Dolina Lotnicza: Obawy firm po odrzuceniu ofert na śmigłowce

2 lipca 2015, 16:37
Fot. A. Weber/DPI MON.

Firmy skupione w „Dolinie Lotniczej” obawiają się pogorszenia sytuacji finansowej po tym, jak w postępowaniu na śmigłowce wielozadaniowe dla Wojska Polskiego odrzucono śmigłowce AW-149 i Black Hawk, oferowane przez podmioty należące do klastra. Istnieje możliwość, że będą mieć miejsce kolejne redukcje zatrudnienia - wynika z sondażu przeprowadzonego wśród członków stowarzyszenia.

W ramach badania przedstawiciele poszczególnych przedsiębiorstw odpowiadali na pytania dotyczące odczuwanego bądź spodziewanego wpływu decyzji o odrzuceniu ofert śmigłowców AW-149 i Black Hawk International, oferowanych przez podmioty należące do Doliny Lotniczej w postępowaniu na śmigłowce wielozadaniowe dla Sił Zbrojnych. Pytania dotyczyły m.in. oczekiwanego spadku produkcji, obrotów czy zamówień, jego skali oraz możliwości redukcji zatrudnienia wskutek pogorszonej sytuacji finansowej.

48% z badanych przedsiębiorstw oczekuje, bądź już odnotowało negatywne skutki odrzucenia ofert z udziałem PZL Świdnik i PZL Mielec. Z kolei poprawy sytuacji oczekuje zaledwie 9% ankietowanych firm. 38% przedsiębiorców nie spodziewa się zmian, bądź też nie jest w stanie stwierdzić, jaki będzie wpływ odrzucenia śmigłowców Black Hawk International i AW-149 przez resort obrony.

Zgodnie z warunkami badania przedsiębiorstwa zrzeszone w Dolinie Lotniczej nie zgodziły się na ujawnienie autorów konkretnych odpowiedzi. Poszczególne firmy wskazują jednak m.in. na spadek zamówień z PZL Mielec oraz PZL Świdnik i związane z tym obawy o pogorszenie przychodów ze sprzedaży oraz płynności. Część przedsiębiorstw zrzeszonych w stowarzyszeniu bierze także pod uwagę redukcje zatrudnienia.

PZL Mielec, które wyraziło zgodę na ujawnienie odpowiedzi do ankiety stwierdziło, że decyzja MON o odrzuceniu ofert zakładów zrzeszonych w Dolinie Lotniczej będzie mieć „zasadniczy” wpływ na spółkę, zarówno w zakresie zatrudnienia jak i – przypuszczalnie - profilu produkcji. Zaznaczono, że szacowany spadek produkcji wyniesie 35%, a obrotów – 35 do 40%. Obecnie w PZL Mielec prowadzona jest redukcja zatrudnienia, która ma objąć około 500 osób.

W postępowaniu na śmigłowce wielozadaniowe do kolejnego etapu zakwalifikowana została propozycja konsorcjum „Program EC-725 Caracal-Polska”. Odrzucono natomiast oferty wiropłatów AW-149, proponowanych przez PZL Świdnik oraz propozycję konsorcjum PZL Mielec, Sikorsky International Operations, Sikorsky Aircraft Corporation – śmigłowce Black Hawk i Sea Hawk.

PZL Świdnik i PZL Mielec są członkami stowarzyszenia Dolina Lotnicza, zrzeszającego ponad 120 podmiotów, w głównej mierze zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce. Klaster przemysłowy został założony w 2003 roku. Obecnie w Dolinie powstaje 90% produkcji branży lotniczej w Polsce. Zrzeszone przedsiębiorstwa zatrudniają łącznie 24 tysięcy pracowników. W ramach klastra funkcjonuje również Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET, w skład którego wchodzi 12 instytutów badawczych.

Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24