Spotkanie Szefów Sztabów SZ V4. Tematami współpraca w grupie i z Ukrainą

17 maja 2019, 15:22
D6lz5a2XkAAln8V
Szefowie sztabów SZ V4, pierwszy od lewej gen. Rajmund Andrzejczak. Fot. sgwp.wp.mil.pl

Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak uczestniczył w spotkaniu szefów sztabów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 14-16 maja na Słowacji.

Podczas sesji omówiono m.in. zaangażowanie państw V4 (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) w działania Grupy Bojowej Unii Europejskiej, potencjalne obszary współpracy wojskowej oraz kwestie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Na początku spotkania strona węgierska podziękowała generałowi Andrzejczakowi za przewodzenie przez Wojsko Polskie Grupie Bojowej Unii Europejskiej, w tym za organizację ćwiczenia Common Challenge 19, które było etapem certyfikacji wydzielanych elementów GB UE.

Podczas dyskusji generał Andrzejczak przedstawił szefom sztabów V4 propozycję integracji działań państw Grupy Wyszehradzkiej z działaniami podejmowanymi przez państwa bałtyckie oraz Ukrainę w celu kompleksowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w naszym regionie.

Szefowie obrony państw V4 omówili też kwestie innowacyjności w podejściu do szkolenia i wspólnych ćwiczeń. Rozmawiano na temat wykorzystania platformy synchronizacyjnej, łączącej narodowe wysiłki szkoleniowe, z działaniami podejmowanymi w ramach NATO i Unii Europejskiej.

Dyskusja dotyczyła również współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze medycznym, m.in. poprzez wyminę informacji o bieżących osiągnięciach i planowanych zamierzeniach w budowaniu dodatkowych zdolności zabezpieczenia medycznego, a przede wszystkim w organizowaniu wspólnych ćwiczeń służb medycznych. Jej istotnym punktem była także kwestia adaptacji sił zbrojnych państw V4 do zmieniających się warunków bezpieczeństwa. W tym kontekście szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że siły zbrojne nowej generacji to wojsko silne kulturowo, skuteczne operacyjnie oraz wysoce mobilne, ze zdolnością do podejmowania działań w każdej przestrzeni i czasie. Generał Andrzejczak zaznaczył, że wyzwania XXI wieku generują potrzebę innowacyjnego podejścia do realizacji zadań. Szef SG WP mówił podczas spotkania o koncepcji tzw. skalowalności, tj. możliwości i zdolności skutecznego dostosowywania sił i środków GB UE do aktualnej sytuacji oraz rejonu prowadzonych działań.

W drugim dniu obrad szefów sztabów V4 uczestniczył szef sztabu SZ Ukrainy. Dyskusja w tym gronie dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie oraz współpracy sił zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej z siłami zbrojnymi Ukrainy.Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił gotowość Sił Zbrojnych RP do dalszego wspierania Ukrainy w procesie dostosowywania jej SZ do międzynarodowych struktur wojskowych NATO i UE, zadeklarował kontynuację szkolenia ukraińskich sił zbrojnych przez Polskie Grupy Zadaniowe w ramach the Joint Multinational Training Group o raz podkreślił gotowość do wsparcia SZ Ukrainy w zakresie szkolenia specjalistycznego i językowego. Generał Andrzejczak dodał też, że Sztab Generalny WP będzie wspierał reformę struktur SZ Ukrainy w obszarach planowania rzeczowego oraz programowania rozwoju jej sił zbrojnych. Generał Andrzejczak podkreślił także dobrą współpracę w ramach wielonarodowej (litewsko-polsko-ukraińskiej) brygady w Lublinie. 

image
Delegacja ukraińska podczas obrad z szefami sztabów SZ V4. Fot. sgwp.wp.mil.pl

Podczas spotkania szef sztabu słowackich Sił Zbrojnych podsumował kończącą się prezydencję Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej i oficjalnie przekazał przewodnictwo w V4 stronie czeskiej.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Reklama
Nergal
sobota, 18 maja 2019, 12:32

Ukraina, taki sam sojusznik jak CCCP lub gorszy.

Tweets Defence24