Terytorialsi odnaleźli zaginioną osobę

13 maja 2019, 10:17
poszukiwania 2LBOT - Lubelszczyzna
Fot. 2. Lubelska Brygada OT / Rzecznik WOT

Jak informuje rzecznik WOT ppłk Pietrzak, żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, włączeni w niedzielę 12 maja br. do poszukiwań jednej z osób zaginionych w rejonie Puław, stali się bezpośrednimi autorami pomyślnego finału całej akcji. Uczestnicy działań poszukiwawczych z ramienia WOT odnaleźli zaginioną osobę po 1,5 godz. od rozpoczęcia działań w terenie.

Udział lubelskich terytorialsów w poszukiwaniach osoby zaginionej stanowił bezpośrednie odzwierciedlenie założeń misji WOT w zakresie „obrony i wspierania lokalnych społeczności”. Działania terenowe rozpoczęły się 12 maja br. o godz. 13.30, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Natychmiastową akcję podjęli żołnierze 22 batalionu lekkiej piechoty z Dęblina, którzy w rejonie zaginięcia realizowali weekendowe szkolenie rotacyjne. Wśród zgrupowań wspomagających wysiłki służb znalazły się również zespoły żołnierzy WOT.

O godz. 15.00 zaginiona osoba została odnaleziona w okolicach Sierskowoli niedaleko Puław i przekazana służbom medycznym przez grupę poszukującą wydzieloną z 2 Lubelskiej Brygady OT. W działania zaangażowanych było 80 żołnierzy, którzy współdziałali z policjantami i strażakami.

Działania poszukiwawcze podejmowane są przez WOT na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Zgodnie z art. 11c. pkt 2., ppkt. 5, do zakresu działania Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej należy: „wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

Wcześniej już wielokrotnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej brali udział w poszukiwaniach zaginionych osób na terenie Podlasia, Lubelszczyzny czy Podkarpacia. Co więcej, poszukiwania na Lubelszczyźnie nie były jedynymi działaniami poszukiwawczymi prowadzonymi tego jednego dnia przez żołnierzy WOT. Członkowie 10 Świętokrzyskiej Brygady OT szukali w okolicach Małogoszczy zaginionego 67-latka.

Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24