Prezydent w Stalowej Woli. W tle „skorupiaki” i Rosomaki z ZSSW

16 stycznia 2020, 20:04
pad04
Fot. Jerzy Reszczyński
Reklama

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP Andrzej Duda, wizytował Stalową Wolę, zaledwie 80-letnie miasto, które powstało jako największy ośrodek tworzonego od 1937 r. Centralnego Okręgu Przemysłowego. W mieście nie tylko kultywowane są tradycje COP, ale też funkcjonują przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej. Podczas konferencji prasowej spółka zaprezentowała swoje sztandarowe produkty, takie jak systemy artyleryjskie Rak, Krab i Kryl, a także transportery Rosomak z wieżami ZSSW.

Jednym z przedsiębiorstw kultywujących tradycję COP jest jeden z najmocniejszych filarów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Huta Stalowa Wola SA, sukcesorka powstałych w okresie budowy COP Zakładów Południowych. Spółka ta od lat realizuje najważniejsze dla modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP programów. W przeszłości była głównie dostawcą produkowanego na licencjach sprzętu artyleryjskiego, a następnie – także sprzętu inżynieryjnego. Obecnie jest też – dzięki świetnej współpracy z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami naukowymi i badawczymi – dynamicznym ośrodkiem prac badawczo-rozwojowych nad nowymi, rodzimymi rozwiązaniami technicznymi dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Spotkanie załogi HSW SA z Prezydentem RP odbyło się w hali montażu końcowego, w której odbywa się finalna faza produkcji wyrobów, jakie na zamówienie MON wytwarza i dostarcza wojsku HSW SA: elementów Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina z sh 155 mm Krab, wozami dowodzenia i dowódczo-sztabowymi WD/WDSz, oraz wozami amunicyjnymi WA i remontowymi WRUE), a także elementów Kompanijnych Modułów Ogniowych moździerza samobieżnego Rak z jednostkami ogniowymi M120K, wozami dowodzenia AWD, amunicyjnymi AWA i technicznymi AWRU.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

W HSW obecnie trwa praca przy – przewidzianej do dostarczenia do końca II kwartału br. pierwszej, złożonej m.in. z 8 sh Krab, baterii DMO Regina drugiego seryjnego (a trzeciego w ogóle) modułu dywizjonowego. Dwa wcześniej wyprodukowane przez Hutę Stalowa Wola DMO Regina są na wyposażeniu 11. Mazurskiego PA w Węgorzewie i 5. Lubuskiego PA w Sulechowie. Trwają też prace przy pierwszym z dwóch KMO Rak, dodatkowo zamówionych przez MON 11 października (w październiku 2018 r. HSW SA w terminie zakończyła wyposażanie w nowy sprzęt, zakontraktowany w 2016 r., ośmiu KMO Rak), które zostaną dostarczone w latach 2020 i 2021.

„Dla nas to wielki zaszczyt gościć Pana Prezydenta w Hucie Stalowa Wola. To doniosłe wydarzenie w historii naszego zakładu, jest to druga wizyta głowy państwa w naszym przedsiębiorstwie, gdzie pierwszą był Prezydent Mościcki. Po raz pierwszy mieliśmy sposobność zapoznać Pana Prezydenta 
z wkładem Stalowej Woli w budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego (…). Jesteśmy jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych produkujących zaawansowane systemy artyleryjskie na potrzeby polskich Sił Zbrojnych. Szukamy dalszych możliwości, by się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze produkty odpowiadające na rosnące potrzeby żołnierzy

Bartłomiej Zając, prezes Zarządu Huty Stalowa Wola SA

Ponadto HSW SA realizuje dla SZ RP ważną część programu Wisła (ukończony został obiekt, w którym jeszcze w tym roku rozpocznie się produkcja wyrzutni M903 dla systemu Patriot), program Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, pierwszej od podstaw skonstruowanej w Polsce bezzałogowej wieży bojowej ZSSW-30 (obecnie trwają badania kwalifikacyjne, w których uczestniczą obydwa prototypy tego systemu) dla KTO Rosomak i przyszłego NPBWP Borsuk oraz samobieżnej haubicy 155 mm na podwoziu kołowym Kryl.

image
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

W zakładzie trwają również produkcja maszyn inżynieryjnych UMI 9.50 i SŁ-34C, remonty oraz dostawy części zamiennych dla wielu typów sprzętu, wcześniej wyprodukowanego dla Wojska Polskiego w HSW (ISM Kroton, UMI 9.50, SŁ-34C, sh 2S1 Goździk, moździerze M98, Transportery Rozpoznania Inżynieryjnego TRI). Huta Stalowa Wola jest także jedynym właścicielem spółki Jelcz, będącej głównym dostawcą taboru ciężarowego dla potrzeb MON i dostawcą podwozi wykorzystywanych jako nośniki wielu wyspecjalizowanych typów sprzętu wojskowego (stacji radiolokacyjnych, wyrzutni rakietowych, węzłów łączności, cystern i in.) oraz współwłaścicielem spółki AUTOSAN.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Prezydent Andrzej Duda wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami kierownictwa PGZ oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapoznał się m.in. z rozbudowaną i zmodernizowaną lufownią, najnowszym kompleksem produkcyjnym ze zrobotyzowaną linią spawalniczą do wytwarzania korpusów pojazdów opancerzonych, laboratorium badań RTG z komorą do prześwietleń wielkogabarytowych konstrukcji spawanych oraz jedną z największych w Polsce frezarką bramową do obróbki wielkogabarytowych elementów produkcyjnych. Prezydent RP z zainteresowaniem przyjął informację o zaawansowaniu kolejnej inwestycji, jaką jest kompleks produkcyjny przeznaczony do produkcji elementów systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w ramach programu Wisła. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP zaprezentowano także będący w trakcie badań prototyp NP BWP Borsuk.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Huta Stalowa Wola SA w ostatnich 2 latach zainwestowała blisko 70 mln zł w rozwój parku technologicznego, budowę nowych obiektów przemysłowych oraz we własne laboratoria i urządzenia badawcze, oraz testowe.

Andrzej Duda wyznał, że jest pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych mu obiektów produkcyjnych spółki i jej potencjału technicznego, technologicznego i kadrowego, a także wysokich kwalifikacji, ambicji i determinacji pracowników, za których sprawą spółka zdolna jest podejmować się i realizować najpoważniejsze wyzwania.

Jesteście dzisiaj Państwo jednym z najważniejszych podmiotów dostarczających nowoczesne ciężkie wyposażenie bojowe dla polskiego wojska. Ogromnie się cieszę, że program modernizacji polskiej armii, o którym tyle razy mówiliśmy i który napotykał na tyle różnych przeszkód, wreszcie jest realizowany i jest realizowany także, czy może przede wszystkim, właśnie tutaj w Stalowej Woli z tak wielkim powodzeniem.

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP

Tłem dla wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej były m.in. sztandarowe wyroby HSW SA: sh. 155 Krab (pierwszy egzemplarz sh Krab z podwoziem wyspawanym i obrobionym mechanicznie już na nowej, zrobotyzowanej linii spawalniczej i obróbczej w HSW) i Kryl, samobieżny moździerz M120 Rak na podwoziu gąsienicowym oraz  dwa prototypowe egzemplarze  ZSSW-30, zaimplementowane na KTO Rosomak – te same, które są przedmiotem trwających badań kwalifikacyjnych. W hali montażu Prezydent RP mógł zobaczyć także będące w różnych fazach zaawansowania systemy wieżowe sh Krab z drugiego seryjnego DMO Regina, a także wozy dowodzenia WD i WDSz i wozy amunicyjne WA dla pierwszej baterii.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

HSW SA, warto przypomnieć, w latach 2016-2019 dostarczyła SZ RP m.in. 66 samobieżnych moździerzy automatycznych 120 mm Rak, 48 samobieżnych haubic 155 mm Krab, 60 innych pojazdów artyleryjskich i towarzyszących oraz sporą liczbę innych wyspecjalizowanych wyrobów, np. inżynieryjnych, wykonała remonty kilkudziesięciu sztuk różnych pojazdów dla potrzeb wojska.

Sukces Huty Stalowa Wola jest efektem wieloletniej, strategii konsekwentnie realizowanej przez Zarząd. Inwestycje w park maszynowy, podnoszenie kompetencji pracowników, rygorystyczny reżim technologiczny gwarantujący terminowość i jakość dostaw przekładają się na doskonałe wyniki i kolejne zamówienia kierowane do zakładu przez Siły Zbrojne RP. Dążymy do tego, by wszystkie spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej podążały drogą sukcesu, wyznaczoną przez HSW S.A., a jej gwarantem jest stabilność i długoterminowe zamówienia

Witold Słowik, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Bezpośrednio po kilkudziesięciominutowej wizycie w Hucie Stalowa Wola SA, Prezydent Andrzej Duda dokonał otwarcia wystawy „Od COP do Gospodarki 4.0” – Stalowa Wola 2020. Wystawa, ogłoszona jako „prestiżowe, ogólnopolskie wydarzenie gospodarcze 2020 roku”, zorganizowana w nowo wybudowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA hali produkcyjnej o powierzchni 12 tys. m kw., nawiązuje do idei Powszechnych Wystaw Krajowych, prezentowanych w okresie międzywojennym we Lwowie, Krakowie i – po raz ostatni w 1929 r. – w Poznaniu. Ideę tych ekspozycji Prezydent RP Andrzej Duda postanowił wskrzesić w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości. Celem ówczesnych Wystaw było „pokazać potencjał i siłę polskiej gospodarki”, i podobny cel postawili sobie organizatorzy stalowowolskiego projektu.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Na wystawie zaprezentowało się ponad 70 firm z całego kraju. Decyzją Prezydenckiej Kapituły Gospodarczej do ekspozycji zakwalifikowano te, których produkty wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnymi rozwiązanymi, ale również nawiązują do tradycji polskich producentów. Obecna była, oczywiście, m.in. HSW SA (zaprezentowała m.in. sh Krab oraz Pojazd Minowania Narzutowego Baobab), oraz spółki MISTA (producent m.in. kołowych transporterów opancerzonych Oncilla). Zaprezentowały się również inne spółki, powiązane z sektorem produkcji zbrojeniowej, których wiele zlokalizowano na terenach COP, a także z przemysłem lotniczym. Obecna była także ze swoim stanowiskiem ekspozycyjnym Grupa WB.

Swoje stoiska miało wiele zlokalizowanych w Stalowej Woli firm, składających się na największe obecnie w Europie skupisko zakładów specjalizujących się w przetwórstwie stopów z metali lekkich (felgi samochodowe, odlewy ciśnieniowe dla przemysłów silnikowego, lotniczego i kosmicznego). Celem tak pomyślanej wystawy było wyeksponowanie obecnego potencjału gospodarczego stalowowolskiego ośrodka przemysłowego.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Wydarzenie miało charakter wystawy otwartej dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i regionu, dla których przygotowano wiele atrakcji o charakterze edukacyjno-rozrywkowym (planetarium, fotobudka, stanowisko budowania rakiet, rzeźbienie w soli, pokazy wytopu szkła, warsztaty ekologiczne, stoisko interaktywne z drukarką 3D, czy fascynujący pojedynek mistrza lutowania z robotem lutowniczym).

Uzupełnieniem ekspozycji były panele „Od COP do Gospodarki 4.0” z udziałem m.in. przewodniczącego Kapituły PWG, przedsiębiorców oraz naukowców i samorządowców Podkarpacia, oraz gospodarczy pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej i Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 147
Reklama
Analityk inż. MAZUR
piątek, 24 stycznia 2020, 14:52

Mnie się to bardzo podoba ten Rak, Krab i Kryl, widzę że polaki film będzie kręcił następną część filmu dla widzów " Czterej Pancerni i koza". A numery proponuję nadać i nazwę Rudy 102. No naprawdę tyle ton żelaza i 1 lufa jak zapałka, żeby się tylko nie wygła jak pojadą przez las jakiś. Ogólnie to pali 450 litrów na 100 km, aż strach się bać, a na polu walki przewidywany czas do zniszczenia to 20 minut. To trzeba mieć gest by na dwadzieścia minut wojny produkować za takie pieniądze tyle genialnych rozwiązań. a może "MIŚ" 2 część będą produkować?

kd12
piątek, 17 stycznia 2020, 17:15

No i dobrze, że Prezydent odwiedził zakłady które produkują nowoczesną broń. Która ciągle jest rozwijana, bez ograniczeń, przez polski przemysł. Narzekaczom tylko napiszę przykład: modernizacja Leo 2A4, czyli specyfikacja techniczna na każda śrubkę i podkładkę, albo od producenta za Odrą z krocie. Ale mnie interesuje Kryl, co z nim ?

bbbbb
sobota, 18 stycznia 2020, 21:33

Ale te wszystkie skorupiaki wprowadzono do produkcji jeszcze za Tuska i Siemoniaka. Może by obecny prezydent odwiedził zakłady produkujące nowoczesną broń wprowadzoną za Macierewicza albo Błaszczaka.

Sidematic
piątek, 20 marca 2020, 09:12

Tusk był wyjątkowo skutecznym politykiem. Przypomnę tylko doskonale sprzedane za ogromną kwotę 339 mln PLN zakłady PZL Świdnik gdzie stan magazynowy i półprodukty przewyższały w momencie sprzedaży wartość kontraktu. Nie mówiąc o ziemi, budynkach, projektach w toku, maszynach, technologii, prawach, dokumentacji, fachowcach itd. Następny przykład świetlanej polityki Jedynego Przywódcy to likwidacja jedynego producenta silników czołgowych PZL-Wola. W sumie to był nawet jedyny POLSKI producent silników. Mam dalej wymieniać? Np. 5 mld dopłaty dla Airbusa na stworzenie montowni Caracali? 5 mld czyli 15x więcej niż chwilę wcześniej wzięli za całą fabrykę w Świdniku.

A łyżeczka na to : niemożliwe!!!
niedziela, 19 stycznia 2020, 12:43

Ha ha ha . Wprowadzone " do produkcji" za kogo? A kto jak nie Klich z PO wstrzymał całkowicie modernizację WP? Przeciez to był jego dywersyjny pomysł o "bezkosztowej modernizacji"!! Firmom wstrzymano całkowicie dofinansowanie z budżetu!! Gdyby nie upór dyrekcji HSW nie byloby żadnego skorupiaka. Nawet inicjatywa podwozi z Korei to pomysł HSW , a nie PO-wskiego ministerstwa ON!! Gdyby nie rządy PIS , to nie byłoby żadnego skorupiaka bo HSW by splajtowała i puszka na sprzedaż. To rząd PO oddzielił i sprzedał pion produkcji cywilnej HSW i o mało nie zniszczył całej HSW. O tym nie chcesz pamiętać? Szkoda!!

Marcin
niedziela, 19 stycznia 2020, 18:55

Niestety, ale jest dokładnie na odwrót. Produkty, które udało się wdrożyć do produkcji poprzedniej ekipie są produkowane do tej pory, niedokończone za to uwalono, chociażby niesławny Caracal, który z perspektywy czasu okazał się trafnym wyborem bo rozwiązywał wszystkie problemy z którymi do tej pory boryka się i marynarka wojenna i siły specjalne, ratownictwo morskie i parę innych, za cenę jednostkową dwukrotnie mniejszą niż kupowane aktualnie po kilka sztuk śmigłowce z półki. Caracal miał być montowany i serwisowany w Łodzi, która byłaby trzecim a JEDYNYM polskim zakładem dostarczającym śmigłowce. Wisła, homar, czapla, kryl, orka, miecznik, BSM za to uwalono. Są albo zaniechane, albo wstrzymane, albo zastąpione przepłaconym zakupem bez przetargu (wisła, homar) analogicznie do śmigłowców. Dla odświeżenia pamięci proponuję przeczytać ten artykuł, szczególnie część dotyczącą polonizacji, i porównać to do sytuacji bieżącej. https://www.defence24.pl/mbda-oferuje-polsce-wspolprace-w-zakresie-systemow-rakietowych

JSM
piątek, 20 marca 2020, 09:13

Było nie sprzedawać za grosze Świdnika to nie byłoby potrzeby płacić miliardów za montownie Caracali.

STANISLAW BEDNARZ
czwartek, 23 stycznia 2020, 03:19

O d kiedy to Francuski Caracal jest polskim produktem? I NIE FABRYKE TYLKO MONTOWNIE A PO ZAKONCZENIU PRODUKCJI ZOSTALBY ZWINIETY CZLOWIEKU OTWORZYC FABRYKE HELIKOPTEROW TO NIE TO CO FABRYKA TRAKTOROW A CO Z MIELCEM I SWIDNIKIEM PUSCILBYS LUDZI Z TORBAMI PSEUDO POLAKU

Marcin
sobota, 25 stycznia 2020, 19:19

A kto twierdzi, że Caracal jest polskim produktem? Tak samo kto twierdzi, że polskim produktem jest Black Hawk czy AW101. Co by się stało z montownią nie wiem, w każdym razie centrum serwisowe by cały czas było w Łodzi. Świdnik z Mielcem jak były tak są pomimo braku zamówień naszej armii (nad zamówieniami na śmigłowce paradne, czyli w ilościach 2 czy 4 sztuki, opuszczę zasłonę milczenia...)

ANDY
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 10:22

caracal najlepszym wyborem ... chyba dla wyniku finansowego airbusa- kto powiela jeszcze takie bajki o cudzie techniki którego nie chce armia francuska ze wzgledu na koszty eksploatacji i awaryjność to chyba jest kompletnym ignorantem ... albo ... -jak ktoś wierzy że 300 pracowników zbuduje śmigłowiec i zapewni jego całościowy serwis to ma takie pojęcie o technice jak niektórzy o dinozaurach ... a przy okazji tego dealu zniknąłby z naszego horyzontu świdnik i mielec ...

Marcin
sobota, 25 stycznia 2020, 19:28

Kto powiela bajki tym, ze Caracala nie chce francuska armia jest kompletnym ignorantem, bo wystarczy 30 sekund zachodu aby się dowiedzieć, że polski kontrakt na caracale przejęła właśnie francuska armia. Z drugą kwestią ciężko polemizować jak ktoś twierdzi, że to co zaoferował Airbus to kłamstwo i nie wywiązaliby się z zapisów w kontrakcie bo tak uważa czytelnik D24.

Dudley
wtorek, 21 stycznia 2020, 10:31

A Mon to jest od utrzymywania w dobrej kondycji obcego przemysłu? Chyba Tobie pokićkały się role ministerstw. Wynik finansowy Airbusa jest mniej ważny od wyniku finansowego Leonardu czy Sikorskiego? To sugeruje że nie jesteś dość obiektywny w ocenie sytuacji. I sugeruje że Świdnik I Mielec zostały kupione by bocznymi drzwiami uzyskać kontrakt na śmigła. Do tego dochodzi sugestia że aptekarskie drogie zakupy bez żadnego znaczącego offsetu śmigłowców różnych marek to lepszy deal, jak kompleksowe pozykanie kilkudziesięciu maszyn w różnych konfiguracjach, od jednego dostawcy z końcowym montażem w PL z fabryką silników, praktycznie niemal 100% serwisem w WZL i możliwością modernizacji. To na jakiej planecie ty żyjesz i gdzie uczyli ciebie ekonomii? A jeśli nie uczyli to też sugestia. I nie uważam by Carakal był najlepszym śmigłowcem, uważam że był najlepiej dopasowanym śmigłowcem w śród tych które nam zaoferowano w otwartym przetargu, przy zakładanych środkach przeznaczonych na zakup z konkretnymi zobowiązaniami offsetowymi.

ANDY
wtorek, 21 stycznia 2020, 23:19

kontrakt nie został podpisany ze względu na mizerie offsetową ... i kompetencje przemysłowe które miały rzekomo uzyskać polskie firmy ... jak przyszło do konkretów to francuzi z wszystkiego się wycofali (dlatego tak cicho o odszkodowaniach bo mon zgromadził dokładną dokumentacje tych negocjacji ...) o cenie przeszło dwukrotnie wyższej niz dla innych kupców nie wspomnę (tego nie da sie obronić ...!!!) a jak można porównywać kompletne firmy produkujące finalne produkty do ... kurnikowej montowni przykręcającej koła i łopaty rotorów ... i powielac mitomańskie bzdury o budowie potęgi lotniczej przez airbusa w Polsce ...

Marcin
sobota, 25 stycznia 2020, 19:39

o cenie przeszło dwukrotnie wyższej niz dla innych kupców nie wspomnę (tego nie da sie obronić ...!!!) To da się obronić, po prostu ponad połowa zamówionych śmigłowców to były wersje specjalne, czyli ZOP, CSAR, czy dla SP. I teraz uwaga, były one dwukrotnie tańsze od śmigłowców które właśnie zakupiliśmy. Francuzi się z niczego nie wycofali, bo w przeciwieństwie do obecnych standardów, czyli kupowania wszystkiego bez przetargu, bez offsetu i po zawyżonych cenach, w przypadku Caracala została złożona oferta przetargowa, która była najlepszą ze wszystkich. Jeśli chodzi natomiast o naszych obecnych i jedynych zaufanych dostawców czyli USA, to potrafią się wycofać z umowy nawet jak ktoś zapłaci im kilka miliardów dolarów.

Marek1
sobota, 18 stycznia 2020, 12:47

A KTO podpisał tak kaleczną umowę z Rhm, że możliwe jest różne interpretowanie połowy paragrafów ?? Oczywiście się imiennie NIE dowiemy, bo byłby obciach dla niekompetentnych gamoni z "dobrej zmiany". A z Krylem ... NIC. W projekcie budzetu MON na 2020r nie ma o nim ani słowa. Tak samo jak o Narwi, Orce, Pustelniku,Karabeli, Kruku, itd. itd ...

kd12
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 14:21

Odnośnie Kryla, to chyba chodzi o automatyzację procesu ładowania ? Kryl jest potrzebny

Tomek pl
sobota, 18 stycznia 2020, 16:22

Oglądam posiedzenie komisji obrony i tam padło o tym parę zarzutów do Pana Macierewicza A on się wszystkiego wyparł i stwierdził że jest to wina byłego prezesa Bumaru i że ten człowiek już nie pracuje

Taka prawda
niedziela, 19 stycznia 2020, 12:48

I ma rację , np. Andersa w OBRUM-ie też zablokował prezes BUMARU, lobbując za kupowaniem CV90. Przecież to wszystko jest udokumentowane. Wystarczy poszukać, są artykuły o tym jak prezes Bumaru niszczył cały projekt Andersa. To był człowiek PO od niszczenia firm. A teraz to cwana szycha w Leonardo!!

maksio maxio
sobota, 18 stycznia 2020, 14:35

Tacy sami geniusze, którzy podpisywali umowy z dostawcą wież dla Rosomaka, z producentem Spike'ów. Nie będę mnożył przykładów, szanowny Pan jest doskonale zorientowany w temacie.

Nemo
sobota, 18 stycznia 2020, 13:16

O drugim etapie Wisły też ani słowa,będziemy mieli 2 baterie Patriot do pokazania na paradzie a w razie wojny rozstawi się jedną baterię na Żoliborzu a drugą osłoni jakieś lotnisko żeby mały książę mógł bezpiecznie uciekać z kraju

Bolesław Bolec
piątek, 17 stycznia 2020, 15:55

Holownik Bolko ma genealogiczne pochodzenie od holownika Bolka. Taki siekierą wyrąbany a wyholował nas na najgorsze płycizny i mielizny...

Wojmił
piątek, 17 stycznia 2020, 14:36

Obecnie rządząca ekipa zawiodła... zawód ten jest ogromny... i wskutek ich nieudolności i wskutek nadziei jakie rozbudzili wcześniej krytykując poprzedników... oni są tylko ciut lepsi od poprzedników... przynajmniej pod naciskiem wypadków decydują się na jakieś zakupy lecz dalekie są one od dobrego wykonania i dobrych cen... odczucie tego zawodu jest ogromne i powszechne i nie zmienią tego słowa, kolejne programy i działania trolli (także tutaj) którzy różnymi sposobami starają się to odmienić....

Wasko
sobota, 18 stycznia 2020, 23:53

Ciut lepsi?? Jedyny pierwszy budżet bez deficytu odkąd istnieje IIIRP.. a ty piszesz ciut lepszy... W 5 lat odbudować to co zostało zniszczone albo sprzedane za grosze nie jest łatwo.

Danisz
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 08:09

budżet niby bez deficytu, a jak się doda zadłużenie szpitali które wzrosło 3-krotnie, rosnącą nieustannie dziurę w budżecie na edukację czy pożyczki brane przez pozabudżetowe fundusze (np. solidarnościowy) to się okazuje, że deficyt jest większy niż poprzednio. Kreatywna księgowość premiera-bankstera a nie budżet bez deficytu

bbbbb
sobota, 18 stycznia 2020, 21:45

Poprzednicy kupili 140 Leopardów, podwozie do Kraba, zwarli umowy na kilkadziesiąt śmigłowców i Patrioty. Obecni kupili kila śmigłowców i zawarli umowę na Patrioty. Raczej więc ciut gorsi.

kd12
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 14:23

Leopardy to bardzo dobre czołgi, ale niestety z rozwojem broni pancernej stanęliśmy w miejscu

ANDY
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 10:36

zakup leo bez dokumentacji technicznej ... i uprawnień serwisowych - to strzał w kolano dla naszego przemysłu i armii uzależniająca nas całkowicie od dobrej woli zachodniego sąsiada ... - także może zakończmy tą propagandę sukcesu podobne jak z umową na śmigłowce -skoro zawarli tak wspaniałą umowę to gdzie te śmigłowce ... a jeżeli ktoś tą umowę zerwał to ile MLD zapłaciliśmy za zerwanie tej umowy ( na szczęscie sami bali się podpisać tak niekorzystnej dla nas umowy i podłożyli kukułcze jajo następcom którzy miel tyle odwagi żeby tego tego nie zrobić ...) a bajka o zakupi przez nich patriota to kompletna bzdura !!! którą prowadzili tak skandalicznie jak obecna ekipa przy zakupie F35 ... który pasuje do naszej armii jak kwiatek do kożucha drenujący wszystkie środki na rozwój naszego przemysłu ...

Wawiak
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 03:55

Podwozie Kraba to dzieło kierownictwa HSW. Bez ich działania nic by nie było. Zasługa Siemoniaka jest tu dokładnie żadna.

sża
piątek, 17 stycznia 2020, 13:06

A tych "borowików" nie dało się trochę bardziej wmieszać w tłum? Bo na zdjęciach wygląda, jakby Pan Prezydent składał wizytę w Afganistanie czy Iraku, a nie w zaprzyjaźnionym zakładzie w Polsce...

Dax
piątek, 17 stycznia 2020, 12:58

Czy wieża ZSSW jest wyposażona w karabin maszynowy?

Profesor
piątek, 17 stycznia 2020, 14:22

tak, sprzężony

Aaa
piątek, 17 stycznia 2020, 12:49

Stalowa Wola jeszcze ani jednego kraba sama nie zrobiła wszystkie są z Korei

Profesor
piątek, 17 stycznia 2020, 14:22

Problemy z czytaniem ze zrozumieniem? Przecież a artykule jest to wyraźnie wskazane że zrobiła.

R
piątek, 17 stycznia 2020, 12:26

Na jednym zagranicznym forum pokazaly sie tez slajdy z prezentacji nowej Loary na podwoziu koreanczyka, 35mm instalowanych na Rosmoaku, Jeclczu 6x6 i radarow, fajnie by bylo gdyby cos z tego w koncu wyszlo.

Nemo
piątek, 17 stycznia 2020, 14:19

Loara raczej wizja Loary nowej generacji na podwoziu Koreańczyka była prezentowana na MSPO w roku 2016 i jak widzimy naszemu MON taki sprzęt jest nie potrzebny,wolą odmalować trupa o nazwie Szyłka

R
piątek, 17 stycznia 2020, 15:08

"MON taki sprzęt jest nie potrzebny" jak i wielle innego niestety.

Name
piątek, 17 stycznia 2020, 12:15

Będziemy potrzebowali dużo "owoców morza" z HSW!

Emeryt Polak
piątek, 17 stycznia 2020, 11:49

Uff jak różowo ! Takiej reklamy Dudy nie powstydziły by się inne prawicowe media.

Tough
piątek, 17 stycznia 2020, 11:12

Rosomak z zssw30 wygląda naprawdę dobrze. Na bokach widać dodatkowe panele pancerza. O ile wyjdzie a wyjdzie to nie mamy sie czego wstydzić

A
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 00:15

Pewnie po bokach tam gdzie inni dają pancerz tu chowa się pianka wypornościowa

MAZUR
piątek, 17 stycznia 2020, 10:29

A mnie podobają się takie kurtuazyjne wizyty. Prezesi stają na baczność, chwalą się swymi osiągnięciami, a teraz może jescze większe działo zbudują, jaką wielką maja halę produkcyjną, tam zmieści się czołg jak stodoła, a lie żelaza i stali, huta odżyje, na 3 zmiany będa pracować, bo jak Prezydent drugi raz przyjedzie to pokażą mu nowy '' Miś" Barei.

piątek, 17 stycznia 2020, 12:10

Gospodarskie wizyty jak za tow Gierka nic nie wnoszą do takich zakładów Brakuje tylko trawy malowanej na zielono

On
piątek, 17 stycznia 2020, 09:51

Piekna flaga! Naprawde ladny akcent.

zxxc
piątek, 17 stycznia 2020, 09:48

specjalistom od wizerunku HSW podpowiem tylko, że lufa Raka nie powinna być wymierzona w Prezydenta RP. Mnie ten widok drażni

Dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 11:26

wyłącz radzieckie myślenie. W czasach PRL-u czołgi na pomnikach musiały być skierowane na Zachód bo tak chciał rosyjski niedziewdź

asf
piątek, 17 stycznia 2020, 09:37

Szkoda, że w artykule tak mało było na temat Borsuka i ZSSW-30. Jak przebiegają te programy? Na jakim są etapie? Kiedy szczęśliwe finały w obu tych programach? Czy informacje na powyższe tematy pojawiają się tylko przy okazji kolejnych edycji MSPO? PS. O Krylu też coś ostatnio nie słychać?

dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 11:33

Borsuk jeszcze daleko, ale już zrobił kilkanaście tys km. ZSSW już działa i to dobrze (jak na nas to bardzo dobrze) więc zapewne w tym lub przyszłym roku wejdzie do produkcji o ile mon zamówi. Jeśli nie zawalą obsługi klienta to powinni się znaleźć klienta za granicą.

Okiu
piątek, 17 stycznia 2020, 21:47

Tak. Stoi już kolejka chetnych. Można już przyjąć że sprzedali 70tys egzemplarzy. Powinni zdołają napewno.....uwielbiam te stwierdzenia a potem nici z tego.

KaiOS
piątek, 17 stycznia 2020, 11:08

Jest napisane. Przechodzą proces kwalifikacyjny

podatnik
piątek, 17 stycznia 2020, 08:43

właściwie tło niezłe ale wizyta czysto propagandowa, choć wieża ze Spikem to taki współczesny MIŚ

wert
piątek, 17 stycznia 2020, 10:14

Powiedz to ludziom których odwiedził odwiedza i odwiedzał będzie. Z dwu różnych miejsc usłyszałem:" to jest nasz prezydent super że przyjechał"

dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 11:35

Pewnie , że fajnie ale fajniej by było, by nie firmował polityki która grozi poważnymi konsekwencjami dla przyszłości Polski. No ale najważniejsze żeby było fajnie. To samo mówią żołnierze WOT. Jak nie jest fajnie to kapryszą i grożą , że odejdą

W3-pl
sobota, 18 stycznia 2020, 23:13

OT czasu milicji. Misraty mobilizowanej w libii przeciw isis, do tej libii turcja kieruje swoje milicje. OT pisze na def24. 2011 rok to czas startu milicji w Syrii? Do dzisiaj to jak 1914-18 + 1939-45, prawie

wert
piątek, 17 stycznia 2020, 12:38

Samodzielnie bez sojuszników w tej części Europy wielkich szans nie mamy. Chyba się zgodzisz. Sojusz z Rosją przerabialiśmy 123 lata, podobnie z Niemcami. Francja Anglia też gwarantowały nam pomoc. I co? IV Rozbiór. Przyjaciele z zachodu po 3-4 dniach bombardowań Libii pobiegli do łobamy bo brakło środków. Wszelkich. Będzie francuz, niemiec chciał umierać za Gdańsk? Za Danzig może tak. Są zainteresowani tylko polskim półproduktem, pracą za grosze aby swój gotowy już produkt sprzedać z wartością dodaną. Z USA mamy "dila", są zagrożeni detronizacją i bez NAS w Europie ich nie ma. Trójmorze to balans dla niemiecko-rosyjskiego podboju Europy, jest naszą szansą na jakąś niezależność

Marek1
piątek, 17 stycznia 2020, 21:24

Wiara i bezrefleksyjna nadzieja umiera ostatnia ...

W3-pl
sobota, 18 stycznia 2020, 23:03

...jak ta w zakup 2-3 nowych fregat w 5 lat?

ad.pl
piątek, 17 stycznia 2020, 08:34

Kto po za nami kupuje te cuda techniki?

ThinQ
piątek, 17 stycznia 2020, 08:32

Brawio HSW. Dawać Zssw30 Borsuka i Kryla!

Zawisza_Zielony
piątek, 17 stycznia 2020, 08:02

Kampania prezydencka na całego.... tylko daty wyborów jeszcze nie podali.

olo
piątek, 17 stycznia 2020, 07:50

Jelcz już dawno powinien produkować pojazdy dla straży pożarnej i leśnictwa. Nadal nie uruchomiono produkcji mostów, silników, skrzyń biegów. Niestety w zakresie samochodowym można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Autosan też nie ruszył - wielu przewidywało, że zostanie pozyskana licencja na auto terenowe i produkcja ulokowana właśnie tam. Potrzeba inwestycji i licencji bez silników, skrzyń biegów czy własnych mostów jesteśmy tylko montownią uzależnioną od dostaw głównych części. Jeśli takie zakupy mają mieć sens to teraz gdy są zamówienia, a nie gdy już ich nie będzie na takim poziomie.

dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 11:40

uwierzyłeś w bajki , a tymczasem w PGZ i innych miejscach działa karuzela stanowisk bo ciągle znajduje się ktoś mniej kompetentny kto może być prezsesem bo z zawodu nim jest. PGZ właśnie przechodzi do MSP wiec za chwilę zaczną sie wymiany prezesów na nowych.

Wiesiek
piątek, 17 stycznia 2020, 07:39

To bardzo dobrze, że jest zakład produkujący w miarę nowoczesną broń ale politycy lubią pławić się w czyimś sukcesie i przypisywać sobie wszystkie zasługi.

Tomasz33
piątek, 17 stycznia 2020, 10:08

To sukces Polski przedewszystkim, nie ważne kto jaką partię popiera. A prezydent Polski, ktokolwiek by nim nie był, ma pełne prawo tam się pojawić.

Łukasz
piątek, 17 stycznia 2020, 08:49

A czyj to sukces, no powiedz, dzięki komu jest ten sukces?

wert
piątek, 17 stycznia 2020, 10:18

HSW to spuścizna Polski przedwojennej. Dumnej i z etosem. Np komunistyczne dziadostwo Bumaru skończyło sie kiedy przyszli ludzie z HSW. Super że tak dobra firma jest zauważana i doceniana

Clash
piątek, 17 stycznia 2020, 12:13

Dumnej i z etosem jak budowa urzędu poczty głównej w Gdynii....

asdf
piątek, 17 stycznia 2020, 10:00

moze niech do Bumaru nie pojedzie pofotagrafowac sie na tle rozkreconych Leopardow? "w tym przypadku sukces PIS-u na tym polu jest niepodważalny." no tak przeciez mogli zakonczyc program wiec ich sukces.

awks
piątek, 17 stycznia 2020, 17:33

No i trzeba je skręcić od nowa i związać się z Koreańczykami, z sąsiadami Niemcami się nie da

wert
piątek, 17 stycznia 2020, 11:10

Problem nie w Bumarze tylko Rheimetalu

dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 11:47

Problem wynika działań PGZ i polegał na wyborze partnera. Wybrali Rheimetalu, a oni naobiecywali za wiele. Tymczasem zanosi się , że lada dzień pierwsza seria leopardów trafi do WP - dalej już bumar i tu chyba będzie kolejny problem.

Ilk
piątek, 17 stycznia 2020, 13:28

Jedyny problem to MON.

Kordian
piątek, 17 stycznia 2020, 08:46

Ale w tym przypadku sukces PIS-u na tym polu jest niepodważalny.

dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 11:44

jaki sukces PIS ? Programy rozpoczęte przed 2015. Kontynuowane. Sukces odniósł HSW i WBE. SAM PGZ nie dałby rady - wystarczy spojrzec na BMS i program dronowy.

Covax
piątek, 17 stycznia 2020, 17:04

HSW to PGZ, WBG to 25 % udziału Skarbu Państwa. Drony ( IMHO uważam że PGZ19 i Łoś powinny być wprowadzone razem do SZRP) to przykład MONozy w zaawansowanej postaci gdzie wymagania się już chyba że trzy razy zmieniły i sam płatowiec troszkę urosł. A BSM to już przykład MONozy w stadium terminalnym gdzie wymagania co do kryptologii i poziomu dostępu do bazy danych na poziomie pojedynczego żołnierza są ewenementem nie mającym analoga w świecie. Parafrazując pana od Apaczy to " złoty zegarek wysadzany diamentami"

Tomek pl
sobota, 18 stycznia 2020, 16:40

WBG musiała odsprzedać 25% akcji bo by nie dostała kontraktu za to Pan minister wtedy panujący powinien trafić pod sąd za te praktyki

Tomasz33
piątek, 17 stycznia 2020, 10:12

No nie tylko. Przy długoterminowych projektach liczy się ciągłość, zarówno jeśli chodzi o rozbudowę zakładu, jak i budowę, a wcześniej zaprojektowanie i zamówienie konkretnych środków ogniowych.

Paweł
piątek, 17 stycznia 2020, 10:00

Najpierw sprawdź kto zainicjował te programy, później dopier pisz. Akurat jedyna zasluga PiS jest to ze ich nie anulował, tak jak zrobił to z innymi programami.

PL
piątek, 17 stycznia 2020, 09:47

Możesz wyjaśnić proszę w jakim sensie? Jedną dobrą decyzję na pewno podjęli - nie wtrącali się. Nie zepsuli tego. Większość tego co jest tam produkowane jest efektem prac z przed pojawienia się obecnej władzy.

czak noris
piątek, 17 stycznia 2020, 06:57

fajne zabawki

Adam
piątek, 17 stycznia 2020, 06:44

A co za makiety Rosomaka z ppk oni postawili za Adrianem,przecież nasze Rosomaki do dzisiaj nie mają pocisków przeciwpancernych.Wybory idą do cuda na patyku tak samo jak pokazywali poklejony taśmą lodołamacz bo pan minister przyjechał

Covax
piątek, 17 stycznia 2020, 09:30

ZSSW 30 jest zintegrowana z Spikem ( pierwsze strzelania 2016r. Mniej TV więcej prasy branżowej ) Obecnie w końcowym etapie certyfikacji. Tanio nie będzie ale naprawdę czapki z głów

KaiOS
piątek, 17 stycznia 2020, 12:53

Oczywiście że czapki z głów. Produkt dobry i wbrew defetystom Polski to produkt i udany. Borsuk to będzie następny udany produkt i uwaga- też Polski. Rozumiem skowyt obcych firm przedstawicieli handlowych ale.... to piękna piosenka dla mych uszu

Marek1
piątek, 17 stycznia 2020, 10:41

ZSSW-30 NIE jest jeszcze zintegrowana z KTO(wystąpiły dodatkowe problemy). Problem zamaskowano bredniami o trwającej latami certyfikacji ;). No, ale kłamstwa to normalne narzędzie urzędasów z IU/MON. Mniej rządowej TVP(iS), a więcej realnej wiedzy ...

Covax
piątek, 17 stycznia 2020, 19:02

Przygotowana do eksportu ( czyżby wersja E i obrona przed MONozą) i mocno promowana przez WBG

piątek, 17 stycznia 2020, 19:02

Oczywiście że było kilka opóźnień, począwszy od zgody kongresu USA na zakup 150 sztuk amunicji ABM przez zmianę wymagań co do prób zmęczeniowych ( z 6 tyś na 12 tyś km na Rośku) przez problemy z celnością SKO. Na dzień dzisiejszy ZSSW30 jest gotowym produktem na końcówce certyfikacji, jak również jest przy

Marek1
sobota, 18 stycznia 2020, 13:02

Dość pierdoletów !! Konkrety proszę - KIEDY pierwsze KTO z ZSSW-30(w pełnej konfig. z ppk)zostaną dostarczone do WP ?? O końcówce "certyfikacji" słyszymy już od ponad roku ...

jghkjkhj
piątek, 17 stycznia 2020, 09:24

Chyba coś nie doczytałeś artykułu. ZSSW na rośku będzie miała Spike, chyba było o tym w artykule, że prototyp jest w trakcie badań.

laboba
piątek, 17 stycznia 2020, 09:23

A to nie jest prototyp ZSSW 30? Fajny sprzęt.

Olo1
piątek, 17 stycznia 2020, 08:47

Dla ciebie za Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą.

Marek
piątek, 17 stycznia 2020, 08:34

To żadne makiety. ZSSW-30 jest zintegrowana za Spike. Pisano o tym na defence i nie tylko na nim niejeden raz. Więc albo zupełnie nie jesteś w temacie, albo po prostu hejtujesz.

piątek, 17 stycznia 2020, 19:04

A chodzą ploty że nie tylko że Spike jest zintegrowana

B72
piątek, 17 stycznia 2020, 08:23

Taśma to akurat specjalnosc prezydenta Trzaskowskiego, wieża jest polska tak, że problemów z integracją PPK nie będzie.

Arkos
piątek, 17 stycznia 2020, 10:00

Trafna uwaga

Box123
piątek, 17 stycznia 2020, 02:33

Priorytety na 2020 to powinno być: 1) Narew z pełnym transferem technologii na camm i camm-er 2) II etap wisly 3) podpisanie umowy na spolonizowanie czołgu K2 (dodatkowy pancerz 65t, wzmocniony silnik żeby zachować dynamikę, podwójna wyrzutnia rakiet przeciwpancernych tak jak ma to być w borsuku) tak żeby z produkcją ruszyć w 2022/23 roku (80sztuk rocznie) Dodatkowe: 1) doprowadzenie do konca kryla (dodatkowe trzecie i/lub czwarte drzwi w kabinie; wysuwanie i chowanie podpór z wnętrza pojazdu z pomocą komer umieszczonych koło nich, z których obraz byłby widoczny z miejsca kierowcy - to on uruchamial by wysuwanie od razu po dojechaniu na miejsce i kontrolował chowanie, kiedy załoga po oddaniu ostatniego strzału biegła by do kabiny: pełen automat ładowania) 2) modernizacja wszystkich poprzednich wersji langust do Langusty II

Marek1
piątek, 17 stycznia 2020, 10:52

1. Narwi NIE ma w budżecie MON na 2020. Oglądałem całe posiedzenie SKON poświęcone budżetowi i NIE było tam słowa o realizacji Narwi. Blokada programu trwa w najlepsze - brawo MON. 2. Na Wisłę wydaliśmy do tej pory ponad 8,5 mld PLN, póki co bez jakiegokolwiek realnego efektu dla obrony powietrznej Kraju. 3. Na SKON nie padło nawet słowo o pozyskaniu K2, brak również finansowania, więc projekt zdechł. Mówiono o opóźnieniach w modyfikacji T-72 i całkowitym wstrzymaniu modernizacji Leopardów A4 do stand. A4PL(WP miało otrzymać w 2018r. 7 szt., a w 2019 - 56 szt zmodernizowanych A4PL) - NIE otrzymało ani 1 sztuki. 4. Kryl - brak finansowania. 5. Langusta 2 - brak finansowania. Ps. Sugeruję jednak zaprzestać niemądrych marzeń i powrócić do skrzeczącej i kiepskiej rzeczywistości.

KaiOS
piątek, 17 stycznia 2020, 12:57

A ta jest taka że już płacimy za coś czego nie ma (Wisła) a jeżeli będzie to nie wiele tego i pod kontrolą USA. Homar czyli Himars jest do bani- Mało wszystkiego. F-35 to będzie wisienka na torcie beznadziejnosci tego rządu. Niemniej o ile zrealizują to co zapowiadają w związku z tym co HSW może dać oznaczać to będzie jedyny plus na koncie tych władz

Dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 10:14

narew najprawdopodobniej bedzie oparta AIM-120 i tyle w temacie transferu techologii. Wszystko dla Amerykanów

bankster z City
piątek, 17 stycznia 2020, 00:26

Do Bartek 1: Gdyby nie ten, który to powiedział, żyłbyś dziś w najbiedniejszym kraju Europy, przy którym Rumunia była rozwiniętym krajem przemysłowym - z takiego pułapu bowiem startowaliśmy na przełomie lat 60 i 70. Przez 10 lat Polska podwoiła swój dochód narodowy, a ze sprzedaży wówczas zbudowanych zakładów, którą prowadzono od czasu transformacji w sposób rabunkowy i częstokroć sporo poniżej realnej wartości, SP uzyskał więcej niż wynosiło zadłużenie pod koniec lat '80 - czyli kiedy było już podwojone o odsetki, których nie spłacano od 1981 roku. Nie byłoby Orlenu, Lotosu, większej części KGHM, Huty Katowice, większości elektrowni, CMK, sporej części obecnej oferty rynku mieszkaniowego i wielu innych rzeczy. Łykasz propagandę jak papkę. Tymczasem transformacja Polski w ówczesnym okresie do dziś jest wykładana na wielu uczelniach świata, między innymi w LSoE jako przykład szybkiego i udanego skoku cywilizacyjnego w krajach o gospodarkach wschodzących. Przeprowadzonego nie przez niedouczonego partyjniaka, jak każe wierzyć propaganda, ale młodych profesjonalistów w dziedzinie ekonomii pod kierunkiem prof. Pawła Bożyka. Warto zauważyć, że projektu przerwanego na wskutek interwencji towarzyszy radzieckich, którym nie w smak była szybko rosnąca gospodarczo, coraz bardziej uniezależniająca się od Moskwy i otwarta na Zachód Polska.

dropik
piątek, 17 stycznia 2020, 10:15

już w 1974-5 roku ta gospodarka padała na pysk.

wert
piątek, 17 stycznia 2020, 11:17

Póki linie kredytowe były otwarte gospodraka PRyLu pełzała do przepaści a potem zrobiła wielki krok naprzód. Bożek był dobrym ekonomistą ale socjalistyczna rzeczywistość znacznie lepsza

eytu
piątek, 17 stycznia 2020, 00:00

Wolfram, wolfram i jeszcze raz wolfram. Mamy zloże. TRzeba opracowac plan wydobycia i kopac . zacząć projektowaćl ektrownię termonklearną i tak aby za 20 lat mozna bylo postawic pierwsza w Polsce elektrownię. nowego typu - komercyjną. Nie uciekniemy od elektrowni jądrowych tradycyjnych. Lapac zimno zimą i puszczac latem zimną wodę z górski zbironikow lodu do oziebiania reaktorow. TRzeba myslec projektowac planowac obliczac . Teraz finansowanie - najlepiej jak spoleczenstwo samo to sfinansuje zarabiając na procentach czyli emisja obligacji energetycznych - na budowe elektrwni nuklearnych. Jak akupimy patrioty i f 35 i nowe okrety podwodne, nic nam nie zostanie, trzeba bedzie siegnac po pieniążli obywateli - obligacje euro 1,5% i pójdą jak świeże buleczki. Do budowy elektrowni termonukl. Potrzebna bedzie deuza ilosc sprawnych elektromagnesow - z nadprzewodnikow. Zaczac budowac zaplecze naukowe do produkcji HTs. do jednego rektora bedzie potrzebne co najmniej kilkadziesiąt -ton HTS. Jak nie umiemy wyprodukowac dzisiaj ani grama HTS do trzeba cos z tym zacząć.

Gort
czwartek, 16 stycznia 2020, 23:37

Wolałbym nie nawiązywać do okresu międzywojennego. Społeczeństwo chorowało, elity balowały, a politycy wszystko co mogli to zawalili. Dlaczego nikt nie zapisze, że brak integracji z produktami WB i zapalenie programów amunicji obniża skutecznie efektywność produktów HSW? Program Borsuk potrzebuje pieniędzy po to by ruszyć z produkcją i następnymi wersjami.

wert
piątek, 17 stycznia 2020, 11:27

Wszystkim było ciężko. Polsce szczególnie. I wojna cofnęła nas o całą generacje a mimo to nadrabiała szybko czas. Przeciętny dochód robotnika w 1938 to 50% anglika 60% niemca 80% francuza. Porownasz dzis? II RP zawaliła jedną sprawę, motoryzację, ale sieć "dróg" trochę ich usprawiedliwia

MI6
czwartek, 16 stycznia 2020, 23:36

Gospodarska wizyta jak za PRLu...

CdM
czwartek, 16 stycznia 2020, 22:45

Kampania wyborcza na bogato. Zwłaszcza, że nie ze środków wyborczych, tylko publicznych.

Wojciech
czwartek, 16 stycznia 2020, 22:34

W latach 2016-2019 dostarczyła SZ RP m.in. 64 samobieżne moździerze automatyczne 120 mm Rak, a nie 66. 8 modułów po 8 moździerzy to 64 sztuki.

Jaro
piątek, 17 stycznia 2020, 07:51

Plus dwa cwiczebne wszysto sie zgadza

Wojciech
piątek, 17 stycznia 2020, 19:26

Nie ma żadnych ćwiczebnych. Wszystkie szkolenia załóg były realizowane przez HSW a nie przez CSAiU.

Bartek 1
czwartek, 16 stycznia 2020, 22:33

Fajny artykuł. Żeby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej - pamięta ktoś, kto to powiedział?

Huciany
czwartek, 16 stycznia 2020, 22:20

Huta nie pokazała nowej lini produkcji podwozi ze słynną frezarka bramową Czyżby nie chodziła Bravo my

Bumarowy
piątek, 17 stycznia 2020, 09:33

A może Bumar pokaże swoje linie, bo jak by nie "pierwsza dama Polskiej Pancerki" to nawet T72bieda mógł by nie wyjechać w tym roku

fgdfghgfhdg
piątek, 17 stycznia 2020, 09:26

Chyba nie doczytałeś artykułu. Jak niechodzi, jak wyspawali już pierwszego Kraba.

SW
piątek, 17 stycznia 2020, 08:40

Po pierwsze pokazała, a po drugie nie chodzi lecz pracuje.

Ciekawy
piątek, 17 stycznia 2020, 08:37

Wypisywałeś już banialuki o frezarce. Tymczasem w niniejszym artykule stoi jak byk, że zademonstrowano podwozie do Kraba zrobione przez HSW od A do Z przy użyciu tej frezarki właśnie.

Taka prawda !
czwartek, 16 stycznia 2020, 21:47

Nie mamy nic swojego ...

Wystarczy
piątek, 17 stycznia 2020, 18:50

Musimy? Bez np. produktów z mojej firmy żaden Mercedes nie wyjedzie z fabryki. Produkuję też dla BMW, PSA, Forda, grupy VW.

Jol
piątek, 17 stycznia 2020, 18:48

Moja firma zaopatruje swoją produkcją w Polsce wszystkie europejskie firmy samochodowe. Ponad 70 % komponentów do produkcji pochodzi z Polski. Wiem co mówię. O czym ty piszesz ?

123
piątek, 17 stycznia 2020, 07:52

tak myslac nikt nic swojego ne ma ;) mercedesy poskladane z francuskich i chionskich czesci, F35 produkowany po calym swiecie...

Nasz rodzimy przemysł powinien być dostawcą systemów NARWI
czwartek, 16 stycznia 2020, 21:31

Gdyby to nasz rodzimy przemysł był dostawcą systemów Narwi to było by coś --- efektor zakupić i po pełnym transferze technologi do kraju produkować w kraju analogicznie do Rosomaka (patri) ---- MBDA Camm-ER

Grredo
czwartek, 16 stycznia 2020, 23:39

Nasz przemysł musi być takim dostawcą w programie Narew, żeby nie groziło odcięcie całej opl jedną decyzją lub jednym głosowaniem w kongresie.

Greedoo masz rację
piątek, 17 stycznia 2020, 18:17

Dokładnie tak masz rację

Marek1
piątek, 17 stycznia 2020, 10:56

Ludzie przestańcie bredzić - Narew jest zablokowana od lat i NIC się tu nie zmienia. "Geniusze" z MON czekają na swój fetysz IBCS i na tym są całkowicie zafiksowani. Teraz dodatek doszedł zakup(w ciemno) F-35 i o Narwi możecie sobie tylko pomarzyć.

Tweets Defence24