Kolejne polskie sukcesy w zakresie wojskowego IT w środowisku międzynarodowym

7 grudnia 2018, 15:06
HMS_C3IS_JASMIN_BQ_18-2_pl
Grafika: Teldat
Defence24
Defence24

DOTYCZY:


W październiku i listopadzie 2018 r. grupa inżynierów TELDAT oraz rozwiązań JAŚMIN-a po raz piąty z sukcesem wzięły aktywny udział w tegorocznej edycji ćwiczenia BOLD QUEST 18-2 (Coalition Capability Demonstration and Assessment). Jest to największe tego typu międzynarodowe przedsięwzięcie z licznym udziałem wojsk i środków bojowych, w tym najnowszej generacji samolotów - pisze dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczczy.

Tegoroczna edycja ćwiczenia była rozgrywana w ośmiu lokalizacjach (na terenie USA oraz Europy) i uczestniczyły w niej 22 państwa koalicyjne. Intensywne przygotowania organizacyjno-proceduralne oraz techniczne do tego przedsięwzięcia trwały rok i wymagały dużego wysiłku twórczego, technicznego i organizacyjno-finansowego. Do udziału w tym ważnym wydarzeniu wojskowym TELDAT – ponownie jako jedyna spółka krajowego przemysłu obronnego – obok swoich inżynierów desygnował System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN), a zwłaszcza jego HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, który jest z powodzeniem w szerokim zakresie eksploatowany w SZ RP. Rozwiązanie to jest zasadniczym komponentem programowym Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, której skład, wyjątkowa kompleksowość, rozległość i istota działania są zilustrowane poniżej oraz omówione w dalszej części niniejszej publikacji.

image
Grafika: Teldat

W omawianej edycji tego ważnego międzynarodowego przedsięwzięcia wojskowego SWD C3IS JAŚMIN – jego zasadniczy, wyżej wymieniony system/oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN:

 • jako pierwszy osiągnął gotowość i uczestniczył z powodzeniem w testach w ramach grupy Ground Situational Awareness (GSA), pełniąc aktywną rolę w dwóch głównych obszarach:
  • Friendly Force Tracking (FFT) – w zakresie monitorowania położenia wojsk własnych z zastosowaniem standardów FFI-MTF (Friendly Force Information-Message Text Format – STANAG 5527) oraz NFFI (NATO Friendly Force Information),
  • Command and Control (C2) – w zakresie wymiany danych operacyjnych z systemami sojuszniczymi w standardzie MIP B3.1, w obrębie rekomendowanej przez grupę MIP (Multilateral Interoperability Programme) listy obiektów MOR (Military Operational Requirements). W tym przedmiocie SWD C3IS JAŚMIN zostało bardzo wysoko ocenione przez Organizatorów i Uczestników ćwiczenia, jako jedno z najbardziej zaawansowanych i potrafiących wymieniać największą ilość obiektów zalecanych na liście MIP MOR;
 • zrealizował też z sukcesem wszystkie zaplanowane testy zgodne z wymaganiami wielonarodowej natowskiej komisji CIAV (Coalition Interoperability Assurance & Validation), które były przeprowadzane w ściśle określonych i nadzorowanych przez to ciało scenariuszach użycia;
 • również z powodzeniem zakończył wszystkie ww. testy, podczas których współpracował z systemami sojuszniczymi, m.in.: amerykańskimi ACIS (Army Command Information System), GCCS-J (Global Command & Control System), FTAMS (Force Tracking Advanced Management System), fińskim ArmyLion oraz włoskim TC2 (Tactical Command and Control);
 • pośredniczył w wymianie i konwersji danych w scenariuszach działań wojsk lądowych, głównie w zakresie: pozyskiwania danych o położeniu jednostek, kolejkowania i optymalizacji ilości wymienianych informacji pomiędzy obszarami FFT i C2, wizualizacji bieżącej sytuacji i gotowości operacyjnej oraz śledzenia pozycji wymienionych obiektów;
 • pozytywnie przeszedł też złożone oraz rygorystyczne procedury w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i otrzymał akredytację podłączenia do sieci BQ Mission Network tego przedsięwzięcia o wysokiej klauzuli niejawności, a także jako jeden z pierwszych uzyskał gotowość operacyjną we wszystkich zakładanych obszarach ćwiczenia. W ramach przedmiotowej akredytacji inżynierowie TELDAT wykorzystywali również świadczone w tej niejawnej sieci usługi, np.: Web Portal, telefonii VoIP, CHAT, poczty elektronicznej, DNS i NTP;
 • potwierdził: zdolność do współdzielonego budowania świadomości operacyjnej (z ang. Situational Awareness), a także swoją wysoką jakość i dojrzałość oraz zgodność i poprawność zaimplementowanych najnowszych wersji standardów komunikacyjnych i wymiany danych (w tym: ADatP-36 oraz MIP B3.1);
 • został wysoko oceniony i zarekomendowany przez uczestników tego ćwiczenia do szerokiego międzynarodowego wykorzystania w kolejnych edycjach BQ, jako dojrzałe rozwiązanie m.in. w zakresie automatyzacji dowodzenia i istotnego zwiększania świadomości sytuacyjno-operacyjnej wojsk.
Grafika: Teldat
Grafika: Teldat

Ponadto w trakcie BQ inżynierowie TELDAT uczestniczyli również w spotkaniach technicznych, dotyczących m.in.: rozwoju militarnych technologii IT, standardów interoperacyjności oraz obszaru DACAS (Digitally Aided Close Air Support). Wraz z omówionym powyżej praktycznym udziałem w tym ćwiczeniu po raz kolejny pozwoliło to m.in. na doskonalenie oraz poszerzanie ich unikalnej wiedzy, podobnych doświadczeń i zdolności (także eksperckich), niezbędnych zwłaszcza w tworzeniu i rozwijaniu najwyższej klasy niezawodnych rozwiązań w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia, działań wojsk i łączności.

Eksploatowane w trakcie powyższego przedsięwzięcia produkty JAŚMIN-a ponownie udowodniły, iż posiadane przez nie cechy, możliwości oraz funkcjonalności w pełni wpisują się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określonych m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe – co warto podkreślić – bez unifikacji/pełnej spójności systemów/komponentów składowych SWD C3IS JAŚMIN i zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych, co kolejny raz wiarygodnie zademonstrowano oraz sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionym ćwiczeniu. Powyższe przedsięwzięcie kolejny raz w 100 proc. potwierdziło również, iż:

 • dzięki np. kompleksowości i dużemu spektrum możliwości SWD C3IS JAŚMIN jest on jedynym polskim Zautomatyzowanym Systemem Systemów dowodzenia oraz wsparcia działań wojsk dla wszystkich szczebli dowodzenia (do żołnierza włącznie) i w niektórych dziedzinach również unikalnym w świecie;
 • system i jego komponenty są wykonane na najwyższym światowym poziomie przez wysokiej klasy polskich specjalistów z zakresu wojskowego IT i posiadają standardy interoperacyjności oraz funkcjonalności w pełni wpisujące je w bieżące potrzeby i najistotniejsze projekty C4ISR, realizowane i planowane do wykonania m.in. dla MON. 
image
Grafika: Teldat

Ważnym wyrazem uznania i potwierdzeniem powyższego są także wyjątkowo liczne i liczące się wyróżnienia dedykowane dla SWD C3IS JAŚMIN, twórców tego rozwiązania oraz wchodzących w jego skład:

 • HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku;
 • BMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny;
 • DSS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Żołnierza;
 • JFSS C3IS JASMIN – Zautomatyzowanego Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP;
 • SZK C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Nobilitacje te zostały przyznane np. przez Prezydenta RP, MON, Ministra NiSW oraz Radę Programową MSPO w Kielcach, m.in. za innowacyjność, kompleksowość i służebność SWD C3IS JAŚMIN i jego wspomnianych komponentów dla zwiększenia bezpieczeństwa żołnierzy (nawet jednego takiego wyróżnienia nie uzyskało dotychczas żadne inne lub podobne rozwiązanie z tej dziedziny). Ostatnim z nich jest tegoroczna nagroda DEFENDER, przyznana dla tego systemu systemów w trakcie MSPO 2018. Stanowi ona dużą wartość, bowiem jest najwyższą i jedyną tego typu dedykowaną dla wyrobów z zakresu dowodzenia, łączności, informatyki, rozpoznania i geografii wojskowej, która została nadana przez liczną komisje, której przewodniczył sekretarz stanu w MON, odpowiedzialny za pozyskiwanie uzbrojenia i modernizację WP. To gremium składało się nadto z prominentnych przedstawicieli: prezydenta i premiera RP, MON (w tym PUiM) oraz SZ RP, BBN, MSZ, MNiSW, ŻW, ABW, SG, Policji i PSP.

image
Grafika: Teldat

TELDAT od 22 lat wyjątkowo, systematycznie, z dużym sukcesem, zdecydowanie najdłużej, najliczniej oraz najszerzej w dotychczasowej historii polskiego przemysłu obronnego podejmuje ogromne (także w skali kosztów) wyzwania i wysiłki zmierzające m.in. do wiarygodnej weryfikacji swoich kompetencji oraz produktów z zakresu automatyzacji dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, również w trakcie licznych, długotrwałych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych. Bydgoska spółka realizowała i/lub realizuje też te działania w liczących się zagranicznych ośrodkach badawczych oraz innych ćwiczeniach i programach, organizowanych głównie przez: NATO, rząd i czołowy przemysł Stanów Zjednoczonych oraz US Army, SZ Francji i Niemiec. Najważniejszymi z tych sprawdzeń rozwiązań JAŚMIN-a były:

 • badania i testy wykonywane w natowskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych, w tym w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), Agencji NC3A (aktualnie NCI Agency), Centrum Technologii Informatycznych i Elektroniki niemieckich Sił Zbrojnych w Greding, francuskim ośrodku C.E.L.A.R. (Centre Electronique de l'ARmement) oraz laboratoriach amerykańskiego koncernu Raytheon, nadzorowanego przez rząd USA;
 • coroczne edycje kolejnych ćwiczeń międzynarodowych (m.in.: NATO CWID, NATO CWIX, Combined Endeavor).

Opisywane wysiłki TELDAT od samego początku jego istnienia były również systematycznie i licznie poprzedzane oraz na bieżąco uzupełniane: ogromną ilością badań i testów realizowanych w warunkach krajowych (w tym w akredytowanych laboratoriach badawczych oraz w trakcie ogromnej ilości ćwiczeń i warsztatów) oraz owocną eksploatacją dużej ilości rozwiązań tej firmy w SZ RP (w tym na wielu teatrach działań wojskowych, także aktualnych), ASzWoj oraz WAT.

image
Grafika: Teldat

W trakcie niektórych z powyższych przedsięwzięć międzynarodowych rozwiązania JAŚMIN-a występowały jako jedyne polskie i referencyjne dla systemów armii innych państw. Tylko w ostatnich miesiącach były też z powodzeniem intensywnie wykorzystywane i kolejny raz weryfikowane m.in. w ramach ostatnio rozgrywanych ćwiczeń: ANAKONDA-18, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE 2018. Będą one również szeroko eksploatowane i ponownie sprawdzane w szeregu innych tego typu ważnych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych, m.in. w następnych edycjach ćwiczeń: BOLD QUEST i NATO CWIX. Wnioski z nich – tak jak dotychczas – będą skrupulatnie i sprawnie wykorzystywane do doskonalenia omawianych wyrobów techniki wojskowej. 

image
Grafika: Teldat

Powyższe w dużej mierze pozwoliło i nadal umożliwia: systematyczny, dynamiczny i efektywny rozwój wysoce specjalistycznych zdolności jego licznej rzeszy inżynierów oraz rozwiązań, tworzenie nowych wyrobów i w konsekwencji usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw sojuszniczych, co nie miało wcześniej miejsca. Rezultatem tego było m.in. powstanie nowej jakości w zakresie wojskowego IT – ww. Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN – innowacyjnego i unikalnego zautomatyzowanego systemu systemów: dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, którą stanowi liczny zbiór w znacznym stopniu zunifikowanych oraz w pełni spójnych specjalistycznych systemów, podsystemów, urządzeń oraz oprogramowań, których zasadniczym komponentem jest powyżej omawiany SWD C3IS JAŚMIN. Obrazowa ilustracja genezy powstania, wartości, znaczenia, kompleksowości i głównych komponentów tej platformy teleinformatycznej oraz ich porównanie z innymi tego typu narodowymi rozwiązaniami są przedstawione w grafikach zamieszczonych w niniejszym materiale. Ilustrują one też znaczenie i usytuowanie SWD C3IS JAŚMIN i jego modułów – systemów/oprogramowań w wyżej wymienionym, innowacyjnym i unikalnym zbiorze wyrobów z zakresu wojskowego IT.

image
Grafika: Teldat
image
Grafika: Teldat

Dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 22
Reklama
Piter
środa, 19 grudnia 2018, 09:17

O znaczeniu i wartości Jaśmina najlepiej zaświadczają udokumentowane rezultaty osiągnięte przez ten system w trakcie tego typu przedsięwzięć (a było ich wyjątkowo dużo), dążenie różnych jednostek/instytucji wojskowych i ich dowódców/szefów do wykorzystywania go, liczne referencje eksploatacyjne, certyfikaty i pozytywne opinie (również NATO i poszczególnych sojuszników), udokumentowane efekty z wyjątkowej też ilości zewnętrznych (także zagranicznych) badań i testów (również w zakresie bezpieczeństwa), wyjątkowa też ilość znaczących wyróżnień i nagród, w tym otrzymanych od MON (z tego co wiem również takiego nawet jednego nie posiada żadne inne szczególnie polskie rozwiązanie z tej dziedziny). To samo mówi za siebie i zapewne przyda się także tym którym jak widać tu i ówdzie ciężko się z tym pogodzić.

Ten
wtorek, 18 grudnia 2018, 23:23

Takie rozwiązania już dawno powinny być w naszym wojsku

ktos
poniedziałek, 17 grudnia 2018, 13:05

Dzieki taki systemom nasi generalowie moga sprawnie zarzadzac dywizjami ktore sa tylko na papierze, a przepraszam, na ekranie.

ROBERT. T.
piątek, 14 grudnia 2018, 13:48

PYTANIE: PO CO PGZ ROBI BMS SKORO JUŻ JEST? ZA DUŻO MAMY KASY W TYM KRAJU? NO CÓŻ KTO BOGATEMU MON ZABRONI?

ekspert
środa, 12 grudnia 2018, 10:35

@Piter masz pełną rację - najlepszego poznaje się po kompetencjach, rezultatach pracy - głównie produktach, ich udokumentowanym najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, dynamice rozwoju i weryfikacji zwłaszcza w najbardziej złożonych warunkach (a takimi bez wątpienia są wojskowe przedsięwzięcia sojusznicze), solidności i terminowości dotychczas realizowanych umów itp. Tego właśnie od lat nie można odmówić Bydgoszczakom, chyba że się jest ich nieobiektywnym i niemerytorycznym adwersarzem.

Piter
wtorek, 11 grudnia 2018, 10:21

Lider jest liderem i nie ma co więcej się rozdrabniać

Mroczysław
wtorek, 11 grudnia 2018, 04:41

Niestety polski MON woli wyroby gorsze, byleby były z PGZ. W końcu nie liczy się to, żeby Wojsko Polskie było dobrze wyposażone, a żołnierze bezpieczni na polu walki. Liczy się wsparcie dla państwowych zakładów i obsadzonych tam na wysokich stanowiskach kolegów.

Zenek
wtorek, 11 grudnia 2018, 01:52

jakieś 2 lata temu pisałem, że niemożliwe jest zbudowanie BMS przez PGZ w 2 lata, jak obiecywali. Moim, jako programisty zresztą, zdaniem - jest to niemożliwe nawet za 10 lat.

Czarny
poniedziałek, 10 grudnia 2018, 22:22

Takie rozwiązania musi mieć każda współczesna armia która chce skutecznie wypełnić swoje zadania i obowiązki m.in. wobec swojego państwa i sojuszników - dobrze że nasza już je ma i do tego od dawna odnosi ono takie sukcesy. Na tej podstawie można wnioskować że WP ma już też znaczną część BMS bo z tego co się orientuję sporą ilość jego zasadniczych funkcjonalności zawiera już (bo musi, inaczej nie spełniałby swojej roli) ww. HMS - niech niektórzy (wiadomo jacy) nie udają że jest inaczej bo to jest o najmniej nieracjonalne itp. itd.

Ruda
poniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:16

@jaboktoinny - TAK US ARMY. @GH - umowa nie podpisna bo "wybrany" dostawca nie posiada produktu. A tak na poważnie to jak nazwać sytuacje gdzie w Kraju jest od lat gotowy system BMS Jaśmin a nasi żołnierze zamiast ćwiczyć zadania taktyczne z użyciem BMS a poddodziały zmotoryzowane zwielokrotnić swoje możliwości mogą tylko przyglądać się tej żałosnej komedii z udziałem PGZ. Brawo MON!

Jadzia
poniedziałek, 10 grudnia 2018, 12:59

To właśnie jest dobry producent i nie tylko HMS. Tylko takie firmy w pierwszej kolejności dobierajmy do opracowywania i dostaw SpW, bo to jest jedyna droga do rzeczywistego rozwoju naszego potencjału obronnego. Jest to też jedyna droga do identyfikacji i uczciwej weryfikacji tych którzy wielokroć zawiedli i psują rynek wojskowy, nieuczciwie i brutalnie blokują najlepszych wykonawców i jednocześnie nienależycie wykonują lub wcale umowy. Nie dajmy się już dalej im nabierać, szkodzić itd., bo cena ich działalności i ich popleczników jest bardzo wysoka.

jaboktoinny
poniedziałek, 10 grudnia 2018, 12:07

Czy oprócz SZ RP ktoś kupił nasze systemy?

On
poniedziałek, 10 grudnia 2018, 11:50

Od dawna jest wiadomo że ten i inne systemy wchodzące w skład SWD C3IS Jaśmin (także BMS C3IS Jaśmin) są światowej klasy rozwiązaniami które od lat mogłyby i mogą dobrze służyć WP oraz wprowadzić przełom w ich technicznej modernizacji. Zatem nie pozostaje nic innego jak wyciągnąć z tego właściwe wnioski, wyeliminować dotychczasowe błędy i chciejstwa tych którym marzy się zaistnieć w tych projektach (bo kasa na nie jest niezła i się bardzo podoba) pomimo że wszem i wobec jest wiadomo że nie mają potrzebnych kompetencji i produktów do ich realizacji.

Żołnierz
niedziela, 9 grudnia 2018, 14:57

Do takich rezultatów dochodzi się ciężką, długotrwałą, efektywną i fachową pracą oraz kosztownym, wieloetapowym i szerokim weryfikowaniem swoich kompetencji i produktów w trakcie tego typu największych międzynarodowych przedsięwzięć militarnych (nie bliżej niesprecyzowanych forów), w tym z wykorzystaniem wojsk i środków bojowych. Te walory powinny być źródłem decyzji o ich wykorzystaniu w realizacji kontraktów dla wojska, a nie kolesiostwo, zatrudnianie np. byłych decydentów z PGZ odpowiedzialnych w grupie za C4ISR (w tym dobór partnerów np. do realizacji BMS), szkodliwe i kosztowne lobby, szkalowanie tych którzy są dużo lepsi i fałszywe oferowanie - deklarowanie czegoś czego realnie nie ma i są marne widoki, że będzie, itd.

BO
niedziela, 9 grudnia 2018, 14:17

Najbardziej obiektywnym i optymalnym miernikiem i weryfikatorem każdego zespołu, jego fachowości, efektywności działania, służebnej roli wobec społeczeństwa, państwa i sojuszników są jego kompetencje, osiągnięcia i rezultaty pracy. Te opisane i szeroko oraz wiarygodnie udokumentowane i zarazem rzeczywiste mówią same za siebie i obiektywnie dyskwalifikują "biznesmenów" i zazdrośników (również sygnalizujących swoją bytność w tej dyskusji, których bolą sukcesy lepszych), tych którzy nie realizowali bądź nienależycie wykonywali umowy (także w niniejszej dziedzinie - są to ogólnie znane fakty), opowiadaczy, pomawiaczy i podkładaczy nóg lepszym, co najwyżej deklarowiczów czegoś czego nie ma i długo nie będzie (przykłady tego są znane i nie są odosobnione) - może właśnie nimi powinny zająć się właściwe instytucje.

Sztabowiec
niedziela, 9 grudnia 2018, 10:46

Jak widać także HMS Jaśmin od lat sprawdza się bardzo dobrze to znaczy że sprawdzi się też BMS Jaśmin (uczynił to już wielokroć) itd. który wywodzi się z tej samej matni co ten pierwszy system - SWD C3IS Jaśmin który jest unikalnym, latami sprawdzonym, certyfikowanym i wyjątkowo wielokrotnie nagradzanym systemem systemów. Warto to oznajmić/przypomnieć/upublicznić aby nadal przez kolejne lata bezsensownie, ryzykancko, nieracjonalnie i b.kosztownie nie poszukiwać tego drugiego (także bardzo ważnego) systemu zarządzania walką batalionu, kompanii, plutonu i drużyny itp.

GH
sobota, 8 grudnia 2018, 23:10

Kolejne wystąpienie na jakimś forum, którego formalne znaczenie jest zerowe. I nie zmienią tego komentarze "zwolenników Teldatu". Dostawca BMS jest wybrany i MON ma podpisać umowę. A jak nie podpisze, to sprawie powinny przyjrzeć się organy odpowiedzialne za kontrole. Co tu się dzieje? Od blisko 2 lat po wskazaniu dostawcy przez MON umowa ciągle nie jest podpisana?

Inżynier
sobota, 8 grudnia 2018, 16:51

Jak widać w tej zunifikowanej i kompleksowej rodzinie wyrobów mamy m.in. narodowe: POSO, Wierzbę z WTi, BMS, system wymiany danych dla TZKOP, Spartan, Kryzys, Tytan (w zakresie tej branży), zminiaturyzowane dotychczas do niemożliwych granic wojskowe urządzenia teleinformatyczne, w tym pojazdowe oraz militarne terminale komputerowe itd. To na prawdę nie jest bajka tylko rzeczywistość i to wymyślona przez polskich inżynierów. NIE MARNUJMY TEJ NIEBYWAŁEJ SZANSY !!!

Oficer
sobota, 8 grudnia 2018, 08:36

Gratuluję - tak trzymać, nadal ciężko pracować, robić swoje i osiągać kolejne sukcesy, także na przekór zazdrośnikom.

Gratulujący
sobota, 8 grudnia 2018, 08:23

Dobre firmy a z taką mamy tu do czynienia poznaje się i weryfikuje po realnych czynach osiągnięciach i efektach pracy a nie po co najwyżej deklaracjach niezdrowym marketingu i podkładaniu nóg lepszym często dużo lepszym.

Użytkownik
piątek, 7 grudnia 2018, 20:50

To jest kolejne ważne potwierdzenie wysokiej wartości kompleksowości jakości i przydatności rozwiązań Jaśmina - niech więcej takich wyrobów rodzi się w polskim przemyśle obronnym

TahTak
piątek, 7 grudnia 2018, 18:32

O wartości firm i ludzi świadczą ich głównie kompetentne i aktywne działanie oraz jego rezultaty. W tym przypadku one same mówią za siebie - b r a w o bydgoszczacy

Tweets Defence24