 było wiadomo , że jest coś szykowane przez Saakaszwilego . Wspominając ten spot należy wspomnieć , że był zrealizowany wg podobnych wzorców jak wcześniejsza reklama w Polsce czekolady terravita - taka ciekawostka i indywidualne skojarzenia . Na pewno co jest do sprawdzenia , wiele faktów przed i podczas tego konfliktu wskazuje , że stroną rozpoczynającą konflikt była Gruzja . Problem w tym , że Rosjanie dobrze zdawali sobie sprawę z sytuacji i z tego co się dzieje . Odpowiednio się przygotowali na bieg zdarzeń i na obronę strategicznie ważnych punktów a szczególnie Tunelu Rokijskiego . Kwestią do rozważań i domysłów jest natomiast z jakich pobudek i czyich inspiracji wybuchł ten konflikt . Kto przekonywał i utwierdzał Saakaszwilego , że uda się zaskoczyć stronę rosyjską a pododdziały rosyjskich wojsk nie są zdolne do prowadzenia wówczas działań . Zgromadzenie i użycie przeważających liczebnie sił gruzińskich nad siłami rosyjskimi też świadczy o tym kto rozpoczął ten konflikt - była to Gruzja . Zdarzenia z 7 sierpnia i z poranka 8 sierpnia czyli pierwszego dnia konfliktu ( podparłem się datami z internetu ) wskazują ponownie jednoznacznie , iż stroną atakującą był Gruzja . Popołudniowe wówczas relacje ( dzisiaj potwierdzone fakty o pierwszych starciach między wojskami rosyjskimi i gruzińskimi na terenie zajętym przez Gruzinów w Osetii Południowej ) też na to wskazują kto rozpoczął ten konflikt zbrojny ( lub kto dał naiwnie się sprowokować ) . Zresztą niezależna międzynarodowa komisja do zbadania tego konfliktu to potwierdziła opublikowanym 30 września 2009 roku raportem . Raport ten konkluduje, iż wojna została rozpoczęta atakiem Gruzji, który był niezgodny z prawem międzynarodowym. Żadna setki razy powtarzana propaganda tych faktów nie zmieni w oczach niezaangażowanych emocjonalnie w ten konflikt osób . Inną sprawą jest zachowanie się strony gruzińskiej i reakcja strony rosyjskiej przed konfliktem . Wzajemne prowokowanie i większe wyrafinowanie dyplomatyczne strony rosyjskiej jest oczywiste . Wyraźnie oczekiwali na przebieg zdarzeń i po cichu się do nich szykowali a swoimi działaniami służb medialnych jak też dyplomatycznych i specjalnych zwiększali emocje po przeciwnej stronie . Dzisiaj możemy przypuszczać , że wiele odegrały w tym konflikcie też służby specjalne trzecich stron a szczególnie USA i ich sojuszników . To miał być sprawdzian dla Rosjan po zakończonej II wojnie czeczeńskiej i w sumie kosztem Gruzji . Dalszym ciągiem tych zdarzeń jest też przewrót i wojna domowa na Ukrainie oraz wojna domowa w Syrii czyli konflikty zastępcze na obcym terytorium w celu sprawdzenia gotowości do działań drugiej strony . Polityka międzynarodowa jest brutalna i wyrafinowana i nie ma tam znaczącego miejsca dla słabych . Słabi nie są w stanie zachować własnej niezależności , a Polska raczej też nie należy do silnych państw .

tagore
czwartek, 9 lipca 2020, 12:21

Jeśli Gruzja planowała by zbrojne zajecie Osetii zapewniła by w pierwszym momencie konfliktu zniszczenie tunelu bez tego sprawa musiała by zakończyć się porażką. Akcja Gruzji była sprytnie sprowokowana przez Moskwę. I takiej sytuacji musi obawiać się teraz Ukraina ,na Krymie brakuje wody.

ale odlot
czwartek, 9 lipca 2020, 14:47

No popatrz geniuszu jaki ten Putin czarodziej-psychicznie zmusił Saakaszwilego aby ten dal rozkaz do ataku na Cchinwali rozpoczęty od zmasowanego ostrzału z ciężkich dział i artylerii rakietowej miasta pełnego cywili.

Adam S.
środa, 8 lipca 2020, 21:47

Nie pamiętasz. Konflikt zaczął się od zajęcia przez Rosjan gruzińskiej Abchazji.

wstyd
czwartek, 9 lipca 2020, 14:49

Pojęcia nie masz skąd znalazły się tam wojska rosyjskie. A w bibliotece jest tyle literatury.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:26

To ty po prostu NIE WIESZ. Osetia Płd. i Abchazja oddzieliły się od Gruzji w 1991 i 1992 roku tak samo jak Gruzja oddzieliła się od ZSRR w 1991 roku.

środa, 8 lipca 2020, 19:02

Finlandia też ostrzelała ZSRR doprowadzając do wybuchu tak zwanej wojny domowej, czyż nie?

autor widmo
środa, 8 lipca 2020, 19:27

Finlandia?Polecam książkę M.Solonina 25 czerwca głupota czy agresja.Przeczytasz,może podyskutujemu.A tymczasem,jak ktoś radził zajrzyj do ustaleń poczynionych przez komisję UE.Znowu jak widzę masz problem z wybraniem nicka.

LOL
środa, 8 lipca 2020, 20:35

Jak jesteś taki obczaskany to jeszcze napisz kogo niby ostrzelała Gruzja. Rosję? To była gra która tak miała wyglądać a ty miałeś pisać to co piszesz.

czwartek, 9 lipca 2020, 03:15

Zajrzales w koncu do tych ustalen komisji UE czy nie?

Reaper
czwartek, 9 lipca 2020, 12:25

Nie zajrzy. Takie google-fu to ponad poziom i szczególnie godność turbopatrioty.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:25

Przyłączam się do pytania: Kogo ostrzelała Gruzja? I co to ma wspólnego z Rosją?

wy naprawdę nie potraficie korzystać z komputera czy tylko kleicie głupa?
czwartek, 9 lipca 2020, 14:54

Gruzja głabiku ostrzelała m. in. bazę rosyjskich sił rozjemczych stacjonujących tam od 1992 r. tj. od zakończenia wojny ostetyńsko-gruzińskiej zabijając rosyjskich żołnierzy.

zadużo komputera i kleiku?
piątek, 10 lipca 2020, 12:38

Co baza" rosyjskich sił rozjemczych" robiła na terenie Gruzji? Rosyjscy okupanci sami się nazwali "Rozjemcami" i już? Nie było żadnej wojny osetyńsko-gruzińskiej, bo Gruzja i nikt inny nie uznał niezależności tego tworu.

HeHe
czwartek, 9 lipca 2020, 13:28

Gruzja ZAATAKOWAŁA Osetię Płd. w której zgodnie z madatem od ONZ stacjonowało 2000 ruskich żołnierzy. To był początek konfliktu.

piątek, 10 lipca 2020, 12:39

Osetia to część Gruzji. Nie zapraszała ona "ruskich" na żadne "stacjonowanie".

Whiro
czwartek, 9 lipca 2020, 20:41

Dziwny mandat ONZ. Pozwalać na jednopanstwowa misję rozjemcza krajowi który był de fakto zainteresowany tym żeby zwędzić te tereny pod skrzydła Rosji. To była chyba bardzo ale to bardzo dziwna misja Rosji....

Niuniu
środa, 8 lipca 2020, 16:36

zeus89 - zajęliśmy Zaolzie, nie pamiętasz? Czesi pamiętają. A w 68 zajęliśmy na dodatek jeszcze Pragę. Też pamiętają.

Marek
czwartek, 9 lipca 2020, 14:25

Czesi zajęli Zaolzie w 1919r. Nie pamiętasz? Po zakończeniu DWS chcieli zająć więcej. Też pamiętamy. Tylko, że nie robimy z tego dziś problemu, bo nie mamy po co.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 01:41

Odebralismy Zaolzie które by wpadło w rece Hittlera. A Zaolzie Czechosłowacja zajeła w 1920 roku w czasie gdy Polska walczyla Sowietami, typowy cios w plecy, na dodatek Czesi wtedy wymordowali Polskich pograniczników. Tak że po prostu Polska odebrała swoje.

Kiks
środa, 8 lipca 2020, 21:33

Z ciebie to wyjątkowo mierny, ale jednak szkodnik. W 68 my zajęliśmy Pragę? Może popytaj Czechów co o tym myślą.

tt
środa, 8 lipca 2020, 18:12

z historią na bakier ? To Czesi w 1919 roku podstępnie zajęli polskie Zaolzie czyli polską część Ksiestwa Cieszyńskiego, to wojska radzieckie zajmowały Pragę co nie przeszkadza Rosji grać sprawą Zaolzia udowadniając tym samym że 17.09.39 to wina Polski

Niuniu
środa, 8 lipca 2020, 16:29

Dla czego piszecie kłamstwa na def24 - "atak rosyjski na Gruzję w 2008 roku". Nigdy nic rakiego nie było. Jest raport opracowany na zlecenie UE który jednoznacznie mówi, że to Gruzja zaatakowała Osetię i siły pokojowe FR tam stacjonujące. jedyne o co jest oskarżana FR to "niewspółmierna reakcja". A jak ktoś ma wątpliwości tp w internecie cały czas jest dostępny harmonogram wydarzeń w 2008r. Godzina po godzinie. I to na polskich portalach informacyjnych. Wojnę z Osetią wywołał prezydent Gruzji Sakaszwili licząc, że uda mu się błyskawicznie zająć Cynwalii i zablokuje tunel pod górami Kaukazu łączący FR z Osetią (jedyna droga lądowa). Nie wyszło i poniósł spektakularną klęskę. Tylko dzięki wspaniałomyślności rosjan i medjacji Prezydenta Francji Gruzja nadal istnieje jako niepodległe Państwo. A Sakaszwili oskarżany w Gruzji o nadużycia władzy i inne przestepstwa najpierw próbował zaczepić się na Ukrainie a obecnie przebywa albo w Polsce albo w USA - swojej właściwej ojczyźnie. Obywatelstwa gruzińskiego zresztą się też zrzekł aby móc otrzymać obywatelstwo ukraińskie którego następnie pozbawił go Poroszenko. To ten Kolega i jego życiorys najlepiej pokazuję kto i jakimi metodami rozgrywa byłe post radzieckie republiki.

Wnuk Błochina
środa, 8 lipca 2020, 20:47

Jak zwykle Rosja napadając inny kraj i grabiąc ich tereny jest wspaniałomyślna i sprawiedliwa....

Buniu
środa, 8 lipca 2020, 19:04

Niuniu od kiedy ty tak dajesz wiarę raportom UE ? Gdy raporty tej organizacji są skierowane przeciwko twej Rosji to je wyśmiewasz, więc zdecyduj się.

ppp
środa, 8 lipca 2020, 23:45

Akurat w tym przypadku Niuniu pisze zgodnie z tokiem faktów przedstawianych w tamtym okresie też przez nasze media . Na początku zachłyśnięto się , że to będzie prztyczek w nos Rosji . Nie wyszło i to było wiadome pod koniec pierwszego dnia relacji ! Wcześniej rano natomiast zachłystywano się szybkim postępem wojsk gruzińskich . Dla nawet niezaangażowanych osób było wiadomo , że tam jest coś szykowane już kilka miesięcy wcześniej . Na YouTube prowojenne gruzińskie spoty były łatwo dostępne a opiewanie w nich Wielkiej Gruzji i przedstawianie gruzińskich j żołnierzy jako nowożytnych rycerzy szeroko otwierały oczy oglądającemu ( oczywiście tak przemawiał obraz i sceny - mowa z oczywistych względów dla Polaka już nie ) . Przykro to mówić ale sama się nasuwała myśl kto tam jest wariatem ! Dla tych co to oglądali sama wojna , kto ją rozpoczął i jak się skończyła nie było żadnym zaskoczeniem . Zresztą same obrazki z tego konfliktu były bardzo dziwne!!!

.
środa, 8 lipca 2020, 19:29

Staraj się Davien choc odrobinę twarzy zachować.

Niestety na to juz za pozno.
czwartek, 9 lipca 2020, 03:13

Niestety na to juz za pozno.

yaro
środa, 8 lipca 2020, 18:28

nie licz na to, że Cie tu i na tym portalu ktoś zrozumie bo gdyby choć trochę rozumiał to nie były by użyte słowa "atak rosyjski na Gruzję w 2008 roku".

LOL
środa, 8 lipca 2020, 20:49

Mam więc rozumieć że Gruzja napadła na Rosję? Tow którym miejscu przekroczyli granicę lub które rosyjskie miasto zaatakowali?

Twój sputnik
środa, 8 lipca 2020, 19:05

Dokładnie Finlandia też zaatakowała ZSRR rozpoczynając wojnę zimową.

Kiks
środa, 8 lipca 2020, 21:34

Te wszystkie Niuniu, Fankluby, yaro, roberciki piszczą jak ruscy po łapach dostają.

Dorosnij w koncu.
czwartek, 9 lipca 2020, 03:12

A ty i te wszystkie Davieny, GB, Wanie, widma i inne zlatuja sie jak tylko wyczuja slowo "Rosja". A jak o jakims sukcesie eksportowym, nowym sprzecie uslysza, czy katastrofie ruskiego sprzetu to dostaja szalu. A znowu gdy pojawi sie informacja o katastrofi na przyklad amerykanskiego samolotu, to wtedy cisza albo wywlekany jest atak na Su-57. To jest dzieciaczku zwyczajna propaganda. Dorosnij w koncu i nie kompromituj sie wiecej.

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 20:45

Gdybyś znał historie Polski to może byś to zrozumiał.

Dorosnij w koncu.
piątek, 10 lipca 2020, 04:25

Tak, to wyjasnij co moj komentarz ma wspolnego z historia Polski. Prawda jest taka, ze w wiekszosci tutaj udzielaja sie trolle z obu "stron barykady". Czas start.

piątek, 10 lipca 2020, 12:41

A co tu robią trolle ze wschodniej strony barykady? Nie powinni siedzieć u siebie? W "oseti" :)

wtorek, 14 lipca 2020, 05:34

Tak, tutaj najviecej jest oplacanych hrywnami.

nzunn
środa, 8 lipca 2020, 18:11

tak tak, a w 1939 roku 17 września też Moskwa nie napadła na Polskę tylko przyszła z bratnią pomocą. Jasne.

Antex
środa, 8 lipca 2020, 19:23

No a w 1968 r Sowieci po prostu udzielili pomocy o która prosili Czesi w 1938r . Ze względów organizacyjno technicznych pomoc przyszła po 30 latach.

Zenek blue
środa, 8 lipca 2020, 16:14

Jak mnie pamięć nie myli to jakieś tydzień temu Ukraince straszyli ze zniszczą most krymski i prężyli muskuły z nowa rakieta a teraz obawiają się ćwiczeń trzeba mieć nawalone pod kopuła aby w tak prymitywny sposób prowokować

strateg
środa, 8 lipca 2020, 15:57

w razie czego przykryją ruskich ogniem Wilg i po ruskich

Łukasz
środa, 8 lipca 2020, 15:56

A nie robią ćwiczeń z dialogów technicznych?

pazdrawliaju
środa, 8 lipca 2020, 15:38

Zawsze się zastanawiałem, czy zadaniowani na wschodzie do pisania na tym forum, wierzą, w to co piszą, choć w części, czy to tylko praca w agitce, jak każda inna.

?
środa, 8 lipca 2020, 18:19

A jak z tym jest u ciebie?

złośliwy
środa, 8 lipca 2020, 17:52

Tak jak u ciebie Mykola,choć ty sprawiasz wrażenie wolontariusza.

Kot
środa, 8 lipca 2020, 20:50

Jakoś nie lubię przyjaciół NKWD...

fflyer
środa, 8 lipca 2020, 15:37

A w naszym Inspektoracie Uzbrojenia dalej trwa sielanka i wieloletnie analizy coraz to nowe koncepcje, brak spójności i wieloletniej wizji planowania zakupów a do tego mimo informatyzacji dalej ogromna biurokracja opóżniająca lub blokująca każde sensowne działania. Oby tylko nie brakło nam czasu! Kiedy zostanie wykonana wymiana kadr tejże komórki i kiedy w jej miejsce powstanie zapowiadana Agencja uzbrojenia wraz z nowymi uproszczonymi procedurami dotyczącymi modernizacji SZ RP? Takie działania przypominają albo totalną nieudolność i niekompetencję urzędników albo przypominają wręcz działania sabotażowe z punktu widzenia wielu zatroskanych o Polskę obserwatorów modernizacji naszych sił zbrojnych. Oby tylko wieloletnie zapóźnienia modernizacyjne i organizacyjne nie doprowadziły do tragicznych skutków w naszej obronności i przemyśle bo cały czas niestety nie będzie pokoju w tym naszym rejonie świata.

Adr
środa, 8 lipca 2020, 15:14

W wymiarze strategiczno operacyjnym przypomina to wrzesień 1939...... Mała wojna, tylko Gdańsk lub Donbas czy wielka inwazja.... W drugim przypadku odwrót za przeszkodę wodna wysuniętych z powodów politycznych jednostek...... Przeszkodę która można w rejonie górnego Dniepru na starcie obejść przez Białoruś

Oleg
środa, 8 lipca 2020, 17:42

Omen* 23 Dyktator Białej Rusi narazi się władcy Wschodu -/- Po złudnym dobrobycie nastąpi wielki kryzys – Sterowany ze wschodu bunt utopi władcę we krwi -/- I postawi u władzy innego… Posłuszny woli Mongoła odda mu bez walki swój kraj-/- Opór nielicznych skończy się za górami Europy i Azji- Baran w znaku Barana rozpocznie wojnę dwóch przywódców…. Aż Scytia i Biała i Ruś przypadnie Sarmatom i chanowi Mongołów! Omen* Walki długą nie ustaną, bo gorejący płomień obejmie za jakiś czas; bliskie sobie dwa walczące narody./.. I Krzyk braci południa stanie się krzykiem braci z północy! Nim upłynie druga dekada nowego tysiąclecia - Niedźwiedź przekłuty widłami - będzie się opędzał od swoich i obcych nieprzyjaciół! Przepowiednia;28,92(sześciowiersz) Inwazja Niedźwiedzia postrachem Atlantów! Z ich poparciem przestraszeni Polacy, pod skrzydłami zachodnich orłów, przekroczą wschodni Rubikon Scytii. Galijskie ziemie z przed pierwszej wojny, powrócą na stałe do kraju Sarmatów! Przepowiednia;182,11/sześciowiersz/; Z trzech stron wielki niedźwiedź uderzy na mniejszego brata, Ze wschodu, południa i północy wraz z oddziałami białej Rusi, jego wojska wkroczą na ziemie nędznej i obolałej (chorej) Scytii, Wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do utraty na rzecz Polaków, dwóch byłych królewskich nadgranicznych miast Sarmatów, Skutki nieprzemyślanej decyzji będą ostateczne i nieodwracalne! * Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą, Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska, Uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury, Atlantydzi grożą ,Smok i Wyspy się cieszą

Gryphonid
czwartek, 9 lipca 2020, 12:03

i tak na bazie sukcesów na Wschodzie do władzy w Polsce dojdzie Generał Dyktator przebiegły człowiek który na swój sposób ocali Polskę przed zalewem islamu. Pewnej nocy po podpisaniu "wieczystego pokoju" Chiny napadną na Rosję i dosłownie zjedzą ją żywcem. Od południa będzie inwazja Talibanu ale nie wejdą na ziemie zajęte przez Polskę. Ukraina na zawsze zniknie z map świata ocaleje za to Rumunia. Po wielkiej wojnie dla ktorej zajecie Ukrainy bedzie tylko wstepem Polska osiagnie wielkosc i pozycje nienotowana w czasie najwiekszej potegi Jagiellonow. A to dopiero maly poczatek zmian na Wschodzie :) Jasnowidz przewidzial rozruchy w USA i wyłączenie Ameryki ze światowej rozgrywki w pierwszej polowie wojny.

Oleg
czwartek, 9 lipca 2020, 14:49

Male sprostowanie, on wlasnie bedzie gorliwym krzewicielem islamu w Polsce. Wrzucilem tu male cos z Nostradamusa ze wzgledu na konczaca sie druga dekade

JASIO uspokaja
środa, 8 lipca 2020, 14:50

SPOKOJNIE...koncepcja NATO dopuszcza podejście ćwiczących rosyjskich wojsk Kaukaz 2020...do Wzgórz Seelow..więc wszystko jest ok

Dario
środa, 8 lipca 2020, 14:36

Ciekawe, na Ukrainie zostało wykorzystane zamieszanie związane z Majdanem i zmianą władzy, chwilowym osłabieniem państwa zamieszkami... aby zająć Krym. Gdyby w Polce pojawiły się zamieszki w związku z wyborami prezydenckimi ... czy też mogłoby to zostać wykorzystane jako łatwa możliwość zajęcia strategicznych terytoriów (np. przesmyk suwalski) ? Uczmy się na błędach innych a nie swoich ...

Konrado Desperado
środa, 8 lipca 2020, 15:17

Scenariusz wejścia wojsk Federacji Rosyjskiej, na przykładzie zajęcia rejonu Przemyśla, jest zawarty w książce W. Suworowa "Akwarium". Bardzo podobny scenariusz został użyty w Donbasie, a książka była napisana ponad 30 lat temu.

hau
środa, 8 lipca 2020, 20:58

Rosja całe dekady ćwiczy podboje asymetryczne sąsiednich terenów. Ich propaganda każdą ich napaści wbije w mózgi polonofobów jak niektórzy tutaj i przełoży na ich konieczne działanie lub obronę . Polonofob y tutaj obecne uznają że konieczne było zajęcie ewentualne przez Rosję przesmyku suwalskiego bo ktoś w Gołdapi kopnął psa a on zaszczekał po rosyjsku.

JW 0000
środa, 8 lipca 2020, 14:23

Zamiast tracić całą energię na plucie na Rosjan należy baczniej obserwować ich manewry. Podglądać , podsłuchiwać i wyciągać wnioski. Próbować też kopiować te rosyjskie rozwiązania które są skuteczne i możliwe do szybkiego wprowadzenia w naszej armii.

hmm
środa, 8 lipca 2020, 20:59

Ale nikt w Europie nie planuje napadać na sąsiadów i kraść im ziemi. Jedyny taki pobliski kraj to Rosja. Oni z tego żyją całe wieki.

wielbłąd
środa, 8 lipca 2020, 15:41

Nikt na nich nie pluje. Co do reszty to oczywiste.

sff
środa, 8 lipca 2020, 18:08

na tym forum pluje się przede wszystkim. Ale niedźwiedź leje na to...

środa, 8 lipca 2020, 20:11

My mu plujemy w twarz, a on leje pod siebie. Ciekawe jak tam runet jest propolski?

olo
środa, 8 lipca 2020, 14:00

Niszczyciele czołgów potrzebne są nam "na gwałt" !

Davien
środa, 8 lipca 2020, 16:28

Chciałeś powiedzieć "ubogacenie kulturowe". 1488.

spoko
środa, 8 lipca 2020, 20:48

dziadowstwa tusie nalazlo

Davien
środa, 8 lipca 2020, 19:55

A ten złodziej nick-ów znowu przylazł i udaje innych A Kysz trollu do Olgino.

:)
środa, 8 lipca 2020, 21:06

Ukropny nawyk.Chyba się naraził od twoich kameraden.

Pawełek
środa, 8 lipca 2020, 13:48

Jak to ma się do tego, że nasz MON w 2016 r. zrezygnowało z zakupu 50 Caracali i w zamian zakupiono ilości defiladowe bez offsetu (montażu tapicerki nie liczę), unieważniło przetarg na drony, bo prawdopodobnie wygrałby produkt WBE i w zamian nic, unieważniło przetarg na zakup i wdrożenie BMS, bo prawdopodobnie wygrałby TELDAT i w zamian miał to zrobić PGZ i nie ma nic, program zakupu okrętów Czapla i Miecznik odstawiono na półkę, wybór dostawcy okrętów podwodnych już, już miał być ogłoszony, został odstawiony na półkę, o Narwi nie słyszymy nic, Patrioty za ogromną cenę co najwyżej ochronią Warszawę, reszta słabo. Himmars zakupiony w ilościach defiladowych na 2 salwy, a co dalej? Na manewrach rezerwiści biegali w trampkach i hełmach "orzeszkach". Ludzie, lekko kpicie tu z Ukrainy ale gdzie przy nich jest my? Ich przemysł coś robi, wojsko coś kupuje w przeciwieństwie do nas. Obecne czasy są bardzo niepewne, a my leżymy.

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 16:42

MON podzielił zakup śmigłowców na kilka różnych programów pozwalających lepiej dopasować maszyny pod konkretne potrzeby. Są 4 sztuki dla wojsk specjalnych, 4 AW101 dla MW, i program Kondor na 4-8 sztuk. A to nie koniec bo zapotrzebowanie jest większe. Patrioty to tylko 1 faza, w drugiej będą radary dookólne, niskokosztowe pociski sky ceptor i więcej baterii. Ten program nawet nie jest w połowie. Himars-a też będzie więcej bo dla każdej dywizji potrzeba przynajmniej po 1 dywizjonie. A dywizji jest 4. Były przecież przetargi na mundury, hełmy i buty ostatnio. Polscy żołnierze są wyposażeni. Ukraina to jest w stanie wojny, a przemysł wojskowy odziedziczyła po ZSRR. Szkoda że innych dziedzin przemysłu zarówno Ukraina jak i Rosja nie bardzo potrafią rozwinąć.

Tropiciel
środa, 8 lipca 2020, 14:43

Co do Caracali to nawet nie chodzi o sam zakup tych śmigłowców ale o to że w ramach niego miała powstać fabryka z możliwościami 1:1 jak ta w Francji będąca w 90% własnością rządu polskiego. Zmarnowano szansę na odbudowę przemysłu śmigłowcowego w Polsce. beż własnego przemysłu zbrojeniowego na dłuższą metę daleko nie zajedziemy.

mc.
środa, 8 lipca 2020, 17:04

Fabryka do montażu 25 śmigłowców ?! Nie osmieszaj się. A fabrykę to mieliśmy - nazywała się PZL Świdnik. PO sprzedało ja za ułamek wartości tego przetargu.

Davien
środa, 8 lipca 2020, 19:56

Fabryka do montazu min 50 smigłowców mająca pełne prawa serwisowe i modernizacyjne do tego gfabryka silników i przekładni więc skoncz kłamac po raz setny. A Świdnik nie miał z czym startowac w przetargu, no chyba ze uwazaśz ze Sokół cos by w nim znaczył?

mc.
środa, 8 lipca 2020, 22:07

Sam sobie odpowiedziałeś, a właściwie pokazałeś swoje kłamstwo: "fabryka do montażu". Czyli fabryka czy montaż ? A co do silników "fabryka w Dęblinie". Z tych dowcipów nikt się nie śmieje.

Gnom
środa, 8 lipca 2020, 22:01

Równie merytoryczne a mniej uzasadnione niż zwrot z czasów PRL: "A u was biją murzynów". Jesteś jak Goebels lub specjaliści Stalina: jak tysiąc razy coś powtórzysz to pewnie stanie się faktem. Te inwestycje to tylko opowieści bez podpisanych zobowiązań jak kiedyś LM.

DKD
środa, 8 lipca 2020, 15:30

czy chodzi o śmigłowce, które miały zostać wycofane ze służby we Francji (wycofanie, rozmontowanie, przemalowanie, montaż w PL)? 1:1 montaż :)

Davien
środa, 8 lipca 2020, 19:57

Nie kłamco, chodzi o powstające od zera nowe smigłowce H225M.

tagore
środa, 8 lipca 2020, 15:23

Bajki

Davien
środa, 8 lipca 2020, 19:57

No to do roboty i udowodnij te swoje bajki a nei kłam.

Gnom
środa, 8 lipca 2020, 22:02

A kiedy wreszcie skorzystasz ze swoich rad i sam coś udowodnisz?

środa, 8 lipca 2020, 13:47

Nie mają czego robić tylko ich najeżdżać...czego nie kumają Ukraińcy...chcieli do NATO ,dostali gonga,to samo Gruzja...jeśli NATO jasno stwierdza,że Rosja to wróg...ruscy jak polaczki w39 mają czekać na .... klęskę

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:01

Widzisz ruski trollu ale nie dość ze Ukraina miała NATO gdzies , nei dośc ze była przyjaznie neutralna w stosunku do Rosji to Putin swoja idiotyczna decyzją obudził NATO z letargu, zrobił z Ukrainy kraj tak wrogi Rosji że moga zapomniec by kiedyś to sie zmieniło to jeszcze teraz Ukraina dązy do NATO za wszelka cenę a USA jakby chciało to miałoby bazy na Ukrainei na wczoraj:) Do tego dochodzą sankcje, NS2 zablokowany. No to istotnie"zwycięstwo" Rassiji:)

HeHe
środa, 8 lipca 2020, 22:05

Nie ośmieszaj się "sankcjami" Davienku a Dunole pogadali sobie z Merkel i dali pozwolenie na kontynuację NS 2 zgodnie z wnioskiem NS 2 AG :)

niespodzianka
piątek, 10 lipca 2020, 08:42

Wania Po co oni budują ten NS jak to będzie stało puste, Sankcje działają rewelacyjnie. Nie wież "lokalnej" prasie :) Bankructwo nadciąga wielkimi krokami

Anty rusofil
czwartek, 9 lipca 2020, 20:51

Ciekawe czy taki zadowolony był Putin jak musiał wysłać Żyda Millera żeby przdluzyc kontrakt na transfer gazu z Ukrainą. A zarzekał się Putin że nigdy przenigdy. To potem zaczął na Polskę ujadać klamstwami jak wściekły pies. Musiało kgb ka to ostro zaboleć. Jak myślisz hi hahaha?

Czechow
środa, 8 lipca 2020, 21:11

Davien,Lolo to juz napisał. Nie kordynujecie działań?Straszne burdello macie w tym waszym archeo.Siostry.

aj waj
środa, 8 lipca 2020, 21:09

A USA jakby chciały. Zjednoczone Stany Ameryki .One.A nie ono.

Lolo
środa, 8 lipca 2020, 16:54

KIedy kacap ukradl Ukraincom Donbas i Krym, Ukraina do NATO sie nie wybierala. Konczyl rzadzic putinowski pacholek Januk. Takze Saszka nie podniecaj sie tak. Sowiet chcialby Ukrainy w swoich granicach. Nie te czasy. Nie pokonaliscie ich w Donbasie, zostaliscie z gola d... , a nie "nowosrosja" tak wiec dostalibyscie i gonga teraz.

.
środa, 8 lipca 2020, 19:39

Podciagnij dresy.

No
środa, 8 lipca 2020, 19:33

Muwisz o Ukrainie, czy banderowcach? To wielka różnica. W demokracji, wybory decydują o zmianach. Nie Majdan. To był zwykły zamach stanu wspierany przez zachód

hmm
środa, 8 lipca 2020, 21:09

Taki sam zamach stanu zrobiono u nas. Myślisz że w kraju siedzącym u granic i w kieszeni tak faszystowskiego kraju jak Rosja da się dokonać zmiany kierunku od tak sobie? Zobacz na Białoruś ilu tam Rosja próbuje podstawić swoich kandydatów żeby później z miłością przekazać Rosji Białoruś do zruszczenia i zlikwidowania.

spoko
środa, 8 lipca 2020, 20:57

Tak mowia na Kremlu ty tylko powtarzasz tepa propagande Beda jaja jak Rosja straci Ukraine i to za czasow wielkiego Putina A jak Ukraina dolaczy do UE i Nato to bedzie wycie troli Ps MOWA MOWA MOWISZ MOWISZ Zajmij sie gramatyka

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 16:48

Przecież NATO jest Rosji potrzebne żeby rząd mógł konsolidować władzę i straszyć sojuszem. Na to nigdy nie mówiło że Rosja to wróg bo to organizacja obronna. Zanim Polska przegrała w 1939 roku to kilka ładnych tygodni walczyła, sama. Na 2 fronty jeszcze nikt nie wygrał. Ale w 1920 roku to Rosja poniosła klęskę, i to dużo gorszą. Całe szczęście dla Polski przyszłość jest dużo bardziej jasna, niż dla Ukrainy, Gruzji i samej Rosji. Mówię o sojuszach, obecności wojsk, i rosnącej gospodarce.

powroty
środa, 8 lipca 2020, 13:42

Nic nie będzie, cały wysiłek obecnie dyplomacji rosyjskiej idzie w ukierunkowaniu UE do obrony NS2 i skierowania chociaż symbolicznych kontrsankcji w kierunku USA. Jakakolwiek interwencja zbrojna, zaczepna wszystko by zniweczyła, a Rosja już zdecydowanie dużo zainwestowała w ocieplanie swojego wizerunku dla partnerów zachdonioeurpejskich, by to wszystko stracić przez pokaz siły na tak mało strategicznym odcinku, do tego w pełni kontrolowanym przez swoich "podwykonawców".

Extern
środa, 8 lipca 2020, 15:25

Może czują że to swoista ostatnia szansa na taką akcję. Za parę lat Ukraina znacząco wzmocni się militarnie. Za 3 lata ruszy też Baltic Pipe więc na pewno odpadnie Rosji ze 25% ich wolumenu w handlu gazem jaki przypada na Polskę i Ukrainę. Stracą też ważny lewar nacisku politycznego który my przejmiemy mogąc wtedy hipotetycznie odciąć całą "Przyjaźń". NS2 z woli USA jest już przez nich realnie przegrany. Właśnie praktycznie stracili rynek Turecki zalewany LNG, więc Turkish stream się chyba nie będzie miał szansy nawet zwrócić. A wewnętrzne Rosyjskie prognozy wydobycia ropy naftowej w przyszłym dziesięcioleciu zapowiadają znaczny spadek wydobycia tego surowca z Rosyjskich złóż. Za parę lat Rosyjskie plany ekspansji będą miały już tylko trudniej.

sff
środa, 8 lipca 2020, 18:14

LNG jest złem koniecznym. O ile odbiorca ma przemysł chemiczny to nigdy nie pozbędzie się gazu z rury. Pola norweskie wysychają a to czy Przyjaźnią cokolwiek popłynie zależy wyłącznie od tego czy będą pracowały rosyjskie sprężarki.

Marek
czwartek, 9 lipca 2020, 10:53

Otóż mylisz się. Norweskie złoża może i wysychają. Ruskie sprężarki albo będą pracowały albo nie. Na dłuższą metę jest to bez znaczenia. Złoża hydratów metanu zawierają więcej pierwiastkowego węgla od wszystkich surowców energetycznych jakie były dostępne wcześniej łącznie. Znajdują się one w morzach i oceanach a transportować je najłatwiej właśnie jako LNG.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:29

Prędziej "pola" rosyjskie "wyschną" niż norweskie.

środa, 8 lipca 2020, 20:18

Zło konieczne? To dlaczego Rosja w to wchodzi? Pola norweskie ile to już lat "wysychają" towarzyszu?

tyle
środa, 8 lipca 2020, 14:53

Przy obecnych cenach na światowych rynkach, Gazprom zaczął dokładać do eksportowanego gazu. Wydarzenie spektakularne, bo chyba pierwszy raz w historii tego koncernu. Ropa też dołuje. Rosyjskie władze mają nad czym myśleć.

sff
środa, 8 lipca 2020, 18:15

gazprom nie dokłada

psss
czwartek, 9 lipca 2020, 08:31

Gazprom dokłada i jeszcze kary musi płacić. Nowych złóż brak, a stare na wyczerpaniu. Wieczna zmarźlina rozmarza - powstaje wielkie zagrożenia dla CAŁEJ infrastruktury na dalekiej północy. Robi się nie wesoło.

zeus89
środa, 8 lipca 2020, 13:34

To nie są agresje. Po prostu podczas ćwiczeń żołnierze czasem pojadą za daleko i tak już zostają za darmo opiekując się terenem :)

Mark
środa, 8 lipca 2020, 13:25

Przerażające te komentarze. Grozi nam skrócenie linii frontu i 1000 km a 99% tylko ukry, nie drażnić, itp jakby miłość do totalnego zamordyzmu i biedy była tym czego Polacy najbardziej pragną

spoko
środa, 8 lipca 2020, 21:06

Grozi nam skrócenie linii frontu i 1000 km a 99% tylko ukry, nie drażnić, Mark Po Polsku nie potrafisz ?

Eko
środa, 8 lipca 2020, 16:47

Ukry pisza rucholskie trole. Spadaj do siebie kopiejki zbierać.

daff
środa, 8 lipca 2020, 18:20

Troll numizmatyk.

Gosciu
środa, 8 lipca 2020, 13:10

Hehe, a Polska śpi i udaje że jej nie ma. Zresztą i tak nie mamy armii, która byłaby w stanie choć na jakiś czas wiązać siły przeciwnika do czasu nadejścia naszych sojuszników zza oceanu. Więc może rzeczywiście lepiej się nie wychylać i czekać na rozwój wydarzeń. Niestety w 39 nasza duma i honor do dzisiaj odbija się czkawką.

środa, 8 lipca 2020, 21:14

Niestety w 39 nasza duma i honor do dzisiaj odbija się czkawką

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 16:52

Polska ma wystarczającej siły konwencjonalne żeby żadne obce wojska bez oznaczeń się u nas nie pojawiły. Polska wydaje coraz więcej na zbrojenia, nawet jeśli niektóre ilości sprzętu nie są porażające, to i tak zwiększają potencjał. A ci sojusznicy to już w Polsce są. I są lub będą magazy na sprzęt do którego wystarczy podesłać ludzi, i tarcza antyrakietowa.Jedune co się odbija czkawka to te 44 lata najbardziej niewydolnego systemu czyli komunizmu.

fifi
środa, 8 lipca 2020, 18:23

Większość sprzętu będącego w posiadaniu polskiej armii,to prezent po tym niewydolnym systemie.Tomaszku.

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:03

Nie prezent fifik ale złom którego jeszcze sie nie zdązylismy pozbyć

fifi
środa, 8 lipca 2020, 21:14

Nie zdążyliśmy?A czym to tak waznym był zajęty MON?Organizowaniem ordynariatu polowego?

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 20:55

Był zajęty tym żebyś miał kibel w domu? Bo nie wszędzie jest to ważne...

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 18:56

Nie prezent. Jedynie takie możliwości zakupu wtedy były. Gdyby Polska była po drugiej stronie żelaznej kurtyny, to oddziedziczyła by Leopardy w wersjach 1 i 2, a nie T-72 itp. A Polska gospodarka zaczęła się rozwijać dopiero po upadku komunizmu.

fifi
środa, 8 lipca 2020, 19:41

Gdyby...Jesteś jak dziecko.Aż nie wierzę ze skończyłeś te studia.

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 21:19

Widzę że związek przyczynowo-skutkowy jest ci obcy. Napisałem prawdę. Nie trzeba nad tym długo myśleć.

środa, 8 lipca 2020, 20:20

Ciągle dwuzdaniowo. W ogóle się nie rozwijasz...

Bartłomiej
środa, 8 lipca 2020, 13:09

Spokojnie, Ukraina ma przecież "zabójcę kerczeńskiego mostu".

OrangeBoss
środa, 8 lipca 2020, 12:54

Nie popadajmy w histerię. Rosja zrealizowała swe cele zajmując Krym i republiki w Donbasie. Na minus wyszło im to że Ukraina raczej nie wejdzie już w ich strefę wpływów nigdy. Nie mają powodu by rozpocząć wojnę pelnoskalową z Ukrainą a zatem ćwiczenia z rozmachem które przeprowadzą nie są żadnym zagrożeniem dla Kijowa.

tia
środa, 8 lipca 2020, 19:05

Zdziwilbys sie, obecny prezydent Ukrainy a dokladniej oligarcha ktory go sponsoruje i defacto rzadzi krajem (cos jak kaczor u nast tylko znacznie bardziej) pozbyl sie wedlug doniesien i raportow zludzen co do tzw. zachodu i NATO (byl ich strasznym zwolennikiem). Zorientowal sie juz, ze ani NATO ani zachod nie maja zadnego zmiaru pomagac bardziej Ukrainie czy zapraszac ich do NATO wiec zaczeli, narazie, po cichu wachac sie z ruskim bo to dla nich jedyna opcja. Oczywiscie PO CICHU co by rusofobow i bandreskurwieli nie draznic i wycycakc jeszcze co sie da z hameryki i zachodniej europy ale predzej czy pozniej bedzie co najmnije normalizacja stosunkow mieczy Rosja i Ukraina. Przy czym trolle banderowskiem mozecie sie pluc ile chcecie ale zarowno Krym jak i dodatkow w przyszlosci Donbas pozostana terytorium Rosji. I zadne plucie sie, wyklinanie o onucach i ine tego typu rozbawiajace mnie brednie nic tu nie zmienia.

spoko
środa, 8 lipca 2020, 21:25

Tia jak zwacha sie z moskwa to znow banderowcy go pogonia jak Janukowicza Widze ze bardzo sie napinasz przy pisaniu tekstu wyluzuj

Wnuk Błochina
środa, 8 lipca 2020, 21:17

Miejmy nadzieję że kiedyś ktoś rosyjske Żydki ta waszą butę wybije wam z głowy. Wcześniej czy później.

środa, 8 lipca 2020, 20:04

Ale wiesz nedzny czekisto ze twoje brednie to tylko brednie?

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 14:51

Ale czy ukraina będzie w ogóle istniała za kilkadziesiąt lat? Obywatele ukrainy uciekają z niej na wszystkie strony , do Polski, Rosji, gdziekolwiek gdzie tylko można. Przez okres tych kilkudziesieciu lat ludność ukrainy zmniejszyła się o kilkanascie milionów i cały czas maleje w ogromnym tempie.

FIFA rafa
środa, 8 lipca 2020, 21:20

Rosja wymiera. Jej ludność ma spaść przez kilkadziesiąt lat do 9k 120 mln. Muszą napadać, grabić i zruszczac inne narody bo za niedługo zostaną tam sami muzułmanie, żydzi i Mongoły.

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:05

A iel pzrez te kilkadziesiat lat zmalała ludność twojego Sojuza?? Czyzby nie po ponad 100mln?:))

Kiks
środa, 8 lipca 2020, 15:28

Od ruskich uciekają nawet ruscy. Daj spokój.

moc truchleje
środa, 8 lipca 2020, 17:55

Mykola,wedle sondaży prowadzonych na Ukrainie wiosną tego roku prawie połowa chce wyjechać na stałe. Ale chcieć to nie znaczy móc.

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 17:52

Ale do Ruskich ucieklo już parę milionów ukrainców, poczytaj statystyki, naprawdę czytanie nie boli.

Anty Rusofil
środa, 8 lipca 2020, 21:24

Przede wszystkim tych z Donbasu Ługańska i Krymu? A ilu z nich wyjechało na zachód? Ukraina chciała by się rozwijać i iść na zachód. Niestety ale Rosja ich napadła, ukradła im najlepsze tereny i nie daje im spokoju. Dziwisz się więc że na Ukrainie jest ciężko?

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 23:44

Przecierz napisalem ze dzielni ukraincy uciekają z ukrainy gdzie który może. Uciekają wszedzie, nawet do Rumuni.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:33

Tylko jakimś trafem nie do Rosji.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 11:45

Do Rosji ucieklo wiecej ukrów niż do Polski, szkoda mi ciebie, kompletny brak wiedzy. W Rosji nie muszą nawet uczyc się języka wszyscy na ukrainie znają Rosyjski, ukrainski już niekoniecznie.

piątek, 10 lipca 2020, 12:45

Nie ukrów tylko ruskich. "Ukry jakoś wolą zachód"

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 21:00

Ciekawe czemu wezyscy Białorusini, Bałtowie, Ukraińcy i Polacy do któregoś roku znają rosyjski? Pewno z miłości do wspaniałej Rosji....

Sarmata
piątek, 10 lipca 2020, 03:50

Z takiej milosci jak dzisiejsi uczniowie kochają USA, po prostu szkoła. Taki program. A Bialorusini, ukraincy i Baltowie byli obywatelami ZSRR gdzie urzędowym językiem był rosyjski. Na Bialorusi i ukrainie wszyscy znają rosyjski, młodzi i starzy. Na YT jest film z 2014 roku gdzie ukrainscy heroje z batalionu azov uciekają samoochodem przed ookrązeniem, jak doostali ostrzał to nagle wszyscy zaczeli krzyczec po. ze strachu ......rosyjsku, zapomnieli nagle ukrainskiego. Bo rosyjski był ich pierwszym językiem.

7plmb
środa, 8 lipca 2020, 14:02

A może chodzi o wodę ? Wodę dla Krymu ? Wiadomo że są potężne problemy spowodowane brakiem tejże.Ukraina (i słusznie) nie dostarcza jej kanałem krymskim.Jeśli coś się zacznie to właśnie o to chodzi.

kremówka
środa, 8 lipca 2020, 17:57

Rolnictwem na Krymie trudnią się głównie Tatarzy,wiec...Ci uciskani przez Rosjan.Nie ze Sputnika,z Wprost .

polsg
środa, 8 lipca 2020, 12:48

Wolno im cwiczą u siebie, a nie jakaś zbieranina z całej Europy pałęta się po polskich ziemiach jako jakis "defender" .

alab
środa, 8 lipca 2020, 12:41

dobrze, że epidemia covid-19 już się w Rosji skończyła. A nie, czej...

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 11:48

A znasz jakis kraj gdzie sie skonczyła? Aj waj no tak przeciez to USA jest jak zawsze liderem, tam to dopiero się dzieje, Trump ludzi leczy zastrzykami z detergentów.Ale jak kogoś nie stac na lekarza.... taki 3 swiat.

alab
czwartek, 9 lipca 2020, 14:02

nie znam żadnego. Ale znam taki, który w czasie szczytu pandemii organizuje obchody i ćwiczenia Kaukaz. I się z tego ogromnie cieszę. Czegoś jeszcze nie rozumiesz?

No
środa, 8 lipca 2020, 19:37

U nas już się skończyła?

środa, 8 lipca 2020, 20:24

No.

Serpent
środa, 8 lipca 2020, 12:06

No i co zrobi z tym Ukraina? Popłacze się na forum ONZ, a nasi politycy dadzą się jeszcze wciągnąć w bezmyślne szczekanie na Ruskich? Umieram z niepokoju.

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 16:57

A musi coś robić? Dopóki ruscy ćwiczą u siebie to nie ma tematu.

środa, 8 lipca 2020, 14:26

Ja już nic nie rozumiem. W sąsiednim artykule sami chcieli zaatakować i zniszczyć most krymski, wielu było zachwyconych, jakiś "bohater" nawet obiecywał pomoc. A teraz co - strach? Bo ktoś sobie pojeździ czołgiem wzdłuż granicy? Czy tutejsi "bohaterowie" w ogóle czytają to, co sami piszą na sąsiedniej stronie? Przecież to, co się tutaj dzieje wystarczy za diagnozę.

diagnosta
środa, 8 lipca 2020, 16:46

70 %komentarzy to bełkot trolli.

Fanklub Fanklubika
środa, 8 lipca 2020, 13:22

Na Ruskich nie wolno szczekać ich wolno Tylko głaskać, gratuluję podejścia.

.
środa, 8 lipca 2020, 16:47

Róbta co chceta Ukraińcy .

Kot
środa, 8 lipca 2020, 21:45

Robta co chceta to za bardzo sobie wzięli do siebie ci potomkowie złotej ordy z Rosji.

mc.
środa, 8 lipca 2020, 13:03

Ukraina będzie walczyć. Europa wyłączy Rosji możliwości transakcji internetowych (przelewow) i nałoży sankcje na NS-y, Polska zrezygnuje z zakupu rosyjskiej ropy i zamknie ropociag "Przyjaźń" (którym Rosja wysyła ropę do swoich rafinerii w dawnym NRD). Rosja bankrutuje.

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 14:54

Myhało znów miales sny? Rosja oczywiscie zamknie rurociągi ale wtedy gdy otworzy te na morzu. A europa nawet nie mysli o ukrainie, to tylko twoje sny o potędze. Chciało by sie do banderowskiego raju?

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:07

Widzisz trollu ty zapewne marzysz o raju czekistowkim:) A Rosja nic nie zamknie bo jak na razie NS-2 lezy i kwiczy, OPAL dalej zablokowany...

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 23:49

Jak to Davien zawsze martwi sie o ukrainę, nei Davien. Aj waj, sało.A NS2 znów budują, Dania dała zgodę nawet na nowe statki. Myslisz że Niemcy odpuszczą sobie pewne żródło gazu którego ukraincy już nie będą mogli zakręcać? Wszyscy tak naprawdę nie uważają ukrainy za noormalne państwo tylko za żebraka i złodzieja.Nikomu w europie nie jest pootrzebna.

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 21:02

Wszyscy za to uważają Rosję za normalny kraj...

środa, 8 lipca 2020, 14:19

Pierwsze zdanie możliwe, ale niepewne (może być i tak, że część będzie walczyć, a część nie do końca). Cała reszta to przykład całkowitego oderwania od realiów otaczającego świata.

sża
środa, 8 lipca 2020, 14:11

Może niech najpierw Ukraina powalczy u siebie z rządami oligarchów, biedą obywateli i z powszechną korupcją, a dopiero później niech się bierze za walkę z Rosją. A Europa nic Rosji nie wyłączy...

Anty rusofil
środa, 8 lipca 2020, 21:48

A w Rosji kto rządzi? Pół rządu jest w kieszeni żydowskich oligarchow a drugie pół to koledzy putlera z KGB. Przepis na faszyzm pełną gębą.

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:08

Europa juz zablokowała OPAL, NS-2 tez lezy i kwiczy i to po decyzjach Europy, USA jescze was dobiło, ale płacz dalej

mc.
środa, 8 lipca 2020, 17:08

Marzenie Rosjan - żeby tylko Europa nic nie zrobiła...

Od dawna
środa, 8 lipca 2020, 11:50

Ruscy się od dawna sami zakiwali i konsekwentnie dążą do roli największego światowego pariasa

sża
środa, 8 lipca 2020, 12:52

Zakiwała to się Ukraina, bo dała się wypuścić, że Zachód czeka na nich z otwartymi ramionami, no i zostali z ręką w przysłowiowym nocniku...

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 17:00

O NATO nikt nie mówi. Wejście do UE po przeprowadzeniu całego szeregu reform już tak. Zajęło by to lata. Problemem jest Rosja która zaatakowała Ukrainę. I tylko tu jest problem.

fifi
środa, 8 lipca 2020, 18:26

To znaczy że nic nie wiesz o Ukrainie Tomaszku.Naprawdę nie znasz żadnego Ukraińca?Jeżeli jednak, to spróbuj delikatnie wybadać sprawę. A później będziesz się mógł mądrzyć.

hmm
środa, 8 lipca 2020, 21:51

A ty Fatimy nic nie wiesz o Rosji jak tak im wchodzisz w doope. Gdybyś ich znał to byś wiedział że to najbardziej faszystowski naród Europy. Oni o tym nawet mówią otwarcie i nazywają to alternatywą dla zachodu.

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 18:58

Ukraińcy nie chcą żyć lepiej? I dążyc do Europy? A hasła "Majdanu" to jakie były? Jak w każdym kraju, część chce do UE. Część woli Rosję(szczególnie ta część rosyjskojęzyczna).

Kwerenda
środa, 8 lipca 2020, 16:44

Zachód czekał na Ukrainę z otwartymi ramionami. Uścisnął ja tak mocno, że ledwo dyszy i tchu złapać nie może. Jeszcze trochę i uścisk wolności ostatecznie rozwiąże ich problemy. Resztę zrobią oligarchowie. To już się dzieje.

piątek, 10 lipca 2020, 12:47

Rosja całe szczęście "uratowała"

Kwerenda
środa, 8 lipca 2020, 16:44

Zachód czekał na Ukrainę z otwartymi ramionami. Uścisnął ja tak mocno, że ledwo dyszy i tchu złapać nie może. Jeszcze trochę i uścisk wolności ostatecznie rozwiąże ich problemy. Resztę zrobią oligarchowie. To już się dzieje.

Kot
środa, 8 lipca 2020, 21:53

20 rubli. BO to zachód ukradł im Krym, Zagłębie donieckie i nęka ich swoim wojskiem? Na jakiej planecie żyjesz? Rosjanie i 8ch zwolennicy są granatem oderwani od rzeczywistości.

żebrowski
środa, 8 lipca 2020, 11:49

Przecież od 2014 r. tutaj czytam, że UA "silna, zwarta, gotowa", że już na dniach wprowadzą nowe śmigłowce, samoloty bojowe, czołgi, bojowe UAV itp. No to nie mają się chyba czego bać?

!
środa, 8 lipca 2020, 11:49

Normalna rzecz Rosjanie organizują ćwiczenia jak zawsze nic szczególnego w tym nie ma tak samo jak i my organizujemy ćwiczenia i znów straszy się Rosją żenada

zeus89
środa, 8 lipca 2020, 13:35

Kiedy po ćwiczeniach zajęliśmy jakieś tereny przypomnij mi?(nie mówmy o kapliczce :))

lwy za dyktą
środa, 8 lipca 2020, 18:28

A było wsiąść w marszrutki w Przemyślu i do Lwowa.

?
środa, 8 lipca 2020, 13:19

Nie no, przecież Ukrainy wcale nie napadli...

!
środa, 8 lipca 2020, 14:48

Jakby napadli to Wielkiej Ukrainy by już nie było a co do Krymu to proponuje tam jechać ja byłem w tamtym roku i porozmawiać choćby ze zwykłymi Tatarami a nie czytać tylko mediach

?
piątek, 10 lipca 2020, 12:48

I usłuszałeś zapewne, że Tatarzy popierają Putina?

Anty rusofil
środa, 8 lipca 2020, 21:59

Co ty tu robisz? Po kiego tu wchodzisz? Siedź w swojej Rosji a od Polski z dala. Zatruwacie całą Europę swoim jadem. Pewno Śląsk jakby przeszedł do Niemiec też byłby zadowolony. Ale czy to o to chodzi? Śląsk jest Polski, Krym ukraiński. Jak komuś na Ukrainie źle to niech się przeprowadzi do Rosji. Robicie niby komuś dobrze ale krzywdząc innych. Ale to wam zwisa...

bux
środa, 8 lipca 2020, 11:30

Jeszcze niedawno amerykański bombowiec strategiczny B-1B latał przez Polskę, Ukrainę, Morze Czarne, wzdłuż granicy z Rosją i maksymalnie prowokował i... Wszystko było dobrze w imię pokoju i wolności i nikt nic nie mówił. A teraz Rosja postanowiła sobie poprowokować ucząc się on arcymistrzów amerykańskich i co... I już lament i krzyk. Albo niech nikt nikogo nie prowokuje albo albo bez krzyku i płaczu niech to robią sobie wszyscy.

asf
środa, 8 lipca 2020, 14:27

Porównujesz przelot JEDNEGO bombowca, który jest odpowiedzią na prowokacje, które Rossja przeprowadza od lat, z mobilizacją CAŁEJ armii w okręgu wojskowym. W żadnym razie nie może tu być mowy o jakiejś symetrii

Jabadabadu
środa, 8 lipca 2020, 16:48

Jednego bombowca z bronią jądrową na pokładzie. Nikt nie mówi, że to prowokacja. Wystarczy zwykła awaria, jak w Hiszpanii i na Bliskim Wschodzie. O terenach USA nawet nie wspomnę. No i niech ktoś "przez pomyłkę" nastawi zapalniki. Jak zakwitną grzybki widoczne z połowy świata, to reszta dzieje się automatycznie. Witamy w Walhalli.

Kot
środa, 8 lipca 2020, 22:01

Hahaha. Typowy rosyjski tuk...

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:10

Widzisz jak kłamiesz. B-1B nie przenosza w ogóle żadnej broni jądrowej ale jak widać GRU ci nie napisało w gotowcu?

czwartek, 9 lipca 2020, 03:04

A przenosza twoje aim-120 Z 1973 roku?

środa, 8 lipca 2020, 13:42

Jeden bombowiec to nie 1100 czołgów i 300 samolotów. Chyba ze jeden amerykański bombowiec jest niezwyciężony?

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 14:56

Według Daviena oczywiscie, jeden bombowiec z USA nawet taki 60 letni rozwala dywizję Rosjan.

bionb
środa, 8 lipca 2020, 18:22

o ile pamiętam to Wagnerowców z Rosji rozwalił głównie jeden gunship AC-130

Reaper
czwartek, 9 lipca 2020, 12:50

Cóż, biedni byli. Na MANPADSa nie starczyło w budżecie. Irakijczycy w 1991 tego problemu nie mieli.

Pij wiecej tranu
czwartek, 9 lipca 2020, 03:01

To slaba masz pamiec, bo byly tam AH-64, F-22, F-15E, drony. Doucz sie, albo pij wiecej tranu i kwasow Omega-3, to pomaga na pamiec.

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 23:51

Wagnerowcy to Rosja? A ja myslalem że to prywatna firma z rosyjskojęzycznymi najemnikami. Z tegoo co się pisze jest tam sporo Czeczenców, są Rosjanie, nawet ukraincy.

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 21:10

Nie bądź żałosny. Kłamiesz tu w taki sposób że bierze na wymioty. Wagnerowcy to ludzie werbowani przez bliskiego przyjaciela Putina. Gdzieś kiedyś wpadłem na artykuł że dwóch wagnerowcow zwróciło się do sądu w Rosji żeby Rosja wypłacała im renty jak żołnierzom rosyjskim bo praktycznie to rosyjska armia bez pagonów.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:38

Nie kłam niekłam. Wagnerowcy to Rosja. Władze rosyjskie prosiły o łaskę jak im przetrzepano skórę.

piątek, 10 lipca 2020, 04:19

Wagnerowcy to Rosja, tak samo jak Blackwater to USA.

piątek, 10 lipca 2020, 12:50

Nikt nie przeczy, że Blackwater pracował dla USA - ochraniali nawet amerykańskich oficjeli. Więc nie porównuj ich to ichtamnietów

!
środa, 8 lipca 2020, 14:51

Jeden taki bombowiec to więcej niż 1100 czołgów i 300 samolotów poczytaj co może przenosić a jego ładunek jakie szkody może wyrządzić to te 1100 czołgów przy nim to pryszcz

FIFA rafa
środa, 8 lipca 2020, 22:03

A rosyjskie samoloty to niby nie mogą przenosić ładunków jądrowych? Aleś strzelił...

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:11

NO popatrz jak wtopiłeś trollu:0 B-1B zabiera do 24 pocisków JASSM/JASSM-ER lub do 56 ton uzbrojenia konwencjonalnego, nie może przenosić broni jadrowej ale jak widać nawet się okólnika GRU nie chciało przeczytac:)

fifi
środa, 8 lipca 2020, 21:22

Weź Davien kilka dni urlopu,granica otwarta,daleko nie masz,ruszaj na dzike pola, odetchniesz głęboko świeżym powietrzem przesyconym wolnością. Może mniej nerwowo bedziesz reagował.

Davien go home.
czwartek, 9 lipca 2020, 02:59

On juz gdzies wypisywal na portalu ze jedzie na defilade do kijowa ktora odbedzie sie 11 lipca i przy okazji odwiedzi rodzine.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:39

A niektórzy z was się na deifladę w Moskwie wybierali.

Alchemik
środa, 8 lipca 2020, 12:55

Na razie liderem w lotniczym prowokowaniu jest Rosja. Przelot amerykańskiego bombowca był właśnie odpowiedzią na loty rosyjskich maszyn.

!
środa, 8 lipca 2020, 14:54

Ty tak sądzisz bo Polska prasa pisze tylko o przelotach rosyjskich samolotach a jak byś poczytał inną też prasę to byś się przekonał że amerykanie w tamtym roku przeprowadzili ponad 1000 prowokujących lotów przy granicy rosyjskiej ta że obie strony robią to samo w tym że USA robi to częściej

LOL
środa, 8 lipca 2020, 22:05

Już w tym roku? To się ci Amerykanie postarali...

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:12

Ale wiesz ze rosyjskie gadzinówki jak Sputnik czy RT to nie informacja ale dezinformacja?:)

gidd
środa, 8 lipca 2020, 18:23

nie wiem jak w Rosji, ale w Polsce przymiotniki piszemy małymi literami, panimajesz?

rvgw
środa, 8 lipca 2020, 12:52

nie do końca. Zauważ, że jak Amerykaniec "prowokował" jak sam napisałeś to u nas była cisza, a u was lament i krzyk. Teraz jak twoja ukochana Rosja prowokuje to u was cisza, a u nas lament i krzyk. Normalna sprawa.

Instruktor
środa, 8 lipca 2020, 12:46

Iwan... Ten amerykański samolot był odpowiedzią na ciągle naruszanie przestrzeni powietrznej Łotwy i Estoni w ciągu ostatnich lat. Mieszasz prowokacje z odpowiedzią na prowokacje...

!
środa, 8 lipca 2020, 14:56

Kiedy to Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną Łotwy i Estonii bo nawet NATO tego nie potwierdza

Anty Rusofil
środa, 8 lipca 2020, 22:11

Rok 2014. Taki pierwszy z brzegu w Google. "Według brytyjskiego dziennika strzegące przestrzeni powietrznej państw bałtyckich myśliwce NATO startowały w bieżącym roku w trybie alarmowym z powodu zagrożenia granicy Litwy 68 razy, a zatem znacznie częściej niż kiedykolwiek od ponad 10 lat. Łotwa odnotowała 150 "bliskich incydentów" czyli przypadków nadlatywania i ryzykanckiego manewrowania rosyjskich samolotów. Estonia podaje, że jej przestrzeń powietrzna została w bieżącym roku naruszona przez rosyjskie samoloty pięć razy, podczas gdy przez poprzednie 8 lat łącznie siedem razy. W bieżącym roku doszło już do pięciu wtargnięć w przestrzeń powietrzną Finlandii, co wcześniej zdarzało się corocznie przeciętnie dwa razy. Kiedy 17 września dwa taktyczne bombowce Su-24 przeleciały nad szwedzką wyspą Olandia, minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt określił to mianem "najpoważniejszego naruszenia przestrzeni powietrznej" od czasu, gdy przed ośmioma laty objął stanowisko szefa dyplomacji."

Ciekawy
środa, 8 lipca 2020, 14:03

Nic nie miesza. Pisze jak mu każą.

daff
środa, 8 lipca 2020, 16:53

Zupa grzybowa.Ale dlaczego bez słoniny?

Troll i to wredny
środa, 8 lipca 2020, 11:22

Patrząc z perspektywy lat (Moratorium Budapesztańskie z 05.12.1994 r. gwarantujące Ukrainie poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej w zamian za rezygnację z broni atomowej) w mojej subiektywnej ocenie politycy ukraińscy powinni zwrócić się do swojego wywiadu, aby ten uruchomił kontakty agenturalne w organizacjach terrorystycznych. Wysłanie agentów do Zachodniej Prowincji Równikowej w demokratycznej Republice Konga i pobranie wymazów z wybroczyn osób chorych na gorączkę krwotoczną , a następnie ,metodami operacyjnymi, umieszczenie ich w wodociągach moskiewskich zminimalizuje ryzyko inwazji do zera na następne 100 lat. Przeprowadzenie zakupów przez fikcyjne firmy w Rosji środka chemicznego CAS No 593-74-8 i rozpylenie go na klamce od samochodu, czy spłuczce w toalecie kilkuset tys. polityków rosyjskich w jednej operacji specjalnej spowoduje wyeliminowanie bardzo istotnych problemów dla Polski: 1) Brak konieczności i podstaw merytorycznych do wprowadzania do naszego Kraju obcych wojsk w bazach stałych, 2) Brak konieczności wyprowadzenia z Kraju setek miliardów na obce uzbrojenie ofensywne, 3) Zerowe zagrożenie eskalacją konfliktu na Ukrainie i koniecznością przyjęcia min 20 mln emigrantów uciekających przed wojną , czyli zneutralizowanie zagrożenia anihilacji naszego Państwa. 4) Wyjście na Wschód -przejęcie bazy materiałowo-surowcowej i terenów. Obciążenie odpowiedzialnością terrorystów, Żydów, Amerykanów...wszystko jedno. Tak się robi i będzie robiło politykę w XXI w. (patrz wzorzec Naomi Klein ,,Doktryna Szoku").

Reaper
czwartek, 9 lipca 2020, 12:55

Za coś takiego z Ukrainy pozostaną popioły, i nikt nawet palcem nie kiwnie a nawet się może dołączy.

środa, 8 lipca 2020, 13:57

O czym mowa. Jak zaczęła się wojna w Dombasie masa młodych Ukraińców uciekła do pracy w Polsce by uniknąć walki za UA. Wiec kto ma tam walczyć o ta wolna Ukrainę jak sami Ukraińcy nie chcą.

hmm
środa, 8 lipca 2020, 22:16

Myślisz że 2ezywcy Rosjanie, Polacy czy Amerykanie garną się do walki? Nie kpij. Ludzie chcą żyć, pracować nie wojować. NO może w zmilitaryzowanych krajach jak Rosja jest inaczej. Ale i tak wątpię żeby każdy się tam dał zabić za Putina i miliardy oligarchow. Przynajmniej z tych mądrzejszych.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:03

Noo to dam ci informację. W 1920 roku gdy Polska walczyla ostatkiem sił z sowiatami to z Francji przyjechała cała Polska armia ochotnicza. Ci ochotnicy polscy nigdy w Polsce nie byli, niektórzy słabo mówili po Polsku bo byli synami Polskich emigrantów z Francji i Belgi. Ale jak uslyszeli że Polska walczy o przezycie zglosili się do armi i z Francji przjyechali prosto na front, zatrzymali sowietów w ostatniej chwili.l A co robią ukraincy..... coś odwrotnego.Ale to zgodne z ich cechami narodowymi. Ich duma dywizja SS Galicia została rozgromiona przez Rosjan w 4 godziny! Jeszcze nigdy w histori dywizja SS tak szybko nie została zniszczona. SZlak bojowy bohaterów ukrainskich z SS to 4 godziny walki i ucieczka z pola walki.Niemcy byli w szoku. Nigdy juz pootem nie wyslali ukrainców na front, uzywali ich potem tylkoo do pacyfikacji i do walk ze słabo uzbrojonymi partyzantami.

Hmm
czwartek, 9 lipca 2020, 21:27

Chcesz mi tym udowodnić ze ludzie lubią ginąc w wojnach? Czy z tobą na pewno wszystko ok? A co do Ukraińców to bez spiny mogę napisać że bardzo duża ich ilość walczyła po stronie polskiej tak z Niemcami jak i twoimi idolami z Rosji. Czy to w 1920 czy 1939. Większych zastrzeżeń o tchórzostwo nikt do nich wtedy nie miał. A co do ss galizien to coś chcesz na siłę zrobić z nich tchórzy. Oni za bardzo nie garnęli się do walki ani z Polakami ani ruskimi. Za to ss Rona złożona z Rosjan dość żarliwie wykonywali swoje zadania choćby w Warszawie podczas powstania. Dlatego wielu z ss galizien pozwolono żyć po złożeniu broni przed aliantami.

Sarmata
piątek, 10 lipca 2020, 03:59

Chodziles kiedys do szkoły? Do Petlury zaciągneło się raptem niecałe 12 ,000 ukrainców z tego połowa uciekla do sowietow podczas walk. Polska chciała stworzyc ukrainę na wschodzie ale Małopolski Wschodniej, Lenin tak się przestraszyl klęską armii czerwonej że chciał oddac nawet Kijów. Ale polacy odmówili bo już wiedzieli że panstwo ukrainskie nie bedzie mialo armii i to Polacy musieli by bronić granic tej ukrainy. I nic nie wyszło z panstwa buforowego którym miała byc ukraina.

środa, 8 lipca 2020, 13:50

Anglikow i Amerykanów też się to tyczy? Czy z siedziby słusznej jedynej partii piszesz? Panie antoni

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:14

NO popatrz tchórzu ale ani USA ani UK nie złamały memorandum Budapesztańskeigo wiec skoncz .

Fanklub Daviena
czwartek, 9 lipca 2020, 13:50

Naprawdę kłamco? Nie wprowadziły zakazanych w memorandum sankcji gdy Ukraina odmówiła traktatu z UE i NATO? :)

Anty rusofil
czwartek, 9 lipca 2020, 21:30

Więc twoja prawda jest taka. Jedynym krajem który utrzymał w mocy memorandum budapesztanskie to Rosja. A złamały jej postanowienia pozostali gwaranci. Na tym lepiej skończmy tą rozmowę bo wymyślanie bajek to macie we krwi jak Putin.

czwartek, 9 lipca 2020, 02:55

Tak? A dotrzymaly tego memorandum klamczuszku?

fifi
środa, 8 lipca 2020, 21:24

Urlop.Stanowczo nalegam.Jakaś żyłka ci w końcu puści na spawach:).

Slawo
środa, 8 lipca 2020, 13:03

A przypadkiem Ukraina, Rumunia, Mołdawia, Gruzja i Polska, a może i Turcja nie planują w tym czasie wspólnych manewrów? Nie, PiS do tego nie dopuści, bezpieczniej jest jakiegoś geja obić, albo policję na kobietę napuścić!

Slawo
środa, 8 lipca 2020, 12:56

Nareszcie ktoś rozsądny!

sża
środa, 8 lipca 2020, 12:55

Powinieneś jeszcze dodać do tego rezunie, nabijanie dzieci na sztachety w płocie, bo macie w tym doświadczenie jeszcze z Wołynia.

Marek
środa, 8 lipca 2020, 14:09

Tak z ciekawości. Dla ciebie każdy kto nie lubi Rosjan to rezun? Ja nie przepadam za Ukraińcami. Dobrze wiem, co zrobili na Wołyniu i nie tylko tam. Dobrze wiem jakie jest ich obecne podejście do tej sprawy. Ale jeszcze bardziej nie lubię Rosjan, bo wiem, co wyczyniali od czasów Konfederacji Barskiej aż do dziś. Też nazwiesz mnie z tego powodu "rezunem"?

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 18:00

Po prostu nie jestes Polakiem, Rosjanie też jesli dostali rozkaz mordowali, róznica jest taka że ukraincy mordowali bez rozkazu dla przyjemnosci i tak aby ofiarę, dziecko, kobietę bolało jak najwięcej.A teraz ci oprawcy są na ukrainie bohaterami. To jak można pomagac państwu którego podstawą istnienia jest nienawiść do polaków? Ukraincy oczywiscie w oczy tego nigdy nie mówią ale gloryfikacja UPA i Bandery mówi wszystko. Bo śmieszne jest mówienie o walce UPA z sowietami. Przed sowietami to oni uciekali, mordowali bezbronnych. Ilu zabili żołnierzy sowieckich a ile polskich dzieci i kobiet?

Marek
czwartek, 9 lipca 2020, 11:02

Wiem jak mordowali Ukraińcy. Ale w odróżnieniu od ciebie wiem czym były ruskie białe krematoria w których dokonywano masowych mordów na Polakach właśnie. Skoro masz się za Polaka, to wytłumacz się ze swojej sympatii dla rosyjskich ludobójców, którzy mordowali Polaków i w niczym nie różnili się od tych hitlerowskich. Tak na marginesie. Walki UPA z sowietami interesują mnie tak samo jak walka sowieta Trockiego z sowietem Stalinem.

Wnuk Błochina
środa, 8 lipca 2020, 22:25

Ty jesteś Polakiem jak tłumaczysz tu na 2ezelkie możliwe sposoby rosyjskie mordy, napaści i gwałty? Idź się człowieku ogarnij. Popatrz z jaką wyrachowaną precyzją Rosja rozgrywa sprawę i zajmuje kolejne tereny przy aplauzie takich ludzi jak ty. Za niedługo wjadą do Polski a ty powiesz że nam się należy za Czechów. Albo za coś innego. Nawet słowem nie bekniesz o wymordowaniu przez NKWD od 1937 do 1940 200 tys Polaków. A ogólnie to od 1937 może i miliona. Dlaczego o tym nie wspominasz? Mózg ci odparował? Ty jesteś Polak? Bez jaj

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 23:57

A ja myśle że nie potrafisz samodzielnie myslec. W NKWD pracowali nie tylko Rosjanie, nie byli nawet w większosci , ukraincy też bo tam gdzie trzeba torturowac ukraincy idą dla przyjemnosci.A rządził wtedy kto? Pewnie Rosjanin.... czy Gruzin? Pierwszym i ostatnim Rosjaninem który rządził w ZSRR byl Gorbaczow.Lenin był mieszancem żydowsko-kałmuckim, Stalin Gruzinem, Chruszczow ukraincem, Brezniew ukraincem.

Whiro
czwartek, 9 lipca 2020, 21:38

Problem twój jest taki że ty nie myślisz samodzielnie. Nie możesz pojąć ze nie może być tak że Putin i ty wymagasz od świata żeby za wygranie z faszyzmem wielbić armię czerwoną, ale o mordy to już winić tylko Ukraińców, gruzinow i Żydów. Zsrr/rosja to stan umysłu. Tam się dzieje wszystko bo jest to zgodne z pewną ideologią i ona żyje do dziś. Ale ty udajesz że to nieprawda.

Marek
czwartek, 9 lipca 2020, 11:24

Dlatego wzorem dla ciebie i takich jak ty jest Rosjanin Putin wzorujący się na sowiecie i ludobójcy Stalinie? Facet nawet nie kryje się z tym. Mówi wprost jak z nim jest. A ty, choć twierdzisz, że jesteś Polakiem nie wiedzieć czemu bijesz mu brawo. Nawiasem mówiąc Stalin choć z pochodzenia Gruzin był ruskim nacjonalistą. Podobnie zresztą jak Austriak Hitler był niemieckim.

Bond
czwartek, 9 lipca 2020, 20:11

On tego nie zrozumie, tak samo jak to, że w obecnej Rosji mamy taki narodowy socjalizm 2.0, z Putinem na czele. A rzekome zwycięstwo nad swoim pierwowzorem tak hucznie obchodzą.

sża
środa, 8 lipca 2020, 15:31

To jaki masz interes w tym aby bronić rezunów? A odnośnie Rosjan, to co takiego "wyczyniają do dziś" w stosunku do nas, skoro w 1993 roku opuścili nasze terytorium?

Kot
środa, 8 lipca 2020, 22:28

Przed chwilą ostro nawijałes o nabijaniu dzieci na sztachety ale o Rosji mówisz co nam złego zrobili od 1993. To ci banderowcy mordowali Polaków w 1990 czy wtedy jak twoi koledzy z ZSRR mordowali setki tysięcy Polaków? Nie rób z siebie wała..

n9on
środa, 8 lipca 2020, 18:25

interes jest oczywisty - jak Rosja podbije Ukrainę to ma otwartą drogę ataku na Polskę przez Kaliningrad, Białorus i właśnie dodatkowo Ukrainę możecie zabezpieczyć flanki.

man42
środa, 8 lipca 2020, 19:26

Banderowska Ukrainę mogą podbić dla banderowcomnie powinniśmy pomagać

LOL
środa, 8 lipca 2020, 22:29

Ilu to niby masz tych banderowców na Ukrainie obecnie.? Mogę się założyć że mniej niż obecnie faszystów w Rosji.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 00:01

No to kto buduje te poomniki UPA i Bandery, same się budują? W każdym ukrainskim miescie jest poomnik UPA, Bandery, szkoły, ulice, szpitale itd jego imienia. Jedz do Lwowa i zobaczysz olbrzymi pomik ku czci Bandery. Too budują władze miast, kraju wybrani przez ukraincow. Uważasz że ukraincy wybierają banderoowcow przez przypadek?

Hmm
czwartek, 9 lipca 2020, 21:45

A w Rosji stoją pomniki Lenina i Stalina. Bo to dla nich bohaterowie. A Stalin wymordował miliony ludzi w samym zsrr. Taki już jest ten świat poje ny. Ostatnio nawet głowa kościoła w Rosji mówiła że trzeba starać się dostrzegać co dobrego zrobił Stalin, nie tylko złego.

nife
środa, 8 lipca 2020, 12:54

mało realne, bo już przy pierwszym wykrytym przypadku tego środka chemicznego na klamce czy spłuczce nastąpi ostrzeżenie i zginą jedynie ci do których ono nie dotrze, zapewne ułamek promila.

Ass
środa, 8 lipca 2020, 11:13

1100 czołgów? To my nawet tyle amunicji i wszelakich środków przeciwpancernych nie mamy.

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 16:24

Samych ppk Spike jest ponad 3600 pociskow, wyrzutni 264. 180 Javelinow (zamówionych) i 60 wyrzutni. I kilkaset czołgów.

Kiss my ass
środa, 8 lipca 2020, 16:23

W latach 2004-2013 Wojsko Polskie otrzymało 264 przenośne wyrzutnie oraz 2675 rakiet SPIKE (...) w latach 2017 – 2020, kolejna dostawa 1000 szt. pocisków ppk SPIKE. A to tylko SPIKE kłamczuszku.

zeus89
środa, 8 lipca 2020, 13:42

Polska posiada około 863 czołgi Leopardów, Twardych i T-72. Pewnie ich wartość bojowa nie jest rewelacyjna ale to jest więcej czołgów niż posiada Francja i Niemcy do kupy. A umówmy się w armii rosyjskiej większość czołgów to poprzednie epoka.

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 18:04

W Rosji większość czołgow to T-72B3 ktore o epokę są lepsze od naszych T-72M. Rosyjskie T-72B3 bez problemu może walczyć z Leopardem 2A5 a Leopard 2A4 nie ma szans.

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:24

Wow, dobre, ale prawda jest dla ciebie bolesna:) Rosja ma ok 1340 T-72B3 i sa to czołgi na poziomie zaledwie Leo2A4 a sporo gorsze od A5.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:14

Przeczytaj sobie Davien artykuł na tym portalu z 5 sierpnia 2019 roku o T-72B3 i nie pisz głupot.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:11

Davien pobudka! T-72B3 to modernizacja co najmniej z 2012 roku lub nowsza, Leopard 2A4 to czołg z lat 80 XX wieku! dzieli je dwie dekady! Dwadziescia lat róznicy!Ty czytasz to co piszesz?Leopard 2A4 to był przeciwnik dla zwyklego T-72B.

kabanos
piątek, 10 lipca 2020, 11:16

Mesko robi amunicję do leopardów. Znowu łżesz.

Tomasz33
środa, 8 lipca 2020, 19:00

Będą walczyć jak się teleportują, albo przeskoczą Ukrainę. A Leopardy 2A4 są modernizowane do 2PL. WIęc wszystkie 250 polskich Leopardów będzie lepszych niż T-72B3.

fifi
środa, 8 lipca 2020, 21:27

A co z kulkami do tych naszych,niemieckich,prawie nowych czołgów?Od Niemca?Tak jak i smar,olej i inne popierdółki ?

Tomasz33
czwartek, 9 lipca 2020, 10:16

W 2014 roku w Mesko zakupiono partię 13 tysięcy polskich pocisków. Ale w ramach modernizacji do standardu 2PL, zarówno ta wersja jak i 2A5 mają możliwość strzelania amunicją o zwiększonej przebijalności. A gdzię ją kupią jeszcze nie wiadomo, ale bardzo prawdopodobne że właśnie w MESKO.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:17

Amunicja do Leopardów bedzie kupowana w Niemczech, Meskoo to co najwyzej mooże produkowac amunicje do T-72 i ich modernizacji typu Twardy.

Tomasz33
piątek, 10 lipca 2020, 12:47

Fakty mówią inaczej. A w samym MESKO będą inwestycje, zarówno w mieście Skarżysko-kamienna jak i w Pionkach.

Andrzej
środa, 8 lipca 2020, 13:06

Dokładnie. Ale może to i lepiej bo nam wojowanie nie wyszło na dobre

x
środa, 8 lipca 2020, 11:09

A co jak sowieckie wojska aeromobilne "przypadkowo", przez "pomyłkę" wylądują w Donbasie? A może "pomylą" się jeszcze bardziej i "wylądują" w Mariupolu? Czy Zachód jest gotowy na to? znając realia to ruscy na 100%, a Zachód i Ukraina na 100% nie.

FIFA rafa
środa, 8 lipca 2020, 22:42

Tu się zgadzam. Rosja na grabież, gwałt i mordy jest zawsze gotowa. To podwalina tego kraju.

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 18:07

A co zachód ma do Mariupola? Mamy jakiś sojusz z ukrainą?! W ogóle ukraina ma jakiś sojuszników? Ukraina nie ma nawet granic uznawanych przez sąsiadów. Są jakies ustalenie dwustronne o granicach ukrainy?Ktooś wytyczał te granice?

Wnuk Błochina
środa, 8 lipca 2020, 22:41

Ty rosyjski pustaku miałeś memorandum budapeszteńskie. Dla was z3fbe umowy czy układy nic nie znaczą więc po co sobie nimi pysk wybierasz? W 1939 też mieliście z nami podpisany układ pokojowy...

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 00:08

Pytam się o granice z Polską, kto ją wytyczył? Bo to tylko granica bylego ZSRR a ukraina nie jest spadkobierczynią ZSRR. Więc tamte ustalenia granic nie jest ważne dla Polski. Wygląda że teraz bez ZSRR ważne są granice wschodnie z 1939 roku. Myhalo odpusc sobie bo ja mam akt własnosci gospodarstwa kolo Lwowa, jak będziesz grzeczny może tam dam ci prace. Pamiętaj cała Małopolska Wschodnia to własność Polaków i Żydów.To my mamy akty własności ziemi i budynków.

Wnuk Błochina
czwartek, 9 lipca 2020, 21:51

Jaki myhajlo? Błochin to Rosjanin twój brat po fachu. Z tym że on mordowal Polaków a ty sxkalujesz i sprzedajesz Rosji. Zresztą z twojego wpisu wnioskuję to co dawno podejrzewałem. Jesteś rosyjskim Żydem i dlatego tak nienawidzisz Polski.

!
środa, 8 lipca 2020, 14:58

A może wylądują w Warszawie przestań pisać brednie bo jak się postarają to i w Waszyngtonie wylądują

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:25

A w ilu kawałkach po spotkaniu z obrona powietzra USA???

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:19

To USA mają obrone OPL? Tak sie pytam bo w Iraku ookazało się że nie mają.Patrioty w AS też jakoś nie wykazują się.

weseg
środa, 8 lipca 2020, 12:47

Biorą przykład z amerykanów, którzy wszędzie ląduja przypadkowo niosąc "wolnośc i demokrację" o czym przekonali się Irak, Jugosławia, Libia, Afganistan, Syria, Egipt, Jemen, Wenezuela, Kuba, itd......

Bat
środa, 8 lipca 2020, 22:47

To USA są w Wenezueli? Pewno USA napadło na Jugosławię i cała Jugosławia broniła się przed USA? Jesteś typowy przykład nie douczonego zwolennika Kremla.

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:28

Ale stek bzdur: Kuba to prawie wyparowała ale przez Rosjan i awanturki Chruszczowa. Wenezuela to znowu Rosjanie wspierający Maduro, Afganistan to tez zaczeło sie od napaści rosyjskich hord na ten kraj i 10-cio letniej masakrze Afganczyków, w Libii USa w ogóle nei ma jest zato popierany przez Rosję buntownik, Jugosławia rozleciała się sama posmierci Tito, USA w Egipcie???? No ale jak widze jestes też obrońca terrorystów i morderców z ISIS czy la Kaidy z którymi USa walczy w Syrii cvzy w Iraku.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:20

A twoim zdanie to USA decyduje kto powinien rządzić w dowolnym kraju?

Co za obluda.
czwartek, 9 lipca 2020, 02:53

Aha trollu, to ruscy chcieli zainstalowac rakiety na Kubie to zle, ale gduby amerykanie chcieli zainstalowac swoje rakiety powiedzmy na to, w Polsce, to juz w porzadku? Co za obluda.

Bat
czwartek, 9 lipca 2020, 21:56

No cóż ruscy chcieli to zainstalowali. Nikt 8m nie bronił. A że skończyło się jak skończy to już wyciągnij wnioski sam.

Ha ha ha ha ....
środa, 8 lipca 2020, 23:10

Ha ha ha ha .... bajki ale nawet śmieszne. Saddam nie chciał rozliczać ropy w dolarze dlatego USA wywołało wojnę w Iraku, każde dziecko o tym wie.

Kot
czwartek, 9 lipca 2020, 21:58

Ostatnio Łukaszenka chciał od Rosji kupować ropę w rublach. A Putin się nie zgodził. Każdy by chciał od Rosji kupować w rublach, bo rubel to śmieć. Ropą i gaz z Rosji za ruble była by za pół darmo. Byle co się dzieje i rubel traci po 20-50% swojej wartości.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:43

Naprawdę??? A w czym to chciał się rozliczać? W rublach transferowych? :))

Nnkt
środa, 8 lipca 2020, 15:52

Kiedy Amerykanie wylądowali w Egipcie i w Wenezueli? I rozwiń jeszcze to itd, bo ciekaw jestem dalszych rewelacji.

BUBA
środa, 8 lipca 2020, 10:50

W zasadzie Ukraina jest w takim położeniu jak Polska w 1939. Doskonałe pozycje wyjściowe do obcięcia Ukrainy Wschodniej wzdłuż Dniepru......................................................................................................................

Jabadabadu
środa, 8 lipca 2020, 16:53

To się kiedyś nazywało Ugoda Perejsławska. Rezultat wojen kozackich. Od tej pory Wschodnia Ukraina była częścią Rosji - z konsekwencjami. To była jakieś 400 lat temu.

AXE
środa, 8 lipca 2020, 13:47

Polska była w gorszym mieliśmy wroga na zachodzie i wschodzie.

BUBA
środa, 8 lipca 2020, 16:48

Ale wróg poczekał do 17 września............................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

czwartek, 9 lipca 2020, 11:45

Z tym tylko, że najpierw podpuścił swojego kolegę, żeby wjechał tu 1 września.

zeus89
środa, 8 lipca 2020, 13:44

Jak Polska? No nie bardzo Chyba że Rumunia i Polska planują też napaść?

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 18:09

Dodaj Węgry bo ukraina powstała z terytoriów tych państw.Własciwa ukraina taka etniczna too może 50% dzisiejszej ukrainy, cała reszta to podarunek Stalina i Chruszczowa kosztem innych narodów.

a kysz mongole
środa, 8 lipca 2020, 22:50

90% obecnej Rosji to efekt gwałtów, podbojów i mordów.

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 00:10

A kogo to obchodzi? USA powstało dzieki wymordowania całej rasy. Na dodatek całe południe USA to ziemie zabrane Meksykowi.

Reaper
czwartek, 9 lipca 2020, 13:00

I bogactwo zachodu zbudowane na koloniach i wyzysku lokalnych (delikatnie mówiąc). Ale o tym pamiętać nie można, bo wtedy ktoś może zacząć prowadzić bardziej niezależną politykę i nie posiłkować się propagandą ani jednych ani drugich.

Marek
czwartek, 9 lipca 2020, 11:48

Mnie to obchodzi bo rosyjski potwór rozrastał się także polskim kosztem.

czwartek, 9 lipca 2020, 08:43

mnie to obchodzi

Fanklub Daviena
środa, 8 lipca 2020, 12:40

Bardzo dobrze! Pozwólmy karmie działać! Rosja powinna teraz zorganizować takie referendum jak tow. I Sekretarz Ukraińskiej Republiki Ludowej Nikita Chruszczow w Polsce w sprawie włączenia Środkowej i Wschodniej Ukrainy do Rosji a Zachodnią oddać (Rosjanie nie chcą u siebie neobanderowców) IV Rzeszy, czyli UE! :)

hmm
środa, 8 lipca 2020, 22:52

Rosja powinna zorganizować referendum w obcym kraju? Wam się faszystom całkiem w głowach po ło. Ale to wszyscy widzą oprócz was. Jak wytłumaczysz psychicznie choremu że jest chory...

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:30

Ty sie módl by wam Chiny nie zorganizowały referendum na Syberii :)

Fanklub Daviena
środa, 8 lipca 2020, 22:11

Tak Davienku, czekam i czekam i się doczekać nie mogę na tą obiecaną przez was granicę polsko-chińską na Uralu. To kiedy to będzie? :)

Sarmata
czwartek, 9 lipca 2020, 12:23

Rok po tym jak zostanie ustanowiona granica miedzy Meksykiem a Kanadą.

fifi
środa, 8 lipca 2020, 21:29

Moze dosyć?Bo nie będę mógł zasnąć:).Próbuj trzymać jakiś poziom.Bo szorujesz już... po dnie.

Fan daviena, eksperta od AIM-120 z 1973 roku.
czwartek, 9 lipca 2020, 02:51

On juz puka w dno od spodu, ten ekspert od silnikow odrzutowych, co widzi lopatki turbin od strony wlotu powietrza.

wesoły menel
środa, 8 lipca 2020, 10:07

Mniemanologia stosowana.

Łupinka
środa, 8 lipca 2020, 10:06

Ćwiczą inwazje, a my się przyglądamy i budujemy muzea.

Patriota
środa, 8 lipca 2020, 09:45

Dla przeciwwagi Ukraina powinna z krajami NATO na swoim terytorium w tym czasie przeprowadzić duże ćwiczenia

Sarmata
środa, 8 lipca 2020, 18:11

To zgłoś się do ukrainskiego wojska patrioto..... tylko jakiego narodu?

a kysz mongole
środa, 8 lipca 2020, 22:54

Ty jesteś zagorzały patriota Rosji.

Marek
czwartek, 9 lipca 2020, 11:57

Tak zwany "użyteczny" raczej. Podpisuje się "Sarmata", choć prawdziwi Sarmaci wzięli na postronek moskiewskiego cara, kiedy zaczął fikać i doprowadzili go na nim przed oblicze sejmu i polskiego króla.

Juliusz Cezar
czwartek, 9 lipca 2020, 18:03

Co wy za książki od historii czytacie? Rosja to Polskę rozebrała do cna, przestań śnic.

Marek
piątek, 10 lipca 2020, 12:43

Doradzam więc tobie uzupełnienie literatury o pozycje dotyczące Wasyla IV Szujskiego, którego razem z braćmi zaciągnięto przed oblicze króla i sejm na postronku po tym, jak Żółkiewski zajął Moskwę. Zanim trafił przed oblicze króla pospacerował sobie w ku uciesze gawiedzi w asyście Sarmatów po Krakowskim Przedmieściu. Celuj w 29.10.1611r. Bez problemu znajdziesz.

Davien
środa, 8 lipca 2020, 20:30

Jak widze ty juz słuzysz Putinowi całym sobą?

fifi
środa, 8 lipca 2020, 21:32

Ma wyraźnie odmienny pogląd .Na razie w Polsce nie zamykają za brak miłosnego uniesienie do Ukrainy.Ale kto wie kto wie :)...

OrangeBoss
środa, 8 lipca 2020, 12:56

Jasne. Spieszno ci do wojny co? A zresztą Ukraina nie jest w NATO

Serpent
środa, 8 lipca 2020, 12:05

Nikt nie będzie robił ćwiczeń z państwem, które za kilka lat może zniknąć z mapy świata.

środa, 8 lipca 2020, 13:23

Ale ćwiczenia będą z Ukrainą a nie Rosją

say69mat
środa, 8 lipca 2020, 09:34

Czyżby Federacja postanowiła wyreżyserować i wykorzystać zamieszanie związane z przesileniem emocjonalnego kryzysu politycznego w Polsce do rozprawy z Ukrainą??? Spryciarze, w odróżnieniu do rzeczników tak zwanego nurtu politycznego określanego mianem wspólnoty Prawa i Sprawiedliwości.

OrangeBoss
środa, 8 lipca 2020, 12:55

Zaprawdę mają co wykorzystywać. Polska dla nich to żadne zagrożenie. Większej bzdury nie słyszałem

Radek-Niejadek
środa, 8 lipca 2020, 12:15

say69mat, co ty za przeproszeniem pierdzielisz??? Ruską propagandę proszę uprawiać w Moskwie a nie tutaj. ABW powinno zająć się takimi trollami jak ty.

Doktor
środa, 8 lipca 2020, 18:12

A tobą lekarze specjalisci.Życze powrotu do zdroowia i bierz leki.

fifi
środa, 8 lipca 2020, 16:59

To z głodu?Może batonik?

say69mat
środa, 8 lipca 2020, 14:05

Zaiste jesteś wyjątkowym ekspertem w dziedzinie trollingu. Masz jednak poważny problem w odróżnieniu typowego trollingu od ... hipotezy politologicznej. Z kolei typowa ana;liza politologiczna, w odniesieniu do takich podmiotów jak FR, powinna obejmować nawet te, najbardziej absurdalne hipotezy. Jakie mogą powstać w ludzkim umyśle, a przez dysponujących odpowiednimi narzędziami, mogą zostać zrealizowane w rzeczywistości. Ponieważ, który z analityków sytuacji politycznej i militarnej na wschód od Buga, przewidział koncepcję wojny hybrydowej. Jako narzędzia służącego do przejęcia kontroli nad obszarem należącym do podmiotu, jakim jest ukraińskie państwo.

Kot
środa, 8 lipca 2020, 22:56

Rosji nie da się zgłębić. To tak jakby próbować pojąć seryjnego mordercę.

Ruskij soldat - FR.
środa, 8 lipca 2020, 11:57

100/100

Tweets Defence24