Potencjał Sił Zbrojnych RP i plany jego użycia w razie zagrożenie epidemiologicznego

11 marca 2020, 13:59
ccp
Rosomak WEM. Fot. Combat Camera Poland

Siły Zbrojne RP dysponują dużym potencjałem logistycznym, kadrami i zapleczem badawczym do zwalczania zagrożenia epidemiologicznego. Istnieją też procedury zgodnie z którymi wojsko może współpracować z innymi służbami w zwalczaniu tego rodzaju sytuacji kryzysowych – wynika z odpowiedzi jakich udzieliło portalowi Defence24.pl Ministerstwo Obrony Narodowej. Szczegóły publikujemy poniżej.

Zobacz także
Reklama

Plany użycia

 Siły Zbrojne RP są przygotowane na wdrożenie planów wsparcia administracji publicznej zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej (PZK RON), który jest załącznikiem do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Przedstawia on zasady działania jednostek wojskowej służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek pionu sanitarno-epidemiologicznego, osłony przeciwepidemicznej i osłony przeciwepizootycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Określa również kierunki współdziałania służb cywilnych i SZ RP w przypadku naturalnych ognisk epidemicznych chorób zakaźnych o wymiarze katastroficznym a także w odpowiedzi na atak terrorystyczny z użyciem broni masowego rażenia. Szczegóły mówiące o liczbie możliwych do użycia żołnierzy i specjalistycznego sprzętu ujęte są w załączniku do PZK RON „Użycie Sił Zbrojnych RP w Działaniach Przeciwepidemicznych, Sanitarnohigienicznych, Udzielaniu Pomocy Medycznej oraz Likwidowaniu Skażeń i Zakażeń Biologicznych”, który jest dokumentem niejawnym. 

W przypadku wsparcia organów administracji publicznej kierowane są specjalistyczne siły i środki podległe pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz WOT. Uruchomienie zasobów SZ RP odbywa się na wniosek o wsparcie skierowany z administracji rządowej. Za planowanie i dowodzenie wojskami wydzielonymi do wsparcia administracji rządowej i samorządowej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych odpowiada Dowództwo Operacyjne RSZ. Dokonuje ono także przeglądu obowiązujących procedur oraz sił i środków zadeklarowanych w PZK. Resort Obrony Narodowej systematycznie wspiera działania służb cywilnych w zadaniach w zakresie osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej (np.: Ptasia Grypa, Afrykański Pomór Świń ASF, czy obecnie sytuacja związana z koronawirusem).

„Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w gotowości do udzielenia wsparcia w walce z koronawirusem. Zakres ewentualnych działań mógłby dotyczyć na przykład wsparcia systemu opieki zdrowotnej głównie w obszarze logistyki. W zakresie wsparcie społeczności lokalnych i jej zasobów wsparcie może być udzielone w zakresie logistyki oraz oceny sytuacji osób starszych. Oprócz tego jesteśmy w gotowości do podjęcia działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania wirusa. Dowódcy brygad OT pozostają w bezpośrednim kontakcie z wojewodami, uczestniczą w posiedzeniach zespołów oceniających i planujących ewentualne działania.” – informował niedawno Defence24.pl rzecznik Wojsk OT ppłk Marek Pietrzak. Już teraz wiadomo, że żołnierze WOT przystąpili do działania wspierając m.in. oddziały Straży Granicznej.

Potencjał naukowo-medyczny

W zakresie zabezpieczenia sanitarnohigienicznego i osłony przeciwepidemicznej w resorcie obrony narodowej funkcjonują podległe Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej (WOMP) w Bydgoszczy, Gdyni , Krakowie, Modlinie i Wrocławiu, które w swoich strukturach posiadają między innymi Zespoły Reagowania Epidemiologicznego oraz Zespół Laboratoryjny.” – informuje MON.

W skład każdego Zespołu Reagowania Epidemiologicznego wchodzą:

-Sekcja Ewakuacji Medycznej - do zadań której należy miedzy innymi specjalistyczna ochrona osób porażonych czynnikami broni masowego rażenia i nadzór nad ewakuacją medyczną;

- Sekcja Rozpoznania Biologicznego która jest mobilnym (posiadającym własny pojazd specjalistyczny) elementem strukturalnym WOMP. Ma za zadanie wstępne rozpoznawanie czynników zagrożeń biologicznych , pobieranie próbek i transport materiału zakaźnego do laboratorium referencyjnego;

- Sekcja Dezaktywacyjno- Dekontaminacyjna do zadań której należy dekontaminacja ludzi i sprzętu w rejonie działania. 

W zakresie realizowanych działań WOMP współpracują z Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych oraz Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w Warszawie, w strukturach którego funkcjonuje Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach wraz z laboratorium o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa BSL-3 wyposażonym w sprzęt do badań niebezpiecznych czynników biologicznych. Wyżej wymienione podmioty przeznaczone są do osłony przeciwepidemicznej wojsk. Użycie jednostek i instytucji SZ RP do działań w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, w tym do wsparcia organów administracji publicznej określone jest w ramach Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, które są elementami zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Szkolenia i inwestycje

Podmioty realizujące zadania z obszaru sanitarnohigienicznego i osłony przeciwepidemicznej systematycznie prowadzą zarówno szkolenia wewnętrzne jak i współuczestniczą w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach prowadzonych przez podmioty cywilne. Ponadto w ramach wzajemnej współpracy organizują szkolenia dla podmiotów cywilnych np. z zakresu stosowania środków ochrony indywidulanej czy poboru prób biologicznych. W ramach ćwiczeń prowadzonych w SZ RP planowane i ćwiczone są różne incydenty oraz scenariusze związane z powyższymi zagrożeniami. Część posiadanych środków finansowych przeznaczana jest między innymi na wzmocnienie diagnostyki laboratoryjnej. - informuje MON.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 20
Reklama
Armia
niedziela, 5 kwietnia 2020, 23:15

Czyli nie ma nic. W PRL przynajmniej OP1 było na stanie a tu cos o jednym pojeździe wspominają. Żal.pl sukcesywnie wszystkie ekipy rozwalały armie od 89 roku. Tyle się mówi o broni biologicznej a my zamiast inwestować w rozwój nowych technologii i specjalistycznych jednostek inwestujemy w harcerzy z wot. Wskrześmy jeszcze ułanów.

Karanja
sobota, 14 marca 2020, 07:56

Miałbym gorącą prośbę do redakcji żeby pisali konkretne, niezależne artykuły oparte na faktach. Notki prasowe MON możemy przeczytać na stronie internetowej ministerstwa...

..z dykty
poniedziałek, 16 marca 2020, 23:41

i co PUSZCZĄ TO????? lekarze WOŁAJA o maski --!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Andrzej
piątek, 13 marca 2020, 09:21

Fakty wyglądają zgoła inaczej od przedstawionych , gdyby ujrzały światło dzienne należałoby nazwać je skandalem ale pan minister wraz z dyrektorem departamentu wojskowej służby zdrowia czynią wszystko aby tak się nie stało . Liczy się wydźwięk propagandowy a nie merytoryka - TAKIE MAMY CZASY albo inaczej TAKICH MAMY RZĄDZĄCYCH .

Darek S.
piątek, 13 marca 2020, 02:14

Trele morele. To wszystko jest tylko na papierze. Te nasze wojska będą mogły się wykazać już za 3 tygodnie. Sami popatrzycie jak to będzie wyglądało.

Ustawiator
czwartek, 12 marca 2020, 13:45

MON rozwalił Puławy Dlaczego? Bo pułkownik byl do awansu,po min 4latach służby w stopniu, a to nie pasowało BŁASZCZAK owi Bo to nie byli klakierzy ale AGGENCI USA CO ZA NONSENS tego pana,po zawodowej gastronomiczna

Gandalf
czwartek, 12 marca 2020, 10:01

Szkoda komentować. Tolkien przy dobrej flaszce by tego nie wymyślił...

Medicos
czwartek, 12 marca 2020, 10:37

Kolega ma rację Pozdrawiam Gandalfa

wirus
czwartek, 12 marca 2020, 09:22

Czy prawdą jest,że Błaszczak odwołał kierownictwo WIHE (wybitni wirusolodzy) ??? A szefem został chemik?? Czy Def24 o tym napisze,jakiś wywiad?

kapral
czwartek, 12 marca 2020, 11:02

jakaś dziwna cisza zapadła wobec zmian kadrowych w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach gdzie zostali odwołani ze stanowisk płk dr Marcin Niemcewicz, kierownik pracowni wirusologii ppłk dr Aleksander Michalski oraz szef pracowni zabezpieczenia ppłk Jacek Wójcicki. Już 2 lutego pismo w tej sprawie do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka skierował płk w st. spocz. prof. dr hab. n.med. Krzysztof Chomiczewski, były komendant WIHE, a obecnie konsultant krajowy ds. epidemiologii w działaniach związanych z obronnością kraju. Prof. Chomiczewski stwierdza również, że nikt z pracowników ośrodka w Puławach nie dorównuje najwyższym kwalifikacjom i doświadczeniu jakie posiadają wyrzuceni oficerowie. Przypomina, że zarówno płk. Niemcewicz, jak i płk. Michalski byli stypendystami w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Scranton w USA. Wiedzę zdobywali również w Instytucie Chorób Zakaźnych amerykańskiej armii czy na uniwersytetach w Australii, Holandii i Grecji.

Tak
czwartek, 12 marca 2020, 08:05

W pisaniu bajek to jestesmy najlepsi.wojsko polskie czynne od 7 do 15,(w razie zagrozenia dzwonic na infolinie)

Dudley
środa, 11 marca 2020, 23:36

Niech no MON odpowie ile wojskowych laboratoriów jest w stanie przeprowadzać testy na koronowirusa , i ile ich może zrealizować w ciągu np tygodnia? Co zabezpiecza diagnostykę. A dopiero w następnej kolejności, przychodzą zdolności do hospitalizowania i przeprowadzania kwarantanny. Jakimi zdolnościami dysponuje wojsko również w tej mierze? Iloma łózkami z intensywną opieką medyczną może dysponować po rozwinięciu szpitali polowych? To są proste pytania i odpowiedzi tez są proste. Jak widzieliśmy w Chinach i obserwujemy w Itali cywilna służba zdrowia nie wyrabia, bo nie jest przygotowana na przyjęcie tak dużej liczby poszkodowanych w tak krótkim czasie. Ale w wojsku to chyba powinna być norma?

Dudley
środa, 11 marca 2020, 23:16

Normalnie jak bym się cofnął w czasie o 30 lat, propaganda sukcesu. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ludzie mówili komuno wróć, i masz wróciła.

chri
środa, 11 marca 2020, 23:13

Armia pokonana przez wirusa, gdzie jest Antoni z jego terytorialsami, czy akademia "sztuki wojennej" i "wszelakiej" też jest zamknięta, gdzie jest Mariusz z jego "projekcją siły" i F-35, gdzie jest Bartosiak z jego teorią o poworocie do tzw. mocarstwowości

Hip
środa, 11 marca 2020, 22:08

WOT miało być zwiększeniem możliwości Armii, w związku z tym, że nie ma OC powinni się tym zająć. To byłaby właściwa próba wobec kryzysu.

Wołodyjowski
środa, 11 marca 2020, 22:35

Ja proszę żołnierzy z WOT o prywatne ubezpieczenie OC i rozszerzone zdrowotne ,/ prywatne W razie Co sa zabezpieczeni

rezerwista
środa, 11 marca 2020, 16:20

Plany są ładne i zniosą wszystko, tylko jak mają się do tego zwolnienia fachowców w ostatnim okresie, czyżby nie chcieli brać udziału w farsie propagandowej.

Bruno
czwartek, 12 marca 2020, 06:54

To nie oni się zwolnili, a Błaszczak to zrobił. To zakrawa na celowe działanie na szkodę kraju.

men
środa, 11 marca 2020, 15:18

Czy to w ramach tego planu ach i ech odwołano d-ctwo labo w Puławach? (30.01.2020)

Bruno
czwartek, 12 marca 2020, 06:56

To nie pierwsze szkodliwe działanie Błaszczaka, kwalifikujące się wręcz pod sąd. No ale kto mu coś zrobi? To taki drugi, a nawet pierwszy Kurski,nie do ruszenia.

Tweets Defence24