Wojsko kupi mobilne radiostacje lotnicze

4 kwietnia 2019, 16:26
CASA C-295M
Fot. 8. Baza Lotnictwa Transportowego, http://8bltr.wp.mil.pl

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie postępowania dotyczącego „Mobilnej Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej” (MRLŁR).

Chodzi o radiostacje pojazdowe, które zostaną zabudowane na podwoziach ciężarówek typoszeregu Jelcz 662 w wersji z czteroosobową nieopancerzoną kabiną. Urządzenia te mają zapewnić niezakłóconą łączność radiową ze statkami powietrznymi w trybach pracy HaveQuick II i SATURN; funkcjonować jako posterunek radiowy systemu UHF GAG i VCS 3020X. Mają też realizować łączność dowodzenia (jawną i niejawną) w ramach własnego ugrupowania w relacjach radiowych HF/VHF.

Dialog ma na celu ocenę możliwości spełnienia przez oferowany sprzęt wojskowy wstępnie określonych wymagań, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia i oszacowanie czasu oraz kosztów dostawy radiostacji.

Dialog techniczny powinien zostać przeprowadzony między czerwcem a wrześniem bieżącego roku i ma skupiać się w szczególności na określeniu kosztów, potrzeb dotyczących zabezpieczenia logistycznego i szkoleniowego inwestycji. Zgłoszenia do niego można składać do 15 kwietnia.

Reklama
Tweets Defence24