Płk Górka dyrektorem Departamentu Innowacji MON

27 października 2020, 12:55
ElVWqAQXEAALyxW
Fot. MON via Twitter

Pułkownik Marcin Górka otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Departamentu Innowacji w MON. Komórka ta będzie odpowiedzialna m.in. za zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału polskich ośrodków badawczych.

Nominację wręczył sekretarz stanu MON Marcin Ociepa. Wcześniej płk Górka pełnił stanowisko wiceprezesa ds. Obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie nadzorował pracę dwóch departamentów merytorycznych agencji: Departamentu Projektów Obronnych i Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych.

Pułkownik Górka jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej kierunku Geodezja Wojskowa, specjalizacji nawigacji satelitarnej. Ukończył też studia w NATO Defense College.

W trakcie służby w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odpowiadał za budowę zdolności polskiej armii w obszarze satelitarnego rozpoznania obrazowego, a później był jednym z inicjatorów i głównych twórców koncepcji wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu sił zbrojnych RP.

Jako ekspert ds. satelitarnego rozpoznania obrazowego w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk odpowiadał m.in. za stworzenie strategii i doktryn regulujących wykorzystanie przez Sojusz Północnoatlantycki technologii satelitarnych w obszarze rozpoznania.

Koordynował przygotowanie i uczestniczył we wdrażaniu programu operacyjnego dotyczącego budowy satelitarnego rozpoznania obrazowego w wojsku polskim, był głównym negocjatorem warunków przystąpienia Polski do wielonarodowego programu kosmicznego MUSIS (Multinational Space-Based Imaging System) realizowanego pod patronatem Europejskiej Agencji Obrony.

Był pierwszym dowódcą Ośrodka Rozpoznania Obrazowego – pierwszej w historii polskiej jednostki wojskowej posiadającej zdolności operacyjne w zakresie rozpoznania satelitarnego i operującej naziemnym segmentem użytkownika wojskowego. Jako przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej brał udział w przygotowaniu krajowych dokumentów planistycznych dotyczących polityki kosmicznej państwa.

W trakcie służby wielokrotnie reprezentował siły zbrojne RP w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych, w tym w ramach Grup Standaryzacyjnych NATO, współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, współpracy w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi z Republiką Włoch, Francją, Izraelem oraz USA. Był zastępcą przewodniczącego w Imagery Management Group z ramienia sojuszu, a następnie narodowym przedstawicielem skierowanym do tej grupy. Międzynarodowe doświadczenie operacyjne zdobył jako oficer łącznikowy Operation Enduring Freedom i Iraqi Freedom przy US CENTCOM.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Tweets Defence24