Polsko-amerykańska współpraca wojskowa – wczoraj, dziś, jutro [ANALIZA]

24 czerwca 2020, 12:01
50033770488_9a68ac2700_k
Amerykański transporter Dragon osłaniany przez Poprady podczas ćwiczeń Bull Run 12. Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON.
Reklama

Choć współpraca Wojska Polskiego i sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest rozszerzana od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku, to jej początki miały miejsce jeszcze zanim Polska przystąpiła do NATO. Efekty tej współpracy przyczyniają się do wzmocnienia zdolności polskiej armii i potencjału współdziałania. Choć mówimy o współpracy z najsilniejszą armią świata, to paradoksalnie niektóre rozwiązania posiadane przez Wojsko Polskie potrafią – pozytywnie – zaskoczyć nawet Amerykanów.

Współpraca w zakresie obronności będzie jednym z tematów rozpoczynającej się dziś wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że w jej trakcie zostaną podane do wiadomości oficjalne ustalenia co do dalszego zwiększenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Warto przy tej okazji przypomnieć historię współpracy wojskowej Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Niejednokrotnie to zaangażowanie polskich żołnierzy pozwalało na zacieśnienie politycznej współpracy z USA, która dziś jest dalej rozwijana w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Początki

Polska rozpoczęła współpracę obronną ze Stanami Zjednoczonymi w zasadzie jeszcze w trakcie przemian ustrojowych przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W pierwszych latach dotyczyła ona głównie formowania – pozostającej do 1999 roku w strukturach resortu spraw wewnętrznych lub spraw wewnętrznych i administracji – jednostki specjalnej GROM, której tworzenie rozpoczęto formalnie w lipcu 1990 roku. Powstawała ona w ścisłej współpracy z amerykańską Delta Force i brytyjskim SAS. W 1994 roku jednostka została po raz pierwszy ujawniona, gdy uczestniczyła w misji na Haiti, gdzie zebrała wysokie oceny sojuszników. Udział GROM w tej operacji jest uznawany za istotny i korzystny z perspektywy starań o przystąpienie Polski do NATO oraz przekonania do tego władz USA.

W tym samym roku uruchomiono program „Partnerstwa dla pokoju”, obejmującego współpracę z państwami należącymi do NATO, w tym m.in. pierwsze, jeszcze dość ograniczone ćwiczenia z udziałem wojsk amerykańskich na terenie Polski. Rok później polscy żołnierze rozpoczęli swój udział w kierowanej przez NATO misji IFOR (przekształconej następnie w SFOR) w Bośni i Hercegowinie, stanowiąc część brygady nordycko-polskiej podporządkowanej dowodzonej przez Amerykanów wielonarodowej dywizji.

Polska w NATO – nowe otwarcie i misje…

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi – najsilniejszym członkiem NATO nabrała nowej dynamiki po tym, jak w marcu 1999 Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Otworzyło to drogę do realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym ćwiczeń, w znacznie szerszym zakresie. Można tutaj wymienić choćby przeprowadzane kilkukrotnie manewry Victory Strike, w trakcie których w Drawsku Pomorskim rozmieszczano baterie artylerii rakietowej MLRS, zestawy przeciwlotnicze Patriot i Avenger oraz jednostki lotnictwa wojsk lądowych, w tym śmigłowce Apache i Black Hawk. W ćwiczeniach uczestniczyło też stacjonujące wtedy w Niemczech dowództwo V Korpusu, z kolei Polacy wydzielali do działań m.in. systemy artylerii rakietowej BM-21 Grad czy przeciwlotnicze Osy.

Polsko-amerykańska współpraca nierozerwalnie wiąże się też z działaniami poza granicami kraju. To m.in. rozpoczęta w 1999 roku NATO-wska misja KFOR, ale też operacje w Iraku i Afganistanie. Na szczególną uwagę zasługuje misja iracka, bo Wojsko Polskie (m.in. jednostka GROM) była zaangażowana w operację „Iracka Wolność” od samego początku, jeszcze przed rozpoczęciem misji o charakterze stabilizacyjnym – podobnie jak siły zbrojne kilku innych ściśle współpracujących z USA państw, w tym Wielkiej Brytanii i Australii. Zaangażowanie w Iraku i Afganistanie po dziś dzień budzi kontrowersje, wiązało się też z ofiarami ze strony poległych i rannych żołnierzy. Jednakże, z pewnością przyczyniło się to do zwiększenia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie obronności (zarówno na poziomie politycznym, jak i wojskowym), co miało zaprocentować półtora dekady po tym, jak Polska przystąpiła do NATO.

Od tarczy do Łasku

Równolegle ze współpracą „misyjną” tworzyły się pierwsze podstawy do ustanowienia na terenie Polski obecności wojsk USA – na razie w stosunkowo niewielkim zakresie przeznaczonym głównie do szkoleń. Związane były one z planowaną budową systemu obrony przeciwrakietowej na terenie Polski. Jeśli chodzi o amerykańską „tarczę”, to jej plany uległy przekształceniu po decyzji administracji Baracka Obamy, ogłoszonej 17 września 2009 roku. Na jej podstawie w Polsce powstają wyrzutnie systemu Aegis Ashore, przeznaczonego do osłony obszaru Europy. Pierwotnie, zgodnie z koncepcją administracji George’a W. Busha miał to być inny system, zdolny do zwalczania pojedynczych międzykontynentalnych pocisków balistycznych lecących w kierunku terytorium USA.

image
Fot. U.S. Air Force/ Staff Sgt. Joe W. McFadden

To właśnie z „tarczą” wiążą się jednak początki obecności. W latach 2010-2012 na terenie Polski na zasadzie rotacyjnej przebywała bateria Patriot, rozmieszczona w związku z polsko-amerykańskim porozumieniem dotyczącym właśnie budowy systemu obrony przeciwrakietowej. W 2012 roku natomiast, wraz z wycofaniem Patriotów, zdecydowano o stworzeniu tzw. Aviation Detachment – niewielkiej jednostki USAF przygotowującej rotacyjne szkolenia na myśliwcach F-16 i transportowcach C-130. Prowadzenie szkoleń ułatwił fakt, że w bazie w Łasku, siedzibie Detachmentu, stacjonują pozyskane przez Polskę myśliwce F-16C/D Block 52+, a z kolei w Powidzu – samoloty C-130E Hercules przekazane z nadwyżek amerykańskich (prawdopodobnie wkrótce zastąpią je nowsze Herculesy C-130H, również wycofane z eksploatacji w USA).

Zagrożenie ze wschodu

Punktem przełomowym, jeśli chodzi o amerykańską obecność na terenie Polski była rosyjska aneksja Krymu i agresja wobec Ukrainy w 2014 roku. Jeszcze w marcu tego roku w Łasku pojawiło się 12 amerykańskich myśliwców F-16, które rozpoczęły zintensyfikowane ćwiczenia w ramach Aviation Detachment. Kolejne rotacje tych myśliwców następowały – przez pewien czas – w sposób ciągły i stanowiły demonstrację woli wzmocnienia polskiego potencjału obronnego, a ich zakres był większy, niż przed aneksją Krymu.

image
Fot. Maciej Szopa/Defence24

Miesiąc później w Polsce pojawiły się pierwsze jednostki wojsk lądowych – spadochroniarze 173 Brygady Powietrznodesantowej. Był to początek ciągłej obecności US Army (wojsk lądowych) w Polsce, bo w ramach kolejnych rotacji do Polski przybywały inne jednostki – piechoty zmotoryzowanej ale też pancerne (po raz pierwszy w drugiej połowie 2014 roku). Na tym etapie obecność wojskowa była już realizowana w sposób ciągły, ale miała głównie charakter demonstracyjno-ćwiczebny. Nie utrzymywano w sposób ciągły na jednostek w gotowości bojowej, jak ma to miejsce od początku 2017 roku, były to pododdziały wielkości kompanii, okresowo zwiększane na czas manewrów.

W czerwcu wizytę w Polsce złożył prezydent Barack Obama, który zapowiedział wprowadzenie programu European Reassurance Initiative (Europejskiej Inicjatywy Wsparcia/Upewniania), mającej na celu wspomożenie sojuszników w Europie Środkowo-Wschodniej. W jej ramach zdecydowano o przeznaczeniu na wsparcie wschodniej flanki dodatkowych środków, w sumie około miliarda dolarów rocznie w latach 2015-2016. Pozwoliło to m.in. na rozpoczęcie rotacji elementów brygad pancernych na Stary Kontynent (aczkolwiek jeszcze bez ciągłej obecności pełnych brygad pancernych), a także zwiększenie zakresu ćwiczeń, choćby tych z cyklu Saber Strike i Baltops, odbywających się przede wszystkim w Polsce i krajach bałtyckich.

Oprócz tego jednak Amerykanie rozpoczęli sprawdzanie swoich zdolności przerzutu wojsk do Europy, a także ich ruchu po kontynencie, w tym po Polsce (w ramach tzw. Rajdów Dragonów, z udziałem żołnierzy 2 Pułku Kawalerii Pancernej). Pojawiły się też pierwsze decyzje dotyczące rozmieszczenia sprzętu w Europie, w ramach tzw. zestawu aktywności (Activity Set). Pierwotnie planowano, że sprzęt dla jednej brygady pancernej znajdzie się w kilku lokalizacjach, co miało ułatwić prowadzenie ćwiczeń. Ostatecznie przyjęto inną formułę (Army Prepositioned Stock), lepiej dostosowaną do przygotowania do działań bojowych i obejmującą więcej sprzętu.

Co najmniej od początku 2015 roku planowano też przerzut dużego kontyngentu amerykańskiego na ćwiczenia Anakonda 2016, w których w czerwcu 2016 roku wzięło udział 14 tys. żołnierzy (spośród 31 tys. uczestników manewrów). Choć Anakonda-2016 miała mieć pierwotnie status ćwiczenia NATO, to sprzeciwili się temu sojusznicy z zachodniej Europy, wskutek czego odbyła się ona jako manewry w układzie narodowym (polskim), wspierane przez USA. Założenia ćwiczeń, w tym pierwszy w historii przerzut tak dużego zgrupowania wojsk Stanów Zjednoczonych do Polski i przyjęcie ich i zgranie z Wojskiem Polskim z sojusznikami, udało się jednak zrealizować.

Fot. US Army
Fot. US Army

Od wsparcia do odstraszania

Po szczycie NATO w Walii we wrześniu 2014 roku, w trakcie którego podjęto pierwsze decyzje dotyczące wzmocnienia sojuszniczego potencjału w odpowiedzi na rosyjską agresję rozpoczęto dyskusje dotyczące przejścia od „wsparcia” (ang. assurance) do odstraszania (ang. deterrence) – zarówno w ramach adaptacji strategicznej Sojuszu, jak i działań USA na terenie Polski realizowanych na zasadach bilateralnych. Ich efektem, po stronie amerykańskiej było ogłoszone w marcu 2016 roku zwiększenie zakresu obecności wojsk USA w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, w celu ustanowienia systemu odstraszania. Innymi słowy, zdecydowano że na wschodniej flance przez cały czas muszą pozostawać jednostki bojowe gotowe do reakcji na zagrożenie, wraz z systemem pozwalającym na dalsze wzmocnienie. Podobne ustalenia podjęło NATO, które na szczycie w Warszawie w lipcu 2016 roku zdecydowało o ustanowieniu ciągłej obecności batalionowych grup bojowych w Polsce i krajach bałtyckich.

W ramach ustaleń bilateralnych Amerykanie zdecydowali o ciągłej obecności w Europie na zasadzie rotacyjnej pełnej brygady pancernej, dowodzonej z Żagania i operującej w różnych lokalizacjach w Polsce i w Europie. Pierwsza taka jednostka rozmieszczona została na początku 2017 roku, rotacje w ramach operacji Atlantic Resolve (taką nazwę nosi wzmocnienie obecności na Starym Kontynencie) są cały czas realizowane. Na podobnych zasadach rozlokowywane są brygady lotnictwa wojsk lądowych (dysponujące śmigłowcami Black Hawk, Apache i Chinook, operujące w pewnej części z bazy lotniczej w Powidzu) oraz często niedoceniane, ale bardzo istotne jednostki wsparcia oraz logistyczne, rozlokowane m.in. w Powidzu i Poznaniu. Do Poznania przeniesiono w 2017 roku też wysunięte dowództwo szczebla dywizyjnego (tzw. Mission Command Element), koordynujące działania na wschodniej flance. Zostało ono przekształcone w 2019 roku w wysunięte dowództwo dywizyjne (ze zdolnościami zbliżonymi do pełnego dowództwa dywizji, zapewnianymi przez amerykańskie jednostki na zasadzie rotacyjnej) w ramach realizacji porozumienia prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.

image
Fot. Maciej Szopa/Defence24

Amerykanie zdecydowali się też na zaangażowanie w działania realizowane przez NATO, poprzez objęcie dowództwa nad jedną z czterech grup batalionowych, rozmieszczoną w Polsce (w rejonie Orzysza i Bemowa Piskiego). Bazą dla pierwszych i obecnych rotacji są jednostki 2 Pułku Kawalerii na transporterach Stryker, choć przez pewien czas były tam obecne pododdziały pancerne Gwardii Narodowej. Nota bene, grupa w Orzyszu jest wspierana przez brytyjski pododdział rozpoznawczy, rumuńską baterię przeciwlotniczą z armatami 35 mm i chorwacką jednostkę artylerii rakietowej. Wszystkie te elementy obecne od 2017 roku są włączone w polski i NATO-wski system obronny. Amerykańscy żołnierze przybywający do Polski w czasie kolejnych rotacji niemal „rutynowo” uczestniczą w ćwiczeniach z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, jak i innych sojuszników. Już dziś można powiedzieć, że amerykańska obecność przyczyniła się – oprócz samego potencjału bojowego, jaki zapewniają jednostki – także do wzmocnienia interoperacyjności (zdolności współdziałania) z Siłami Zbrojnymi RP.    

Innym bardzo ważnym elementem amerykańskiego zaangażowania jest rozmieszczenie sprzętu. W latach 2016-2017 USA zdecydowały, że w kilku lokalizacjach w Europie zostanie rozlokowany sprzęt dla pełnej dywizji pancernej, w tym dla dwóch brygad, dowództwa, ale też jednostek artylerii, wsparcia logistycznego itd. Duża część z tego wyposażenia jest już na kontynencie, w kilku lokalizacjach w Belgii, Holandii i Niemczech. Sprzęt dla jednej z brygad będzie jednak rozmieszczony w Powidzu, a powstające tam instalacje w celu jego magazynowania są finansowane przez NATO, w ramach programu NSIP.

Zakres i charakter tych instalacji, w ramach systemu strategicznego magazynowania Army Prepositoned Stock powstałego z myślą o umożliwieniu szybkiego przerzutu jednostek bojowych, czyni je bardzo ważnym elementem kolektywnej obrony w Europie. W sytuacji konfliktu niezbędny będzie jedynie przerzut żołnierzy, a nie całego sprzętu, do zagrożonego rejonu. Oczywiście rozlokowanie APS to również zobowiązanie dla państw przyjmujących – np. Polski – bo to na Warszawie będzie spoczywać odpowiedzialność za zabezpieczenie tej instalacji i zapewnienie jej ochrony, także przed atakiem z powietrza.

Porozumienie prezydentów, Defender i… pandemia

Obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Polsce jest zwiększana w sposób stopniowy w zasadzie przez cały czas. Od pewnego czasu z Mirosławca operują bezzałogowce typu Reaper, rozmieszczane okresowo również w innych państwach wschodniej flanki. Niejako „w cieniu” odbywa się też wzmocnienie potencjału, jeśli chodzi o inne środki rozpoznania, jednostki łączności, wreszcie – siły specjalne (choćby ćwiczenia Trojan Footrprint, które w 2018 roku odbywały się m.in. w Polsce).

Kolejny etap we wzmacnianiu amerykańskiej obecności w Polsce, to 2019 rok i deklaracje podpisane przez prezydentów Andrzeja Dudę oraz Donalda Trumpa najpierw w czerwcu, a potem we wrześniu. Na ich podstawie liczebność wojsk amerykańskich w Polsce ma zostać zwiększona o co najmniej dalszych 1000 żołnierzy (z możliwością dalszego wzmocnienia).

We wrześniowym porozumieniu, rozwijającym ustalenia z czerwca, przyjęto następujące lokalizacje:

  • Poznań wyznaczono na siedzibę Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych (dowództwo zostało już sformowane).
  • Drawsko Pomorskie wyznaczono na główną siedzibę Centrum Szkolenia Bojowego do wspólnego wykorzystania przez Siły Zbrojne Polski i Stanów Zjednoczonych
  • Wrocław-Strachowice wyznaczono na siedzibę bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
  • Łask wyznaczono na siedzibę eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
  • Powidz wyznaczono na siedzibę lotniczej brygady bojowej [lotnictwa wojsk lądowych - wyposażonej w śmigłowce - red.], batalionu bojowego wsparcia logistycznego oraz obiektu sił specjalnych.
  • Lubliniec wyznaczono na siedzibę kolejnego obiektu sił specjalnych.

Wdrażanie tego porozumienia znajduje się na różnych etapach. Poznańskie dowództwo już funkcjonuje. Jednakże, budowa Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim będzie mogła zostać zrealizowana wtedy, gdy MON zakupi taktyczny system symulacji pola walki dla Wojsk Lądowych. Od 2019 roku trwa w tej sprawie drugie postępowanie (pierwsze, prowadzone od 2015 roku zostało anulowane). Nowy system jest potrzebny, aby móc prowadzić szkolenia wojsk polskich i amerykańskich z wykorzystaniem zaawansowanych technologii – dzięki temu brygady pancerne US Army nie będą musiały odbywać ćwiczeń w Niemczech, by zrealizować pełną certyfikację. Wciąż trwają też rozmowy dotyczące ustalenia miejsca rozmieszczenia dowództwa amerykańskiej brygady pancernej, która ma nadal operować z Polski.

image
Amerykański bwp Bradley na ćwiczeniach Defender-Europe 20 Plus. Fot. st. szer. Wojciech Król/CO MON.

Innym ważnym elementem amerykańskiej obecności w Polsce są ćwiczenia Defender-Europe 20. Początkowo zakładano, że weźmie w nich udział aż 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. będzie przerzuconych zza Atlantyku. W założeniu te manewry miały być demonstracją działania doktryny dynamicznego zastosowania sił (ang. Dynamic Force Employment) i obejmować przerzut na teren naszego kraju oraz innych państw wschodniej flanki pełnej dywizji US Army.

Ostatecznie, z uwagi na pandemię koronawirusa, udało się przerzucić jedną brygadę (2 Brygadę Pancerną 3 Dywizji Piechoty), wraz z elementami dowodzenia i wsparcia. Te jednostki wzięły udział w kolejnej fazie ćwiczenia – Defender-Europe 20 Plus, realizowanej w czerwcu w Drawsku Pomorskim, we współpracy z jednostkami Wojska Polskiego – 12 Brygadą Zmechanizowaną, 6 Brygadą Powietrznodesantową, 9 Brygadą Kawalerii Pancernej, pododdziałami inżynieryjnymi, wsparcia oraz lotnictwem (tak śmigłowcami Wojsk Lądowych jak i samolotami Sił Powietrznych).

image
Zestaw Poprad osłania przeprawę dla wojsk polskich i amerykańskich. Fot. MON.

 

Pomimo mniejszego zakresu, jeszcze przed wybuchem pandemii udało się rozwinąć system zabezpieczenia logistycznego i transportu dla ćwiczeń, co było jednym z ich podstawowych celów. A 2 Brygada, wraz z innymi jednostkami, przejmuje odpowiedzialność za ciągłą, rotacyjną i bojową obecność w Europie. Dzięki temu realizowane od 2017 roku działania Amerykanów nie zostaną zakłócone przez pandemię koronawirusa, a potencjał obronny na wschodniej flance będzie utrzymany.

Amerykanie cały czas kontynuują też inne działania, choćby związane z obecnością dowodzonej przez nich grupy batalionowej. Niedawno, w obecności szefa MON Mariusza Błaszczaka odbył się epizod ćwiczeń Bull Run 12, obejmujący forsowanie przeszkód wodnych z wykorzystaniem polskich i amerykańskich środków przeprawowych, pod osłoną samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Poprad, wprowadzonych do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki
Moździerze samobieżne Rak to przykład sprzętu, który jest doceniany również przez Amerykanów. Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki

To ostatnie jest o tyle znaczące, że Amerykanie – w przeciwieństwie do Wojska Polskiego – w ogóle nie mają pododdziałów przeciwlotniczych na szczeblu brygad, poza niewielką liczbą obsług zestawów przenośnych Stinger. Okazuje się więc, że w niektórych wypadkach to polscy żołnierze mają większe zdolności, niż Amerykanie. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o wykorzystanie moździerzy samobieżnych – używane przez Wojsko Polskie Raki są znacznie nowocześniejsze, niż amerykańskie M1029 czy M1064. Amerykanie zresztą rozpoczęli poszukiwanie moździerza wieżowego, konstrukcyjnie podobnego do Raka, m.in. w oparciu o doświadczenia z obecności w Polsce.

image
Amerykański moździerz M1064 - należący do starszej niż Rak generacji. Fot. US Army.

Nie ulega też wątpliwości, że doświadczenia z obecności na wschodniej flance przyczyniają się do ewolucji sposobu działania US Army i stopniowego, lepszego przystosowania jej do operowania w warunkach Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei Wojsko Polskie, współdziałając z armią amerykańską, mogło stopniowo wprowadzać standardy NATO, nie tylko w dziedzinie sprzętu, ale też doktryn czy szkolenia. Wszystko to przyczynia się również do umocnienia polsko-amerykańskich relacji i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa Polski.

Co dalej?

Rozpoczynająca się wizyta prezydenta Dudy w USA może przynieść nowe informacje dotyczące dalszego poszerzenia obecności wojskowej na terenie naszego kraju. Mogą one dotyczyć struktur dowodzenia, a być może także jednostek bojowych, jak choćby dodatkowych myśliwców F-16 dostosowanych do przełamania obrony powietrznej przeciwnika, przemieszczanych z bazy Spangdahlem, choć na razie nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że w interesie Polski byłoby kontynuowanie i dalsze umacnianie obecności Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium, a o ile to możliwe – przekształcenie jej z trwałej w stałą. Biorąc pod uwagę środowisko zagrożeń, Warszawa – oprócz dowództw czy jednostek lotniczych, o czym mówią media, powinna zabiegać szczególnie o zdolności rozpoznania, nadzoru, wywiadu, a także obrony powietrznej i artylerii dalekiego zasięgu, mogące uzupełniać rozwijany potencjał Wojska Polskiego w tym zakresie.

image
F-16 z bazy Spangdahlem Fot. U.S. Air Force/ Airman 1st Class Kyle Gese

Realizowana od trzech dekad współpraca obronna Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa RP. Zwiększona obecność wojskowa USA na terenie Polski wiąże się z reakcją Waszyngtonu na agresję Rosji wobec Ukrainy i zmianę środowiska bezpieczeństwa, jaka ma miejsce od 2014 roku.

Uzyskanie korzystnych dla Polski rozwiązań mogłoby jednak być dużo trudniejsze, gdyby wcześniej przez ponad 20 lat nie budowano najpierw partnerskich, a potem sojuszniczych więzi ze Stanami Zjednoczonymi i wspólnotą euroatlantycką. Współpraca z USA, w zasadzie nierozerwalnie związana ze wzmacnianiem NATO, pozostaje jednym z najważniejszych, międzynarodowych filarów polskiego bezpieczeństwa. W żaden sposób nie zwalnia ona jednak od dbania o własny potencjał obronny. Wręcz przeciwnie – to właśnie rozbudowa własnych zdolności, zgodnie z artykułem 3 Traktatu Waszyngtońskiego, czyni Polskę wiarygodnym sojusznikiem i zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia w sytuacji zagrożenia.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 134
Reklama
gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:52

Pamiętam jeszcze wcześniejszą , brak udostępnienia floty transportowej do przerzutu brygady Sosabowskiego nad Warszawę, i ugoda ze Stalinem , jedynie Patton chciał z wojskiem stanąć na przedwojennej granicy. To i usunięto go wypadkiem samochodowym. Jankeski plan bariery atomowej równej z likwidacją Polaków z wyjątkiem Polonii też pamiętam

smutny finał marzeń
sobota, 8 sierpnia 2020, 13:34

Bantustańskie pomocnicze oddziały kolonialne. Taka to współpraca. Jej symbolem jest polski serwilizm i buta mosbacherowej. Niemcy są jednak bardziej wyrafinowani w eksploatowaniu polskiej siły roboczej. Kraj bez elit. Kraj bez przyszłości.

Pablo
środa, 15 lipca 2020, 08:54

POLSKO - AMERYKAŃSKA współpraca wojskowa wczoraj - dziś - jutro kolonia - kolonia - kolonia, czyżby wreszcie długo oczekiwana stabilizacja ?

smutin
środa, 1 lipca 2020, 15:34

Gruzja tez miała USA za sojusznika, jak ruskie wjechały to się zatrzymały pod Tbilisi :) A nasz współpraca to nic innego jak transfer naszych podatków do firm w USA , płacimy , dostajemy towar i taka to współpraca. Izrael dostaje najnowsze technologie i transfer pieniędzy, wybudował sobie najlepszy system przeciwlotniczy, ma broń jądrową, my co najwyżej magazyn i stare okręty. To gdzie ta współpraca?

Marek
środa, 1 lipca 2020, 22:59

Gruzja guzik miała. Starała się do NATO i tyle. W USA rządził wtedy Goa'uld Apophis. Kolega europejskiego lewactwa, które zabawiało się karykaturami na temat jak to Gruzja dostała w pysk od sympatycznego ruskiego niedźwiedzia. Rodzimy pseudo hrabia, "specjalista" z dubeltówką od latania na drzwiach od stodoły i wydobywania gazu łupkowego metodą odkrywkową, ten sam, co wpakował do lodówki Kraba, razem ze swoimi partyjnymi kolegami i pryncypałem, co z malowania kominów fabrycznych wybił się na niemiecki podnóżek sekundował im w tym bardzo dzielnie.

gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:54

Nic o jankeskimdesancie na odcinek gruziński ta Sakamendaszwili z jankeskim wykształceniem realizował dyrektywy jankeskie wbrew interesom gruzińskim czy późniejszym ukraińskim. przez oba państwa ścigany bez powodzenia

KUKUŁKA
poniedziałek, 29 czerwca 2020, 12:35

...rzec można ....emocje są zawsze prawdziwe ....tylko forma jest iluzją...i tylko czas niczym waluta pokazuje wartość gdzie aktywa uległy przewartościowaniu.. forma ulega politycznej deformacji został tylko czas który niczym chirurg wycina iluzję kreowaną przez władców ...którzy dla poprawy swego "ego" maskują się za populizmem ubranym w patriotyczne hasła , symbole, ot forma samoobrony wszak świętych symboli się nie tyka ....cóż kreatorzy władzy wiedzą że potrzebują fikcji aby przetrwać rzeczywistość....... według zasady nic nie jest prawdziwe wszystko jest dozwolone ...jaka jest różnica między prawdą a fikcją.......fikcja ma sens bo można nią kreować/manipulować rzeczywistość naród ..a prawda boli ...bo jest w pamięci ludzi i jest w historii.. a historia cóż jest taka jak ją widzą strony.... ..tylko jest pewna subtelność "zorientowanie" ..pisząc historię swojego kraju nie pozwól nikomu trzymać pióra ..bo może się okazać że jesteś w niej negatywną postacią...operując statystyką i "prawdami" ...powiedz czemu jest tak źle jak jest tak dobrze a prawda o Wojsku Polskim jest smutna ..bo miarkę jaką odmierza się dla wojska ona nie leczy ran ona przyzwyczaja do bólu im dłużej trwa się w fikcji tym bardziej będzie boleć powrót do rzeczywistości bo czasu by istnieć w przyszłości jako niezależny podmiot na mapie świata może zabraknąć…ale cóż powtórzę czasami potrzebujemy fikcji aby przetrwać rzeczywistość.......nic nie jest prawdziwe wszystko jest dozwolone szczęśliwe zakończenie to luksus na jaki może pozwolić sobie fikcja.. jaka jest różnica między prawdą a fikcją.......fikcja ma sens ..a prawda boli ..dlatego władza nie chce prawdy .. ona daje iluzje bezpieczeństwa bo bezpieczniej jest błądzić w labiryncie śmieszności gdzie elektorat otępiony ( a wskazane żeby był tępy "mierny ale wierny" ..co widać w edukacji) politycznym populizmem „gruszek na wierzbie” wyrażał hurra optymizm …

Obserwator
poniedziałek, 29 czerwca 2020, 03:44

Mam naprawdę wielki ubaw, jak czytam żałosne wpisy coraz bardziej sfrustrowanych rusofobków. Im bardziej próbują wylewać swoje bezsilne żale, tym bardziej ośmieszają się w oczach polskich komentatorów. Użytkownicy potrafiący myśleć samodzielnie, to już nie mogą mieć żadnych wątpliwości w kwestii, na czyje zlecenie szerzona jest prymitywna propaganda antyrosyjska. Czasy bezczelnego panoszenia się wiadomej proweniencji propagandystów na polskich forach internetowych, to już na szczęście należą do przeszłości. Z tego wszystkiego płynie niezmiernie pozytywny przekaz dla Polaków i wielka szansa na lepszą przyszłość dla Polski!

spoko
środa, 1 lipca 2020, 17:14

Obserwator Przeciwnikow UE NATO i USA jest w Polsce bardzo malo kilka procent i jakos dziwnie sie sklada ze sa to przewaznie osoby stawiajace Zywotne Interesy Kremla nad Zywotnymi Ihteresami Warszawy Mozna powiedziec taki \KOMINTERN\ Od 1917 jak tylko ktos nie byl zgodny z polityka Kremla to byl od razu \KONTRA\\\ Teraz czasy sie zmienily i kazdemu w opozycji do Kremlowskich zywotnych interesow przypinana jest latka \Rusofob\

gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:57

Jarzysz handel graniczny fiskus z samych tylko podatków inkasował corocznie parę eskadr maszyn bojowych. Komu to przeszkadzało? Jak i otwarcie Kaliningrad na Trójmiasto. Zniszczono wbrew polskim narodowym interesom

Adam
niedziela, 28 czerwca 2020, 23:47

Polska powinna intensywniej budować sojusz Trójmorza. Infrastruktura komunikacyjna, przesyłowa, wspólna polityka zagraniczna. W jedności siła. Amerykanie muszą wiedzieć, że inwestując w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, mogą liczyć na zyski nie tylko ekonomiczne ale i polityczne. Nigdy więcej agresji sowietów i niemców na Polskę i inne kraje Europy.

gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:58

Ale trzeba budować własnym przykładem i konsekwencjom wbrew innym sąsiadom . Na razie tylko gadanie zero faktów

Paranoid
piątek, 24 lipca 2020, 00:29

czy ktoś oprócz PL słyszał o tym mitycznym już 3-morzu?

Stop_Ustawie_447
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:02

Oczywiście, że tak

ktos
poniedziałek, 3 sierpnia 2020, 16:09

tak

Ech
niedziela, 28 czerwca 2020, 02:33

Cos co jest budowane latami rozsypie sie w kilka dni czy miesiac, jak w 2 wojnie Sw pekla banka mydlana ze alinaci nas uratuja. Szkoda ze Polak modry albo i nie po szkodzie. Ten balon kiedys peknie

spoko
środa, 1 lipca 2020, 17:16

Straszysz ludzi 17\09\1939 ?

Ciekawy
środa, 1 lipca 2020, 10:21

Chciałbyś rusku.

droma
sobota, 27 czerwca 2020, 10:14

nasza wspolpraca swiadczy ze rosja -kaput ,imperium syfu to kraj trzeciego stopnia odsniezania nikt sie z nim nie liczy ,pod nosem nato a i za chwile na ukrainie a oni moga troche pobredzic , putin z przywodcy przeszedl na etat lze-historyka -degrengolada ...

KrzysiekS
piątek, 26 czerwca 2020, 23:53

Jak na razie wygląda to jak wykorzystywanie mniejszego państwa niestety i Jałta 2 bardzo możliwa.

marko
piątek, 26 czerwca 2020, 12:09

przykro mi, że MON bezkrytycznie udostępnia jankesom nasze najlepsze obiekty pozostawiając sobie NIC lub coś co dopiero ma być. Tylko idiota może tak bezkrytycznie podchodzić do dwustronnej współpracy, gdzie my dajemy 4 liter nie otrzymując nic w zamian oprócz iluzorycznej pomocy gdyby coś :-( Takim działaniem stawiamy się w jednej linii z krajami bananowymi i równocześnie osłabiamy naszą wiarygodność wobec sojuszników z NATO. Jankesi z wyrachowaniem rozmieszczają swoje siły poza zasięgiem rosyjskich Iskanderów, a w razie czego zwiną się bo mają ważniejsze interesy w Azji :-(

wert
niedziela, 28 czerwca 2020, 09:02

Bo MON chce amerykanów w Nowej Dębie? To byłaby rewelacyjna wiadomość. Słyszałeś że istnieje coś takiego jak harmonogram? Jest taki na drawskim, jest biuro koordynujące terminy. Jeżeli mówisz o infrastrukturze bytowej to jak kogoś zapraszasz do siebie proponujesz mu "ziemliankę"?. Nie ma nic iluzorycznego w jednostce bojowej, jej obecność to konsekwencje dla przeciwnika na poziomie taktycznym i strategicznym. Tylko idiota może tak bezkrytycznie podchodzić do dwustronnej współpracy. Mają ważniejsze interesy w Azji ale Europy oddać NIE MOGĄ! A i dowiedz się jaki jest faktyczny zasięg Iskanderów

Az
piątek, 26 czerwca 2020, 04:34

Mięsa potrzebują, to jest współpraca ?

Palmel
czwartek, 25 czerwca 2020, 11:29

Krym nigdy nie był Ukraiński jak za dawnych lat "U krańca ziemi " tak się mówiło w Rzeczypospolitej w XIII wieku o tym rejonie, Krym nigdy ne był Ukraiński język Ukraiński powstał dopiero na początku XX wieku, Ukraińcy dopiero szukają swojej tożsamości i korzeni, a Krym był najpierw Sarmacki później Złotej Ordy i dopiero Katarzyna Wielka odbiła go Turko w 1772 roku i włączyła w skład Rosji , Odessę założyła w 1792 roku, mieszkali tam Rusini którzy zostali wyparci przez Polaków, później Litwinów a następnie weszły te tereny w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów i te tereny zostały zasiedlone przez Polaków sprowadzonych mon. przez takich ludzi jak Wiśniowieccy a po drugiej stronie Dniepru żyli Kozacy nie Ukraińcy i taka jest krótka historia tych ziem

gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:59

Pomijasz decyzje w XX wieku i Krym zgodnie z gwarancjami rosyjskimi i jankeskimi jest częścią Ukrainy. To że rżną politycy głupa i o tym nie wspominają faktów nie zmienia

gregoz68
piątek, 26 czerwca 2020, 15:09

W Polsce Katarzyna II

Murf fanem Polski
czwartek, 25 czerwca 2020, 04:00

Artykuł informacyjny Nie wiedziałem, kto rozpoczął wczesną współpracę amerykańsko-polską. Zapomniałem również, że GROM uczestniczył w operacji Iraqi Freedom> A propos. Dziwiłem się, że autor nie wspomniał o stopniu zaangażowania wojsk policyjnych w Iraku i Afganistanie. W I raq Polacy zgodzili się objąć dowództwo dywizji międzynarodowej. Thwy byli odpowiedzialni za siły złożone z 40 różnych krajów z tyloma językami. Osobiste z Hiszpanii do Figi. wyzwania administracyjne, jakie przedstawia taka organizacja, byłyby zadziwiające. Nikt nigdy nie krytykował ich działania w tak trudnych warunkach W Afganistanie administrowane są bieguny i cała prowincja jest wykładniczo trudniejsza. Autor nie wspomniał także o organizowaniu Anaconda Exercises Poland co dwa lata z pomocą USA. Są to poważne operacje, które wymagają niesamowitego planowania i koordynacji ze strony polskiego wojska. Wyzwania związane z tymi operacjami dały polskiemu wojsku niesamowitą ilość doświadczenia operacyjnego w rzeczywistych sytuacjach na całym świecie. To może nie sprawić, że krew zacznie pić i jeleń bić szybciej, jak robią to fajne seksowne bronie, ale to jest warunek opanowania sztuk operacyjnych. Nawet najlepsza broń w rękach głupców jest bezużyteczna. Pomimo lat szkolenia i milionów sprzętu 30 tys. Irakijczyków uciekło od 800 lekko uzbrojonych terrorystów ISIS. Polacy mogą być dumni z osiągnięć swojej armii.

gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:01

To jeszcze coś o polskich interesach a nie o szemranych biznesikach CIA z makoprzetwórstwem . Poczytaj wspomnienia ichniejszego skruszonego agenta

wert
czwartek, 25 czerwca 2020, 09:46

Agentury nie przekonasz. Za coś profity mają

Murf fanem Polski
czwartek, 25 czerwca 2020, 23:46

Prawdziwe. Piszę do prawdziwych Polaków, którzy moim zdaniem czasami nie doceniają siebie i naszego sojuszu. Wielu szydzi z ich armii, nie zdając sobie sprawy z jej doświadczenia i potencjału. Wiem, że wielu amerykańskich oficerów, którzy pracowali z polską armią, i ŻADEN nie miało o nich złych rzeczy do powiedzenia. Wszyscy mówili, że Polacy są entuzjastyczni, chętni do nauki i bardzo profesjonalni. Posiadanie najnowszej broni jest ważne. Daje ci przewagę nad wrogiem. Jednak broń jest jedynie narzędziem. Prawdziwą siłą armii jest duch walki ludzi i ich umiejętność posługiwania się narzędziami, które mają jak najlepiej. Amerykanie nie wątpią w ducha walki Polaków. Naprawdę chcemy pomóc Polakom bezpiecznie strzec ich niezależności i wolności. Oto coś o Amerykanach, które gubi się w retoryce partyzanckiej; głęboko Amerykanie są romantykami. Uwielbiamy kibicować słabszym. Uwielbiamy dumnie buntowniczą walkę z beznadziejnymi szansami, aby chronić to, co kochają. Dobrze znamy bzdury, które zostały nałożone na Polskę. długa linia betryali i opresji. My, Amerykanie, chcemy pomóc Polsce i jesteśmy w trakcie wspierania tego pragnienia pełną Dywizją Pancerną. Aby rzucić naszą krew i skarb na arenę i stanąć z tobą. Nie robimy tego, aby sprzedać kilka samolotów i pocisków (choć to pomaga) Robimy to, ponieważ wywarłeś na nas wrażenie. Jesteś sprzymierzeńcem, który naprawdę chce z nami stanąć. To dziś rzadka rzecz. Więc uspokój się trochę. To znowu nie jest 1938 rok. To 1922 rok. Dopiero teraz masz najsilniejszą armię na świecie, stojącą ramię w ramię z tobą

Marek
środa, 1 lipca 2020, 08:37

Dlatego trudno się dziwić, że Rosjanie plują jadem.

wert
piątek, 26 czerwca 2020, 17:29

entuzjastyczni profesjonalni i patrioci. To podkreślają

fifi
środa, 24 czerwca 2020, 17:58

Mnie najbardziej interesuje jutro.USA szykuja się na Chiny,pewnie będą chciały przeciągnąć Rosję na swoja stronę, albo przynajmniej zagwarantować sobie neutralność. Za co?Mam nadzieję że jakby co,wystarczy Litwa,kraje nadbałtyckie, Białoruś i Ukraina.Szczery do "bulu" :).

Davien
piątek, 26 czerwca 2020, 11:55

Chciałbys trollu by Rosja to dostała ale prawda jest taka że Rosja nei ma żadnego znaczenia w starciu USA-Chiny i to ciebei fifik boli najmocniej:)

tentumitam
sobota, 8 sierpnia 2020, 13:43

Naprawdę nie ma? Samo udostępnienie Amerykanom terytorium i lotnisk powoduje konieczność podzielenia sił chińskich, środków obrony i ataku. Z drugiej strony udostępnienie Chińczykom rosyjskich zasobów i terytorium daje im dodatkową głębię strategiczną i zaplecze surowcowo - materiałowe. Rosja w tym starciu jest kluczowa. I ewidentnie negocjuje teraz z obiema stronami, którą stronę poprzeć na początku konfliktu. A w trakcie - dokona niezbędnej korekty.

gnago
sobota, 27 czerwca 2020, 18:31

Spójrz na mapę

fifi
piątek, 26 czerwca 2020, 16:28

"Nie chce mi się z wami gadać "...:)

Hanys
piątek, 26 czerwca 2020, 15:07

Chciałbyś Davienku żeby Rosja była bez znaczenia ale tak oczywiście jest tylko w twoich postach :) Inna sprawa ze Rosja nigdy nie zgodzi sie na sojusz z USA przeciwko Chinom, raczej na odwrót, to właśnie z Chinami robią manewry... A jakby co to Chiny zawsze mogą szachować Indiami... Wygląda na to że to twoje USA jest bez znaczenia jeżeli chodzi o politykę Rosji wobec Chin :)

Ciekawy
środa, 1 lipca 2020, 10:29

Skoro dostałeś funkiel nowy nie śmigany fingerabdruck, musisz odwdzięczyć się wydawcy.

Davien
sobota, 27 czerwca 2020, 15:00

Bo jst Hanysku ale jak widac dalej nie mozecie tego zrozumiec:) W starciu USA z Chinami nei liczycie sie w ogóle, jedyne co mozecie to modlic sie by USA to wygrało bo jak przegra to wy jestescie nastepni:) Hindusi głupi nie sa ,za Putina umierac nie mają zamiaru wieć dawno tak wszystkich nie rozbawiłęs:)

gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:02

Dalej ignorujesz mapę!!!

wert
sobota, 27 czerwca 2020, 12:11

Oczywiście że się zgodzi. To tylko kwestia ceny. Sowiety zawsze licytują maxa dlatego amerykanie wolą balans Trójmorzem. Wszystko co robi putin to lewarowanie swojej pozycji. Myślisz że nie chce być Piotrem I ? Ostatnio w Norylsku z powodu rozmarzania Syberii przewrócił się zbiornik ropy i 20 tyś ton popłynęło rzekami. To tylko malutki przykład potrzeb sowietów. Jak tylko dostanie technologię, kapitał i wolną rękę w swojej strefie wpływów będzie pozamiatane. Piotr I wypłynął na monopolu handlowym cesarzy chinskich, teraz sytuacja się nie powtórzy, będzie odwrotnie. Chiny potrzebują syberyjskich surowców, na razie dostają półdarmo więc wystarcza ale jak długo?

chateaux
czwartek, 25 czerwca 2020, 02:26

Ty jestes tym pierwszym Amerykaninem, ktory szykuje sie na Chiny? Co planujesz?

Gość 222
środa, 24 czerwca 2020, 17:36

PROSTE PYTANIE ,JAKI SPRZET OD NICH dostaniemy?? jaki fundusz stworzą,ile nowych samolotow F-16,F18 GROWLER do walki elektronicznej ile najnowszych F15 ile Bradleyow z rezerwy Amerykanskiej,ile Fairchild A-10,co z obroną OPl i antyrakietową ,co z z wieksza iliścią Himarsów? co z obrona lotnisk to tyle narazie

wert
czwartek, 25 czerwca 2020, 09:57

Na razie sowieci się trzy razy zastanowią a my mamy kasę na inwestowanie i rozwój. O możliwościach wojska decyduje siła gospodarcza ale widzę że o takich korelacjach nie masz bladego pojęcia

gnago
sobota, 27 czerwca 2020, 18:32

Ale kretyńsko wydajemy na defiladowe ilości w potwornych cenach

wert
niedziela, 28 czerwca 2020, 11:53

wydajemy tyle na ile nas stać, za zbroić się też można tylko po co? II RP wydawała 1/4 budżetu na obronę, starczyło? "Potworne ceny" to tylko Twoja opinia, czym poparta? Tanimi enuncjacjami prasowymi frustratów że Polska NARESZCIE ma możliwość zakupu uzbrojenia w najnowszej specyfikacji? W 2006 od USA usłyszeliśmy: "po co wam tak nowoczesna broń?, nikt wam przecież nie zagraża" Dziś, mając swoje okienko czasowe(co jest WIELKĄ rzadkością) potrzebujemy rozwoju GOSPODARKI w spokoju i skupieniu się na tym celu. Pieniądze wydane na sprzęt, zwłaszcza zagraniczny, to konsumpcja, kapitał pracujący w kraju to inwestycja. Tego nam potrzeba. Nasz potencjał to nie PKB 600mld tylko 1600mld i to było do osiągnięcia. W latach jaruzela byliśmy na poziomie Korei Płd oni wybrali politykę gospodarczą NARODOWĄ, my balcerowicza- interesy OBCE. Spójrz na PKB i inne parametry, oceń różnice w polityce gospodarczej, przedstaw wnioski. To tak jak z chwaleniem PRLu. Rozwijaliśmy się, fakt, tylko inni robili to znacznie szybciej i efektywniej a podobno to my musimy doganiać!

gnago
środa, 1 lipca 2020, 20:58

Zapoznaj się z SEPEWE jak i losami kosztowności z funduszu obrony narodowej . Ta broń kupowana przez społeczeństwo po kilkanaście razy była uroczyście przekazywana z mszą, paradą i radością społeczeństw lokalnych . Tyko była to ta sama broń. POlska była 4 eksporterem uzbrojenia na świecie . We wrześniu armia nie miała zapasów amunicji sprzedane poniżej kosztów produkcji , jako zbycie wadliwej. linków nie wkleje bo nie puszczą

Terytorials
środa, 24 czerwca 2020, 18:17

Abramsy i Bradleye...

tyu
środa, 24 czerwca 2020, 16:16

Ok ludzie 80% komentarzy pod artykułem będzie negatywnych dla USA i Polski, ile zakład? Putin już o to zadba.

Putin
środa, 24 czerwca 2020, 18:44

O Krym ?

Palmel
czwartek, 25 czerwca 2020, 11:28

Krym nigdy nie był Ukraiński jak za dawnych lat "U krańca ziemi " tak się mówiło w Rzeczypospolitej w XIII wieku o tym rejonie, Krym nigdy ne był Ukraiński język Ukraiński powstał dopiero na początku XX wieku, Ukraińcy dopiero szukają swojej tożsamości i korzeni, a Krym był najpierw Sarmacki później Złotej Ordy i dopiero Katarzyna Wielka odbiła go Turko w 1772 roku i włączyła w skład Rosji , Odessę założyła w 1792 roku, mieszkali tam Rusini którzy zostali wyparci przez Polaków, później Litwinów a następnie weszły te tereny w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów i te tereny zostały zasiedlone przez Polaków sprowadzonych mon. przez takich ludzi jak Wiśniowieccy a po drugiej stronie Dniepru żyli Kozacy nie Ukraińcy i taka jest krótka historia tych ziem

Alfret
czwartek, 30 lipca 2020, 22:15

Cos mi sie nie zgadza ta opisana historia, szczegolnie jesli ktos pisze o roku 1792r. Prosze nauczyc sie historii rozbiorow Rzeczpospolitej Obojga Narodow!

Murf fanem Polski
wtorek, 30 czerwca 2020, 00:22

Krym był ukraiński zgodnie z około sześcioma traktatami, które Rosja podpisała z Aktu końcowego ONZ z Helsinek i Karty Paryskiej w sprawie traktatu o nowej Europie do przyjaźni i memorandum budapeszteńskiego. Ale dla narcystycznego socjopatii, takiej jak Putin i jego słudzy, to nic nie znaczy.

Marek
środa, 1 lipca 2020, 08:57

Tak po prawdzie to raczej tatarski. Tylko, że ruscy wleźli tam swego czasu, choć nikt ich wcale nie zapraszał. Od 1920 r. sowieci zaczęli mordować tamtejszych Tatarów a w 1944r. postąpili z nimi tak, jak robili z Żydami niemieccy naziści. Potem zabrali się za mieszkających na Krymie Ormian, Greków, Bułgarów, Turków, Kurdów, Persów i Cyganów. Kierował tym dobrze znany w Polsce ruski zbrodniarz Sierow. Na koniec niszczono na Krymie wszelkie ślady tatarskiej kultury.

Davien
piątek, 26 czerwca 2020, 11:57

Krym był ukraiński co Rosja sama uroczyscie potwierdziła w 1994r wiec skończ Palmel wypisywac kremlowską propagande.

:)
piątek, 26 czerwca 2020, 16:31

Reagujesz bardzo emocjonalnie,ty i reszta ukraińskiego soku z buraków w formie koncentratu.

Marek
środa, 1 lipca 2020, 21:57

W sensie prawa międzynarodowego jest ukraiński. Fakt pierwszy polega na tym, że podarował go Ukrainie rządzący sowietami legitymujący się pochodzeniem ukraińskim pijak Chruszczow. Fakt drugi, że podarował nie rosyjskie, bo rosja zajęła Krym prawem kaduka. Fakt trzeci jest taki, że ruski nacjonalista Stalin o gruzińskim pochodzeniu przy pomocy rosjan prawowitych właścicieli Krymu deportował lub zwyczajnie wyrżnął. Fakt czwarty, że na podstawie umów międzynarodowych podpisanych przez rosyjskich post sowietów Krym przypadł Ukrainie. Fakt czwarty, że rusek Putin olał te umowy, bo jest kolejnym wcieleniem bandyty Stalina. Na szczęście to mały bandziorek, który ma dużo mniejsze możliwości od swojego pierwowzoru w postaci dużego bandyty z wąsikiem i nieodłączną fajką.

spoko
czwartek, 2 lipca 2020, 20:18

Dlaczego wszyscy mowia o ukrainskim pochodzeniu Chruszczowa? Jego rodzice, Siergiej Chruszczow i Ksenia Chruszczowa byli z pochodzenia biednymi rosyjskimi chłopami.

Jan
środa, 24 czerwca 2020, 18:39

Współpraca to korzyści dla obu stron, tutaj tylko jankesi nas doją, no ale wiadomo jesteśmy strategicznym partnerem dla Waszyngtonu, dlatego np. kupujemy F35 z wysoką marżą amerykańskiego rządu. I to jest sojusz na miarę naszych możliwości, a Polacy to ponoć dumny naród...

Murf fanem Polski
piątek, 26 czerwca 2020, 00:01

Właśnie kiedy USA powiedziały Polsce, że muszą kupić F-35? O ile pamiętam, polski rząd błagał o zakup samolotów. Poprzedni polski rząd zamierzał kupić Helois z Francji. Czy USA sprzeciwiły się? Nie. Polska nie jest wasalem amerykańskim. Jesteśmy sojusznikami.

gosc768
czwartek, 25 czerwca 2020, 12:26

jaka wspolpraca ,w czym??

ktos
czwartek, 25 czerwca 2020, 11:14

To teraz skoro tak nas doja powiedz... ktore panstwo dalo nam za 1 dwie fregaty rakietowe i C-130? Rozumiem ze krytykujesz zakup F35 - powiedz jaki inny samolot 5 generacji jest na rynku do kupienia? Tak zebysmy mieli wybor. Niestety tak to juz jest z sojuszami ze to raczej oni beda bronic nas niz my ich wiec cos od nas beda chcieli. Niestety tez nasze mozliwosci przemyslowe daleko odbiegaja od potrzeb wiec musimy kupowac za granica. Przy okazji... rozumiem ze poprzedni sojusz pokojowy z ZSRR byl idealny? To powiedz czemu musielismy kupowac sprzet od ZSRR? A jak polski przemysl opracowal jakies rozwiazania techniczne to ZSRR zabranial wdrozenia zebysmy technicznie sie nie usamodzielnili? q

gnago
sobota, 27 czerwca 2020, 18:34

ee a uzasadnij militarnie i ekonomicznie zakup tej specjalizowanej maszyny

Wystarczy?
środa, 1 lipca 2020, 10:32

Nie jest specjalizowana tylko wielozadaniowa. Jest niewiele droższa od F-16 i tańsza od EFa.

ktos
czwartek, 25 czerwca 2020, 11:14

To teraz skoro tak nas doja powiedz... ktore panstwo dalo nam za 1 dwie fregaty rakietowe i C-130? Rozumiem ze krytykujesz zakup F35 - powiedz jaki inny samolot 5 generacji jest na rynku do kupienia? Tak zebysmy mieli wybor. Niestety tak to juz jest z sojuszami ze to raczej oni beda bronic nas niz my ich wiec cos od nas beda chcieli. Niestety tez nasze mozliwosci przemyslowe daleko odbiegaja od potrzeb wiec musimy kupowac za granica. Przy okazji... rozumiem ze poprzedni sojusz pokojowy z ZSRR byl idealny? To powiedz czemu musielismy kupowac sprzet od ZSRR? A jak polski przemysl opracowal jakies rozwiazania techniczne to ZSRR zabranial wdrozenia zebysmy technicznie sie nie usamodzielnili? q

gnago
sobota, 27 czerwca 2020, 18:36

Jak na razie to żaden sojusz w ostatnim stuleciu jakoś z obroną nie wypalił. Ci co poprzednio nas olali tym razem postapią inaczej? Watpię.

spoko
środa, 1 lipca 2020, 17:36

Gango Tylko ze obecnie mamy nie 2 odwiecznych wrogow Niemcy i Rosja a jednego Rosja Z drugim odwiecznym wrogiem jestesmy w sojuszu \NATO\ A Amerykanie stoja na strazy zeby przypadkiem znow nie doszlo do paktu \molotow\ribenttrop

gnago
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:07

To zorientuj się jak wychodzimy na tym sojuszu. Na przykład sprawdź zanurzenie statków które mogą zawijać do Szczecina . I dlaczego takie małe jest maksymalne zanurzenie i jaka tego przyczyna

Zenek blue
środa, 24 czerwca 2020, 18:19

Tu nie chodzi o tych ludzi co się negatywnie wypowiadają bo polska już się na sojuszach poznała tu chodzi o to aby w razie konfliktu samemu się bronić a nie uciekac za granice a ludzi pozostawić na pastwę losu nie będą się negatywnie wypowiadać jak będą wiedzieć ze maja czynsze sami bronić i nie siej tu demagogi bo każdy swojego gniazda broni

poljot
środa, 24 czerwca 2020, 17:36

Putin jest dzisiaj zajęty Mykolaj.Nie ma dla ciebie czasu.

gregoz68
środa, 24 czerwca 2020, 17:02

Stalin zadbał:) Kapitan Faunt-le-Roy startuje ze Lwowa:) Pozdrawiam

12345
środa, 24 czerwca 2020, 16:02

Niech nam dadzą 650 Abramsów M1A1 po modernizacji z EDA, to wtedy będzie współpraca. Narazie jest sojusz jednostronny. My kupujemy a oni za to tu są. To tak samo jak z firmą ochroniarską. Jak im płacisz to Cię chronią. Sojusznicy.

gosc222
czwartek, 25 czerwca 2020, 12:28

plus najnowsze samoloty F16,F18 Growler F15EX IF35 B, A-10

chateaux
czwartek, 25 czerwca 2020, 02:29

A kiedy Polska uczestniczyla w jakims sojuszu, nie majac w tym zadnego interesu? Rozumiesz w ogole co znaczy slowo sojusz?

czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:08

Sojusz to sojusz ze służalstwem to ma niewiele wspólnego

Zenek blue
środa, 24 czerwca 2020, 18:31

Uważaj bo ci dadzą jak na razie to na bankier pl , pisze ze USA będą nakłada cła na takie kraje jak Francja Hiszpania Niemcy wielka brytanie jeszcze trochę a jankesa cała Europa pogoni

Willgraf
środa, 24 czerwca 2020, 15:59

Tytuły jak z PRL tylko Pan się zmienił niewolnikom !

Tomasz33
środa, 24 czerwca 2020, 16:44

Bo z Rosją "trzymają" tylko takie "potęgi" jak Kazachstan, Armenia, Tadżykistan itp. Myślę że jedynymi niewolnikami, i to swojego własnego rządu, są zwykli Rosjanie. Wszelkie protesty są tłumione, o demokracji nie można mówić, a jak już przegłosują te poprawki do konstytucji związane z dłuższą władzą W.Putina, tym bardziej. Polska sama i świadomie wybrała sobie sojusznika. A nie jak w PRL-u. A swoje kompleksy względem USA i Polski proponuję leczyć na innych forach. I nie używać słów których znaczenia się nie rozumie.

Car.
czwartek, 25 czerwca 2020, 17:46

Brawo

Asd
środa, 24 czerwca 2020, 17:55

Natomiast oddać trzeba,, że jak byliśmy w UE to żadne pejstate indywidua nie podskakiwały. Karać i pouczać mógł tylko Sojuz ..a dziś?

Tomasz33
środa, 24 czerwca 2020, 19:00

Jak ktoś kogoś poucza to oznacza że kraj ten prowadzi politykę która dba o własne interesy, i innym krajom się to może niepodobać. To normalne.

gregoz68
środa, 24 czerwca 2020, 15:48

Początek współpracy? 1932 rok:) Pozdrawiam

Saper z Kazunia
środa, 24 czerwca 2020, 15:34

DGRSZ MYŚLI że amerykanie naprawić będą ich poligony za,friko Ze jakąś bazę remontowa im stworzą razem z mostami DLA Sep3

martin
środa, 24 czerwca 2020, 14:56

Wspolpraca polega na tym, ze my placimy jak za zboze za wszystko lacznie z papierem toaletowym a mamy ciagle sprzet z lat 60-70... Przepraszam kupilsmy F-447

Davien
piątek, 26 czerwca 2020, 12:03

Martin a skad ty wytrzasnąłes te F-447 i ze Rosja je kupuje??? Odlot na całego jak widac.

Marek1
środa, 24 czerwca 2020, 14:45

Mało kto obecnie pamięta, że Pentagon pod koniec lat 90-tych zdecydował, ze polskie Siły Zbrojne będą w kilku dziedzinach tzw. strukturami ramowymi(wzorcowymi) dla reszty armii Paktu. Niestety po dokładniejszym się zapoznaniu z poziomem kompetencyjnym naszej generalicji i ogólnie szefostwa MON, oraz "możliwościami" rodzimego przem. zbrojeniowego zmienili radykalnie zdanie. Państwem ramowym została Turcja i co widać jaskrawo po kilkunastu latach wykorzystała tę szansę w 100, a nawet wg. USA w 150% ;). Pozwoliło to Turcji na prawie pełne uniezależnienie się w wielu dziedzinach od zewnętrznych zakupów syst. uzbrojenia i konieczności zabiegania o transfery technologii do przem. zbrojeniowego. Polska poszła w PRZECIWNYM kierunku coraz bardziej uzależniając się od USA w KAŻDEJ dziedzinie dot. tak polit. zagranicznej, gospodarczej i obronnej. Powoli stajemy się protektoratem przy pełnej kolaboracji polskich "elit politycznych" z hegemonem pod pretekstem - US Army nas obroni, więc nasze własne zdolności wojskowe NIE są żadnym priorytetem. Za horrendalne(dla nas) pieniądze kupujemy ochronę nieustająco pompując mld. /rok w amerykański przemysł zbrojeniowy BEZ jakiegokolwiek znaczącego transferu technologii i kompetencji do przemysłu własnego. Oddajemy WSZYSTKIE własne aktywa wynikające z położenia Polski za DARMO, dodatkowo drenując własny budżet obronny.

Tomasz33
środa, 24 czerwca 2020, 18:55

O inwestycjach Microsoftu w Polsce za 1mld dolarów, i Google za 2 mld dolarów słyszałeś?

Marek1
czwartek, 25 czerwca 2020, 08:58

I CO to oznacza dla naszych zdolnosci obronnych ?? Otóż dokładnie NIC. Powstają kolejne montownie z gotowych black boxów przywożonych z zewnątrz, bez jakiegokolwiek transferu technologii, zatrudniające tanią polską siłę roboczą. To już jest neokolonializm w czystej formie, ubrany jedynie w medialną pianę o "partnerskiej współpracy".

Tomasz33
czwartek, 25 czerwca 2020, 10:16

W kwestii obronności ma tyle że jak ktoś inwestuje takie duże pieniądze w innym kraju to będzie ich bronił. Nie o transfer technologii tu chodzi a pracę dla specjalistów. W obu tych przypadkach nie mówimy o montowniach. Polska już dawno nie jest krajem taniej siły roboczej. Najprostesze pracy w Polsce wykonuje coraz więcej imigrantów, niekoniecznie z Ukrainy, ale głównie.

gnago
sobota, 27 czerwca 2020, 18:40

Ta ta to zobacz na losy jankeskich firm w hitlerowskich niemczech. Owszem ich jankeska flota nie bombardowała . Resztę i owszem

Marek
środa, 1 lipca 2020, 11:05

Szczególnie dobrze widać to w przypadku Opla będącego własnością amerykańskiego GM. Zakłady w Rüsselsheim i Brandenburgu Niemcy sami zbombardowali, żeby nie mieć ciężarówek i tym samym zrobić Amerykanom na złość.

gnago
środa, 1 lipca 2020, 21:05

super a reszta?

Marek
czwartek, 2 lipca 2020, 16:34

Zarówno Anglicy jak i Amerykanie bez żadnych skrupułów tłukli bombami we wszystko co miało znaczenie dla produkcji militarnej i nie tylko dla niej. Nie wiem czy ty wiesz. Ale był taki czas, w którym na serio rozważali, że zrobią z Niemiec takie państwo, które nie będzie miało żadnego przemysłu prócz produkcji rolniczej.

Baba Jaga
środa, 24 czerwca 2020, 22:24

Fakt, że obca korporacja buduje tu _swoją_ fabrykę czy oddział nie ma nic wspólnego z transferem technologii do _naszego_ przemysłu. A właśnie o tym pisał Marek. Oczywiście paru specjalistów nieźle zarobi (a co lepsi wyjadą). Z podatkami może być różnie, jak to w międzynarodowych koncernach, zyski będą pewnie opodatkowane głownie w jakimś raju. Transferu technologii - żadnego. To się nazywa kolonizacja gospodarki półperyferyjnej. Morawiecki się o takim inwestowaniu wypowiadał krytycznie, i akurat miał rację.

Tomasz33
czwartek, 25 czerwca 2020, 10:21

O kolonizacji tylko Polskiej gospodarki nie może być mowy, bo są to koncerny między narodowe i z ich usłu korzysta spora część świata. Więć to czy takie inwestycje znajdą się w Polsce czy nie nie spowoduje kolonizacji gospodarki, a dobrzy informatycy i inni specjaliści znajdą pracę. Inwestowanie takich dużych koncernów w Polsce powoduje że USA mając coreaz więcej interesów w Polsce będą ich bronić. To są prawdziwe i pozytywne skutki, zabezpieczające nawet lepiej niż sojusze militarne.

gnago
sobota, 27 czerwca 2020, 18:42

Dalej wierzysz żę kapitał nie ma narodowości ? Spałeś ostatnie dekady? Google buduje tu bo jest pewne zerowych podatków poza tymi ludzkimi od pensji trzykrotnie niższych nioż w USA

Toni
środa, 24 czerwca 2020, 19:37

Robią to żeby stracić?

Jabadabadu
środa, 24 czerwca 2020, 20:04

C ty się pytasz ile oni mogą stracić. Ty się natychmiast zapytaj ile my możemy zarobić

Tomasz33
środa, 24 czerwca 2020, 20:01

Stracić biznesowo? No chyba nie bardzo. A nawet bardzo niebardzo. Wiedzą co robią inwestując takie duże pieniądze. Jeśli chodzi o Google to planują zainwestować w centrum danych Google Cloud. Na tym się nie traci. Microsoft podobnie mówił coś o chmurze obliczeniowej i i cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw

Tomasz33
środa, 24 czerwca 2020, 17:07

Najważniejsze to wzmacnianie swojego potencjału obronnego i modernizacja armii. Przemysł jest zawsze na drugim miejscu niestety. Ale optymalnie tak to właśnie powinno wyglądać. Nie wszystkimi technologiami USA chce się dzielić. Ale ma największe możliwości żeby udzielić pomocy krajom NATO. Inne kraje są bardziej chętne do współpracy w kwestii technologii i uzbrojenia, ale niewiele znaczą militarnie.

Sobiepan
środa, 24 czerwca 2020, 16:52

"Kolaboracja"? Chyba trochę przecholowałeś. Sprawdź lepiej listy Wildsteina to się zdziwisz kto z kim "kolaborował".

Czyżby..drang nach osten.. kolego..
poniedziałek, 27 lipca 2020, 23:43

..a z kim kolaborował Widstein..z Einsteinem.. czy Zweisteinem czy KORsteinem?

Marek1
czwartek, 25 czerwca 2020, 09:03

Sprawdź sobie CO to słowo oznacza, zamiast przejmować się pejoratywnym jego znaczeniem dla Polaków, wynikającym z historycznych konotacji.

Jabadabadu
środa, 24 czerwca 2020, 20:09

To tylko jedna z list. Trzeba by było przeczytać analogiczną listę dot. kleru (podobno ok. 30%), tzw. środowisk t(f)urczych (j.pop 40%), raz innych szczerych demokratów lub pouczjących o miłości biźniego.

Czyżby..drang nach osten.. kolego..
poniedziałek, 27 lipca 2020, 23:45

..a to przecież juz była armia okupacyjna od 4-tego wieku.. nie wiedziałeś.. ? stworzyli ja po wielokrotnych przegranych natarciach w lesie teutoburskim przeciwko wojskom Sendzimira i td,

me
czwartek, 25 czerwca 2020, 11:31

Skoro podobno, to nie czytales

vcxvcxbcvbxvc
środa, 24 czerwca 2020, 16:45

Zakupy w USA, z półki wynikają z zaniedbań ostatnich 30 lat. Teraz gdy sytuacja międzynarodowa się pogorszyła, a dekapitalizacja armii wynosi 70% niema już czasu na dalsze opóźnienie projektów modernizacji armii. Oczywiście trzeba nadal rozwijać polską zbrojeniówkę, ale ścieżka rozwoju będzie już inna, zbliżona do ścieżki jaką obrała Korea Południowa. Czyli kupujemy zagraniczne, a jednocześnie pracujemy nad własnym potencjałem. Tego już w obecnej sytuacji nie da się zmienić.

Jakie zaniedbania... to był sabotaż..
poniedziałek, 27 lipca 2020, 23:47

to nie zaniedbania.. to sabotaz warszawski blokowanie produkcji i pozbawianie polaków pracy fabryk i zarobku..Jakie zaniedbania... to był sabotaż..

Jabadabadu
środa, 24 czerwca 2020, 20:13

Tylko 70%? Optymista.

Marcyk
środa, 24 czerwca 2020, 16:03

Niestety. Masz 100% racji !!!

JÓZEK uzupełnił..
środa, 24 czerwca 2020, 14:36

Polsko-amerykańska współpraca wojskowa – wczoraj, dziś, jutro...wczoraj :znakomite te amerykańskie kupiłoby się..dziś : kupujemy wszystko co się rusza oprócz pędzącej lokomotywy ...jutro: macie kupić inaczej wejdziemy na hipotekę

Tomasz33
środa, 24 czerwca 2020, 16:49

Pierwszym partnerem handlowym Polski jeśli chodzi o import są Niemcy, USA są na 8 miejscu. Nawet Rosja jest na 3. Polska kupuje to co potrzeba, nikt niczego nie narzuca. A z reguły kupuje się najlepsze technologie, a te są zachodnie.

fifi
środa, 24 czerwca 2020, 17:39

A te są zachodnie prosto z Chin.

bender
środa, 24 czerwca 2020, 18:15

A jednak nie. Chiny ukradły sporo technologii, robią sporo podróbek, kupiły kilka dużych marek, ale jak na razie nie są dla nas źródłem pochodzenia technologii. Jak na razie.

gnago
sobota, 27 czerwca 2020, 18:44

Bo zakazali? I dlatego że za tanie patrz projektowana dyrektywa o fotovoltaice z zakazem CHińskiego

Marek
środa, 1 lipca 2020, 10:38

Czyżby pierwsza jaskółka, że w Europie ktoś zaczął odzyskiwać zdrowy rozsądek? Oby tak dalej.

gnago
środa, 1 lipca 2020, 21:06

U nas LEDy górą, a tam już diody siarkowe

Marek
czwartek, 2 lipca 2020, 16:29

Przecież lampa siarkowa to żadna nowość. Na dodatek nie wymyślili jej Chińczycy.

Pentagram
środa, 24 czerwca 2020, 14:32

Mija właśnie 3 rocznica od przekazania LoI od USA NATO do DGRSZ Czyli czas na mobilizację infrastruktury i jednostek komponentu NATO w Polsce Amerykanie stworzyli dywizję w Poznaniu plus bazy w Powidzu oraz TAJNE BAZY SPRZĘTU DGRSZ wnioslo deklaracje i CHĘĆ ALE BŁASZCZAK TRĄBI SUKCES ZA NIE SWOJE

rob ercik
środa, 24 czerwca 2020, 14:24

O planach NATO ostatnio dowiadujemy się z prasy. Widać jak ważnym i liczącym się jesteśmy partnerem.

Ciekawy
środa, 1 lipca 2020, 09:06

Skoro tak, to rosyjski wywiad musiał zejść na psy.

Tomasz33
środa, 24 czerwca 2020, 17:01

My zwykli obywatele z prasy, telewizji i internetu. Ale władza wie o tym wcześniej. Skąd wiesz jak wygląda ta cała "kuchnia" niegocjacyjna itp.?

Sobiepan
środa, 24 czerwca 2020, 16:55

Jesteśmy? Panie ercik pora wracać do czerwonej ojczyzny.

dsadsadsfsdfsdf
środa, 24 czerwca 2020, 16:46

Ty się dowiadujesz z prasy. Decydenci oczywiście nie.

Tweets Defence24