MON formuje Centralny Zespół Sportowy

20 stycznia 2021, 11:55
bernatek-zapasy_zmien-rozmiary
Fot. Wojskowy Zespół Sportowy Białobrzegi

18 stycznia Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję w sprawie sformowania Centralnego Zespołu Sportowego Wojska Polskiego. Czy w Warszawie powstanie CWKS 2.0?

Sprawność fizyczna to jeden z priorytetów resortu obrony narodowej. Pandemia COVID-19 nie ułatwia zdania, jednak ministerstwo, Sztab Generalny WP i dowództwa sił zbrojnych realizują liczne działania mające na celu podniesienie i utrzymanie tężyzny fizycznej wśród kadry zawodowej i żołnierzy służby czynnej. Wojskowi sportowcy prowadzą zajęcia online zachęcając do regularnych treningów nie tylko żołnierzy i pracowników resortu, ale również młodzież szkolną. Zatem utworzenie Centralnego Zespołu Sportowego Wojska Polskiego w planach resortu ma za zadanie przyczynić się do rozwoju sportu wojskowego, choć złośliwi komentatorzy podkreślają, że wizerunkowo tego rodzaju projekty realizowane były w epoce PRL. Czy zatem Zespół będzie nawiązywał do tradycji innych klubów wojskowych – CWKS Legii Warszawa, WKS Śląska Wrocław czy WKS Zawiszy Bydgoszcz? 

image
Fot. MON

 

Plany resortu

Centralny Zespół Sportowy Wojska Polskiego zgodnie z decyzją nr 4/MON zostanie sformowany 12 kwietnia 2021. Siedzibą Zespołu będzie Warszawa i będzie on jednostka organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej.

Zadania Zespołu wynikające z decyzji:

  • przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej, po zaopiniowaniu przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, propozycji dotyczących ustalania zasad prowadzenia działalności sportowej w resorcie obrony narodowej w zakresie sportu wyczynowego;
  • tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego;
  • organizowanie działalności sportowej w wybranych dyscyplinach sportu wyczynowego, w celu przygotowania żołnierzy – sportowców do reprezentowania Wojska Polskiego w rywalizacji międzynarodowej;
  • koordynacja szkolenia sportowego i przygotowań zawodników będących członkami kadry narodowej lub kadry olimpijskiej, do udziału w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, zawodach kontrolnych, mistrzostwach rangi krajowej i międzynarodowej oraz w Igrzyskach Olimpijskich;
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej wynikającej z członkostwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Radzie Sportu Wojskowego (CISM) oraz innych międzynarodowych wojskowych organizacjach sportu wyczynowego działającego na szczeblu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem udziału przedstawiciela Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w najwyższych kolegialnych organach tych organizacji;
  • organizacja zawodów, imprez sportowych oraz przedsięwzięć ujętych w kalendarzu Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM);
  • współpraca z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami sportowymi;
  • organizowanie udziału żołnierzy sportowców we współzawodnictwie pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM);
  • realizacja przedsięwzięć systemowych w zakresie włączenia wojskowych sportowców w akcje promocyjno-komunikacyjne, budujące pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiększające poparcie społeczne dla działań resortu obrony narodowej w przedmiotowym zakresie.

W ciągu 30 dni od wejścia w życie decyzji na podstawie koncepcji utworzenia jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za sport wyczynowy żołnierzy opracowany i uzgodniony zostanie szczegółowy zakres działania Zespołu, a następnie wniosek organizacyjno-etatowy. Co istotne w decyzji zawarto limit kadrowy na poziomie 257 stanowisk. Nastąpi także rozformowanie dotychczas funkcjonujących przy jednostkach wojskowych zespołów sportowych oraz zmiana w planie przydziałów gospodarczych resortu. Szef Sztabu Generalnego WP opracuje aneks do „Programu rozwoju SZ RP na lata 2021- 2035”, w którym ujmie zamierzenie związane z sformowaniem Zespołu oraz uwzględni jego sformowanie w aneksie do „Planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych SZ RP na 2021 rok oraz głównych kierunków zmian na 2022 rok.”

Czy zmiana organizacyjna przyniesie efekt w postaci większej efektywności w obszarze sprawności fizycznej i sportu wojskowego? Odpowiedź na to pytanie poznany zapewne za kilka lat. Jednak w opinii żołnierzy i sportowców wojskowych zmiany w tej dziedzinie były nieodzowne.

Reklama
Reklama

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 15
Reklama
Obi Wam Kenobi
czwartek, 11 marca 2021, 14:35

Taktyczne / żołnierz - sportowiec / żeby wszystkim zamknąć usta. Pewnie broni w ręku nie będzie, musztry i innych typowych zajęć wojskowych. A dlaczego to nie ma być żołnierz: kierowca, saper, nurek, mechanik, który jest dodatkowo wybitnym sportowcem. I tacy żołnierze powinni reprezentować MON.

BUBA
poniedziałek, 25 stycznia 2021, 09:21

Tak bo MON to sport. Gdze nowe OP co.................................................................................

Woit
czwartek, 21 stycznia 2021, 16:48

Tego właśnie potrzeba było polskiej armii, nie okrętów, nie samolotów, rakiet ni czołgów tylko sportowej studni bez dna. Bo po co jakiś tam sprzęt?

weter
czwartek, 21 stycznia 2021, 13:18

Było takie w wojsku powiedzenie, musztra i wuefem wygramy z enerefem, a tu sie okazuje że to jest dalej aktualne.

Anty PRL
czwartek, 21 stycznia 2021, 11:10

Utrzymywanie sportowców oddelegowanych z pododdziałowych etatach na hale sportowe jest wciąż aktualne. Obowiązki oddelegowanych pełnią pozostali żołnierze

Powaga
czwartek, 21 stycznia 2021, 09:15

Najlepiej i późnej sportowiec po dwóch tygodniach dostaję kaprala a zwykł szeregowy robił Kapral 6 miesięcy i gdzie jest tu logika

As
czwartek, 21 stycznia 2021, 07:50

Wielki Narodowy Centralny Zespół Wojskowy Plus, później orkiestra plus, i dastępny plus, a na obronności zamiast plusa postawiony krzyżyk.

gegroza
środa, 20 stycznia 2021, 21:32

To chyba żart

dramat
środa, 20 stycznia 2021, 14:48

wraca komuna, centralizacja, a wszystko pod narodowym płaszczykiem

hahahaha
środa, 20 stycznia 2021, 22:03

da się?, da!...

KPS
środa, 20 stycznia 2021, 13:58

Centralny Wojskowy Klub Sportowy? Ale to już było...

czwartek, 21 stycznia 2021, 12:52

Fakt. Od 20 lecia międzywojennego z przerwą na okupację.

Rambo Rambo
środa, 20 stycznia 2021, 13:41

Świetna wiadomość! Niech zmech dalej buja się na BWP-1.

:(
środa, 20 stycznia 2021, 13:28

Wskrzeszanie PRLu trwa.

szelma
środa, 20 stycznia 2021, 13:01

brawoooo to juz nam Putin nie straszny P,ze sportowców w mundurach to tacy żołnierze ,jak ja papież

Tweets Defence24