Podkarpacki wielozadaniowy pancerny pojazd 4x4

8 października 2021, 07:23
Tatra_Suchy_6
Fot. Tomasz Głowacki, Robert Suchy/Defence24.pl.
Reklama

Jedną z premier tegorocznego MSPO 2021 był nowy pojazd 4x4 opracowany przez Hutę Stalowa Wola we współpracy z czeskim partnerem. Pojazd zaprezentowano pod marką AUTOSAN. Jest przygotowywany w pierwszej kolejności z myślą o wsparciu systemów artyleryjskich, ale jego zastosowania mogą być znacznie szersze.

Huta Stalowa Wola od dłuższego czasu rozwija zdolności produkcji samochodów dla Wojska Polskiego. Po odkupieniu w 2012 roku spółki Jelcz-Komponenty i dokonaniu szeregu inwestycji, już poprzez Jelcz sp. z o.o., stała się podstawowym dostawcą dla SZ RP w różnym stopniu spokrewnionych ze sobą pod względem konstrukcyjnym opancerzonych i nieopancerzonych pojazdów ciężarowych różnych klas, od 4x4 do 8x8, używanych zarówno jako pojazdy transportowe, jak i pojazdy bojowe (np. wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta, wyrzutnia NSM, sh 155 mm Kryl, pojazdy systemu przeciwlotniczego Pilica), inżynieryjne (PMN Baobab-K) i wsparcia (wozy amunicyjne i wsparcia technicznego dla systemów artyleryjskich Regina i Rak) oraz jako nośniki innych systemów, takich jak stacje radiolokacyjne, węzły łączności, cysterny itp.

Ostatnio Jelcz wpisał się w strategiczny dla obronności kraju program Wisła, w którym jest dostawcą wielu odmian wyspecjalizowanych pojazdów składających się na system Patriot. Jelcze pełnić będą w programie Wisła rolę zbliżoną do tej, jaką przypisano im w strukturze Nadmorskiej Jednostki Rakietowej (służą jako wyrzutnie, pojazdy transportowo-załadowcze, są nośnikami stacji radiolokacyjnych oraz mobilnych węzłów łączności). Niejako „w kolejce” czeka kolejny system obrony przeciwlotniczej, który będzie budowany siłami polskiego przemysłu - Narew. Nie sposób wyobrazić sobie go bez pojazdów Jelcz.

HSW podjęło się jednak kolejnego zadania w sektorze „samochodowym”. Patrząc na proces modernizacji Sił Zbrojnych RP i przebieg realizacji zadań w Planie Modernizacji Technicznej (PMT), znacznie bardziej „pod górkę”, niż w przypadku segmentu pojazdów ciężkich, rozwijają się inne programy samochodowe. Mają one wypełnić przestrzeń w niższych klasach tonażowych oraz służyć innemu przeznaczeniu niż dobrze już znane wojsku ciężarówki Jelcz. W tym przypadku nie chodziło i nie chodzi tylko o proste zastąpienie wiekowych Honkerów i UAZ-ów oraz BRDM-ów pojazdami odpowiadającymi współczesnym wymaganiom wojska, ale o zapewnienie wojsku pojazdów 4x4 średniej ładowności mogących wypełniać wiele różnych zadań, od transportowo-łącznikowych i rozpoznawczych po wozy dowodzenia, wozy ewakuacji medycznej, pojazdy dla sił specjalnych czy pojazdy wsparcia bojowego takie jak np. niszczyciele czołgów. Pojazdów tej klasy potrzebować też mogą m.in. programy obrony powietrznej krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu.

image
Fot. Robert Suchy/Tomasz Głowacki Defence24.pl 

Dziś w Wojsku Polskim nadal królują Honkery, pełniące często funkcje specjalistyczne, jak choćby wozy dowodzenia w pododdziałach artylerii i obrony powietrznej. Realizowane kilka lat temu zakupy samochodów Ford Ranger, czy niewielkie dostawy pojazdów M-ATV dla Wojsk Specjalnych i Szop/SandCat dla Żandarmerii Wojskowej, stanowią tylko częściowe rozwiązanie problemu. W PMT od dłuższego czasu znajduje się program Wielozadaniowego Pojazdu Wojsk Specjalnych „Pegaz”, jednak na razie nie udało się go sfinalizować. W tym postępowaniu HSW S.A. wystąpiła w konsorcjum razem z czeską Tatrą, jako podwykonawcę wskazując swą spółkę-córkę AUTOSAN S.A. Jak dalece poważnie spółka ze Stalowej Woli potraktowała tę sprawę, świadczy fakt, że podczas MSPO 2020 oficjalnie podpisano umowę z Tatrą, która w ciągu następnych kilku tygodni weszła w fazę realizacyjną. Wspólnie z polską stroną dla „stalowowolskiej Tatry” opracowano nowy design.

Dla tych, którzy znają historię rozwoju Huty Stalowa Wola SA nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że ten zakład podejmuje się prac związanych z produkcją motoryzacyjną i szerzej - produkcją środków transportowych. HSW już w latach 50. i 60., pozostając producentem sprzętu artyleryjskiego produkującym na masową skalę opancerzone gąsienicowe pojazdy pływające, a także równolegle sprzęt budowlany, miała wciąż z nią do czynienia, produkując już pod koniec lat. 50 ubiegłego wieku seryjnie pojazdy dostawcze (np. furgon Stal 300), w tym, uwaga, pojazdy z napędem elektrycznym Stal 158 (produkcję przerwano po wyprodukowaniu 150 egz.), a także oferowała w 1957 r. odrzucony z powodów niemerytorycznych, konkurencyjny wobec Mikrusa, projekt mikrosamochodu osobowego.

W latach 60. Huta Stalowa Wola była także uczestnikiem dużego programu produkcji w Polsce (elementy układu zawieszenia) czechosłowackiego kołowego transportera opancerzonego OT64 znanego lepiej pod nazwą SKOT (Střední Kolový Obrněný Transportér). Także w swej „nowożytnej” historii spółka czyniła przymiarki do wejścia w branżę wojskowo-motoryzacyjną. Nawiązywała współpracę z zagranicznymi podmiotami oferując wojsku m.in. lekki transporter rozpoznawczy LOSOT (współpraca z firmą IVECO) czy ciężki pojazd minoodporny RG-31 (współpraca z Brytyjczykami). Te projekty nie doczekały się „konsumpcji” w postaci zamówień z MON.

Trzeba podkreślić, że koncepcja nawiązania współpracy z Tatrą ma podłoże związane nie tylko ze wspomnianym programem Pegaz, efektem którego miało być pozyskanie dla potrzeb Sił Specjalnych 15 pojazdów z opcją na 90 kolejnych. Jak wiadomo, HSW S.A. specjalizuje się w produkcji sprzętu artyleryjskiego oferując kompletne moduły ogniowe obejmujące nie tylko środek ogniowy (w tym przypadku sh 155 mm Krab i SMK120/M120K Rak), ale również zespół pojazdów wsparcia: amunicyjnych, technicznych, rozpoznawczych. O ile jednak w wypadku Raka wszystkie potrzeby zaspokajają pojazdy na KTO Rosomak i ciężarowe Jelcze, to inaczej jest w wypadku innych systemów, na nieco innych podwoziach kołowych.

Nowe pojazdy 4x4 mogą wspierać wyrzutnie Langusta, m.in. jako wozy dowodzenia. Fot. kpt. Rafał Ługiewicz, st. chor. Sebastian Erbetowski.
Nowe pojazdy 4x4 mogą wspierać wyrzutnie Langusta, m.in. jako wozy dowodzenia. Fot. kpt. Rafał Ługiewicz, st. chor. Sebastian Erbetowski.

Mowa o planowanym Krylu, ale i służącej dziś w Wojsku Polskim WR-40 Langusta. Dziś dywizjony Langust, choć od wprowadzenia wyrzutni do eksploatacji minęła ponad dekada - wciąż wykorzystują stare wozy dowodzenia WD-43, dlatego że w Siłach Zbrojnych RP nie wprowadzono odpowiedniego nośnika. Z kolei w dywizjonach Dan, wyposażonych w system Topaz, funkcję wozów dowodzenia pełnią Honkery, które również nie reprezentują odpowiednich parametrów.

Kiedy HSW pracowała nad programami DMO kołowej sh 155 mm Kryl i także kołowego DMO Homar,  przewidziano konieczność uwzględnienia w ich konfiguracji komponentów dowodzenia i rozpoznania. Było to w pewnym sensie kompatybilne z inicjatywami, takimi jak ogłoszony w 2013 projekt NCBiR „Zautomatyzowany System Dowodzenia i Kierowania Ogniem”, w którym przewidywano zastosowanie pojazdów furgonowych 6x6 na bazie pojazdów Jelcza oraz 4x4, produkowanych wspólnie z partnerem zagranicznym. ZSDiKO miał służyć przede wszystkim programowi Kryl z możliwością implementacji w dywizjonach WR-40 i Dana. Na razie jednak, z uwagi na zmiany w samym programie Kryl, wysiłki te formalnie nie zostały sfinalizowane. Niemniej jednak przemysł ma odpowiednie zdolności, czego dowodem są wyposażone w system ZZKO Topaz Grupy WB wozy dowodzenia i rozpoznania opracowane na przykład dla Raka. „Brakującym elementem” jest właśnie podwozie 4x4.

HSW zdecydowała się po raz kolejny wziąć sprawy w swoje ręce, łącznie z podjęciem ryzyka biznesowego związanego z nabyciem licencji. Efektem tego jest podpisane 8 września 2020 r. przez Hutę Stalowa Wola S.A. oraz czeską spółkę Tatra Export s.r.o. porozumienia dotyczącego wspólnego zaprojektowania i dostawy gotowego pojazdu w układzie 4x4 wraz z kompletną dokumentacją techniczną umożliwiającego produkcję pojazdu w Polsce. Owocem tej umowy jest wóz prezentowany po raz pierwszy oficjalnie na MSPO 2021. Porozumienie z Tatrą tak rok temu skomentował Prezes Zarządu HSW Bartłomiej Zając: Naszą specjalizacją jest produkcja systemów artyleryjskich. Wypracowaliśmy w tym segmencie strategię oferowania Zamawiającemu kompletnych modułów ogniowych, które tworzymy we współpracy ze spółkami wchodzącymi w skład GK PGZ jak i przemysłem prywatnym, jak Grupa WB. Pozyskanie praw do produkcji pojazdu 4x4 w Polsce znacznie rozszerza nasze możliwości dostarczenia Siłom Zbrojnym RP rozwiązań skrojonych pod ich potrzeby w programach artyleryjskich i nie tylko. Oczywiście, w tym momencie nikt nie mógł przewidzieć, że anulowany zostanie program Pegaz, dla którego oferta HSW była „skrojona”. Niemniej – przy takim zaawansowaniu prac nad polsko-czeskim projektem przestało już mieć większe znaczenie anulowanie „Pegaza” ogłoszone pod koniec lipca, czyli wtedy, kiedy prototyp wozu był już w fabryce Tatry w ostatniej fazie prac wyposażeniowych.

Skala programu Pegaz dedykowanego Wojskom Specjalnym, jak wspomnieliśmy, to liczba 15+90 (opcja) pojazdów. Tymczasem HSW szacuje skalę zapotrzebowania na pojazd 4x4 średniej ładowności na co najmniej kilkaset egzemplarzy. Dlaczego aż tyle?

Jak wspomnieliśmy, nowa pozycja w programie produkcyjnym HSW jaką jest wspólny z Tatrą pojazd opancerzony 4x4 ma rozwiązać problem wozu dowodzenia (dowódczo-sztabowego) dla dywizjonów wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta oraz sh 152 mm Dana, a także – kiedy ten program doczeka się wreszcie decyzji pozwalających na jego reedycję po ewentualnej i bardzo prawdopodobnej zmianie wymagań – sh 155 mm Kryl. Wojska Rakietowe i Artylerii spoglądają na tę ideę łaskawym wzrokiem nie tylko z tego powodu.

Nowy nośnik umożliwia jednocześnie rozwiązanie problemu ze zunifikowanymi wozami rozpoznania dla wszystkich systemów artyleryjsko-rakietowych o zdolności rażenia celów pomiędzy donośnością Raka (ok. 10 km) a ok. 40 km, czyli systemów Dana, Kryl, Langusta i ewentualnie nawet Krab, choć akurat ten system dysponuje trakcją gąsienicową, i w komponent dowodzenia (WD/WDSz) już jest wyposażony. W odniesieniu do KMO SMK120/M120K Rak rozwiązaniem problemu okazał się - choć nie takie były pierwotne założenia- AWR oparty na KTO Rosomak. Nota bene – także zaprezentowany po raz pierwszy na MSPO 2021. Czy ten AWR wykorzystujący podwozie 8x8 KTO Rosomak nie mógłby spełnić tych wszystkich funkcji, które mają być przypisane nowemu czesko-polskiemu pojazdowi?

Teoretycznie – mógłby, ale w dywizjonach Dany, Kraba i Kryla, gdzie środki ogniowe oparte są na samochodach ciężarowych z punktu widzenia logistycznego korzystniej jest zaimplementować lżejszy i tańszy pojazd 4x4 odpowiadający parametrom zarówno wozu dowódczego/dowódczo-sztabowego, jak i rozpoznania. Zupełnie odwrotnie, niż w przypadku KMO Rak, gdzie wszystkie komponenty wykorzystujące trakcję 8x8, oprócz wozu amunicyjnego AWA, korzystają z tego samego pojazdu (na Rosomaku „jeżdżą” Raki, wozy dowodzenia AWD i będą jeździć AWR). Możliwe też, że konfiguracja AWR dla dywizjonów Langust czy innych środków ogniowych o donośności nawet ponad 40 km różnić się będzie od tej, jaką pierwotnie stworzono dla Raka i zostanie uzupełniona np. o BSP, jednak to na razie pieśń przyszłości. Pierwszym krokiem jest wybór i integracja platformy 4x4.

Fot. Robert Suchy/Tomasz Głowacki Defence24.pl
Fot. Robert Suchy/Tomasz Głowacki Defence24.pl

Bardzo wstępne szacunki mówią o zapotrzebowaniu programów artyleryjskich na nowe pojazdy 4x4 na poziomie min. 172 wozów plus co najmniej 41 wozów w wariancie 6x6. To jest kapitalnie ważna sprawa, ponieważ pojazd bazowy 4x4 jest pojazdem o modułowej konstrukcji podwozia z kultowej już nieomal linii T-815-7. Co to znaczy? Oznacza to, że zastosowane w wozie 4x4 podwozie może być rozbudowywane o kolejne segmenty mostów jezdnych, a więc do konfiguracji 6x6, a nawet 8x8. Siły Zbrojne RP wykorzystywały w przeszłości na dużą skalę, i wykorzystują nadal, pojazdy oparte na tym systemie modułowego podwozia. Poza sh Dana i RM-70 są to 3-i 4-osiowe podwozia z linii T-815 oraz 3-osiowe ciągniki balastowe, 3-i 4-osiowe nośniki specjalistycznego wyposażenia elektronicznego, stacji radiolokacyjnych zarówno jako podstawa jednostki antenowej jak i kontenerów z aparaturą.

Czym jest systemowe rozwiązanie modułowego podwozia linii wysokomobilnych ciężarówek linii Tatra-815-7 (Force)? Bez wdawania się w specjalistyczne zawiłości o charakterze technicznym: fundamentem tej konstrukcji jest centralna rura szkieletowa o średnicy ok. 40 cm, składająca się z modułów, pomiędzy którymi w kulistych, stalowych obudowach montowane są przekładnie zębate przenoszące siłę z umieszczonych wewnątrz rury wałów napędowych na wahliwe półosie. To rozwiązanie, zapewniając w stosunkowo prosty sposób niezależne zawieszenie wszystkich kół, eliminuje zastosowanie wałów z przegubami Cardana. Tym samym zmniejsza straty mocy, zwiększa bezawaryjność i upraszcza serwis. Każde koło zawieszone jest niezależnie, co oznacza, iż pojazd z takim podwoziem pokonuje nierówności nieomal nie odrywając kół od podłoża. A że napędzane są wszystkie koła, taki układ jezdny zapewnia pojazdowi wysokie parametry w klasie pojazdów terenowych.

Dzięki takiej zasadzie konstrukcyjnej system jezdny można nieomal dowolnie wydłużać, dokładając kolejny segment z mostem. W tym przypadku oczekiwania HSW są związane z uzyskaniem bardzo prostą drogą systemu 6x6, a więc podwozia, jakie pierwotnie planowane było na potrzeby wozu dowódczo-sztabowego wyższego szczebla dla DMO Kryl i Langusta. Wówczas jednak zamierzano uzyskać je w oparciu o rozwiązania Jelcza, w których na razie jeszcze nie występuje niezależne zawieszenie wszystkich kół wszystkich osi. W takim kontekście rozwiązanie proponowane przez HSW jest nowocześniejsze i wydajniejsze. Faktem jest, iż potencjał tej konstrukcji pozwala na wykorzystanie jej idei w pojazdach do 12x12 włącznie. Takie deklaracje składa Tatra, która rozwija ten układ konstrukcyjny od lat 70. ubiegłego wieku (Tatra 815 weszła do produkcji w 1983 r., stając się nie tylko podstawowym pojazdem transportowym, ale też nośnikiem wielu systemów uzbrojenia, np. wyrzutni rakietowych RM-70, bazujących, jak nasza WR-40, na sowieckich BM-21). W różnych zastosowaniach wojskowych, a także cywilnych, podwozie T-815 znane jest w co najmniej 12 krajach Europy, Azji, Afryki, Australii, Ameryki Południowej.

image
Fot. Tomasz Głowacki, Robert Suchy/Defence24.pl.

Niektóre rozwiązania, które trafiły do podwozia T-815 zostały wykorzystane w podwoziu sh wz. 1977 Dana, będącym wciąż na uzbrojeniu Wojska Polskiego (obecnie ok. 100 egz.). Pozostaną one w linii jeszcze co najmniej kilkanaście lat, więc jest sens inwestować w doposażenie dywizjonów sh Dana w nowoczesne komponenty dowodzenia i rozpoznania. Jeśli byłyby one spokrewnione konstrukcyjnie z tym na czym „jeździ” Dana – byłoby idealnie z punktu widzenia logistyki, i nie tylko.

Czym będzie nowy pojazd 4x4 polskiego wojska? Huta Stalowa Wola S.A. dość oszczędnie operuje informacjami opisującymi charakterystyki techniczne pojazdu. Jednocześnie jej przedstawiciele nie dementują informacji, iż w okresie, jaki upłynął od podpisania porozumienia we wrześniu 2020 r. do zbudowania prototypu, demonstrowanego na MSPO we wrześniu 2021 r., konstruktorzy zajmowali się nie tylko pracami związanymi z „designerskim” dostosowaniem do oczekiwań. Można zatem przyjąć, że główne charakterystyki polskiej odmiany Patriota II (na razie pojazdowi nie nadano polskojęzycznej nazwy) są na co najmniej takim poziomie, jakim może pochwalić się czeska konstrukcja. O tej zaś wiadomo prawie wszystko.

Patriot II, którego nadwozie ma w sobie geny izraelskiego Plasana, osadzony jest na podwoziu T815-7M3B21.372. Może być napędzany, opcjonalnie, albo 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym Tatra T3C-928-90 o mocy 300 kW lub Cummins ISL o pojemności 8,9 l i mocy 270 kW. Obydwie jednostki współpracują z 7-biegową (6+1) skrzynią biegów Allison 3200 SP. Prędkość maksymalna to 110 km/h, a zasięg 700 km. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 18 ton. Według naszych nieoficjalnych informacji ładowność „polskiej Tatry” została zdefiniowana na prawie 5 ton przy masie pojazdu 13 100 kg charakteryzującym się drugim poziomem ochrony balistycznej i przeciwminowej, co pozwala z dużym spokojem myśleć o zabudowie specjalistycznego wyposażenia zarówno dla potrzeb wozu rozpoznania, jak i wozu dowodzenia czy dowódczo-sztabowego. Rozstaw osi „stalowowolskiej Tatry” wynosi 3650 mm, długość całkowita 6695 mm, szerokość 2,55 m, wysokość – 2,8 m, prześwit może się zmieniać w zakresie 260-430 mm (wyjściowy – 360 mm) za sprawą centralnego systemu pompowania kół i opon w rozmiarze 14.00 R20. Wóz może rozwijać prędkość do 110 km/godz. i po pełnym zatankowaniu uzyskuje zasięg 700 km.

Poziom osłony balistycznej, według normy wg STANAG 4569, wynosi od 2 do 4, a przeciwminowej – 2a/2b do 3a/3b. Załogę wozu stanowi dwóch żołnierzy, przestrzeń wewnętrzna części ładunkowej pozwala przewozić kolejnych 6 żołnierzy lub stosowne wyposażenie specjalistyczne (rozpoznawcze, elementy stanowiska dowodzenia). Naturalnie, konstrukcja obejmuje takie dodatkowe wyposażenie jak system filtrowentylacji NBC, możliwość zabudowy na stropie ZSMU z km/wkm 7,62 lub 12,7 mm, lub obrotnicy, wyrzutni granatów dymnych, czujników Obra, a nawet – co wydaje się dość ekstrawaganckie – zdalnie obsługiwaną wieżyczką z armatą automatyczną.

image
Fot. Tomasz Głowacki, Robert Suchy/Defence24.pl.

HSW S.A. deklaruje, że poza podstawowymi funkcjami nowego pojazdu, który miałby być w pierwszej kolejności wozem dowodzenia oraz wozem rozpoznania dla artylerii, jest realne przystosowanie go także do innych zadań i ról, takich jak np. rakietowy niszczyciel czołgów. Na razie SZ RP dysponują w niewielkiej liczbie jedynym pojazdem tej klasy, jakim jest wariant transportera rozpoznawczo-patrolowego BRDM-2 z 6-prowadnicową wyrzutnią ppk 9M14 Malutka. Tak pojazd jak i jego uzbrojenie mają się nijak do wymagań współczesnego pola walki. Oczywiście, sama wersja rozpoznawcza będzie proponowana nie tylko Wojskom Specjalnym, które mogą być beneficjentem programu Pegaz w pierwszej kolejności, ale też Wojskom Lądowym czy Żandarmerii Wojskowej. Taki pojazd, opancerzony i wyposażony w moduł uzbrojenia ZSMU, może też pełnić ważne misje ochronne (tzw. Force Protection), bo będzie zdecydowanie lepszym wsparciem dla żołnierzy z pododdziałów wykonujących patrole. Możliwe jest również opracowanie innych wariantów specjalistycznych związanych choćby z wsparciem dowodzenia w różnych rodzajach wojsk (w tym obronie powietrznej), przenoszeniem środków walki elektronicznej czy wspomaganiem działań wojsk inżynieryjnych.

Nie są publikowane żadne informacje na temat nawet przybliżonych charakterystyk pojazdu w jego rozbudowanym wariancie 6x6.

Jeśli plan wprowadzenia do Sił Zbrojnych RP nowego pojazdu, który posiada potencjał rozwiązania kilku czekających na pilne rozwiązanie problemów sprzętowych, i nie tylkosprzętowych, niejako „bonusem” od takich decyzji będzie istotny impuls o charakterze czysto gospodarczym. Dotychczasowe założenia, uzgodnione z czeskim partnerem, są dość konkretne: strona czeska będzie dostarczać stronie polskiej „dół”, czyli układ jezdny z ramą, napędem, z opcjonalnym silnikiem, układem przeniesienia mocy i hamulcowym, kołami itp. HSW S.A., dysponująca w swoim macierzystym zakładzie w Stalowej Woli nowoczesnym, zrobotyzowanym kompleksem produkcji spawalniczej, stworzonym w ostatnich kilku latach głównie z myślą o spawaniu korpusów podwozia sh 155 mm Krab (PK9/K9PL), korpusów NBPWP BORSUK, spawania i obróbki mechanicznej systemów wieżowych ZSSW-30, będzie wykonywać prace konstrukcyjne w zakresie budowy pancernego korpusu wozu. Jego finalny montaż natomiast odbywać się będzie w fabryce AUTOSAN S.A. (przejęta w 2014 r. przez HSW i PIT-RADWAR, która nadal w odbiorze społecznym jest postrzegana jako producent autobusów, głównie dla komunikacji miejskiej.

Uzupełnieniem jej produkcji są zamówienia z wojska – na kontenery specjalistyczne (np. łącznościowe), a także elementy przyczep dla potrzeb programu Wisła. W tej sytuacji skierowanie do Sanoka produkcji wojskowej związanej z samochodem 4x4 wytwarzanym we współpracy z Tatrą, jest rozwiązaniem, które śmiało można nazwać optymalnym. Wbrew dość często wyrażanym ocenom, fabryka w Sanoku posiada tak znaczące rezerwy potencjału produkcyjnego (nie tylko powierzchni w obiektach produkcyjnych), jak i znaczący poziom kompetencji technicznych i technologicznych, związanych np. ze spawaniem stali specjalnych gatunków, w tym nierdzewnych.

Huta Stalowa Wola deklaruje, iż ten cały ciąg technologiczny, związany z dostarczaniem Siłom Zbrojnym RP nowej generacji, jakże potrzebnych pojazdów opancerzonych 4x4, może ruszyć już nawet w 2022 r. Ma mocne deklaracje strony czeskiej odnoszące się do jej zaangażowania w początkową fazę uruchamiania prac nad wspólnym projektem.

Umowa z czeskim partnerem zawiera w sobie znaczny potencjał synergii, ponieważ przewiduje, że powstałe dzięki tej współpracy pojazdy mogą być przedmiotem niezależnych działań eksportowych, zarówno strony czeskiej jak i polskiej. Jak podkreśla HSW, takie rozwiązanie maksymalizuje udział polskiego przemysłu z pozyskiwaniu bardzo potrzebnego pojazdu, nadto umowa z czeskim partnerem, deklarującym „całkowitą otwartość i możliwość rozszerzania współpracy”, nie tworzy żadnych ograniczeń formalno-prawnych w oferowaniu pojazdu na rynkach trzecich, a także zapewnia HSW wyłączność na rynek polski. Nie bez znaczenia jest prosty i łatwy, a więc szybki, łańcuch dostaw współpracujących firm, co upraszcza zagadnienia związane z logistyką. Zarówno Stalowa Wola jak i Sanok są nieźle skomunikowane z autostradą A4 zapewniającą dogodne połączenia z Czechami. Możliwe jest w końcu również, co podkreślają obaj partnerzy, wykorzystanie tego pojazdu na rynkach cywilnych.

Artykuł przygotowany we współpracy z HSW S.A.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 300
Reklama
Turów
poniedziałek, 11 października 2021, 21:47

Nic od Czechów

kapusta
środa, 13 października 2021, 16:15

od naszych braci z " trójmorza"? jak to się szybko poglądy niektórym zmieniają...

wert
środa, 13 października 2021, 22:11

w Czechach zmiana ekipy więc nadchodzi dobry czas. Jeszcze tylko zemana wyślą na jakąś synekurę do moskwy i będzie git.

kapusta
czwartek, 14 października 2021, 21:24

A od kiedy to zwolennik populistów cieszy się z przegranej zaprzyjaźnionych populistów z sąsiedniego kraju? I z pewnością dla was nadejdzie, wszak proeuropejska centroprawica to to, co kochacie w Unii najbardziej ;)

wert
piątek, 15 października 2021, 13:18

POpuliści są tylko jednego rodzaju. Dziś tak jutro siak ale zawsze PO linii

Dropik
piątek, 15 października 2021, 15:33

jak brak argumentów to zawsze konczysz wypisywaniem tego swojego ukochanego PO. Zaspisz się i bedziesz miał spokój. Pewnie nie zauważyłeś ,że to premier Babisz był popierany przez pana Orbana . W tivi cie nie pokazali, jak po niego na lotnisko wyjechał ? Czesi prędzej wstąpią do strefy Euro niż nawiążą przyjazne stosunki z naszym nabożnym , przepraszam, prawicowym rządem :D BTW pierwsza sesja czeskiego parlamentu gdzies kolo 11.11 , a rząd pewnie gdzieś w pod koniec listopada. No to zanim nasi skonczą te rokowania to jakies 60 mln € kar sie zbierze za Turów, czyli więcej niż Czesi chcieli. W sumie mało jak porównać do inwestysji w Ostrołęce i czy równie udanej w Jaworznie :P

wert
niedziela, 17 października 2021, 02:31

kar się może zebrać i 600 mln. O tyle należy zmniejszyć składkę na ojrokołchoz. Czesi mogą chcieć ale nawet centa z tego nie zobaczą. OPstrołęka to fakt- porażka, ustąpienie przed głupawymi ekologistami i duży minus dla pisu ale nie bój nic: "przez kieszeń do rozumu". Już wielu, otrzymując nowe rachunki za prąd "kocha" ojrokołchoz coraz bardziej. Mnie to cieszy. Będzie dobrze. Nawet szybciej niż myślałem

Dropik
piątek, 15 października 2021, 14:46

jak zwykle jak brak argumentów to można naPisa jakies PO. Czesy szybciej wstąpią do strefy euro niż nawiążą współpracę z naszym nadobnym rządem. W sumie jakbyś nie zauważył premier Babisz dostał poparcie pana Orbana , aż la lotnisko po niego pojechał xD , ale teraz nastąpi koniec współpracy z krajami suwerennej demokracji ludowej :P Jak inflacja ? kiedy 7-8 % ? xD

Dropik
czwartek, 14 października 2021, 11:24

Z pewnością, bo "prawicowy" po czesku to to samo co po polsku : xD

darenk
poniedziałek, 11 października 2021, 16:57

Wyjdzie jak kiedyś współpraca Ursusa z Zetorem - hokus pokus i pozamiatane.

bc
czwartek, 14 października 2021, 02:13

Przecież większość ciągników składanych w Ursusie miała podzespoły napędu z właśnie z fabryki Zetora. Ursus wtopił w MF.

M
poniedziałek, 11 października 2021, 15:23

Dobry samochód pancerny, podobny do ruskiego Tigra. Może zatem przenosić (tak jak Tigr) do 16 rakiet przeciwpancernych na wysuwnych wyrzutniach (2x4) np. Spike oraz Pirat. Potrzebujemy min. 1000 (tysiąc) tak uzbrojonych Autosanów, ale nasi "sojusznicy" raczej na to nie pozwolą. M

Duzz
wtorek, 12 października 2021, 00:59

AMZ Kutno odrobiło lekcje z designu i nowe samochody są dobre, funkcjonalne i ładne. Ten rzeczywiście wygląda jak spod uralu, a współpraca z Czechami po tym co zrobili wydaje się nieracjonalna.

Piotr ze Szwecji
środa, 13 października 2021, 07:55

HSW nie jest właścicielem AMZ Kutno, a terenowe podwozie Tatry jest sportowo-wyczynowe. HSW stawia na jakość, nie tylko w designie. Te terenówki z HSW trafią przynajmniej do wojsk artyleryjskich, więc praca nad nimi wrze w najlepsze. HSW na współpracy z Czechami krocie zarobi.

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 20:09

nasze orły z MONu przez 6 lat nie potrafiły zastąpić tysiąca Honkerów cywilnymi terenówkami, a ty myślisz że to "sojusznicy" będą musieli blokować zakup tysiąca takich maszyn? niestety kasa z MON idzie tylko na sprzęt w ilościach defiladowych, ewentualnie na import zza oceanu bez rozwoju przemysłu w Polsce, także nie ma szans by twoje marzenia się spełniły...

wert
wtorek, 12 października 2021, 00:01

tendencyjni prostaczkowie wyjmują jeden element z układanki i głoszą: cała układanka jest bee. A to że ta układanka zaczęła PO latach karlenia rosnąć to też bee. Wszak oni "wią" i "umiom" lepiej tylko że przez 30 lat swoich "żonduf' zdążyli POkazać coś zupełnie odwrotnego

Dropik
czwartek, 14 października 2021, 07:09

Jak pis doszedł do władzy to tak zaczął finansować wojsko , że aż strach. 2001 :15 mld , 2011 :28 mld , 2021:52 mld czyli taki sam przyrost jak z SLD i PO 100% w 10 lat. Twoja narracja jest grubymi nićmi szyta: argumentów 0 , propaganda 100% xD

wert
niedziela, 17 października 2021, 11:40

Budżet MON: Rok, Budżet zaplanowany/ Budżet wykonany; 2005-17.6mld / 17.2mld; 2006-18,5 / 18.1; 2007- 21,1 / 20,3; 2008- 22,7 / 19,8; 2009- 24,9 / 23,0; 2010- 25,7 / 25,3; 2011- 27,5 / 26,7; 2012- 29,5 / 28,1; 2013- 31,4 / 28,1; 2014- 32,0 / 31,5; 2015- 33,0 / 32,0; 2016- 35,9 / 35,8; 2017- 37,4 / 37,3; 2018- 41,1 / 42,5; 2019- 44,9 / 44,3 : 2020- 52,0 / 51,8; Teraz inflacja: 2005-2,1%, 2006-1,0%; 2007-2,5%; 2008-4,2%; 2009-3,5%; 2010-2,6%; 2011-4,3%; 2012-3,7%; 2013-0,9%; 2014-0,0%; 2015- minus 0,6%; 2016-minus0,6%; 2017-2,0%; 2018-1,6%; 2019-2,3%; 2020-3,4%. Inflacja w 2001- 5.5%. Narrację i argumenty każdy oceni sam,

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 13:57

załosne antyczeskie komentarze. ludzie ogarnicjie sie . Polska nie jest pępkiem swiata , ani nie jest najbardziej pokrzywdzonym krajem na śiwcie. To nie Czesi zawinili w sprawie turowa. To nasza i wyłącznie nasza wina , choć ja osobiście sie do tego nie przyznaję.

anty dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 21:05

O czym piszesz. Jesteśmy najbardziej dotkniętym/ pokrzywdzonym krajem przez IIWS dodatkowo również przez IWS. A jeśli chodzi o Turów to zainwestowano tam 90 MLN zł by kopalnia była bezpieczna. Jest znacznie nowocześniejsza oraz mniejsza od pracujących tam 6 Czeskich i 9 Niemieckich !!! Jeśli tam nie ma wody rzeczywiście to sami sa sobie winni !!!

dropik
wtorek, 12 października 2021, 07:13

I znowu te kłamstwa o pobliskich czeskich i niemieckich kopalniach, których nie ma. Nie ma przy Bogatyni żadnych kopalni. Polecam na odtrutkę google maps i wikipedię xD. Najbliższa kopalnia jest ok 90 km od Bogatyni (przy czym Turów wydobywa węgiel znacznie poniżej poziomu morza) więc ich wpływ na okolice Liberca jest żaden.

darenk
poniedziałek, 11 października 2021, 17:02

@dropik - przejedź się do Turowa, potem spacerek do Czech i pogadaj z ludźmi, to może coś ci wytłumaczą. Sami Czesi mówią, że to granda co zrobił i robi ich rząd !!!

dropik
wtorek, 12 października 2021, 06:51

ludzie to różne rzeczy mówią . Jedno myślą, drugie robią . Przez 4 lata nasz rząd olewał czeskie prośbyi żądania, a potem wydał koncesję niezgodnie z prawe. I btw w podobnym trybie wydawał inne konsecje na terenie całego kraju . To są fakty.

wert
niedziela, 17 października 2021, 11:46

takie same koncesje otrzymały kopalnie węgla kamiennego. Leć donieść do brukselki bo może nie są "prawne"

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 10:37

kto by pomyślał , że większość komentarzy będzie dotyczyć konieczności ograniczenia współpracy z Czechami i tego jak to strasznie Czesi (niemieccy agenci zapewne : xd) nas prześladują i oszukują. To wychodzą zwykłe polskie uprzedzenia i zacietrzewienie , małostkowość, kalizm i wszelkie narodowe kompleksy. Przypomnijmy wiec za to miedzy innymi Czesi nas nie lubią za 1968 rok, a za Zaolzie to już tak przy okazji. Turów to wyłącznie nasza własna wina.

wert
wtorek, 12 października 2021, 20:02

za Stonawę też nas nie lubią

Dropik
czwartek, 14 października 2021, 08:08

Podobnie jak w Sahryniu i Zaleszczanach. Tradycyjnie belki w swoim oku nie ujrzysz :P

RAdek
wtorek, 12 października 2021, 13:07

Co za żałosny ojkofobiczny komentarz. 1968r to komuniści i Układ W-wski zaś Zaolzie - to przecież Czesi na nas napadli w 1919r wbijając nam nóż w plecy. A niby w jaki sposób Turów to wyłącznie nasza własna wina?

dropik
wtorek, 12 października 2021, 18:01

Nie nie, czas 1918-1920 to czas ustalania granic , nawet przy pomocy wojny. A 1938 to właśnie niż w plecy, tak jak 17 września.

wert
środa, 13 października 2021, 22:07

może nie bredź już bo to lobotomią "pachnie". My 17 IX walczyliśmy zamiast sączyć piwerko. Czaisz różnicę?

Dropik
czwartek, 14 października 2021, 11:26

z ruskimi ? Dla Czechów nie ma żadnej różnicy. Nóż w plecy xD

wert
czwartek, 14 października 2021, 16:18

intelektualne prostactwo okraszone zwykłą niewiedzą, POdlane tendencyjnym i stronniczym "światopoglądem". Dalej masz trudności w zrozumieniu więc tłumaczę: POLSKA PODJĘŁA WALKĘ W OBRONIE SWOJEJ WOLNOŚCI, pepiki pili piwko i witali kwiatami wkraczających niemców. Noża w plecy wbić nie mogliśmy bo się na nich położyli i skamleli do niemców: nie róbcie nam krzywdy. Tego pewnie też nie zrozumiesz: zajęcie Zaolzia było zakwestionowaniem MONACHIUM, było złamaniem jego ustaleń którego Polska NIE BYŁA stroną a że parszywieńki zachód frymarczył Poską, stosowne stenogramy rozmów niemców z brytolami niemce pokazały Beckowi w 38. Polska nie weszła do menu Monachium tylko dlatego że mówiła NIE i chciała walczyć z agresorem. Każdym

Dropik
piątek, 15 października 2021, 15:41

Tak czy siak Czesi uważają to za nóż w plecy i o tym była mowa : czemu Czesi nas nie lubią... A te twoje "histeryczne" wywody nie robią na mnie żadnego wrażenia, bo umiem spojrzeć na historię naszego narodu krytycznie, a nie przez różowe okulary.

wert
niedziela, 17 października 2021, 11:39

z pewnością umiesz sPOjrzeć. Tylko te klapki Made in Berlin

Bor
wtorek, 12 października 2021, 00:25

Zaolzie to odbicie ziem etnicznie polskich które zostały zbrojnie zajęte przez Czechy w latach 20-tych. Turów istnieje od 1904 roku. Czesi zgłaszają problem w 2021. Jakieś wnioski ?

dropik
wtorek, 12 października 2021, 17:59

Wszystko , jedno . Oni to traktuja tak samo jak my 17 września. Do reszty nie ma sensu się odnosić.

wert
niedziela, 17 października 2021, 11:50

lekarstwem jest odrobina wiedzy bo inaczej można wesele zrównać z pogrzebem. Tyle że są ludzie odPOrni na wiedzę

Scyzoryk tak na mnie wołają
poniedziałek, 11 października 2021, 06:47

Autobusy ??? - nie to się nie opłaca Autosanowi !!! ... To może czeskie divadlo-vozidlo ??? A hoj !!! ;) Czuć rękę sprawnego nadzorco - menedżera z Kielc !!! Jak przyjdzie płacić rachunki przez HSW za te zabawy to czy Prezes ze Stalowej nie powspomina z rozrzewnieniem wygranych przetargów przez Autosan dla Częstochowy, Suwałk, Ostrołęki, Rzeszowa, Warszawy ...... ciekawe kiedy super managery dojdą do wniosku że istnieje coś takiego jak BEP i że można go nawet dla Autosana policzyć ...... skoro ktoś zaczął kupować jego produkcję .... ale nie ... wajha znowu w druga stronę - teraz to my od wojska są ;)

rozsądnypatriot
niedziela, 10 października 2021, 12:50

Brawo tylko poprzez wsółpracę z zagranicznymi podmiotami podniesiemy nasze kompetencje nie ma drogi na skróty

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:07

zawsze można kupić "z półki" za granicą, a potem w państwowych mediach mówić że to wielki sukces, a upadek zbrojeniówki to wina opozycji - vide Abrams, Himars, F-35, i70, AW101 etc.

radek
wtorek, 12 października 2021, 13:08

taaak..., bo takie Abramsy to w ciągu 3 lat nasz przemysł wyprodukuje, prawda?

kapusta
środa, 13 października 2021, 03:57

A kto tak powiedział? I czemu mają być za 3 lata? To może z Borsuka też zrezygnujmy, bo za 3 lata też nie będzie...?

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 13:59

100% popracia. precz z propagandą sukcesu i odwiecznym narzekaniem.

roman grodzki
niedziela, 10 października 2021, 11:04

Po prostu tylko płakać. Polityka zakupów jak by miała polegać na tym, że każda firm która co coś produkuje to pokazuje i wojsko kupuje na pniu to by było kompletnie chore. Po za tym jaka logistyka to wytrzyma na misje będziemy wysyłać 10 kontenerów naprawczych. Pytanie przed kim tym mamy się bronić Białoruś na razie rzuciła emigrantów a obrona nasza to mury, płoty i zasieki może to trzeba unowocześnić. Najlepsza broń obronna to dobra DYPLOMACJA ,a u nas to do tego wzięły się chłopy z kłonicami

Levi
poniedziałek, 11 października 2021, 09:50

Panie Grodzki. Si vis pacem para bellum. Chcesz pokoju szykuj sie jakby miala byc wojna. Starzy Rzymianie mieli racje. Wysmiewanie prob odtworzenia przemyslu zbrojeniowego to zdrada narodu drogi panie. Owszem nalezy dbac o ujednolicenie sprzetu ale trzeba pamietac ze jest zawsze specyfika miejsca uzycia. Co innego ciezarowka amunicyjna (podnosniki. Wspolpraca z ladowarka) a co innego ciezarowka chlodnia. Nie ma co ujednolicac na sile bo wychodza absurdy.

Robert
niedziela, 10 października 2021, 08:29

Co za bezmyślność by współpracować z Czechami.

średnia hawajska dla każdego
niedziela, 10 października 2021, 12:53

Jeśli będziemy patrzeć przez pryzmat historii, to z nikim nie będziemy współpracować. Trzeba wznieść się ponad sztuczne podziały i uprzedzenia. Honorem i dumą nie da się nakarmić ludzi, nie da się obronić kraju, a o to tak naprawdę chodzi - nie o jednostki, a o społeczeństwo. Każda inwestycja między państwami, czy wspólne projekty, generują szereg powiązań znacznie trwalszych niż puste słowa polityków, czy podpisy na aktach sojuszniczych. Czy aż tak trudno to zrozumieć?

duża z szynką i pieczarkami
niedziela, 10 października 2021, 14:25

Historię Czesi tworzą na naszych oczach. A ich sztuczne podziały i uprzedzenia wobec Polski mają się świetnie. Czy aż tak trudno to zrozumieć?

kapysta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:13

te sztuczne podziały i uprzedzenia to ryzyko braku wody pitnej w kilku czeskich regionach (wyobraź sobie, że geografia ani fizyka nie uznają granic państwowych) rzeczywiście to dziwne, że zamiast przez kolejne dwa lata płaszczyć się i prosić o rozmowę poszli do sądu - zaiste historyczne wydarzenie, nikt wcześniej na to nie wpadł

radek
wtorek, 12 października 2021, 13:09

bo ten brak wody to Turów a nie 10 czeskich i niemieckich kopalni w tym sasmy rejonie, prawda?

dropik
wtorek, 12 października 2021, 18:04

Nie ma drogi radku żadnych. Najbliższa 85 km i Turów schodzi poniżej poziomu morza. Jakieś 300 m w głąb, drogi radku.

Chrobry
poniedziałek, 11 października 2021, 01:05

Jakie podziały i uprzedzenia? Przyklady, fakty, źródła, proszę.

Piotr ze Szwecji
niedziela, 10 października 2021, 11:53

Co za bezmyślność by współpracować z tobą. Od razu widać, że nie jesteśmy rodakami i należymy do 2 innych światów, cywilizacji i kultur. Polskość obca tobie.

Alex
niedziela, 10 października 2021, 13:04

Ty tak serio? Nie widzisz zagrożeń po tym co się dzieje od maja?

kapusta
niedziela, 10 października 2021, 16:23

A co się dzieje poza tym, że przez dwa lata nasz rząd ich olewał i nie chciał negocjować, a zaczął dopiero gdy nas pozwali do sądu? Do kogo ty masz pretensje?

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 09:52

4 lata, nie 2 ;)

poniedziałek, 11 października 2021, 07:22

Wyłazi twój brak wiedzy. Od ponad 60 lat Czechy zwodzą nas nie wywiazujac się z realizacji zwrotu ponad 379 hektarów należnej nam ziemi. A ty piszesz o dwóch latach ??? Człowieku doucz się o historii granicznej z Czechami.

Niemiec z Niemiec :P
wtorek, 12 października 2021, 18:16

To gdzie jest wasz pozew wobec Czechów.? Ad

Piotr ze Szwecji
niedziela, 10 października 2021, 21:14

Ty nie wiesz do kogo ich główne pretensje? Obawiam się, że oni nie mają w tej Polsce tyle pretensji wobec Czechów, czy nawet Rosjan, co do nas Sarmatów. Nie na słyszałeś się, jak to oni cierpieli straszliwe kajdany niewoli (bo mieli pracę, bo nie musieli głodować w średniowieczu, bo mogli posyłać swoich synów na naukę na uniwersytety), bo nie mogli porzucić ot tak ornej ziemi i sobie za granicę zwiać kiedy im się tylko zachciało? I to w czasie, kiedy nikt z Polski nie zwiewał, a wręcz na odwrót, tłumy tych jegomościów parły do nas, na naszą polską ziemię. Poza Zaborem Rosyjskim, gdzie rusyfikowano, nikt ich systematycznie też nie zesłowiańszczał. Zawodowo syczą z nienawiści na wszystkich Rusków, a nie tylko na Rosjan, a z nami Lachami nadal niewiele mają wspólnego. Może czas mieć pretensje wobec nich? W końcu są na bakier ze słowiańskimi obyczajami naszych przodków, czyli z polskością.

Ciekawy
niedziela, 10 października 2021, 19:37

Jak to się dzieje, że ludzie twojego pokroju zawsze obwiniają Polskę?

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:01

masz na myśli ludzi czytających i myślących, którzy potrafią spojrzeć obiektywnie na swój kraj i rząd? nie wiem jak to się dzieje, to chyba dzieło Pana, bo widocznie przewidział jakieś limity miernot i pieniaczy w tym braterskim "Trójmorzu"

Piotr ze Szwecji
środa, 13 października 2021, 08:06

Ludzie, którzy mogą spojrzeć krytycznie na Polskę i pojechać piłą opinii po niej, to polska szlachta. Jest co potępiać na RP2, PRL i RP3, nie? Gdyby tak nasi szlacheccy przodkowie rządzili Polską, to Polska by znikła z mapy świata już w 11 wieku. Tak, to nas nawet rozbicie dzielnicowe nie rozłożyło. Dobrobyt był. Polacy nie wyjeżdżali z Polski, a do Polski pchali drzwiami i oknami przodkowie tych szczególnych chłopów żyjących w Polsce na prawach Niemców, którzy rządzą tymi RP2, PRL i RP3.

WSK74
sobota, 9 października 2021, 23:53

cytuję, Autosan to w odbiorze społecznym producent autobusów ..... Bo to jest manufaktura produkująca autobusy, nic po za montażem i malowaniem tam się nie zrobi ...... Podwozia rurowe Tatry, super patent znany ponad 100 lat, szkoda że nie wykorzystany w Jelczu. Następca Honkera o wadze 13 ton ? A Tury, Zubry .... Ile typów jeszcze - mamy Humvee, Ford Ranger, pochodne Land Criusera, Mercedesy G ???

Piotr ze Szwecji
środa, 13 października 2021, 08:10

Może Jelcz skorzysta także? Kto wie, lecz może przy Krylu? Kto wie.

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:16

najważniejsze że Autosan będzie "uratowany", tak jak wcześniej Stocznia Szczecińska, kopalnie, lotnisko w Radomiu itp.

Grzyb
sobota, 9 października 2021, 21:53

Trzymam kciuki za współpracę HSW i Tatry oraz za przyjaźń Polsko - Czeską. Gdybyśmy trzymali się razem w 1939 roku, to by nas Hitler nie rozegrał jak dzieci jakieś.

niedziela, 10 października 2021, 19:29

Przecież Czesi ten sam wóz proponowali nam kilka lat temu razem z WZM.

asdf
niedziela, 10 października 2021, 11:21

ale to czesi w 1938r tego nie chcieli Benes (prawdopodobnie sowiecki agnent nr 19) twierdzil ze " Lepszy pakt z diabłem niż z Polakami." szansa byl przewrot wojskowy w Czechach do ktorego niestety wtedy nie doszlo.

kapusta
niedziela, 10 października 2021, 16:30

Jeśli władze IIRP zaczynały wszelkie rozmowy z Czechami od kwestii zwrotu Śląska cieszyńskiego, to trudno się dziwić że nie udało się dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Dla obu stron ważniejsze były propagandowe skutki decyzji w tej mikro-sprawie, niż myślenie o całym kraju i narodzie. Tak to niestety jest, gdy rządzą populiści.

wert
poniedziałek, 11 października 2021, 23:33

bzdury pleciesz. Piłsudski wysyłał dwa razy swojego zaufanego emisariusza z tajną misją nawiązania sojuszu z czechami. masaryk nawet NIE "znalazł" czasu na przyjęcie go, podobnie dużo później benesz. czesi stosowali metodę faktów dokonanych podobnie jak dziś przy Turowie. Z Kłodzka w 45 pognały ich oddziały II armii świerczewskiego. Co ciekawe generalicja czeska była za sojuszem z Polską a nasze wywiady ściśle współpracowały w międzywojniu. Przedstawiasz prostackie powszechne opinie mając nikłą wiedzę w temacie. Np w kalkulacjach czeskich brali pod uwagę fakt że duża część specjalistów/techników w armii czeskiej to była mniejszość niemiecka z konsekwencjami tego stanu rzeczy. Masz sporo tematów do ogarnięcia. Jeden przykład: zgoda Rządu Rumunii na przelot/dostawę 400 samolotów myśliwskich z sowietów do czech. To była najkrótsza trasa. Za tym miała iść zgoda na transport eszelonów. Żądania stalina- dostawy z rejonów koncentracji wojsk sowieckich na dzisiejszym pograniczu białorusko-ukrainskim. Ośmieszasz się tanim populizmem

kapusta
czwartek, 14 października 2021, 21:42

Podaj źródła historyczne koleżko i warunki na których miał być zawarty ów sojusz. Powtarzam to czego uparcie nie chcesz zrozumieć: jeśli już na początku stawiasz zaporowe warunki, to nie ma znaczenia jak bardzo jesteś skory do rozpoczęcia rozmów. A fakty dokonane to budowa bez konsultacji i z naruszeniem umów środowiskowych kopalni odkrywkowej tak głębokiej, że zniszczy poziomy wód gruntowych w całej okolicy - fakty dokonane specu to nie jest pójście w reakcji na takie działania do sądu po wcześniejszych próba negocjacji! A Stalin to negocjował wszystko z wszystkimi, co miało przykryć zacieśniający się sojusz z Hitlerem - jak widać skutecznie, skoro po blisko wieku niektórzy nadal wierzą w te bzdury.

asdf
niedziela, 10 października 2021, 19:59

”… W obliczu, związanego z roszczeniami terytorialnymi, wkroczenia Niemców do Czechosłowacji znaczna część czeskiej generalicji zwróciła się do Benesza z żądaniem zaproponowania Polsce federacji z Czechosłowacją. Benesz odmówił …wg informacji przechwyconych dzieki Venona Prezydent czechosłowackiego rządu na uchodźstwie Edward Benesz byl sowieckim szpiegiem pod kryptonimem “19”. Kiedy nieszczęsna Czechosłowacja dostała zaocznie wyrok śmierci w Monachium, to szlachetny i miłujący pokój Związek Sowiecki nie uruchomił żadnego „mostu powietrznego” z niezwyciężoną Armią Czerwoną na pokładach samolotów, ale pod koniec października 1938 r. kiedy Edward Benesz podał się do dymisji i poczuł potrzebę opuszczenia ojczyzny, tenże Związek Sowiecki uruchomił swojego człowieka z NKWD niejakiego Piotra Zubowa, żeby ten przerzucił Benesza do Wielkiej Brytanii. A tymczasem gdyby doszło do federacji Czechosłowacji z Polską, to jak obliczył profesor Tadeusz Siergiejczyk: ”… w posagu do takiego związku obu państw 10-milionowa Czechosłowacja wnosiła 1600 nowoczesnych samolotów bojowych, 470 czołgów, 2700 dział i najnowocześniejsze w Europie zakłady zbrojeniowe….”. No ale Związek Sowiecki przytomnie zwerbował sobie czechosłowackiego prezydenta na agenta i ten zapobiegł takiemu potwornemu scenariuszowi, jak federacja Czechosłowacji z Polską. Bo wtedy to niezwyciężony Związek Sowiecki razem z Niemcami do spółki mieliby problem ze skonsumowaniem Mitteleuropy.

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:31

no to jeszcze dodaj ilu z tych generałów postanowiło walczyć, gdy nad głowami Czechów sprzedano ich kraj Hitlerowi? Czechosłowacja to bodaj jedyny kraj środkowej i wschodniej Europy który w 20-leciu nie popadł w autorytaryzm i zachował wszelkie instytucje demokratyczne, a ty nam wmawiasz, że to wina Benesza jak gdyby to był jakiś car albo duce?

Ciekawy
niedziela, 10 października 2021, 19:40

Twoim zdaniem władze II RP miały się nie upominać sankcjonując zwykły rozbój? Przecież Śląski Cieszyński Czesi zajęli przy pomocy wojska.

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 09:57

koniec konców lepiej bylo stanąć samemu w 1939 i stracić 1/3 kraju i 5-6 mln obywatelu "posłać do piachu".

wert
poniedziałek, 11 października 2021, 22:49

prymitywny ahistoryzm uprawiasz

dropik
wtorek, 12 października 2021, 18:19

Zad3n sojusz nie był możliwe bo ten drugi by się bał stanąć w obronie drugiego

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:19

no i popatrz jak oba kraje na tym wyszły - warto uczyć się na błędach?

Paweł
niedziela, 10 października 2021, 00:06

Piszesz jak dziecko jakieś . Poczytaj o miłości czeskiej do nas w historii, od Brzetyslawa. Nie zapomnij o wydarzeniach w Stonawie, w Bystrzycy Kłodzkiej, w Międzylesiu.

Grzyb
niedziela, 10 października 2021, 12:53

O stosunkach Polsko - Czeskich wiem sporo, choćby z książki Michała Przeperskiego " Nieznośny Ciężar Braterstwa". Ale też i z innych publikacji. I wiem dobrze, że to Czesi byli zarzewiem konfliktu o Zaolzie i to oni przeciwko nam knuli jeszcze za czasów Austro - Węgier. Gdyby nie ich postawa leku przed naszą dominacją, można było by stworzyć Polsko - Czechosłowację. Ale to już historia. Czas żeby przeciągnąć ich na naszą stronę, żeby zrozumieli, że są nam braćmi a my dla nich nie jestesmy zagrożeniem. Dlatego powtarzam: niech żyje i kwitnie przyjaźń Polsko -Czeska!

wert
niedziela, 10 października 2021, 14:33

kilka lat temu w Pradze poszliśmy z kumplem na piwo w boczne uliczki szukając jakiejś małej dobrej piwiarni. Łebek taki ok 10 lat jak usłyszał polski zaczął zwać: polska- ku...y, polska-kur..y i złapał za kamienie, Tylko podskakiwały na bruku jak wialiśmy. O czym Ty mówisz?

Ciekawy
niedziela, 10 października 2021, 19:46

Kapusta ci zaraz napisze, że zachowaliście się bardzo nieładnie. Zestresowaliście biednego dzieciaka. Trzeba było cierpliwie poczekać, aż porozbija wam kamieniami głowy.

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:23

albo napisze, że widział jak rudy legionista z napisem CIEKAWY na koszulce molestował dziecko bo mówiło po czesku. weźcie się do książek zamiast siać nienawiść

wert
poniedziałek, 11 października 2021, 22:48

przykre ale fakt. Można zamknąć oczy i mówić: jest ciemno

dr666
niedziela, 10 października 2021, 14:22

Trudno żeby kwitło coś co od razu zasiane padło na ugór.

inż.
niedziela, 10 października 2021, 08:37

Bo Przemyślidzi mieli takie samo prawo do korony polskiej co Piastowie.

dr666
niedziela, 10 października 2021, 14:25

W swoich snach na pewno. Faktycznie żadnego.

wert
niedziela, 10 października 2021, 10:50

dlatego palili, mordowali, rabowali te "swoje" ziemie

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 10:00

xD . to chyba była norma w tych czasach. wyciąganie tych wydarzeń w formie resentymetów antyczeskich jest wyjątkowo żałosne.

wert
poniedziałek, 11 października 2021, 22:47

może najpierw ogarnij wątek a potem komentuj?

Antex
sobota, 9 października 2021, 23:51

Przyjaźni polsko-czeskiej to raczej nie będzie (tradycyjne rusofilstwo, Zaolzie 1919/1938, bratnia pomoc 1968, Turów ...), ale interesy mogą być (w 20-leciu międzywojennym też były - myśliwce Avia BH-33, silniki lotnicze Skoda, szkoda że nic nie wyszło w sprawie czołgów)

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 10:00

Turowa do tego nie mieszaj. To w 100% nasza wina :P

dr666
środa, 13 października 2021, 14:22

Wiemy pepiku ze to wasza wina. Ale miło że się przyznałeś.

Ucho68
wtorek, 12 października 2021, 07:43

Chyba jesteś agentem że te brednie pidzesz . Nasza wina. Haha. Bzdura 100tu lecia. W kilku na całą wieś studniach wyschła woda o to wielki problem. W tej czeskej wsi wodociągi mają . I cie zaskoczę . Wode mają. Tuż przy tej wsi jestogromna żwirownia. To ona wodę z studni wyssała. Mafiozo banisz dostał pstryczka w nos bo chciał w Polsce eldorado robić to się mści. Niech czesi odadzą co nam winni .

dropik
środa, 13 października 2021, 07:06

tak , ogromna żwirownia, (jakieś 2-3% wielkości aktualnego Turowa, a to nie jest nasze ostatnie słowo) , schodzaca zapewne do 20m w głąb to nie to co 300m Turowa. to z pewnością ta żwirownia jest wszystkiemu winna. hahaha.

Piotr ze Szwecji
sobota, 9 października 2021, 23:12

+1. Choć nie w 1939 lecz w 1938. Byłoby też czym, gdyby nie ówczesne neoliberalne władze nie zaorały gospodarki Polski Międzywojennej. Po Niemcach, byśmy zrobili porządek sami z Sowietami, Rosję odradzając z jej ruin. Ludność CCCP przyjmowałaby polsko-czesko-słowackich żołnierzy niczym superbohaterów.

kapusta
niedziela, 10 października 2021, 16:33

neoliberalne władze przedwojennej Polski to te od Gdyni i COPu? przekraczasz kolejne granice żenady...

Piotr ze zwecji
niedziela, 10 października 2021, 21:16

GOP i COP były bardzo krótko trwającymi krokami we właściwym kierunku. Jednak między 1918 rokiem, a 1939 to było 21 lat. Ile lat trwał sam GOP, nim wybrańcy Narodu zaorali go i polską gospodarkę? Kto więc przekroczył granicę żenady? Zapewniam, że nie stan szlachecki.

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 10:03

stan szlachecki ? o co chodzi ? Jaśniej panie ;)

kapusta
poniedziałek, 11 października 2021, 03:42

to było 21 lat tylko jeśli liczący jest po paru głębszych i nie czyta książek historycznych. zacznij od 1919 Chwalby, to zobaczysz jaki to był kraj i jaka gospodarka. a przecież to było jeszcze przed sowiecką nawałą... poza tym ekspercie Gdynia czyli gigantyczna państwowa inwestycja uzyskała prawa miejskie już 5 lat po zakończeniu wojen - te polskie neoliberały zaczęły "orać gospodarkę" tak jak Roosvelt w USA w latach 30. tyle, że zaczęli dobrą dekadę przed nim - może to dlatego FDR jest uważany za socjalistę, a ty masz Grabskiego za "neoliberała" :)

Piotr ze Szwecji
wtorek, 12 października 2021, 03:10

Jeśli się naprawia gospodarkę, poprzez manipulacje finansowe, to jak go nie mieć za następnego partacza gospodarczego w stylu Balcerowicza? 20 lat to wystarczający czas do pełnego rozwoju przemysłowego każdego kraju. 1:szy krok to reforma systemu banków i finansów by służył rozwojowi przemysłowemu. Tak, nie przesłyszałeś się. Państwowa ingerencja w funkcjonowanie banków i finansów państwa, a nie żadne ich leczenie fiskalne kosztem podatników. Banki i system finansowy ponosi tego koszty, a nie podatnik! Trzeba to tworzy się państwowy inwestycyjny bank skarbu państwa też i żadnych ale, że teoretycznie ktoś ma to robić w miejsce ministra finansów. 2:gi krok to rozwój infrastruktury transportu towarów. Tak jak Przekop Mierzei Wiślanej, czy Via Baltica i Via Carpathia. 3:ci krok to budowanie fabryki po fabryce. I jeśli obywatele nie mają kapitału, bo w USA mieli, to jak w Korei Południowej wchodzi kapitał państwowy. Potem pozostaje tylko protekcjonizm gospodarczy i większe wydatki na kształcenie mas wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu. Proste jak drut? ---------- To co zrobił ten Grabski? Odstawił bubla neoliberałów. Praktyczna sprzedawczyni ze sklepu (dziś baronowa Margaret Thatcher) albo pierwszy lepszy generał (jak Park Cheng-Hun) może tych wszystkich bankierów i ekspertów od finansów zastąpić spokojnie dla polskiej gospodarki. Zadania i działalność ministerstwa finansów można w każdej chwili przejąć i zastąpić kwarterą dowodzenia którejkolwiek dywizji WP, bez żadnego uszczerbku dla gospodarki. Przepływ finansowy działa w przeciwną stronę przepływu towarów, a tutaj specjalistami są wojskowi, a nie finansiści. Nie? Tak się naprawia gospodarkę. Tutaj nie ma żadnego miejsca na polityczne skomlenie o rozwoju gospodarki w oparciu o przemysł wysokich technologii i że samo wszystko się zrobi. Samo nic się nie zrobi, a już w szczególności nie oczekuj efektów ślepej ręki rynku przez najbliższe 1000 lat. Patrz czemu wszędzie na świecie liberałowie mimo oszustw wyborczych i chamskiej propagandy przegrywają konsekwentnie przy urnie z konserwatystami. To jest cena, którą liberałowie płacą za dorobek gospodarczy ślepej ręki rynku.

kapusta
środa, 13 października 2021, 04:17

Ale wiesz, że mówisz o reformie systemu banków, w kraju w którym nie było ŻADNYCH banków... Poczytaj sobie skąd się np. wziął Bank Śląski to może coś zrozumiesz. Nie ma też rozwoju przemysłowego bez odbiorców, a tych nie było ani w kraju (zapoznaj się jakkolwiek ze stanem polskiej wsi po I wś przed kolejnymi wygłupami) ani za granicą (brak szlaków handlowych - choćby przez konflikty z praktycznie wszystkimi sąsiadami). Co do via carpati to też pleciesz androny, bo nie ma nic takiego - jest tylko (w budowie) ekspresówka z Lublina do Rzeszowa, na Podlasiu przez 6 lat nie zrobiono nawet jednego przetargu. Reszty tych bzdur nie chce mi się nawet prostować bo nie jesteś partnerem do dyskusji. Zacznij czytać, to może ludzie przestaną cię tu tak wyśmiewać. Żegnam.

Piotr ze Szwecji
czwartek, 14 października 2021, 21:56

Po to jest reforma, którą tworzy się infrastrukturę finansową dla rozwoju przemysłu. Amerykanie mieli 2 państwowe banki inwestycyjne przy swoim ministerstwie finansów przez wiele dekad i to pomimo, że 2 razy ogłosili bankructwo, aby pozbyć się za dużych długów. Skupowali obligacje zadłużeniowe 100 dolarów po 1 cencie. Nie jesteś kapitalistą, jak ci Amerykanie są, tak to widzę. Tak, nie ma co z tobą rozmawiać też. Szczególnie o przemyśle, czy o wysokich technologiach. Taka dyskusja to byłby dopiero cyrk. Też żegnam.

zastanawiam
sobota, 9 października 2021, 21:13

Waga (13 ton) i rozmiary zbliżone do Żubra (ok.12 ton) z AMZ. Ładownośc tego Autosana prawie 5 ton to pewnie przy najsłabszym opancerzeniu, przydałoby się porównanie tych dwóch pojazdów, w których obszarach są zbieżne, a w których róznice. Żubr ma chyba lepszą widocznośc dla kierowcy dzięki opadającej masce. Ciekawa jaka byłaby cena każdegoz tych pojazdów i koszty eksploatacji. Czy jest potrzeba wprowadzać kolejny pojazd o zbliżonych rozmiarach? Może da się podrasować Żubra?

Antex
sobota, 9 października 2021, 23:54

Podstawą dobrze działajacego przemysłu zbrojeniowego i dobrze wyposażonej armii jest zawsze konkurencja - jak nie ma konkurencji to jest co jest. Sprawdzone od ZSRR przez III Rzeszę aż po Anglosasów i Francuzów.

kapusta
niedziela, 10 października 2021, 16:36

a z czym konkurował Abrams? i czemu w tym konkurencyjnym Związku Sowieckim powstał taki badziew jak T-72?

stary Polak
sobota, 9 października 2021, 16:44

zastanawiam się co by było gdyby przed laty podjęto decyzję podporządkowania Huty Łabędy pod Stalową Wolę. Tyle że w tamtym okresie HSW omal nie wpadła w panikę bo chcieli ją wrzucić do worka wraz z innymi firmami zbrojeniówki do konsumpcji przez Łabędy.

Levi
poniedziałek, 11 października 2021, 10:07

Wtedy nic by nie bylo. Byly by supermarkety i plywalnie. Tak jak ze starym pzo, elwro, tewa czy innymi. Idea byla abu utopic caly Polski przemysl

Nie będę klęczał przed Czechami
sobota, 9 października 2021, 12:57

Kiedyś byłem za Tatrą, ale od jakiegoś "turowa" oraz zdobycia wiedzy ,że od 60-kilku lat Czechy nie wywiązują się z realizacji umowy granicznej i zwrotu Polsce kilkuset hektarów należnej POLSCE ziemii uważam, że żadnych, w szczególności t a k ważnych kontraktów ws. współpracy zbrojeniowej z Czechami nie WOLNO zawierać. Może wróciłbym do rozważania współpracy z Czechami za jakieś...63 LATA?

Piotr ze Szwecji
środa, 13 października 2021, 08:24

Nie mam rosyjskiej imperialnej mentalności. Parę pędzi ziemi nie może kłócić nas Polaków i Czechów Słowian. Słowiańska krew, słowiańska ziemia, mają prawo do tych pędzi tyle samo co my. Inna sprawa, gdyby to byli Bośniacy, Albańczycy, Austriacy czy Niemcy. Oni nie Słowianie. Prawa nie mają żadnego! A tak, Polacy i Czesi to jeden słowiański lud z tych samych przodków. Te parę pędzi zaś można przy każdej sposobności wytykać zawsze Czechom, tak po przyjacielsku, że jacy to oni chciwi, lecz nigdy nie powinno stanowić problemu w naszych stosunkach RODZINNYCH. A wycie mniejszości, kij im w ucho, jak tym Ormianom, którzy radzi rozdział między Rusinami (Ukraińcami) i Polakami zrobić z powodu pogromów UPA na Polakach. Bratobójstwo to niewybaczalna zbrodnia, lecz cała Ruś temu nie winna tylko takie rewolucyjne szumowiny zwane, nacjonalistami.

Monkey
sobota, 9 października 2021, 22:42

@Nie będę klęczał przed Czechami: Tak długo jak nam to pasuje powinniśmy i musimy zawierać kontrakty z kimkolwiek z kim możemy zarobić. A w tym przypadku po osiągnięciu oczekiwanych wyników zawsze możemy zerwać współpracę z kimś, kto i tak nas nigdy nie wesprze, a zamiast tego zawsze będzie przeciwko nam. Czesi to podnóżki Niemców, co też pokazuje ich historia. Pracowałem dawno temu z kilkoma Czechami i Czeszkami i niestety nie było to dobre doświadczenie. Rozwodzić się nad tym nie będę.

Powiślak
sobota, 9 października 2021, 12:44

Po pierwsze i JEDYNE: ŻADNYCH CZESKICH produktów dla polskiego wojska. Nawet ŚRUBKI! Wszyscy wiemy DLACZEGO??

Antex
sobota, 9 października 2021, 23:56

Żadnych czeskich produktów ... ale współpraca może być. Przedwojenne lotnictwo, powojenne SKOT-y

nikifor
poniedziałek, 11 października 2021, 09:21

To dlaczego jeżdzisz Skodą?

Pol
sobota, 9 października 2021, 10:22

To raczej niewypał już lepiej przeskalować jelcza I zrobić go w skali 1:2 w całości opancerzony oraz zastosować moduły wymienne .Elektronika powinna być zabudowa w kabinie czy zabudowie tak aby można ja było myć myjka ciśnieniową.Jezeli chodzi o budowę tego wynalazku można wykorzystać już technologie przeciwwybuchowe z borsuka czy Rossomaka. Chodzi mi tu bardziej o zastosowanie na Jelczu wymiennego kontenera z bwp czy transportera. To rozwiązuje problem z integracja .

ryba
sobota, 9 października 2021, 14:27

no kaszpirowski bedzie koło wymyślał jak juz mamy ten produkt ,znaczy ego podwozie z napędem.Co do Jelcza to atpie aby przeskalowany ze starym napędem cos zdziałał w terenie ,no ale za ruska tak wyglądała nowoczesna technika czyli wszystko jest do wszystkiego.

Pucin :0
sobota, 9 października 2021, 12:41

Taki pojazd już jest w Finlandii tylko dogadać się co do licencji - nazywa się SISU GTP/GPV 4*4.

J-23
sobota, 9 października 2021, 14:19

Nie wiem czy słyszałeś ale w naszym kraju powstał pojazd zwany Funter 4x4x4 z PIM-otu i tylko produkować ale nie bo nie hehehe.......

Pucin :0
sobota, 9 października 2021, 17:08

Tym cudactwem to można wybrać się na grzyby a nie na wojnę!!!!! He he he.....

Sternik
sobota, 9 października 2021, 22:34

Dlaczego? Dla wszelkich daleko wysuniętych byłby idealny.

Pucin :0
niedziela, 10 października 2021, 06:31

W MON-WP już wybrano - dla powietrzno-desantowych Aero (oparty Toyotę Land Cruser HZJ 71,74) dla dalekiego rozpoznania LPU Wirus 4 (oparty o Mitsubishi L200) - program Żmija. Tyla w temacie.

sobota, 9 października 2021, 18:55

He he , Putin tak ci doradził? Przecież tu ty nawet nie wiesz co to jest Funter!

Pucin :0
niedziela, 10 października 2021, 06:35

No tak Funter to coś na wzór wozu Batmana!!!! Nie zmienia to faktu, tym Funterem to na grzyby można jeździć a nie na wojnę!!!! Wojsku jest potrzebny pojazd klasy SISU GTP/GPV 4*4 oraz transporter opancerzony z rodziny XA-180/185/200 Pasi 6×6 (Łotwa już ma licencję).

niedziela, 10 października 2021, 16:30

Na grzyby można też rowerem jeździć .Powstało nowatorskie podwozie gdzie na zachodzie stworzenie dobrego podwozia kosztuje 1mld EU a tu zrobiono można powiedzieć za grosze.Mamy licencję na Rosomaka i co z tego wynika .Nie mamy żadnych praw do niego i rodzi się pytanie ile ich wyeksportowaliśmy i czy powstała na jego bazie nowa wersja? Jakiekolwiek ulepszenia wymagają zgody właściciela hehe.....Podobny układ podwozia zastosowali Francuzi na transporterze Jaguar i stworzyli również samochód dla zwiadowców.Był na tym portalu nawet artykuł gdzie podobni Tobie pieli z zachwytu jacy oni nowatorscy są hehe.....Funter nie ma docelowego nadwozia bo to wersja testowa .Brakuje tylko woli i pieniędzy na dokończenie tego pojazdu ale po co tworzyć własne i na tym zarabiać jak można kupić z półki hehe.....

Pucin :0
poniedziałek, 11 października 2021, 20:07

BÓBR-3 testowany prze MON - artykuł pt. Bóbr-3 testowany prze wojsko - 26.08.2021 r. - magazyn Milmag. I tyla w temacie Funtera Batmana!!!!

wrfff
sobota, 9 października 2021, 00:59

Za Turów niech .....

darenk
piątek, 8 października 2021, 22:22

Moim zdaniem, należy zorganizować terenową rywalizację pojazdów kilku producentów i w końcu zakończyć to teoretyzowanie. Nie twierdzę, że należy kupować coś obcego, tylko o porównanie konstrukcji, ich zalet i wad; i podjęcie decyzji ! Każda konstrukcja ma jakieś wady i zawsze znajdzie się coś, co komuś nie odpowiada. Ale na miłość Boską, najgorszą sprawą jest zastanawianie się kilkanaście lat nad wyborem: w lewo, czy w prawo! W armii jest to niedopuszczalne i zakrawa o zdradę, lub tchórzostwo!

Piotr ze Szwecji
sobota, 9 października 2021, 09:39

Problem lobbystów tylko jeden, że producentem HSW produktów nie jest kilku producentów, lecz jeden... HSW. Oczywiście WP zawsze może zrezygnować z zakupów Krabów i zastąpić je holowanymi i nieautomatycznymi działami kalibru 152 mm z magazynów. Tylko wskaż polityka samobójcę, który odważy się to choćby zaproponować. Tych kilku producentów miało epokę dziejową wejść w umowy z HSW. Dziś nie ma co lobbystom więc narzekać. HSW wybrało ofertę najbardziej opłacalną dla HSW i z powodu wyczynowo-sportowych własności terenowych podwozi Tatry, także najbardziej atrakcyjną dla końcowego użytkownika, czyli żołnierzy WP. Temu HSW będzie pieniążki liczyło niedługo dzięki swoim czeskim cudeńkom techniki, a lobbystom płacz, że lody swoją tandetą nie ukręcili na Polsce.

Pucin :0
sobota, 9 października 2021, 08:48

Nie prawda, lepiej kupić 250 Abramsów za 23,3 mld PLN tak z półki bez niczego/offsetu!!!!! To takie polskie/narodowe!!!!! :)

sobota, 9 października 2021, 18:56

Nie prawda. To takie sowieckie !

Bingo
sobota, 9 października 2021, 12:04

Pucin to taki Putin przez „c” :) ??

Pucin :0
sobota, 9 października 2021, 13:59

Tak - jak mnie rozszyfrowałeś - poczytaj historię dr. Sorge. :0

dearisto
sobota, 9 października 2021, 09:33

A jakie czołgi należało kupić, tak by dostawy rozpoczęły się niemal natychmiast, a nie za siedem- dziesięć lat? Tak konkretnie proszę i bardziej konstruktywnie.

Pucin :0
sobota, 9 października 2021, 12:56

Żadne - w 2018 istniał projekt pełnej modernizacji T-72 pod nazwą PT-16 w kontekście sprzedaży Rosomaków na Słowację. Przypominam, że mamy T-72 aż 318 szt.. Ponadto WP posiada 245 szt Leopardów 2 w różnych wersjach oraz 232 szt. PT-91 Twardy w różnych wersjach. Po pełnej modernizacji tych czołgów byłby czas na wejście w kooperację z kimkolwiek, np: Niemcami, Włochami, turkami, Koreańczykami by wyprodukować czołg trzeciej generacji tak ok. 2030 roku. I proszę nie gadać, że jest to potrzebna na już - są bardziej potrzebne elementy uzbrojenia WP jak lotnictwo, drony uderzeniowe/rozpoznawcze, dalekie rozpoznanie, opl, o starzejącym się WRE nie wspomnę i to nie wszystko lista jest długa - gdyż to jedynie gadanie PR - wojny z FR nie będzie bo jest im to nieopłacalne co już przestudiowaliśmy nie tak dawno (2021 r.) z Ukrainą (napięcie sięgnęło zenitu i co jak się okazało, że za dostawami broni do Ukrainy opowiedziały się: Turcja, USA, Kanada, Niemcy, Francja a i takie państwa jak Czechy, Włochy to mina Putina i gen. Schojgu bezcenna). Woja to polityka a nie starcia zbrojne!!!! Wojna z FR to wojna na zasoby (trzeba mieć siłę niszczenia ich dużych zasobów a to wymaga własnych też) a nie na pokazy defiladowe!!!!! :)

Levi
poniedziałek, 11 października 2021, 10:14

Czyli czolgi na kolki i pierwsze nowe za 20 lat. Brzmi jak plan.. kiepski plan

Pucin :0
środa, 13 października 2021, 05:58

Obecnie tez są modernizowane Leporad i malowane T-72 (też na kołkach jak to wskazałeś-przedłużanie żywaota) więc czym to się różni. Zakup Abramsa jest jak widać opłatą za ochronę wynikający z ubiegłorocznej umowy militarnej z USA-nazywa się w slangu mafijnym haracz.

wert
niedziela, 10 października 2021, 14:40

silniki z Serbii. lufy ze Słowacji. przekładnie z kanlbalizmu amunicja z "palca". Historia mocno przyśpieszyła, idą rozstrzygnięcia i silne WP niezbędne jest na dziś

Pucin :0
poniedziałek, 11 października 2021, 06:18

Skład armatohaubicy Krab - podwozie koreańskie K9 firmy Samsung Techwin, silnik MTU MT 881 Ka-500 chłodzony wodą turbodiesel V8, 1000 KM, przekładnia ALLISON X1100 - 5A3, system wieżowy w haubicy Krab pochodzący z brytyjskiej haubicy AS-90. Masz jeszcze jakieś pytania? Zatem to takie pisanie głupot jest typowo polskie!!!!

wert
poniedziałek, 11 października 2021, 22:35

dlatego Krab powinien być na Kalinie. I tyle. Była by szansa na eksport i postęp technologiczny. Malutko ogarniasz

Pucin :0
środa, 13 października 2021, 05:55

Nadal bredzisz o czymś co nie istniało nawet w projektach a i tak nie miało by racji bytu - jak podjęta próba opracowania własnego podwozia do ah Kraba - nie pojmujesz jakie występują siły/przeciążenia podczas strzelania z takiej armato-haubicy kaliber 155 mm. Ty już nic nie ogarniasz/pustka - ja chociaż malutko.

X
sobota, 9 października 2021, 11:02

Aby było "konkretnie i konstruktywnie" ? - to należało kupić (i to na przedwczoraj !): drugie tyle wyrzutni do Spike i to w wersii 2, drugi typ nowoczesnego ppk, ppk dalekiego zasięgu, granatniki i nowe głowice do RPG, głowice kasetowe do Kraba, Raka i Langusty, zmodernizowane Krotony(raczej nie Baobaby), drony o pełnym spektrum zasiegu (ale na poważnie)- głównie dla artylerii, "pomostowe" (z technologią) pociski do Narwii i Homara - w odpow ilościach, amunicję dalekiego (+60 km) zasięgu do Kraba, rozp satelitarne !!!, rozstrzygnąć kwestię 35mm KDA, itp.... Tyle się nasuwa prawie laikowi.

darenk
sobota, 9 października 2021, 23:21

@X jedno pytanie: "po kiego" kupować to wszystko, co tak odkrywczo wymieniłeś, skoro możemy to robić sami ??? Bo akurat czołgów na sensownym poziomie nie możemy; chyba, że rosyjskie tankietki. To tak a propos konstruktywności, w twoim rozumieniu.

Hankuk
piątek, 8 października 2021, 19:47

Straszna lipa kasa w błoto ten kto to projektował nie był na polu walki ( poligon ) bo wy wiedział że dobra widoczność to podstawa a to ??? hmm........ bardzo źle zaprojektowany przód pojazdu

Wsa
sobota, 9 października 2021, 09:32

To nie ma znaczenia. Wazne aby dumnie wielki napis z przodu AUTOSAN byl. To najwazniejsze. Pojazd wielki jak stodola masakra.

hermanaryk
sobota, 9 października 2021, 07:53

Co ciekawe, pierwsze modele miały maskę pod odpowiednim kątem.

Zdzichu
piątek, 8 października 2021, 18:41

"realne przystosowanie go także do innych zadań i ról, takich jak np. rakietowy niszczyciel czołgów" Słusznie. Może z powodzeniem zastąpić BRDM2 z PPK MALUTKA. Oczami wyobraźni widzę sporą ilość tego typu pojazdów z pociskami PIRAT i MOSKIT. Trzeba promować nasze wyroby.

Levi
poniedziałek, 11 października 2021, 10:16

Do pirata nie trzeba takiej kolubryny. Dowolny buggy by starczyl

Piotr ze Szwecji
sobota, 9 października 2021, 09:51

Ano trzeba. Pieniędzy na ich rozwój nie powinno zabraknąć. Proces przemysłowy 15-20 lat badań nad prototypami nie można tak łatwo skrócić. Ani Pirat ani Moskit nie są jeszcze gotowymi rozwiązaniami z półki. Naukowcy i inżynierowie nadal nad nimi pracują. Certyfikatów też jeszcze nie zebrały. Wadliwy produkt nie może trafić w ręce żołnierzy. @Zdzichu, kiedyś się zastanawiałeś dlaczego wszystkich Gromów w WP nie wymieniono jeszcze na Pioruny i nikt z Piorunów nie strzela na poligonie? Nie starczy mieć gotowe rozwiązanie, kiedy nadal brak gotowych środków produkcji.

Oll
sobota, 9 października 2021, 09:34

Pirat lekki pocisk z jedna glowica. Moskit nir gotowy. Co chcesz promowac? Z kim konkurowac? Rownie dobrze mozesz chciec wyrzutnie strzal taki sam efekt.

Etam
sobota, 9 października 2021, 19:04

Pirat wystarczająco dobry, skuteczny, tani, nasz. Tylko brać! Moskit w Polsce szyk roku ma rozpocząć badania. Skoro tego nie wiesz...co tu robisz

Alek
piątek, 8 października 2021, 18:38

Widzę zastosowanie tego typu pojazdu jako nośnik moździerza 98/120mm jak to zrobiono w Rosji: Tigr-M z automatycznym moździerzem kal. 120 bądź https://www.defence24.pl/eurosatory-2016-izraelski-mozdzierz-dla-pojazdow-4x4 SPEAR Mk2 https://www.defence24.pl/elbit-prezentuje-zmodernizowany-mozdzierz-dla-lekkich-i-srednich-pojazdow lub ukraiński Bars-8MMK https://www.defence24.pl/ukrainska-armia-z-samobieznymi-mozdzierzami-bars Tylko nie piszcie, że to przeżytek, że mamy RAKi, że jest łatwym celem itp bo kiedy widzę naszych żołnierzy zdejmujących ze skrzyni Humvee z brezentową plandeką wózki z moździerzami, przygotowują je do wystrzału, a później zwijają sprzęt to jestem przerażony ile to trwa. Toż to proszenie się o śmierć.

Ehhh
piątek, 8 października 2021, 17:18

Czyli to co najważniejsze z Czech ....

vio
piątek, 8 października 2021, 16:08

Co to znaczy przy wsólpracy z czechami ,ile oni zarobią ?jeśli to ich kapitał to poszli ani na h/// i niech go inwestują w Niemczech ,Do zrobienia takiego czegoś nie potrzeba współpracy ani czeskiego kapitału ,takich samochodzików robi się w Polsce pełno .

On
sobota, 9 października 2021, 13:28

Chcesz dać podwozie od VW czy Opla? :)

bc
piątek, 8 października 2021, 20:01

Fiodor po Polsku piszemy oni w a nie ani na.

życzliwy
piątek, 8 października 2021, 15:58

Czesi powinni być dyskryminowani gospodarczo z powodów politycznych, Więc, niestety...

Polak
sobota, 9 października 2021, 19:08

Może nie używajmy wielkich słów, po co jakaś brzydka "dyskryminacja"? Po prostu decyduje....WAŻNY INTERES PAŃSTWOWY, ha ha ha !!

życzliwy również
piątek, 8 października 2021, 19:23

walczą o swoja gospodarkę i obywateli to już powód do dyskryminacji? Proponuje zrezygnuj z TVPiS. Poszerz swój światopogląd. Zacznij myśleć.

jojo
sobota, 9 października 2021, 08:34

Patrząc przekrojowo , Czechy za każdym razem kiedy mogą nam zaszkodzić to to robią - i w sumie to logiczne zachowanie z ich strony jeśli zdejmiemy maski śmiesznej europejskiej polityki miłości w związku z ue ( choć ta miłość ze strony ue tez mocno dyskusyjna, bo równi i równiejsi ...)

dr666
sobota, 9 października 2021, 03:38

Walczą nieczysto i to jest powód do dyskryminacji. W dodatku udając sojuszników. A to już powód do uznania ich za faktycznych wrogów.

ACAN
sobota, 9 października 2021, 11:02

Ty chyba na głowę upadłeś . 90% winy leży po stronie Polskiego rządu Czesi wielokrotnie prosili o załatwienie sprawy z Turowem tylko nasi rządzący olewali ich. Teraz obracają kota ogonem że Unia zła że Czesi podli czyli standard za swoją głupotę oskarżać wszystkich w koło. Do tego propaganda w TVPis i prostą drogą zmierzamy do polexitu.

Levi
poniedziałek, 11 października 2021, 10:23

To nie tylko sprawa turowa. Tam dali sie wypuscic niemcom. Ci z reszta maja wlasny wniosek do tsue przygotowany jakby czesi odpuscili. Jesli chcemy przypomniec czechom o co chodzi to trzeba odwolac zamowienia na osobowki skody - przyczyna nie spelnianie norm emisji (to silnik vw)

War
sobota, 9 października 2021, 09:36

No tak bo Polska to najuczciwszy kraj na swiecie. Polaczek nskarmiony propaganda z TVP.

Antex
niedziela, 10 października 2021, 00:00

Może nie najuczciwszy ale jeden z bardziej uczciwych - niestety aż do naiwności. Mimo doświadczeń z 1939r.

niePiSowiec
piątek, 8 października 2021, 23:43

A kiedy PiS walczy o swoją gospodarkę i obywateli to nakłada się na Polskę kary dyskryminując nas. Proponuję zrezygnuj z TVNu, poszerz swój światopogląd. Zacznij myśleć.

ACAN
sobota, 9 października 2021, 11:08

A ja oglądam TVN i TVP żeby wypośrodkować. Szczerze mówiąc propaganda TVP jest tak nachalna i prymitywna że ciężko się to ogląda ( taki styl gomułkowski) TVN też nie jest bez grzechu ale zdecydowanie wyżej oceniam rzetelność podawanych przez nich informacji

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 10:06

ale jak chcesz wypośrodkować kiedy z jednej strony masz 100% kłamstwa ?

darenk
sobota, 9 października 2021, 23:03

:D :D :D Człowieku, jak jeszcze pamiętasz styl "gomułkowski", to nie ma szans abyś rozróżniał rzetelność od propagandy, że już nie wspomnę o poziomie prymitywnego przekazu!

Fan HSW
piątek, 8 października 2021, 22:32

Nie "walczą o swoją gospodarkę" tylko uprawiają rozbój na nas i pokazują niepohamowaną chciwość (jedna z ważniejszych "wartości europejskich"). Więc niestety tym razem HSW nie wykazała się intuicją dobierając partnera. Wagarowali na lekcjach historii czy chodzili do kiepskich szkół? Co ujdzie u ślusarza to nie przystoi prezesowi.

Rumak
piątek, 8 października 2021, 20:20

Przeprowadź się do Czech jak taki z ciebie oblatany gościu.

Uważny
piątek, 8 października 2021, 16:43

do życzliwego: A dlaczego powinni być dyskryminowani? Bo nasi gamoniowaci rządzący nie umieją się porozumieć? Bo przez trzy lata zlewali Czechów i teraz sprawa oparła się o TSUE? Nie ma to jak dobre samopoczucie i zrzucanie winy na innych. Polska Miszczem Polski !

Anonim
sobota, 9 października 2021, 05:03

Ci biedni poszkodowani Czesi od 63 lat nie potrafią oddać Polsce 370 hektarów ziemi. Niech oddadzą obok kopalni Turów i problem z głowy. Co to są twoje zakichane 3 lata przy 63. Polska dawno powinna pozwać tych zachłannych knedli o odszkodowanie. Zapłacili ci biedni Czesi za zniszczone lasy w Sudetach, bo to ich huty zniszczyły nasze lasy ?

W sedno !!!
sobota, 9 października 2021, 12:49

Brawo, sam miałem o TYM czeskim przewale napisać . Od ponad 60 LAT Czechy MIGAJĄ SIĘ od rozliczenia z tej weryfikacji granic. PONAD 60 LAT!!!

Darek
sobota, 9 października 2021, 22:27

i co zrobimy z 370 ha kiepskich łąk na zadupiu ?

niedziela, 10 października 2021, 00:55

Wiesz ile unia daje za koszenie 1 ha łąki?

stanislaw
sobota, 9 października 2021, 02:23

A skad koles ty masz takie wiadomosci ze trzy lata a po drugie to Turow jest po polskiej stronie oni maja kopalnie i jest wszystko cacy a my co mamy byc golasy jak za Tuska ze kazal sie wstydzic ze sie jest polakiem? a polskosc to nienormalnosc to czyje to slowa moje czy rudego konfidenta co to znaczy jakas sedzina zamyka polskie kopalnie nie tak szybko.

rmarcin555
sobota, 9 października 2021, 10:29

@stanislaw. Bo Czesi protestowali od czasu kiedy temat rozbudowy Turowa ruszył. Nie dopuszczono ich do jakichkolwiek konsultacji.

sobota, 9 października 2021, 12:50

Bzdura.i ściema. Od lat Czesi rozwiązali problem wody o czym mówią sami Czesi w całym tym pasie przygranicznym. "Problem" jest stricte polityczny. Nikomu wody tam nie brakuje.

Zet
piątek, 8 października 2021, 19:59

Dziękuję, oczywiście nie wszyscy Polacy ulegli bezsensownej mitologii narodowej i nie widzą w każdym wrogu.

Bingo
piątek, 8 października 2021, 20:50

W każdym nie widzę! Ale w Tobie !

dearisto
sobota, 9 października 2021, 09:37

Ludzie, czy Was pogięło. Poczytajcie siebie- jedni i drudzy i walnijcie się w te puste łby.

Bingo
sobota, 9 października 2021, 12:13

De aristokrata co za pługiem boso lata :) ! Są momenty, gdy należy chamowi dać zwyczajnie w twarz, bo inaczej nie zrozumie. W polityce międzynarodowej są możliwe odpowiedniki takich działań. Na razie to Czesi kopią nas tam gdzie się kończą nogi.

Greg
piątek, 8 października 2021, 14:36

Widziałem ten pojazd na MSPO 2021. Słaba jakość wykonania środka kabiny - za dużo plastików, jakby pojazd zrobiony był na wystawę albo do jazdy po mieście a nie do warunków terenowych. Ale można to poprawić.

OBI-ONE
piątek, 8 października 2021, 19:58

Bez obrazy ale to nie nadaje się do jazdy po mieście i to zwłaszcza po mieście bo widoczność z punktu kierowcy jest beznadziejna a to bardzo ważny aspekt ( chyba nie trzeba tłumaczyć z jakiego powodu ), nie było by problemu z jazdą na pustyni soli w Boliwii teren prosty i twardy, krótko mówiąc kasa wyrzucona w błoto

NOC
piątek, 8 października 2021, 17:36

To słaba jakość wykonania czy za dużo plastiku ?

hermanaryk
sobota, 9 października 2021, 07:59

Plastiki to nie jest odpowiedni materiał do pojazdów wojskowych, więc tak - słaba jakość.

Skwarek
piątek, 8 października 2021, 14:34

Brzydkie toto ło matko :):):) ale fajnie, że nie zza oceanu, a zza miedzy.

Frytka
piątek, 8 października 2021, 22:35

Wręcz przeciwnie, zza oceanu byłoby porządne a to to... inni już wszystko napisali.

Cao Bang
piątek, 8 października 2021, 14:06

W tym wynalazku to kierowca nawet drogi nie zobaczy, bo mu silnik widok zasłania. Trzeba kupić JTLV, bo to najpopularniejszy pojazd w NATO.

Papaj
piątek, 8 października 2021, 15:21

To samo mi przeszkadzało siedząc za kierownicą

PL
piątek, 8 października 2021, 16:33

@Papaj: bo to jest pojazd do trakcji szynowej. Tylko ktoś przez przypadek założył koła z pneumatykami ;-)

Zapalony Offroadowiec
piątek, 8 października 2021, 12:41

Kochana HSW S.A. . W Was nadzieja że Wojsko Polskie w końcu się przezbroi. A jak będziecie robić ten pojazd na rynek cywilny. To zróbcie przód przynajmiej tak samo ładny jak ma odpowiednik Czeski albo ładniejszy. Widzę że obecnie przód jest w technologii Stealth i jest prawie niewidoczny dla radarów pola walki co jest istotną cechą. Samochód przemyślany w każdym calu.

Ostygły Offroadowiec
sobota, 9 października 2021, 20:40

To będzie nasza przewaga... wróg zobaczy budę (bo ta nie jest w technologi stealth) i nie zobaczy silnika (bo ten jest stealth)... pomyśli: co u licha, konie to ciągną czy co? I ta chwila zadziwienia da nam bezcenny czas aby go zniszczyć zanim on naciśnie guzik i zniszczy nas.

wygląda przyzwoicie
piątek, 8 października 2021, 12:34

Ciekawe, czy klapa silnikowa musi być taka wysoka? Na pewno w jakimś stopniu orgranicza to pole widzenia. I ,na mój gust, maskownica wyglada jak wyrób z Cepelii. Ale to szczegół :)

bc
piątek, 8 października 2021, 19:53

Ma podniesiony silnik i przód po to by dawał radę przy stromych podjazdach, skarpach, murkach itd. Coś za coś a ta martwa strefa z przodu jest do ogarnięcia jedną kamerką.

Wsa
sobota, 9 października 2021, 10:04

Z przodu w koszu moze przeciez siedziec obserwator i daeac znac chotagiewkami.

PL
piątek, 8 października 2021, 14:17

Masz rację - ta maska potwornie ogranicza widoczność. Dla mnie, ale to jest tylko moja opinia, w tej wersji pojazd jest kompletnie nie używalny w warunkach polowych. Bo na defilady to i owszem.

dropik
piątek, 8 października 2021, 12:19

beznadziejnie wysoka maska przednia, ktora przesłania widok w poblizu pojazdu , co może przeszkadzac przy jezdzie w terenie

PL
piątek, 8 października 2021, 14:22

@dropik: masz rację. Osobiście mogłem dokładnie "przeanalizować" ten przypadek. I jest źle, bardzo źle. Przynajmniej w wersji z czeskim silnikiem. Nie widziałem na własne oczy wersji z silnikiem Cummins. Tam powinno być lepiej. Ale jeżeli może być amerykański Cummins, to i mosty wraz z zawieszeniem mogą być na przykład brytyjskie. I wtedy wchodzi AMZ cały na biało ;-) Pozdrawiam

xyz
piątek, 8 października 2021, 12:06

Ten Autosan jest w klasie samochodów ciężarowych i raczej nie jest to oferta zamiast Honkera. Na następcę Honkera bardziej się nadaję nieco mniejszy Autobox Honker - AH 20.44. Więc wojsko powinno zamówić np. 200 sztuk tego Autosana oraz 400 sztuk Autobox Honkera.

Rain Harper
piątek, 8 października 2021, 11:56

Tych kretów odpowiedzialnych za utrącenie Pegaza wypada przenieść do zamiatania placu

PL
piątek, 8 października 2021, 11:53

"A imię jego Kopalnia Turów"... Wobec obecnego postępowania rządy czeskiego wobec Polski nie widzę sensu w rozwijaniu tej konstrukcji. Zwłaszcza, że jest obarczona potężną wadą w postaci silnika skutecznie utrudniającego przez swoje gabaryty widoczność do przodu. Proszę sobie usiąść na miejscu kierowcy i spróbować wyobrazić sobie jego prace zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych. Ta konstrukcja w tej formie to porażka RiGCz :-(

piątek, 8 października 2021, 22:47

Nos Ci rośnie.

Nikt
sobota, 9 października 2021, 20:49

To chyba nie do PL... każde słowo jak kryształ. Może do premiera? Nie żartuj... on jest nieomylny z definicji a jak nosek rośnie to szybko zarządzają dwie maseczki i znów ma świetny PR.

Monika17777
piątek, 8 października 2021, 11:46

To kupować takich samochodów powino być w wojsku Polskim min 500 -800 a oni chcą kupić kilka śmiech jakiś dlaczego nie można kupić więcej tym bardziej ze 6 miliardów extra jest zamontować jeszcze na nich spike

hermanaryk
piątek, 8 października 2021, 19:52

A ty kupujesz dla siebie dużą partię rajstop, nie sprawdziwszy, jak się w nich chodzi, czy kupujesz najpierw jedną parę, na próbę? Pomyśl, nim zaczniesz oceniać.

Piotr II
piątek, 8 października 2021, 11:39

Dobre wieści z HSW, oby tak dalej, widać że w tej firmie jest spory potencjał.

Andrzej Derlatka
piątek, 8 października 2021, 11:29

Obawiam się, że HSW dość pochopnie postawiła na czeskiego partnera. W relacjach z Czechami od lat nie ma symetrii, natomiast Czechy otwierają coraz to inne fronty walki z Polską prowadząc swego rodzaju "wojnę handlową" z naszym krajem. Radziłbym poszukać innych partnerów, których w ramach NATO akurat nie brakuje.

poniedziałek, 11 października 2021, 10:39

ciekawe jacy to partnerzy pozostali nam w tym nato ? chyba Wegrzy i Turcy :P

Bingo
piątek, 8 października 2021, 20:52

10/10

Liwiec
piątek, 8 października 2021, 18:27

Prowadząc taką politykę niedługo jedynym partnerem, z którym będziemy mogli współpracować to Watykan.

Zet
piątek, 8 października 2021, 14:31

Cóż, widzisz, a jest wręcz przeciwnie. Polska nieustannie prowokuje zupełnie niepotrzebne konflikty z chyba każdym krajem w Europie (i nie tylko tam) do dziś jest zupełnie bez sojuszników, sama jak kołek w płocie. Jednak najwyraźniej sytuacja ta odpowiada Polakom kochającym mitologię narodową o Polsce jako niewinnych ofiarach wszystkich otaczających ich państw. Po prostu mentalność oblężonej fortecy. Jedynym innym narodem, który cierpi na podobne samooszukiwanie się, są Rosjanie. Wszyscy też ich po prostu krzywdzą.

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 11:00

nie do końca tak z tym prowokowaniem konflitku. Rząd zwyczajnie na potrzeby wewnetrzne używa narracji antyniemieckiej, antyczeskiej i innej np na literkę i , a dodatkowe jego działa celowe lub przypadkowe w polityce wewn. powodują te konflikty. potem jednak te konflikty służą temu pierwszemu celowi, czyli używa się je na potrzeby wewnetrzne. Problem Turowa to efekt zwykłych zaniedbań i arogancji. 4 lata chodzili Czesi po prośbie , aż nagle rząd w trybie bez żadnego trybu (a jakże by inaczej xd) wydał (wbrew prawu) tę koncescję i sam się podłożył, bo to był idealny pretekst do złożenia pozwu przez Czechy. Arogancja niewiedza i nieudolność. Można to jedynie przykryć przez agresywną antyczeską narrację i to się dzieje.

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 10:44

nie,Rosjanie nie są jedyni. Podobnie "cierpią" Węgrzy , którzy po IWS okazali się najwiekszymi przegranymi (terytorialnie). Zapewne gdyby IRP przetrwala do IWS to u nas byloby podobnie. Stawiam , że bylibysmy sojusznikami panstw Centralnych , ale mimo to Ententa by wygrała.

Były Romantyk
sobota, 9 października 2021, 20:55

Za dużo TVN... idż na odwyk. Prawda jest taka jak to określił Churchil odnośnie Brytanii. Reguła jest ogólniejsza: żaden kraj nie ma przyjaciół, każdy ma tylko interesy. A te interesy trzeba egzekwować bo inaczej jest się durniem. Czas pozbyć się romantyzmu bo to może nas znowu drogo kosztować.

Wiem co piszę
piątek, 8 października 2021, 18:14

No i łyknąłeś wszystko od antypolskich stacji telewizyjnych i radiowych. O polskie interesy trzeba walczyć i nie da się inaczej jak wchodząc w konflikty bo inni wychodzą z założenia, ze mamy być wobec nich ulegli. Do tego dochodzą usłużni politycy naszej patoopozycji którzy najchętniej oddaliby Polskę w ręce Brukselskich urzędasów. reprezentujących lewicowe szaleństwa. Myśl to nie boli.

ACAN
sobota, 9 października 2021, 11:46

Ty tak serio to napisałeś bo mam wrażenie że to dla jaj . Jeśli masz taki pogląd na świat to współczuje bo normalni ludzie to raczej potrafią osiągać swoje cele przez dialog współpracę rozmowę a nie przez robienie sobie ze wszystkich w koło wrogów .A jeśli mowa o patologi to wyłącz na miesiąc telewizor i radio to umysł ci się zrestartuje i dostrzeżesz patologie np w ułaskawieniu przez prezydenta gości którzy nie byli jeszcze prawomocnie skazani w pseudo reformie sądów która jakoś nic nie poprawiła w ich funkcjonowaniu a służy tylko do przejęcia kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez polityków i wiele wiele innych takich kwiatków

Do ACANA
sobota, 9 października 2021, 21:06

Normalni ludzie potrafią współpracować o ile druga strona też chce współpracy. Jeżeli inni nie chcą to na nic umiejętności i chęci ACANa. Trzeba też mieć na tyle rozsądku aby nie tracić czasu czekając aż druga strona w końcu zechce takiej współpracy. Świat nie jest doskonały Panie PACAN.

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 10:46

olewaj partnera przez 4 lata , przegraj proces i dalej stawiaj warunki w rozmowach , a potem narzekaj, że on nie chce z tobą współpracować. Powodzenie aniele biznesu.

wyborca
piątek, 15 października 2021, 22:25

W Czechach nie brakuje wody, nie ma kłopotów przez kopalnię Turów. To wymysł nawiedzonych polityków

rmarcin555
sobota, 9 października 2021, 10:32

@Wiem co piszę. No Ty za to jesteś jaśnie oświecony. Możesz wymienić te przykłady wielkiej uległości? Obecny rząd wpycha nas w objęcia Rosji. Z resztą mentalnie już tam jest.

dropik
poniedziałek, 11 października 2021, 11:02

dokładnie, mentalnie to juz drugi PRL: panstwo to partia, a partia to państwo. Reszta to wrogowie opłacani przez wrogie zagraniczne siły zła xd.

Bingo
piątek, 8 października 2021, 17:14

Jži Podskočil? Poznałem Cię!

werte
piątek, 8 października 2021, 16:07

Jaką to nację reprezentuje Zet? Pochwal się.

Ono
piątek, 8 października 2021, 22:01

To dawny Nesher.

Bingo
piątek, 8 października 2021, 20:56

Zet to nick z filmu Pulp fiction? Zapewne ma podobne upodobania i analogiczny stosunek do otoczenia.

stop głupocie
piątek, 8 października 2021, 15:57

Zet to od pewnej stacji radiowej? Tej samej, którą wykupił jakiś czas temu Soros, żeby sączyć swoją propagandę "społeczeństwa otwartego"? Niepotrzebne konflikty prowokujemy zawsze tam, gdzie upominamy się o swoje, albo przynajmniej o równe traktowanie. Jesteśmy za dużym krajem, żeby schować się w tłumie jak Czesi, ale za małym i za mało rozwiniętym, aby się nas bali. Więc będą nas atakować, bo silna Polska jest solą w oku państw ościennych.

Zet
piątek, 8 października 2021, 16:20

Nie ma sensu dyskutować z ludźmi, którzy używają Sorosa jako mitycznego „złoczyńcy” w dyskusji. Nikt nie robi Polsce nic złego, tylko polski rząd powoduje konflikty, częściowo z wewnętrznych powodów politycznych, częściowo dlatego, że wierzy we własną propagandę o Polsce jako niewinnych i wiecznych ofiarach wszystkich wokół. Turów to piękny przykład, polski rząd od lat nie chce się tym zajmować i teraz za to zapłaci.

Alfa
sobota, 9 października 2021, 21:12

Soros to przecież "filantrop" a diabeł nie istnieje. Obie tezy tak samo prawdziwe i obie równie pożądane w umysłach ludzi... pożądane przez obu panów.

nauczyciel
piątek, 8 października 2021, 23:50

To nie polski rząd szuka zwady tylko antypolska opozycja. Nasz rząd walczy o Polskę i jej obywateli. Polecam lekcje historii wówczas zmienisz zdanie jeżeli tematy zrozumiesz w co wątpię. Turów to kolejny przykład, że z Czechami trudno się dogadać.

ACAN
sobota, 9 października 2021, 20:53

Pewnie z Czechami można się dogadać tylko trzeba rozmawiać a nie traktować ich protekcjonalnie i olewać

Nauczyciel
piątek, 15 października 2021, 22:28

Nie znasz Czechów Pacan

Iks
piątek, 8 października 2021, 15:30

Polska nie kolaborowała z nazistowskimi Niemcami, jak z przyjemnością robiły to Czechy. To nie ruzdmuchane ego, panie Zet, to kompas moralny, którego wam od dawna już brakuje.

Zet
piątek, 8 października 2021, 15:46

Czy to polska wersja historii? Czechy, podobnie jak Polska i inne kraje Europy, były okupowane przez nazistów. Wręcz przeciwnie, to właśnie Polska aktywnie współpracowała z Niemcami w 1938 roku. W przeciwnym razie Twój post pięknie pokazuje, jak niektórzy Polacy są psychicznie zamrożeni w głębokiej przeszłości i nadal się nią cieszą.

rmarcin555
sobota, 9 października 2021, 10:37

@Zet. W Polsce obowiązuje zafałszowana wersja historii. Po 89 roku zmieniły się tylko dwie rzeczy. Doszedł Katyń i 17 września. Od 2015 roku jest jeszcze lepiej, bo gloryfikuje się bandytów, a ludzie, którzy byli w armiach sformowanych w ZSRR nazywani są w całości zdrajcami. Mitologia ma się dobrze.

Ksiądz Robak
piątek, 8 października 2021, 20:25

Pepiku, nie twoje podwórko, nie twoje krowy. Idź do siebie, nam nie potrzeba kolejnego patałacha, który nas, Polaków, poucza.

Pytajnik
piątek, 8 października 2021, 18:15

Co brałeś, ze tak bredzisz?

Lol
piątek, 8 października 2021, 17:21

Czesi tak walczyli że Praga nie została zniszczona. Brednie piszesz

Iks
piątek, 8 października 2021, 17:12

Czesi wystawili rząd kolaborujący z Niemcami. Polska - nie. To są fakty. Wejścia na Zaolzie nie uzgadnialiśmy z Niemcami, nic nie podpisaliśmy. To jest fakt. To, że odebraliśmy sobie Zaolzie po tym jak nam je zdradziecko ukradliście to prztyczek w czeskiego kulfona;)))

WLAD
piątek, 8 października 2021, 17:06

Nie ma nazistow sa i byli to niemcy ,przeszłosc zawsze determinuje przyszłosc .

Nie za często?
piątek, 8 października 2021, 16:57

Kolega jest na białej łące?

PL
piątek, 8 października 2021, 14:28

Panie Andrzeju, to nie tyle błąd HSW, to po prostu "bogactwo inwentarza". Z Czechami nic nigdy (poza współpracą nad OT-64 czy licencją od Karosa) nie udało się doprowadzić do porządnie do końca. Ten typ tak ma. Sami Czesi nie traktują nas poważnie, jak przystało na równorzędnego partnera. W kontaktach z nimi zawsze gdzieś zalatuje zapaszek ledwo skrywanego lekceważenia. To taki "kleine deutsche", czego zresztą sami nie ukrywają.

RafR
piątek, 8 października 2021, 11:22

I pyk, jednym ruchem HSW załatwiła praktycznie wszystko, co dostarcza i rozwija AMZ Kutno.

zeneq
piątek, 8 października 2021, 14:30

A Praga kolejnym ruchem załatwiła produkt HSW i Tatry.

PL
piątek, 8 października 2021, 14:14

@RafR: z tym, że nie do końca. "Pokraczny" BÓBR jest w całości konstrukcją AMZ, która mogą dowolnie modyfikować i rozwijać. Już widzę, jaką "swobodę manewru" będzie mieć HSW...

RafR
piątek, 8 października 2021, 14:56

Bobra akurat HSW póki co nie załatwiła, bo Bóbr pływa. Odnosiłem się w dużej mierze do Żubra, zwłaszcza że PIT-RADWAR jest współwłaścicielem Autosana, więc nie będą już podwozi do systemów radarowych i przeciwlotniczych kupować z AMZ. Bobra natomiast już w pewnym stopniu załatwił MON po tym jak uznali, że RSK będzie na Rosomaku.

JÓZEK co wie
piątek, 8 października 2021, 11:16

NALEŻY ZAKUPIĆ...

asd
piątek, 8 października 2021, 15:23

to idż i kup, z pińcet, ktos ci broni???

piątek, 8 października 2021, 14:29

Knedliki? Tak, ale po sprawdzeniu terminu przydatności do spozycia

dr
piątek, 8 października 2021, 16:04

Termin minął wraz zerwaniem rozmów w sprawie Turowa.

tut
piątek, 8 października 2021, 11:15

Obetnijcie te skosy na masce które rozrastają się do góry. Będzie mniejsza masa, łatwiejsze wykonanie i ten wasz design się poprawi. I wreszcie zdecydujcie się na jakieś rozwiązanie. Jakiekolwiek. Ta niekończąca się opowieść tylko pokazuje waszą mizerię. Niech w końcu wygra jakaś grupa interesów.

PL
piątek, 8 października 2021, 14:29

Nie da się z wersji z czeskim silnikiem. Ten silnik to prawdziwa kobyła :-(

Stefan
piątek, 8 października 2021, 11:13

Tępienie Polaków na Zaolziu, blokowanie pomocy wojskowej w 1920 r., teraz Bełchatów. Polacy zajmują czołową pozycję najbardziej nielubianych nacji w Czechach. Nam nigdy nie pomagali w przypadku klęsk żywiołowych i odrzucają naszą pomoc. Opieranie na nich współpracy wojskowej to proszenie się problemy. W sytuacji kryzysowej wbiją, nóż w plecy.

hermanaryk
niedziela, 10 października 2021, 08:25

"Polacy zajmują czołową pozycję najbardziej nielubianych nacji w Czechach". Nie kłam, od lat z sondaży wynika, że Czesi bardziej niż nas lubią tylko Słowaków, i to niewiele bardziej.

Xionc proboszcz
piątek, 8 października 2021, 15:55

Bełchatów??? Poważnie???

rmarcin555
piątek, 8 października 2021, 14:39

@Stefan. Rozumiem, że 38my i 68 to Ci przypadkiem z głowy wypadły...

asdf
piątek, 8 października 2021, 15:56

zapomniales o 1919(Zaolzie) i 1945(Kotlina Klodzka) gdy to czesi zaczeli pewnie nie przypadkiem, zreszta jak sobie tak wypominamy to moze wspomnijmy Najazd Brzetyslawa po ktorym to Polska przestala praktycznie istniec a czesi wykastrowali polskiego krola Mieszka II. z ostatnich swinstewek wystarczy wspomniec o Turowie nie rozumiem tej czechofilii wsrod polakow to pewnie ignoracja.

piątek, 8 października 2021, 22:54

Polaków z małej litery???

Iks
piątek, 8 października 2021, 17:13

Dokładnie.

zeneq
piątek, 8 października 2021, 15:48

A tobie wojna polsko-czechosłowacka o Kłodzko i Racibórz w 1945...

zeneq
piątek, 8 października 2021, 14:29

Już wbili.

Piotr ze Szwecji
piątek, 8 października 2021, 10:54

Bardzo trafna inwestycja HSW. WP będzie więcej niż zadowolone. Możliwość produkcji terenówek przez Autosan uzupełnia ofertę Zbrojeniówki. Także uzupełnienie podwozia IVECO podwoziem Tatry w produkcji Jelcza, bardzo zwiększa możliwości eksportowe produkcji HSW do większej ilości krajów. 22:gi batalion piechoty górskiej jest naturalnym odbiorcą pojazdów 4x4, czy ciężarówek Jelcza na zawieszeniu Tatry (6x6 i 8x8). Możliwość produkcji cywilnych terenówek i cywilnych spalinowych pojazdów terenowych może poprawić dochody Autosanu. Jak dalece zależy już tylko od sprzedawców i reklamy na polskim rynku. ----- W kwestii projektowania, power pack musi być standardowy i modułowy. Musi być możliwość wymiany jego w przyszłości w części tych pojazdów. Hybrydowy silnik elektryczno-spalinowy przychodzi na myśl z jednego powodu, że na bateriach nie generuje dźwięku, co może być przydatne taktycznie dla żołnierzy WP w pewnych warunkach bojowych. Także dla Specjalsów. ----- Artykuł sugeruje, że ten Autosan 4x4 na przykładzie Patria II może unieść ładunek wagi 5 ton i może posiadać wagę 13 ton. To mnie zaskoczyło. Składana i "lekka" haubica 155 mm M777 z UK (choć produkowana w USA) waży "ledwie" 4.2 tony. 22:gi batalion piechoty górskiej mógł by dostać przypięty oddział artylerii z parą M777 przewożoną na tych terenówkach. AW101 (5520 kg unoszenia) może przenieść M777, lecz dla 13-18 tonowego Autosanu 4x4 trzeba będzie zrealizować zakup ciężkiego transportowego śmigłowca w stylu jak Mi-26 unoszącego 20000 kg i Sikorsky CH-53 Kingstalion unoszącego 15876 kg. CH-47 Chinook unosi ledwie 10886 kg. Może HSW winno nawiązać tutaj dialog z oficerami WP odpowiedzialnymi za realizowanie modernizacji transportu śmigłowcowego w Lotnictwie? Albo przynajmniej wysłać do MON zapytanie w tej sprawie? Póki prace nad prototypem nadal trwają. ----- Do tego wszystkiego dochodzi jak wisienka na torcie współpraca przemysłowa Zbrojeniówek krajów V4, co zacieśnia wojskowe stosunki naszych krajów. Perfekt. HSW zasługuje na medal Orła Białego za tą inicjatywę, według mnie.

zeneq
piątek, 8 października 2021, 14:28

Stosunki naszych krajów zacieśnia Turów. I zaproszenie przez Pragę UE do konfliktu jak wisienka na torcie. Ktoś, gdzieś pewnie dostanie za to medal. Niekoniecznie w Polsce i niekoniecznie Orła Białego.

Zet
piątek, 8 października 2021, 15:02

Turów to ewidentna wina polskiego rządu. Czesi przez kilka lat chcieli dojść do porozumienia, ale polskie „mocarstwo” odmówiło nawet poważnego potraktowania ich. Tak więc Czechy nie miały innego wyjścia, jak pozwać Polskę do europejskiego sądu. A teraz Polacy zachowują się jak małe dzieci, które nie chcą szanować rzeczywistości. Posiadanie Polski jako sąsiada jest bardziej karą dla każdego kraju.

PL
piątek, 8 października 2021, 16:36

Chyba bardzo chcesz znowu zobaczyć polskie czołgi na Zaolziu, prawda? Dwa razy nasze wojsko dawało Wam popalić, a Wy dwa razy uciekaliście z podkulonym ogonem. "Waleczni Czesi" ;->

Paweł P.
piątek, 8 października 2021, 22:10

Są wybory, jak to mówi klasyk – a to jest taki dziwny czas. Nikt nikomu nie grozi, to prowokacja. Nie dyskutuj.

Zet
piątek, 8 października 2021, 19:55

Jesteś tego pięknym przykładem, nie masz argumentów, więc zaczynasz grozić. Po prostu coś takiego jak dyplomacja, autorefleksja jest dla niektórych Polaków rzeczą nieznaną. Znają tylko mitologię i nienawiść. Chciałbym tylko zaznaczyć, że ostatnią rzeczą, która interesuje przedstawicieli polskiej mniejszości w Czechach, jest przynależność do Polski. W końcu jest ich tylko kilka tysięcy. A w styczniu 1919 Polacy ponownie uciekli. Polacy odważyli się przyłączyć do Czechów tylko w związku z Niemcami, po drugie z Rosjanami. Naprawdę masz się czym chwalić.

Piotr ze Szwecji
piątek, 8 października 2021, 22:25

Tam jest taka nazwa na polską dyplomację wśród zwolenników PiS. To przezwisko to "dyplomatołki". Zwraca pan bardzo dobrą uwagę, na żenująco niski poziom zaangażowania polskich dyplomatów w pracę na rzecz Polski. Jedyne co potrafią to rozbijać się i zdzierać państwową płacę. Potrzeba wymiany około 100 Bilateralnych Umów Międzypaństwowych (BIT), to efekt nieudolności i nieporadności tych wszystkich panów i pań w wyniku którego Polska jest międzynarodowo przedeptana jak wasal-szmata. Polska dyplomacja międzywojenna miała jedno usprawiedliwienie. Ministrem jej był nadęty i sztywny generał, który nawet dla miłości, patriotyzmu i poświęcania dla ojczyzny nie był w stanie zgiąć swojego sztywnego karku. Tym też dyplomacja przedwojenna różni od dzisiejszej, że ona wówczas miała honor.

PL
piątek, 8 października 2021, 20:54

@Zet: pięknie udało mi się wyprowadzić Ciebie z równowagi :-) Znaczy - zabolało. I bardzo dobrze. Ma boleć. Znam dobrze Wasze czeskie kompleksy, Wasze idiosynkrazje, Waszą nieodwzajemnioną miłość do Niemiec. Wasz obecny rząd, a zwłaszcza skorumpowany geszefciarz, który stoi na jego czele jest zwyczajnym popychadłem, chłopcem na posyłki. Wasze małe państwo jest totalnie skorumpowane. Przykład z dziedziny militarnej: mogąc wspólnie ze Słowakami zbudować armatohaubicę na podwoziu kołowym, w przekręconym "przetargu" pozwalacie wygrać droższej ofercie Nextera, a potem podpisujecie z nimi umowę na kwotę dwukrotnie wyższą od kwoty, jaka obowiązywała w ramach tegoż przetargu. Zaiste, macie łeb do interesów, jak pijany Honza :-) Słowacy, którzy razem z Wami tworzyli wspólne państwo przez wiele lat w końcu mieli Was dosyć i machnęli ręką na federację z Wami. Jesteście nieudacznikami, żarty i kpiny z Was są znane w naszej części Europy :-) Bardzo bawi mnie Twoja śmieszna zapalczywość, czekam na Twoje kolejne komentarze - będę miał z nich ubaw. Dajesz Honza, dajesz :-)

piątek, 8 października 2021, 19:54

Jesteś tego pięknym przykładem, nie masz argumentów, więc zaczynasz grozić. Po prostu coś takiego jak dyplomacja, autorefleksja jest dla niektórych Polaków rzeczą nieznaną. Znają tylko mitologię i nienawiść. Chciałbym tylko zaznaczyć, że ostatnią rzeczą, która interesuje przedstawicieli polskiej mniejszości w Czechach, jest przynależność do Polski. W końcu jest ich tylko kilka tysięcy.

dr
piątek, 8 października 2021, 16:35

Wyjdzie to wam bokiem to poważne potraktowanie naszych negocjatorów.

piątek, 8 października 2021, 15:35

Spokojnie, rozwiążemy ten wasz problem "niemiłego sąsiada" raz na zawsze. Kamień na kamieniu nie zostanie, a szwabskie wujostwo nawet nie kiwnie palcem...

Zet
piątek, 8 października 2021, 16:24

Jak mówię, jak małe dzieci. Dlatego nikt nie traktuje Polski poważnie.

piątek, 8 października 2021, 20:05

Xionc proboszcz
piątek, 8 października 2021, 10:46

Już widzę współpracę z Czechami w obecnej sytuacji, ale mimo to trzymam kciuki za ten projekt.

lcjxkzljcklxzjv
piątek, 8 października 2021, 15:18

Czesi są bardzo pragmatyczni, także nie widzę tu przeszkód.

Xionc proboszcz
piątek, 8 października 2021, 15:52

Ależ oczywiście, że są. Problemem jest druga strona.

Paweł P.
piątek, 8 października 2021, 22:11

Jak zawsze "Brzydka panna bez posagu".

Mój komentarz
piątek, 8 października 2021, 10:39

Nazwa za bardzo kojarzy się z autobusami, mogli cos bardziej bojowego wymyślić, jakiś Jenot czy cuś...

GroomLake
piątek, 8 października 2021, 10:35

Należy dokonać przeglądu zasadności współpracu z Czechami.

Ryszard 56
piątek, 8 października 2021, 10:17

kiedy w wojsku??

Levi
piątek, 8 października 2021, 10:13

Przeciez jest AMZ. Po co nam nastepny cudak? I to czeski...

asdf
piątek, 8 października 2021, 15:57

Bobr to tez cudak ale jest Rosomak 6x6

RafR
piątek, 8 października 2021, 13:11

HSW juz próbowała robić projekty z AMZ, efekt taki że AWR dla Raków jest na Rosomaku i 2 lata po czasie.

PL
piątek, 8 października 2021, 15:06

@RafR: ale jak to? Prywatna firma jest gorsza od państwowego moloch!? To bardzo niedobra rzecz o tym mówić ;-> (poleciałem klasykiem)

Szarik
piątek, 8 października 2021, 10:13

W innych krajach koszt zakupu takiego MRAP-a jak Tatra Patriot II , wynosi mniej więcej jedną trzecią ceny KTO. Mówimy oczywiście o wozach bez modułów uzbrojenia. Zastępowanie podwozi KTO właśnie MRAP-ami pozwala na zaoszczędzenie mnóstwa publicznych pieniędzy. KTO w roli wozu dowodzenia czy nośnika uzbrojenia w rodzaju wyrzutni PPK o dużym zasięgu , jest marnotrawstwem środków. Rolę tę mogą spełniać znacznie tańsze MRAP-y. Podwozia KTO powinny być wykorzystywane do budowy wozów bojowych przeznaczonych do działań na pierwszej linii kontaktu bojowego z nplem a MRAP-y powinny być używane raczej na zapleczu walczących wojsk czyli raczej w drugiej linii wozów bojowych.

Pjn
piątek, 8 października 2021, 19:26

Tak , wyrzutnie rakiet ppk o dużym zasięgu na MRAP-ach ? Ale przyznasz że czasem trzeba podjechać bliżej , i wtedy przydały by się KTO ?

inżynier zbrojmistrz
piątek, 8 października 2021, 10:05

Tylko w HSW istnieje kompetentny zarząd, bo tam czystka kadrowa nie dojechała. Reszta to sahara polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jan
piątek, 8 października 2021, 09:59

Czechy ? Nie dziękuje

Paweł K.
piątek, 8 października 2021, 09:58

Czeski partner musi poczekać do wyjaśnienia pewnych, nie związanych z projektem, problemów.

PL
piątek, 8 października 2021, 14:15

+1

Geo
piątek, 8 października 2021, 09:52

A czy gril silnika będzie miał dodatkowo chroniony, bo każdey dywersant jest w stanie wyeliminować ten pojazd z dystansu

dr
piątek, 8 października 2021, 09:44

Kooperacja HSW z Czechami wyklucza jego rozwój i zakupy. Zmienić kooperanta, przeprojektować i można rozmawiać.

Zet
piątek, 8 października 2021, 14:14

Nie jest to współpraca z Republiką Czeską, ale współpraca z czeską firmą prywatną. Rozumiem, że z polsko-centrystycznego spojrzenia na świat (jednak Polska nie jest tak naprawdę centrum świata, a raczej peryferiami) jest tak samo. Ale jest odwrotnie. Czeski przemysł zbrojeniowy jest w większości prywatny i w przeciwieństwie do polskiego może z powodzeniem eksportować. Tak więc odrzucenie tego projektu, który stoi i wypada z unikalnym czeskim podwoziem, co jest tym ciekawsze nawet wśród zachodnich armii (Dania, Belgia, Holandia, Izrael....) nie ukarze Czechów (zwłaszcza w sytuacja, w której wina leży w przypadku Turowa po stronie polskiej), ale stracisz tylko możliwość dostarczenia pojazdu jakości WP.

Bingo
piątek, 8 października 2021, 17:22

To czego centrum są Czechy? Brązowego oczka?

dr
piątek, 8 października 2021, 16:36

Czyli wiesz sam gdzie leży źródło problemu z wami. Właściciel czeskich kopalni który oskarżył Polskę i podgrzewa ten konflikt też nie jest firmą państwową i jakoś nie przeszkadza to w próbie likwidacji sporej części energetyki polskiej. A co do możliwości kooperacji to na świecie jest masa firm które z pocałowaniem ręki wejdą w spółkę z HSW. PS. Tylko z czeskiej perspektywy środek świata mieści się gdzieś nad Wełtawą. PS 2 Aby skutecznie lobbować w Polsce musisz jeszcze poprawić polszczyznę.

dr
piątek, 8 października 2021, 16:01

Czyli wiesz sam gdzie leży źródło problemu z wami. Właściciel czeskich kopalni który oskarżył Polskę i podgrzewa ten konflikt też nie jest firmą państwową i jakoś nie przeszkadza to w próbie likwidacji sporej części energetyki polskiej. A co do możliwości kooperacji to na świecie jest masa firm które z pocałowaniem ręki wejdą w spółkę z HSW. PS. Tylko z czeskiej perspektywy środek świata mieści się gdzieś nad Wełtawą. PS 2 Aby skutecznie lobbować w Polsce musisz jeszcze poprawić polszczyznę.

Zet
piątek, 8 października 2021, 19:44

Właściciel kopalń w Czechach, który znajduje się około 80 km w linii prostej od Turowy, będzie się stopniowo zamykał, nie ma z tym nic wspólnego. Pozew przeciwko Polsce został wniesiony przez czeskie Ministerstwo Środowiska z inicjatywy Kraju Libereckiego. I tylko dlatego, że polski rząd odmówił rozmowy o tym realnym problemie. Jedynym problemem jest więc polski rząd, który uważa, że ​​Polska jest supermocarstwem i uważa, że ​​metoda „komunikacji”, która jest w Polsce powszechna, może być wykorzystywana na forach międzynarodowych. Wynik, pół miliona euro dziennie.

Rah Warsz
piątek, 8 października 2021, 22:08

Przy Czechach to jesteśmy chyba nawet hipermocarstwem a nie super, zanotuj to w kajeciku i wężykiem Zet … Odnośnie sytuacji z Turowem, pewni „czeskojęzyczni” mocodawcy Zet przyszykowali na dupę czeskiego narodu spory bat. Ale o tym sami Czesi przekonają się za jakiś czas, cicho sza tymczasem… Kilku Czechów znam z racji zawodu, porządni ludzie, nie bardzo rozumieją sytuacje, Czeszki zaś :) są bardzo otwarte na kooperację z dzikimi Lachami. Gadanie i straszenie o zajmowaniu Czech siłą:) to tylko w głowach moskiewskich, eskimosów i kilku kuców mogło się narodzić. Poczekamy, zobaczymy czy sami Czesi nie zapukają mocniej za jakiś czas do Warszawy. Może się bowiem niebawem okazać ,że z trudem odbudowany język i kultura ponownie zaczną zanikać na rzecz „śpiewnej” mowy wuja Helmuta i wysokiej kultury cioci Hildy i to bez jednego wystrzału… Czas to pokaże. 500 tys euro dziennie…takie nocne zmazy Zet w tym wieku nie powinny ci się już przytrafiać…

PL
sobota, 9 października 2021, 10:14

@Rah Warsz: zgadzam się z Tobą całkowicie, no, może z jednym zastrzeżeniem, ale o tym dalej. Na początek pozwolę sobie odnieść do meritum Twojej wypowiedzi - kwestia "bata". Otóż, jeżeli dobrze odczytuję Twoje intencje, a właściwie zamysł kryjący się za nimi, to sądzę, że niekoniecznie. Po prostu - tu i teraz obowiązują inne kryteria dotyczące PL, a inne - CZ czy DE. To już nie jest dżentelmeńska gra prowadzona zgodnie z zasadami, to barbarzyńska agresywna polityka siły i przymusu. Trzymam kciuki za to, o czym piszesz, ale mam niestety poważne wątpliwości :-( W normalnych warunkach, we wzajemnych relacjach bilateralnych, a i też - wielostronnych - stosowanie jasnych zasad wynikających z prawa i ze zwykłej uczciwości mogłoby powodować, że "bat" o którym piszesz zadziała i spadnie nie tylko na nasze, polskie tyłki. Niestety, jestem przekonany, że to nie zadziała :-( Lubię Czechów (zwłaszcza Czeszki), ale wolę Słowaków. Przy bliższym poznaniu mental Słowaków jest mi bliższy nić Czechów. Na Orawie, czy na Spiszu, po słowackiej stronie czuję się jak w domu. Chociaż znakomicie znam trudną historię tego regionu, i pamiętam na przykład o słowackiej agresji we wrześniu 1939 roku. Ale Słowacy to są Słowacy, a Czesi to Czesi :-) Każda z tych nacji ma swoją specyfikę, ma swoje dobre i złe cechy narodowe. Moje "gadanie o zajmowaniu" terytoriów CZ siłą to tylko zabieg erystyczny, mający na celu podniesienie ciśnienia paru osobom :-) Oni są na tym punkcie niezwykle przeczuleni, mają wręcz kompleks polskiego agresora, przy czym zupełnie nie pamiętają o swoich czarnych kartach we wspólnej historii. Z tego powodu wkurzanie ich to rozrywka, cytując stary "Przekrój" - "zdrowa i tania" :-) Spoko, nie mam zamiaru na serio nawoływać do aneksji Zaolzia. Ale wbijać Czechom szpilę, wspominając tylko o tej drażliwej kwestii - dlaczego nie? Pozdrawiam serdecznie.

PL
piątek, 8 października 2021, 15:08

@Zet: brawo! Pryncypialnie i bezkompromisowo. I brzdęk, 10 halerzy wpadło do mieszka.

Tweets Defence24