Kraj 19 – system kierowania obroną państwa przetestowany

29 maja 2019, 18:00
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

29 maja został sprawdzony system kierowania obroną państwa w sytuacji zewnętrznego zagrożenia - najwyższe władze państwowe uczestniczyły w niejawnym ćwiczeniu pod kryptonimem Kraj 19. Była to największa gra decyzyjna przeprowadzona w Polsce od 2004 r., która miała na celu sprawdzenie mechanizmów reagowania w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa kraju.

O planowanym przedsięwzięciu portal Defence24 informował już w piątek. Co warto podkreślić po raz ostatni podobne ćwiczenie zostało przeprowadzone w Polsce 9 grudnia 2004 r., kiedy rząd premiera Marka Belki i prezydent Aleksander Kwaśniewski spotkali się na strategicznej grze obronnej Kierownictwo 2004. W tym samym czasie zapadła decyzja o podjęciu przygotowań do ćwiczenia Kraj 2005 i strategicznej gry obronnej 2006, które jednak się nie odbyły. Do pomysłu Biuro Bezpieczeństwo Narodowego wróciło u schyłku kadencji Bronisława Komorowskiego, w sierpniu 2015 r. jednak projekt nie został zrealizowany. Decyzję o powrocie do koncepcji sprawdzenia gotowości najwyższych władz do działania w warunkach konfliktu zbrojnego podjęto w ostatnich miesiącach 2018 roku.

Kierownikiem ćwiczenia był Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda. Udział w nim wzięli udział Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz pozostali członkowie Rady Ministrów, a także Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i szefowie służb specjalnych.

Podczas Kraju 19 omówiono obecną sytuację bezpieczeństwa oraz sprawdzono mechanizmy podejmowania decyzji i współdziałania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa. W ramach prac związanych z planowaniem strategicznym w państwie, Prezydent RP podjął też decyzję o wydaniu Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa, natomiast Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o zatwierdzeniu Planu Reagowania Obronnego RP. 

Krajowe Ćwiczenie Systemu Obronnego pod kryptonimem Kraj jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym dotyczącym przygotowań obronnych, angażującym naczelne organy władzy państwowej. Wnioski z ćwiczenia pozwolą zweryfikować obowiązujące rozwiązania, podniosą sprawność współdziałania instytucji oraz będą podstawą do rozwijania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Reklama
Tweets Defence24