PCO podsumowuje 2015 rok

5 stycznia 2016, 16:39
System Tytan opracowywany przez PCO. Fot. PCO
NPL-1T “Agat”. Fot. M.Dura
Gogle noktowizyjne SZPAK. Fot. Maksymilian Dura
Ryszard Kardasz, prezes zarządu PCO S.A. Fot. Defence24.pl

Firma PCO S.A. dokonała podsumowania roku 2015. Jej prezes zarządu, Ryszard Kardasz, omówił kluczowe projekty i wydarzenia minionych 12 miesięcy.

Zdaniem Ryszarda Kardasza, prezesa zarządu PCO S.A., miniony rok był okresem dynamicznego rozwoju spółki, która skupiła się na wyrobach związanych z technologią termowizyjną. Firma opracowała pierwszą polską lornetkę termowizyjną NPL-1T AGAT, przygotowany został też Zestaw Modyfikacyjny Kamery Termowizyjnej do czołgów PT-91 Twardy, wykorzystywanych w Wojsku Polskim, bazujący na wcześniej przeprowadzonych pracach nad kamerą KLW-1 ASTERIA. Do oferty firmy PCO trafił również Peryskopowy Celownik Termowizyjny PCT-72, przeznaczony dla czołgów rodziny T-72.

Produkty PCO zostały docenione przez ekspertów, czego dowodem jest nagroda Defender przyznana kamerze KLW-1 podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nagrodzono też gogle noktowizyjne PNL-2ADM „SZPAK”, wyróżnione tytułem Jakość Roku – Złoto oraz Medalem Europejskim BCC, a także I nagrodą w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa, organizowanym przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Innym sukcesem firmy kierowanej przez prezesa Kardasza jest wybór oferty PCO w postępowaniu na dostosowanie kamery termowizyjnej KLW-1 Asteria do pracy w celowniku DNRS-288 wieży Hitfist-30P montowanej na podwoziu KTO Rosomak.

Do kluczowych projektów PCO w 2015 r. należał także Zaawansowany System Walki TYTAN, którego program zakłada stworzenie zaawansowanego indywidualnego systemu wyposażenia żołnierza przyszłości, w skład którego ma wchodzić sześć podsystemów: uzbrojenia, C4I, obserwacji i rozpoznania, ochrony, przenoszenia oraz umundurowania. Prace nad systemem TYTAN toczyły się zgodnie z planem, w czerwcu minionego roku skompletowano osiem modeli zestawów ZISW TYTAN, które przetestowano w warunkach terenowych na Wojskowej Akademii Technicznej. We wrześniu odbyło się także seminarium z udziałem przedstawicieli MON, na którym przedstawiono przebieg dotychczasowych prac nad systemem i każdym z jego elementów oraz wnioski z badań, w tym propozycje zmian do obowiązujących wymagań. Tym samym zakończono prace nad I etapem programu, a obecnie trwają ustalenia założeń taktyczno-technicznych, jakie ma spełniać system.

Prezes zarządu PCO uznał również, że istotnym dla kierowanej przez niego spółki wydarzeniem była październikowa I Konferencja Optoelektroniczna organizowana przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Optoelektronika dla bezpieczeństwa państwa i obywateli”. Konferencja została w całości poświęcona tematom optoelektroniki, w tym termowizji oraz fotoniki, która zgodnie ze Strategią Europa 2020, należy obecnie do jednej z kluczowych technologii UE.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele spółek przemysłu obronnego, uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, MON oraz Wojska Polskiego.

Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24