Wojsko kupuje więcej Jelczy. Trafią m.in. do WOT

30 stycznia 2019, 16:01
Fot. Cargotec

Resort obrony narodowej rozpoczął negocjacje z firmą Cargotec Poland Sp. z o.o. Rozmowy dotyczą zakupu ciężarówek Jelcz 862, które wyposażone będą w zestaw samozaładowczy Multilift Mk. IV. Nowe samochody mają trafić do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. 

Trwają negocjacje między Inspektoratem Uzbrojenia z Cargotec Poland Sp. z o.o. Prowadzone między resortem a firmą rozmowy dotyczą zakupu i dostaw 27 zestawów w skład których wchodzi 27 ciężarówek Jelcz 862 oraz przyczepy. Inspektorat Uzbrojenia zakłada również możliwości skorzystania z prawa opcji, obejmującego możliwość dokupienia 20 zestawów. Cały sprzęt ma trafić na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód z dowództwem w Elblągu. 

Pozyskanie sprzętu ma kosztować resort ponad 18 mln euro netto. Inspektorat negocjacje prowadzi z wybraną firmą w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, gdyż wspomniane ciężarówki z systemem Multilift znajdują się już na wyposażeniu polskiego wojska. Żołnierze wykorzystują dokładnie 201 takich zestawów. Co więcej, to właśnie Cargotec Poland Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa do dokumentacji technicznej. 

Jak zaznacza IU, przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do realizacji zadań związanych z przewozem sprzętu wojskowego w ramach działalności bieżącej jednostek wojskowych, a także podczas prowadzonych działań wojennych. Jak przypomina resort, dotychczas od firmy Cargotec Poland Sp. z o.o. na potrzeby Sił Zbrojnych RP zostało zakupionych 201 zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów na samochodzie JELCZ 862 z systemem samozaładowczym Multilift Mk. IV i przyczepie do transportu kontenerów PK 2-24-t. Podwozia tych pojazdów eksploatowane są jako podwozia bazowe pod specjalistyczne zabudowy (około 280 egzemplarzy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zestawy przeznaczone są do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP w okresie nie krótszym niż 20 lat. Na potrzeby eksploatacji przedmiotowych pojazdów zostały opracowane zestawy naprawcze i remontowe oraz gromadzone są techniczne środki materiałowe luzem, stanowiące zapasy wojenne. Posiadanie tych zapasów jest niezbędne i wynika z charakteru i specyfiki działań w czasie wojny. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia wykonywania wymaganych obsług oraz napraw bieżących ww. samochodów, przeszkolono wytypowanych pracowników wojska oraz kadrę zawodową.

fragment ogłoszenia Inspektoratu Uzbrojenia

Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24