Trzynaście awansów generalskich na Święto Wojska Polskiego

11 sierpnia 2020, 09:13
Zrzut ekranu 2020-08-10 o 15.47.12
gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego. fot. Mirosław Mróz/Defence24.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował trzynastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP w przeddzień Święta Wojska Polskiego, 14 sierpnia br. 

Jak podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, na stopień generała dywizji mianowani zostali:
- gen. bryg. Piotr Malinowski, szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
- gen. bryg. Dariusz Parylak, Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej;
- gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

- płk pil. Krzysztof Cur, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (od 4 listopada 2019 r.);
- płk Kazimierz Dyński, Dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (od 1 lipca 2020 r.);
- płk Bogdan Dziewulski, Zastępca Szefa Inspektoratu – Szef Logistyki Inspektu Wsparcia Sił Zbrojnych;
- płk Jarosław Górowski, Dowódca 1. Brygady Pancernej (od 20 marca 2020 r.);
- płk Cezary Janowski, Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7;
- płk Rafał Kowalik, Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej (od 20 marca 2020 r.);
- płk Krzysztof Nolbert, Szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
- płk Rafał Ostrowski, Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża (od 1 grudnia 2016 r.);
- płk Michał Rohde, Dowódca 19. Brygady Zmechanizowanej (od 15 lipca 2019 r.);
- płk Bogdan Rycerski, Dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej (od 20 marca 2020 r.);

Stopień generała dywizji otrzymało trzech oficerów: dowódca "Czarnej Dywizji" gen. Dariusz Parylak (wcześniej, od 2018 roku, szef sztabu i zastępca dowódcy tej jednostki oraz dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej), gen. Piotr Malinowski - szef sztabu Dowództwa Generalnego RSZ, wcześniej szef sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód i dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca Dowództwa Komponentu Powietrznego - Centrum Operacji Powietrznych w DO RSZ, wcześniej od lutego 2019 roku zastępca dowódcy COP-DKP i dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Awansowano więc jednego dowódcę dywizji i dwóch pełniących wysokie funkcje w dowództwach rodzajów sił zbrojnych.

Awanse na stopień generała brygady (łącznie dziesięć) są głównie związane z pełnieniem funkcji dowódcy brygady lub związku taktycznego o podobnym charakterze, jakim jest Skrzydło (w lotnictwie Sił Powietrznych). Dotyczy to siedmiu z dziesięciu awansowanych oficerów, w tym pięciu w Wojskach Lądowych. Oprócz tego awansowani zostali przedstawiciele Sztabu Generalnego, Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Inspektoratu Wsparcia SZ.

Gen. bryg. Piotr Maliowski, obecnie szef sztabu Dowództwa Generalnego RSZ, w niemalże 30-letniej zawodowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych, począwszy od dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego, poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO oraz dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej.

image
Gen. bryg. Piotr Malinowski. Fot. DG RSZ. 

W latach 1999, 2010 oraz 2015 generał brygady Piotr Malinowski kończył kolejne studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim na kierunkach związanych z zarządzaniem wojskami oraz bezpieczeństwem narodowym. Ponadto uczestniczył w wielu formach doskonalenia zawodowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi ukończył kurs doskonalenia oficerów rozpoznania ogólnowojskowego w Akademii Obrony Narodowej, kurs oficerów sztabowych NATO w Hadze, a także kurs planowania dla oficerów sztabowych NATO w szkole NATO w Oberammergau.

Generał brygady Piotr Malinowski dwukrotnie pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku szef oddziału rozpoznawczego, oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygady. W 2008 wyznaczono go na stanowisko starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii, gdzie pełnił służbę do lipca 2011 roku i zajmował się tam zagadnieniem celi sił zbrojnych.

W latach 2011-2012 służył w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku zastępca szefa sztabu dywizji. W 2013 roku gen. bryg. Piotr Malinowski objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w AON w Warszawie, które ukończył jako prymus. Po ich ukończeniu objął stanowisko dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej w dniu 30.11.2015 roku. W marcu 2018 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Z dniem 01.11.2019 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu DG RSZ.

Gen. bryg. Dariusz Parylak w latach 1986-1990 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. W okresie pomiędzy rokiem 1990, a 1993 był dowódcą plutonu czołgów w 5 pułku zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej, aby w 1993 roku objąć stanowisko dowódcy kompanii czołgów 2 batalionu czołgów, tego samego pułku. Funkcję tę pełnił do 1995 roku, kiedy to został dowódcą kompanii czołgów 2 batalionu czołgów w 12 Brygadzie Zmechanizowanej.

image
Gen. bryg. Dariusz Parylak. Fot. st. chor. szt. Rafał Mniedło.

Gen. bryg. dr Dariusz Parylak w latach 1996 – 1998 był słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. W 1999 roku ukończył kurs języka angielskiego na poziomie 3. W 1998 roku objął stanowisko dowódcy batalionu czołgów 12 Brygady Zmechanizowanej, na którym pozostawał do 2001 roku. W 2000 roku gen. Parylak był słuchaczem Specialized Language Course w Defense Language Institute w Lackland AFB w San Antonie (USA). Ukończył również zaawansowany kurs oficerów wojsk pancernych ACCC w Armour Center w Fort Knox (USA).

W latach 2001 – 2002 gen. Parylak był szefem sekcji operacyjnej (S-3) sztabu 12 Brygady Zmechanizowanej, po czym rozpoczął służbę w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, jako dowódca batalionu Kawalerii Pancernej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. W latach 2004 – 2007 był szefem szkolenia 36 Brygady Zmechanizowanej. W tym czasie odbywał również służbę w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, jako zastępca szefa grupy - szef zespołu doradczo szkoleniowego Grupy ds. Szkolenia Irackich Sił Bezpieczeństwa.

W 2007 roku gen. Parylak uzyskał tytuł magistra ekonomii Magisterskich Studiów Uzupełniających Wydziału Ekonomii i Administracji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, a w 2008 roku został absolwentem Podyplomowego Studium Operacyjno - Strategicznego Akademii Obrony Narodowej.

W 2008 roku pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych, jako Szef Wydziału Planowania i Struktur Organizacyjnych w Oddziale Organizacyjnym. Od października 2008 do maja 2009 roku gen. Parylak wykonywał zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, jako szef zespołu - starszy oficer łącznikowy w Zespole Oficerów Łącznikowych Dowództwa Polskich Sił Zadaniowych.

Po zakończeniu misji został szefem oddziału Analiz i Opracowań w Zarządzie Planowania Dowództwa Wojsk Lądowych (G-5). W 2012 roku rozpoczął studia w Podyplomowym Studium Polityki Obrony w US Army War Collage w Carlisle (Pennsylvania, USA), a po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Planowania G-5 Dowództwa Wojsk Lądowych, a w 2014 roku został szefem szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Gen. bryg. dr Dariusz Parylak uzyskał tytuł doktora nauk społecznych Akademii Obrony Narodowej, wieńczący studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Od listopada 2016 roku pełnił obowiązki dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 1 marca 2018 roku, otrzymał nominację na pierwszy stopień generalski.

W sierpniu 2018 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji - szefa sztabu dywizji w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. A następnie w marcu 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Odznaczenia: Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”, „Gwiazda Afganistanu”, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „The Army Commendation Medal”, „The Non Article 5 NATO Medal – The Iraq Freedom Operation”, „The Non Article 5 NATO Medal”, Złota Odznaka „Za Udział w Akcjach Bojowych”.

Gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński dęblińską „Szkołę Orląt” ukończył w 1992 roku. Po promocji został skierowany do 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Świdwinie na stanowisko pilota klucza lotniczego, a w 1993 roku objął obowiązki starszego pilota. Po ukończeniu w 1996 r. Wojskowego Kursu Doskonalenia Oficerów dla dowódców i szefów służb pododdziałów lotniczych lotnictwa myśliwsko-bombowego, objął obowiązki Dowódcy klucza lotniczego. Następnie awansował na stanowisko Zastępcy Dowódcy eskadry 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego.

W latach 2000-2002 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej - studia wyższe na kierunku dowódczo – sztabowym w zakresie dowodzenia wojskami. Po jej ukończeniu objął stanowisko Szefa Sztabu 8. eskadry lotnictwa taktycznego (8 elt.) w Mirosławcu. W latach 2004-2005 podwyższył swoje kwalifikacje w AON w ramach studiów podyplomowych, a po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy, a w 2006 r. został Dowódcą 8. elt  w Mirosławcu. W latach 2007-2008 w AON na wydziale Strategiczno-Obronnym ukończył studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym. Następstwem wzorowej służby na stanowisku Dowódcy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego (od 2008 do 2015 r.) w Świdwinie było skierowanie na studia zagraniczne. W latach 2015-2016 był słuchaczem Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA – Air War College, Maxwell Air Force Base USA w ramach podyplomowych studiów polityki obronnej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2016 roku od 11.01.2017 r. został wyznaczony  na stanowisko Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Natomiast nominację na pierwszy stopień generalski Prezydent RP Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim wręczył Dowódcy 1. SLT 10.11.2018 r. Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku gen. Starzyński został mianowany zastępcą dowódcy Dowództwa Komponentu Powietrznego - Centrum Operacji Powietrznych, a od lutego br. jest dowódcą DKP-COP.

Gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński jest pilotem instruktorem klasy mistrzowskiej, z nalotem ponad 2100 godzin. Wyszkolił kilka pokoleń pilotów samolotu Su-22. Brał czynny udział w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych. 

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 210
Reklama
1939 pamietamy
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 12:46

Jak tak dalej będą produkować generałów hurtowo to się w razie wojny drogi do Rumunii pozapychaja limuzynami..

Zmechu 12
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:35

ŻELAZNY łeb dostał 3-generałów Cuda w armii a teraz na kantyne Hahahaha

Nikki
piątek, 14 sierpnia 2020, 12:50

Nadal trwają działania, by w tej naszej biednej zbiurokratyzowanej i przeciążonej darmozjadami - urzędnikami udającymi wojskowych generałów było więcej niz szeregowych. Brawo.

rezerwista 2000
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:23

Czytając komentarze mam wrażenie, że to forum opanowały ruskie trolle i pożyteczni idioci.

GieTek
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:48

Jak grzyby po deszczu. Czekam na pierwszych generałów kolejowych i pośród listonoszy. Wszak tez noszą mundury.

kiwi
czwartek, 13 sierpnia 2020, 17:23

Dlaczego tak mało awansów ? nie ma już wartościowych kandydatów na lampasy ? dzieje się coś złego - hahaha. A tak na serio, ilość generałów w tak małej armii zawodowej jest porażająca. Byłem dawno temu w wojsku i nie wyobrażam sobie tego, że oficer Wojska Polskiego salutuje cywilowi , tytułuje go ministrem itp - dotyczy to chłopaka Misiewicza czy jakoś tak - ten boy od Macierewicza. Do tych oficerów itp co tak robili - wstyd. jak plują wam w oczy to mówicie- pada deszcz ? tak bardzo już upadliście, że nie możecie powstać i dumnie prężyć pierś ? w imię czego tak robiliście ? jesteście tyle warci ile ten przed którym staliście na baczność tytułując go ministrem. żenada.

SYGNALISTA
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:05

BEZ EMOCJI....wierność to istota honoru ,wszak za tym idą pieniądze a honor bez pieniędzy to tylko choroba .. więc canis fidelis zostały nagrodzone

asdf
czwartek, 13 sierpnia 2020, 12:09

taki jeden polski general to jest chyba wiecej wart niz 100 abramsow, serio chyba juz za dlugo nikt nie powiedzial "sprawdzam" i znowu bedzie placz za elitami.

Jato
czwartek, 13 sierpnia 2020, 12:08

Właśnie, mianuje, nie wybiera, ale nową Prezes SN, wybrał, choć miał tylko mianować.

andys
czwartek, 13 sierpnia 2020, 11:45

Ktoś napisał , że w Polsce jest 95 stanowisk generalskich. W tym roku jest juz 13+3 16 nominacji (3 były bodaj w marcu). Pewnie na 11 listopada tez bedzie kilka - powiedzmy 3 , czyli razem 13+3+319 nominacji. Jednym słowem, zakładając , że rok 2020 jest rokiem typowym (w rzeczywistosci niezupełnie jest) , aby utrzymać stałą ilość czynnych generałów, należałoby wymieniać ich co 5 lat (może obliczenia niedokładne, gdyż niektórzy generałowie otrzymuja wyższe stopnie generalskie). Ponieważ bodaj połowa nominacji to nominacje pułkowników na generałów, wiec statystycznie w Polsce oficer moze byc generałem ok 10 lat (przy załozenieu, że ilosc etatów wymosi ok 100). Może wiec jednak jest w miare normalnie? Normalnie czyli ok 10 nominacji pułkowników na generałów.

Gort
czwartek, 13 sierpnia 2020, 09:41

Czekam na trzy rozstrzygnięcia przetargów na każde że świat 11listopada, 3 mają i na 15 sierpnia. Naród będzie bronił ojczyzny, tylko zapewnijcie mu wreszcie realne ilości nowoczesnego uzbrojenia. Nawet najprostsze przetargi na granatnik, terenowkę, antenę swój obcy, ciągną się przez dwie, trzy kadencje Sejmu.

Erer
czwartek, 13 sierpnia 2020, 01:05

Panowie forumowicze, 165 wpisów, stan na środa, 12 sierpnia 2020, 21:50. Mam takie pytanie: Kto z panów „Wujków Dobra Rada” lub/i narzekających, zresztą słusznie, na opłakany stan naszej armii, wsparł nie tylko dobrym słowem, ale i czynem na przykład taką fundację ‚Ad Arma’ ? Zakładam, że nie trzeba na tym forum przypominać profilu działalności tej fundacji. No ilu z was dało jakieś wsparcie? Wiecznych malkontentów proszę o zignorowanie pytania.

kofi
czwartek, 13 sierpnia 2020, 16:04

Na wojsko idzie 2% PKB, czy to mało?- nie!! A jak jest doposażone? - miernie. Dlaczego ? Bo za dużo idzie nie na uzbrojenie tylko na utrzymanie, otoczkę wojska i emerytury 50-cio kilkuletnich emerytów, którzy później ujawniają swoje mądrości, bo nie mają co robić

czwartek, 13 sierpnia 2020, 13:55

A co poza Fotoplastikonem zrobiła ta fundacja jak nie narzeka?

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 13:49

Czynię to od LAT.

Płatnik
czwartek, 13 sierpnia 2020, 13:38

Podatkami wspieram. Od lat.

Yuijn
środa, 12 sierpnia 2020, 21:50

1 general/pulkownik na 100 zolniezy

bc
czwartek, 13 sierpnia 2020, 03:38

To chyba w Rosji, ponad 900 Generałów i 9000 pułkowników

plusik
czwartek, 13 sierpnia 2020, 15:12

Tiiaa lecz i tak nie wypadają na tym tle lepiej od nas:) jestema potenga

Ktos
środa, 12 sierpnia 2020, 21:43

Doktor P. to chyba w dziedzinie destrukcji jednostek wojskowych awans dostal...

Olo
środa, 12 sierpnia 2020, 20:56

panie Duda, zamiast rozdawać awanse jak na mityngu AA to może byś pan rozliczył tych generałów, których u nas na pęczki, z ich dotychczasowej pracy?

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 13:54

No coś Ty ?? Chyba NIE chcesz rozliczać np. gen. Pluty(pupil p. ministra ON) z jego "sukcesów" w zarządzaniu pracami Inspektoratu Uzbrojenia ?? Zresztą własnie pryncypał awansował go i przeniósł do Szt. Gen. WP, by tam mógł odnosić kolejne "sukcesy" ...

Co się dzieje?
środa, 12 sierpnia 2020, 20:47

O lista mianowanych to zapomniana lista 40 gen. rozanskiego bedacych przyszłością armii wraza do życia ? Gratulacje

DAJĄCY Z LIŚCIA
środa, 12 sierpnia 2020, 17:53

Mieli do wyboru systemy bojowe lub awanse ....wybrali awanse za to... wojnę będą mieli krótką

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 13:54

Spoko, w oflagach generalicja ma szczególne prawa i przywileje.

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:16

chyba nie bardzo bo ruskie mają gułagi a oflagi to za niemca hehe, więc of lub gen za ruska to możesz Katyń zobaczyć co z nimi robili.

Jakub
środa, 12 sierpnia 2020, 16:02

Powołania kudzi ktorzy niczym nie dowodza bo sprzetu nie ma ale za to feneralow niemnożko

Jak iii
środa, 12 sierpnia 2020, 16:00

Ha ha ha same nominanty PiS !

Jacek K.
środa, 12 sierpnia 2020, 15:11

Trwanie u korytka w pewnych obszarach życia społecznego kupuje się socjalem czyli własnym pieniędzmi "obdarowanego", w innych (pieniędzmi z tego samego źródła) ruchem w kadrach, zwiększeniem szans na awanse czyli dolce vita po grób a szczególnie na wczesnej emeryturze

emeryt
środa, 12 sierpnia 2020, 14:21

Panowie to jest nic, za jakiś czas pewnie dostanie generała kuzyn pana Gowina z rządu a to jest tak ogarnięty żołnierz ,że nie potrafi nic poza sikaniem do basenu na poligonie, ładowaniem naboi odwrotnie do magazynka i unikaniem strzelań z gromów na poligonie by czasami nie złamać sobie kariery:-)Współczucie dla tej jednostki z sochaczewa:-)))

Lord Godar
środa, 12 sierpnia 2020, 14:09

Szczerze mówiąc bardziej bym się ucieszył , gdyby na 15 sierpnia pokazali nam 13 świeżo zakupionych samolotów bojowych , śmigłowców , czołgów czy choćby nawet 13 nowych wyrzutni ppk , bo to by dało więcej naszej armii niż 13 nowych jenerałów na utrzymaniu .

Marcyk
środa, 12 sierpnia 2020, 19:28

Oj, marzyciel !!!

Marek
środa, 12 sierpnia 2020, 13:23

Jesteśmy potęgą w ilości generałów i kapelanów. A realnie w naszej malutkiej i zapóźnionej w rozwoju armii wystarczyłoby kilku generałów. Nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z historii, bo prawie nigdy nie byliśmy tak bezbronni jak obecnie, a ilością generałów tego się nie da zatuszować.

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:18

cóż skoro kustosz muzeum jest czynnym pułkownikiem hehe

Korek
środa, 12 sierpnia 2020, 12:49

Tam w tym "wojsku" to jest jeszcze kim dowodzić? Czy już wszyscy mają wyższe stopnie oficerskie?

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:19

szczególnie WOT w tym przoduje tam same majory i pułkowniki

Woit
środa, 12 sierpnia 2020, 12:12

Każda kuchnia połowa będzie miała swojego generała a każdy holownik admirała. Nic tylko przeprowadzić gry wojenne.

fumfel
środa, 12 sierpnia 2020, 15:29

Każdy zakład pracy, każda stołówka, bar mleczny remiza strażacka, wszyscy oni potrzebują generałów.

Marazm i degrengolada w MON powala!!!
środa, 12 sierpnia 2020, 11:19

Jak Siemoniak z PO kończył "służbę" to na etatach w JW, było ok. 46 tysięcy żołnierzy, za to biurokratów na etatach poza JW zostawił ok. 50 tysięcy. PiS "wzmocnił" wojsko powołując WOT czyli patriotycznych amatorów, którzy żołnierzami nie są i nie będą nie mając środków walki poza ręczną bronią i samochodami ciężarowymi. Minęło j u ż 5 lat, a zmian w wojsku nie ma? Biutokratoownie ubyło, żołnierzy w jednostkach nie przybyło. A sprzęt? Gdzie Narew, Kryl, Zefir, Gryf, Wizjer, Miecznik, Czapla, Orka, Kruk, Homar? Na 500+ (nie piszę, że to zły ruch, bo płace w Polsce wciąż urągają godności, i są nadal parę RAZY niższe niż w rozwiniętych krajach) poszło już ponad 100 mld, 4 mld to "tylko" tegoroczny bon turystyczny, a 2 mld w obligacjach poszły na TVPiS. Ale żeby kupić Warmate po marne 100 000 od sztuki kasy w MON nie ma? Choć na śmieszne 40 szt. dronow z PGZ poszło niemal 800 mln, czyli po blisko 20 mln od sztuki?? Ciekawe czasy mamy, niestety ciekawe. PiS się zbłaźnił, a MON to obecnie najgorzej zarządzane ministerstwo. Nie wiem jak wy, ale ja już wiem na kogo na pewno NIE zagłosuję za 3 lata.

klawiatura
środa, 12 sierpnia 2020, 15:18

Na mundury nie ma, ale na generałów zawsze się znajdzie. Jak za sanacji.

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:21

niektóre JW od 3 lat nie widziały mundurów, bo wydawane są dla WOT-u i ewentualnie na misje

GRD
czwartek, 13 sierpnia 2020, 00:01

I skończymy jak sanacja. Wyrżnięci.

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 13:58

Bez przesady proszę, tzw. "elity polityczne" mają armadę nowiutkich samolotów-salonek, by skutecznie i szybko przenieść się tam, gdzie będą mogły organizować kolejne rządy na uchodźstwie ..

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:22

Ta jasne kupili nowe to supcio ale ciągle latają wynajętymi z LOT-u, bo tam nie trzeba stosować wyśrubowanych przepisów

Admirał Gawrona
środa, 12 sierpnia 2020, 10:44

W razie konfliktu czym będą generałowie uciekać za ocean? bo tych samolaotów vip ledwo dla sejmu i senatu starczy o rodzinach nie wspomnę. Achoj przygodo

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 13:59

Generalicja ma armadę wojskowych samol. transportowych. Fakt, że mniej wygodne, ale dużo więcej dobytku się zmieści ...

Mike Texas USA
środa, 12 sierpnia 2020, 10:16

Wyglada ze Polska szykuje się do 1 milionowej armii. Gratulacje jestem pod wrażeniem.

Szwej
środa, 12 sierpnia 2020, 09:55

Pewnie mianują sami siebie celebryci, zróbcie porządek z kolesiostwem i plecakami żeby normalni wartościowi żołnierze mieli możliwość awansu

Szwej
środa, 12 sierpnia 2020, 09:55

Pewnie mianują sami siebie celebryci, zróbcie porządek z kolesiostwem i plecakami żeby normalni wartościowi żołnierze mieli możliwość awansu

Opel
środa, 12 sierpnia 2020, 08:45

Kabaret. Poczytajcie o doświadczeniu jakie Ci panowie mają. Dowódca kompanii zostaje generałem. Ręce opadają. Nie dziwne potem że 3/4 budżetu idzie na emerytury.

waza
środa, 12 sierpnia 2020, 13:49

Emerytury muszą być sowite, bo apetyt i smak biorąc pod uwagę Głódzia mają wielki.

weteran
środa, 12 sierpnia 2020, 08:27

Komentarze pokazują, jakim min. ON jest Błaszczak. Te awanse to zamiast modernizacji.

Xxx
środa, 12 sierpnia 2020, 07:38

Oczywiście wszyscy z PiSu?

Aniani
czwartek, 13 sierpnia 2020, 01:33

Z PiSu? Żołnierze nie mogą być członkami partii politycznych? A kto ich awansował? Ten kto rządzi.

Polak
środa, 12 sierpnia 2020, 03:51

Farsa

środa, 12 sierpnia 2020, 02:29

Będzie kim doły wypełniać...zamiast broni to są nowe wypełniacze dołów i pochłaniacze kul

asdf
czwartek, 13 sierpnia 2020, 12:11

zanim na nich trafi to wcześniejszej posla innych na rzez i to z golymi rekoma jak w Powstaniu Warszawskim.

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:24

Obyś się mylił mam nadzieje że twoja wizja się nie sprawdzi, gdyż wszystkie znaki na niebie wskazują jednak że masz niestety rację

Z prawej flanki
środa, 12 sierpnia 2020, 01:51

Liczba generałów wynika z istniejących struktur. Stanowisk generalskich w naszej armii jest 95. Do tego dochodzą stanowiska w strukturach NATOwskich i przydała by się jeszcze jakaś rezerwa kadrowa. Swojego czasu gen. Różański zaprezentował projekt reformy, który zakładał reorganizację struktur bo poziomu w którym w naszej armii istniały by 64 stanowisk generalskich, plus ekwiwalent 20 gwiazdek na potrzeby struktur sojuszniczych. Niestety beton pomysł zdeptał- "no bo jak to- zrobić mniej prestiżowych i świetnie płatnych stanowisk? W czyim to ma być interesie?"

Nit
środa, 12 sierpnia 2020, 12:49

To za tego " wspaniałego" gen. nie przeprowadzono ani jednego szkolenia żołnierzy rezerwy w WP tak ten jegomość dbał o SZ WP. I dobrze , że takich właśnie gen. pozbyto się . To oni chcieli rozłożyć armię a ich pomysły dobrze, że trafiły do kosza!!!

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:27

Ciekawa teoria, ale jak nie masz pieniędzy to nić nie zrobisz a decyzją ministra ON większość rezerwistów tych wartościowych przeszła do WOT-u bo tam płacą. Dlatego jednostki operacyjne utraciły gotowość mobilizacyjną, a trudno powoływac na ćwiczenia żołnierzy rezerwy jak ich w systemie nie ma:)

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:01

NIE masz zielonego pojęcia o czym piszesz dyletancie.

Lol
środa, 12 sierpnia 2020, 23:55

A co ma Różański do ćwiczeń rezerwy? Przecież To. Je kompetencje DGRSZ którym na dodatek był raptem rok. Po ci wypisujesz takie brednie?

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:28

Ćwiczenia rezerwy to kompetencja P1 Sztabu Generalnego, On mógł tylko wnioskować o limit na ćwiczenia co zresztą każdy dowódca robi raz do roku

Danisz
środa, 12 sierpnia 2020, 20:41

on doskonale wiedział, że szkolenia rezerwistów mają taki sam sens jak szkolenie WOTu - na paradę się nadają, do pobierania próbek z nosa od górników również, ale dla obronności kraju są tylko obciążeniem. szkoda że ty nie rozumiesz najprostszych rzeczy, a bierzesz się za komentowanie

Gg
środa, 12 sierpnia 2020, 17:11

ach czyli jeszcze więcej generałów trzeba.

wiem co piszę
środa, 12 sierpnia 2020, 00:49

Lubimy w wojsku awanse, symbole, defilady, fazy analityczno koncepcyjne, dialogi techniczne i... archaiczne armaty Wróbel na okrętach.

klawiatura
środa, 12 sierpnia 2020, 00:20

100 nominacji na 100 lecie bitwy, a nie tam jakaś marna 13.

Bonny
środa, 12 sierpnia 2020, 14:51

Brawo! Pochwalam!

Don L
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:39

Same generały... Nie ma co Tylko czym mają oni dowodzić...

noname
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:38

Różnie można do tego podejść. Można i tak - na 100 lecie Bitwy Warszawskiej wnuk gen. Kleberga otrzymuje swój generalski awans. płk. Michał Rohde.

Atakitamitu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:19

Republika bananowa... 1 general na 800 zolnierzy. W razie konfliktu w potyczce do ktorej wystawimy 10k zolnierzy, 14 generalow bedzie wydawac rozkazy. Admiralow i kontradmiralow mamy 4x wiecej niz jedynostek plywajacych. Komentowac tego mi sie niechce. USA z 1,4 milonami zolnierzy ma 40 generalow...

JDa
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:31

Człowieku chyba jeden rodzaj ma tyle a tam jest i Gwardia narodowa ona ma chyba tyle elató generalskich a gdzie SP, Siły Specjalne, Wojska Lądowe. Marynarka Wojennna, Korpus Marine, Samo koelgium połączonych sztabów ma ze 20 genków

as
środa, 12 sierpnia 2020, 17:12

co za bzdura 40 generałów w USArmy, to pewnie rewelacje z pism typu Fakt. W samej marynarce mają więcej niż u nas w całej armii

Siu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:09

Więcej generałów niż żołnierzy PAD opanuj się to jest CHORE PREZYDĘCIE

Rhotax
wtorek, 11 sierpnia 2020, 22:19

Stopień powinien być nadawany za wygranie jakiś Gier Wojennych (uczciwie przeprowadzonych ) i opracowanie REALNEGO planu zajęcia np: Kaliningradu lub choćby jego neutralizacji (w oparciu o siły własne i sprawne!!! SZRP i ewentualnej pomocy NATO ) . Bo tak to nie mam zaufania że dadzą radę się zorientować że FR nas zaatakowała i ile REALNIE mogą np: w Majowy Weekend po 17 .00 mieć wojska w jednostce...bo sami na pewna będą na urlopie ...

żołnierz
wtorek, 11 sierpnia 2020, 22:15

W żaden sposób nie neguję wiedzy i doświadczenia przyszłych generałów ale jedno pytanie czy on nie widzą co się dzieje w wojsku, od lat żadnych konkretnych potrzebnych zakupów ani sprzętu (nie mówię o samochodach osobowych, mikrobusach i autobusach bo to wojsko potrafi kupić), zaległości wieloletnie w zakupach zapasów, kolesiostwo, nepotyzm i tak można wyliczać i wyliczać (dobrze że przynajmniej media o tym nie trąbią) ale co robią oni. Wygląda na to że parady, święta i marsze. Przepraszam jeśli kogoś uraziłem bo jest bardzo dużo prawdziwych żołnierzy, problem w tym że oni nie mają jak się przebić, po prostu marazm, dobrze że jednostki operacyjne przynajmniej ćwiczą. Ciekawe do kąd bo jak dalej tak będzie to i amunicji zabraknie.

środa, 12 sierpnia 2020, 10:00

Brawo. Jak byłem w armii zawodowym szwejem bo inaczej nie nie mogę tego nazwać. To zamiast na w-f uczyć się samoobrony lub katy bądź też pójść na siłownię. To żołnierze ćwiczyli dwutakt. Patologia i paranoja.

Kangal
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:55

Generałów nigdy za dużo bracia Polacy :D

Obserwator
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:35

To jest chore.Produkcja generałów w kraju pozbawionym okrętów wojennych,obrony przeciwlotniczej.W którym tylko 20 %samolotów bojowych nadaje się do czegokolwiek a 50 % czołgów jest w remoncie.Katastrofa.

Mekenyk
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:03

Hmmm według moich obliczeń i patrząc na struktury dowodzenia nasz i zachodu to będziemy mieli generała od batalionu a potem tradycyjnie poprzez brygadę i dywizję i skoro mamy mieć zawodowe wojsku 125 tys to potrzeba nam właśnie 125 generałów do dowodzenia takimi siłami a jeszcze Wotowców ma być 75 tys i nimi też ktoś musi dowodzić więc wcale się nie zdziwię jak liczba naszych generałów spuchnie do 200

Zniesmaczony
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:35

Wszystko jest możliwe w naszym kraju. Można zostac generałem w natowskiej armii, nie znając ni w ząb języka angielskiego i na ćwiczeniach międzynarodowych chować się po kątach 7BOW.

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:09

Potwierdzam niestety ...

Jami
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:31

Jak byłem w 2001 roku w zasadniczej to widok generała powodował omdlenia. Teraz gdzie nie rzucisz kamieniem to generała trafisz. Zresztą z tytułami naukowymi typu doktor czy mecenasemi jest podobnie. Skrajna deprecjacja społeczna rangi i powagi poprzez nieuzasadnioną mnogość tego wszystkiego

ursus
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:20

Być może wykombinowali, by buławami tłuc czołgi... cóż gratulacje. Dużo większą celebrą byłby zakup np. granatników.

Myszoskoczek
środa, 12 sierpnia 2020, 08:14

Statystycznie będziemy w czołówce.I o to chodzi.

Marek1
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:08

I znowu przybyło Wodzów, a NIE przybyło zwykłych Indian. PAD "produkuje" ludzi w lampasach wręcz masowo. No, ale w końcu władza zawsze potrzebuje lojalnych, posłusznych i pozbawionych asertywności wykonawców poleceń polityków z "jedynie słusznej partii".

Sic
środa, 12 sierpnia 2020, 12:53

Nie pisz bzdur to Ci PO-wscy gen zlikwidowali szkoły pdf uczelnie kształcące oficerów a teraz czkawką się odbija i trzeba na kręcę obudowywać to szkolnictwo a to nie jest takie proste!

Danisz
środa, 12 sierpnia 2020, 20:43

i właśnie dlatego mianujemy generałami ludzi, którzy nigdy w życiu nawet brygadą nie dowodzili, tak?

BUBA
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:01

Czy niema nato mocnych ...

Wicher
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:48

Ludzie tutaj chyba nie rozumieją że mamy wojsko mobilizacyjnie rozwijane na czas W. Przypominam że pobór jest tylko zawieszony, a nie zniesiony. Nasze dywizje mają po połowę stanów osobowych. Nie jesteśmy wstanie prowadzić wojny z Rosją. Ludzie tutaj mówią że Rosjanie mają złom, być może i tak, ale mają 100 batalionów gotowych do walki, a my żadnego. Za nim oni zaczną kupować sprzęt to niech się zdecydują albo przywracają pobór albo całkowicie uzawodowią armię

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:19

A czy p. Wicherek WIE, że w zasadzie prawie NIE MA obecnie rezerwisty młodszego niż 40-letniego ? BEZ przywrócenie obowiązkowej sł. wojsk. CO NAJMNIEJ w wymiarze 6-7m-cy(unitarka 4 tyg. i 6 m-cy intensywnego szkolenia poligonowego z bronią i podst. sprzętem) NIE ma szans na przywrócenie choćby podst. zasobów mobilizacyjnych(200 tys. rezerwistów). Oczywiście żadna z mainstreamowych partii nawet o tym nie wspomni, by NIE stracić w rankingach. Kiedyś Polska/Polacy zapłaci b. drogo za tę tchórzliwość i zakłamanie "elit" politycznych wybieranych nieustająco do władzy przez durny do imentu elektorat.

środa, 12 sierpnia 2020, 09:09

Jaka wojna z Rosją tak na pewno się rzuca na nasze super obszary A nasze prężnie działającą gospodarkę złoża mineralne ropa gaz wielkie pokłady węgla w ogóle jesteśmy wiodącą gospodarką i trzeba nas zachwiać............

Olo
środa, 12 sierpnia 2020, 08:47

Wiesz o czym jest artykuł?. Nie nauczyli w szkole czytać że zrozumieniem? . W co według Ciebie uzbroić ludzi z poboru? W kije i szczotki?.

marian
środa, 12 sierpnia 2020, 00:28

Nie trzeba obowiązkowego poboru. Wystarczy w czasie kwalifikacji wojskowej wcielać każdego, kto nie wyrazi sprzeciwu, jednocześnie dając takiemu żołnierzowi normalne pieniądze. A nie jak w czasach poboru, że miesięczny żołd starczał na ... dwa litry wódki i dwie czekolady.

vc Hert
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:15

A może tak w ramach kolejnych świąt (3 maja, 15 sierpnia , 11 listopada) wprowadzić zwyczaj minimum 5 rozstrzygniętych przetargów na dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego? Wtedy każdy, nawet szeregowy i zwykły marynarz będzie miał szansę utożsamić się z atmosferą święta. Zakupy nowego sprzętu oraz modernizacje to priorytety.

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:22

Zwariowałeś ?? Przecież nikomu u władzy bynajmniej NIE chodzi o faktyczne i realne dostawy nowocz. sprzętu. Tzw. gonienie króliczka jest dalece bardziej opłacalne i przyjemne niż jego złapanie ...

yellowSun
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:12

No i w tej dziedzinie jesteśmy najlepsi na świecie. Świetna rozbudowana kadra generalska jest wiecej warta niż dywizja pancerna

Ha ha ha, d o b r a zmiana???
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:09

No tak, wodzów "taśmowej produkcji" coraz więcej, Indian przybywa coraz wolniej, ale za to ... wkrótce kolejna defilada!

środa, 12 sierpnia 2020, 00:16

A to Pan nie wie, że generałowie odchodzą na emerytury? Dziś wrzucono nawet artykuł o śmierci jednego z generałów.

Danisz
środa, 12 sierpnia 2020, 20:47

i pewnie dlatego na każdego nowego "ministerialnego" generała musi przypadać awans dla generała "prezydenckiego" - to nie są żadne koterie, my po prostu musimy mieć zapas generałów na wypadek, gdyby któryś przeszedł na emeryturę, albo nie daj Boże umarł

"Dobra" zmiana?
środa, 12 sierpnia 2020, 10:52

A to Pan nie wie, że zaległości i zacofanie w WP nie dotyczy generałów? Że niektóre programy ci generałowie ciągną bezskutecznie np. po 18 lat (Gawron vel Slązak), 17 lat (Baobab) 16 lat (lekki granatnik ppanc kryptonim Grot)? A 25 lat, bo od 1995 "prowadzą" program nowego bwp? "Nawet" zmarł jeden generał? W Polsce wg danych urzędu statystycznego umiera każdego dnia niemal 1200 Polaków! Proste pytanie : P O C O nam nieskuteczni generałowie, prowadzący nieskutecznie programy modernizacyjne, nie mający ani k i m, ani c z y m dowodzić???

Aniani
środa, 12 sierpnia 2020, 17:14

A pan wie, że kasę na wszystkie wymienione projekty to dają politycy, a nie generałowie

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:27

Tak, ale w normalnym kraju to generałowie DYKTUJĄ politykom CO jest niezbędne, a nie odwrotnie. U nas niestety to "ogon macha psem" i niestety prawie wszyscy juz uznali to za normę. Kto w korpusie oficerów starszych NIE uznał, to go niejaki antek wy....ł z armii. Reszta zrozumiała, że NIE wolno politykom mówić tego, CZEGO oni nie chcą słuchać, bo to ogromnie szkodzi karierze ...

Papierowa, bezsilna, wydmuszkowa generalicja.....
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:04

Fantastyczna informacja, bo t e r a z to już żaden wróg mam nie zagrozi. Jak się dowie, że mamy więcej generałów od niego, to od razu się podda!! Gwarantowane! I już żadne Iskandery czy Buławy kompletnie nam nie zagrożą, prawda? Po co nam np. drony, po co mam te jakieś tam Narew, Orki, Kryle ? Przecież w c i ą ż mamy średnio mniej generałów niż wszystkie inne, nowoczesne armie? No i w MON, już nikt nie odważy się krytykować takiego s k u t e c z n e g o ministra ON, prawda??

Oficer mówiący po angielsku
wtorek, 11 sierpnia 2020, 18:50

Wszystko jest możliwe w naszym kraju. Można zostac generałem w natowskiej armii, nie znając ni w ząb języka angielskiego i na ćwiczeniach międzynarodowych chować się po kątach 7BOW.

Ivanko
wtorek, 11 sierpnia 2020, 18:44

No to, będzie miał kto obsługiwać zmodernizowane T72.

Filip
wtorek, 11 sierpnia 2020, 18:43

Myślę że Parylak to testu z wf'u już dawno nie zdawał, no i chyba nie zda... Panowie "generałowie"..... Zapomnieli awansować tylko głódzia... a przepraszam, jemu tylko żołd podniosą.

Navigator
wtorek, 11 sierpnia 2020, 18:40

Kolego Ireneuszu teraz zadbaj o nasze F16 tak jak dbałeś o nasze suczki

As
wtorek, 11 sierpnia 2020, 18:20

Ot taki narodowy program Generał+

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:28

;)))) ... dobre ;)

Danisz
środa, 12 sierpnia 2020, 20:48

świetne!

W punkt!
środa, 12 sierpnia 2020, 10:53

Znakomite!!!

tut
wtorek, 11 sierpnia 2020, 17:45

Przełoży się to w jakiś sposób na nowy sprzęt w WP? Czy sobie zasłużyli że zostali generałami?

waza
wtorek, 11 sierpnia 2020, 17:25

Czy ta 13-tka to za jednego Głódzia?

wtorek, 11 sierpnia 2020, 17:22

Żenada

xawery
wtorek, 11 sierpnia 2020, 17:06

Będzie się miał kto prowadzić dyskusje i spory na temat armii, kto ważniejszy, jaki sprzęt kupić, co wyrepciuchać bo kasy mało etc. A armia dalej będzie jak była, trochę nowości, trochę staroci z zakupu, no i reszta z czasów lat 7--tych.

Pitek1
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:55

Może mi ktoś napisać ile generałów ma nasza armia a ile policja bo nie mogę znaleźć ?

Z prawqej flanki
środa, 12 sierpnia 2020, 01:42

Razem z wymienionymi awansami to, będzie łącznie 96 generałów SZRP. Czyli niemal dokładnie tyle ile przy obecnych strukturach jest stanowisk generalskich. Do tego kilkunastu jest w rezerwie kadrowej, i kilku w strukturach NATO.

ob. md
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:36

Polski generał, odpowiada gdzie indziej porucznikowi. Będą sowite emerytury dla pięćdziesięcioletnich generałów, a T72 dalej będzie najliczniejszym czołgiem w armii, a sprawność F16 - ok. 30-40%. Brawo, tak tzrymać i płacić za stacjonowanie garstki Jankesów.

środa, 12 sierpnia 2020, 09:12

Może i garstka jankesów ale to brać wymaga dużych nakładów finansowych bardzo dużych

marian
środa, 12 sierpnia 2020, 00:19

Pensją to pewnie tak, w porównaniu z zachodnimi porucznikami.

Celem uzupełnienia
środa, 12 sierpnia 2020, 10:56

Oficer odchodzący na "zasłużoną" emeryturę, ma - przy dobrym układzie, tj. stażu, wysłudze, itd - "przytulić" odprawę dochodzącą do niemal 400 tysięcy PLN.

marian
środa, 12 sierpnia 2020, 15:01

To oczywiście za dużo. Ogólnie to jestem przeciwnikiem każdych odpraw, dodatków, przywilejów. Wszystko powinno być załatwiane przy pomocy tylko jednej pensji, oczywiście odpowiednio dużej, ale jednej. Dla podatnika powinno być wszystko jasne, a nie zakamuflowane w odprawach i przywilejach.

WERBEL
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:36

Prawda o Wojsku Polskim jest smutna ale cóż czasami potrzebujemy fikcji aby przetrwać rzeczywistość,nic nie jest prawdziwe wszystko jest dozwolone szczęśliwe zakończenie to luksus na jaki może pozwolić sobie fikcja. Jaka jest różnica między prawdą a fikcją ,fikcja ma sens a prawda boli ,dlatego władza nie chce prawdy ona daje iluzje bezpieczeństwa daje ludowi igrzyska nagradza wiernych pretorian czemu bo to jest tanie a jak mocne politycznie cóż bezpieczniej jest błądzić w labiryncie śmieszności niż trwać w bezsensownej sytuacji niemocy Cóż kto zapomina historię skazany jest na jej przeżycie ....ze smutnych historii powstają dobre książki ale co tam szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna.. nasza historia to "gloria victis" może czas ją zmienić bo celem wiedzy z przeszłości nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości przeszłości , lecz położenie kresu nieskończonym błędom przeszłości

...
środa, 12 sierpnia 2020, 17:37

Dobrze napisane. Szacun

Po co nam śmiłowce, czołgi, okrety... jak mamy generałów?
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:29

Aha, to tak ma wyglądać zwiększanie wydatków na obronność do 2,5% PKB. Zamiast wydawać pieniądze na jak najszybszą wymianę uzbrojenia, to będą wydawane na pensje generałów i ich emerytury. Już dziś znaczną część wydatków na obronność stanowią pensje i emerytury.

środa, 12 sierpnia 2020, 00:21

Takie te pensje wielkie, że chętnych do służby brak

Chyba chętnych do biegania z kałaszem po poligonie?
środa, 12 sierpnia 2020, 10:59

Generałowie pracują za najniższą krajową, jak 1,5 mln Polaków? Ilu generałów straciło pracę bo... COVID grasuje?

środa, 12 sierpnia 2020, 16:24

Jak jest tak źle w cywilu, to dlaczego ludzie z WKU muszą dzwonić i zapraszać pracujących rezerwistów na ćwiczenia dla bezrobotnych? Dają od 3,5 do prawie 6 tyś na rękę za miesiąc w zależności od stopnia. Nawet gdyby po takich 3 miesiącach ćwiczeń taki ktoś na minimalnej pensji został zwolniony, i przez miesiąc miał szukać pracy, to i tak wychodzi finansowo na plus.

ss
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:27

Kutrzeba ja się dowiedział że idą Niemcy to zwiał do Lublina i zabronił wystawiać anten żeby go nie namierzyli, łączności brak i wszystko wzięło w łeb. Majorowie musieli sami ać sprawy w swoje ręce. Dlatego mamy tylu bohaterów kapitanów itd. a generała ani jednego.. .?

Qwerty
środa, 12 sierpnia 2020, 00:25

Poczytaj wiarygodnych źrudeł i lektóry, akurat ten generał o którym piszesz był jednych z lepszych i najbardziej ogarnietych

wojsko na pokaz
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:16

lepiej zwolnić jednego generała niż rozwiązać JW. Ile oszczędności. Generałów mamy jakbyśmy byli jakimś megamocarstwem. Ale cóż jakie państwo takie gieńki !!!!!!

środa, 12 sierpnia 2020, 00:22

Pan myli stopnie. Generałów mamy dwóch. Reszta go generałowie, brygady,dywizji ...

Danisz
środa, 12 sierpnia 2020, 20:57

mam pytanie: czy wg ciebie młodszy/starszy chorąży to też chorąży? bo z twojego wpisu wynika, że generałem jest tylko (czterogwiazdkowy) generał zwany niegdyś "generałem armii", a wszyscy pozostali generałowie to jednak nie-generałowie, a to jest artykuł o 13-tu nie-generalskich awansach

czwartek, 13 sierpnia 2020, 00:26

Oczywiście generał brygady, to w Polsce generał, ale często porównuje się naszą armię do innych, często nawet do chińskiej. Tylko że w chińskiej armii jest stopień starszego pułkownika, a generał ma maksymalnie trzy gwiazdki, a nie jak u nas cztery. W wojsku brytyjskim stopień OF-06 to brygadier, a nie generał brygady, i nawet wizualnie dystynkcje przypominają te pułkownikowskie, a nie generalskie. A wiemy, że najwięcej mamy generałów jednogwiazdkowych. Odejmijmy teraz ich, i porównajmy do takiej chińskiej lub brytyjskiej armii.

ss
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:15

Panowie najwidoczniej maja już strasznie przechodzone wątroby.

ww
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:15

I jak oni wszyscy zdążą wyjechać na emigracje w przypadku konfliktu ?

oficer sił powietrznych
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:24

mamy zdecydowanie za mało generałów, coraz to wyższa technologia, potężna znajomość wiedzy wiedzy, zmusza nas do coraz to zwiększania ilości etatów generalskich.

Majster klepka
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:05

To chyba komentarz jakiegoś MONowskiego bota zamówionego na zlecenie Partii interesu Syjonistycznego. Normalny oficer nie mógłby tak napisać. Chociaż w przypadki WP...

Qwe
wtorek, 11 sierpnia 2020, 18:37

A co ma piernik do wiatraka? Czy w twoim wywodzie chodzi o to że jeden musi umieć czytać a drugi pisać???

lafing (śmiech)
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:18

awansują źle, nie awansują źle...

Olo
środa, 12 sierpnia 2020, 10:57

Naprawdę n9c nie rozumiesz? Współczuję

Wojak
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:17

Niedługo najniższy stopień w wojsku to generał będzie

as
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:45

no faktycznie żołnierzy w stopniach generalskich nie ma nawet stu.

ito
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:00

I od razu zdolności obronne Polski zdecydowanie wzrosły!

Adam
wtorek, 11 sierpnia 2020, 13:45

Defiladowe Wojsko Polskie generałami stoi :)

Muminek
wtorek, 11 sierpnia 2020, 13:25

Generałów nigdy za wiele ...

Pjoter
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:49

A żadnego kapelana ??? A jaki nowy sprzęt w zwiazku z tym swietem dla armii??? A moze czas założyć fundacje na zakup sprzetu skoro IU nie daje rady jak w 39r

Nowator
wtorek, 11 sierpnia 2020, 13:24

Gratulacje Irek pamiętaj ze suczki cie kochają Lataj szybko i nisko

Gromik
wtorek, 11 sierpnia 2020, 13:08

144 generałów i jedna NEWA 125 NIEŹLE

as
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:47

bzdura, nie ma nawet stu.

Oooooo co chodzi
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:19

Optymalna ilość to właśnie 125 Celnie trafisz

fumfel
wtorek, 11 sierpnia 2020, 13:00

Dlaczego tylko 13 ?

fox
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:52

to ilu będziemy mieć generałów?

as
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:47

mniej niż stu.

Kościuszko
wtorek, 11 sierpnia 2020, 18:38

Więcej niż czołgów...

BUBA
środa, 12 sierpnia 2020, 00:37

Paczcie Kosciusko z konopi wyskoczyl

dobra zmiana
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:49

Nowych generałów przybywa w zawrotnym tempie, a co ze sprzętem? Jakieś nowe samoloty, czołgi, okręty?

as
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:48

zawrotnym? przecież nie ma ich nawet stu

marian
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:34

Proszę sprawdzić statystyki. Od lat podobna lista awansów. Przecież generałem w czynnej służbie, a nawet w rezerwie ciężko być 20 -30 lat. Co do sprzętu to pełna zgoda.

Juliusz Cezar
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:44

Niektóre Państwa inwestują w obronę, w szczególności w rozwój i pozyskiwanie technologii, a Polska jak zawsze - inwestuje w stopnie oficerskie i generalskie licząc, że w razie konfliktu to przyjdzie dobry Wujek Sam i obroni, tak jak obronił Kurdów w Syrii. Śmieszne państwo z dykty.

kmdr
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:17

Od 1989 roku cały czas to samo . Był czas przywyknąć przecież.

Piotr
wtorek, 11 sierpnia 2020, 17:35

Bo najważniejsi są ludzie ...

man42
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:44

Juliuszu panstwo takie jak inne Tylko mamy takich sąsiadów zaborczych i to z każdej strony Awanse dla zasłużonych żołnierzy to normalność Wybieramy taki rząd jaki mamy może być lepszy gorszy wybieramy większością Istnieje w Polsce wolność wypowiadania się Dlatego takie osoby czując zagrożenie od Panstwa Polskiego mogą się wypowiedzieć PIS Daję radę z bieżącymi wymaginowanymi Problemami które stwarza opozycja na zlecenie sąsiadów KTURE są jak w koszmarnym filmie Wydawało się wam że Polska będzie musiała przezyc rozbiur A tu wyłonił znalazł się PIS z Koalicjantami Dają radę rządzić i jeszcze inni chcą ich naśladować Spokojnego dnia

środa, 12 sierpnia 2020, 01:52

Kazdej

tuis
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:25

Człowiek odnosi wrażenie, że polskie wojsko składa się z samych generałów i pełnych pułkowników. Podobno w wojsku jest ponad 100 generałów. Na prawdę oni wszyscy są potrzebni? Dlaczego pułkownik czy major nie może dowodzić dużym zgrupowaniem albo nie może być kierownikiem jakieś komórki w wojsku tylko zawsze musi to być generał?

as
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:49

nie, nie ma ponad stu jest mniej, przecież to łatwo sprawdzić po co powielać bzdury?

ww
wtorek, 11 sierpnia 2020, 16:23

Tak naprawdę tych oficerów starszych i innych pełniących funkcje niebojowych kierowników jest od groma. To żołnierzy etatów bojowych, sprzętu, broni, zapasów amunicji, paliwa itp. brakuje.

marian
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:29

Ale chyba normalne, że brygadą dowodzi generał brygady, a dywizją generał dywizji. Poza tym pełnych generałów w czynnej służbie mamy chyba tylko dwóch. W niektórych armiach generała brygady (OF-06) nie nazywa się nawet generałem.

Kazik :)
wtorek, 11 sierpnia 2020, 22:38

No tak masz rację, nazywa się pułkownikiem? A może podgenerałem - sam nie wiem?

kmdr
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:21

A to mam pytanko ile my mamy tych brygad i tych dywizji.

marian
środa, 12 sierpnia 2020, 01:17

Przecież jest napisane w artykule, że dowodzili brygadami jako pułkownicy, to dlaczego nie mają awansować do stopnia równego funkcji?

Marek1
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:09

A ILEŻ to nam w WP przybyło tych nowych brygad ?? Tyle samo co nowych generałów ??

marian
środa, 12 sierpnia 2020, 01:15

A to generał jeden ma dowodzić brygadą przez 25 lat? Przecież odchodzą do rezerwy, w tan spoczynku. Właśnie na tym portalu ukazał się artykuł o śmierci jednego z nich. To mają służyć do osiemdziesiątki?

Marek1
czwartek, 13 sierpnia 2020, 14:35

Nie na temat piszesz. Pytałem o co innego przecież. Sprawdź ILE było już w tym roku nominacji generalskich, a jeszcze wszak przed nami 11 listopada. Ps. Tzw. eksperci szacują, ze w WP powinno być ok 120-130 etatów generalskich. Ciekawe wg. jakich kryteriów owi "eksperci" tę liczbę ustalili ?

marian
czwartek, 13 sierpnia 2020, 22:14

Nie chce mi się sprawdzać , w zeszłym roku sprawdzałem, i liczba ta była w miarę stała, nawet porównując z poprzednią ekipą rządzącą. Pytanie ilu odeszło na emerytury. Takich informacji nie mam. Poza tym powstają jeszcze cały czas brygady WOT.

Jasiu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:12

A dlaczego zakładami przemysłowymi i firmami zarządzają dyrektorzy a nie majstrowie i księgowe ?

Ewa
środa, 12 sierpnia 2020, 10:59

A Ty co? Dopiero z lasu wyszedłeś po wojnie i nie ogarniasz rzecxywistosci?

Qwe
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:23

W wielu firmach decydują księgowi, mają status dyrektora, często z dodatkiem dyrektora ds. finansów. Widać Jasiu jest ze służb albo wojska, bo działalności firm prywatnych ani instytucji publicznych nie zna. O wszystkim decydują tam księgowi, nawet o mojej delegacji albo zakupie długopisów.

kmdr
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:28

Też się dziwie wszystko szło by szybciej i mniejszą papierologią .Często odnoszę wrażenie że w zakładach czy firmach o urzędach nie wspomnę najbardziej kompetentna to jest sprzątaczka .

Kot w butach
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:27

BŁASZCZAK nie ufa nikomu MATECZNIK PiS

Fil
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:22

Szkoda ze tak mało generałów mamy w WP

bobo
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:19

przydałoby się więcej zwłaszcza admirałów

Zdumiony do granic
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:12

No właśnie, mamy mieć aż 6 holownikow, więc do dowodzenia nimi wciąż brakuje nam adimrałów. Cóż za niedopatrzenie!!! Błaszczak, do roboty. Gdzie promocje admiralskie dla dowódców holownikow?

arnold
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:10

Mamy tylu generałów co amerykańska armia:) Śmieszne to. W wojsku i policji pracuję mniej więcej tyle samo ludzi a w policji mamy ok 10.

as
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:50

ale bzdury USA w samej Marynarce ma więcej admirałów niż my w całej armii generałów.

środa, 12 sierpnia 2020, 23:52

Wiesz, ale USA mają też więcej okrętów, niż Polacy czołgów, tych nie-muzealnych.

marian
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:29

Skąd ta informacja o liczbie amerykańskich generałów? Chyba z własnej wyobraźni. A co do porównania wojska i policji, to przypominam, że wojsko, to formacja rozwijana na czas wojny. I o ile szeregowego, czy nawet kaprala, a nawet podporucznika można wyszkolić w kilka miesięcy, to z generałem już trochę trudniej będzie.

Marek1
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:12

ba, niejaki były minister o inicjałach AM potrafił awansować swych przydoopasów na st. oficerski po 18 i 21 dniowych kursach. To ci dopiero profesjonalni d-cy ;))))

RX
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:42

Jeżeli porównujesz ilość generałów **** w US Army z ilością wszystkich generałów w PL to faktycznie są to podobne liczby, jednak na chwilę obecna mamy tylko 2 generałów **** a były momenty, że nie było ani jednego.

SimonTemplar
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:09

Brawo! Jest jednak obszar w "modernizacji" armii w którym daleko wyprzedzają USA, Rosję czy Chiny, mianowicie ilość generałów i ich regularne promocję. W każdym obszarze opóźnienie lub rezygnacje tylko przy kombinacjach nowych generałów zawsze wszystko zgodnie z planem.

ccc
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:09

No to teraz dla zachowania równowagi w "armii" należy powołać nowych 13 kapelanów !!!

GREGORY
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:43

... i utworzyć 13 orkiestr

Kojak. W
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:52

A kto zastąpi "pierwszą szklankę" Glodzia?

WujaszekDobraRada
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:56

I zakupić dla nich tarabany (najlepiej od USA, bez przetargu). Przecież w hymnie mamy: "Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany: Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany" Brak tarabanów to bardzo poważna utrata zdolności bojowych. Generałami możemy już linię frontu nasycić, ale brak własnie tych orkiestr i tarabanów. I za mało kapelanów, szczególnie tych z generalskimi stopniami.

kmdr
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:30

Muzykalni to My jesteśmy każdy rząd nas w trąbę robi.

Okropne niedopatrzenie ministra, okropne!!
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:14

A gdzie "marszałkowie polni" dowodzący kuchniami polowymi?

AZ
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:04

Rodzaje Sił Zbrojnych RP: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialny, Korpus Generalski. Łatwiej spotkać generała niż szeregowca, eksport Generałów mógłby się stać polską specjalność i podnieść poziom PKB.

Maciek
wtorek, 11 sierpnia 2020, 11:46

Zgroza bierze. Czym ci generałowie będą dowodzić? Przecież my nawet nie mamy tyłu dużych jednostek.

marian
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:32

Przecież jest napisane, że generałowie brygady będą dowodzić brygadami, a generałowie dywizji dywizjami.

Kopara
wtorek, 11 sierpnia 2020, 13:48

8 ,brygad komplet 12% Czynna kuchnia polowa i kible w kantynie

Major Major
wtorek, 11 sierpnia 2020, 11:23

Jest jakaś uzasadniona potrzeba posiadania takiej ilości generałów w WP, czy po prostu tworzy się upolitycznione kadry, które staną się zbędne przy zmianie partii politycznej?

Z prawej flanki
środa, 12 sierpnia 2020, 01:49

Liczba generałów wynika z istniejących struktur. Stanowisk generalskich w naszej armii jest 95. Do tego dochodzą stanowiska w strukturach NATOwskich i przydała by się jeszcze jakaś rezerwa kadrowa. Swojego czasu gen. Różański zaprezentował projekt reformy, który zakładał reorganizację struktur bo poziomu w którym w naszej armii istniały by 64 stanowisk generalskich, plus ekwiwalent 20 gwiazdek na potrzeby struktur sojuszniczych. Niestety beton pomysł zdeptał- "no bo jak to- zrobić mniej prestiżowych i świetnie płatnych stanowisk? W czyim to ma być interesie?"

as
wtorek, 11 sierpnia 2020, 23:54

uzasadniona chociaż by tym, że do struktur zagranicznych trzeba wysyłać ludzi z odpowiednim stopniem. A przecież nie tylko tym, brygadami dowodzą generałowie, dywizjami również, więc na wyższych szczeblach też muszą być żołnierze w odpowiednich stopniach

Marek1
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:15

Oczywiście, ze jest powód - budowa struktur d-czych w WP z oficerów o sprawdzonej lojalności i pełnym posłuszeństwie wobec politykierów z jedynie słusznej partii. Mierny, bierny, ale ... wierny !!

Ot co
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:16

Bodaj 2 lata temu Błaszczak przy podobnej okazji wyjaśnił, że cyt: "wciąż mamy średnio mniej generałów, niż mają nowoczesne armie.."!

bobo
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:24

upolitycznione kadry buduje się po to aby już nie było zmiany partii rządzacej

kmdr
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:36

Co Ci mówi słowo rokosz .I tak się kadry buduje żeby rokoszu nie było.

Jbzd
wtorek, 11 sierpnia 2020, 11:18

Coraz więcej wodzów a coraz mniej Indian, a najgorsze w tym że strzał nawet zaczyna brakować

Jasiu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:14

A wojsko to "zające biegające po polu z kałachem". Radzę się obudzić !

Tweets Defence24