Northrop Grumman: IBCS może połączyć wszystkie warstwy obrony powietrznej [WYWIAD]

23 sierpnia 2019, 09:22
IBCS EOC
Stacja kontroli EOC dostarczona w pierwszej połowie roku, w standardzie produkcyjnym. Fot. Northrop Grumman

Jak można się spodziewać, IBCS jest głównym elementem programu proponowanego przez nas w drugiej fazie (programu Wisła – red.) – podkreśla w rozmowie z Defence24.pl Tony Housh, Dyrektor Northrop Grumman Mission Systems – na Polskę, Europę Środkową i Państwa Bałtyckie. Mówi także o możliwościach integracji różnych warstw obrony powietrznej, polskich radarów i pocisku CAMM rozpatrywanego w programie Narew.

Jakub Palowski: Minął ponad rok od podpisania głównej umowy dotyczącej pierwszej fazy programu Wisła. Od tego czasu złożono – w trybie standardowym dla FMS, za pośrednictwem Pentagonu, zamówienia na elementy systemowe programu, w tym IBCS. Nadal jednak nie zostały podpisane umowy wykonania zobowiązań offsetowych. Jak Pan to skomentuje? 

Tony Housh, Dyrektor Northrop Grumman Mission Systems – na Polskę, Europę Środkową i Państwa Bałtyckie: Kontynuujemy ścisłą współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, firmami PGZ i Raytheon zmierzając do podpisania umów o wykonanie zobowiązań offsetowych w programie Wisła.  Rozumiemy ich znaczenie i zależy nam na tym, by doprowadzić je do finału w najbliższym możliwym terminie. 

W Polsce toczą się dyskusje na temat drugiego etapu programu Wisła: jego zakresu wdrażania, harmonogramu i kosztów. Na jakim etapie są rozmowy z Northrop Grumman związane z kolejnym etapem obrony powietrznej średniego zasięgu, i jakie są główne elementy oferty spółki?

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej razem z rządem USA pracują nad określeniem zakresu, harmonogramu i kosztów drugiego etapu Wisły. Wspieramy te wysiłki zgodnie z oczekiwaniami amerykańskiego rządu. Jak można się spodziewać, IBCS jest głównym elementem programu proponowanego przez nas w drugiej fazie. Sieciocentryczna, Modułowa Architektura Otwartych Systemów (Modular Open Systems Approach MOSA) systemu dowodzenia IBCS pozwala w sposób unikalny i pełny zintegrować architekturę potrzebną Polsce do zmodernizowania sił obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego, krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu.

Architekturę IBCS można dowolnie dopasowywać i rozszerzać, co oznacza, że pozyskując ją Polska zyskuje nie tylko system dowodzenia i kierowania C2 obroną powietrzną, ale także zasadniczą zdolność dokonywania wielowymiarowej integracji obrony w wojskach lądowych, lotnictwie, marynarce, w przestrzeni kosmicznej i cybernetycznej. 

Druga faza programu miała uwzględniać polskie sensory, radary wstępnego wykrywania: pasywne PCL-PET i aktywne P-18PL. Jak wyglądają prace nad integracją tych radarów? Czy nawiązano współpracę z polskim przemysłem, by ją umożliwić? 

Sieć IBCS i otwarta architektura systemowa pozwolą zintegrować polskie sensory i stworzyć wspólny obraz operacyjny na wszystkich szczeblach dowodzenia i całym polu walki.  W rozmowach między rządem amerykańskim a MON brano pod uwagę radary PCL-PET i P-18PL pod kątem ewentualnej integracji z IBCS. W efekcie,  firmy Northrop Grumman i PGZ uczestniczyły w części tych dyskusji, a także w wielu rozmowach dotyczących wspomnianej wcześniej integracji.

Długofalowy radar P-18PL z częściowo rozwiniętym system antenowym. M.Dura
Długofalowy radar P-18PL z częściowo rozwiniętym system antenowym. M.Dura

Czy rozważa się integrację innych polskich sensorów z IBCS, zwłaszcza tych przeznaczonych dla zestawu Narew, np. zdolnej do przerzutu stacji radiolokacyjnej Bystra lub radaru Sajna? 

W rozmowach pomiędzy MON i rządem USA rozpatrywano możliwość zintegrowania radarów Bystra oraz Sajna z systemem IBCS. Decyzja, czy będzie to jeden z wymogów IBCS zostanie podjęta na poziomie międzyrządowym.

W założeniach Narew ma wspierać zestaw Wisła jako system obrony krótkiego zasięgu SHORAD, a jednocześnie osłaniać ruchome formacje wojsk lądowych. Jaką rolę dla IBCS widzi Pan w programie Narew?   

IBCS opracowano jako system dowodzenia i kierowania (C2) obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową U.S. Army. Chodziło o maksymalne wykorzystanie potencjału bojowego sensorów i systemów uzbrojenia. Wspólny, nowoczesny system C2 zwiększa skuteczność wojsk i obniża koszt szkolenia i logistyki. Dzięki IBCS żołnierze, dowódcy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za zakupy zyskują znaczącą elastyczność i korzystne warunki cenowe. 

Mogą dostosowywać się do skomplikowanych wyzwań związanych z ewolucją zagrożeń i operacjami wielowymiarowymi. Mamy nadzieję, że MON zdecyduje się na IBCS dla polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej SHORAD i V-SHORAD (obrona powietrzna bardzo krótkiego zasięgu). 

Budowę systemu krótkiego zasięgu planuje się ze znaczącym udziałem polskiego przemysłu, większym niż w przypadku Wisły. Czy i w jaki sposób można to osiągnąć, jeżeli IBCS zostanie wprowadzony jako system dowodzenia dla Narwi?

Owszem, jest to możliwe dla Narwi i dla drugiej fazy Wisły. Nieobjęta prawami chronionymi, modularna i otwarta architektura systemowa IBCS otwiera duże perspektywy dla udziału polskiego przemysłu. MON i rząd USA szeroko omawiali możliwości i potencjalne rozwiązania zmierzające do znacznego zaangażowania polskiego przemysłu w drugiej fazie programu Wisła.

Kilka miesięcy temu poinformowano, że przeprowadzono integracje pocisku CAMM z systemem IBCS. Jakie korzyści płyną z tej integracji? W jaki sposób dokonuje się integracja? Czy podobnie jak w systemie Patriot, czy inaczej?  

Firmy MBDA i Northrop Grumman wspólnie zainwestowały i przeprowadziły prototypową integrację pocisku CAMM, produkcji MBDA, z systemem IBCS. Gdyby Polska postanowiła pozyskać IBCS z pociskiem CAMM dla Narwi, praca wykonana przez MBDA i Northrop Grumman poważnie zmniejszyłaby ryzyko związane z integracją techniczną i czasem realizacji harmonogramu, a co za tym idzie również ograniczyłaby koszty wprowadzenia Narwi.

Architektura MOSA systemu IBCS obejmuje zestaw „Plug and Fight” (podłącz i walcz), pozwalający na integrację sensorów i efektorów na obrzeżu sieci IBCS. Integracja pocisku CAMM oparta jest na naszych doświadczeniach z integracją w sieci IBCS wyrzutni/pocisków oraz radarów występujących w zestawach Patriot. 

Przeprowadzono prototypową integrację systemu CAMM z IBCS. Fot. MBDA.
Przeprowadzono prototypową integrację systemu CAMM z IBCS. Fot. MBDA.

Czy ze strony klientów międzynarodowych widać zainteresowanie IBCS, a w szczególności zestawami krótkiego zasięgu wyposażonymi w IBCS? Czy może Pan zdradzić jakiś kraj, poza Polską, któremu oferujecie zestawy Patriot lub/i CAMM wyposażone w IBCS?

Pozyskanie przez Polskę systemu IBCS dla programu Wisła sprawiło, że widzimy duże zainteresowanie ze strony rządów i przemysłu na rynkach międzynarodowych. Odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz prezentacje systemu są ściśle koordynowane przez Biuro Projektowe Sił Lądowych USA ds. Systemu IAMD i wymagają zezwolenia z jego strony.  

Po decyzji o przyspieszeniu zakupu myśliwca wielozadaniowego nowej generacji F-35 przez Polskę, pojawiły się obawy związane z kosztami programu Wisła i innych projektów. W jaki sposób zastosowanie zintegrowanego systemu obrony powietrznej mogłoby ograniczyć koszty, zwiększyć efektywność obrony? 

Nabycie F-35 i IBCS postrzegamy w kategoriach synergii. Wojskowi na całym świecie są zgodni, że w przyszłości nowoczesne działania wojenne będą obejmowały prowadzenie operacji wojskowych na wielu płaszczyznach. Sieciocentryczne architektury typu MOSA, takie jak IBCS, stanowią przyszłość poprzez swoją zdolność przekrojowej integracji sieci C2 we wszystkich domenach. Na poziomie koncepcyjnym ten stopień integracji istnieje już dzisiaj i jest w stanie poprawić skuteczność bojową i zdolność przetrwania zintegrowanych sieciowo systemów i platform. 

image
Tony Housh. Fot. Tony Housh, Northrop Grumman.

W jakim stopniu mogłyby współdziałać samoloty F-35 oraz wyposażone w IBCS programy Wisła i Narew? Planujecie wzmocnić współpracę między systemami naziemnymi i powietrznymi, z wykorzystaniem IBCS?  

Jak wspomniałem wcześniej, w przyszłości nowoczesne działania wojenne będą wielowymiarowe, oparte na takich jak IBCS sieciowych systemach dowodzenia i kierowania, które umożliwiają integrację C2, sensorów i efektorów w wielu domenach walki.

Czy IBCS daje techniczną możliwość tworzenia i rozmieszczania połączonych batalionów (dywizjonów) obrony powietrznej Wisła-Narew? Czy zamiast dwóch baterii średniego zasięgu (jak w pierwszym etapie Wisły) można byłoby wprowadzić jedną baterię średniego zasięgu i jedną SHORAD z podobną strukturą dowodzenia, w celu ograniczenia kosztów?  

Owszem, MON może osiągnąć taki efekt pozyskując IBCS dla program Narew. IBCS pozwala na dużą elastyczność i umożliwia zastosowanie w wojskach obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej pod kątem realizacji określonych misji, lub do zwalczania różnych zagrożeń. Jeśli zostanie pozyskany, IBCS umożliwi Zintegrowane Kierowanie Ogniem (Integrated Fire Control - IFC) dla sensorów i efektorów średniego i krótkiego zasięgu w ramach jednej sieci IFC. 

IBCS daje pod tym względem unikalne możliwości. Gdyby system inny niż IBCS został wybrany dla programu Narew, powstałyby wówczas dwie sieci i wprowadzenie naprawdę zintegrowanego kierowania ogniem IFC nie byłoby technicznie osiągalne, a ponadto, inwestycja Ministerstwa Obrony w IBCS dla programu Wisła nie zostałaby wykorzystana w sposób optymalny.

Dziękuję za rozmowę.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 39
Reklama
-CB-
piątek, 23 sierpnia 2019, 22:59

Wszystko się zgadza, ale możliwość integracji trzeba sobie kupić oddzielnie, a później jeszcze zlecić Amerykanom taką integrację z naszym sprzętem, bo przecież nie pozwolą tego robić komu innemu. Wszystko wskazuje na to, że zostaniemy z tym IBCSem tylko na dwóch bateriach patriotów i będzie jak do tej pory: każdy sobie rzepkę...

Davien
piątek, 30 sierpnia 2019, 00:58

Panie CB, wszystkie nasze 8 baterii Patriot zostanie zintegrowanych z IBCS na starcie, odpowiednia ilośc systemów juz zakupiono w I fazie Wisły.

Ratownik
niedziela, 25 sierpnia 2019, 19:13

Pentagon wycenia integrację ICBS na 23 mln usd za baterie

chateaux
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 20:25

Sugerujesz że MBDA wylożyła 25 mld na integrację pojedynczej CAMM z IBCS?

prawieanonim
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 19:42

Pentagon wycenia? Ciekawe. Dowiedziałem się od ichtamnieta, że IBCS to produkt pentagonu. No no. Naucz się że produkt wycenia jego producent a pentagon co najwyżej może zaakceptować cenę lub nie. Pociski CAMM już zostały zintegrowane z tym systemem gdy nawet jeszcze nie kiwnięto palcem w kierunku budowy Narwi.

22
piątek, 23 sierpnia 2019, 21:05

A jak USA sprzedadzą nas znowu Rosji tym razem za jej neutralność podczas wojny USA z Chinami, to po prostu wyłączy nam ten system. I zostaniemy z ręką w nocniku.

Wojtekus
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 02:00

USA potrzebuja nas do wojny handlowej z Chinami bo dzielimy Europe na pol wraz z Rumunia i blokujemy ladowy szlak komunikacyjny Chin do Europy.

fxx
piątek, 23 sierpnia 2019, 19:57

To co tu się odwaliło [przy okazji programów Wisła i Narew] to jest tak oczywiste działanie na szkodę państwa Polskiego że aż szkoda gadać. Na koniec zostaniemy bez Skyceptorów, bez Jaśmina, bez żadnej alternatywy dla ICBS i bez żadnej pozycji negocjacyjnej. Większy przekręt nawet niż Caracale... :(

Dalej patrzący
piątek, 23 sierpnia 2019, 16:39

Zamiast IBCS wolę C3IS Jaśmin z Teladatu - przekształcony w pełen wielodomenowy, całokrajowy system C4ISR. Rzecz jasna z Topazem i innymi systemami wpiętymi w Jaśmina. Powód prosty - tańszy - kontrola nad systemem - brak "czarnych skrzynek" - kontrola i pełna modyfikowalność i rozwój kodów źródłowych. Inaczej będziemy republiką bananową, która można pozbawić suwerenności jednym naciśnięciem guzika w Waszyngtonie. Współpraca z USA - jak najbardziej - ale bez wylewania dziecka [tj. NADRZĘDNEJ suwerenności i NADRZĘDNEGO bezpieczeństwa strategicznego] z kąpielą...

Mc3
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 11:31

Ibcs tosystem zarzadzania walka powietrzna ze wszytkimi jej aspektami. Jasmin sie w tym nie specjalizuje bo niemoze np patriotami, f-35 itd. Wiec po co bic piane. Ibcs bedzie wpiety w jasmina.

Marek1
niedziela, 25 sierpnia 2019, 14:13

NIC z tego Kolego - własny system C4ISR to pełna autonomia, a na to nie ma zgody USA, a więc i rządzącej "elity" polit., która nawet boi się pomyśleć o jakiejkolwiek asertywności wobec hegemona. Moim nieśmiałym marzeniem jest choćby własny, niezależny od IBCS, choć współpracujący z nim system obr. powietrznej dla Narwi i syst. VSHORAD. Jednak nawet to jest niemożliwe w realu bez radykalnej zmiany ekipy rządzącej.

Davien
piątek, 30 sierpnia 2019, 01:02

Marek to po pierwsze jak będziesz miał taki system to zapłac za jego integrację z IBCS, zapłać za jego integracje z Narwią a wyjda ci potezne kwoty na niszowy system dla jednego kraju. Niemców na to stac, nas nie bardzo ai to TLVS jest gorszy i uzyska gotowość długo po IBCS:)

Stary
piątek, 23 sierpnia 2019, 14:19

Otwarta pozostaje kwestia czy ta zaawansowana technika będzie działać w warunkach wojennych i przy przeciwdziałaniu przeciwnika.

vvv
piątek, 23 sierpnia 2019, 17:04

oczywiscie ze tak

piątek, 23 sierpnia 2019, 16:24

Internet zbudowano w USA aby mieć łączność w czasie konfliktu nuklearnego z ZSRR. IBCS też przetrwa bo do tego został stworzony.

czepialski
piątek, 23 sierpnia 2019, 14:16

Po przeczytaniu artykułu z umiarkowanego optymisty przechodzę na umiarkowanego pesymistę. Przepraszam ale facet gada ta aby nic nie powiedzieć. Najważniejsze powiedział na koniec o Jaśminie zapomnijcie. Scenariusz ZUS-owski się powtarza a z systemem OPEN ma niewiele wspólnego chyba tylko z nazwy lub tylko dla Grummana.

Ratownik
piątek, 23 sierpnia 2019, 13:38

PGZ uwalił integrację radarowa na tym etapie co jest nareke NG bo oni nie płacą za inteeface

dim
piątek, 23 sierpnia 2019, 13:00

"...Nieobjęta prawami chronionymi, modularna i otwarta architektura systemowa IBCS otwiera duże perspektywy dla udziału polskiego przemysłu..." - zwyczajnie nie wierzę, że tak się stanie. Obiecywać rybie można wszystko, a to dopiero potem wysuwają się także haczyki.

jurgen
piątek, 23 sierpnia 2019, 15:54

dodatkowo mimo, że jesteśmy pierwszym i jedynym odbiorcę IBCS - oni nie traktują nas jako partnera programu (jak choćby Turcja przy F-35) - ale po prostu jako jakiegoś tam usera - zwykłego kupca bez żadnych praw, co będzie sobie musiał za każdym razem dokupywać updaty co kilka lat. Myślę , że to kolejny przekręt ze strony Amerykanów jak przedtem offset do F-16. A jeszcze się nie można doprosić, żeby byli łaskawi podpisać offset do Wisły (np. co do Buschmastera), a więc zrealizowali promesy sprzed podpisania umowy głównej na Wisłę.

dionizy
sobota, 24 sierpnia 2019, 15:21

'przekręt ze strony Amerykanów' a co oni podmieniaja kartki w umowie juz podpisanej z polska, czy zapisuja trasci atramentem sympatycznym, ktory pozniej znika? czy moze dosypuja czegos do wody naszym negocjatorom? pliz, przeciez po naszej stronie maja sztab ludzi ktorzy powinni analizowac umowy i negocjowac dla nas jak najlepsze warunki. to tak jakbys poszedl do salonu kupowac szmochod - nie bedziesz negocjowal to nie dostaniesz lepszego wyposazenia w gratisie. w dodatku jak podpiszesz umowe bez czytania to bedziesz mial serie niespodzianek. nie rozumiem dlaczego winisz akurat ich?

jurgen
niedziela, 25 sierpnia 2019, 18:01

przeczytaj jeszcze raz całośc , jeśli nie rozumiesz

dim
niedziela, 25 sierpnia 2019, 17:06

a jak sądzisz, która strona negocjatorom której strony zawsze stara się wciskać prowizje, plus organizować zewnętrzne naciski ? Swojego czasu jakaś komisja, bodajże była to Federalna Komisja Handlu (ale głowy nie dam) poinformowała Tajwan i Grecję, że te dwa kraje przepłaciły 1 mld 800 mln Euro, przy zakupach części do F-16. Tajwan zarządał od dostawcy zwrotu nadpłaconych pieniędzy i otrzymał go. W Grecji wprawdzie podało tę info kilka mediów, ale nikt się o zwrot nie zwracał... Albo przykład umów z Siemensem. Eksperci ocenili, że straty sektora publicznego wyniosły w związku z tym 2,2 mld Euro. Prawnicy uważają, że Siemens nie miał szansy obrony, musiałby zapłacić. Aż tu zawarto ugodę, że zapłaci coś około 200 mln Euro oraz zainwestuje w Grecji 500 mln i sprawę zamknięto. Tymczasem zamiast zainwestować, Siemens przenosi właśnie produkcję najbardziej tu znanej (i niegdyś greckiej) firmy AGD, z Grecji do Turcji. I też nikt mu tego nie wytyka. Myśliż, że to wszystko tak po prostu ? za darmo ?

jurgen
piątek, 23 sierpnia 2019, 15:44

dodatkowo mimo, że jesteśmy pierwszym i jedynym odbiorcę IBCS - oni nie traktują nas jako partnera programu (jak choćby Turcja przy F-35) - ale po prostu jako jakiegoś tam usera - zwykłego kupca bez żadnych praw, co będzie sobie musiał za każdym razem dokupywać updaty co kilka lat. Myślę , że to kolejny przekręt ze strony Amerykanów jak przedtem offset do F-16. A jeszcze się nie można doprosić, żeby byli łaskawi podpisać offset do Wisły (np. co do Buschmastera), a więc zrealizowali promesy sprzed podpisania umowy głównej na Wisłę. Wyglada, że NG + RTN to jeszcze wieksi krętacze niż LM

sobota, 24 sierpnia 2019, 17:34

Jest tylko taki szczególik, że Turcja była partnerem w programie F-35, który dokładał się do skarbonki podczas powstawania tego samolotu.

Covax
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 01:21

Na tą chwilę dołożyliśmy się do skarbonki, i na tą chwilę IBCS nie jest operacyjny. Więc płacimy za B+R

Davien
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 21:45

Covax, nic sie nie dołozylismy do IBCS, po prostu zapłaciliśmy za kupno tego systemu i wszystko wiec naprawde nei zmyslaj. A IBCS jakos na testach działa doskonale.

jurgen
niedziela, 25 sierpnia 2019, 18:04

Polska też się dokłada do skarbonki przy powstawaniu IBCS - przeciez on jeszcze nie fukcjonuje i nadal jest dopiero rozwijany. A juz Senat tracił cierpliwośc - i chciał go lekko szturnchnąć ... ale na szczęście pojawił się na czas sponsor zewnętrzny czyli Polska, co pchnął swoją kasą projekt troche do przodu

Davien
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 21:46

Jurgen, nic Polska nie dokłada do powstawania IBCS, zapłacilismy za jego zakup i to wszystko, koszty nagle ci nie wzrosna więc dajcie juz sobie spokój z tymi teoriami spiskowymi:)

Vvv
sobota, 24 sierpnia 2019, 15:58

A co wniesiemy do ibcs?

prawieanonim
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 19:54

Co wnosimy do IBCS? Narzędzia programistyczne przy pomocy których napisano IBCS to dzieło polskich programistów.

mc3
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 13:58

jasmina. to chyba oczywiste

Covax
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 01:20

Circa 800 mln dolarów za obietnicę że IBCS będzie super i operacyjny w 2022r na tą chwilę nie jest operacyjny i płacimy za B+R

Davien
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 21:47

Nic, te 800mln usd to jest koszt zakupu systemu wiec nie kłam.

jurgen
niedziela, 25 sierpnia 2019, 18:05

my wnosimy do IBCS dużo kasy na opracowanie tego (w pewnym momencie już dość zagrozonego) projektu - ot co wnosimy

dim
niedziela, 25 sierpnia 2019, 17:12

@Vvv A choćby to "wnosimy" do IBCS, że Polska zapłaci Amerykanom, a nie tworzy własnego oprogramowania. Mimo że wiadomo dobrze, że mamy po temu właściwe firmy i dobre przykłady innych ich osiągnięć.

Davien
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 21:49

Dim i co by ci dało własne oprogramowanie, do czego?? Bo patrioty czy narew nie byłyby z nim zintegrowane ale własnei z IBCS a chciałbys np CAMM zintegrować z jakims naszym wynalazkiem to płać, a potem czekaj na gońca z najblizszej stacji IBCS z danymi od sojuszników.

dim
poniedziałek, 2 września 2019, 01:34

Ale wiem, że niektóre kraje tworzą własne oprogramowanie sieciowe. Czy zatem wyobrażasz sobie, że łączy wszystkie radary i myśliwce, ale nie łączy efektorów ziemia-powietrze ? No, jeśli tak uważasz, to nie spieram się.

Marek1
niedziela, 25 sierpnia 2019, 14:17

User NIC nie wnosi do kupowanego systemu z jakiego korzystać będzie jako niedecyzyjny użytkownik.

Davien
niedziela, 25 sierpnia 2019, 21:36

Marek, wiec co Polska opracowała do IBCS?? Odpowiem ci : nic bo to nie nasz system, nie ponosilismy kosztów jego opracowania wiec juz może skończcie.

Tweets Defence24