Powołania do czynnej służby wojskowej w 2018 r. Projekt rozporządzenia RM

27 października 2017, 12:09
Obrona Terytorialna 5
fot. ON.pl

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego liczby żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, którzy mogą być powołani w 2018 r. określono liczbę 23822 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z upublicznionych projektem rozporządzenia w 2018 roku Rada Ministrów przewiduje możliwość powołania: do ćwiczeń wojskowych do 1000 żołnierzy rezerwy Narodowych Sił Rezerwowych; do ćwiczeń wojskowych – do 1530 żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy według stanu średniorocznego; do okresowej służby wojskowej – do 150 osób stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy; do służby przygotowawczej – do 4000 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynne jsłużby wojskowej, oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, a także do służby w terytorialnej służbie wojskowej do 17142 żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Razem to 23822 osób. 
 
W uzasadnieniu do dokumentu możemy przeczytać, że zapisane w nim wielkości wynikają z potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych RP, które mają bezpośrednie znaczenie na utrzymanie zdolności obronnych państwa. Projekt uwzględnia również potrzeby związane z formowaniem  Wojsk Obrony Terytorialnej oraz realizacji uzupełnienia nowo tworzonych brygad.
 
To właśnie powołania do terytorialnej służby wojskowej stanowią podstawową różnice pomiędzy proponowanym rozporządzeniem, a powołaniami zapisanymi w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017. W obecnym roku do czynnej służby wojskowej mogło zostać powołanych 25605 osób, z tego aż 20 tys. do Narodowych Sił Rezerwowych w ramach ćwiczeń wojskowych. Obecnie pod względem ilościowym to miejsce w rozporządzeniu mają zająć brygady WOT.
 
 
Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24