Pierwsze mosty Daglezja w Wojsku Polskim

9 grudnia 2012, 17:02
MS-20 Daglezja-G - fot. Andrzej Kiński
Most towarzyszący MS-20 Daglezja w trakcie rozkładania - fot. Andrzej Kiński
Defence24
Defence24

Gliwicki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o., wchodzący w skład Dywizji Bumar-Ląd, w najbliższych dniach sfinalizuje dostawę do Wojska Polskiego dwóch pierwszych mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja.Będą to egzemplarze tzw. partii wdrożeniowej, zamówione przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON w 2010 r., na mocy zawartej z OBRUM umowy o realizacji pracy wdrożeniowej.

Pierwszy most został przekazany 20 listopada br. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, zaś drugi ma zostać formalnie przekazany 11 grudnia i trafić do 5. Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie Podjuchach.

MS-20 Daglezja to most pozwalający na zabezpieczenie przepraw, czy pokonanie przeszkód o szerokości do 20 m przez pojazdy gąsienicowe wywierające obciążenie klasy MLC70 (odpowiada to masie pojazdu do 63,5 tony) oraz pojazdy kołowe, czy też ich zestawy wywierające obciążenie klasy MLC110 (masa do 73 ton). Zestaw mostu składa się z: ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43-M w układzie 6x6, naczepy mostowej, układacza mostowego oraz przęsła PM-20. Unikalna konstrukcja przęsła umożliwia zmianę jego szerokości – w położeniu transportowym wynosi ona 3 m, zaś w roboczym 4 m. Między innymi dzięki temu zestaw może poruszać się bez ograniczeń po drogach publicznych.Historia programu Daglezja była długa i nie pozbawiona przeszkód. Program rozpoczął się w 2002 r., kiedy OBRUM zainicjował na zlecenie DPZ MON założeń taktyczno-technicznych nowoczesnego zestawu mostu samochodowego. W 2003 r. rozpoczęto pracę badawczo-rozwojową, w ramach której w 2004 r. powstał model mostu, a w 2005 r. pierwszy prototyp. Niestety, zastosowane w nim rozwiązania nie zapewniały założonej masy zestawu oraz jego niezawodności. W związku z tym OBRUM przerwał prace według pierwotnej koncepcji i zwrócił się jesienią do Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych o zgodę na wykonanie – ze środków własnych – drugiego, gruntownie przekonstruowanego prototypu. W efekcie bazowa umowa z DPZ została aneksowana i przedłużona do wiosny 2008 r. Drugi prototyp skompletowano wiosną 2008 r. i przez kolejny rok przechodził on cykl intensywnych badań, łącznie z badaniami niszczącymi wytrzymałości zmęczeniowej przęsła. Po pomyślnym zakończeniu pracy badawczo-rozwojowej, w 2010 r. DPZ MON zawarł z OBRUM umowę na realizację pracy wdrożeniowej, której realizację formalnie zakończyło tegoroczne przejęcie przez wojsko dwóch pierwszych mostów. W perspektywie planowane jest zamówienie mostów seryjnych. Zapotrzebowanie Wojska Polskiego na mosty MS-20 Daglezja można ocenić na kilkadziesiąt egzemplarzy. Przedstawiciele Dywizji Bumar-Ląd i OBRUM dostrzegają znaczny potencjał eksportowy Daglezji i od pewnego czasu intensywnie promują najnowszy polski most samobieżny na rynkach zagranicznych. Optymistyczne szacunki zakładają, że uwzględniając potrzeby Wojska Polskiego oraz eksport, Bumar-Ląd mógłby na przestrzeni najbliższych kilku-kilkunastu lat wyprodukować od 50 do 80 mostów MS-20.

OBRUM, na bazie rozwiązań mostu towarzyszącego MS-20, rozwija rodzinę mostów typoszeregu Daglezja, w skład której wchodzą: most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20 Daglezja-G; most wsparcia MS-40, zapewniający pokonywanie przeszkód o szerokości do 40 m oraz most pontonowy Daglezja-P. Najbardziej zaawansowane są prace nad Daglezją-G, realizowaną na mocy pracy badawczo-rozwojowej zawartej z DPZ MON, najbardziej zunifikowaną z MS-20 i wykorzystującą takie samo przęsło PM-20. Jej prototyp został skompletowany w 2011 r. i aktualnie przechodzi badania. Prototyp MS-40 ma być gotów do prób w przyszłym roku.

(TW)
Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Tweets Defence24