Reklama

Pożegnanie Inspektora Wojsk Specjalnych

13 września 2016, 16:56
Patalong
Uroczyste pożegnanie generała Patalonga w DG RSZ. Fot. plut. Patryk Cieliński
Defence24
Defence24

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych w obecności kierowniczej kadry Dowództwa oraz pracowników resortu obrony narodowej pożegnał dotychczasowego Inspektora Wojsk Specjalnych generała dywizji Piotra Patalonga, który decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 19 września br. zostanie przeniesiony do rezerwy kadrowej.

13 września, podczas uroczystego pożegnania generał broni dr Mirosław Różański podkreślił jak znacząca była dotychczasowa kariera służbowa generała Patalonga oraz jego zasługi dla wojsk specjalnych, które - jako pierwszy komponent w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej osiągnęły zdolność do dowodzenia w układzie sojuszniczym, stając się tym samym wojskami w pełni przygotowanymi do działań w postulowanej przez nich formule. Jednocześnie Dowódca Generalny podziękował odchodzącemu generałowi za dotychczasową służbę, zwłaszcza za okres wspólnej, wytężonej pracy w DG RSZ.

Generał Patalong, dziękując wszystkim zebranym na uroczystości za przybycie i ciepłe słowa pod jego adresem, podkreślił jak ważne dla niego podczas realizacji zadań służbowych było ich doświadczenie, umiejętności i okazane wsparcie.

Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych zdjęć i wpisem do księgi pamiątkowej DG RSZ.

Generał dywizji Piotr Patalong jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1985 r.), Akademii Obrony Narodowej (1996 r.), Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (2009 r.), ukończył również Kurs Oficerów Operacyjnych NATO na Akademii Obrony Sił Zbrojnych Holandii (1996 r.), Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej (2005 r.), oraz kurs RANGER, PATHFINDER, JUMPASTER w Stanach Zjednoczonych.

Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 12 Dywizji Zmechanizowanej. W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódca grupy specjalnej 12 Kompanii Specjalnej, dowódca plutonu specjalnego 56 Kompanii Specjalnej, dowódca zespołu kadrowego 56 Kompanii Specjalnej.

Po ukończeniu studiów na AON w 1996 r. został przeniesiony do 6 Brygady Desantowo-Szturmowej, gdzie objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie 6BDSz. W latach 1997-2002 skierowany został do służby w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, tam obejmował kolejno stanowiska: zastępca szefa szkolenia 25DKPow., szef szkolenia 1 Pułku Kawalerii Powietrznej, dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej. W styczniu 2002 roku powrócił do 6BDSz na stanowisko dowódcy 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego, którym dowodził do 2004 r. Następnie w 2005 roku otrzymał rozkaz objęcia obowiązków dowódcy 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu.

W czerwcu 2006 roku został dowódcą Jednostki Wojskowej GROM. W marcu 2008 roku po raz drugi wyznaczony został przez ministra Obrony Narodowej na dowódcę 18bdsz.

Od października 2008 roku pełnił obowiązki szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Specjalnych, a od 15 sierpnia 2010 roku - Dowódcy Wojsk Specjalnych. W styczniu 2014 roku został wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Specjalnych.

Generał Patalong uczestniczył w kilku misjach poza granicami kraju, m.in. na stanowiskach: oficer operacyjny (UNPROFOR), szef sztabu - zastępca dowódcy PKW w Bośni i Hercegowinie (SFOR), dowódca Grupy bojowej w PKW Irak. Posiada uprawnienia instruktora spadochronowego klasy mistrzowskiej

Defence24
Defence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Reklama
Reklama
Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama