Specjalsi z nowymi zasadami w zakresie dodatków finansowych

25 sierpnia 2020, 10:25
fot_A.Dwulatek_CCDORSZ_DWU2798
Fot. st. chor. mar. A.Dwulatek/COM CAM DORSZ
Reklama

Na etapie uzgodnień międzyresortowych pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Obecny projekt, z 19 sierpnia tego roku, ma dotyczyć kwestii dodatków dla żołnierzy służących w Wojskach Specjalnych. MON chce ulepszyć system odnoszący się do dodatków służbowych, ale też dodatków specjalnych.

Projekt ma być kontynuacją zmian, które znalazły swój wydźwięk w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Trzeba zaznaczyć, że system był modyfikowany w kolejnych nowelizacjach z 1 listopada 2017 r., z 22 lutego 2018 r. oraz z dnia 23 października 2018 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu zmian, całą koncepcję tego systemu oparto na dodatku służbowym, który docelowo wypłacany będzie z tytułu pełnienia służby we wszystkich jednostkach Wojsk Specjalnych, uzupełnionym dodatkiem specjalnym wypłacanym z różnych tytułów. Ten ostatni ma obejmować w szczególności takie kwestie, jak:

  • wykonywanie lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych
  • bezpośrednie fizyczne zwalczanie terroryzmu lub szkolenie w tym zakresie,
  • za wykonywanie skoków ze spadochronem
  • za wykonywanie prac podwodnych z użyciem sprzętu nurkowego.

Wskazując na zapisy nowego projektu, MON podkreślił, że docelową wysokość dodatków dla żołnierzy Wojsk Specjalnych określono w odniesieniu do zadań realizowanych przez poszczególne jednostki wojskowe. Przyjmując, że najwyższe dodatki otrzymają żołnierze jednostek realizujących działania specjalne.

Co nader istotne, dla żołnierzy Wojsk Specjalnych, zgodnie z projektem dodatek służbowy, wypłacany żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach Wojsk Specjalnych, ma również objąć tych, którzy pełnią służbę w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz w Ośrodku Szkolenia Poligonowego. Wcześniej nie było takiej możliwości, gdyż te ośrodki szkoleniowe zostały utworzone po dokonaniu wcześniejszych nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Przyznanie dodatku służbowego żołnierzom pełniącym służbę w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych zmierza do wprowadzenia jednolitego dodatku służbowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych, pełniących służbę w strukturach dowódczych i szkoleniowych tego rodzaju wojsk.

Żołnierze Wojsk Specjalnych mogą również potencjalnie liczyć na dłuższą kontynuację wypłat dodatków, jeśli trafią na inne stanowiska. Przyjęto bowiem, że mają być one potencjalnie wypłacane przez okres do 6 lat, a nie jak dotychczas przez okres 3 lat, w przypadku wyznaczenia na stanowisko w:

  • komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
  • dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych
  • Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

W przypadku dodatku specjalnego, ma to polegać na wskazaniu, iż:

Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, który przez łączny okres co najmniej 10 lat wykonywał zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie w Jednostce Wojskowej Nr 2305, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym w kwocie ustalonej w ostatnim miesiącu służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 2305.

Dodając, że:

Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi przez okres zajmowania stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych nie dłużej jednak niż przez łączny okres 6 lat od dnia zwolnienia ze stanowiska służbowego w Jednostce Wojskowej Nr 2305.

W przypadku dodatku służbowego, wskazano zaś, że:

Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, który przez łączny okres co najmniej 10 lat pełnił służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101, Jednostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Wojskowej Nr 3940 lub w Jednostce Wojskowej Nr 4724 otrzymuje dodatek służbowy o charakterze stałym w kwocie ustalonej w ostatnim miesiącu służby wojskowej w tych jednostkach.

Precyzując, że:

Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi przez okres zajmowania stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 6 lat od dnia zwolnienia ze stanowiska służbowego w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101, Jednostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Wojskowej Nr 3940 lub w Jednostce Wojskowej Nr 4724.

W uzasadnieniu projektu, pojawia się również wskazanie dotyczące jednostek AGAT i NIL. Podkreśla się, że propozycja ma na celu zmianę wysokości dodatku służbowego otrzymywanego przez żołnierzy pełniących służbę w Jednostce Wojskowej Nr 3940 oraz w Jednostce Wojskowej Nr 4724. Wskazując, że w przypadku wejścia w życie nowych regulacji prawnych dla tych żołnierzy nastąpi uzależnienie wysokości dodatku od zajmowanego stanowiska służbowego oraz okresu służby w tych jednostkach wojskowych. Wysokość dodatku wynosić będzie od 150 zł (dla szeregowego lub podoficera pełniącego służbę do 3 lat) do 2400 zł (dla oficera starszego pełniącego służbę ponad 6 lat).

MON podkreśliło, że dodatek służbowy ma, jak to ujęto w uzasadnieniu „charakter bodźcowego oddziaływania” do podejmowania służby na kluczowych – z punktu widzenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – stanowiskach służbowych. Zauważając jednocześnie, że w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych dodatki stały się nieodzownym elementem podejmowanej decyzji przez kandydata o wstąpieniu w szeregi poszczególnych jednostek Wojsk Specjalnych. Nie ukrywając, że dodatki mają również wpływ na rozwój poszczególnych żołnierzy, którzy myślą o zmianie jednostek w ramach Wojsk Specjalnych;

Z innych zmian podkreślono, że wraz z nowym rozporządzeniem podwyższono dodatek służbowy dla żołnierzy pełniących służbę w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych oraz w 7 Eskadrze Działań Specjalnych.

Całość projektu nowego rozporządzenia (etap konsultacji resortowych) jest dostępna on-line pod poniższym linkiem: 

https://legislacja.gov.pl/docs//507/12337453/12711691/12711693/dokument461140.pdf

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 15
Reklama
Kapitan Ahab
środa, 26 sierpnia 2020, 14:55

A pilotalsi sapersi i czołgarsi bez dodatku ?

Wołodyjowski
środa, 26 sierpnia 2020, 23:52

Moje żołnierki zażądały TERAZ maszyny capuccino w ramach nadgodzin szkoleniowych

Z. C
środa, 26 sierpnia 2020, 12:29

Nie powinno być żadnych dodatków specjalnych. To wypacza służbę wojskową. Nie ma świń równych i równiejszych. Każdy wybiera w jakim rodzaju wojsk ma służyć.

Janusz
środa, 26 sierpnia 2020, 15:45

A dlaczego niby podoficer, który jest zwykłym dowódcą drużyny i ma na stanie pistolet i pod sobą 10 szeregowych, którzy mają 10 kałachów i 0 odpowiedzialność materialną, czy brak innych specjalnych kwalifikacji ma mieć taką samą pensję co podoficer, który np. Był rok poza domem aby wyszkolić się do obsługi samolotu w obojętnie jakiej specjalności lotniczej, rok na kursach językowych od którego wymaga się wiedzy specjalistycznej o każdej porze, który podpisuje swoim nazwiskiem dokumenty przed wylotem czy po obsługach, on nie ma prawa na błąd, to kosztuje życie załogi i sprzęt warty dziesiątki milionów. Uważasz, że taka osoba gdyby nie dostawała dodatku (który i tak jest śmieszny i nie zmieniony od wielu lat) to nie wybrałaby służby jako zwykły żołnierz? Bez odpowiedzialności i czasem stresu z tym związanego? Druga sprawa, że często jest tak, że to po prostu lubi się robić i dodatek jest tylko małą bonifikatą. Ale nie można generalizować wszystkiego. Czasem szeregowy odpowiada za więcej rzeczy niż oficer, pod każdym względem, tj. Wiedzy, odpowiedzialności itp. Wypowiedzi osób nie mających zielonego pojęcia o tych sprawach niestety jest najwięcej, bo przecież "tam się nic nie robi bo somsiad tak mówił" ludzie nie wszystko co Heniek z pod 12 mówi jest święte...

Yon
wtorek, 25 sierpnia 2020, 20:12

Jakie dodatki jest secjalsem to jego praca pilot ma latać nurek nurkować i tyle te dodatki to paranoja.

czwartek, 17 września 2020, 23:46

Jako żona specjalsa tłumaczę...meza łącznie nie ma w domu od 5 do 6 miesięcy w roku, a ile Ciebie? Pomiń 2 tygodniowe poligony ???

Q
wtorek, 25 sierpnia 2020, 21:07

Moze i tak do tego musiała by byc calkiem inna siatka płac uwzgledniajaca specyfike sluzby posiadane kwalifikacje itd . A tak to zalatwiaja to poprzez dodatki

Chlopek Rostropek
wtorek, 25 sierpnia 2020, 16:26

A dodatek mundurowy 3.72 pln

Kloss
wtorek, 25 sierpnia 2020, 16:17

Super, ale może MON Pochylił by się również nad dodatkiem za rozłake, który też nie jest nkweljzowany od lat...bo często koszty przebywania poza domem są o wiele większe niż sam dodatek.

Xxx
wtorek, 25 sierpnia 2020, 13:46

Chciałbym zauważyć że dodatek dla wojsk aero mobilnych nie był podwyższany od niepamiętnych lat a dodatkowego procentu na wykonanie 10 skoków dla szeregowych już nie ma.

Szturman
wtorek, 25 sierpnia 2020, 14:47

Xxx to przenieś się do WS trzeba się rozwijać a nie warzywic na etacie spokojnej starości

Spadochroniarz
środa, 26 maja 2021, 20:07

WS a WS to dwa różne oblicza, niektórzy są nie lepsi niż zielone garnizonu.

Xxx
wtorek, 25 sierpnia 2020, 21:48

Warzywic to można na logostyce czy innym dowodzeniu, niekocznie na szturmance.

Rozczarowany
wtorek, 25 sierpnia 2020, 17:56

Po co dla służących specjalsów w sztabach czy instytucjach dodatek. Weryfikacja sprawności fizycznej powinna warunkowac dodatki także. Ale z tym bywa już różnie. Kolejny wymysł który nie poprawia ani sprawności czy własnego wewnętrznego podejścia do rozwoju jako żołnierza.

Jansen
środa, 26 sierpnia 2020, 13:52

Sprawa jest prosta: jak ktoś np. w 2305 ma dodatek AT to nie namówisz go by choć na rok przeszedł do dowództwa w Krakowie czy CSzWS przekazywać innym wiedzę i doświadczenie jeśli ma to się wiązać ze znacznym obniżeniem pensji (zabraniem dodatku).

Krzys
wtorek, 25 sierpnia 2020, 23:52

Nie zrozumiesz

Tweets Defence24