Prezydent zatwierdzi nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP

12 maja 2020, 10:08
Andrzej Duda Fot. NATO
Fot. NATO

Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w drodze postanowienia zatwierdzi nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Oficjalna uroczystość podpisania nastąpi 12 maja 2020 r. o godzinie 11.40 w Pałacu Prezydenckim.  Z wnioskiem o zatwierdzenie Strategii Prezes Rady Ministrów wystąpił do Prezydenta RP 30 kwietnia 2020 r. Z dniem zatwierdzenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP traci moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 5 listopada 2014 r.

Podczas uroczystości, w której uczestniczył będzie Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wraz z członkami Rady Ministrów, planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

29 kwietnie odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także szefów KPRM i BBN, podczas którego podjęto decyzję o uruchomieniu procesu zatwierdzania i publikacji nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy projekt strategii został w ostatnich tygodniach poddany przeglądowi pod kątem uwzględnienia wniosków z obecnego kryzysu epidemicznego.

Strategia bezpieczeństwa narodowego jest podstawowym dokumentem państwowym dotyczącym bezpieczeństwa i obronności. Projekt strategii przygotowuje – na podstawie rekomendacji BBN – międzyresortowy zespół, po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów strategię podpisuje prezydent. Strategia jest podstawą dokumentów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa państwa. 

PAP/BBN

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 7
Reklama
martin
wtorek, 12 maja 2020, 14:44

nic nie zatwierdzi tylko wykona rozkaz oficera prowadzacego z mosadu

Paweł P.
wtorek, 12 maja 2020, 14:08

+1

Fanklub Daviena
wtorek, 12 maja 2020, 12:20

I co w niej będzie? Rozbrojenie i zniszczenie polskiego przemysłu zbrojeniowego a w zamian płacenie haraczu gangsterom z USA "za ochronę"? :)

Paweł P.
wtorek, 12 maja 2020, 14:55

4.2 Zwiększyć dywersyfikację źródeł dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozbudować istnie- jące zdolności importu gazu ziemnego (m.in. podniesienie zdolności odbiorczych termina- la LNG w Świnoujściu) i budować nowe punkty wejścia do polskiego systemu przesyłowego (budowa gazociągu Baltic Pipe, budowa terminala LNG w Zatoce Gdańskiej). Kontynuować prace nad projektami dywersyfikującymi dostawy paliwa gazowego do państw regionu, w tym Trójmorza. Kontynuować prace związane z rozbudową systemów przesyłowego oraz maga- zynowania gazu ziemnego, w tym zakończyć budowę szlaku Północ–Południe, umożliwiając stworzenie w Polsce podstaw do funkcjonowania hubu gazowego.

Paweł P.
wtorek, 12 maja 2020, 14:53

2.12 Realizować program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu trans- portowym, w tym służących m.in. poprawie dostępu do portów morskich oraz włączenie ich do sieci TEN-T. Da się przeczytać i po polsku

Mark
wtorek, 12 maja 2020, 16:02

..Wisła 47 cm, Warta 80,powodzenia

Paweł P.
wtorek, 12 maja 2020, 14:52

2.7 Wykorzystać położenie geograficzne do rozwoju kraju (tranzytowe położenie na szlakach północ–południe i wschód–zachód, potencjał Bałtyku i regionu Trójmorza).

Paweł P.
wtorek, 12 maja 2020, 14:50

1.6 Aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki odstraszania nuklearnego Sojuszu Północ- noatlantyckiego.

Paweł P.
wtorek, 12 maja 2020, 14:48

Np. 3.6 Zbudować narodowy, zintegrowany system świadomości sytuacyjnej, oparty na różnych rodzajach środków rozpoznania, łączności, dowodzenia, w tym krajowych systemach satelitarnej obserwacji Ziemi i systemach bezzałogowych statków powietrznych działających w strukturach sieciocentrycznych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa kryptograficznego. Budować narodowe zdolności w zakresie komunikacji satelitarnej.

martin
wtorek, 12 maja 2020, 14:44

10/10

Tweets Defence24