Prezydent podpisał nowelę ustawy o portach morskich

20 sierpnia 2019, 16:35
800px-Gdansk_Ostrow_aerial_2
Port Morski w Gdańsku / Fot. Wikipedia CC BY-SA 4.0 / Andrzej Otrębski

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich - podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy mają m.in. wprowadzić możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.

Jak podano, ustawa ma wzmocnić pozycję "podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi" oraz usprawnić funkcjonowanie portów.

Zgodnie z nowelą: "budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, oraz mogą być finansowane lub dofinansowane z innych źródeł, w szczególności z budżetu jednostki samorządu terytorialnego" - czytamy w informacji opublikowanej przez Kancelarię. W przypadku finansowania lub dofinansowania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich z innych niż budżet państwa źródeł, "zasady finansowania, w szczególności wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania, określi porozumienie zawierane z właściwym dyrektorem urzędu morskiego" - dodano.

image
Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni / Fot. Wikipedia CC BY-SA 4.0 / Iwankgb

Nowe przepisy wzmacniają też kompetencje ministra gospodarki morskiej w zakresie zarządzania szeroko pojętymi terenami portowymi, wprowadzając obowiązek uzyskania zgody ministra na uzyskanie pozycji dominującej w podmiocie będącym użytkownikiem wieczystym nieruchomości w porcie. Rozszerzają także kompetencje ministerstwa w odniesieniu do nieruchomości położonych w obszarach portów w przypadku dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Zgodnie z nowymi regulacjami, zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wymagać będzie np. "przeniesienie własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności albo użytkowaniu wieczystym, albo oddanie w użytkowanie wieczyste całości albo części nieruchomości" czy "oddanie całości albo części nieruchomości w użytkowanie".

Ustawa zmienia też regulacje określające zasady pobierania opłat portowych. "Opłaty takie pobiera od użytkowników infrastruktury portowej podmiot zarządzający, mając na względzie zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz potrzeby w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej" - wskazano.

Zwolnione z opłat portowych będą m.in. jednostki pływające i pojazdy drogowe lub kolejowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, administracji morskiej, administracji rybołówstwa morskiego czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej.

image
Jednostka pływająca Morskiego Oddziału Straży Granicznej SG-212 / Fot. MOSG

Jak wskazano, ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego powierzenia zadań i uprawnień podmiotu zarządzającego koncesjonariuszowi lub partnerowi prywatnemu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

PAP - mini

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Reklama
Iksinski
środa, 21 sierpnia 2019, 01:18

Czy to znaczy, że estakada Kwiatkowskiego tzw. "choke point" Gdyni w końcu przejdzie na utrzymanie Państwa a nie miasta???

Tristan
środa, 21 sierpnia 2019, 13:13

Tak, ale w odcinku projektowanej drogi czerwonej (i dopiero wraz z rozpoczęciem inwestycji, a do tego jeszcze długa "droga").

Portowiec
wtorek, 20 sierpnia 2019, 18:54

Czy to oznacza ze pogłębiamy droge wodna do Świnoujścia? Na przecieciu NORD STREAM2?

Tweets Defence24