Gen. Błazeusz zakończył służbę w SG WP

16 marca 2019, 17:01
14505
Fot. Antoni Szubiński/SG WP

Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak pożegnał gen. bryg. Piotra Błazeusza, który zakończył służbę w Sztabie Generalnym WP.

Decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej gen. bryg. Piotr Błazeusz, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5, z dniem 12 marca 2019 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się w 12 marca w Sztabie Generalnym, obecni byli zastępcy szefa sztabu, szefowie zarządów oraz oficerowie i pracownicy Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych, którym kierował gen. Błazeusz.

Generał Andrzejczak, zwracając się do generała Błazeusza, podkreślił, że nowe zadania, które czekają w Dowództwie Generalnym, pozwolą gen. Błazeuszowi wykorzystać wiedzę i doświadczenie nabyte na wielu stanowiskach służbowych. Szef Sztabu Generalnego WP zaznaczył też, iż zmiana stanowiska odbywa się w symbolicznym dniu – 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. W imieniu kierownictwa SG WP, żołnierzy i pracowników cywilnych generał Andrzejczak podziękował generałowi Błazeuszowi za służbę w Sztabie Generalnym WP oraz życzył wielu sukcesów na nowym, odpowiedzialnym stanowisku.

Generał Andrzejczak, za wybitne zasługi, w szczególności za znaczące osiągnięcia w realizacji zadań, wyróżnił  gen. bryg. Piotra Błazeusza Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w stopniu II (srebrną), zaś w związku z zakończeniem wykonywania obowiązków służbowych w Sztabie Generalnym WP wręczył szefowi P5 Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda nadał gen. bryg. Piotrowi Błazeuszowi Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Dziękując szefowi Sztabu Generalnego WP za słowa uznania i otrzymane wyróżnienia generał Błazeusz zaznaczył, iż cieszy się, że może podjąć wyzwania na innym kierunku.

„Niejednokrotnie pokazaliśmy razem, że jesteśmy siłą” – powiedział generał Błazeusz, zwracając się do kadry i pracowników Zarządu P5, którym dowodził. Podziękował swoim podwładnym za dobrą, ciężką pracę i życzył sukcesów w dalszej służbie.

image
Fot. Antoni Szubiński/SG WP
Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24