Kto komu podlega w MON?

2 marca 2021, 16:10
Wojciech_Krol_Mariusz_Blaszczak
Foto: st. szer. Wojciech Król CO/MON via Flickr.

W dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazała się decyzja normująca zasady kierowania resortem obrony narodowej. Sprawdzamy, jakie zmiany zostały wprowadzone w tym zakresie i jakie instytucje zmieniły swoją podległość.

Decyzja nr 23/MON z 26 lutego 2021 roku została podpisana przez Ministra Mariusza Błaszczaka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym MON, tj. 1 marca. Jednocześnie traci moc decyzja nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 67). Zmiany w zakresie kompetencji i upoważnień wiceministrów zostały zatem wprowadzone po niemal jedenastu miesiącach.

Bezpośrednio pod ministra

Według zapisów decyzji w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

 • Biuro Ministra Obrony Narodowej;
 • Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;
 • Departament Budżetowy;
 • Departament Kadr;
 • Departament Kontroli;
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Departament Prawny;
 • Departament Strategii i Planowania Obronnego;
 • Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Aktualnie bezpośrednio pod ministra Błaszczaka podlega dziesięć departamentów, w tym dwa, które podlegały uprzednio pod Pawła Woźnego, podsekretarza stanu. Kompetencje tego wiceministra zostały na mocy decyzji podzielone pomiędzy szefa resortu obrony narodowej i pozostałych wiceministrów. Przypomnijmy, że po pożegnaniu z resortem obrony narodowej Paweł Woźny został powołany na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolumbii, Antigui i Barbudzie i Saint Lucii. Stanowisko ambasadora objął 24 października ubiegłego roku.

Podporządkowanie pod wiceministrów

Sekretarzowi Stanu Wojciechowi Skurkiewiczowi na mocy nowej decyzji podlegają nadal cztery departamenty:

 • Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa;
 • Departament Spraw Socjalnych;
 • Departament Szkolnictwa Wojskowego;
 • Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

Sekretarzowi Stanu Sebastianowi Chwałkowi podporządkowany nadal pozostaje niezwykle istotny w procesie modernizacji i zaopatrywania sił zbrojnych Departament Polityki Zbrojeniowej oraz Departament Infrastruktury. 

Natomiast Sekretarzowi Stanu Marcinowi Ociepie nadal podporządkowane jest Biuro do Spraw Umów Offsetowych oraz Departament Innowacji kierowany przez płk Marcina Górkę. 

Sztab bez zmian

Decyzja nie wprowadza zmian w zakresie instytucji podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego. Generałowi Rajmundowi Andrzejczakowi niezmiennie podlegają komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1;
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7;
 • Zarząd Logistyki - P4;
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5;
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6;
 • Zarząd Planowania Rzeczowego - P8.

Departament i biura nadzorowane przez Dyrektora Generalnego

Departament Administracyjny oraz Biuro Audytu i Biuro Dyrektora Generalnego nie zmieniły podporządkowania. Kieruje nimi nadal Andrzej Jarema, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony.

Upoważnienia wiceministrów

Minister Błaszczak wskazał w decyzji, że wiceminister Wojciech Skurkiewicz nadal uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji. Minister Skurkiewicz z upoważnienia szefa resortu obrony narodowej podpisuje również dokumenty na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związane z uzgodnieniami międzyresortowymi, opiniowaniem i konsultacjami publicznymi w ramach procedur legislacyjnych. Ponadto koordynuje sprawy związane z działalnością parlamentarną i proobronną oraz udziela – z upoważnienie Ministra Obrony Narodowej – odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON w świetle zapisów decyzji koordynuje na poziomie państwa polskiego w imieniu ministra prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki oraz sprawuje w imieniu i z upoważnienie ministra nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego.

Trzeci z sekretarzy stanu – Marcin Ociepa jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej uczestniczy w posiedzeniach Komitetu ds. Umów Offsetowych oraz Komitetu Offsetowego. Jego kompetencje to także koordynacja spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, implementacją innowacyjnych technologii obronnych. Ponadto minister Ociepa reprezentuje szefa resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (prace w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa).

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 11
Reklama
taktownie
piątek, 5 marca 2021, 15:35

przemilczano podległość WOT.

wvs
środa, 3 marca 2021, 21:55

Komu podlega Inspektorat Uzbrojenia?

mobilnyPL
środa, 3 marca 2021, 22:38

To ci tłumacze Skup sie. Wszystko podlega podlegajacym tym sprawiedliwym świata czytaj ze zrizumieniem tekstu Naród wybrany. Davien potwierdzi pewne info....

robson
środa, 3 marca 2021, 11:05

Jak to jest? W informacji aktualnej DF24 "Sztab bez zmian"??? , a w Zarządzeniu Nr 20/MON z 6 listopada 2020 r. wykreślono zapis ..."w Regulaminie organizacyjnym uchyla się § 7 ust. 2..." a co on stanowi - ..."Szef SG WP kieruje Sztabem Generalnym WP bezpośrednio oraz poprzez...." i jak to rozumieć???

Brnia
środa, 3 marca 2021, 08:13

A może MON zainteresuje się, co się dzieje z polską kadrą w MNC NE w Szczecinie?

dick
środa, 3 marca 2021, 20:21

Co autor ma na myśli? Ktoś jest niezadowolony? Może jakieś szczegóły, a nie hasła w eter....

mobilny
środa, 3 marca 2021, 00:16

Co za pytanie. MON podlega ..... tym z Pentagonu to pewne jak to że 2 dodać 2 to 4....choć Davien twierdzi że 10

.hj/ljk;l/
środa, 3 marca 2021, 14:00

Najlepiej podlegać sobie. Ale jak już, to lepiej tym z Pentagonu, niż podlegać Generalnemu Inspektorowi Bundeswehry.

HanSolo
czwartek, 4 marca 2021, 23:06

Ponieważ Generalnemu Inspektoratowi Bundeswehry podlegać nie można, ani rozmiarem, ani politycznie, ani nijak zakulisowo choćby, a jednocześnie w Europie chcąc grać z przodu stawki, trzeba współpracować lokalnie oraz z Niemcami. To, kto tego nie widzi, jest ślepy. A kto się w porę nie przekona pociągnie ten naród we Francuzko - Rosyjską Ruletkę Geopolityczną. A z żadnymi z tych grać ani nie możemy ani nie potrafimy ani nie chcemy. Może Polski wtedy Paryż nie sprzeda Rosji, ale też nie spyta jej kiedy będzie podejmował decyzję. Zatem, gdyby jednak było to możliwe - tysiąckroć lepiej podlegać GIB niż Pentagonowi, ponieważ tam jesteśmy pionkiem a tu mimo wszystko strategicznym partnerem. Tak, Niemcy choćby pękły są na Polskę skazane. Mają tylko Polske (z młodszym rodzeństwem krajów słowiańskich) oraz Włochy w potyczce z Francją o prymat w Europie. Tyle tylko, że jeszcze wstyd im przyznać głośno, no i Polakom trzeba by najpierw o tym powiedzieć. Sami to i po szkodzie się nie pokapują...

mobilnyPL
środa, 3 marca 2021, 16:39

Albo władzy na Kremlu....niestety nasi tak mają we krwi że muszą komuś podlegać

er
czwartek, 4 marca 2021, 01:52

jacy nasi? chyba wasi, ci z niziny turańskiej.

Tweets Defence24