Reklama

Zarażenie i kwarantanna części personelu 1. Wojskowego Szpitala Polowego

24 marca 2020, 14:40
1wszp (1)
Fot. 1. WSzP

Podoficer został zarażony koronawirusem, a jego koledzy z 1. Wojskowego Szpitala Polowego objęci kwarantanną profilaktyczną. Szpital prowadzi działania w ograniczonym trybie. Zarażony żołnierz jest weteranem misji zagranicznych.

Podoficer przebywał na terenie jednostki wojskowej przez dwa dni, nie ujawniając żadnych istotnych problemów zdrowotnych - podkreśla mjr Iwona Manos, rzecznik prasowy szpitala.

Kwarantanną objęta została grupa żołnierzy zawodowych i dwóch pracowników wojska. Stan zarażonego jest dobry. Żołnierz leczony jest specjalistycznie przez oddział zakaźny Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. 

Zarażony żołnierz wrócił niedawno z podróży służbowej i przez dwa dni tj. 16 i 17 marca wykonywał zadania i obowiązki służbowe

mjr Iwona Manos, rzecznik prasowy 1. WSzP

Zakażenie prawdopodobnie może mieć związek z pobytem podoficera w uzdrowisku w Krynicy-Zdroju, gdzie mieści się 20. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny. Placówka jest jednym wojskowych zakładów leczniczych, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne dla weteranów i weteranów poszkodowanych.

Żołnierz kontaktował się osobiście z pewną grupą żołnierzy oraz dwójką pracowników wojska i właśnie ta grupa realizuje aktualnie kwarantannę domową, tzn. przebywa w warunkach izolacji.

mjr Iwona Manos

Kwarantanna domowa została nałożona na żołnierzy przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy – podkreśla mjr Manos, która sama jest objęta kwarantanną do 30 marca. Kwarantanną domową objęto także rodziny i bliskich żołnierzy i pracowników wojska, którzy mieli kontakt z zarażonym podoficerem.

1. Wojskowy Szpital Polowy nie został zamknięty, lecz pracuje w ograniczonym trybie. Personel medyczny prowadzi szkolenia w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy - placówka również działa normalnie.

Zarażony podoficer nie należy do personelu medycznego. W trakcie pobytu w jednostce na nie kontaktował się z 10. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Nie ma zatem ryzyka przeniesienia infekcji na pacjentów szpitala oraz na personel. Profilaktycznie wdrożono właściwe procedury na oddziale ortopedii, którego lekarz miał kontakt z chorym

mjr Iwona Manos, rzecznik prasowy 1. WSzP

Przypomnijmy, że 1. Wojskowy Szpital Polowy w Bydgoszczy jest ważnym elementem wojskowego systemu opieki zdrowotnej. Żołnierze i pracownicy wojska są przygotowani do realizacji zadań mobilnej opieki medycznej zarówno w Polsce jak i poza granicami państwa. Aktualnie w strukturze sił zbrojnych funkcjonują dwa szpitale polowe - 1. WSzP w Bydgoszczy i 2. WSzP we Wrocławiu.

* * *

Wojskowy Szpital Polowy (1. WSzP) w Bydgoszczy jest jednostką polowej służby zdrowia 3 poziomu zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP i przeznaczony jest do udzielania specjalistycznej pomocy medycznej o profilu chirurgiczno-internistycznym. Szpital jest jednostką mobilną, zdolną do przerzutu. Umożliwiło to 1. WSzP na rozwinięcie szpitala polowego w PKW w Iraku i Afganistanie.

Szpital posiada na swoim wyposażeniu mobilny sprzęt oraz specjalistyczne kontenery medyczne i zabezpieczające. W kontenerach znajdują się m. in.: sala przedoperacyjna, sala operacyjna, sala intensywnej opieki medycznej, laboratorium, RTG i apteka. Szpital jest wyposażony także w nowoczesny sprzęt medyczny - chirurgiczny, anestezjologiczny, ratunkowy i diagnostyczny, zdolny do użycia w każdych warunkach klimatycznych i oraz zgodny ze standardami NATO.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Reklama
Palladin
wtorek, 24 marca 2020, 21:32

Nowiutki nie używany

Ceska Meska
wtorek, 24 marca 2020, 17:28

Jaka jest różnica pomiędzy polskim i czeskom szpitalem wojskowym? 20 kontenerów sprzetu

Henio
wtorek, 24 marca 2020, 15:45

cóż... życie to nie VIP-day na ćwiczeniach

Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama