Współczesne wyzwania polskich Wojsk Specjalnych. Nowa pozycja wydawnictwa Defence24

19 stycznia 2021, 13:37
49934927948_f52795eae0_k
Fot. st. szer Wojciech Król/CO MON
Reklama
Defence24
Defence24

Wojska specjalne posiadają unikalne cechy odróżniające je od innych rodzajów sił zbrojnych. Wyróżnia je możliwość jednoczesnego prowadzenia działań w wymiarze lądowym, powietrznym i morskim, precyzja działania, nieszablonowość stosowanej taktyki i technik, wysoki poziom gotowości do użycia oraz znaczna efektywność. Dlatego przewidziane są do zadań szczególnie ważnych, które są najczęściej poza możliwościami wojsk konwencjonalnych. 

Na początku 2021 roku ukazała się, wydana nakładem wydawnictwa Defence24, książka pt. „Polskie Wojska Specjalne we współczesnym świecie. Studium wyzwań i zagrożeń” autorstwa ppłk rez. dr. Marka Grygi.

Pozycja ta ma na celu przybliżenie stanu w jakim obecnie znajdują się polskie siły specjalne w tym na tle ich odpowiedników w innych państwach, pokazanie wpływu czynników zewnętrznych na ich funkcjonowanie, a także wskazanie możliwych kierunków ewolucji w rozwoju naszych komandosów. Autor mając za sobą dwunastoletnią służbę w jednostkach specjalnych oraz ponad dwuletnią służbę w Akademii Sztuki Wojennej w charakterze starszego wykładowcy zajmującego się problematyką wojsk specjalnych, podjął próbę określenia pożądanych zmian w Wojskach Specjalnych. W swojej pracy oparł się również na wiedzy i doświadczeniu setek polskich komandosów oraz wielu publikacjach dostępnych zarówno w postaci opracowań zwartych, jak i tych zamieszczonych w Internecie.

Istotnym jest, że Autor podjął się rozważań nad ważnymi obszarami funkcjonowania sił operacji specjalnych, które pozostają zwykle w cieniu samych operacji specjalnych. Są to dowodzenie, logistyka oraz organizacja i uzupełnianie stanów osobowych. Dr Marek Gryga poddał też oglądowi naukowemu zdolność do rozpoznania, zdolność do rażenia przetrwania i ochrony wojsk.

prof. dr hab. Hubert Królikowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Książka „Polskie Wojska Specjalne we współczesnym świecie. Studium wyzwań i zagrożeń” podzielona jest na cztery rozdziały w których autor - ppłk rez. dr. Marka Gryga kolejno omawia istotne z punktu widzenia funkcjonowania WS zagadnienia: 

  • Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa na przełomie II i III dekady XXIw.
  • Wojska Specjalne Rzeczpospolitej Polskiej - stan na 2020 rok
  • Wojska Specjalne Sił Zbrojnych wybranych państw - podobieństwa i różnice
  • Możliwe kierunki ewolucji Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych RP

Uzupełnieniem przedstawionej tematyki są tabele, wykresy, rysunki, zdjęcia a także załączniki na końcu książki.

Recenzowana książka ppłk rez. dr Marka Grygę, jest wynikiem wieloletnich badań naukowych. W całym opracowaniu widoczna jest ogromna wiedza i doświadczenie autora. Dzięki temu rozważania i formułowane w publikacji wnioski są na wysokim poziomie pod względem merytorycznym.

dr hab. inż. Marek Kubiński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Książka "Polskie Wojska Specjalne we współczesnym świecie. Studium wyzwań i zagrożeń" w sposób kompleksowy i wysoce merytoryczny przybliża Czytelnikowi problematykę związaną z bieżącym funkcjonowaniem wojsk specjalnych. Jest ona także potencjalnym źródłem inspiracji do dokonywania w WS jakże potrzebnych zmian. Publikacja dostępna jest w sklepie Defence24.pl. 

Ppłk rez. dr Marek GRYGA jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej. W czasie niemal 30 letniej służby w Wojsku Polskim 12 lat poświęcił służbie w jednostkach specjalnych Wojska Polskiego. Swoją zawodową służbę wojskową zaczynał na stanowisku dowódcy plutonu specjalnego w 1 Batalionie Szturmowym w Lublińcu, a po jego rozwinięciu do 1 Pułku Specjalnego Komandosów sprawował funkcję dowódcy kompanii dywersyjno-rozpoznawczej, a następnie zastępcy dowódcy batalionu specjalnego. Przez 5 lat służył jako Szef Szkolenia Jednostki Wojskowej AGAT (pierwszy w jej historii). Jako starszy wykładowca Akademii Sztuki Wojennej zajmował się kształceniem oficerów oraz studentów cywilnych z tematyki związanej z wojskami specjalnymi i operacjami specjalnymi. Jako doktorant studiów III stopnia Akademii Sztuki Wojennej prowadził badania naukowe poświęcone polskim wojskom specjalnym, a opracowaną na ich podstawie rozprawę doktorską obronił z powodzeniem w 2020r. W trakcie zawodowej służby wojskowej uczestniczył w ćwiczeniach z amerykańskimi i brytyjskimi jednostkami specjalnymi, a także brał udział w czterech operacjach poza granicami kraju. Jest autorem szeregu publikacji oraz opracowań poświęconych komandosom oraz prowadzonych przez nich działaniom.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
Reklama
wtorek, 19 stycznia 2021, 14:59

Wojska specjalne są takie super ekstra,że zatrzymają atak Iskanderów? Zatrzymają bombardowania kraju z Tupolewa? A może swoją nieszablonową taktyką i wysokim poziomem gotowości i efektywności zatrzymają lub chociaż opóźnią natarcie 1 Gwardyjskiej? Jedyne w czym się grom szkolił to zadania policyjne i przeciwpartyAnckie w Iraku i Afganistanie.

:///
środa, 20 stycznia 2021, 08:45

No, niestety... jakoś tak to wygląda

Ciamciara
wtorek, 19 stycznia 2021, 20:53

Nie masz pojęcia o czym mówisz.Sila Rosji jest pozorna ,każdy konflikt jest dla niej nieprzewidywalny. Nie wiadomo co zrobią Chiny np.a każdy kawałek ziemi jest dla nich cenny.

Tytus
czwartek, 21 stycznia 2021, 17:31

Ja mam pojęcie że samych wojsk powietrznodesantowych Rosja ma 100 tyś. I to pojęcie zmienia mi wiele perspektyw i rzuca światło na inne.

Buczacza
czwartek, 21 stycznia 2021, 19:38

I dlatego najniższe wynagrodzenie w Polsce jest dużo wyższe niż średnia pensja w rosji! A 70 procent rosjan zarabia tyle ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Polsce! A to pojęcie zmienia mi wiele perspektyw.

Palmel
środa, 20 stycznia 2021, 10:31

Bismarck kiedyś powiedział : Rosja nigdy nie jest tak słaba ani tak silna na jaką wygląda a Chiny odbudowują swoją potęgę a dostaną te kraje które zniszczyły stare Chiny min za wojny opiumowe

Tweets Defence24