Polscy inżynierowie opracowali nową wersję BMS

24 lutego 2017, 20:06
Fot. Teldat
Fot. TELDAT
Fot. TELDAT
Fot. TELDAT
Fot. TELDAT
Defence24
Defence24

Polscy inżynierowie opracowali najnowszą wersję BMS JAŚMIN - kompleksowy i sieciocentryczny System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny. Jest on proponowany Siłom Zbrojnym RP jako całkowicie krajowe rozwiązanie i być może jedyne tej generacji na świecie – pisze mgr inż. Adam Dynasiński, rzecznik prasowy TELDAT.

Pomimo tego, że od dawna nasz przemysł dysponuje systemem zarządzania polem walki (określanym mianem BMS – Battlefield Management System), czyli odpowiednim sprzętem i specjalnie zaprojektowanym do niego oprogramowaniem, od lat tego ważnego SpW brakuje na szczeblu taktycznym naszych sił zbrojnych. Tym samym nasze wojsko nie posiada tak dziś pożądanego (także w wymiarze sojuszniczym) nowoczesnego, zintegrowanego i skutecznego narzędzia teleinformatycznego wspierającego działania operacyjne.

Wydaje się, że może to wynikać m.in. z braku konsekwencji we wdrażaniu zautomatyzowanych i najlepiej jednolitych (jak najbardziej zunifikowanych) systemów zarządzania walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk, które skutecznie integrowałyby inne systemy (także sojusznicze), w tym: walki, rozpoznania, kierowania ogniem, wsparcia dowodzenia itp. Potrzeba posiadania najnowocześniejszych militarnych i co ważne mobilnych oraz rozlegle działających rozwiązań teleinformatycznych spędza sen z powiek wielu dowódcom (w tym: pojazdów dowodzenia, bojowych i innych), którzy do dziś nie mają do dyspozycji tak niezbędnego bieżącego wglądu w rzeczywistość pola walki.

Brak bowiem bieżącego zobrazowania sytuacji operacyjno-taktycznej, w tym informacji o aktualnym położeniu wojsk, pozyskanych z rozpoznania, o zasobach logistycznych oraz niemożność błyskawicznego, zdalnego i rozległego przekazywania podległym jednostkom rozkazów i poleceń, na pewno nie podnosi skuteczności działania i poziomu bezpieczeństwa ugrupowań bojowych. A przecież najistotniejsze są właśnie m.in.: bezpieczeństwo i efektywność działania żołnierzy, nowoczesny sprzęt i jego efektywna integracja użytkowa przy pomocy rozwiązań z zakresu wojskowego IT, skuteczna wymiana danych operacyjnych i taktycznych, a także interoperacyjność wykorzystywanych systemów.

Czytaj więcej: MSPO 2016: Teldat zaprezentował rozwój systemu Jaśmin 

Jedyny działający narodowy produkt

Jedynym polskim i co najmniej jednym z nielicznych oraz wyróżniających się na arenie międzynarodowej rozwiązaniem, które eliminuje ww. problemy i jednocześnie zapewnia spełnienie wskazanych zdolności, jest najnowszej generacji B­MS JAŚMIN. Ten innowacyjny specjalistyczny System Zarządzania Walką przeznaczony dla szczebla batalionu, kompanii, plutonu i drużyny, służy do budowy nowoczesnych i kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności szczebla taktycznego. Jest on dedykowany dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających oraz ich załóg, a także obiektów latających w siłach zbrojnych. Może być również mobilnie wykorzystywany w różnego rodzaju służbach publicznych, po stosownym dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb itp.

BMS JAŚMIN jest od ponad 10 lat dynamicznie rozwijany przez największy oraz najbardziej wyspecjalizowany i doświadczony w tym zakresie zespół polskich inżynierów z bydgoskiego TELDATu (w wielu przypadkach jako jedyny narodowy szeroko, kosztownie i czasochłonnie weryfikujący oraz rozwijający swoje kompetencje i produkty w wielu ważnych zagranicznych przedsięwzięciach wojskowych). Produkt ten był i nadal jest na bieżąco dopasowywany pod względem funkcjonalnym oraz technologicznym do wzrastających potrzeb wojskowych, w pierwszej kolejności polskiej armii. Dlatego też aktualna jego wersja dysponuje jeszcze bardziej wydajnym i odpornym sprzętem teleinformatycznym, a także najnowszym wydaniem oprogramowania wsparcia dowodzenia i działania wojsk – BMS C3IS JAŚMIN.

Jaśmin
Fot. TELDAT

Czytaj więcej: Teldat dostarczy komponenty systemu Patriot. Zamówienie Raytheon 

Wiarygodnie i wszechstronnie sprawdzony oraz posiadający referencje eksploatacyjne

Przez wiele lat z powodzeniem poddawano ten system najbardziej kompleksowym testom w środowisku interoperacyjnym, m.in. podczas ćwiczeń międzynarodowych organizowanych przez US Army (Combined Endeavor oraz Bold Quest) i Sojusz Północnoatlantycki (NATO CWID oraz NATO CWIX). BMS JAŚMIN wielokrotnie brał udział w tych przedsięwzięciach także jako jedyne polskie rozwiązanie oraz jedyne, które było zaimplementowane w pojeździe i poddawane sprawdzeniom mobilnym. Wartym podkreślenia jest zwłaszcza fakt, iż testy (również mobilne) przeprowadzone w 2010 roku podczas krajowego ćwiczenia Aster, a następnie Borsuk, udowodniły, że BMS z TELDATu jako jedyny już wówczas spełniał wszystkie wymagania Sił Zbrojnych RP, co m.in. potwierdziły udokumentowane wyniki tych sprawdzeń i następnie opinie MON wydane w tym zakresie. Bardzo ważnym dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego wieloletnie wykorzystywanie m.in. przez ASzWoj (wcześniej AON) i WAT w realizacji procesów dydaktyczno-naukowych (w tym szeregu ćwiczeń wojskowych), w oparciu także o które BMS JAŚMIN jest dynamicznie rozwijany. Od pierwszej z wymienionych najważniejszych polskich uczelni wojskowych system ten otrzymał referencje i pozytywne opinie eksploatacyjne.

Jaśmin
Fot. TELDAT

Modułowa budowa i szeroki wachlarz innowacyjnych zdolności

Najnowsza generacja systemu BMS JAŚMIN składa się z zaawansowanego i certyfikowanego przez NATO oprogramowania wsparcia dowodzenia – jądra tego systemu oraz specjalistycznego, militarnego sprzętu, które zostały specjalnie dla siebie zaprojektowane i charakteryzują się przede wszystkim innowacyjnymi zdolnościami, zoptymalizowanymi gabarytami, wysoką wydajnością i zwiększoną odpornością mechaniczną i środowiskowo-klimatyczną (zgodną z normami obronnymi w tym zakresie). Głównymi komponentami tego rozwiązania są:

  • oprogramowanie Systemu Zarządzania WalkąBMS C3IS JAŚMIN, które zapewnia np. istotne wsparcie dowodzenia pododdziałami, ich działania i współdziałanie m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami wspomagającymi procesy dowodzenia itp. szczebla wyższego (np. eksploatowanym w polskich siłach zbrojnych HMS JAŚMIN – Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady) oraz niższego (którym z powodzeniem mógłby być np. DSS JAŚMIN ­– System Zarządzania Walką Poziomu Indywidualnego Żołnierza). Ponadto oprogramowanie to umożliwia osiągnięcie przewagi informacyjnej na szczeblu taktycznym i tym samym m.in. tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej wojsk/jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach. BMS C3IS JAŚMIN zapewnia także wspomniane bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NATO;
  • pokładowy Węzeł Teleinformatyczny – integrator WAN Access Box (WAB), który stanowi nowoczesną, wydajną, mobilną oraz wielousługową infrastrukturę teleinformatyczną wykonaną w technologii IPv6 i jednocześnie zapewnia efektywną obsługę łączności wewnętrznej pojazdu. Ponadto integruje on wiele usług (w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i działania wojsk) oraz urządzenia sieciowe, a także wszystkie dostępne na pokładzie środki łączności, media transmisyjne, sensory, efektory i urządzenia końcowe;
  • Komputerowy Terminal Taktyczny T12”, który jest – zwłaszcza z uwagi na swoje parametry – jednym z najnowocześniejszych i najodporniejszych w świecie militarnym mobilnym (przewoźnym i/lub przenośnym) komputerem taktycznym, dedykowanym dla użytkowników końcowych BMS JAŚMIN, w tym do obsługi oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN. To rozwiązanie, podobnie jak wszystkie omawiane w niniejszym materiale komponenty tego systemu, jest pierwszym i jedynym tego typu w Polsce, i nie wykluczone, że nie ma sobie równych w świecie;
  • Terminale VIS, które przeznaczone są dla członków załogi i umożliwiają im nowoczesną realizację komunikacji pokładowej. Ich innowacyjna konstrukcja (łącząca w sobie funkcje i zalety urządzenia typu PDA oraz smartfon) umożliwia także pracę na zewnątrz pojazdu poprzez sieć bezprzewodową WiFi lub integrację z radiostacją osobistą. W razie potrzeby zapewniają one również możliwość obsługi dedykowanego dla tego typu terminala oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN.

Jaśmin
Fot. TELDAT

Bardzo ważną, innowacyjną i unikalną zaletą BMS JAŚMIN są jego szerokie zdolności integracyjne z innymi systemami. Dzięki zaimplementowanej szerokiej gamie standardów interoperacyjności, umożliwia on integrację, wsparcie oraz współpracę z wieloma krajowymi i sojuszniczymi systemami: dowodzenia, rozpoznania (dozorowania), obrony przeciwlotniczej, kierowania środkami walki, wsparcia ogniowego i symulacyjno-szkoleniowymi.

Rozwiązanie wielokrotnie nagradzane i wyróżniane

System BMS JAŚMIN, w tym jego komponenty sprzętowe i programowe, również jako jedyny był już 11-krotnie nagradzany i wyróżniany, głównie podczas licznych przedsięwzięć targowych, wystawowych i konkursowych:

  • w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP;
  • w ramach kolejnych edycji MSPO: nagrodą Prezydenta RP oraz 5 Defenderami;
  • 3 nagrodami otrzymanymi podczas wystaw AIR FAIR;
  • Symbolem Innowacji 2015, jako istotny komponent całej wspomnianej platformy JAŚMIN, określanej zasłużenie również mianem systemu systemów, który jest także jedynym w Polsce i wyjątkowym w świecie tak dużym zbiorem zunifikowanych i wysokospecjalistycznych rozwiązań z zakresu wojskowego IT.

Czytaj więcej: Teldat zbuduje komponenty dla systemu Patriot

Jaśmin
Fot. TELDAT

Podsumowanie 

BMS JAŚMIN jest gotowym, bezkonkurencyjnym rozwiązaniem od wielu lat dostępnym w bardzo spójnej i na dodatek kompleksowej ofercie TELDATu. Cieszy się ona uznaniem i realnym zainteresowaniem wielu armii. Zatem czy nie warto rozważyć, aby Polacy jako pierwsi mogli skorzystać z tego w 100% swojego BMS’a?

BMS JAŚMIN – najnowszej generacji kompleksowy i sieciocentryczny System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, m.in. nowocześnie wspierający oraz automatyzujący procesy dowodzenia i istotnie wspomagający działanie wojsk. Jest to pierwszy i jedyny tego typu polski produkt klasy C4ISR, który już od wielu lat jest: gotowy do globalnego wykorzystania przez wojsko oraz stale rozwijany o najnowsze technologie i międzynarodowe standardy. Jego pierwszorzędną cechą jest zdolność do szybkiej oraz łatwej integracji i/lub rozbudowy o systemy tej klasy wyższego i niższego szczebla, bo wywodzi się z zunifikowanej rodziny specjalistycznych wyrobów z zakresu wojskowego IT wchodzących w skład Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, które w dużej ilości są z powodzeniem już eksploatowane w SZ RP. Na opracowanie, zwłaszcza przez narodowy przemysł, tak kompleksowych, nowoczesnych, uniwersalnych oraz wzajemnie spójnych (sprzętowo i programowo) rozwiązań usilnie od lat czekają nawet niektóre czołowe armie świata i wg śmiałych planów mogą je otrzymać dopiero za kilka lat.

BMS JAŚMIN

mgr inż. Adam Dynasiński, rzecznik prasowy TELDAT

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 87
Reklama
JSM
czwartek, 12 lipca 2018, 00:28

Wreszcie coś się ruszyło. Wojsko kupiło Jaśmina.

żołnierz
piątek, 24 lutego 2017, 23:33

Polacy potrafią

porucznik
piątek, 3 marca 2017, 11:00

Na co czekamy jeżeli mamy taki system i to nagrodzony tyloma nagrodami i to ostatnio przyznanymi również przez MON itd.?

Wojciech
sobota, 25 lutego 2017, 15:00

Jak znam życie, to najpierw kupią system dla OT, a dla zawodowych to się zobaczy potem.

fala
piątek, 7 kwietnia 2017, 09:53

"oficer" ma pełną rację. Polecam lekturę jego postu a Teldatowi szczerze gratuluję i cieszę się że mamy takie firmy i takie rozwiązania - b r a w o !!!

Patriot
piątek, 24 lutego 2017, 23:04

Brawo dla tych inżynierów, w końcu polski produkt z najwyższej półki i jeszcze amerykanie kupują od nich rutery do Patriotów... nic dodać, nic ująć. Wzór i szacunek!

Szwej
sobota, 25 lutego 2017, 13:48

Dziwny ten kraj. Wojsko ma BMSa na wyciągnięcie ręki i ... nic. MON znowu brnie w ślepy zaułek. Jak to się skończy to wiemy. .. PGZ duży ryczy mało mleka daje.

zz
sobota, 25 lutego 2017, 20:10

niestety MON rozdaje karty, a że ma pod sobą PGZ, to jemu wszystko zleca

Ahy
niedziela, 26 marca 2017, 17:07

Mam jedno pytanie, czy jestesmy w stanie wytworzyc ten sprzet? Mamy jakas fabryke pamieci, procesorow czesci elektronicznych? Ja nie mowie o super szybkich procesorach ale o takich zwyklych jak w raspbery pi czy arduino (Agat)

VII zmiana
piątek, 31 marca 2017, 13:55

Była.Optimus ale to już historia , bardzo smutna historia ...

eff
niedziela, 26 marca 2017, 17:05

Czy jest odporny na zakłócenia? Dzis zakłócić możnaszyfrowaną transmisje drona lub ja przejac. Czy jest mozliwosc uzywania tez infrastruktury innych sluzb (np. nadajnikow policji i lacz cyfrowych) infrastruktura wewnatrz infrastruktury

sierżant
wtorek, 21 marca 2017, 10:51

Wysokie walory techniczne, wieloletnie pozytywne sprawdzenia tego systemu itp. same mówią za siebie

free
piątek, 14 kwietnia 2017, 01:24

Dołączę się do tematu. Jest rzecz o której mało się pisze i chyba niewiele osób wie. Ogólnie mówiąc to możliwość zakłócania, wyłączania i niszczenia elektroniki za pomocą elektromagnetyzmu skalarnego. Sowieci testowali te zagadnienia w latach zimnej wojny. Żeby się nie rozwodzić, to krótko. Fale skalarne bez problemu przechodzą przez klatki faradaya. Interferencja dwóch fal skalarnych wytwarza tzw. butlę energetyczną w ściśle określonej przestrzeni. O elektromagnetyzmie skalarnym pisze Thomas Bearden, fizyk i były wojskowy amerykański mający znakomity dorobek. Sprawa jest znana od lat osiemdziesiątych, lecz nie uczy się o tym na uczelniach, przynajmniej o ile wiem. Interesuję się tym od lat dziewięćdziesiątych.Zainteresowanym polecam stronę T.Beardena. Temat jest ciekawy, szczególnie w świetle zdarzenia z poprzedniego roku, kiedy wg relacji sowieckich ich samolot wyposażony w "broń radioelektroniczną" wyłączył całkowicie wszystkie systemy na amerykańskim okręcie. Niestety nie pamiętam gdzie dokładnie to było, chyba gdzieś na morzu śródziemnym. O sprawie jest cicho, czyli najprawdopodobniej jest aktualna.

Marcin
piątek, 24 lutego 2017, 22:13

Ten artykuł mnie kupił. Aż sam zachciałem.

Maciej S.
piątek, 24 lutego 2017, 22:11

To kiedy w wojsku zawita BMS? Skoro gotowy i polski to w czym problem?

Razparuk
sobota, 25 lutego 2017, 12:34

BMS z Teldatu? Szybciej /jesli w ogóle/ bedzie z Thalesa....:)

Zagoba
sobota, 25 lutego 2017, 08:59

Są dwa problemy. Pierwszy to mentalność. W MON nie ma odwagi ani chęci na innowacyjność. Lepiej poczekać aż wprowadzą to Amerykanie a potem kupimy od nich przestarzały i okrojony system ale amerykański. Drugi powód to rodowód. Gdyby już miał być polski to tylko z PGZ. A to oznacza że będzie nie szybko, będzie slaby i zawsze przestarzały bo tego typu systemy rozwijają się bardzo szybko a to w PGZ tak nie działa. No chyba że w MON coś się zmieniło. Zaskoczcie nas panowie.

Jacky
piątek, 24 lutego 2017, 23:01

Zawita jak go słuszna firma zaoferuje, czyli Pgz. A tak na logikę: wystarczy się dogadać...

Polak
wtorek, 21 marca 2017, 10:45

Obiektywna ocena może być tylko jedna - 6. I to tyle na ten temat

Polak
piątek, 3 marca 2017, 20:51

Doceniać i wykorzystywać takie innowacyjne i efektywne firmy, ich kompetencje i produkty - to jest klucz do dobrobytu i sensownego wydawania naszych środków itp.

oficer
środa, 29 marca 2017, 11:20

To właśnie jest dobry producent i nie tylko BMS. Tylko takie firmy w pierwszej kolejności dobierajmy do opracowywania i dostaw SpW, bo to jest jedyna droga do rzeczywistego rozwoju naszego potencjału obronnego. Jest to też jedyna droga do identyfikacji i uczciwej weryfikacji tych którzy wielokroć zawiedli i psują rynek wojskowy, nieuczciwie i brutalnie blokują najlepszych wykonawców i jednocześnie nienależycie wykonują lub wcale umowy. Nie dajmy się już dalej im nabierać, szkodzić itd., bo cena ich działalności i ich popleczników jest bardzo wysoka. Dlaczego jednak generalnie jest odwrotnie? Może dlatego że od wielu lat nie ulega zmianie zasiedziały średni personel uczestniczący w systemie pozyskiwania SpW który był dobierany i układany jeszcze przez poprzedni układ i kieruje się zgoła odmiennymi względami itd.? Może warto aby właściwe instytucje baczniej i aktywniej przyjrzały się temu nabrzmiałemu problemowi itp.?

zuch
czwartek, 30 marca 2017, 09:08

Pełna zgoda - oczyścić przedpole i zupełnie inaczej to będzie wyglądać - wreszcie będą efekty w technicznym rozwoju armii i rozwoju najlepszego polskiego przemysłu obronnego

KrzysiekS
niedziela, 23 kwietnia 2017, 13:17

Skoro mamy taki system to tylko wprowadzać!!!!!! Dla przypomnienia niektórym wojskowym Niemieckie czołgi na początku II wojny światowej wygrywały z innymi dzięki łączności radiowej gdzie dowódcy czołgów mogli się komunikować co nie było wprowadzone w innych armiach.

żołnierz
wtorek, 21 marca 2017, 10:29

Teldatowcy bardzo dobra robota - nadal róbcie swoje a inni niech lepiej wezmą z Was przykład i również solidnie przystąpią do roboty a nie marnotrawią czas i wysiłek na przeszkadzanie itp.

zośka
sobota, 25 lutego 2017, 13:20

Jestem dumna z Polaków

Koval
sobota, 25 lutego 2017, 13:14

"System BMS JAŚMIN, w tym jego komponenty sprzętowe i programowe, również jako jedyny był już 11-krotnie nagradzany i wyróżniany" nawet przez MON. Od 2 lat gotowy a zamówień brak. To jest skandal.

Bury
wtorek, 7 marca 2017, 23:38

Niech przejdą badania państwowe wtedy pogadamy. Reklamówka jest dla mas. Ci co są w temacie to wiedzą jak to działa.

Kris
niedziela, 26 lutego 2017, 12:30

Nie znasz warunkow współpracy przedstawionych przez Teldat więc czemu oceniasz? Być może cena i serwis sa nieatrakcyjne. Współpracuje z polskimi firmami IT i niestety są bardzo trudne do współpracy

mocno apelujący
wtorek, 21 marca 2017, 10:11

Oceniajmy wykonawców w aspekcie ich wiarygodnych kompetencji, produktów i uprawnień, w tym w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego. Równocześnie stawiajmy na innowacyjność, wysoką wartość i jakość wyrobów wojskowych, bo to jest jedyna droga do rzeczywistej modernizacji naszego potencjału obronnego itd. Jest to też jedyna droga do identyfikacji i uczciwej weryfikacji tych którzy psują rynek wojskowy, nieuczciwie i często brutalnie blokują najlepszych wykonawców (także tego typu retoryka, bo czym innym) i jednocześnie nienależycie wykonują lub wcale umowy itp. - potwierdzeń tego jest wcale nie mało. Nie dajmy się już dalej im nabierać, szkodzić itd., bo cena ich działalności jest bardzo wysoka

Tadeusz
sobota, 25 lutego 2017, 13:10

Jak to tak, zaawansowany technologicznie produkt gotowy ? A gdzie wieloletnie dialogi techniczne, gdzie międzyresortowe uzgodnienia, konferencje, delegacje i pobyty w hotelach, definiowanie założeń i ich redefinicje, dziesiątki kilogramów dokumentacji do omówienia przy kawce ?

Victor
sobota, 25 lutego 2017, 23:05

Mon nie cierpi i nic nie kupi od prywatnych firm. Polskich, bo amerykańskie nie przeszkadzają. Mamy polskie podmioty z doskonałymi produktami i nic. W końcu padną lub wyniosą się za granicę. Wtedy MON ogłosi dialog techniczny na zakyp licencji dla PGZ. To nie tylko Teldat. Także WB mające świetne bezzałogowce. Ale AM chce qtdać ogromne pieniądze na ich projektowanie i budowę od podstaw przez PGZ. Może problemem jest to że nie da się wsadzić rzecznika MON do rady nadzorczej Teldatu czy WB, bo inaczej nie zrozumiem.

Ciekawy
niedziela, 26 lutego 2017, 19:14

Ciekawe co na to pegaz. Na ostatnich Kielcach mowili, ze maja BMSa, ale nie mozna go wylo obejrzec. Teldat swoj produkt wledy juz pokazywal, a teraz pisze o nowej wersji - raptem pól roku i kolejna nowosc.... Zapowiada sie niezla rywalizacja.

Z
poniedziałek, 27 lutego 2017, 19:28

PGZ zamiast szukać w zagranicznych firmach powinien najzwyczajniej kupić w Polsce skoro sam nie ma! inaczej co to za narodowy system i gdzie bezpieczeństwo?

Do ciekawego
poniedziałek, 27 lutego 2017, 15:41

Co na to pegaz? To ja Ci odpowiem: nic, przecież już mają ten kontrakt, a nawet jak produktem nie mogą się (jeszcze) pochwalić, to kasa z monu pozwoli na dokończenie ich BMSa. Więc Teldat obejdzie się smakiem, tak samo jak inni potencjalu chętni

Alex
poniedziałek, 27 lutego 2017, 12:17

Nie ma rywalizacji tam, gdzie formalne zasady uniemożliwiają startowanie prywatnej konkurencji PGZ.

żołnierz
wtorek, 21 marca 2017, 09:30

Bydgoszczaki gratulacje !!! Nadal róbcie swoje i nie przejmujcie się od dawna zidentyfikowanymi zawistnikami, zazdrośnikami i przeszkadzaczami. Niech się wezmą do prawdziwej i rzetelnej roboty !!!

bni
sobota, 25 lutego 2017, 22:23

super sprawa, można brać w ciemno, kasa zostanie w PL zamiast wędrować za granicę

żołnierz
niedziela, 26 lutego 2017, 18:28

Zapewne kluczem do takich osiągnięć są kompetencje, kompetencje i jeszcze raz kompetencje, b.dobry i twórczy zespół i ciężka praca!!!

kriss
piątek, 24 lutego 2017, 21:16

Więc dlaczego nie jest wprowadzany do naszej armii ? Kto to blokuje?

aaa
sobota, 25 lutego 2017, 18:15

Jest strasznie skomplikowany. Nie jest intuicyjny. Nauka zajmuje bardzo dużo czasu. Muszą go uprościć.

WOW
niedziela, 26 lutego 2017, 18:17

Jaśmin to dobro narodowe i tyle na ten temat

No no
poniedziałek, 27 lutego 2017, 01:21

Bez przesady, dobrem by był gdyby był państwowy. Póki co jest prywatny.

Szyszek
piątek, 24 lutego 2017, 21:13

Brawo Teldat. Tak mało mamy zaawansowanych produktów w naszej zbrojeniówce,że waszej pracy należy tylko przyklasnąć.

GI
piątek, 24 lutego 2017, 21:02

BMS Jaśmin otrzymał nagrody i wydaje się być dojrzałym produktem do rozpoczęcia produkcji i dostaw dla PSZ. Ale niestety posiada co najmniej dwie dyskwalifikujące go w oczach kierownictwa MON cechy. Jego producent bydgoski TELDAT nie należy do PGZ, a więc to firma prywatna, a nie posiadająca zaufanie narodowa. Druga wada to ta, że produkt nie pochodzi z USA.

obiektywny
niedziela, 26 lutego 2017, 22:45

Mylisz się, częściowo pochodzi z USA. Teldat nie robi sprzętu tylko przepakowuje amerykański. Ich tak naprawdę jest tylko oprogramowanie.

Pablo
sobota, 25 lutego 2017, 12:07

No i minister A.M. za nimi nie przepada, ale moze w koncu zmieni zdanie?

Rafi
piątek, 24 lutego 2017, 21:00

polska myśl techniczna... Aż przyjemnie się czyta

Zbulwersowany podatnik
sobota, 25 lutego 2017, 21:27

Może ktoś w MONie ruszy głową i zamówi w końcu ten sprzęt dla naszej armi.. To samo dotyczy zamówień na radary Liwiec. Czy brakuje funduszy?

zoro
piątek, 24 lutego 2017, 20:55

A jednak w Polsce można -brawo

wow
piątek, 24 lutego 2017, 20:50

Uczyć się od bydgoszczaków !!!

George
piątek, 24 lutego 2017, 20:50

Zatem czy nie warto rozważyć, aby Polacy jako pierwsi mogli skorzystać z tego w 100% swojego BMS’a?

Terminator
piątek, 24 lutego 2017, 20:50

Bravo TELDAT Życzymy Wam dalszych sukcesów

zzzz
piątek, 24 lutego 2017, 20:49

Teldatowcy i ich produkty to klasa sama dla siebie

Oficer WP
piątek, 24 lutego 2017, 20:47

A gdzie MON ma oczy? BMSa robi PGZ, który nie ma o tym pojęcia a tutaj mamy całkowicie polski system BMS, który jest gotowy, sprawdzony i wystarczy po niego sięgnąć. O co tu chodzi?????

Jacky
piątek, 24 lutego 2017, 22:57

To moze niech PGZ dogada się jakoś z Teldatem, kupi od nich licencje czy jakos tak, albo wezmie ich na podwykonawce... Produkt jest, dostaczy to PGZ i będzie cacy

recenzent
piątek, 24 lutego 2017, 20:44

Gratulacje, gratulacje i jeszcze raz gratulacje !!!

Zizu
piątek, 24 lutego 2017, 20:42

Gratulacje dla Bydgoszczy !!!

chłop
środa, 29 marca 2017, 05:28

Oby więcej takich firm i rozwiązań w Polsce. Oby więcej ich wykorzystania i wspierania - wszystkim nam by się to opłaciło

Rotmistrz
piątek, 24 lutego 2017, 20:39

Posiadanie takiego systemu to duża pomoc...ale do szczebla drużyny...to już chyba przesada. Zastanawiam się czy zdobycie przez wroga batalionowego włączonego Jaśmina np w zasadzce nie spowoduję więcej szkód niż pomoc jaką daje ten system

Arek102
sobota, 18 marca 2017, 07:27

A zdobycie map z rozkazami nie daje wrogowi informacji o rozmieszczeniu i ruchach wojsk? Elektronika ma tą przewagę, że trzeba mieć uprawnienia dostępu do danych. Na dodatek te mogą zostać w każdym momencie odebrane. Mają także wiele poziomów co powoduje iż informacja jest bardziej bezpieczna niż w formie paierowej. Łacząc się z bankiem z domowego komputera czy terminala kasowego w sklepie, kożystasz właśnie z takiej technologii. ps Zdobycie samego terminala to tak jak posiadanie niemieckiej Enigmy przez polaków po grudniu 1938 roku kiedy niemcy dołożyli 2 nowe koła szyfrujące o nieznanej budowie. Zabrakło czasu i ogromnych ilości pieniędzy (potrzeba było zbudować ponad 50 tzw. "bomb Rejewskiego", a koszt budowy 2 wynosił tyle co roczny budżet całego wywiadu).

szwej
sobota, 25 lutego 2017, 21:15

Zgadzam się z tobą co do zasady. Nie jestem przeciw BMS itp systemom ale trzeba zadawać różne pytanie co do ich sensowności ,,what if "jak mawiają amerykanie w procesie planowania misji. To tak jak np z radarem jego użycie daje nam atutu a jednocześnie może zdradzać naszą pozycje. Jakie możliwości są nam potrzebne w tych systemach na danym poziomie żeby nie było tak że na danym poziomie nie będzie się korzystało z 90 % możliwości bo nie ma takiej potrzeby - wiadomo przemysł sprzeda i za reklamuje wszytko. Pamiętajmy że na wojnie nie istnieje ,,pewność" , nie da się usunąć mgły wojny, a na jeden bajer jest inny bajer systemy defensywne i ofensywne są rozwijane równolegle. na działanie BMSów w czasie W trzeba wziąć poprawkę i nie może to zastąpić czegoś co Niemcy nazywali Auftragstaktik (zakładając że w jakiejś armii coś w tym stylu się stosuje w naszej na podstawie własnej służby wątpię-wyjątkiem są WS gdzie żołnierze biorą udział w procesie planowania i znają zawsze cel misji w efekcie są w stanie utrzymać celowość działania nawet tracąc przełożonego czy łączność radiową/cyfrowa). Kropki na kompie mogą dawać dowódcy mylne przeczucie że rozumie lepeij sytuacje niż podwładny na miejscu i będzie krepował jego inicjatywę-czasem brak dowódcy na linii jest błogosławieństwem :) Świetną książkę w tej materii napisał Martin Van Claverd ,,Dowodzenie na wojnie Od Aleksandra do Szarona"

alkaprim
sobota, 20 maja 2017, 17:32

Co z tego,że mamy krajowy produkt na światowym poziomie-jak i tak Mon tego nie kupi i nie wdroży.Znając naszych decydentów-nie wierzę w powodzenie.Obym się mylił.

Marek1
sobota, 25 lutego 2017, 10:37

Jestem dziwnie spokojny, że IU/MON tradycyjnie NIE zainteresuje sie produktem Teldat. Kto się zakłada ?

SubZero
sobota, 25 lutego 2017, 14:24

Teldat? To nie firma polska przecież

M.M
sobota, 25 lutego 2017, 13:37

Niestety Teldat jest własnością Panów Kruszyńskiego i Cichockiego, co dyskwalifikuje ich produkt. MON jak sam wskazał, jest zainterewowany kupieniem BM jedynie od spółki Skarbu Państwa.

Miro
sobota, 25 lutego 2017, 13:12

Proponuje firmie oferowanie dla OT. Większa szansa, że się ktoś zainteresuje.

obsługa Jaśmina
wtorek, 28 lutego 2017, 09:42

Jaśmin to polska i nawet sojusznicza duma i co najważniejsze żyje mimo że "przeszkadzał" i chyba trochę jeszcze "przeszkadza" giszefciażom. Ważne że nie czynił i nie czyni tego wojsku lecz wręcz odwrotnie przynosił i przynosi duży pożytek - najważniejsze pamiętajmy o tym

Typ
niedziela, 26 lutego 2017, 15:24

Brawo brawo brawo!

chorąży
sobota, 4 marca 2017, 11:31

Jaśmin to bez wątpienia polska i sojusznicza duma - gratulacje !!!

Michu
niedziela, 26 lutego 2017, 15:23

Rewelacja! Wielkie gratulacje dla Teldatu!!

Płk
sobota, 4 marca 2017, 20:30

Jak to możliwe w normalnym państwie, aby nie wykorzystać potencjału tego systemu? Pytam się jak to jest możliwe? MON zleca wykonanie zadania podmiotowi, która nie ma doświadczenia w tego typu systemach a tutaj producent deklaruje gotowość systemu - w pełni POLSKIEGO - nie składaka i zlepka kto wie czego. O co tu chodzi? Wojsko czeka na BMSa co najmniej od 2010 r. 7 lat!!!!!!!!!!!!!!

ot co
czwartek, 11 maja 2017, 12:51

Chodzi o pieniądze, które zgodnie z wolą Pana Ministra mają trafiać do państwowych firm skupionych w PGZ a nie prywatnych.

fala
wtorek, 28 lutego 2017, 09:11

Co jeszcze mają zrobić w tej dziedzinie Polacy aby ich liczące się rezultaty pracy mogło być lepiej i z pożytkiem dla dobra ogólnego wykorzystane?

rekomendujący
niedziela, 26 lutego 2017, 15:17

Takie firmy powinny być wspierane przez nasze państwo także w zdobywaniu zagranicznych rynków zbytu dla takich wystrzałowych produktów i wykorzystaniu ich również do przysparzania korzyści Skarbowi Państwa

aaaaa
niedziela, 26 lutego 2017, 15:11

Szczerze życzę aby ten system jak najszybciej był wdrożony w naszym wojsku

użytkownik Jaśmina
niedziela, 26 lutego 2017, 14:28

To bardzo dobra wiadomość - też gratuluję

użytkownik jaśmina
wtorek, 28 lutego 2017, 06:41

To jest efektywność i służebność prowadzenia działalności gospodarczej - ścisła czołówka światowa w zakresie zautomatyzowanych systemów dowodzenia i łączności

Pix_2000
wtorek, 28 lutego 2017, 03:49

Fajnie...A jakieś nowoczesne środki bojowe dla żołnierzy to już pewnie mamy ?. Kałach strzelający inteligentną amunicją,Tytan w opcji 2039 roku, Mi-8 i Sokół w wersji Stealth...więcej zakupionych rakiet JASSM, niż ich nośników...no chyba ,że zintegrujemy je z MIG-29, ew. nieśmiertelnym Su-22.O marynarce to szkoda prądu by pisać. Proponuję jednak sadzić kartofelki, kapustkę i robić dobrą kiełbasę...Każde wojsko to łyknie...Hi,hi,hi

alf
poniedziałek, 27 marca 2017, 13:08

To rozwiązanie też oceniam na 6. Wg mojej wiedzy takiej generacji tego systemu nie mają aktualnie nawet Amerykanie - gratulacje !!!

warszawiak
sobota, 25 lutego 2017, 00:59

Mnie też tak publikacja kupiła

ola
sobota, 25 lutego 2017, 16:35

Bierzmy przykład kompetencyjno-produktowy z bydgoszczaków

Adamo
sobota, 25 lutego 2017, 16:35

To może niech chociaż przekroje zamówią.

soldier
czwartek, 2 marca 2017, 17:31

ale po co to nam ? te systemy tylko zwalniają prace !

odpowiadający
piątek, 3 marca 2017, 10:55

to chyba stwierdzenie w kategorii żartów itd. Zatem małe szkolonko - nie ma nowoczesnej armii i nie będzie bez tego typu systemów, tak jak np. efektywnych firm i osób bez komputerów, telefonów komórkowych i officea, itp. Wg Ciebie np. lepsze są zapewne kredki, arkusze papierowych i zdezaktualizowanych map, tabuny żołnierzy siedzące nad nimi (zamiast wykorzystanie ich bardziej efektywnie w niezbędnych innych działaniach sztabowo-bojowych itp.) oraz sytuacja operacyjna na nich np. sprzed doby lub więcej (zamiast rzeczywista) itd.

rezerwista
piątek, 3 marca 2017, 23:06

Tak trzymać panie i panowie z Bydgoszczy. Życzę dużo przyjaciół i jak najmniej zawistników i podkładaczy nóg

kibic
piątek, 3 marca 2017, 22:51

Bydgoszczacy dowodzą swoją klasę, zresztą który to już raz. Wspierajmy ich w tym dziele i nie pozwólmy, nie pozwólmy i jeszcze raz nie pozwólmy im przeszkadzać w tej twórczej działalności.

Tweets Defence24