Wozy Zabezpieczenia Technicznego do remontu

8 lipca 2019, 12:25
WZT2
Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-2. Fot. mł. chor. Marek Mazur

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zamierza wyremontować w nadchodzących latach partię Wozów Zabezpieczenia Technicznego, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP – dowiedział się Defence24.pl.

W odpowiedzi na pytania Defence24.pl rzecznik Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych potwierdził, że planowane jest przeprowadzenie remontów Wozów Zabezpieczenia Technicznego, znajdujących się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Zaznaczył, że w latach 2019-22 planowane jest prowadzenie napraw głównych i konserwacyjnych WZT, nie jest natomiast przewidziana ich modyfikacja.

Rzecznik zaznaczył, że łącznie może zostać wyremontowanych do 20 pojazdów WZT-2 i WZT-3. Negocjacje z potencjalnym Wykonawcą przewidziane są na 31 lipca 2019 roku, natomiast zawarcie umowy planuje się w drugiej połowie sierpnia.

W odpowiedziach na pytania Defence24.pl podkreślono, że planuje się zawarcie umowy wieloletniej. Inspektorat Wsparcia przewiduje, że od 4 do 5 pierwszych wozów ma zostać dostarczonych jeszcze w tym roku, jednak ustalenie dokładnej daty dostawy i liczby pojazdów przeznaczonych do remontu będzie możliwe po zakończeniu procesu negocjacyjnego.

Wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2 (na pierwszym planie) i WZT-3 (na drugim planie). Fot. mł. chor. Marek Mazur
Wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2 (na pierwszym planie) i WZT-3 (na drugim planie). Fot. mł. chor. Marek Mazur

Analizując założenie pierwszych dostaw WZT w 2019 roku można zauważyć, że – zakładając zawarcie umowy w sierpniu br. – od momentu przekazania pierwszych wozów miałoby upłynąć ok. 4 miesięcy. To dość krótki okres. To założenie może być trudne do realizacji, biorąc pod uwagę, że przeprowadzenie napraw głównych wymaga oceny stanu technicznego pojazdów objętych pracami, ale i przygotowania określonego zaplecza, między innymi zamówienia określonych komponentów u poddostawców lub rozpoczęcia ich produkcji.

Pozytywnie natomiast należy ocenić założenie zawarcia przez Inspektorat umowy wieloletniej. Takie rozwiązanie pozwala na bardziej przewidywalne planowanie realizacji prac, zarówno po stronie wojska, jak i przemysłu. Umowy wieloletnie pozwalają również na bardziej stabilne finansowanie. To o wiele bardziej korzystne rozwiązanie, niż np. składanie co rok zamówień na remonty kilku pojazdów.

image
Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-3, podczas przygotowań do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego z 2018 roku, w tle BWP Bradley. Fot. Defence24.pl

Wykonawcą prac będą najprawdopodobniej Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. To one w przeszłości produkowały zarówno WZT-2, jak i WZT-3. Te drugie pojazdy są oparte na podwoziu czołgów T-72, natomiast te pierwsze bazują na T-55. WZT-2 są wciąż w służbie, gdyż Wojsko Polskie dysponuje zaledwie około 30 wozami WZT-3, co nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb wszystkich jednostek wyposażonych w czołgi T-72/PT-91. WZT-2 są też używane poza Siłami Zbrojnymi RP, w jednostkach Kolejowego Ratownictwa Technicznego.

Innym typem wozu zabezpieczenia technicznego używanym przez Wojsko Polskie jest bazujący na zmodyfikowanym podwoziu Leoparda 1 Bergepanzer 2. Wozy tego typu pozyskano wraz z czołgami Leopard 2. Postępowanie na ich modernizację rozpoczęto w Inspektoracie Uzbrojenia MON we wrześniu 2017 roku, wniosek o udział w procedurze zgłosiło konsorcjum w składzie PGZ S.A., ZM Bumar Łabędy S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął też w drugiej połowie 2017 roku fazę analityczno-koncepcyjną dla wozu zabezpieczenia technicznego nowego typu. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że do czasu wprowadzenia nowego sprzętu na uzbrojenie i osiągnięcia przezeń gotowości, istniejące wyposażenie, jak na przykład WZT, musi być utrzymywane w sprawności, aby móc wykonywać zadania.

Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24