Rusza Legia Akademicka. Szkolenia dla studentów

1 października 2019, 14:11
Legia
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. st. szer. Wojciech Król/CO MON
Reklama

W rozpoczynającym się roku akademickim ruszy kolejna, trzecia już edycja programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego dla studentów "Legia Akademicka". O udział w programie mogą ubiegać się uczenie publiczne i niepubliczne.

O III edycji programu poinformowały w poniedziałek niektóre wojewódzkie sztaby wojskowe i komendy uzupełnień.

W związku z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem studentów edukacją wojskową oraz praktycznym przeszkoleniem wojskowym, od początku nowego roku akademickiego 2019/2020 rusza kolejna, trzecia już edycja programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach "Legii Akademickiej"

Komunikat opublikowany na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Ochota.

Realizację programu - pilotażowo uruchomionego przez MON w 2017 r. - w dalszym ciągu wspierać będą resorty: nauki i szkolnictwa wyższego oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Z informacji wynika też, że udziału w kolejnej edycji programu resort obrony zaprosił również resort spraw wewnętrznych i administracji, a także zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

O uczestnictwo w programie mogą ubiegać się uczelnie polskie nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą to być wszystkie uczelnie publiczne i te uczelnie niepubliczne, które w roku akademickim 2018/2019 będą kształcić co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Jak poinformowano, dodatkowo przy zlecaniu uczelniom realizacji programu "Legia Akademicka", minister nauki i szkolnictwa wyższego będzie kierował zapewnieniem takiego szkolenia we wszystkich województwach, a w miastach do 100 tys. mieszkańców zadanie będzie mogło być zlecone tylko jednej uczelni publicznej i jednej niepublicznej. Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania na przeszkolenie teoretyczne również studentów z innych uczelni w danym mieście (województwie), nie uczestniczących w programie.

W informacji przedstawionej przez wojskową komisję uzupełnień podano też, że trzecia edycja programu będzie poprzedzona kampanią informacyjno — promocyjną "Legii Akademickiej" połączoną z naborem do programu, zarówno samych uczelni jak i studentów. Kampania potrwa do połowy grudnia tego roku. Bedą je prowadzić będą przedstawiciele terenowych organów administracji wojskowej przy wsparciu jednostek wojskowych. Uczestniczyć niej będą także Wojska Obrony Terytorialnej.

Część teoretyczna szkolenia wojskowego dla studentów ma się rozpocząć od początku 2020 roku. Natomiast część praktyczna szkolenia odbędzie się w przerwie wakacyjnej po zakończeniu roku akademickiego 2019/2020.

"Legia Akademicka" to program skierowany do wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno dziennych i zaocznych, to miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu jak i w przyszłej pracy zawodowej - kto wie, być może również w mundurze wojskowym

Komunikat opublikowany na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota 

Podkreślono w nim, że studenci zainteresowani udziałem w III. edycji programu powinni po rozpoczęciu roku akademickiego zgłosić się do koordynatora programu "Legia Akademicka" w swojej uczelni.

W 2017 roku MON w porozumieniu z ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszy, pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka". Celem programu jest m.in. odbudowa rezerw osobowych sił zbrojnych, zwłaszcza w korpusach szeregowych i podoficerów.

Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, która dołączyła do programu. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje MON. Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe.

Część praktyczna programu - trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy - realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia. Moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi. Moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. Za cześć praktyczną przeszkolenia wojskowego przysługuje wynagrodzenie.

W pierwszej edycji "Legii Akademickiej", w roku akademickim 2017/2018, wzięło udział 61 uczelni, w tym 5 wojskowych. Do udziału w programie zgłosiło się wówczas 5,5 tys. studentów. Część teoretyczną na uczelniach zaliczyło 3,8 tys. z nich. Na praktyczne szkolenie wojskowe zgłosiło się 3,4 tys. studentów. Ukończyło je 2,7 tys., spośród których 2 tys. osób uzyskało stopień kaprala.

Legia Akademicka (LA) – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. 

PAP - mini

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Reklama
Lu
środa, 2 października 2019, 10:35

Wreszcie.

Studencik precik
środa, 2 października 2019, 08:30

Nasze Panie z geografii pięknie się prezentują ale za słabe na Kalacha Juz sam mundur uwiera

Tweets Defence24