Abramsy dla Polski: decyzja MON i rządu to początek drogi [OPINIA]

14 lipca 2021, 16:24
m1a2 sepv3
Fot. Mark Schauer
Reklama

Wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak ogłosili rozpoczęcie programu wieloletniego, mającego na celu zakup 250 czołgów M1A2 SEP v3 dla 18 Dywizji Zmechanizowanej. Następnie do Stanów Zjednoczonych wysłano Letter of Request, czyli zapytanie w sprawie ich zakupu w drodze umowy międzyrządowej. W praktyce jest to początek procesu, mającego zaowocować wdrożeniem tych czołgów. O ile czołgi zostaną wyprodukowane w USA, to w trakcie ich wprowadzania szczególnie istotne będzie zabezpieczenie cyklu życia Abramsów, w miarę możliwości z udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego. Może to przynieść duże oszczędności, ale i zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji czołgów.

Nasza armia, w krótkim czasie – pierwsze dostawy, jeśli wszystko dobrze pójdzie już w przyszłym roku, wzbogaci się o dużą liczbę najnowocześniejszych w tej chwili na świecie czołgów Abrams, bo to najnowsza wersja, która wchodzi na uzbrojenie armii amerykańskiej – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Dodał, że to będzie „nowa jakość, jeśli chodzi o uzbrojenie Wojsk Lądowych”.

Szef MON Mariusz Błaszczak uściślił, że finansowanie tego programu zostanie zapewnione uchwałą Rady Ministrów spoza budżetu resortu, a jego wartość wyniesie 23,3 mld złotych. Ta kwota obejmie jednak nie tylko same czołgi, ale też pojazdy wsparcia oraz bogaty pakiet logistyczny, szkoleniowy i znaczne zapasy amunicji. Jak podkreślił z kolei Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika, wraz z czołgami zakupione zostaną także symulatory. Kwota programu rządowego obejmuje też rozbudowę infrastruktury.

W praktyce dzisiejszy komunikat oznacza, że podjęto kierunkową decyzję o zakupie czołgów ze Stanów Zjednoczonych, rozmowy w tej sprawie ze stroną amerykańską trwają już od pewnego czasu. Jak poinformował minister Błaszczak, rozpoczęła się formalna procedura Foreign Military Sales, poprzez wysłanie dokumentu Letter of Request określającego dokładne zapotrzebowanie strony polskiej. Kolejnymi krokami będą notyfikacja Kongresu oraz negocjacje, zwieńczone – o ile wszystkie te działania zakończą się powodzeniem – podpisaniem z władzami USA umowy międzyrządowej na dostawę czołgów wraz z pakietem dodatkowego wyposażenia.

Od wysłania LoR do podpisania umowy może minąć kilka miesięcy. Przykładowo, w wypadku F-35 o przekazaniu Amerykanom zapytania szef MON poinformował podczas konferencji Defence24 DAY 28 maja 2019 roku, a umowę podpisano w styczniu 2020 roku. 

Następnie Pentagon zawrze kontrakt z producentem czołgów (General Dynamics Land Systems) na ich dostawę, jak i – w pewnym zakresie – zapewne z dostawcami innych pojazdów oraz sprzętu towarzyszącego (przykładowo, wozy zabezpieczenia technicznego M88 Hercules są standardowo produkowane przez BAE Systems). Polska będzie pozyskiwać czołgi na podobnych zasadach jak USA, a więc z wykorzystaniem elementów zmagazynowanych wozów M1A1, jednak po pełnym wyzerowaniu ich resursów i dodaniu nowych komponentów. Czołgi będą mieć m.in. nowoczesne opancerzenie (aczkolwiek mogące się w szczegółach różnić od konfiguracji amerykańskiej) i nową architekturę systemów elektronicznych oraz generowania energii, pozwalającą na dodawanie innych usprawnień, a także szereg zmian wprowadzonych wcześniej w wersji M1A2 SEP v2, jak choćby system kierowania ogniem działający na zasadzie hunter-killer z dwoma kamerami termowizyjnymi 2 generacji.

Następnie czołgi będą stopniowo dostarczane do Sił Zbrojnych RP. Równolegle powinien odbywać się proces szkolenia, ale i przygotowania infrastruktury. Kroki w tym kierunku powinny być podjęte już teraz. O ile jeśli chodzi o szkolenie, to na początkowym etapie będzie ono zapewne realizowane z udziałem Amerykanów (tym bardziej że Abramsy w tej samej wersji będą niedługo w magazynach w Powidzu), to przygotowanie infrastruktury trzeba rozpocząć w zasadzie już „od zaraz”, aby czołgi trafiły do odpowiednio przygotowanych instalacji. Inaczej, niż było to w przypadku Leopardów 2 przeniesionych kilka lat temu z Żagania do Wesołej, dla których infrastruktura wciąż powstaje.

Jest też otwartą kwestią czy i w jakim stopniu ta przygotowana dla Leopardów będzie mogła być wykorzystana dla Abramsów, gdy te trafią do warszawskiej brygady. Jak i to, dokąd trafią Leopardy, skoro warszawska brygada ma zostać uzbrojona w nowe czołgi.

Większych inwestycji mogą natomiast wymagać jednostki docelowo znajdujące się w strukturach 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, czyli bataliony czołgów z Lublina (formowany) oraz z Żurawicy, pierwotnie podporządkowany 21 BSP i uznawany za jeden z najlepiej wyszkolonych w Wojsku Polskim. Obie te jednostki dziś wykorzystują T-72, w części po modyfikacji. Trzeba też będzie zadbać o przyjęcie odpowiedniej liczby żołnierzy. Samo poszerzenie załóg o ładowniczych nie powinno być problemem, ale trzeba też szkolić (i utrzymywać w służbie, tworzyć rezerwy) dla specjalistów.

Trzeba też będzie się przygotować na specyfikę wykorzystania tych czołgów – chociażby fakt, że z uwagi na masę ok. 67 ton wymagają one mostów powyżej klasy obciążeniowej MLC 70, standardowej choćby dla Leoparda 2A5/2PL, odpowiadającej maks. 63,5 ton. Można jednak mieć nadzieję, że po kilku latach służby Abramsów w Polsce, nawet we wcześniejszej wersji M1A2 SEP v2, wojsko było świadome tej konieczności i podjęło odpowiednie środki.

Reklama
Reklama

Samą eksploatację Abramsów w Wojsku Polskim rozpocznie wprowadzenie pierwszych czołgów, a następnie zgrywanie pododdziałów i ich certyfikacja. Po kilku latach osiągną one pełną gotowość. Już dziś trzeba jednak myśleć o tym, co dalej, a mianowicie o utrzymaniu cyklu życia czołgów.

Powszechnie wiadomo bowiem, że dla nowoczesnego sprzętu wojskowego, a takim niewątpliwie są Abramsy koszt 30-40 letniego cyklu życia stanowi nawet około 70 proc. całej puli przeznaczanej na ten sprzęt w czasie eksploatacji, a koszt zakupu to „tylko” 30 proc. W zakresie tych czołgów podjęto decyzję, by pozyskać je na bazie umowy międzyrządowej, w formule FMS, co wiąże się z krótkim terminem dostaw, na co zwracano uwagę podczas ogłaszania programu. Inni oferenci, jacy uczestniczyli w programie czołgu nowej generacji Wilk, oferowali współprodukcję czołgów, ale to mogłoby się wiązać z dłuższym terminem dostaw.

Sprawa cyklu życia Abramsów jest jednak wciąż otwarta, ale o jej rozwiązaniu MON i PGZ powinny myśleć już teraz. Z komunikatów resortu wynika, że pewien pakiet zdolności zostanie pozyskany przy zakupie i skierowany do wojskowych zakładów remontowych. To na pewno krok w dobrym kierunku. Trzeba jednak iść dalej.

Oprócz okresowych przeglądów czy obsług, które są z zasady przeprowadzane przez wojsko czy w jednostkach, czołgi będą potrzebować także remontów, a w przyszłości modyfikacji i modernizacji z udziałem przemysłu. Teraz jest dobry (i w zasadzie jedyny możliwy!) moment, by rozpocząć tworzenie takiego potencjału. Jeśli o tym zapomnimy, to za kilka lat od wprowadzenia Abramsów trzeba będzie zawierać kolejne umowy FMS na ich modyfikacje. A tworzenie takiego potencjału w kraju da nam większą autonomię (i bezpieczeństwo) eksploatacji, ale też możliwości zmian konfiguracji czołgów, choćby poprzez integrację systemów obserwacyjnych czy łączności krajowej produkcji. Bo to, że kiedyś – w cyklu życia Abramsa – trzeba je będzie wymienić nie ulega wątpliwości.

Polski przemysł ma potencjał, by silnie zaangażować się we wsparcie czołgów, nawet jeśli są one pozyskane z zewnątrz. Najlepszym dowodem jest historia Leopardów 2A5, które dziś służą w Wesołej. Zostały one – jako używane – zakupione w ramach polsko-niemieckiej umowy międzyrządowej, ich dostawy rozpoczęły się w 2014 roku. Na przełomie 2015 i 2016 roku postanowiono, że wsparciem ich eksploatacji zajmą się Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, które wcześniej w ograniczonym zakresie wykonywały prace przy Leopardach, natomiast za remonty i modernizację czołgów Leopard 2A4 i 2PL będą odpowiadać gliwickie Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy.

Decyzję o takim podziale pracy podjęto z wielu względów – m.in. dlatego, że gliwickie zakłady potrzebowały nowych zleceń w sytuacji, gdy (jeszcze wtedy) nie zakładano szerszych prac nad czołgami T-72/PT-91, w których specjalizował się zakład (dziś są remontowane i modyfikowane w Bumarze z powodzeniem), a budowa wież Hitfist do KTO Rosomak, jakie powstawały tam na licencji, właśnie się zakończyła. Gliwickie zakłady nie były jednak wcześniej zaangażowane w prace na nowoczesnych czołgach. Dziś, po kilku latach, program Leopard 2PL jest mocno opóźniony, bo do dziś dostarczono zaledwie 16 czołgów, dostawy rozpoczęły się w ubiegłym roku. Na tę sytuację miało wpływ wiele czynników, również po stronie wojska i partnera niemieckiego, niemniej wszystko to ma miejsce mimo relatywnie dużych nakładów, mających w założeniu wesprzeć budowę potencjału w Gliwicach. A wśród przyczyn problemów pojawiają się też opóźnienia związane z elementami czołgu, które nie miały podlegać modernizacji, a jedynie utrzymania/przywrócenia sprawności.

Z kolei poznańska spółka, prowadząc inwestycje głównie z własnych środków i stopniowo budując potencjał w ramach współpracy z partnerami niemieckimi (m.in. KMW, Renk) zdołała utworzyć kompleksowy potencjał do wsparcia eksploatacji Leopardów. Z informacji przekazanych niedawno Defence24.pl przez Inspektorat Wsparcia wynika, że w Poznaniu tylko w latach 2018-2020 przywrócono sprawność 54 Leopardów 2A5, czyli większości używanych przez Siły Zbrojne RP (2018 – 9, 2019 – 28, 2020 – 20 czołgów), to jest więcej niż połowę wozów tego typu na wyposażeniu Wojska Polskiego. Jednocześnie WZM Poznań zaczęły oferować modyfikację Leopardów 2A5, skupiając się m.in. na kamuflażu wielospektralnym, środkach łączności, systemach optoelektronicznych czy karabinach maszynowych – dostarczanych przez polskie przedsiębiorstwa. Czołgi zintegrowane z tym sprzętem były prezentowane podczas targów MSPO.

Wszystko to odbyło się dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, nastawieniu na współpracę i zaangażowaniu załogi. W Poznaniu w 2019 roku uruchomiono Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard z nowoczesną infrastrukturą, spółka tworzy też we współpracy z KMW własny łańcuch dostaw.

Można więc śmiało postawić tezę, że poznańskie WZM są dziś najlepiej w Polsce przygotowane do wsparcia „zachodnich” czołgów, o czym zresztą mogą się przekonać żołnierze 1 Brygady Pancernej eksploatujące te czołgi. Zaniechanie wykorzystania ich potencjału byłoby tutaj błędem.

Oczywiście otwartą kwestią jest, w jakiej formule można by je włączyć w system eksploatacji Abramsów, w jakim stopniu będą to umowy międzyrządowe, a w jakim biznesowe itd. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że polski przemysł powinien być zaangażowany w cyklu życia Abramsów, a zakładem najlepiej przygotowanym do tego są WZM. Ewentualne zaniechania mogą skutkować albo obniżeniem gotowości polskich czołgów, albo koniecznością wydawania w USA – na przykład za dekadę – dużych kwot nawet na proste remonty i modyfikacje, wykraczające poza prace prowadzone w jednostkach wojskowych. A tego powinniśmy unikać.

Realizacja tak dużego programu, jak i kolejnych zapowiedzianych będzie też wymagać dbałości o stan finansów państwa oraz determinacji i zaangażowania po stronie decydentów. Nie ma wątpliwości, że Wojsko Polskie potrzebuje nowego sprzętu, a sytuacja w bezpośrednim otoczeniu naszego kraju jest bardzo napięta, a nawet się pogarsza. Nie powinniśmy jednak tracić z oczu cyklu życia sprzętu.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 734
Reklama
ZeD
czwartek, 22 lipca 2021, 13:03

23,3 mld zł za 250 czołgów 93 200 000 za sztukę, tak na oko 4x przepłacone. Ciekawe co Naczelnik chcę za to kupić?

BUBA
wtorek, 10 sierpnia 2021, 11:48

W ta cene sa wliczone nie tylko czolgi ale i inny sprzet +amunicja+szkoleni i etc. Wiec zastanow sie cp piszesz. Chyba ze jestes z Uralu i nie znasz realiow to co innego.

sobota, 31 lipca 2021, 10:31

Na zachodzie Białorusi stacjonują najlepsze ich dywizje. Jedna w Brześciu 3 km od Polski. Więc o czym my mówimy? Czy my tu mamy iść na rzeź? Jedyny rząd który zauważył ten problem. PO zlikwidowała wszystkie jednostki wojskowe po tej stronie wisly

BUBA
wtorek, 10 sierpnia 2021, 11:46

I ciagle lataja wolno

WSK74
wtorek, 20 lipca 2021, 07:19

Zauważmy, że staramy się odtwarzać stany liczbowe z czasów LWP ? Myślę, że sposób prowadzenia wojny b się zmienił. Lepsza inwestycja, to drony, samoloty, srodki walki elektronicznej i opl. Czołgi są fajne, angażują przeciwnika, tylko ich też trzeba bronić. Kupujemy jak leci, bo nas stać, jak zawsze. A wojna musi być, dyplomacja, sojusze to formalność ? Tylko trzeba mieć jakieś realne sojusze, a nie tylko współpracę propagandową z małym prorosyjskim krajem, a w sąsiednim rok nie ma ambasadora.....

sobota, 31 lipca 2021, 10:34

To ma być na wczoraj. Ja mieszkam 3 km na wprost od białoruskiego poligonu, to ma być już.

sobota, 31 lipca 2021, 10:27

Niby taki branżowy portal. Czy któryś z was widzi jak nasze śmigłowce latają co chwilę żeby zobaczyć co dzieje się za Bugiem? Z dwa kilometry za znaj duje się poligon białoruski gdzie ćwiczone są ataki na Polskę. Myślę że zajelo by im mniej niż dobę żeby być pod Warszawą

Mike Texas
wtorek, 20 lipca 2021, 04:25

Czy ta wersja Sep v3 jest z Trophy, pancerzem zawierający zubożony uran i pociskami ze zubożonego uranu? Australia miała okazje nabyć z pancerzem zwierającym zubożony uran ale odmówiła bo stwierdziła ze jest nie ekologiczne.

ciekawy
wtorek, 20 lipca 2021, 18:59

ta wersja , oprócz tego że z " pływaniem " to duży problem to wg mnie logistyczne piekło które będziemy wdrażać długimi latami i znacznie dłużej niż to było z Leopardem 2 , mądrzejszym posunięciem byłby zakup choćby Leoparda 2v7 , logicznym jest że ktoś szybciej zrozumie nowszą technologię bazującą na takiej samej lecz starszej wersji niż całkowicie nową i diametralnie odmienną.

ciekawy
wtorek, 20 lipca 2021, 16:44

z amunicją tu nie chodzi o ekologię a o właściwości fizyczne metali , zubożony uran jest przy tego typu kalibrze armaty spełnić swoją rolę i osiągnąć maksymalną jej skuteczność, Leopard 2 ma armatę dłuższą tak więc rdzenie mogą być już z metali innych, choćby wolfram ... chodzi i prędkość pocisku

QVX
wtorek, 20 lipca 2021, 13:55

Trophy - tak. Amunicja i pancerz - nie wiadomo, ale ekopierdolca nie mamy na szczęście.

Robin Masters
czwartek, 22 lipca 2021, 06:39

Amunicja wolframowa jest tak samo dobra jak zubożonego uranu. W Polsce można taka wyprodukować.

ciekawy
wtorek, 20 lipca 2021, 00:32

filtry przeciwpyłowe do silników oraz ilość i jakość pochłanianego paliwa znacznie zwiększają koszty eksploatacji tego modelu wielokrotnie przekraczając koszt eksploatacji Leoparda 2 , druga sprawa do armata , stosunkowo krótka w porównaniu z Leopardem skłania do stosowania amunicji z rdzeniem z zubożonego uranu by mogła uzyskać maksymalne osiągi . Logistycznie ten zakup rodzi pytanie czy nas na niego stać .

ati
poniedziałek, 19 lipca 2021, 10:46

Po co nam czołg? Donald załatwi że Niemcy nas obronią

kkk
niedziela, 18 lipca 2021, 21:24

już samo zdenerwowanie tutejszych trolli pokazuje ze to dobry zakup

Czołgista
wtorek, 20 lipca 2021, 10:15

Pewnie że dobry,mogliby ich jeszcze dokupić w wersji dla Grecji 300szt. i wycofać t-72 i twarde do magaznu

dsldkf;ldsakf;lsdk
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:12

Podobne było przy F-35

Akustyk
poniedziałek, 19 lipca 2021, 07:56

Chyba źle rozumiesz pojęcie krytyki

xXx
niedziela, 18 lipca 2021, 17:48

Zastanawiające jest zachowanie związkowców. W szczególności Solidarności. Pamiętam jak Siemoniak (PO) zdecydował zakupić licencje na podwozie K9 do Kraba. Wówczas posądzano go o sprzymierzanie kapitałowi obcemu i oczywiście zdradę. (Akurat to było standardowe oskarżenie związkowców pod adresem PO). Krzyku było co niemiara, jak to PO odbiera miejsca pracy Polakom. Tłumaczono im, że podwozia docelowo będą produkowane w Polsce przez polskie firmy. Nic nie trafiało do nich. PO była zła i koniec. Obecnie kiedy kupujemy z półki 250 Abramsów, cisza. Jeszce raz. Cisza. Nikt nie protestuje, że zabierane są miejsca pracy Polakom. Nie chodzi mi o to, że jestem przeciwnikiem zakupu Abramsów. Jakie te czołgi są, wiadomo. mają swoje zalety jak i wady, ale obecnie są zdecydowanie najlepsze. I to jest fakt. Chodzi mi o brak jakiegokolwiek udziału polskich firm w tym deal'u. A może jednak było kilka lat temu zamiast na 500+, to wydać kasę na K2PL i rozwój. No tak, ale wtedy nie byłoby kolejnej kadencji. I tak to niestety wygląda.

aeiouy68
poniedziałek, 19 lipca 2021, 13:30

za twojej plaTFUrmy zlikwidowano pulk przeciwlotniczy i zostawiono jedynie baterie dlugo mozna by wymieniac jednak ten jeden przyklad szkodnictwa rozumnym ludzia wystarczy!

Dropik
poniedziałek, 19 lipca 2021, 08:06

nie zastanawiajce tylko symptomatyczne . Solidarnośc wszak wspiera ten rząd. Czasem przewodniczący Duda zrobi groźną minę i tyle :P

AREK
niedziela, 18 lipca 2021, 16:17

30 letni szrot po ''rekapitalizacji'' to ta nowa droga? li tylko aby USA nie robiło problemów przy nacjonalizacji TVN. za 23,6 mld złotych - drogi TVN.

szrot to:
niedziela, 18 lipca 2021, 21:41

Piszesz o T-72B3?

Alik
poniedziałek, 19 lipca 2021, 13:21

Tyko,że na T72.. mamy papiery i możemy na w/w montować co nam się podoba . Leopardy , Abramsy i inne wynalazki potrzebują autoryzacji i pozwoleń producentów

gruf
niedziela, 18 lipca 2021, 14:16

Moze autor napisze co oznacza "poczatek nowej drogi", raczej widzę ciemność. Ciekawi mnie jedna sprawa czy bedą zmieniac klucze do śrub z calowych na metryczne czy moze sami bedziemy je dorabiac, a jak z paliwem do tych czołgów. Gdzie ta nowa droga.

kord
poniedziałek, 19 lipca 2021, 13:22

Te silniki są wielopaliwowe choć żarłoczne .

jasio
poniedziałek, 19 lipca 2021, 20:24

te silniki tylko teoretycznie sa wielopaliwowe Oczywiście pojada na wszystkim ale niedaleko Chcesz nie mieć kłopotów tylko droga nafta lotnicza inaczej je zniszczysz

Mike Texas
wtorek, 20 lipca 2021, 04:38

Kompletna bzdura my używamy naftę lotnicza żeby sobie ułatwić logistykę. Abrams zalecane paliwo: Olej napędowy nr 2 o zawartości siarki nie wyższej niż 15 ppm

vkxvjklcxjvklcxjzvk
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:14

Co ty z tymi kluczami, klucze to najmniejszy problem, kupujesz kilka kompletów i po sprawie.

AREK
poniedziałek, 19 lipca 2021, 00:47

Paliwo kupimy z rafinerii w Pensylwanii, tylko te ma homologacje do turbin Abramsów

Na tak
sobota, 17 lipca 2021, 10:45

Pieniadzy na to nie ma. Pewnie od US- Provident, co oznacza kolejne zadluzenie. Abramsy jak najbardziej tak pod warunkiem kontynuacji z K2Pl i sprzedazy T72, Twardych i na koncu Leo.

Dropik
poniedziałek, 19 lipca 2021, 08:08

k2 pl . ciagle się pojawiają jakieś sieroty po tym projekcie. Ta oferta była równie tragiczna jak sam czołg.

ad
wtorek, 20 lipca 2021, 01:51

dlaczego?

dropik
środa, 21 lipca 2021, 09:46

najpierw kupcie to co jest, zapłaćcie za opracowanie wersji pl, a potem cos tam będziecie mogli robic. Sam czołg miał mizerne opancerzenie.

BUBA
sobota, 17 lipca 2021, 11:18

Kto ci kupi T72 ??

Abub
niedziela, 18 lipca 2021, 13:13

Jakis kontrahent z afryki by sie znalazl.

Zaq
niedziela, 18 lipca 2021, 12:13

Litwini, Łotysze, Estończycy, Ukraińcy czy któreś państwo Afrykańskie powinno być zainteresowane.

luka
niedziela, 18 lipca 2021, 10:50

Państwa afrykańskie, zapewne bardzo chętnie a i np. Ukraina mogłaby być zainteresowana

ZZZZ
sobota, 17 lipca 2021, 09:57

Wydajemy miliardy na przesypywanie piasku na Mierzei a nasza Marynarka Wojenna właściwie została zatopiona. Planujemy wydać ponad 2 mld zł na odbudowę Pałacu Saskiego a szukamy oszczędności na refundacji leków dla chorych na raka. Za kolejne miliardy złotych bawimy się w wypasanie krów na łące pod Baranowem a tymczasem LOT ma miliard złotych straty netto za ubiegły rok. Właśnie ogłoszono bankructwo Ursusa - legendarnej marki jeszcze z czasów PRL. Zamiast rozwijać w polskich zakładach produkcję śmigłowców wielozadaniowych, wybieramy bieda wersje od Amerykanów. Zamiast rozwijać własne konstrukcje, kupujemy gotowe bezzałogowe w Turcji. Zamiast zmodernizować wszystkie Leo2A4 do standardu Leo2PL i przystąpić do programu niemiecko - francuskiego czołgu następnej generacji to wydajemy miliardy na pucowanie poradzieckiego szrotu T72 oraz 23 mld zł na zakup amerykańskiego szrotu wycofywanego z Korpusu Margines. Wszystko na już, bez planowania, bez żadnych korzyści dla polskiego przemysłu. Sami siebie sprowadzamy do postaci kolonialnego bantustanie, który jedyne co potrafi to pokazać całemu światu że kompletnie się nie szanuje. Czy wszyscy Polacy reprezentują taki niki poziom? Czy to tylko do tzw Dobrej Zmiany tego typu ludzie wyjątkowo lgną?

Semtex
wtorek, 20 lipca 2021, 12:46

Myślę ze brakuje nam jeszcze lotniskowca , niedługo klasa Nimitz będzie tanio do wzięcia , po nadaniu jedynej słusznej nazwy Lech , popłynie w świat ze zmodernizowanymi mi 24d aby zawstydzić Rosję

czcsfsdfasdfdsaf
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:19

Pewne decyzje, się podejmuje, będąc pod presją czasu, gdyby nie luka zbrojeniowa i brak perspektywicznego myślenia o obronności przez ostatnie 30 lat. To teraz byśmy byli w dużo lepszej sytuacji i nie musieli byśmy nic kupować na gwałt. Spokojnie moglibyśmy robić przetargi, a pewnie już mielibyśmy na wyposażeniu kilkaset LEO 2A7.

Abrakadabra
niedziela, 18 lipca 2021, 19:05

DO ZZZZ... Zapomniałeś 10 miliardów na tvpiz przez 5 lat... półtora miliarda na elektrownię której nie będzie a półtora poszło w błoto...jeszcze nie dawno temu jeden chciał za 2 miliardy dwie wieże sobie zbudować na kredyt za który my i nasze wnuki by płaciły przez 30 lat czyli jakieś 4-5 miliardów ...a ile jeszcze nie wiemy ale może się dowiemy....no chyba ,że wyłączą prąd Polakom a wtedy pozostanie nam tylko wujek Putin i Łukaszenka....od to mądre podejście aby Polakom dobrze się żyło.... no tak pieniądze z nieba spadają bo nowy ład i pieniążki są

Kazik :)
niedziela, 18 lipca 2021, 12:52

No ale wszyscy już zapomnieli erę Gierka (kredyty na produkcję be sensu a długi rosły, rosły.......) i co potem nastąpiło. Ekonomia jest nauką nie dla wszystkich dostępną.

Dropik
poniedziałek, 19 lipca 2021, 08:14

balcerowicz musi odejsc i tak od 30 lat :P

alkaprim
niedziela, 18 lipca 2021, 20:34

Kazik :)-era Gierka-to najlepsze co nas spotakło. Dzięki tej erze-steropianowcy już od 3 dekad mają co wyprzedawać, Ale to już powoli się kończy i pozostaną kredyciki rolowane i całkowity zanik przemysłu polskiego i technologii,nauki,demografi..Będziemy całkowicie uzależnieni we wszystkim-to o tym marzysz?

olo
piątek, 16 lipca 2021, 12:51

Ha, jest jeszcze jeden aspekt zakupu tych Abramsów. Jak przyjdzie co do czego to Amerykanie w Polsce będą mieli składowisko części zamiennych. Bo oczywiście dla "naszych" Abramsów części to będą za oceanem, zapewne dopiero w planach produkcyjnych.

Xx
piątek, 16 lipca 2021, 13:44

Nie będziemy mieć po prostu dwa razy więcej części bo nasze i w razie w amerykanskie

Michałek
piątek, 16 lipca 2021, 12:43

Onet zwrócił uwagę na ciekawy aspekt sprawy. Po co właściwie rząd wydał 2 mld zł na modyfikację teciaków? To miało być rozwiązanie pomostowe, aby doczekać do czołgu nowej generacji. Znaczy się, że jeszcze niedawno rząd nie zamieszał kupować czołgów jeszcze przez dekadę. Teraz niespodziewanie zmienił zdanie a kasa wydana na remont i modyfikację T-72 jest zmarnowana, gdyż będą one wycofywane.

ffdlkjvfdkjlkfdjg
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:23

Ale pewnie Onet nie zauważył, że powstaje NS i że nad naszą granicą formują się dwie Armie, może nawet dwie i pół? Taki to tam jest poziom dziennikarstwa.

K.
poniedziałek, 19 lipca 2021, 16:01

To wiadomo o tym od miesiąca ?

gnago
sobota, 17 lipca 2021, 15:13

Bo to była samodzielna rozumna decyzja. To o zakupie F 35 czy Abramsów to było polecenie z góry

Na tak
sobota, 17 lipca 2021, 10:41

Kasy nie ma - pewnie to kredyt od US provident. Ale jestem za pod warunkiem ze Abramsy teraz. Nastepnie K2PL i T72, Twarde i ostatnie Leo na sprzedaz.

luka
niedziela, 18 lipca 2021, 11:02

Już było wyjaśnione skąd kasa na Abramsy będzie - wyemitują obligację.

malkontent
piątek, 16 lipca 2021, 22:34

Zakładasz że rząd coś myśli? Po prostu wpadli na pomysł: Kupmy takie ładne amerykańskie czołgi, pokażemy na defiladzie z komentarzem - ale się Putin wystrasz, lud będzie zachwycony. I lud jest zachwycony. Bo myśli że pieniądze to rząd z własnej kieszeni wyciąga.

Żołnierz
wtorek, 20 lipca 2021, 10:18

Ja też się dołożę ,na Abramsy szczególnie

dskljfkldsjflkjsdakl
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:25

Ja z mojej chętnie dołożę się na te Abramsy, a tym pewnie dokładasz się do Armaty.

wert
sobota, 17 lipca 2021, 09:39

a może zobaczyli jak intensywne szkolenie zajechało A5 w Wesołej, zobaczyli jak "idzie" moderka 140 Leoszrotów i wyszło im ze dziś mamy realnie JEDEN batalion Leo i TRZY bataliony Twardych. Faktycznie malkontent bo te 200 Abramsów zamyka kierunek Brzeski

K.
poniedziałek, 19 lipca 2021, 16:04

A5 to zajechało stanie pod chmurką . Ciekawe czy do nowo wybudowanych garaży zmieszczą się M1 ? Tacy stratedzy nie myślą o takich pierdołach .

bc
piątek, 16 lipca 2021, 15:54

Dostawy Abramsów potrwają co do tego czasu? Jest jeszcze coś takiego jak rezerwa i ZN.

Michałek
piątek, 16 lipca 2021, 16:30

Możliwe. Albo okazało się, że teciaków są w dużo gorszym stanie niż sądzono i sytuacja jest podbramkową. Ale za najbardziej prawdopodobne uważam, że zakup Abramów to decyzja czysto polityczna, poza jakimkolwiek planem lub strategią i kasa została rzeczywiście zmarnowana

kcjkljckxzcjklzxjckljxz
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:28

Teciaki nie nadają się specjalnie do niczego (No może jako lekki czołg do rozpoznania i na treny podmokłe). A już na pewno nie nadają się do powstrzymywania ewentualnego rosyjskiego ataku na Polskę przeprowadzonego w płaski czołgowym terenie.

andrzejto
piątek, 16 lipca 2021, 10:10

Chciałbym nadmienić pewien fakt z historii. II RP budując swój potencjał przemysłu zbrojeniowego zbyt późno przystąpiła do zakupów gotowego sprzętu. Głównie chodzi o samoloty. Nie wspominając o sprzedaży P-24 praktycznie w przededniu wojny. Pojawienie się ponad 100 nowoczesnych samolotów myśliwskich we wrześniu 1939 roku w znaczący sposób byłoby w stanie zmienić obraz wojny. O P-24 uzbrojonych w 20mm działka (nadające się do niszczenia czołgów) nie wspominając. Pytanie na czas obecny brzmi: Czy możemy sobie pozwolić na kilkuletni okres opracowywania nowego czołgu. Czy zakup sprzętu "z półki" nie jest lepszym rozwiązaniem? Jestem zwolennikiem rozwijania własnego potencjału. Jednak mam wrażenie, że czas w obecnej sytuacji to więcej niż pieniądz.

gnago
sobota, 17 lipca 2021, 15:14

Bzdura szkolenie musiało trwać.

malkontent
piątek, 16 lipca 2021, 22:39

Wy serio myślicie że komukolwiek chciałoby się na Polskę napadać? Wiecie że wojna nie wybucha bo wodzu miał zły humor tylko kalkulacja musi pokazać że warto/trzeba ponieść koszty wojny. Niby co ta straszna Rosja miałby zyskać na wojnie z Polską? Nie, nie jest tak że Putin po nocach nie śpi, tak go Polska uwiera.

dasdasdsadADASD
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:53

Putina na tym etapie Polska nie uwiera, ale na następnym etapie już zacznie.

QVX
niedziela, 18 lipca 2021, 13:08

Przecież dobrze wuemy, że tu chodzi o to, że nagle pojawi się wielka mniejszość białoruska np., która zechce autonomicznej republiki białostockiej. A wesprą ją ochotnicy ze wschodu. A tak 200 Abramsów pokaże, że nie warto...

mixmix
piątek, 16 lipca 2021, 14:01

Mam dokładnie te same przemyślenia. Chciałoby się przynajmniej nowy czołg opracować samodzielnie i w całości produkować w kraju. Ale być może moment historyczny jest taki, że lepiej wydać te 25 mld podzielone na 3 lata wydatków i uniknąć wojny lub przechylić szalę zwycięstwa dzięki szybkim zakupom na swoją stronę. To są decyzje o jakich nie można było marzyć za poprzedniej władzy, która umacniała sojusze z Niemcami i z Rosją. Należy to traktować jako rozwiązanie ratunkowe. Gdyby Macierewicz w 2015 roku dostał te pieniądze, to nowy czołg made in poland przechoiłby dziś ostatnie testy.

Shymo
niedziela, 18 lipca 2021, 18:14

A świstak siedzi... Gdzie niby byś te czołgi chciał produkować? W Bumarze ? W 2015 roku rozpoczął się program modernizacji Leopardów , do tej pory Bumar zmodernizował 12 szt. :D

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 13:53

sto P-24 zmieniłoby wojnę ? hahaha. nawet 500 niewiele by zmieniło. możemy czekać chyba , że kotś wieży w tę wojną za pare lat , ale po co ta odbudowa p. Saskiego ? lepiej kpic pare czołgów wiecej

raf
niedziela, 18 lipca 2021, 20:16

A po co stolica Polski w Warszawie ? Nie lepiej i taniej w Berlinie.

Dropik
poniedziałek, 19 lipca 2021, 07:42

tak jest. opcja niemiecka oczywiście jak widze ciągle żywa :P

olo
piątek, 16 lipca 2021, 12:54

Możliwe że zakup sprzętu z półki jest dość optymalnym rozwiązaniem ale wciąż podstawowym pytaniem jest czy powinien to być Abrams. Zwłaszcza biorąc pod uwagę systemową niewydolność Amerykanów w sprawnym zapewnieniu serwisu i dostaw części zamiennych.

buddyjskilama
piątek, 16 lipca 2021, 10:06

Brakuje mi trochę sensu, w jakim celu je kupujemy ? Bo mniejsze mosty niestety nie szybko zostaną zmodernizowane. Te główne po których Abramsy przejadą zostaną w pierwszej kolejności zniszczone. Mosty pontonowe fajnie brzmią tylko dożywają końca swych dni. Sens posiadania czołgów jest dyskusyjny. Czy ich znaczenie na polu bitwy jest takie jak kiedyś? Skuteczność celnego strzelania na dalekie dystanse i możliwość niszczenia czołgów wroga w Polsce nabiera mniejszego znaczenia bo niewiele jest takich obszarów w kraju. A i przeciwnik zdając sobie sprawę z możliwości Abramsa, a pod niego m.in. ma już opracowaną taktykę walki na pewno będzie unikał podstawienia się na strzał z dużych odległości. Naprawdę ktoś wierzy iż Armia Rosyjska nas najedzie? Z Abramsami czy bez pozostaje problem okupacji 36 mln kraju, wrogo nastawionego do Rosjan, z kultem samobójczych powstań. Do tego członka UE, NATO. To nie Afganistan, Krym, czy Donieck. A jeśli takiej wielkiej bitwy nie ma w planach to posiadanie czołgów trochę nie ma sensu. Mniejsze, tańsze, mobilniejsze pojazdy wykonają te same zadania. Chyba ze idziemy śladem Izraela i walczymy o jak najniższe straty własne. Bo pamiętać trzeba jeszcze o dronach uzbrojonych. Których rola jest coraz większa. Amerykańska taktyka zakłada ścisłą współpracę Abramsów z pododdziałami powietrznymi, które wchodzą w skład jednostek. Prowadzą one rozpoznanie, wskazują cele oraz w sprzyjających warunkach walczą z wrogimi czołgami. To też zakupimy? Mam nieodparte wrażenie że moglibyśmy te pieniądze wydać lepiej. Na nowoczesny sprzęt radiolokacyjny, rakiety przeciwlotnicze, pociski manewrujące, pociski przeciwokrętowe, lepszy system dowodzenia. Tylko chyba nie wyglądałoby to tak spektakularnie na defildach.

olo
piątek, 16 lipca 2021, 12:56

Czyli Abramsy nadają się, generalizując, do działania w Polsce centralnej - zachodniej. A na pewno nie na Białorusi. Czyli będą bronić Europy Zachodniej. Dlaczego my je finansujemy a nie NATO?

MMJ
niedziela, 18 lipca 2021, 11:29

Po co w takim razie w ogóle czołgi. Nie lepiej byłoby się skupić na defensywie na bazie systemów przeciwpancernych i rakietowych?

sum
piątek, 16 lipca 2021, 08:13

O ile sytuacja zmierza do wojny to zakup Abramsa to bardzo dobra decyzja. Mam nadzieję że kupiliśmy czołg z pancerzem takim samym jak dla Amerykanów i amunicją uranową. Wtedy to bardzo dobra decyzja. Tylko czy na pewno tak jest, bo inaczej to według mnie wsadzanie kasy do amerykańskiej kieszeni za coś co nie jest nam pilnie potrzebne. Wolałbym za te 6 mld kupić sprzętu do OPL lub dronów a albo rakiet z zasięgiem ponad 1000 km.

ZZZZ
sobota, 17 lipca 2021, 09:39

Nie. Pancerz będzie gorszy, eksportowy. Amunicjii uranowej nie będzie. Wolframowej też nie Myśleć trzeba przed zakupem. A nie po fakcie

QVX
niedziela, 18 lipca 2021, 13:04

Akurat...

Ya
niedziela, 18 lipca 2021, 11:47

Tak…. I może jeszcze z obciętą lufą i bez gąsienic…

cecy
piątek, 16 lipca 2021, 06:48

kacapy dostaly mocnego skretu kiszek xd

Chińczyk
wtorek, 20 lipca 2021, 10:21

Oj boli nich te 250 Abramsów i f-35 też ledwo przeżyli he he

herring
piątek, 16 lipca 2021, 11:50

ze smiechu chyba sie skrecaja bo pisowska wolska za 23 miliardy bedzie miec 250 Abramsow do zajezdzenia + ~125 Leo2A5 prawie zajezdzonych + ~125 Leo2A4 zajezdzonych modyfikowanych do kaczej wersji Leo2PL oraz zajezdzony poradziecki szrot. ZAMIAST tego za POLOWE tej kasy wolska mogla miec 250 noweczek Leo2A7 a nazwiemy se A7PL oraz wszystkie Leo2A4 i Leo2A5 zmodzone na Leo2A7PL czyli lacznie dwa razy wiecej MBT ZNACZNIE lepszych od tych szrotow z pustyni za dwa razy mniej. No pogratulowac interesow po pisowsku...

Żołnierz
wtorek, 20 lipca 2021, 10:22

A ile w Rosji jest zajeżdżonych?kilka tysięcy? he he

Shymo
niedziela, 18 lipca 2021, 12:54

Jakich Leo? Linia produkcyjna zlikwidowana ,nie ma i nie będzie nowych Leopardów.

thor
piątek, 16 lipca 2021, 20:51

Nie istnieje PIS-owskie wojsko, tak samo jak PO-wojsko. Wojsko jest nasze i dlatego każdy zakup który wzmacnia jego siłę jest dobry, a ten kto "pęka" ze śmiechu to tępy idiota. I jeszcze te filozoficzne gadki o tym że to Abrams jest za ciężki, że nie ma takich mostów w kraju, że to tylko czołgi na defiladę. A jakie inne czołgi posiadają Amerykanie w Europie, w Polsce? Latające? Czyżby pokonywanie rzek przez czołgi to tylko polska specjalność? Czyżby w Europie rzeki już wyschły? Tak na marginesie - panie herring, Rosjanie mają na stanie parędziesiąt tysięcy modyfikacji T-72 wszelkiej maści i dwa nowiuśkie spod igły T-14. To jest dopiero śmiech na sali. Dla wytrawnych intelektualnie to przenośnia która nie zmienia faktu siły rosyjskiego samouwielbienia i wiary w swą potęgę. Na koniec, sam zakup JASSM przez Polskę w 2014 zadecydował o anulowaniu rozmieszczeniu rosyjskich Su na Białorusi przy polskiej granicy. A więc śmiejmy się z zakupu M1A3 Abrams sep-3, ruscy jakoś zamilkli i nie znaczy to że umarli ze śmiechu.

Xx
piątek, 16 lipca 2021, 13:45

Leo przy abramsie to cienias

sobota, 17 lipca 2021, 13:05

poczytaj o początkach abramsa i leo, w

Ya
niedziela, 18 lipca 2021, 11:49

Tak były podobne ale to już kolejna modyfikacja i to całkiem odmienne czołgi….

Obiektywny
piątek, 16 lipca 2021, 05:47

Rząd jeszcze niczego nie kupił jak to zostało przedstawione, na sprzedaż czołgów muszą zgodzić się władze USA, i nie sądzę żeby w obecnych napietych relacjach taka zgoda została szybko wydana to nie jest administracja Trumpa panowie z PiSu.

herring
piątek, 16 lipca 2021, 11:51

23 miliardy za 250 szrotow z pustyni z nowym lakierem czlowieku zgoda bedzie moment przyklepana.

Xx
piątek, 16 lipca 2021, 13:46

Skrótem to jezdzisz do pracy

men
piątek, 16 lipca 2021, 05:45

BC, podwójna wstęga z PP64 instruktażowo przenosi 80T na Gąskach, sęk w tym że ze wzgledu na zużycie ma ograniczenia do 60T

freemen
piątek, 16 lipca 2021, 03:32

Pęłna zgoda z kometarzem ee.Nie chcecie Leoparda v7,który jest bliżej,i w systemie metrycznym,ok,bierzcie K2 Black Panther 8.5 miliona dolarów za sztukę,za to z licencją,produkcją w Polsce (jak podwozia do Krabów) i dostosowaniem do polskich wymagań. Korea proponowała kredytowanie i inne udogodnienia finansowe i nie tylko,(a chodzi o 700 czołgów)zaś K2 Pl bylby dostosowany do europejskich standartów. ale tradycyjnie Płaszczak "wymyslił"utwierdzenie wyborców na wschód od Wisły,że wzmacniamy ich obronę (co jest bzdurą- vide ćwiczenia "zima 2020"), Przypomina się historia - "nie oddamy nawet guzika".Poza tym przejscie na system calowy (np nowe zakłady produkujące śrubki w calach). Do tego przede wszystkim,paliwożerność Abramsów. Obajtek juz powinien budować nową rafinerię produkującą tylko paliwo lotnicze i magazyny (TAJNE) na wschodniej ścianie,aby te Abramsy mogły jeździć. USA za to,należy zapytać, czy warto za te srebrniki poświęcać kraj na skraju imperium,likwidując niezależne media i oddając pole Putinowi

Ya
niedziela, 18 lipca 2021, 11:53

A wiesz co to jest turbina gazowa….? Nie potrzeba paliwa lotniczego, pojedzIe na wszystkim.

Murf fanem Polski
piątek, 16 lipca 2021, 00:53

To dobry plan dla Polski. Abrams jest maszyną sprawdzoną w największych bitwach pancernych późnego XX wieku. Byłem fanem Leo II i miałem nadzieję, że Polska zdecyduje się na rodzimą produkcję, tak jak zaoferowano Wielką Brytanię. To świetny czołg, ale Niemcy postanowiły przerwać rozwój eLeo na rzecz nowego modelu. Z drugiej strony amerykański IB będzie kontynuował rozwój modernizacji Abramsów przez kolejne dziesięciolecia. SEPv3 to najnowsze ulepszenie, które stawia polski pancerz na równi z jakimkolwiek innym w Europie. Jeśli chodzi o konserwację, Egipt ma 1000 M-1A1 i utrzymuje ich sprawność, więc można to zrobić. Polska może nawet spojrzeć na produkcję licencyjną, tak jak zrobił to Egipt.

malkontent
piątek, 16 lipca 2021, 22:40

Sprawdzonym w jednej wojnie z mocno zacofanym przeciwnikiem.

adam
sobota, 17 lipca 2021, 19:28

tak zacofanym rosja w iraku bo rosja dala najnowszy swoj sprzed do walki

sparrow
niedziela, 18 lipca 2021, 10:38

Bzdury. Irak w tamtych czasach miał głównie T72 i pochodne, w dodatku walczyli przy całkowitej dominacji amerykanów w powietrzu.

ciekawy
poniedziałek, 19 lipca 2021, 15:57

Chyba nie sądzisz że Rosja w starciu z NATO będzie dominowała w powietrzu? :)

OBSERWATOR
czwartek, 15 lipca 2021, 23:33

Faktycznie. To początek drogi. DO NIKĄD.

Jan BZ
czwartek, 15 lipca 2021, 23:13

Przy różnych porównaniach cena jednostkowa wydaje się wysoka, jak zresztą większości sprzętu, który kupujemy od naszego oraz izraelskiego głównego sojusznika... Oj, myślę, bardzo nie ufam i jeszcze o tym piszę - znaczy zostałem ruskim trollem i mam ból upy, że się Polska wzmacnia, by super czołgami wygrać powtórkę bitwy pod Radzyminem. Bo czas leci, ale przeciez co czołg, to czołg, no nie?

Asd
czwartek, 15 lipca 2021, 22:59

Zakup został ogłoszony zanim odezwano się w tej sprawie do Amerykanów. Bez przetargu, negocjacji. Wygląda jak nerwowy ruch by ratować relacje z USA po serii porażek dyplomatycznych. Ostatnia istotna to glupie zamieszanie z ambasadorem.

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 14:04

nie no , raczej jakieś negocjacje były prowadzone. co do raszy to zgoda , moze to tez forma wspierania Trumpa . my zapłacimy wam o ileś więcej a wy (producent) pomożecie Trumpowi lub jego nastepcy w kolejne elekcji.

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 19:47

A teraz pomyślcie jaką "gulę" mają Francuzi i Niemcy, bo już wiedzą że na pewno nie będziemy kupowali czołgu "kolejnej generacji" ich produkcji.

Samjo !!!
piątek, 16 lipca 2021, 07:04

Oni i tak już zapowiedzieli , że nigdy ,nie sprzedadzą nam swoich samolotów teraz czołgów to słusznie mamy ich w głębokiej d***e !!!!

Robin Masters
czwartek, 15 lipca 2021, 23:43

Niemcy nie ufaja Polsce. Leopardow nie dali nam reperwowc ani produkowac amunicji do nich. To absurd. Francja szukala partenra ktory zaplacilby za stworzenie francuskiego know how ale nie dostalby tego know how. Tak to wyglada. Wiec co? Najlepsza opcja bylaby Koreanski K2, bo Polski przemysl zyskalby know how i podwaliny do budowy Polskiego czolgu. Ale komus taka opcja sie nie podobala. Abramsy to zakup czysto ideologiczny i polityczny. Ich urzytek zalerzy od morzliwosci serwisowania ich i produkcji amunicji do nich. Bez zakupu licencji na ich produkcje w Polsce, nie bedzie morzliwosci upgrade za 10 lat. Tak samo jak z F 16. Zakup nie przemyslany i czysto ideologiczny zaowocowal sprzetem bez urzytecznym bo nie miala Polska jak ich serwisowac ani produkowac do nich rakiet czy miec morzliwosci instalowac upgrade do nich, jak naprzyklad Polski rada AESA. Samoloty potrzebowaly AWACS aby funkcjonowac, ale Polska nie zakupila tego elementu. Co Abrams potrzebuje aby wykorzystac pelny potencjal? Czy te elementy zostaly zakupione? Martwic takorz sie trzeba jak sie czyta nastempujace slowa ' Polska będzie pozyskiwać czołgi na podobnych zasadach jak USA, a więc z wykorzystaniem elementów zmagazynowanych wozów M1A1, jednak po pełnym wyzerowaniu ich resursów i dodaniu nowych komponentów. Czołgi będą mieć m.in. nowoczesne opancerzenie (aczkolwiek mogące się w szczegółach różnić od konfiguracji amerykańskiej) To znaczy czolgi z magazynu, z niekturymi nowymi elementami, z pancerzem gorszym od najlepszego. Ciekawe jak ten gorzy pancerz ma sie do morzliwosci Rosyjskich czolgow.

Pjoter
piątek, 16 lipca 2021, 12:50

Jak by na to nie patrzył to dziś Koreańczycy nawet sobie odpuszczą po ustawie lex tvn kto zdrowy na umysle zainwestuje jakiekolwiek pieniadze w Polsce gdzie po którymś weekendzie może nie zostać wpuszczony do swojej firmy a Orlen wykupi ja za cene złomu

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 11:46

co za brednie. przeciez robimy amunicję do leopardów. i serwis w Poznaniu sie robi. tylko z modernizajcą sobie trzelilismy w stopę bo tu już nie dajemy rady.

Robin
piątek, 16 lipca 2021, 15:44

Zakup jest polityczny nie racjonalny. Tak samo będzie wyglądać za 10 lat jak sprawa Leopardów. Pro Niemiecki rząd zakupił leo ale przyszli nowi pokłócili sie z Niemcami i leo do kosza. Maja nowego bff.

wert
sobota, 17 lipca 2021, 09:44

w Leo wieża " wylata" po trafieniu w NIE zabezpieczony kadłubowy magazyn amunicji a załoga "wylata" do nieba. Abrams zamyka włazy, stawia zasłonę i wycofuje się czekając na wypalenie się amunicji a załoga opowiada sobie kawały. Ignoranci

Normalnie kabaret
poniedziałek, 19 lipca 2021, 11:51

W której to gierce internetowy pancerniaku?

bc
czwartek, 15 lipca 2021, 22:17

Na własne życzenie, pycha kroczy przed upadkiem. Było nas dopuścić do MGCS, dwóch ministrów premier i prezydent z nimi rozmawiało.

Zegarek Montana
czwartek, 15 lipca 2021, 21:13

O tak, z pewnością Francuzi i Niemcy nie mogą wytuptać ze złości, że jakiś mały kraik w centralnej Europie kupuje jakiś poamerykański złom dobry do pacyfikacji pastuchów w sandałach. Na pewno Francja się tym niepokoi, a Putin już spać nie może i zaraz abdykuje xD

Dude
piątek, 16 lipca 2021, 10:33

W porównaniu z Francją i BRD, Polska ma dużo więcej czołgów, tak że, tak. Oni track duży rank zbycia.

hakun
piątek, 16 lipca 2021, 10:23

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na broń pancerną, to Polska ma większe niż Francja i Niemcy razem wzięci. Więc w kontekście tego problemu twierdzenie, że Polska to "mały kraik" jest zwyczajnie głupie.

wert
piątek, 16 lipca 2021, 09:21

rynek Polski to 1000 szt dekla. Rynek francji i niemiec łącznie 500-600 szt. Powiesz może coś jeszcze? Ich dekle są daleko za SEPV3 a putin robi w ,,,, bo M829A4 przeszyje jego Armatę na wylot

Normalnie kabaret
poniedziałek, 19 lipca 2021, 11:54

Po tym czy przed tym jak ugrzęźnie w błocie na byle łące po opadach czy jak przed tym jak przejedzie 3 metrowa rzeczkę po opadach. A i kiedy będzie te 250 abramsow w komplecie. Tak konkretnie? Za rok-2-10 lat przecież podpisano umowę to chyba wiadomo kiedy?

Kot
poniedziałek, 19 lipca 2021, 23:09

Ja myślę że ugrzęźnie na betonowej drodze a 2asze rosyjskie bez analoga tank8 będą latać i atakować z góry jak niezwyciężony su 57...

Etrr
piątek, 16 lipca 2021, 09:10

Polska ma 2 razy więcej czołgów niż Francją i Niemcy razem wzięte. Stracili kooperanta i zbyt na produkt. Przez własna głupotę.

najszybsze zegarki są w Rosji
piątek, 16 lipca 2021, 08:31

Francuzom i Niemcom właśnie ubył potencjalny klient na 250 czołgów no ale dla ignoranta ze wschodu to przecież nic.

BUBA
piątek, 16 lipca 2021, 06:42

Obawiam sie że niejeden afgański czy irakijski "pastuch w sandałach" jest więcej wart niż taki Abrams :) bez OPL typu PZR BUK w brygadzie pancernej. To leczenie kompleksów......................................... ........................................................................................................................................................................ Przy dominacji Rosji w powierzu i ilościowej w czołgach będzie to droga mogiła dla czterech braci. ........................................................................................................................................................................ BMP/BWP z 4 Kornetami w Rosji będzie 800 sztuk. To 3200 PPK na tanim niszczycielu czołgów którym Polska pogardza..........................do tego zaczną przerabiac starszy sprzet na BMPT Terminator czyli 4x PPK 9M120 Ataka ........W obydwu przypadkach BMP/BWP i BMPT Terminator zasięg rażenia celu to 5000 m, spoza zasięgu oddziaływania Abramsa......................................................................... ....................................................................................................................................................................... Tak naprawdę nasycenie niszczycielami czołgów bedzie wystarczające przed wejściem T-14 do linii. ....................................................................................................................................................................... To co ma fajnego Abrams to system samoobrony.................................................................................

BWiNG
piątek, 16 lipca 2021, 12:47

Chyba masz brudną klawiaturę, bo coś ci się zacina "kropka" a przez to trudno zrozumieć sens wypowiedzi.

BUBA
piątek, 16 lipca 2021, 22:11

Dziekuję za radę, kupię nową............................................................................................

pugh
piątek, 16 lipca 2021, 02:31

Żaden kraj (a już na pewno nie producent) nie przejdzie obojętnie obok kontraktu za ponad 6 miliardów dolarów. "Żadnych złudzeń" - poszperaj skąd ten cytat.

Autor
piątek, 16 lipca 2021, 01:37

Warto zauważyć, że Polska to kraj większy niż Włochy i cała Wielka Brytania a według Międzynarodowego Funduszu Walutowego zamyka 10% najpotężniejszych gospodarek na świecie.

mc.
piątek, 16 lipca 2021, 00:05

Wania, ale po co te nerwy. Polska planowała zakup 500 nowoczesnych czołgów (czyli tyle co Niemcy i Francja łącznie), to wiele lat produkcji i ogromne pieniądze. A teraz ci przyszli producenci muszą wykonać rachunek ekonomiczny - Polacy już nie kupią, jeśli Rumuni pójdą naszą drogą, to na wschodzie (z kupców) zostaną im tylko Czesi...

P
czwartek, 15 lipca 2021, 23:40

"Mały kraik"... Francja nie jest wiele większa. Kolejny zakompleksiony wyborca PO bez odrobiny wiedzy historycznej o własnym kraju.... Najlepiej to kontynuować "program PO" i zredukować armię, wtedy na pewno Putin się przestraszy.

Wiem co piszę
czwartek, 15 lipca 2021, 23:27

Mylisz się. Liczyli na ok 800 czołgów zakupionych przez Polskę. To byłaby kupa kasy na lata!

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 23:24

Kolego złom to jest Leopard, Abrams dysponuje nieporównywalnie lepszym pancerzem nawet w najsłabszej wersji eksportowej nie mówiąc już o innych zaletach tej maszyny nieosiągalnych dla konkurencji. Poczytaj dowiedz się więcej a pożniej pisz.

DK
sobota, 17 lipca 2021, 00:38

Niestety pancerz Abramsa jest bardzo dobry tylko w wersji amerykańskiej z wkładem ze zubożonego uranu. W wersjach eksportowych jest przeciętny. Czołg w wersji eksportowej zdecydowanie nie jest wart swojej ceny i ogromnych kosztów eksploatacji. Ale nawet w najbardziej zaawansowanej wersji eksploatowanie go poza system logistycznym USArmy jest koszmarnie drogie i nie opłaca się "skórka za wyprawkę". Mogłoby to mieć sens tylko w wypadku gdyby Amerykanie umieścili w Polsce centrum europejskiej obsługi Abramsów wykonujące naprawy średnie (najlepiej żeby w charakterze podwykonawców występowały polskie firmy)

wert
sobota, 17 lipca 2021, 09:49

iracki Abrams (ten gorszy) zainkasował Metisa i o dziwo? Nic się nie stało. Powtarzasz tylko forumowe banialuki. Gdy jankesi stosowali wkładki uranowe nota bene to materiał odpadowy czyli za free w USA, to nie było powszechnego kevlaru i ceramiki jak dziś. Przekładają stal tymi materiałąmi i mają LEPSZĄ odporność

gnago
sobota, 17 lipca 2021, 15:16

no widzisz uran za free to czemu go nie dają w eksportowych skoro za kevlar i ceramikę do tych zamiennych muszą drogo płacić

wert
sobota, 17 lipca 2021, 23:10

australijczykom dawali ale ci nie chcieli. Ekologizm panie, następstwo chrześcijaństwa, nowa religia, opium dla ludu

Piękne rumuniatko
czwartek, 15 lipca 2021, 20:40

Przejdzie, nie przejdzie... No porownujesz czołgi 4 generacji z Abramsem z lat 80 haha

Kot
piątek, 16 lipca 2021, 09:46

Ciekawe co powiesz jak te śmieszne wieżyczki t14 będą fruwać od pocisków Abramsa z lat 80 tych hahahaha.

Erer
piątek, 16 lipca 2021, 09:11

Ty chyba o myśliwcach myślisz co? Zobacz z jakich lat pogodzą konstrukcje MBT z Europy i USA.

10
czwartek, 15 lipca 2021, 23:29

Sep 3 to czołg z 2020 roku wykonany na bazie wcześniejszych wersji zresztą tak samo jak Leo ,Leclerc i inne maszyny dostępne na dzień dzisiejszy

Normalnie kabaret
poniedziałek, 19 lipca 2021, 11:58

A armatę tez ma zaprojektowana w 2020 r. ? I taka nowoczesna potrzebuje silnorekiego do ładowania pocisku?

KrzysiekS
czwartek, 15 lipca 2021, 20:35

mc. Nawet nie powinniśmy dlatego jestem za Koreą jak uzależniać się to od kogoś komu jesteśmy co najmniej obojętni.

10
czwartek, 15 lipca 2021, 23:31

Czołgi z Korei dostępne by były dla nas dopiero za kilkadziesiąt lat. My potrzebujemy dobrego sprzętu na już !

ee
czwartek, 15 lipca 2021, 20:31

Proponuję sprawdzić sobie top 10 najdroższych czołgów świata. Następnie podziel sobie 23,3 miliardy zł, przez kurs dolara 3.88 wyjdzie ci 6 miliardów dolarów. Teraz 6 miliardów dolarów dzielisz przez 250, wychodzi wam 23 miliony dolarów za sztukę. Co według listy top 10 najdroższych czołgów świata moglibyśmy mieć: Merkava 4 przy cenie 6 miliona dolarów za sztukę za cenę 6 miliardów można mieć 1000 sztuki, K2 Black Panther 8.5 miliona dolarów za sztukę wyjdzie 705 sztuk. A teraz sprawdźcie, ile zapłacili inni kupujący te czołgi i się zastanówcie, czemu wychodzi o 10 milionów więcej za sztukę. Kolejna sprawa nie ma w Polsce mostów pływających zdolnych udźwignąć ten czołg, a więc zostają niektóre mosty. Kolejna sprawa czołg ten pali 2 razy tyle paliwa co leopard 2 z silnikiem o tej samej mocy.

Trol
piątek, 16 lipca 2021, 09:55

Zapomniałeś do ceny doliczyć choćby podatek VAT, zapas amunicji, i co tam wchodzi dodatkowo w koszt zakupu. Może będą zapasowe napędy, szkolenia. VAT czyli 8% wraca do kasy państwa. Taki sam VAT jest wliczony w cenę f35 i też wróci do kasy państwowej. Twoje liczenie jest typowe dla prostaka co ma cyferkę i dzieli...

gnago
sobota, 17 lipca 2021, 15:18

ALe to zasadniczo pytania nie zmieni chyba że pociski ze złota irydu i po obróbce jubilerskiej wysadzane diamentami po karat każdy

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 08:33

Od kiedy w ten sposób liczy się cenę czołgu czy jakiegokolwiek innego sprzętu dla wojska?

MyPL !!!
piątek, 16 lipca 2021, 07:08

To my nie mamy nawet takiej rafinerii, żeby wyprodukowała tyle paliwa dla tych czołgów i nie nadąży z produkcja , a amunicji nie mamy , a rzeki za głębokie i rozumki tych zaprzańców za małe , żeby to ogarnąć !!!????

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 23:34

Silnik Abramsa jest o wiele lepszy plus posiada specjalne filtry niwelujące o 90 % skutki pracy maszyny w trudnych warunkach . Waga gołego czołgu bez dodatkowego pancerza jest porównywalna z Leo więc proszę nie pisać głupot

bc
czwartek, 15 lipca 2021, 22:24

Bzdury kompletne nie de się tego tak policzyć. 23mld to jest koszt całego programu z garażami włącznie. Za czołg zapłacimy dokładnie tyle ile płaci USArmy plus standardowa prowizja FMS. Podwójna wstęga bez problemu unosi niewiele lżejsze Leopardy.

gnago
sobota, 17 lipca 2021, 15:21

Te garaże budowane doliczasz w stanach czy zwyczajnie kreujesz się na głupca

BUBA
piątek, 16 lipca 2021, 11:14

Rosjanie doskonale wiedza gdzie sa brody na Bugu i Wiśle. Tyle że nie przejedzie po tym brodzie żaden Abrams. A rozłożenie "wstęgi" pod ostrzałem rakietowym ile trwa?.......... ......................................................................................................................................................... Koniec wojy manewrowej.............................................................................................................

wert
piątek, 16 lipca 2021, 14:59

kiedy chcesz wysyłać Abramsy przez Wisłę? Jeżeli kierunek Brzeski i jego uwarunkowania terenowe NIC Ci nie mówią to żenujące krytykanctwo uprawiasz

BUBA
piątek, 16 lipca 2021, 22:22

A słyszałeś o wojnie manewrowej? ............................................................ ......................................................................................................................... Jakim cudem Dywizja Pancerno-Spadochronowa „Hermann Göring” walczyła jednoczesnie pod Studziankami, w Warszawie i nad Bugiem w czasie największej bitwy pancernej w Polsce - pod Wołominem 1944.............. ......................................................................................................................... Wiesz gdzie mają być Leopardy i Abramsy? Po siedleckiej stronie Wisły i augustowskiej stronie Bugu. Jak chcesz korzystać z brodu, gdy mosty zostaną zniszczone pojazdem który bez przygotowania zanurza się z marszu 1,2 metra a potem woda go zaleje?..........................Mój UAZ przejedzie a Abram nie........................................................................................................

wert
sobota, 17 lipca 2021, 09:59

jeszcze raz: kierunek Brzeski to 18 Dywizja, kierunek Augustowski to 16 Dywizja. Abramsy mają WYSTARCZAJĄCY obszar do manewru broniącego podejście do Warszawy od POŁUDNIA i WSCHODU. Bug będzie te dywizje naturalnie rozdzielał a do odwodów są inne dywizje.

BUBA
niedziela, 18 lipca 2021, 01:34

Jeszcze raz tłumaczę - Bug i Wisła to zadne przeszkody dla Rosjan. Dla Abramsa jak najbardziekj każede bajoro z którego piją krowy na łace powyżej 1,20 m to pułapka w czasie walk.................................................................................. ....................................................................................................... A takich oczek wodnych jest multum....................................... ....................................................................................................... Wiesz kiedy ostatnio pogłebiano Bug i Wisłę - tor wodny?....

wert
niedziela, 18 lipca 2021, 14:07

Jaszcze raz tłumacze: Abramsy NIE mają się przeprawiać, tam gdzie będą tam będą walczyły bo z przeciwka przyjdzie pierwsza gwardyjska. Chcesz ich procami odstraszyć? "Bug i Wisła to żadne przeszkody dla Rosjan". Ciekawe i cokolwiek nieprawdopodobne- różańskiego już dawno NIE MA. "A takich oczek wodnych jest multum" Na Mazurach i owszem, Tam gdzie będą operować NIE. Jest wystarczająco suchego terenu aby walory Abramsa wykazać. I żeby pierwsza gward pozostała w koszarach

gnago
sobota, 17 lipca 2021, 15:23

TA i mają wystarczyć zatem nie pięć a dziesięć godzin. ALLE zysk. Nie lepiej 1000 czołgów typu opłot budowanych od zera w Polsce we własnej postawionej od zera fabryce z działem 140

wert
sobota, 17 lipca 2021, 23:16

mają podnieść koszty sowietom do poziomu NIEOPŁACALNEGO. Jeżeli grozi im silny opór, ODPUSZCZAJĄ. Przykład: wasilewska do stalina; chcemy włączenia Polski do związku radzieckiego jako republiki związkowej. Odpowiedź stalina: nie wprowadza się do domu gniazda os. Taką taktykę stosują SETKI LAT i jej nie zmienią. Słabemu przywalą, silnego pogłaszczą. Nie wiem czy wiesz ale po śmierci Marszałka ogłosili żałobę narodową. Jeszcze raz: SŁABYMI GARDZĄ

BUBA
niedziela, 18 lipca 2021, 01:27

Jakie koszty mają podnieść Rosjanom Abramsy, ich zaplecze bez OPL i R?........... ........................................................................ Wiesz ile kosztuje pocisk z głowicą termobaryczną do TOS-1A? Cytuję: "Salwa 24 pocisków jest w stanie pokryć obszar 40 000 m2" A to tylko z jednego TOSa............ ........................................................................ A ile kosztuje Abrams? Załoga nie ma zapasu tlenu i silnik też.............................. ........................................................................ Gdy powstały TOSy ktoś wymyslił PZA Loarę bo Loara prowadziła ogień do pocisków np. BM-21 w marszu jak dopiero teraz Pancyr-S2. A pocisk BM-21 jest mniejszy niż do TOSa. Programowalna amunicja umozliwia zniszczenie takiej salwy w powietrzu przez kilka Loar w kolumnie Abramsów.............. ........................................................................ Tyle że Loary nie ma i nie bedzie................ ........................................................................ Od kiedy Rojanie przejmuja sie stratami w ludności cywilnej wroga by zakładac że nie użyja TOSów? Lub Iskanderów z głowicami termobarycznymi skoro da im to łatwe zwyciestwo, a unieruchomione brakiem tlenu czołgi zdobędą na Polakach............. ........................................................................ Ludność Wschodniej Polski w znacznej mierze popiera obecny antyrosyjski rząd, wiec KGB nie bedzie miało dużo roboty po użyciu broni termobarycznej na tych terenach bo OPL i R tam nie ma żadnej...... ......................................................................... I rząd pokazał że nie bedzie tam obrony antyrakietowej - żadnej. Może Putin się zlituje nad cywilam np. w Białymstoku czy Terespolu i nie użyje w terenie zurbanizowanym TOSów i np. KAB-1500S ......................................................................... O tym nie pomyslałeś co, jak nadpremier? ......................................................................... TOS-2 Tosoczka jedzie 90 km/h po drodze do Terespola. Ile km ma Białoruś w zdłuż? To kilka godzin na ewakuacjue cywili..........

wert
niedziela, 18 lipca 2021, 14:08

teoretyzujesz bez sensu. Nie róbmy nic bo nie mamy tego czy tamtego. Szkoda czasu, sorry

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 10:15

A ile silników w tym pakiecie ,bo nic nie podaja , liczac zywotnośc silnika na kilka do kilkunastu lat ,bo częsci dwa razy droższe niz silnik ,to co my kupujemy.

jasio
piątek, 16 lipca 2021, 07:43

jakby to powiedzieć Jak się wczytacie w artykuł i posłuchacie polityków a nawet generałów to nic nie wiecie Nie wiecie jaki to będzie czołg ( poza tym ze będzie sie Abrams nazywał ) , nie wiecie co kupujemy za te pieniądze , nie wiemy ile waży . Między wersją bez Trophy a z nią jest gigantyczne 7 ton różnicy . Raz podają w short tonach raz w tonach metrycznych . Raz goły czołg to znów z dodatkowym pancerzem i pancerzem reaktywnym Zamiast słuchać polskich polityków może posłuchajcie ekspertów którzy o tych czołgach opowiadali w kongresie USA i powstał z tego oficjalny dokument . Czołg jest za ciężki od pewnego czasu i za drogi w utrzymaniu . Nawet Amerykanie nie mają infrastruktury na dzień dzisiejszy w postaci mostów towarzyszących i wozów zabezpieczenia technicznego . Te ostatnie dopiero są modernizowane Może znowu się okaże jak z Leopardami że kupią wozy zabezpieczenia technicznego w za słabej konfiguracji . . Od kiedy to ekonomia nie ma zastosowania na wojnie i w wojsku ?

Gość
czwartek, 15 lipca 2021, 19:26

Dobrze że kupimy te czołgi. Nie możemy lekceważyć sytuacji w naszym regionie. Trzeba włączyć nowe myślenie , jak modernizacja armii w szybszym tempie.

Życzliwy
czwartek, 15 lipca 2021, 22:57

Jaka modernizacja. Komplikacja logistyczna, nie możliwość przeszkolenia na jednym typie czołgu. Nowe części nowa taktyka używania (masa, ograniczenia). Dużo droższa eksploatacja. Gdzie tu modernizacja.?

Jarek Krysiński
czwartek, 15 lipca 2021, 19:17

Zadano mi pytanie, czy we wspolczesnym wielopłaszczyznowym konflikcie dojdzie do kontaktu taktycznego przeciwnych sił pancernych, czy odstraszanie tak rozumiane przez polityków którym doradzają wojskowi naczele z Szefem SG można realizować systemem broni jądrowej punktowo rażącej cele nie wywołującej opadu promieniotwórczego. Pozdrawiam Podoficerów WP. PS. Podoficerowie potrzebujecie autonomicznej Szkoły Sierżantów, a chorążowie starsi stałego kursu w Akademii Sztuki Wojennej.

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 19:27

Użycie broni jądrowej (także taktyczne) oznacza tylko jedno - pełnoskalowy konflikt jądrowy. Jeśli masz wątpliwości to niedawno na ten temat wypowiedział się Prezydent Putin - że nikt takiej wojny nie wygra.

tyutj
sobota, 17 lipca 2021, 19:41

nie gdy putin uzyje broni atomowej to zniknie jego kraj z planety bo ruscy sa jak pasorzyt na europie zyja z sprzedarzy surowcuw naturalnych w czasie wojny zniszcza swojego utrzymanka europe a w tym czasie usa ich wybije jak stonke putin to wie i nigdy nie zaatakuje bronia atomowa

wert
piątek, 16 lipca 2021, 09:24

to może dzisiaj, aktualnie pracują nad bronią A czwartej generacji minimalizującej opad promieniotwórczy. Po to aby jej użyć taktycznie!!!

Kowboj
czwartek, 15 lipca 2021, 21:12

Proszę w końcu zrozumieć, że regionalny konflikt z użyciem taktycznej broni jądrowej wcale nie musi oznaczać pełnoskalowego konfliktu nuklearnego.

Kot
piątek, 16 lipca 2021, 09:58

No może jak w Chiny walniesz to nie czy w Rosję. Ale u nas taki ładunek to skażenie dla Niemiec, Bałtów, Kaliningradu. Nikt nie będzie zadowolony. Zresztą w odwecie można wywalić w kosmos kilka el jądrowych w Rosji . Ta w Kaliningradzie, koło Moskwy, Petersburga. Jak się bawimy to się bawimy.

say69mat
piątek, 16 lipca 2021, 09:26

Wystarczy - przy ewidentnym braku systemów CRAM/SHORAD/MRAD - porazić cele, czyli dyslokowane czołgi pociskami balistycznymi v/s manewrującymi v/s rakietową amunicją artyleryjską z głowicami kasetowymi. Stąd problemem jest nie tyle zagrożenie wynikające z perspektywy użycia amunicji nuklearnej, termobarycznej, kasetowej. Tylko brak efektorów CRAM/SHORAD/MRAD, zdolnych do minimalizowania skutków saturacyjnego ataku na czołgi. Czołgi kupione za ciężkie pieniądze.

Eter
piątek, 16 lipca 2021, 09:14

Atak nuklearny na członka NATO oznacza odpowiedz adekwatną-nuklearną.

Faszysta
sobota, 17 lipca 2021, 18:10

Zalezy na jakiego czlonka...

tyu
piątek, 16 lipca 2021, 09:02

Proszę w końcu zrozumieć że użycie broni jądrowej niesie za sobą nieproporcjonalnie większe straty wizerunkowe, polityczne a być może i militarne niż przynosi zysku. Kraj który by jej użył do końca stulecia albo i dłużej miałby przylepioną etykietkę "zbrodniarza wojennego".

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 08:36

Musi bo na tym polega drabina eskalacji konfliktu. Jeżeli Rosjanie użyją takiej broni to odpowiedź będzie co najmniej równoważna.

mc.
piątek, 16 lipca 2021, 00:06

Nawet Putin w to nie wierzy.

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 18:58

Liczą się tylko pieniądze, czyli: kupujemy 250 Abramsow na dzień przed wizytą Merkel w Waszyngtonie. Choć Biden nas nie lubi, nie może tego nie zauważyć - My bronimy wschodniej flanki NATO, Niemcy oddają Europę Rosjanom. A co do kasy - płacimy dokładnie tyle samo co armia amerykańska plus określona marża. Takie są zasady tych zakupów. Czas - pierwsze dostawy w przyszłym roku. Możliwości dla polskiego przemysłu - Amerykanie zgodzili się na udział polskich komponentów przy modernizacji (przypomnijcie sobie jak potraktowali nas Niemcy). Plusy dodatkowe - czołg Francusko-Niemiecki przestaje być nam potrzebny, czyli potencjalnie największy odbiorca (Polska) wypiął się na... A i jeszcze coś - zużycie paliwa. Czołg przez całe swoje życie przejeżdża ok. 20 tys. kilometrów.

QVX
niedziela, 18 lipca 2021, 13:18

Co do Bidena i lubienia - akurat to jest rutynowany polityk, dla którego emocje idą na dalszy plan. W końcu Bismarck Polaków osobiście lubił (np. do narzeczonej pisał "kotko") i co? Jako kanclerz tępił Polaków.

DK
czwartek, 15 lipca 2021, 20:55

Nieważne ile przejeżdża, ważne że może nie mieć paliwa kiedy będzie ono najbardziej potrzebne. Paliwo do niego będzie wyjątkiem w systemie logistycznym polskich wojsk lądowych.

Kris
piątek, 16 lipca 2021, 10:37

Z tego co wiem Abramsy w warunkach wojennych mogą jeździć na zwykłą ropę napędową, usArmy używa specjalnego paliwa ze względów logistycznych a nie dlatego że to jedyne paliwo na jakim pojedzie Abrams

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 08:40

Podstawowym paliwem dla turbiny Honeywella jest zwykły diesel :) Amerykanie używają lotniczego JP-8 które nadaje się też do śmigłowców.

Shymo
piątek, 16 lipca 2021, 00:48

To silnik wielopaliwowy , w razie W pojedzie , a ile dojedzie? Moskwy raczej nie mamy w planach zdobywać.

mc.
piątek, 16 lipca 2021, 00:09

Słyszałeś o silnikach wielopaliwowych ? Jak będzie potrzeba to opróżnią cysterny pobliskiej gorzelni i też pojadą. Na dieslu też pojedzie.

Normalnie kabaret
poniedziałek, 19 lipca 2021, 12:13

Pojechać pojedzie? Ale jak daleko, z jakim resursem, jakim spadkiem mocy, ciekawe czemu nie leja „dizla” do apacha przecież to tez turbina ? Ludzie jakie wy głupoty piszecie nawet o tym nie wiedząc. Coś tam w necie wyczytacie i wydaje się wam ze ogłaszacie prawdy objawione. Turbina gazowa to jeden z najbardziej wymagających silników jeżeli chodzi o obsługę . Przy tym turbodiesel z dowolnej ciężarówki to prosty w obsłudze silnik. Czemu go włożono do czołgu bo jako jedyna opcja dawał odpowiednia moc przy tym rozmiarze. Czemu się go nie naprawia w warsztatach gdzie czołgi stacjonują tylko u producenta? Bo to zbyt skomplikowane i kosztowne . W czasie pokoju nie ma problemu. W czasie wojny dostarczenie dostatecznej ilości silników na wymianę poprzez ocean jest po prostu niemożliwe.

do ignoranta
poniedziałek, 19 lipca 2021, 16:01

Diesla nie leją do Apache żeby uniknąć spadku mocy która jest najważniejsza w śmigłowcu dla bezpieczeństwa lotu.

JackBlack
czwartek, 15 lipca 2021, 22:35

Paliwo JP8 stosowane m.in. w Abramsach jest - sowiecka onuco - podstawowym paliwem NATO. Przekaż kolegom. Nie ma za co.

Pancerniak
czwartek, 15 lipca 2021, 20:55

Czolg wyprodukowany w Europie zastapi wyeksploatowane wtedy niemiecko francuski bedzie ok

KrzysiekS
czwartek, 15 lipca 2021, 20:32

mc Masz racje tylko pytanie o niezależne rozpoznanie i osłonę wojsk własnych czyli NAREW nie mówiąc w WRE? gdzie to jest?

LBN
czwartek, 15 lipca 2021, 18:43

Swietne czołgi tylko logistyka,paliwo szkolenia pozra cały budzet.

Jarek Krysiński
czwartek, 15 lipca 2021, 18:25

Stajemy się elementem systemu sprzedającego . Pytam Panów Generałów łącznie z Niewidocznym Szefem SG czy wiemy do jakiej wojny się przygotowujemy. Może zobrazuje to narodowi dr Bartosiak lecz nie wiem czy jego diagnoza nie będzie antagonizować zakupu leopardów. Pozdrawiam podoficerów WP

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 19:36

Przygotowujemy się do "wojny mieszanej" bo taka taktykę mają Rosjanie. Jeżeli nie ma reakcji (lub jest niewielka) to będzie to wojna hybrydowa. Jeżeli przeciwnik (MY) odpowiadamy wszystkimi siłami, oni też spuszczają swoje wojska ze smyczy. I właśnie dlatego musimy mieć środki odparcia ataku. jaki wniosek można wyciągnąć z września 39 - że siła polskiej dywizji była o połowę niższa niż dywizji niemieckiej (ilość armat, karabinów maszynowych itd). Także logistycznie byliśmy daleko za Niemcami, bo choć oni też masowo używali koni, to coś co było standardem u nas - czyli kolumna marszowa piechoty mająca "długość" 26 kilometrów, było u nich nie do przyjęcia. No i rozpoznanie i łączność - u nas praktycznie nie istniało, u nich było podstawą. Sprzęt się zmienił, ale możesz popełnić podobne błędy.

wert
piątek, 16 lipca 2021, 09:29

z połową przesadziłeś. Ich przewaga to 500 samochodów do 50 i 1500 motocykli do praktycznie zera. Polska 7tyś koni niemiecka 5 tyś koni. Długość podobna tyle że niemieckie nie były atakowane z powietrza, z małymi wyjątkami jak 4 panc pod Radomskiem skotłowana przez Łosie

Name
czwartek, 15 lipca 2021, 17:35

Szykujemy się na wojnę. Najpierw tureckie drony, a teraz Abramsy.

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 19:59

szykujemy się na wojnę!! Miejmy tego świadomość. Wojnę OBRONNĄ! Tylko silna, dobrze wyszkolona armia powstrzyma ten scenariusz. Powinniśmy powołać nowy FON, każda złotówka wydana dziś na dobrą broń jest złotówką BEZCENNĄ

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 11:43

to ogłaszaj i zbieraj. oddaj każdą zarobioną złotówkę. Wojna - co z brednie. chyb za wiele ministry doktora B. słuchają

wert
piątek, 16 lipca 2021, 15:02

lepszy Dropik Strategy and Fantasy. Wiemy, wiemy

scoiatel
czwartek, 15 lipca 2021, 17:05

Takie pospieszne zakupy sugerują, że sprawa musi być naprawdę pilna, ciekawe co tak przeraziło prezesa, że się zdecydowali kupić na już a nie poczekać na np. K2

malkontent
piątek, 16 lipca 2021, 22:46

To już reguła że jak pojawia się perspektywa robienia czegoś w kraju to błyskawicznie zapada decyzja kupienia jakichkolwiek gratów zza granicy. Homar, Narew , drony ,teraz czołgi. A gimbaza pieje z zachwytu.

xxx
piątek, 16 lipca 2021, 06:33

Pewnie obawa, ze kolejnej kadencji nie bedzie i trzeba zakontraktowac zakupy, zanim Po z przystawkami zaczna na nowo rozbrajac polska armie.

yy
czwartek, 15 lipca 2021, 16:30

Trolle dostały ścisku zwieraczy jakich nie pamiętam. Haha piszcie,piszcie,ubaw mam po pachy.

Śmiechu warte
poniedziałek, 19 lipca 2021, 12:17

Ścisku zwieraczy to sam dostaniesz jak złamiesz nogę i trafisz do powiatowego szpitala na jej złożenie. Zapewniam cię ze będzie zabawnie . I wtedy pomysł o tych wyrzuconych 24 mld

Roshedo
czwartek, 15 lipca 2021, 16:04

Krótko mówiąc: niespełna 1000 czołgów 3 różne ich typy w tej samej klasie sprzętu to koszmar logistyczny a nie wzmocnienie. Do tego turbina Abramsa jest kosztowna w obsłudze i paliwożerna. Serwis czolgu tylko via USA, ciężar problematyczny przy pokonywaniu nielicznych odpowiednio wytrzymałych mostów na Wiśle ( bodaj 3-4 są odpowiednio mocne że utrzymają kolumne tych czołgów)- wystarczy że zostaną te mosty rozwalone np. Kalibrami czy Tomahawkami i już połowa Polski jest odcięta od tych Abramsów - ani dojechać np. pod Lublin ani się ewakuować w drugą stronę jakby co " na z góry upatrzone pozycje". Zapytam czy zakup aby na pewno był merytoryczny czy tylko znowu chodziło o polityczny marketing dla ciemnego luda??? I co z moderka Twardych i T-72 do wersji PT-91M2 albo PT-17???

Kris
piątek, 16 lipca 2021, 10:49

Jaki 1000 ?? Chyba na papierze, Polska ma obecnie w optymistycznym wariancie 400 działających czołgów, niektórzy twierdzą że 250, reszta to skorupy t-72 które ewentualnie można przywrócić do sprawności, czym podobno zajmuje się Polski przemysł. Co do mostów to te są produkowane z zapasem, jeśli jakiś most jest zaprojektowany na 63 tonowe Leopardy, to w warunkach wojennych Abramsy też po nich przejadą.

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 10:29

Moderki żadnej nie będzie ,bo trzeba byłoby wyrzucić hamulcowych kuzynów z zarządów spólek.

10
czwartek, 15 lipca 2021, 21:05

Różnica między Leo a Abramsem w gołej wersji jest minimalna. I proszę przestać wypisywać dyrdymały na temat mostów itd... Gdyż takiego problemu nie ma.

7plmb
czwartek, 15 lipca 2021, 20:22

Ale wiesz że silnik turbinowy ma znacznie mniej częśći ? A co do zużycia paliwa..po pierwsze ma APU po drugie w nowszej wersji turbin zoptymalizowano jego zużycie.A po trzecie.. chcesz czołgiem jeżdzić tak samochodem ???

....
piątek, 16 lipca 2021, 09:06

Silnik turbowałowy...

Ghj
czwartek, 15 lipca 2021, 17:26

Dlatego będą stacjonować w Polsce wschodniej geniuszu

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 10:34

tam są złoża gazu .Może je przerobic na gaz to byłoby taniej ,no i podjechał pod odwiert i zatankował.

LopeZ
czwartek, 15 lipca 2021, 23:36

Czołgi w wojnie obronnej trzyma się z tyłu a nie na szpicy. Po ich zniszczeniu przy pierwszym jedzeniu na wschodzie przez lotnictwo, nic już nie zostanie. Czołgi ok ale nie na wschodzie.

dfrdes
czwartek, 15 lipca 2021, 16:31

Moderka T72....ręce opadaja

werd
czwartek, 15 lipca 2021, 15:10

Czy jest już działająca, nowoczesna obrona plot baz i oddziałów? nie.....a moze już armia posiada zdolności oddziaływania na przeciwnika pow 40km? nie.....może już mamy systemy rozpoznania i wskazywania celów? nie.....nasycenie dronami też już jest wystarczające? nie....moze kupiono już masę rakiet ppanc i granatników dla zołnierzy? nie......z czym do ludzi, propagandowy zakup pod publiczkę! i te usmiechnięte twarze generałów! oj beda nowe ordery i awanse...będą....po zo zatem wywalono 2mld na reanimację T72? po co wywalono miliardy na reanimację Leopardów ?????....T72 sprzedać, Leo sprzedać lub do huty....

Trol
czwartek, 15 lipca 2021, 16:14

Czy mamy już 0sncerniki i lotniskowce? Nie, czy mamy 200 samolotów które powinniśmy mieć? Nie. Czy mamy 60 śmigłowców szturmowych? Nie czy mamy z 500 sztuk rakiet do 500 km? Nie. Ale będziemy mieć 250 leopardów więcej. I niby to źle?

pytajnik
czwartek, 15 lipca 2021, 17:57

Czym chcesz obronić Abramsy przed choćby dronami? Archaicznymi ciągnionymi armatkami 2x23mm?

Shymo
piątek, 16 lipca 2021, 01:02

System Trophy działa w górnej półsferze, w przeciwieństwie do ruskich systemów, i jak na razie jest to najskuteczniejsza i jedyna sprawdzona bojowo obrona przeciw takim zagrożeniom.

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 20:04

Pilica jest bardzo dobra ale do obrony obiektów stacjonarnych z racji dużego zapotrzebowania na amo. Mamy gotowe KDA-35, bałwany mówią że niby brzydkie. Szybka produkcja i "temat" mamy zabezpieczony

Pytajnik
czwartek, 15 lipca 2021, 23:37

Te bałwany mają rację. Sprzęt jest stanowczo za duży, nieergonomiczny, nie zabezpieczony przed deszczem, mrozem, piaskiem. Jeszcze zapewne nie skończona, a to już tyle lat!

WERD
czwartek, 15 lipca 2021, 16:32

Tak, to źle bo bez obrony plot to sa tylko cele....NIE DOCIERA DO ŁBA?

Łowca NKWD
piątek, 16 lipca 2021, 10:06

A kiedy do twojego łba dotrze że pierwsze wsparcie od NATO jakie dostaniemy to lotnictwo? Sami Niemcy i Amerykanie z Rammstein mogą dać nam siły które wymiota rosyjskie lotnictwo. Wsparcie lądowe od NATO to tygodnie ale powietrzne to chwila. Przestań się więc spinać. Samo NATO w Europie ma znacząco więcej samolotów niż Rosja. O USA już nie mówię. A zresztą może w 9gike błędem jest że mamy jakieś czołgi? Trzeba wszystko sprzedać bo są celem dla Rosji?

Gawron
czwartek, 15 lipca 2021, 17:27

Racja

wieslaw nowak
czwartek, 15 lipca 2021, 14:59

Panie Prezesie Znane są pańskie umiejętności w negocjacjach Proponuję uświadomić amerykańskiemu rządowi, iż WP i Polska są jedyną realnie skuteczną ostoją wschodniej flanki NATO Zatem mamy podstawę do partnerskiego potraktowania Polski przez administrację rządu USA, a nie tylko, jako czysto biznesowo Amerykanie są świadomi z zagrożenia, agresywno-wojowniczych działań Rosji putinowskiej, w tej znaczącej części Europy, podobnie jak są świadomi swojego zwiększonego militarnego zaangażowania w rejonie morza Chińskiego Rozsądne, gdyby zgodzili sie jako wzajemny sojusznik Polski, na bezpłatną dzierżawę przez WP, sprzętu wojskowego, choćby zmagazynowanego na terenie Polski, jak i przeprowadzenie wspólnych szkoleń Po 5 - 10 latach, umożliwienie symbolicznego odkupienia czy przekazania do Wojska Polskiego Wojska amerykańskie symbolicznie skoszarowane w Polsce, znacząco podnoszą bezpieczeństwo na styku Rosja / NATO, ale duży udział polskich żołnierzy, dobrze uzbrojonych jest również bardzo istotny dla tegoż bezpieczeństwa

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 10:38

Na same czołgi dojdzie 250 ludzi jako ładowniczy.Chyba podpiszemy umowę z Ukraińcami , zezwolimy im na słuzbe w WP. Bo przecież nie rozwalimy WOTu.

Gts
czwartek, 15 lipca 2021, 15:43

Zdolnosci pis w negocjacjach sa takie ze za wszystko placimy 2x tyle.

ed
piątek, 16 lipca 2021, 07:18

Płacimy dokładnie tyle co US Army. Kto płaci 2x mniej?

10
czwartek, 15 lipca 2021, 21:07

Za PO pieniędzy nigdy na nic nie było..

Pamiętliwy
czwartek, 15 lipca 2021, 17:00

No ale za to mamy tyle kasy na to bo Platformę od koryta odcieli i polikwidowali mafie vatowskie. Stać nas nie martwcie się tam w Olgino

asd
czwartek, 15 lipca 2021, 23:11

Nieprawda. Teraz zadłużamy się w tempie, którego nigdy nie było.

sw
czwartek, 15 lipca 2021, 14:45

lepiej za ta kase było kupic samoloty bojowe np F-15X z uzbrojeniem

Pamiętliwy
czwartek, 15 lipca 2021, 17:00

Lepiej było nic nie pisac niż te bzdury

ZZZZ
czwartek, 15 lipca 2021, 14:30

Nie, nie będzie żadnych Abramsów. Może za Trumpa by się to udało. Ale nie za Bidena. Demokraty, który za istotne uważa takie wartości jak wolność słowa, a Kaczyński & spółka wyskoczyli z Abramsami w momencie w którym chcą zniszczyć amerykańską telewizję w Polsce. I w momencie w którym blokują przyjazd amerykańskiego ambasadora na placówkę do Warszawy. Z punktu widzenia Amerykanów Polska za rządów PiS stała się krajem, z którego już niewiele brakuje aby zabrali swoje żołnierzyki razem z niechcianą przez PiS telewizją. Krajem, który permanentnie kwestionuje istotne dla świata Zachodu wartości i który w ostatnim czasie podpisał porozumienie programowe z partiami skrajnej prawicy w Europie, które łączą dwie rzeczy: antyeuropejskość oraz prorosyjskość. Taka nowa Międzynarodówka Komunistyczna założona przez skrajnie antyunijny PiS, szczerze prorosyjskiego Orbana, bawiącą się w politykę dzięki kremlowskiej pożyczce Marie Le Pen, czy paradującego po Placu Czerwonym z tshirtem z podobizną Putina Włocha Salviniego. To jasny przekaz, nie tylko dla krajów Europy, ale także dla demokraty z USA. Poza tym, kwestia pieniędzy. Ponad 20 mld zł, bez żadnego transferu technologii do polskiego przemysłu. Skąd ją Kaczyński weźmie? Tak, wiem. Mówią enigmatycznie: finansowanie spoza budżetu MON. Ale co to oznacza? Pieniądze mają to do siebie, że trzeba je skądś zdobyć a trzeba pamiętać, że już finansujecie duże projekty, duże pod względem obciążeń finansowych. Przesypywanie piasku na Mierzei za już ponad 2 mld zł (wartość inwestycji stale rośnie) podczas gdy resort zdrowia szuka oszczędności likwidując refundacje leków dla chorych na raka. Wypasanie krów na łące pod Baranowem podczas gdy LOT właśnie ogłosił stratę netto za 2020 rok w wysokości ponad 1 miliard złotych. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie za ponad 2 mld zł gdy całkowicie stanęło finansowanie budowy/utrzymywania wałów przeciwpowodziowych w Polsce, czego efekty widać było kilka dni temu na Sądecczyźnie po krótkiej acz gwałtownej ulewie. Przepalone dwa miliardy na elektrownię w Ostrołęce, miliardy na sprowadzanie węgla zza granicy połączone z miliardami wydanymi na utrzymywanie stale nierentownych kopalń, fedrujących węgiel, którego nikt nie chce itd. Wiele jest przykładów księżycowej ekonomii rządu PiS. A trzeba pamiętać, że ten rząd otwiera nowe fronty finansowej walki - kopalnia Turów to 5 mln euro za każdy dzień jej funkcjonowania, wyrok TSUE to dziesiątki tysięcy euro kary za funkcjonowanie niby-sędziów, odszkodowania dla prezesów sądu zwalnianych przez Ziobrę bez zachowania wymaganej procedury - po kilkadziesiąt tysięcy euro za każdy przypadek. Kto za to zapłaci? Oczywiście Wy, polscy podatnicy. Zresztą, sprawa wyroku TSUE i w odpowiedzi na nie wyroku, który wydał komunista Piotrowicz awansowany do TK przez Kaczyńskiego pokazuje jedno - rozpoczęliście proces wychodzenia z UE. Rozpoczęliście POLEXIT. Nie będzie kasy na Nowy Ład, nie będzie dopłat dla rolników, nie będzie rynku dla produktów Waszego rolnictwa. Jesteście krajem, którym wszyscy w Europie są zmęczeni, pożegnają Was bez żalu. Z otwartymi rękami przyjmie Was Putin, który Was rozgrywa za pomocą tzw afery mailowej. Chcieliście ostro policytować, ale ostatecznie przegraliście. Jak Wasi przodkowie z Targowicy - z Bogiem i przywiązaniem do tzw tradycyjnych wartości na ustach.

gnago
sobota, 17 lipca 2021, 15:25

Pokaż normalne linie lotnicze bez strat za 2020

Liman
piątek, 16 lipca 2021, 09:06

Tak się wtrącę, artykuł jest o Abramsach i polemizujemy czy są dobre czy złe, o po i pis jak będę chciał posłucham radia czy oglądnę telewizję.

xxx
piątek, 16 lipca 2021, 06:36

Z takim komentarzem to na onet ewentualnie do GW, nie zasmiecaj portalu.

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 21:10

A właśnie ,że będą czy to się koledze POdoba czy też nie ;)

Grzegorz
czwartek, 15 lipca 2021, 18:17

Kłamiesz w sprawie węgla bo obecnie cena wehla na światowej giełdzie jest najwyższa od 19 lat i zarówno Jastrzębska spółka węglowa, kopalnia Bogdanka i inne kopalnie węgla notują żydki dużo wyższe niż rok temu. Nie kłam więcej.

Gandhi
piątek, 16 lipca 2021, 08:15

Heh, może chwilowo tak jest? Może nie , ale na pewno nie do utrzymania w długim czasie,

pytajnik
czwartek, 15 lipca 2021, 18:15

A co ci się podoba w UNII, islamizacja kontynentu, gangi kolorowych rozrabiające na ulicach i terroryzujące Europejczyków, wyburzanie kościołów, hegemonia Niemiec? Napisz.

famak
czwartek, 15 lipca 2021, 19:25

Mnie się podoba, że za 5 miesięcy 2021 dodatnie saldo handlu z krajami Unii wyniosło 110 mld zł (z tego 40 mld zł z samymi Niemcami). Potrafisz zastąpić taki biznes.

Pablo1965
piątek, 16 lipca 2021, 10:20

Fama. Czy to chociaż wiesz co to jest saldo???? Saldo za 5 m-cy 2021 r. wyniosło 10,9 mld złotych

Rter
czwartek, 15 lipca 2021, 21:49

Norwegowie i Szwajcarzy handlują a nie są w Unii!! Jak to możliwe towarzyszu?

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 10:45

Podobno te czołgi tranzytem pójdą do Chin w ramach wymiany towarowej .Oni maja tylko lekkie czołgi. No i zarobimy na tym interesie.

Gandhi
piątek, 16 lipca 2021, 08:16

Nie maja nic do powiedzenia płacąc te sama obciązenia - m. in na Polske (o np. funduszach Norweskich słyszałeś?) - dopiero byłoby larum u nas w kraju....

Pfft
piątek, 16 lipca 2021, 00:22

Tak to możliwe, że sami Norwedzy twierdzą, że mają tyle samo obowiązków co państwa UE ale niewiele mogą decydować w kwestiach unijnych regulacji.

18o
czwartek, 15 lipca 2021, 17:52

Nic nie róbmy, nic nie kupujmy, organizujmy parady miłości.

logistyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:28

Mylisz się. O polskie interesy trzeba walczyć jak czyni to rząd, bo inaczej miliardy odpłyną do Niemiec. Błędem poważnym są zakupy z półki w USA, bo to zabije nasz przemysł zbrojeniowy. To jest niewybaczalny błąd rządu. Był czas na podjęcie decyzji w sprawie nowego czołgu, Homara itd z korzyścią dla naszej zbrojeniówki, ale wybrano "przyjaźń" z USA która drogo nas będzie kosztować.

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 23:40

Wolę USA od "przyjaciół" z Francji i za Odry :)

10
czwartek, 15 lipca 2021, 21:12

Nasz przemysł ledwo radzi sobie z moderką Leo więc o czym ty piszesz ;)

LWP
czwartek, 15 lipca 2021, 14:15

No cóż zakup i decyzja w sprawie zakupu dobra, tylko pytanie skąd na to kasa i ilu ludzi będzie musiało umrzeć, aby ten zakup sfinalizować. Nie ma cudów, aby to zrobić ktoś musi stracić w tym przypadku obywatele tego kraju.

praqgmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 10:59

To prawda łatwiej zakupić czolgi niz inwestować te pieniądze w słuzbe zdrowia ,czołg będzie stał i nie zastrajkuje jak zabraknie leków dla dzieci. Skadś ja znam taką filozofie ,moze ktoś podpowie.

Gts
czwartek, 15 lipca 2021, 15:44

Jak to skad, zdziwisz sie jak benzyna po 8zl, chlepb po 10zl... a my bedziemy splacac dlugi zaciagniete u nowjorskich banksterow.

Trek
czwartek, 15 lipca 2021, 23:41

Lepiej płacić na swoje armię niż na cudzą

Siu
czwartek, 15 lipca 2021, 13:57

Mam pytanie tylko proszę o konkretną odpowiedź czy Abramsy są jednymi z najlepszych czołgów obecnie produkowanych? Lepsze od K2 Leopardów i francuskich? I czy produkcja czołgu Koreańskiego byłaby tańsza szybsza i lepsza czy też było by to coś odpowiadającemu rosyjskim T 72 po ichniej modernizacji. Jestem laikiem więc proszę o wyważoną odpowiedź

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:03

Jaki sprzęt kupujemy powinni ocenic fachowcy ,ale często tak się dzieje ,ze to niema nic wspólnego z wojskiem ,mimo ,że dla wojska sie kupuje. Pozostaje to przewaznie sprawą czysto polityczna ,układów ,zalezności czy wymiany przysługi za przysługe .np my kupimy wasze czołgi ,ale sprzedajcie nam swoje media ,czy cos w tym rodzaju.

Eter
czwartek, 15 lipca 2021, 21:52

K2 byłoby najlepsze ale czołgów w dużej ilości potrzeba właściwie już. Abramsy w sep3 niczym już nie ustępują czołgom neomickim infrancuskim. Dla polskiego przemysłu dezycję jest zła. Dla Polskiego Wojska dobra.

czwartek, 15 lipca 2021, 19:13

Abramsy nie są produkowane o 1990....

czwartek, 15 lipca 2021, 19:13

Abramsy nie są produkowane o 1990....

Aaa
czwartek, 15 lipca 2021, 13:51

To jest zarzynanie polskiego przemysłu a obiecywali że nowy czołg będzie robiony w Gliwicach

Wiedzacy
czwartek, 15 lipca 2021, 17:34

Gliwice pokazały co potrafia remontując i modernizując Leopardy 2a4. Niewiele, by nie powiedzieć nic. Porażka goni porażkę. Tylko WZM jest gwarantem powodzenia obsług i napraw czołgów Leopaed 2 w Polsce a w krótkiej przyszłości i Abramsow.

Wb
czwartek, 15 lipca 2021, 13:48

Sami zrobić nie umiemy, Niemcy już dali a od Rosji nie można. Niech dadzą jeszcze 800 używanych i będzie ok

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 21:19

Niemcy dali złom i wyciągnęli miliony za doprowadzenie go do stanu używalności .Nawet najnowsza wersja Leo nie ma podjazdu do Abramsa

OptymistaPl
czwartek, 15 lipca 2021, 13:40

Pytanie za 100 pkt- a gdzie pojadą Leopardy z Wesołej... wrócą do Żagania (najbardziej logiczne rozwiązanie pod warunkiem że uda się ukompletować załogi dla 2 batalionów) , czy pojadą po jednym batalionie do Orzysza i Morąga lub Białegostoku (w przypadku odtwarzania tam brygady)? Najgorszą opcją jest Braniewo- za blisko granicy..

Ginawa
czwartek, 15 lipca 2021, 16:11

Nie przywiazuj się do jakich kolwiek otychczasowych planów.

Gts
czwartek, 15 lipca 2021, 15:45

I znow przebudowa wesolej, tym razem wg jedneostwk imperialnych. Buzyc garaze dla leopardo w bo nowe dla abramsow beda w stopach.

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:08

No i załogi się upieką ,bo temperatura w F,a nie st. C. Jak wyjdą z takiego czołgu ,to wszystko będa mierzyć w stopach i milach ,,moze zrobią latające Abramsy ,to odpadną nasze przepisy drogowe.

staszek
czwartek, 15 lipca 2021, 13:39

a mnie się marzył M1A1 za symbolicznego dolara...w końcu wydajemy tam miliardy za Patrioty i F-35....... a tu trzeba jeszcze wybulić 23 mld PLN na czołg za cięzki na nasze WZT i mosty..... a gdzie obiecane pieniadze na słuzbe zdrowia, na chodniki, drogi, a tu jeszcze by wypadało kupic Narew? A gdzie kasa na innowacyjną gospodarke, samochody elektryczne i inne bajki ???

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 21:21

Gdzie za ciężkie kto ci takich bajek naopowiadał... Różnica wagi golasa porównywalna z Leo.

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 13:07

Jeszcze jedna uwaga - ogłoszenie zakupu i wydania w USA 5-6 mld USD, jest na dzień przed wizytą Merkel w Waszyngtonie.

rezerwa 77r.
czwartek, 15 lipca 2021, 12:28

wszak trzeba dokupić samoloty myśliwskie , nawet używane ale po modernizacji oraz okręty HDS 500 RTN od KOREI

rezerwa 77r.
czwartek, 15 lipca 2021, 12:26

to był jedyny sposób na odstąpienie od tzw. prac analityczno - koncepcyjnych trwających latami ,

Laik absolutny
czwartek, 15 lipca 2021, 12:12

Nie jestem wielkim specjalistą w tej dziedzinie ale mam takie wrażenie, że nie jest to ruch w dobrym kierunku. Inwestować w czołg, ….Czołg?!?!? Co ja mówię ?!?!? Cały system z przed 40 lat…. Ja wiem że teraz to sensory mają znaczenie i tak dalej…..A jeżeli tak to po co było wyzbywać się Miga 21? Wstawić mu termowizor 15-tej, radar 27-ej generacji i dodać skrzydła husarskie i na przód. A jak to zminimalizowałoby koszty ! No i jak będą w czasie wojny przesyłać te czołgi dla uzupełnień przez Atlanty to trzeba uważać na „wilcze stada”

yy
czwartek, 15 lipca 2021, 16:26

Jednak laik.

Ryszard
czwartek, 15 lipca 2021, 11:26

Czy zawsze Polska musi być płatnikiem dla Stanów Zjednoczonych? A polski przemysł zbrojeniowy można zakopać. Czy w Polsce będziemy remontować Leopardy, Twarde i szrot T-72 i inny, a Abramsy to tylko Amerykanie?

OptymistaPl
czwartek, 15 lipca 2021, 11:13

Jeśli wg ustaleń na Najwyższym szczeblu w Polsce sytuacja bezpieczeństwa dla Polski jest na tyle chwiejna, że nie można było poczekać 5-10 lat na produkcję licencyjną czy to K2 PL czy Altaya w naszych zakładach to decyzja zakupu Abramsa jest jedyna i słuszna. Osobiście po cichu liczyłem, że po zakupie dronów od Turków, pójdziemy z nimi we współpracę na Altaya Pl i artylerię rakietową. Gratulacje dla Wojska ponieważ nasza obronność NA PEWNO wzrośnie, ale uczucia względem kolejnego zakupu "z półki" (wszystko na to wskazuje) mam mieszane (jednak powtarzam - przeciętny Polak może nie mieć pojęcia jaka jest NAPRAWDĘ nasza sytuacja geopolityczna)... Panie Premierze i Panie Ministrze, skoro ma być teraz "skokowy" wzrost zdolności WP to wszyscy polscy patrioci czekają na NAREW, ZSSW ( Borsuka i dodatkowe Rosomaki), przynajmniej kolejne 3 dywizjony Homara oraz Pirata!!!

10
czwartek, 15 lipca 2021, 21:24

Borsuk podobno najwcześniej 2023

Dropik
czwartek, 15 lipca 2021, 11:04

bezsensowny zakup. tak jakby wojna miala wybuchnac lada chwila, bo wybucha co roku od 2014. Ziew - przecież nic się nie dzieje . Zamiast rozpoczęcia opracowania nowego czołgu (tu był/jest wybór : Niemcy-Fancja ,Włoch lub nawet Korea) kupujemy z półki i transferujemy olbrzymie pieniądze za ocean - no i chyba o totu chodzi : jakoś przez lobbystów przemyslu zbrojeniowego USA wplynąc na administracje Bidena by dala nam spokój. Albo jeszcze o coś innego ale z pownością nie o dobro i siłę wojska i przemyslu krajowego. Jedno mowią (będziemy przodować w produkcji dronów) , drugie robią (kupują tureckie drony) . Z czołgami podobnie.

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 22:08

START na warunkach sowietów,NS2 na życzenie sowietów i niemców, otwarta wojna niemiec z Polska za pomocą KE TSUE, wycofanie z Trójmorza i oddanie w łapy niemców. Jesteśmy DZIŚ sami tylko dlatego że chcemy być PODMIOTEM a nie przedmiotem. Najszybciej możemy się lewarować wojskiem, gospodarka rośnie i na to pozwala. Jest dobrze, choć ciągle mało

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 11:23

bredzisz z tymi sowietami. wszędzie i we wszystkich widzisz sowietów. to obłęd :P

wert
piątek, 16 lipca 2021, 20:34

merytorycznie do "bulu". Na Krymie nie ma sowietów, wcześniej Gruzję podbijali Zalatustrianie, na białoruś wpychają się kosmici. Obłęd

Dropik
poniedziałek, 19 lipca 2021, 07:46

co ma to do rzeczy ? wszak Putin mowił przez lata co chce zrobić . odbudowac zssr. co nie znaczy że RWPG i UW . I nie znaczy , że mu się wszystko uda. Na to by napaść na Zachód lub jego cześć to już jest za cienki . No chyba że sami sie z tego Zachodu wypiszemy. Wtedy nie będzie musiał nas napadać :P

bob
wtorek, 20 lipca 2021, 12:40

Co do tego ZSRR to się nie zgodzę.Obserwując symbolikę na różnego rodzaju uroczystościach oraz bardzo widoczny udział Cerkwi widać ,że wyraźnie odwołują się do Caratu.Ze względu na kult II wojny światowej z którym związany jest komunizm robią to powoli.Ale kierunek to Carat.Czy to dla nas dobrze czy źle to nie wiem.

10
czwartek, 15 lipca 2021, 21:28

Niemcy ,Francja ,Korea itd... może za 20 lat coś by było . .My potrzebujemy na teraz dobrego sprzętu

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 11:41

dlaczego na teraz ? ;) kto kazał rozwalac leopardy i ich jednostki ?

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 11:23

jak na teraz kiedy w pmt jak byk stoi 2030 :P

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:11

A skad wiesz ,że teraz wojna ,masz kupione zapasy w domu i piwnice posprzatałeś?

On
czwartek, 15 lipca 2021, 10:48

Jak będziemy mieli razem te 500 porządnych czołgów (ok. 250 Abramsów i reszta Leo), zobaczymy co lepiej nam odpowiada, pod kątem wartości bojowej, serwisowania, adaptacji, logistyki i też kosztów. Wtedy możemy już wiedzieć, jaką obrać drogę na następne długie lata, co do broni pancernej. Albo wejdziemy całkowicie w Abramsy (Leo każdy kraj chętnie od nas odkupi), albo Abramsy okażą się nieodpowiednie i nieopłacalne i wejdziemy całkowicie w następne generacje Leo, spokojnie na nie czekająć (a Abramsy też będzie można odsprzedać np. Ukrainie). Dobrze, że w ogóle jest jakaś szybka decyzja, pytanie tylko co dalej z okrętami podwodnymi, co ze śmigłowcami bojowymi, co z Narwią ?

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 11:40

takie rzeczy robi sie testujac sprzet, a nie kupujać 250. takie podjecie oznacz brak dbałości o pieniądze podanika. to nie są pieniądze ministra tylko nasze. To skandal , że wydaje je bez żadnego trybu

niedzielny kierowca
czwartek, 15 lipca 2021, 10:47

A cóż znaczą obecnie czołgi na polu walki ? Bez dobrej OPL to tylko łatwy cel do zniszczenia. Rakiety, drony i satelity załatwiają sprawę .

pra
piątek, 16 lipca 2021, 11:17

Politycy przymierzali się do tej decyzji od kilku tygodni , a konkretnie od uruchomienia kanałow na Telegramie.

Arado
czwartek, 15 lipca 2021, 10:35

Czołg jest ok, tylko brakuje offsetu, można chociaż kilka części produkować w kraju, tak łożyska, sruby, nakrętki, podkładki itd.,trzeba sprowadzać ,magazynować ,trzeba mieć plany ile tych części potrzeba i jak często się zużywają.Konserwacja, naprawy , ciągu życia czołgu generują gigantyczne koszty.Mam nadzieje ze wszystko policzyli i skalkulowali.

asdf
czwartek, 15 lipca 2021, 10:15

PRGr zamiast biadolic nad upadkiem polskiego przemyslu pancernego niech lepiej zajmie sie opracowaniem ASOP dla Abramsow, przeciw prymitywny Kornetom.

der
czwartek, 15 lipca 2021, 10:11

Dwie sprawy. Pierwsza to zakup ze względów wojskowych (militarnych) a druga ze względów ekonomicznych. Tak trzeba ta deklarację (bo do zakupu to trochę jeszcze brakuje formalności) rozumieć. Odnosząc się do pierwszej sprawy ze względu wojskowych to zakupiliśmy najlepszy czołg jak do tej pory. Sprawdzony w boju (ani Leopard, ani K2 ani AMX nie zostały sprawdzone w boju i są dobre na ćwiczeniach i pokazach. Niemcy zawiesili produkcję LEO pytanie dlaczego?A no dlatego, że jak zawsze są ustawieni z Rosją i nie chcą jej drażnić sprzedając LEO do PL. To było oczywiste i tylko głupiemu było sądzić, że będziemy mogli kupić kilkaset sztuk LEOA7. Historia nam pokazała, że nie możemy liczyć na sojusze w Europie bo wszyscy sa poukładani z Rosjanami i nikt za Warszawę ginąc nie bedzie. Na dzień dzisiejszy szybkość dostaw to moim zdaniem najwazniejsza sprawa. Tu już ni ema czasu na decyzje czy robimy K2PL czy szukamy innych rozwiązań. Tu mamy produkt sprawdzony gotowy dostepny z półki. Druga sprawa ekonomia. Tylko naiwni moga sądzić że Poznań i Łabędy sa w stanie zaprojektować (nawet we współpracy) a tym bardziej produkowac nowoczesny czołg. Te zakłady to sa przestarzałe twory które mogą robic remonty starych teciaków itd. Należy stworzyć szybko zakłady remontowe i uczyc sie na Abramsach. Dajmy sobie spokój z LEO bo przy jakimkolwiek konflikcie Niemcy wstrzymają wszelkie dostawy bo po drodze im z Rosjanami a nie nami. Amerykanów też nie kocham ale to sa biznesmeni i nie będą się zastanawiać czy sprzedać PL dodatkowe Abramsy tylko załaduja na statki i je dostarczą. Bo im bardziej słaba Rosja tym silniejsze Stany.

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:36

Węgrzy od nowa stawiają zakłady zbrojeniowe i to im nie przeszkadza ,a więc to bujda. Nasz zakłady też mozna zmodernizowac ,albo zburzyc i wybudowac od nowa ,tylko checi.Węgry do 2025 uzbrajaja się w leopardy A7.Wiesz dobrze ,ze Amerykanie nie maja więcej wojska ,bo mają inne cele strategiczne ,no i wojska ekspedycyjne im sie skonczyły .Nawet Afganistan sie konczy mimo ,ze bedą tam rzadzic Talibowie i wyrzynać ludzi . Do Europy ucieknie setki tysięcy Afganów ,to będzie wyzwanie ,na nich Leopardy niepotrzebne. Naiwny jesteś ,ze przy jakimś konflikcie z sojusznikami Amerykanie nie wstrzymają dostaw częsci ,od dawna tak robią ,Zobacz Iran. Na jakiej pólkuli ty mieszkasz? Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości Rosjanie bedą sojusznikami Amerykanów przeciwko ekspansji Chin ,Polska nie jest strategicznym partnerem ,więc sobie odpuszcza. siejesz propagande nic więcej.

Gts
czwartek, 15 lipca 2021, 16:03

Opowiadasz banialuki. Zaczne id tego ze jesli myslisz ze amerykanie zaladuja na statki niwe abramsy i je tu wysla to jestes w bledzie. W razie zawieruchy, wycofaja co sie da, reszta zostawia i to nie w 3 dni, a w 3 godziny. Pokazali to juz w Iraku i Afganistanie jak potrafia z dnia na dzien porzucic sojusznikow, w dodatku takich ktorych potem inni probowali wycinac w pien. I tak, zarowni Poznan jak i inne fabryki w Polsce nie maja kompwtencji, ale tak jak HSW nabrala kompetencji w zwiazku z K9, tak dzis inne firmy moglby szybko nabrac kompetencji z K2PL. I oatatnia sprawa, czolgi nie sa nasza pierwsza potrzeba, wlasciwie to nie znajdziesz ich w pierwszej dziesiatce. Najwazniejsze byly rzeczy ktorych nie mamy albo ktore wlasnie tracimy bo ida na zlom. Czyli OPL, okrety nawodne, okrety podowdne, smiglowce uderzeniowe, wielozadaniowe i te male, ktorych potrzebujemy duzo w zamian za Mi2. Rozpoznanie satwlitarne, samoloty dozoru morskiego i wczesnego ostrzegania. K2PL moglibysmy klepac w spokoju za 5 lat, jak juz NATO ustali czy teraz bedzie kaliber 120, 130 czy 140mm. Pakujemy sie w droga rzecz tylko dlatego, ze GDLS ma wolne moce produkcyjne i jak zwykle PIS zgadza sie zeby do tego doplacac, tak samo jak bylo z F-35, Boeingami VIP czy himarsem. Inni oferuja lepsze warunki, ale my wlazimy w kakao.

Trol
piątek, 16 lipca 2021, 10:14

Śmieszny kolo z ciebie. Zazwyczaj bluzgasz na USA że okupują Irak i Afganistan a jak się stamtąd wynoszą to piszesz że porzucają sojuszników. Z wami wszystko ok?

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 20:56

kupujemy najnowsze czołgi z nową wieża gotową do montażu Trophy i dużym zapasem najnowszej (M829A4) amunicji. Już to jest wiadomością rewelacyjną która da sowietom mocno do myślenia. Jankesi nie muszą walczyć za Polskę. To NASZ kraj i MY musimy walczyć. Czołgi są pierwszą potrzebą, bo do walki z czołgami najlepsze są czołgi, nie piechota wyposażona w choćby najnowsze RPG. Pancerna pięść jest na tym samym poziomie potrzeb co OPL i rozpoznanie. OPL jest w toku, Radwar potrzebuje dużego zastrzyku na przyśpieszenie i zwielokrotnienie produkcji. Efektor to najmniejszy problem, tu bym się nie śpieszył bo szykuje się przełom z pociskami HVP. Pilica jest niezła, jest KDA-35, ta wymaga tylko szybkiej produkcji. Sat również w toku. Do ew dyspozycji są SAR ICEYE, Exatel tez zaczął działać. Są i inne firmy. Orlik póki co to porażka. Szybkie kupno Akinci to też priorytet. Wykorzystanie zakończenia produkcji MRAP-ów na dwu liniach GDLS? Strzał w dziesiątkę. Dostawy pierwszych dekli w przyszłym roku? REWELACJA. Pozostaje rakietówka do ogarnięcia

trolik
czwartek, 15 lipca 2021, 10:00

"Można jednak mieć nadzieję, że po kilku latach służby Abramsów w Polsce, nawet we wcześniejszej wersji M1A2 SEP v2, wojsko było świadome tej konieczności i podjęło odpowiednie środki." tutaj się popłakałem się ze śmiechu...

Bren
czwartek, 15 lipca 2021, 09:48

Cały PMT poszedł się właśnie paść. Czy leci z nami pilot?????

asf
czwartek, 15 lipca 2021, 09:29

A co z zakupami sprzętu WRE, rozpoznania i Narwią?

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:39

Politycy myslą ,ze to zakup telewizora ,wyżej nie ogarniaja.

Kot
piątek, 16 lipca 2021, 10:16

Czego nie rozumiesz i ta reszta? To środki spoza mon. Więc kasa na tamte projekty jest jaka była.

Darek
czwartek, 15 lipca 2021, 09:28

Mam mega mieszane uczucia. Co do samych MBT. Według mnie powinno się dokończyć modernizację leopardow, od usa albo innego kraju posiadającego APS kupić technologie, wskrzesić Andersa i zaczac produkowac ten lekki czołg. W międzyczasie albo ruszyc z kopyta w sprawie K2PL. Wszystko dzięki temu byłoby w kraju. Zarówno fabryki jak i praca i pojazdy. No i byłyby to jednostki które nadają się na nasze uwarunkowania geograficzne. Abrams to dobry czołg, ale zakup w jego przypadku bardziej przypomina mi białego słona. Po prostu nie ma w tym zakupie długofalowych korzyści, a przynajmniej ja ich nie widzę póki co. No nic... Zobaczymy co się stanie.

ciekawy
czwartek, 15 lipca 2021, 09:07

Żeby czołgi mogły być skutecznie użyte muszą być odpowiednio chronione, przez uzyskanie przewagi w powietrzu i mieć skuteczną osłonę w postaci piechoty przed zniszczeniem przez ppk. Przewagę w powietrzu zapewni lotnictwo NATO osłonę lekka piechota czyli WOT.Kolejny dobry krok, w stronę nowoczesnej polskiej armii. Krok w procesie rozłożonym na długie lata.

say69mat
czwartek, 15 lipca 2021, 08:50

Problemem naszej myśli obronnej w wymiarze strategicznym jest ewidentna 'polskość' myślenia. 'Polskość' myślenia, która pozwala na dyslokację najnowocześniejszych czołgów Leopard 2 A5 do baz nie dysponujących infrastrukturą i zapleczem technicznym zabezpieczającym pojazdy przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Podobne zjawisko widzimy w przypadku idei zakupu amerykańskich czołgów. Kupujemy czołgi nie dysponując systemem opr, zabezpieczającym rzeczone czołgi przed zaoraniem przez saturacyjny atak efektorów artylerii rakietowej, pocisków manewrujących oraz balistycznych. Wydaje się, że kluczowym czynnikiem tzw. game changerem w obszarze tdw jest nie tyle ilość oraz kondycja czołgów. Ile zdolność do obrony infrastruktury, zgrupowań wojsk oraz rzeczonych czołgów przed zniszczeniem.

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:45

Nie jestem całkowicie przekonany ,że gdybysmy kupili mobilne środki OPL do osłony 18 DZ w ktorej mają być dwa bataliony pancerne ,to bysmy umieli je wykorzystac .Moze na mapach ten wątek jest cwiczony.

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 19:41

Panie "specjalisto" say69mat - od Brześcia do Warszawy jest 200 kilometrów. Od Żagania do Warszawy jest 500 kilometrów. Gdzie według Ciebie powinny stacjonować nasze czołgi ?

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:27

Zobaczymy reakcje Rosjan ,czy zbliża 1armie do Białorusi.

DYZA
czwartek, 15 lipca 2021, 08:31

Skoro dopiero wysłali Letter of request ( zapytanie przetargowe) to skąd wiedzą jaka jest cena? a może to my ją zasugerowaliśmy? To jest jakaś paranoja kto tak robi zakupy i to takiej wielkości?

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 19:42

Zasady są zawsze takie same - zanim wyślą list z propozycją zakupu muszą znać cenę (taka sama jak dla armii amerykańskiej plus niewielka marża) oraz wiedzieć czy dostaną zgodę na zakup.

Anders
czwartek, 15 lipca 2021, 08:19

Do 250 Abramsow potrzeba 30WTZ na bazie Abramsa + czolgie saperskie 8? + mostowe 12? 50 dodatkowych spez. czolgow

realizm
czwartek, 15 lipca 2021, 08:10

Dobry artykuł, rzeczowy, spokojny, merytoryczny. Bez politykierstwa. (Przypominam, że wg definicji Arystotelesa "polityka to rozumne działanie na rzecz dobra wspólnego" - czyli coś dobrego. Natomiast to, co wyprawia się w większości u nas to nie "politykowanie" - czyli coś dobrego - a "politykierstwo/partyjniactwo", czyli zabezpieczanie interesów stadnych, połączone z prymitywnymi formami zachowania, co nie ma nic wspólnego ani z rozumem, ani dobrem wspólnotowym, czyli nie ma nic wspólnego z "polityką".) Wracając do meritum - artykuł pisany w trosce o dobro wspólne, o zabezpieczenie interesów państwa (a nie grupy) w długim czasie - zatem artykuł, zgodnie z definicją Arystotelesa, jak najbardziej "polityczny". Ale artykuł bez modnego ostatnio, bezrefleksyjnego bicia w "PiS-owski bęben" przy każdej okazji (czynność bezrozumna) na zapotrzebowanie własnej grupy interesów (w sprzeczności z "dobrem wspólnym") - żal, że takim czynnościom oddają się niektórzy emerytowani generałowie, chyba nie przystoi. A tu, w artykule, mamy mądre wskazanie na dobro, jakie osiągamy pozyskując amerykańskie maszyny i jednocześnie troskę o jego zabezpieczenie na przyszłość dla dobra wspólnoty, jaką jest naród tworzący swoje państwo. Zaś wszystko to w oparciu o fakty i ich analizę. Duży plus dla Autora i Defence24.

Żołkak
czwartek, 15 lipca 2021, 08:05

Czołg może i fajny, ale BARDZO DROGI w eksploatacji (nie stać nas!!!) do tego zabezpieczenie techniczne i materiałowe - tylko jak decyzję podejmują politycy a nie żołnierze to tak jest. MON nie potrafi rozwiązać problemu Honkera a bierze się za Abramsy. Na dodatek co z przyprawą czołgów przez rzeki (nie wszędzie da się jeździć po dnie) a co z kompatybilnością łączności - TRC-ki na trytytki przyczepią do wieży? Takie opaski zaciskowe rozwiązły problem Grota to może tutaj też pomogą (nie jestem przeciwnikiem tej broni, ale sposobu jej wprowadzenia do użycia). Do tego F-35, na którego też nas nie stać. Te Abramsy to będzie kolejna wyspa technologiczna w morzu postsowieckiego złomu, tyle że na te wyspy nas nie stać. Żeby podsumować tą patologię napiszę jeszcze jeden cytat: "... a kiedy gnuśność nas dopadał, husaria padła i Polska padła..."

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 19:45

Panie/Pani Żołkak - czołg przejeżdża rocznie ok. 500 kilometrów. Coś jeszcze wyjaśnić ?

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:48

To po co wogóle ma jeżdzic ,zrobic magazyny i zakonserwować ,będzie taniej.

czwartek, 15 lipca 2021, 14:55

Wiesz ile palił MIG 29 ? i ile w przeliczeniu na jednostkę kosztowało utrzymanie jednego samolotu ? Zdziwił byś się. F35 nie jest samolotem uderzeniowym, systemy którymi dysponuje pozwalają na kierowanie ogniem z bezpiecznej odległości, działa świetnie z systemem obony AEGIS. Jeden taki samolot ma większe możliwości niż kilka F16 lub MIGów 29. Kilka takich samolotów + odpowiednie systemy rakietowe to najlepsze możliwe rozwiązanie.

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:30

oby te mozliwości w połowie za 10 lat były wykorzystane.

Pablo
czwartek, 15 lipca 2021, 07:14

Niestety jest to kolejny wielki transfer środków do USA, baz gwarancji szybkiej dostawy. Jedyny zakup który poszedł sprawnie i został zrealizowany to samoloty dla VIPów.

Antytroll
czwartek, 15 lipca 2021, 14:42

Dostawy w przyszłym roku - "bez gwarancji szybkiej dostawy"...

malkontent
piątek, 16 lipca 2021, 22:54

Jeszcze nie wysłali prośby o zgodę na zakup a już znasz termin dostawy? Jasnowidz?

Toudi
czwartek, 15 lipca 2021, 07:03

Do tej pory wydawało mi się, że będziemy rozwijali mobilność wojsk (rozbudowa funiwersalnych ormacji śmigłowcowych). Żyłem w przekonaniu, że będziemy rozwijali zasięg ataku i liczbę lotnictwa. Od II Światowej to lotnictwo wygrywa wojny. Myślałem, że uzbrojenie będzie oparte o polską myśl techniczną i technologiczną, a jego produkcją zajmą się polskie fabryki. Łudziłem się, że kupione uzbrojenie będzie użyteczne w naszym teatrze działań - bagna, mokradła, oraz 2800 jezior Mazur. Cóż...

Pytalski
czwartek, 15 lipca 2021, 00:42

23 miliardy skąd się nagle wzięły? Z nieba spadły? Ile za te pieniądze można by kupić najnowszych leopardów 2?

czwartek, 15 lipca 2021, 14:51

za podejście Niemiec i Francji do nas, gdy chcieliśmy uczestniczyć w projekcie nowego czołgu nie należy im się nic i bardzo dobrze, że inwestują w sprawdzony sprzęt z USA. Tam wymiana silnika zajmuje max godzinę, jeździ na benzynie, ropie, nafcie i na alkoholu.

Puk puk
czwartek, 15 lipca 2021, 19:34

Przecież to my nie chcieliśmy wejść do tego projektu.

Whiro
piątek, 16 lipca 2021, 10:19

Nieprawda. Nikt nam tego nie proponował a z tego co wiem nasi pytali o taką możliwość.

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:31

Na naprawę częsci do F-16 czeka się około pól roku ,ile bedzie tym razem?

Box123
czwartek, 15 lipca 2021, 14:05

Co wy z tymi leopardami? Jeśli już musieliśmy kupić na szybko jakieś czołgi to abrams jest bez porównania lepszym czolgiem od leoparda. Po drugie nie jest w naszym interesie wspieranie mało przyjaznych nam (żeby nie powiedzieć wrogich) niemiec i ich i tak dużo silniejszej od naszej gospodarki. Po trzecie: w Polsce stacjonują amerykanskie abramsy co będzie w razie W powodowało większe bicie serca u naszych wschodnich sąsiadów jeśli będą mieli odpalić rakietę w stronę "naszego" abramsa. Po czwarte niedługo będziemy mieli u nas magazyny z kolejnalymi 90 tego typu czołgami, które być moze w razie zagrożenia będą mogły być nam szybko udostępnione. Kupowanie kolejnych nowych Leopardow było by najgorszym rozwiązaniem (można by jeszcze ewentualnie dokupić po taniości jakiś batalion Leopardow 4 lub 5 gdyby takie były dostępne ale nie są - niestety rząd PO-PSL nie był zainteresowany swojego czasu szóstkami i wzięli je chyba finowie) . Tylko teraz należy siadać do stołu z koreanczykami i rozmawiać o k2/K3 PL który mógłby zacząć być produkowany u nas za 6-7 lat (lub po 2030 w przypadku K3)

Zamek
czwartek, 15 lipca 2021, 13:43

A już mówię dlaczego bo kilka lat temu Leo w najnowszej wersji kosztował około 13-15 mln euro za sam wóz a tu mamy calu pakiet i sprzęt towarzyszący za około 22 mln euro szt. Więc chyba wydaje się to dobra oferta patrząc na inflację która również na przestrzeni tych lat podniosła pewnie i cenę Leo a tak na marginesie mówiąc kolokwialnie prislismy się jakiś czas temu Niemców i Francuzów o dołączenie do programu czołgu nowego typu to nas olali to teraz mogą tylko żałować

Zamek
czwartek, 15 lipca 2021, 13:36

Cena bardzo zbliżona do leoparda i chyba na korzyść Abramsa

Nemo - prawdziwy
czwartek, 15 lipca 2021, 00:04

Jeżeli Amerykanie nie sprzedadzą razem z Abramsami amunicji uranowej to jest to zwykły geszeft.

jam
czwartek, 15 lipca 2021, 15:47

Amerykanie mają przejść z uranowej na wolframową. Jedna i duga ma ten sam kaliber wiec o jaki geszeft ci chodzi?

QVX
niedziela, 18 lipca 2021, 13:35

A skąd te rewelacje? Mają wolframową, ale i tak preferują uranową, bo przy nich działach jest skuteczniejsza.

sw
czwartek, 15 lipca 2021, 14:45

geszeft o nazwie 447

Racjus
środa, 14 lipca 2021, 23:52

Zakup "Gwiazdy Śmierci" wyszedłby taniej.

wewe
środa, 14 lipca 2021, 23:26

pierwsze czolgi za rok ! bez kilku letnich analiz i marnowania pieniedzy i czasu. brawo oby wiecej tak dobrych zakupow tak szybko.

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:33

A PGZty wyłacznie do przechowywania krewnych krolika,podobnie jak stocznie.

Nico
czwartek, 15 lipca 2021, 14:40

jasne mamy się z czego cieszyć . kolejny zakup na którym nie skorzysta polski przemysł zbrojeniowy

Kot
czwartek, 15 lipca 2021, 16:31

A może coś ten przemysł zrobi kiedyś żeby sam na swej pracy skorzystał? Coś zaprojektował. Sprzedał, pomyślał?

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:52

Zeby zaprojektował trzeba mieć szmal i zamówienia ,a u nas łatwiej zmienic dyrektora ,bo pieniadze wydamy na zagraniczne zabawki. Po drugie kompetencje się zdobywa latami.

Kowboj
czwartek, 15 lipca 2021, 21:22

A ma know how żeby projektować i sprzedawać? Kto nas opchnął w jałcie, nie Wujek Sam przypadkiem, dzięki czemu cofnęli nas w rozwoju? Ja wiem, że ty pewnie z tych co to wierzą w American Dream i że Jankesi nic nie ukradli, ale nic bardziej mylnego.

czwartek, 15 lipca 2021, 14:14

Popieram broń na dziś nie na pojutrze

Czołgista
czwartek, 15 lipca 2021, 13:23

Pewnie że brawo!

mobilnyPL
czwartek, 15 lipca 2021, 13:10

Bez OPL to kupa zlomu na ziemi czekajaca na swoj koniec. Swietny cel dla Kamova lub Su-24 ewentualnie drona....nie mam pojecia czemu gawiedz sie cieszy

Kot
czwartek, 15 lipca 2021, 16:34

A wszystko rosyjskie złomy w powietrzu to znakomity cel dla samolotów NATO. Zresztą te czołgi to cel dla su i kamov a wszystkie nasze pozostałe czołgi BWP, piechotą, opl, haubicę już nie? Nie troluj bo żal.

Kowboj
czwartek, 15 lipca 2021, 21:23

Jakie NATO? Ten klub dyskusyjny? Nie rozśmieszaj mnie :D W razie W Polska zostaje sama i czas w końcu wziąć na klatę rzeczywistość. TO już nie są czasy zimnej wojny, nikt się za jakiś kraik z systemem prawnym jak z bantustanu bić nie będzie.

Kot
piątek, 16 lipca 2021, 10:24

System prawny jak z bantustanu to macie w Rosji. Choćby dozgonny immunitet dla prezydenta... Jak w republice bananowej dla satrapy.

ed
piątek, 16 lipca 2021, 07:41

Wielka Brytania ma system prawny rodem ze średniowiecza, a jakoś to nikomu nie przeszkadza. Naucz się odróżniać rzeczy istotne od nieistotnych.

Kowboj
piątek, 16 lipca 2021, 22:51

Proszę wskazać istotne, które sprawią że NATO rzuci się do ataku za Polskę.

ciekawy
poniedziałek, 19 lipca 2021, 16:12

Zapoznaj się z czternastoma artykułami które regulują statut NATO (a zwłaszcza piątym artykułem) to będziesz wiedział które to istotne rzeczy sprawią że NATO rzuci się do ataku min za Polskę.

Czeczen
środa, 14 lipca 2021, 23:20

Ile czołgów użyto do zdobycia Krymu. Czy w Armenii czołgi miały pomysł na obronę przed dronami. Pociągi pancerne, pancerniki na morzu to przeszłość. Czy era czołgów dobiegła końca.

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:34

Też wolałbym jakieś wyrzutnie p.panc. ,no i taniej.

ogrodnik
środa, 14 lipca 2021, 22:52

no to szykuj lape do odciecia bo ci wyrosnie

Pinkie
środa, 14 lipca 2021, 22:43

Na tym forum aż słychać wycie. No to znakomicie! Bardzo dobra decyzja, program Wilk przechodzi do realizacji!!! W Powidzu będą magazynowane takie same czołgi do wykorzystania na ew. wchodnim teatrze działań i WP dostanie taki sam czołg (dobra malkontenci, ociupinkę inny). I co? Polski przemysł? Są tysiące Borsuków do wyp[odukowania, niech się k.. sprężają!

mc.
środa, 14 lipca 2021, 22:37

Setki komentarzy. Wielu chwali, wielu szydzi. A może by tak spokojniej... 1/ Czy przyczyną zakupu tych właśnie czołgów mogą być ogromne problemy z modernizacją Leopardów ? Moim zdaniem przyczyna "główna" leży po stronie niemieckiej. 2/ Czy przyczyną zakupu nowych czołgów z półki nie jest obawa o to co się wydarzy za 3-4 na wschodzie ? 3/ Czy możemy sami wyprodukować w Polsce 250 szt. w miarę nowoczesnych czołgów (w dłuższej perspektywie tak, ale nie w ciągu 3-4 lat) 4/ Czy możemy w ciągu 3-4 lat wyprodukować w Polsce 250 szt czołgów na licencji ? (NIE) 5/ Czy możemy pozyskać 250 szt Leopardów A7 od Niemców ? (Na pewno nam nie sprzedadzą, a jeśli TAK, to realizacja będzie w przedziale 5-7 lat) 6/ Czy realizacja tego zakupu całkowicie zniszczy nasze możliwości produkcyjne czołgów ? ...niekoniecznie. Wszystko zależy jakie są szczegóły umowy. Kto je będzie serwisował, czy będzie możliwość modernizacji przez Polskę, czy będziemy mogli zamontować Polski osprzęt. 7/ Czy parametry fizyczne tego czołgu uniemożliwią nam działanie ? Niekoniecznie. To są czołgi "pierwszoliniowe". Muszą być blisko granicy, czyli przekraczanie mostów na Wiśle ich nie dotyczy. dodatkowo trafiają do 18 Dywizji, czyli maja zatrzymać przeciwnika atakującego z kierunku Brześć-Grodno. Co powinno być dla nas ważne ? Rozpoznanie, maskowanie, łączność i logistyka. Spinać to musi ogromne wyszkolenie załóg tych czołgów. P.S. Generalnie największy błąd to było podtrzymanie umowy na "reaktywację" A4, zamiast budować własny (może z pomocą) czołg. Zmarnowane 6 lat, ogromne pieniądze do wydania (ponad 3 mld pln) gdzie efekt końcowy nie jest jeszcze znany - w tym tempie, zmodernizujemy je za 20 lat. Podkreślam, że uważam że główną winę za to ponoszą Niemcy.

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:36

jedyny plus ,to ,że zalogi mogą sie cofnąć tylko do Wisły .A przez Wisłę jedynie wpław.

KPS
czwartek, 15 lipca 2021, 15:26

@mc. ... jakiś czas temu, tak w czerwcu 1941 jedno z państw postawiło ciężkie dywizje blisko granicy i po 6mc niedobitki tychże jednostek znalazły się tysiąc kilometrów dalej na wschodzie. Jednostki wyposażone w tak dobry sprzęt powinny być w odwodzie i czekać na możliwość kontruderzenia. Chyba, że 18DZ, która stanie się właśnie "ciężką" będzie służyła jako jednostka przełamania :-) a znaczy, że to My będziemy "aktywnie się bronić".

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 11:55

Pytanie ,czy sztabowcy mają mapy Białorusi.

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 15:59

To zdumiewające, ale Stalin do ostatniej chwili wierzył że udało mu się oszukać Hitlera. Nie wierzył w informacje o tym że Niemcy przygotowują się do ataku na ZSRR. Przecież dali Hitlerowi wszystko czego on chciał. W dodatku przewaga Armii Czerwonej nad Wermahtem była 6-8 krótka. A jednak....

przypadkowy_świadek
czwartek, 15 lipca 2021, 14:26

Zgadzam się w 100%, a winę praktycznie w 100% ponoszą Niemcy. Niestety historia naszych biznesów z zachodnim sąsiadem to historia odwiecznego robienia nas w balona. Pozdrawiam.

Gandhi
piątek, 16 lipca 2021, 08:27

A my co tacy głupi jesteśmy ze dajemy sie robić w "Balona" nie umiemy przewidywać, uzgadniac umów które by nas zabezpieczały itp? jeśli tak to nie dziwić że wszyscy chca od Niemców do Amerykanów robic nas w balona...

SSoviet kryj się
czwartek, 15 lipca 2021, 22:31

jasne bo wymagają najwyższej staranności w działaniu od związkowców więc są bee

mc.
piątek, 16 lipca 2021, 10:12

Kłamiesz. Kazali rozebrać wszystkie czołgi, bo części muszą być zamówione "zbiorcze". A teraz powooooli realizują zlecenie. Tłumaczą to tym że wielu części nie mają w magazynach i trzeba odtwarzać ich produkcję. Ale jednocześnie nie zgadzają się na wyprodukowanie ich w Polsce.

AlS
czwartek, 15 lipca 2021, 14:21

Słuszne wnioski.

Box123
czwartek, 15 lipca 2021, 14:11

Wydaje się, że chyba tempo modernizacji Leopardow jest do ogarnięcia i razem z ostatnimi abramsami te też już będą gotowe. W przeciwnym razie było by to niezrozumiałe

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 16:03

Nie zależy to od nas, tylko od tego jak szybko Niemcy będą dosyłali części. Łabędy proponowały kiedyś że mogą je dorobić, ale Niemcy się nie zgadzają.

Eter
czwartek, 15 lipca 2021, 22:30

Szkoda że NIK nie chce zbadać tego kontraktu. No ale co zrobic.

mc.
piątek, 16 lipca 2021, 10:16

Nikomu na tym nie zależy. Przyczyną pierwotna to źle podpisany kontrakt na zakup czołgów. Po drodze wojsko nie remontowało ich w wymaganych terminach, tylko odstawiało do magazynu. A potem podpisany kontrakt przez partie będąca obecnie w opozycji i podpisany aneks przez obecny rząd. Tu wszyscy wykazali się niekompetencją

heksa
środa, 14 lipca 2021, 22:28

W końcu rozsądni są u władzy i wiedzą, że 24 mld wydane na obronność to ułamek w porównaniu do ewentualnych strat wojennych.

zabawki
czwartek, 15 lipca 2021, 14:17

heksa. Tylko jest jedno ale druga strona też nie jest bezbronna i kto wie czy nie ma niszczycieli tych amerykańskich zabawek.

Trol
czwartek, 15 lipca 2021, 16:38

Serio? Ale bez tych zabawek to czym w ogóle staniesz przeciw tej drugiej stronie? Z dowcipnym komentarzem na ustach. .?

Clash
czwartek, 15 lipca 2021, 16:16

Tak ale ta druga strona zanim wpadnie na głupi pomysł dwa razy się zastanowi czy warto....

Wojciech
środa, 14 lipca 2021, 22:22

Wszystkim histeryzującym na temat wojny z Rosją pragnę przypomnieć, ze Polska - chce czy nie - ale leży w NIEMIECKIEJ strefie wpływów więc jest BEZPIECZNA przed zagrożeniem ze strony Rosji. O ile oczywiście nie rzucimy się z czołgami jak wariaci ratować Ukraińców czy Litwinów. Bo oni leżą w rosyjskiej strefie wpływów i za mali jesteśmy żeby to zmienić.

mc.
czwartek, 15 lipca 2021, 13:05

Rosyjską strefa wpływów ??? Litwa członek NATO i UE w rosyjskiej strefie wpływów. Ukraina nie ma prawa wybrać czy woli zniewolenie czy wolność ??? Naprawdę tak Wam wmawiają ???

Powinieneś inaczej napisać.
czwartek, 15 lipca 2021, 12:43

Niemcy by chcieli i dążą do tego, żeby Polska leżała w ich stafie wpływów.

zeneq
czwartek, 15 lipca 2021, 12:32

Bezpieczna bo Niemcy coś GWARANTUJĄ Polsce w kwestii ochrony od Rosji? Niezły odlot. Mówimy o tych samych Niemcach którzy dogadują się z Rosją wbrew przepisom UE i robią wszystko aby rozwalić NATO od wewnątrz na rzecz nieistniejącej armii europejskiej? Zatem ci sami Niemcy mogą decydować które kraje są gotowe spisać na straty na rzecz Rosji. I jakoś tak wychodzi że tek którym nie podoba się NS2 i dyktat Berlina w UE pójdą na pierwszy ogień.

Chyży Rój
czwartek, 15 lipca 2021, 11:56

Jakie strefy?! Litwa jest w NATO, a jedyną strefę jaką posiadają Niemcy to strefa LGBT w Berlinie i PO w Polsce. Niemcy nawet jakby chciały to nie są nam w stanie udzielić żadnej pomocy. Realnie to możemy liczyć na wsparcie z powietrza USA i wraz z upływem czasu NATO (wtedy już z udziałem Niemiec). Może dlatego nie ma jeszcze Narwi, gdyż zakłada się, że niebo będzie czyste dzięki USA/NATO i priorytetem jest naziemny zmech.

OKO
środa, 14 lipca 2021, 22:10

Szybciej mi kaktus wyrośnie niż oni kupią Abramsy.

czwartek, 15 lipca 2021, 10:53

Spodziewaj się kaktusa

ogrodnik
czwartek, 15 lipca 2021, 09:10

To ciesz się że wyrośnie kaktus, bo nie potrzebuje dużo wody.

yar
czwartek, 15 lipca 2021, 08:50

Czyli ci już rośnie? I bóle tylnej części ciała tez masz? Bo LOR już do USA poszedł...

tt
czwartek, 15 lipca 2021, 08:33

Zobacz, już Ci kiełkuje.

dr
czwartek, 15 lipca 2021, 06:38

No to coś tam będziesz miał w spodniach. Zawsze lepiej niż nic.

Zayzaer
czwartek, 15 lipca 2021, 06:32

Już zaczyna rosnąć

ono
czwartek, 15 lipca 2021, 02:44

Oj, ruskie trole mają kłopot...dobre czołgi idą

idą
czwartek, 15 lipca 2021, 14:18

ono. Idą ? jak idą to za poważnie to nie wygląda.

jon
czwartek, 15 lipca 2021, 02:43

Kupili Himmarsy, F-16 / F-35 to i kupią Abramsy.

jkkk
czwartek, 15 lipca 2021, 02:23

ojjjj wyrośnie wyrośnie :)

Darek
środa, 14 lipca 2021, 22:44

To szykuj miejsce na kaktusa

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:36

Kupią. Przecież Polska to robi poniekąd dla Rosji i jej obywateli, którzy tak ochoczo walczą na froncie informacji i dezinformacji, ażeby nie musieli się odrywać od komputerów i internetu, i nie musieli iść na front. Atrakcyjna Polska ma nie kusić, więc musi mieć silną armię.

JSM
środa, 14 lipca 2021, 22:22

Kupią, nie kupią ale zapłacą na pewno.

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:39

Czy wzieli poprawkę na cowid ,za pól roku konkrety. Prezydent USA w pułapce idei liberalnych.

Sidematic
środa, 14 lipca 2021, 22:10

Gdyby te 23 mld w odpowiednim czasie trafiły do polskiego przemysłu to mielibyśmy w tej cenie 500 czołgów (6200 mln USD/12 mln +/- 500) klasy K2PL a do tego pełną zdolność produkcyjną czołgów klasy MBT. Jako JEDYNI przy tej cenie w tej części świata.Do tego dochodzą koszty eksplatacji w życiu czołgu będące dwukrotnością kosztu zakupu czyli razem zrobiliśmy znowu loda za 75 mld PLN. A nasz przemysł zdycha i znowu trzeba będzie jeździć do Niemca na szparagi. No chyba że Rudy Donek uwali to zamówienie.

Kris
piątek, 16 lipca 2021, 10:59

Jasne, tylko że ten odpowiedni czas to był jakieś 20 lat temu.

Siu
czwartek, 15 lipca 2021, 14:23

7TP

Nie ma
czwartek, 15 lipca 2021, 14:23

Sidematic. no właśnie tylko jest jeden problem Polska przemysłu nie posiada, po 89 roku zniszczono wszystko łącznie z zakładami zbrojeniowymi. Tu już nic nie zdycha ponieważ niczego nie ma.

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 12:08

Dla chcącego nic trudnego ,otóz Wegrzy budują od podstaw zakłady zbrojeniowe bo sprzet niemiecki ma być częsciowo robiony u nich ,łacznie z fabryką broni ,za pare lat wejdą na zagraniczny rynek .A my zwalamy wszystko na innych. Krokodyle łzy. Nasz człowiek woli wziąśc łapówke za nic nierobienie, bo kocha korupcje .Z Abramsów za pare lat zostana kadłuby , bo forsy nie będzie na remonty i paliwo ,ktore to koszty przekraczają wartośc zakupu.

Box123
czwartek, 15 lipca 2021, 14:18

Gdyby zmanipulowani przez "wolne" tefaleny nie zabrali Polsce 8 lat głosując na PO-PSL, których rządy kosztowały nas do dzisiaj ok 700mld i nadal ponosimy ich konsekwencje nie mówiąc już o ciągłej dywersji i szkodzeniu nam przez te partie, co realizują do dzisiaj to być może by tak było. Ale po likwidacji fabryki silników przez tamtą ekipę dopiero propozycja Korei dała nam jakąkolwiek szansę na odbudowę zdolności, a to są już dopiero ostatnie 2 lata Pozostaje mieć nadzieję, że ten kierunek nie umarł zupełnie

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 12:14

kilka prototypów i 10 lat konstrukcji podwozia zakończone peknięciem po strzelaniu, brak odpowiedniej stali ,samo chciejstwo kiedyś nas wprowadzi w kłopoty.To nie propozycja Korei ,ale nasz zakup.Czy Siemoniak był w PiSie ,bo nie wiem,a tak pisały gazety: W strategiczne partnerstwo, uzgodnione przez prezydentów w roku 2013 włączamy sprawy obronności i współpracy wojskowej - powiedział szef MON Siemoniak.

wza
czwartek, 15 lipca 2021, 14:14

Polacy na szparach w Niemczech? Skąd kolega ma te informacje? Bo chyba nie z Niemiec. Tam strasznie narzekają, że Polaczki nie chcą przyjeżdżać na szparagi. Na winobranie zresztą też nie. A i na budowach zaczyna brakować Polaków.

Ostrozny
czwartek, 15 lipca 2021, 13:22

Jeżeli w Polsce mają być zmagazynowane amerykańskie Abramsy to decyzja o tym żeby mieć taki sam czolg na stanie i umieć go serwisować wydaje się sluszna

Dalej patrzący
środa, 14 lipca 2021, 21:43

Pomijając bezsens użycia tych mastodontów na Polski Teatrze Wojny, które wymaga mobilności i pozahoryzontalnej precyzyjnej projekcji siły, polecam raport gen. Behlera ze stycznia 2021 nt problemów z logistyką, mobilnością, środkami transportu, mostami, środkami przeprawowymi, ewakuacją techniczną itd - Śpuśćmy na to zasłonę milczenia. Kalkulując pod realne potrzebne nam zdolności dalekiej pozahoryzontalnej projekcji siły - za 23 mld złotych winniśmy kupić 400 Krabów. Które z amunicją precyzyjną [półapktywna Vulcano-Dardo o zasięgu 80+ km i strumieniowa Nammo o zasięgu 130+ km] i z pozahorzyontalnym rozpoznaniem i pozycjonowaniem real-time, razem z dronami np. Warmate 2 o zasięgu 180 km przy retransmisji powietrznej - uzyskalibyśmy zdolność do likwidacji całego Obwodu Kaliningradzkeigo z jego A2/AD, ale także podstawy operacyjnej Armii Czerwonej [np. 1 Armii Pancernej Gwardii] z Białorusi - rolując przy tym zaplecze na min 100 km w głąb. Najżałośniejsze, że SPO 2017 właśnie zakładał rozszerzenie stanu Krabów do 500 sztuk w PMT. Jak widać - konsekwencja i rozumienie wymagań Polskiego Teatru Wojny jest wybitną specjalnością "czucia tematu" naszych polityków-laików, którzy o wszystkim decydują ...podejmując decyzje w jednej chwili - i to po latach układania tomów długich analiz...które idą wtedy do kosza...

we
czwartek, 15 lipca 2021, 14:07

To że nadbałtycki pas polodowcowy nie nadaje się do większego operowania czołgami to ci powie każdy Polski oficer nie trzeba Amerykańskiego generała. Polski teatr wojny to historycznie największe czołgowisko świata. O opieraniu się na cudownych cyfrowych zabawkach przy konflikcie z Rosją zapomnij to nie są amatorzy w sandałach. Abramsy są spoza budżetu na PMT.

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 12:38

Juz w II wojnie i za komuny Rosjanie wiedzieli ,że w Polsce czołgi w duzych zgrupowaniach nic nie zrobią ,to nie Kursk ,ani stepy ,dlatego jedynie rajdy jakie robiły rosyjskie oddziały wzmocnione piechota dawały im zwyciestwa w Polsce a za komuny nasza specjalnością były pułki saperów z mostami mobilnymi dla zabezpieczenia przepraw Rosjanom. Rzeki polskie bez przepraw to utrudnienie dla naszego przeciwnika ,a jak je zniszczy ,to nie przyjdzie pomoc z zachodu ,Mozemy jeszcze poczekać na susze i przeprawiac na łachach i mieliznach , jak w 1939 roku ,bo przez 30 lat nie uregulowalismy polskich rzek. Kochamy powodzie ,bo to naturalna przeszkoda. wystarczy popatrzeć na mapę Polski ,wszystkie dopływy Wisły są naszym naturalnym sprzymierzeńcem ,włacznie z dopływami Bugu i Narwi. Roztopy to nasza specjalnośc ,chociaz to juz się zmienia. ekologia wie swoje . Okazuje się ,ze lepsze roztopy niz reguacje koryta rzek ,bo skutki powodzi grozniejsze.Co to za czołgowisko swiata jak w Wesołej czolgi stoją na ulicy ,bo niema miejsca. Czy ci z Wesołej uczą się wykorzystywać je z walkach ulicznych,bo nie wiem.

Jabadabadu
czwartek, 15 lipca 2021, 11:10

Ale się rozmarzyłeś. To nie grzech, ale pisz chociaż prawdę, bo inaczej to śmiech.

Kazik :)
czwartek, 15 lipca 2021, 11:09

Dobry pogląd. Zakupy od sasa do lasa.

Gru
czwartek, 15 lipca 2021, 10:57

100/100, ale te 250 czołgów dla nowej dywizji skądś musieli wziąć tak poza konkursem, skoro już zaczęli ją formować.

Falcon
czwartek, 15 lipca 2021, 09:46

Leopard 2v7 waży tyle samo. Według twojej logiki tylko czołgi z rodziny T72 nadają się do Polski, tylko że my już nie jesteśmy w sojuzie i to od dość dawna.

Dark
czwartek, 15 lipca 2021, 09:43

Myśle że dodatkowo co piszesz powinno być rozszerzone o pplot produkowane w kraju na bazie armat KDE automatycznych plus piorun 2 + nowy system rozwijany w kraju a la Iron Doom. Czołgi ... i jeszcze bez offsetu to wyrzucone pieniądze w błoto szczególnie że nasze most u transport nie mają takiej nośności. Poza tym bez plot każdy czołg na polu bitwy to łatwa zdobycz.

...i jeszcze dalej.
czwartek, 15 lipca 2021, 06:44

Sens uzycia : wobec T90M i T14 jest potrzeba albo Leo2A7 albo M1A2S3. Niemcy chcieli nam sprzedać A7 z dostawą w latach 2026-28, czyli po 2025 roku sugerowanym jako rozpoczęcie działń FR wobec PL. Kraby są ok, ale wojsko potrzebuje także nowoczesnych czołgów. Wg Jane's Defence najlepszy dla nas rozklad siły to: 780 szt. MBT 3gen , 240 szt. MBT 2+gen, 920 szt KTO, 1020 szt. FV, 220 szt MH155, 120 szt HIMARS, 1060 szt SHORAD ( POPRAD?), 2400 szt ATG Spike LR, 1800 szt ATG Spike SR, <3000 RPG, <400 MPADS. Najażniejsze dziś jest uzupełnienie rozpoznania bliskiego ( 0-20km) i zbudowanie rozpoznania taktycznego ( 20-100 km) dla wojsk ladowych.

Pulsar
czwartek, 15 lipca 2021, 02:17

Miałem o tym samym napisać + to że osoby odpowiedzialne za nie kupienie Leo A6 od Holandii za śmieszne 100 mln EURO za 120 sztuk z całym parkiem wspomagającym które odkupiła nie będąca w NATO Finlandia powinny od dawna być zdegradowane do szeregowca i oglądać kwadratowe słońce przez minimum dekadę.

gugluk
czwartek, 15 lipca 2021, 14:50

Skrzypczak już go dawno nie ma

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:43

A co z osłoną plot tych batalionów pancernych ,pójdą gołe do walki i znikna w ciągu godziny ,będzie tylko smród i spalenizna.A moze przeciwnik uprzejmie poczeka na odwody z NATO.

Eter
czwartek, 15 lipca 2021, 23:07

Łatwiej pozyskać krajowa plot shorad czy zagraniczne czołgi które nie są już produkowane? Pomijam stan techniczny czołgów kupionych przez Finlandię.

Ok bajdur.
środa, 14 lipca 2021, 23:33

Prawda. Najpierw Krab i Homar wraz z Narwią. W ilościach większych niż defiladowe.

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:13

Krabów też ma być znacznie więcej niż 120. A Abramsy będą stacjonować na wschód od Wisły, więc nośnością mostów się nie martw. Dodatkowo zakup Abramsów jest finansowany spoza budżetu MON. Więc niczego to nie blokuje. A to podobno nie jedyny taki zakup finansowany dodatkowymi środkami. A niedługo program Miecznik.

Danisz
sobota, 17 lipca 2021, 10:45

Ale wiesz, że Wisła to nie Eufrat, i na wschód od niej nie ma pustyni, tylko setki rzek i tysiące jezior? Przez lata MON (również obecny!) naciskał na możliwości pokonywania przeszkód wodnych, a teraz to bez znaczenia? Dorabiasz ideologię do nielogicznej decyzji kolego

III RP cud w skali światowej
czwartek, 15 lipca 2021, 14:25

Polska to jedyny kraj na świecie, któremu kasa spada z nieba jak przysłowiowa kasza manna. Jak się komuś da, to komuś należy zabrać cudów nie ma.

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 20:08

"piniendzy nie ma i nie bendzie" Skąd my to znamy

Yezdigerd
środa, 14 lipca 2021, 21:40

A kiedy helikoptery panie premierze? Też zakup spoza budżetu MON?

Mateusz
czwartek, 15 lipca 2021, 07:49

Jak USA opracuje nowe ..

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:15

Może być i spoza budżetu. Jest kilka programów które się toczą. Śmigłowce Mi-24 mają być modernizowane i wyposażone w PPK. Kupiono Black Hawki i AW 101. Jest program Kondor. Obecnie na tapecie jest obrona przeciwlotnicza i program Miecznik.

Box123
czwartek, 15 lipca 2021, 14:21

Mówienie o kupieniu black hawków to przesada. To tak jak mówić że kupiliśmy wisle albo homara. W przypadku pierwszej nic nie znaczące dwie baterie z ośmiu, gdzie te osiem to za mało, a w przypadku homara 20 wyrzutni ze 160 - czyli ilość która nie odegra żadnej roli. Pozostaje mieć nadzieję, że ktoś w przypadku tego ostatniego postanowił jednak o polonizacji, a nie szybko kupi następne z półki

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 20:10

a ile iskanderów sowieci mogą wystrzelić? Na nie jest Wisła wyposażona w PAC-3MSE

Box123
piątek, 16 lipca 2021, 10:03

Chcesz mi powiedzieć, że 16 wyrzutni to za dużo?

malkontent
piątek, 16 lipca 2021, 22:59

Miało być 100 wyrzutni :)

Qdłaty
czwartek, 15 lipca 2021, 13:14

A program Kruk? Nic o nim nie słychać. Można odnieść wrażenie, że jest kupowany taki sprzęt który akurat Amerykanie chcą nam sprzedać a nie to co jest naszej armii potrzebne.

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 20:12

Guardiana od dawna mają uszykowanego. Decyduje koszt efekt czyli odporność na OPL npla. Na dziś Kruk szybko by spadł. Wyposażenie 24 Apaczy do misji w Kosowie kosztowało 500 mln dol

mobilnyPL
czwartek, 15 lipca 2021, 13:11

4 biedne hawki slownie cztery sztuki!!!!!!

easyrider
środa, 14 lipca 2021, 21:29

No to czekamy na uruchomienie kremlowskiej agentury wpływu i liczne protesty oraz głosy opłaconych ekspertów. Od Paryża do Moskwy.

pragmatyk
czwartek, 15 lipca 2021, 15:45

Dzięki Kremlowi kupujemy Abramsy ,to nawet działa.

jam onufry
czwartek, 15 lipca 2021, 14:17

Tu sa tacy ktorzy sprzyjają Moskwie, Berlinowi no i dla Paryża za darmo bo polacy juz tacy są..... Nie było zakupów płakali teraz są zakupy też płaczą a wróg sie cieszy że sami polacy sobie w kasze sra_ą.

mobilnyPL
czwartek, 15 lipca 2021, 13:11

Ok rabi czekaj dalej....

Clash
czwartek, 15 lipca 2021, 16:27

No i się doczekał....

ale boli
czwartek, 15 lipca 2021, 11:51

DOKŁADNIE !!!! ruskie i niemieckie trole bedą nam wmawiać,że to najgorszy i najdroższy czołg na swiecie bo nie ma skrzydeł... hahaahah tylko niemieckie i ruski złom jest ja ( zer gut i charaszo)

pragmatyk
piątek, 16 lipca 2021, 12:42

A powinien mieć skrzydła bo rzek mamy sporo jak to u nas na nizinach. Wszysto płynie z południa z pod samiuskich Tater.

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 11:39

Już są :P Ale o tym, że zakup jest dobry to świadczy jeden smaczek. TVN w relacji podawał TYLKO źródłowe wypowiedzi polityków i tweeta ambasadora USA :P ZERO komentarzy, ZERO krytyki. A to naprawdę niesłychane :P

Misiek
czwartek, 15 lipca 2021, 18:13

O tym, że umiesz dopasować rzeczywistość do swoich urojeń (na temat TVN)? Większość paranoików tak robi.

sn3p
czwartek, 15 lipca 2021, 11:01

A może obywatelskiej agentury? Które kraje kupujące F-35 i Abramsy nie mają ani jednego uniwersytetu w pierwszej 500? Jak zachorujesz i trafisz do jakiejś umieralni zwanej szpitalem to dalej te Abramsy będą Cię cieszyć?

Trol
czwartek, 15 lipca 2021, 16:47

Abramsów nie było a uniwersytety też były poza 500. A szpitale w porównaniu do rosyjskich nie są złe.

czwartek, 15 lipca 2021, 09:03

Dokładnie

Trzcinq
czwartek, 15 lipca 2021, 07:03

Oczywiście easyrider bo Demokracja kończy się wtedy kiedy nie przyzna się wam racji. Dla mnie wraz z Davirabi należycie do agentury waszyngtonskiej i przyznaje wykonując dobrze swoją robotę należy się wam premia. Poczekaj. Baza w Redzikowie (będzie kiedyś) Stałe bazy waszych wojsk w Polsce na koszt Polaków (niewątpliwie będzie taka okazja bez wiedzy Polaków) Patriot (Będzie kiedyś wpięty w IBCS, mało tego ale co tam i pod waszą kontrolą) . Homar (mało tego i bez odpowiedniego zasięgu) F-35 (będzie ma być a jak! Ale bez opl to sobie nie polatają). Abramsy (wiadomo) Zapewnie i na Narew łapy swe położycie. Wszystko mało, kiedyś i bez offsetu. Jak łatwo MON przychodzą te zakupy a zwykłego granatnika wybrać nie można. Wsparcie z Waszyngtonu kosztuje (447?) Nie przenoście tylko nam stolicy do Jerozolimy!

Trapp
czwartek, 15 lipca 2021, 01:45

w takich sytuacjach od razu wypływają agenci....

środa, 14 lipca 2021, 23:57

no to czekajcie

Ginawa
środa, 14 lipca 2021, 23:50

To ja zacznę: Kto da kasę?

Rrr
czwartek, 15 lipca 2021, 12:54

Ja. Ty. On. Ona. Nawet Davien się dołoży. Taki paradoks. To nasze pieniądze. :P

lool
środa, 14 lipca 2021, 22:23

Wystarczy poczytac sobie samemu żebyś wiedział że kupiliśmy używany 30 letni czołg! i to w najlepszym wypadku 30 letni. Dostaniemy wyremontowane czolgi wycofane z US marine Corp. mocno wyeksploatowane, nawet jak wszystko wymienia na nowe to skorupy nie zrobisz nowej, wiec sam sie zastanow co kupilismy....

jeszcze większy lol
czwartek, 15 lipca 2021, 12:46

Nie pisz bzdur. USMC ma A1M1.

Adamus
środa, 14 lipca 2021, 21:23

Nawet Orban kupił nowiutkie Leo2A7+ a my musimy wylizać d.... amerykanom i mając ok. 240 Leo kupujemy do kompletu... Abramsy. Pozdrawiam logistyków. A wiecie dlaczego Abramsy: bo na Leo2A7+ trzeba by pczekać a Abramsy są z półki gdyż pozbywa się ich Us Navy. Pisowcy potrzebowali czołgu "z półki" bo staszą swój elektorat wojną z Rosją która ponoć ma wybuchnąć za 2 lata!!!

Niszczyciel Poeta
czwartek, 15 lipca 2021, 13:36

Posłuchaj Kolego, żeby wyprodukować dla Węgrów około czterdziestu Leo2A7+ bardzo oryginalny producent KMW musiał przez dobre kilka lat zbierać po całej Europie i odkupywać stare szroty Leo2A4 a następnie je modernizować i zerować przebieg. Był to proces żmudny i pracochłonny a zakończy się dopiero po oddaniu ostatniego Leo2A7+ do węgierskiej armii. Przyjmij do wiadomości, że nie produkuje się już zupełnie nowych Leclerc ani Chalanger ani Leo A2 ani M1 Abrams ani T-72B3. Wszystko to co nowe to dobrze odremontowane i zmodernizowane stare czołgi. Teraz trwają prace koncepcyjne nad czołgami 3 generacji, które prawdopodobnie jako seryjnie nowe będą produkowane w latach 30. Wyjątkiem jest rosyjski Armata, który jest ciągle w fazie testów i cząstkowej produkcji oraz koreański K2, który robiony jest na bazie i podzespołach Leo A2 oraz kooperacji z KMW oraz wciąż siedzi głęboko w dolegliwościach wieku dziecięcego. Gdybyś zamówił dzisiaj 250 Leo2A7+ dla polskiej armii to byłby cios dla KMW lub RM i polskiej armmi też bo po 1 trzeba by oddać wszystkie niezmodernizowane Leo2A4 do producenta a resztę KMW szukałoby na szrotach wielu armii przez najbliższe 6 lat, żeby wogóle wystartować z "procesem produkcji" Leo2A7+ a tak naprawdę głębokim procesem modernizacji. Po 2 ktoś w końcu zrozumiał, że jesteśmy słabi i nie mamy wystarczającej ilości sprawnej broni pancernej. General Dynamics ma akurat duże składy magazynowe M1 i jest w stanie w miarę szybko dostarczyć wyzerowane M1A2 Sep V3, chociaż należy pamiętać, że Amerykanie niedawno też zamówili ich około 500 i nie będzie łatwo z dostawami w przyszłym roku a czasu coraz mniej. Zakup konstrukcji francuskich czy brytyjskich w ilości 250 sztuk to ta sama historia co Leo2A7+. Produkcja na licencji w Polsce K2 to perspektywa co najmniej 10 lat. Niestety tyle czasu już nie mamy, chociaż warto robić kroki w tym kierunku poza obecnym zakupem. Fajnie, że w końcu politycy to zrozumieli. Jak będziemy mogli robić remonty M1 do któregoś tam poziomu w Poznaniu lub Łabędach to już będzie nieźle. Pozdrawiam.

jam onufry
czwartek, 15 lipca 2021, 15:52

Grecy ponoć mają jeszcze zdolności klepania skorupy dlatego powstał mutant w postaci Leopard-Leclerk.

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 11:46

@Adamsu - nie dlatego. Abramsy to maszyny dużo lepsze niż Leo2A7+. Obie maszyny ważą podobnie, więc argumenty o 'za dużej masie' powinny przekreślać zakup jakiejkolwiek nowoczesnej maszyny. O logistykę się nie martw! Weź pod uwagę, że Abramsy wycofają stare maszyny, do których już się nawet części nie produkuje. A Polska mając prawie 1000 czogłów ma niecałe 250 Leo2. Około 500-750 nowych maszyn będzie w sumie kupionych. Więc tak czy siak - obecne Leo2 będą MNIEJSZOŚCIĄ. Więc możemy wybrać dowolną konstrukcję bo i tak trzeba będzie budować nowe zaplecza. Nawet gdyby kupiono kolejne Leo2 - to też trzeba by zwiększyć ilość zakładów do remontów. A tak - mamy okazję wybrać LEPSZĄ konstrukcję, a nie kurczowo trzymać się Leo2, które mają kilka poważnych mankamentów w konstrukcji. A co do Węgier - to oni kupują maszyny tylko po to by żołnierze mieli maszyny, a nie z myślą o obronie kraju. My potrzebujemy nowoczesnych maszyn, które pomimo poważnego uszkodzenia będą chronić życie załogi, a same nadawać się do naprawy. A nie kończyć w strzępach jak to jest przy Leo2 dzięki lokalizacji magazynu amunicji 2 rzutu...

czwartek, 15 lipca 2021, 11:38

Ameryka się ich nie pozbywa tylko też wprowadza je do swojej armii. Nie pisz głupot.

wert
czwartek, 15 lipca 2021, 10:34

pierwsze primo: Leośki mają LATAJĄCE WIEŻE, kadłubowy magazyn amunicji na 27 szt pocisków jest otwartym regałem obok kierowcy. Magazyn wieżowy to 15 szt zabezpieczone. W razie trafienia w kadłub Leośka MASZ indiańskiego teciaka z pióropuszem ognia. Abrams OBYDWA magazyny ma BEZPIECZNE, w razie trafienia załoga zamyka włazy, stawia zasłonę i wycofuje wóz czekając na wypalenie amo WEWNĄTRZ wozu który szybko jest przywrócony do pełnej sprawności. Najcenniejszym dobrem pancerniaków jest ZAŁOGA. Drugie primo: wzmocnienia wojska potrzebujemy TU I TERAZ tak przynajmniej twierdzą eksperci choćby Marek Budzisz. Co niektórzy lubią wylizywać SOBIE. Joachim to ty?

War
czwartek, 15 lipca 2021, 10:14

Te abramsy Us Navy startują z lotniskowców? Niebywałe.

kkk
czwartek, 15 lipca 2021, 09:44

co ty bredzisz US navy ma stare abramsy, a MON zamowil nowe

Eter
piątek, 16 lipca 2021, 00:14

Marines. Navy nie ma czołgów.

Wojak
czwartek, 15 lipca 2021, 09:04

A co tam w rosji u ciebie słychać?he he

yar
czwartek, 15 lipca 2021, 08:53

A wiesz, że Marines pozbywają się ZUPEŁNIE INNYCH Abramsów, w starej wersji? My kupujemy FABRYCZNIE NOWE! I nie będziemy "wylizać d.... " Niemcom. Szczególnie za NS2!

yy
czwartek, 15 lipca 2021, 08:42

Strasza wojna?W naszej historii niestety zawsze byli tacy którzy nie chcieli płacić na nasze wojsko a później musieli płacić na obce.Madry Polak po szkodzie?Jak widać nie zawsze.

Pirat
czwartek, 15 lipca 2021, 07:45

Orban kupił raptem 40 Leo za grube pieniądze bez logistyki i amunicji. Nic rewelacyjnego.

Paweł
środa, 14 lipca 2021, 23:27

US Navy pozbywa się Abramsów, ponieważ słabo pływają

z prawwej flanki
środa, 14 lipca 2021, 22:51

do Adamus!:NIE US-Navy!! a "Marines"{czyli korpus piech morskiej USA}wycofuje czołgi!!!!

jdctgf
czwartek, 15 lipca 2021, 12:50

USMC wycofuje zmodernizowane A1M1. My bierzemy M1A2 SEPv3. To są inne, choć z pozoru podobne do siebie czołgi. Postaw jednego obok drugiego, wtedy zobaczysz różnicę.

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:46

W jaki sposób US Navy(czyli Marynarka Wojenna) może pozbywać się czołgów?

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:18

Orban kupił cały jeden batalion czołgów. Węgrzy leża za górami, to mogą sobie pozwolić na małe zakupy. Polska nie. A wojną to straszą rządzący Rosją. Więc Polska się musi szybko zbroić, dlatego wybrano Abramsy. Podobnie zrobiła Australia, która też je kupiła. A płacenie za coś własnymi pieniędzmi, to żadna łaska.

Matt
środa, 14 lipca 2021, 21:58

US Navy ? Doprawdy ?

Jesion
czwartek, 15 lipca 2021, 11:42

Chodziło pewnie o USMC

Mmx
czwartek, 15 lipca 2021, 10:01

Marines wchodzą w skład US Navy, wszystko się zgadza.

Eter
piątek, 16 lipca 2021, 00:16

Nieprawda. Chyba u ruskich

Pablo
czwartek, 15 lipca 2021, 09:52

USMC ma podległość pod CNO w US Navy.

Eter
piątek, 16 lipca 2021, 00:16

Nie ma. Skąd taki pomysł?

Mario
czwartek, 15 lipca 2021, 09:09

Doprawdy, kilkaset Abramsow mają Marines

hiena
czwartek, 15 lipca 2021, 09:03

tak bo to czołgi podwodne spec przeznaczenia

Mar
czwartek, 15 lipca 2021, 08:21

Doprawdy. USMC podporządkowany US Navy właśnie rozformował swoje bataliony czołgów.

maqx
czwartek, 15 lipca 2021, 06:52

Czyli jednak pływają? :)

Qaz
czwartek, 15 lipca 2021, 05:09

Korpus Marines wycofuje swoje czołgi ok 500 sztuk i amerykanie znaleźli wyprobowanego kupca który kupi bez targowania się zapłaci za ich remont a potem serwis. Sam Trump o Polsce powiedział że sprzeda nam gaz LNG może trochę drożej niż rosyjski ale czego obecna nasza władza nie zrobi żeby tylko zaistnieć przecież nie płacą ze swoich to my podatnicy zapłacimy za głupotę rządzących oni co najwyższej stracą władzę.

mm
czwartek, 15 lipca 2021, 03:02

Us Marines

Doprawdy
środa, 14 lipca 2021, 23:23

Poniekąd tak, bo marines podlegają dowództwu floty.

Łukasz
środa, 14 lipca 2021, 22:59

Chyba mu chodziło o korpus piechoty morskiej.

Chyżwar dawniej Marek
czwartek, 15 lipca 2021, 12:51

Na dodatek wersje Abramsów mu się pomieszały.

Darek
środa, 14 lipca 2021, 22:45

Taki to znafca jak tu jakies 95% dzieciaków. Powinna do komentarzy być weryfikacja peselu.

lol
środa, 14 lipca 2021, 22:23

US Marine Corp

JSM
środa, 14 lipca 2021, 22:13

USMC tak samo jak Navy podlega Sekretarzowi Marynarki.

Autor
czwartek, 15 lipca 2021, 12:26

Za pomylenie USMC z Navy to tam dają silnego klapsa w dziąsło.

Jack Sparrow
środa, 14 lipca 2021, 21:22

Początek przyłączenia Polski do USA Brawo !!

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 14:20

Wolałbyś mieć stolicę w Moskwie?

Autor
czwartek, 15 lipca 2021, 12:28

Na Hawaje bez wizy? To ja się piszę.

Brawo i potrzebny bis.
czwartek, 15 lipca 2021, 09:12

Początek odłączania Polski od Niemiec raczej.

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 09:04

O i to by się mogło stać!

mat
czwartek, 15 lipca 2021, 07:30

Lepiej do USA niż do zdrajców Niemców i bandytów Rosjan i kolaborantow Francuzów.

Rejtan
czwartek, 15 lipca 2021, 06:55

Wolisz Izrael czy Moskwę?

Polak
czwartek, 15 lipca 2021, 15:43

Puknij sie w pusty łeb żydzi trzymają z ruskimi na Polaków plują ,Polska to wolny kraj i może robić co zechce jeśli jest taka wola i dobry rząd

Faszysta
sobota, 17 lipca 2021, 18:41

Jesli...

neo
czwartek, 15 lipca 2021, 02:43

Egipt ma bodajże 1200 Abramsów i ich nikt nie przyłacza. Ogarnij sie stary.

lafing (śmiech)
środa, 14 lipca 2021, 23:58

ale Wałęsa coś o tym mówił, swego czasu, więc....

czwartek, 15 lipca 2021, 13:11

I sikorski

A może
środa, 14 lipca 2021, 23:27

To nie było by takie złe...

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:19

Serio? Nic merytorycznego? Jakiego przyłączenia? Polska leży w Europie.

DoDo
środa, 14 lipca 2021, 21:18

Teraz polscy logistycy będą mieli rosyjskie, T-72, Zmodernizowane rosyjskie, czyli polskie PT-91, Niemieckie Leoś-2, zmodernizowane niemieckie, czyli polskie Leoś-2PL, amerykańskie Abrams i niebawem zmodernizowane amerykańskie...AbramsPL... Z drugiej strony....jak działa bomba RBK-250 PTAB 2,5; bomba RBK 500 PTAB -1M, bomba RBK-500 PTAB-2,5; bomba RBK-500U (subamunicja SPEDE-D, lub PTAB -1M) itd...,lub ODAB-500, ODAB-500P, ODAB-500PM, KAB-500Kr-OD, FAB-1500 itp. Co ciekawe Warszawa nie postawiła na zakup pocisków balistycznych o zasięgu mogącym kontrolować przynajmniej drugi rzut n-pla, nie postawiła na pociski manewrujące Jassm-ER , tylko na czołgi...Tak sobie myślę, że obserwujemy ciąg dalszy zerowego pomysłu na obronę RP i ciąg dalszy zaorania resztek polskiego przemysłu.... Najpierw wywieźli polski wzbogacony Uran do Rosji, a teraz wydadzą ciężkie miliardy na pseudo obronę...można i tak.

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 14:24

A manewrujące to za darmo by dali? 1 pocisk 2 mln zielonych...

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 21:59

Chciałeś napisać, że Polska jeszcze nie posiada. Ale to nie oznacza że tak będzie zawsze. A pociski JASSM i JASSM ER już są na wyposażeniu WP. A co ma zakup czołgów do pocisków balistycznych? Nie o tym jest artykuł. Artyleria rakietowa czy pociski o dalekim zasięgu to też potrzebne zakupy. Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać, wszak pieniędzy nie brakuje, jest też finansowanie spoza budżetu MON.

zamaskowany Ranger
czwartek, 15 lipca 2021, 10:03

JASSM ER są dopiero zamówione , dostarczono jedynie JASSM i to nie wiadomo czy wszystkie . Mniej huraoptymizmu .

Zenek
środa, 14 lipca 2021, 21:17

zakupy w USA w sumie już za kilkanaście mld i offset na powłokę malarską. To jest sabotaż i robienie z Polski republiki bananowej. Jak mamy dogonić cywilizowane kraje, jeśli rządzą nami tacy ignoranci?

dasz radę
czwartek, 15 lipca 2021, 11:52

no cóż musisz wyjechać bo jeszcze będą rządzić 40 lat!!!...hahahaha

Steve
czwartek, 15 lipca 2021, 09:59

Zenku, tu Ziemia, odłącz się od oficera prowadzącego.

Falcon
czwartek, 15 lipca 2021, 09:50

Tajwan, Australia to republiki bananowe? Kupuje się sprzęt u tego kto realnie może pomóc w razie W, żeby mieć z jego armia kompatibylne uzbrojenie, proste jak drut

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:00

Republiki bananowe nie kupują Abramsów. A pierwsze dostawy Abramsów mają być już w przyszłym roku. Szybkość w tym przypadku była decydująca.

Fred
czwartek, 15 lipca 2021, 10:03

Może i prawda ale generalnie republiki bananowe robią to samo co my: kupują z półki, bez przetargu, bez offsetu i bez wsparcia rodzimej gospodarki. A teraz pytanie kto kiedykolwiek kupował Abramsy??? Tylko kraje zależne od USA

Kot
czwartek, 15 lipca 2021, 16:59

Co to znaczy zależne? Czyli każdy kto kupuje od Rosji jest krajem zależnym od Rosji ? Co za bzdury. Jak niby Australia czy ZEA są zależne od Rosji?

Danisz
sobota, 17 lipca 2021, 10:50

T-72 kupiliśmy nie dlatego, że były dobre, tylko dlatego że byliśmy zależni od Moskwy. Kolega doszukuje się analogii, bo znów decyzje zapadają w gabinetach polityków którzy na wojsku się nie znają.

rozbawiony
czwartek, 15 lipca 2021, 09:58

Dostawa w przyszłym roku będzie albo nie będzie . To się dopiero okaże. A Zapad jest na jesieni i różnie może być .

Żołnierz
czwartek, 15 lipca 2021, 09:06

I to będzie sep3

Paweł
czwartek, 15 lipca 2021, 08:57

Nie kupują - bo ich nie stać. Mało kogo stać na najdroższy czołg na świecie. dziwię się, że Polskę stać. Nie kupują - bo ich nie potrzebują - to czołg do operowania na wielkich przestrzeniach, z doskonałym zapleczem logistycznym (jego turbina gazowa spala 2x więcej paliwa na 100km niż PT-91). A bananowe republiki nie maja ani wielkich obszarów ani logistyki. Co ciekawsze - Polska tez logistyki na odpowiednim poziomie nie ma a mobilność Abramsów kończy się na pierwszej rzece - bo ten czołg wazy 70 ton i mało który most go udźwignie.

mm
czwartek, 15 lipca 2021, 03:00

Republiki bananowe nie kupują Abramsów? a Irak?

Danisz
czwartek, 15 lipca 2021, 00:00

Ależ kupują - np. Irak czy Egipt. I co ma szybkość dostaw do wynegocjowania offsetu czy transferu technologii? Szczegóły można ustalać w trakcie realizacji kontaktu, ale najpierw trzeba się zgodzić, że takie inwestycje są warunkiem umowy. Kolejny raz nawet nie podjęto próby wynegocjowania czegokolwiek dla naszego przemysłu i kolejny raz słyszymy bzdurne tłumaczenia

Mooko
środa, 14 lipca 2021, 23:53

to mogli nam dać te Abramsy jeszcze z gwintowaną armatą 105mm to by było jeszcze szybciej.

Sidematic
środa, 14 lipca 2021, 22:15

Racja, republiki bananowe DOSTAJĄ Abramsy.

b;;jkm,
czwartek, 15 lipca 2021, 13:02

Fakt. Saudowie i Australijczycy "dostali za darmo". Tajwan oczywiście też "dostanie i nic nie zapłaci".

Next state of liberty
środa, 14 lipca 2021, 21:08

Ico?.... Dlaczego tak mało. My nie chcemy tego co było. Zbierania żon po kamienicach...

stary Polak
środa, 14 lipca 2021, 21:08

artykuł potwierdza półgębkiem to co niestety wszystkim z trudem od lat przychodzi - Łabędy trzeba zaorać, zasiać trawkę, grilla tam robić. I to też jest pewnie jednym, może nawet najważniejszym powodem odrzucenia oferty koreańskiej ... kto niby miałby te K2 robić?

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 14:36

K2PL miał być robiony przez zakłady Cegielskiego. Oferta Koreańczyków nie została wcale odrzucona. Kto wie czy nie bedą pracować nad 4 gen czołgu.... Bo 3 gen od przymiarek do prodikcji zajeła by 10 lat a potem nastepne lata na wymianę postsowieckiego złomu.... Czy tego chcesz?

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 11:49

K2PL od 2-3 lat istniał tylko jako modele i projekty na papierze. Nie było nawet demonstratora w skali 1:1...

asd
czwartek, 15 lipca 2021, 09:28

Łabędy MON powinien oddac zakładom w Poznaniu ,. Mielibysmy wtedy duzy i prezny ośrodek produkcji broni cięzkiej .Kolejny po HSW.

środa, 14 lipca 2021, 23:45

Potrzebne będą centra serwisowe, więc z tym grilem to się wstrzymaj.

sdfghjk
środa, 14 lipca 2021, 22:17

Teraz to już na 100%. Chociaż przed zakupem Abramsów jeszcze była szansa.

poiuyt
środa, 14 lipca 2021, 22:10

Część PGZ - u te Łabędy to zawsze można rozgonić te niedojdy z biur ,doinwestować i przebranżowić na zakład mający kompetencje w bwp. Zamiast klepać 50 Borsuków rocznie można by np 100 wykorzystując Łabędy.Wiem że zakład jako taki jest symbolem ''komuny i układzików'' ,ale trzeba tam wziąć towarzystwo za mordy a nie siać trawę.

Michał
środa, 14 lipca 2021, 20:53

Narzekacie że nasze fabryki nie będą miały pracy. No to przypominam że jest olbrzymia ilość Borsuków do wyprodukowania. Jak sobie z tym poradzą to można dopiero pomyśleć o produkcji czołgu nowej generacji. Bardzo dobry ruch rządu

jkkk
czwartek, 15 lipca 2021, 02:25

racja 100%

Danisz
czwartek, 15 lipca 2021, 00:05

a w międzyczasie każda śrubka i łożysko do M1 będzie sprowadzana zza oceanu, że o remontach nie wspomnę. ale spoko, mamy Borsuka, więc żaden transfer technologii nie jest nam potrzebny...

Wawiak
środa, 14 lipca 2021, 23:46

Plus bieżący serwis Abramsów, Leo , Twardych i 72-jek.

Konfederat
środa, 14 lipca 2021, 22:59

do Michał:borsuki pujdą do muzeum jak iryda!!!! my kupimy bradleye bo amerykanie przesiadają się na lynxa!!!wyraznie podano że abramsy +sprzęt towarzyszący{Bradley}!!??+poniemieckie M-113!!!!

MArio
środa, 14 lipca 2021, 20:47

A kiedy kupimy systemy rozpoznania i walki elektronicznej?

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 14:38

Zakup abramsów bedzie prowadzony pozaresortowo i nie bedzie miało wpływu na resztę programów.

gość
środa, 14 lipca 2021, 20:28

No i program Wilk zakończony...

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 14:42

Nie koniecznie. Myślisz ze te 250 czołgów wystarczy? Nawet gdy weźmiemy pod uwagę Leosie to i tak jest tylko 500sztuk. Stworzenie wilka nie potrwa rok czy dwa. Do tego potrzebny jest czas....

Mac
czwartek, 15 lipca 2021, 03:07

Dokładnie ,bo zakup Abramsow to był właśnie program Wilk ,troszeczkę wiedzy wystarczy zaczerpnąć ....

Eter
piątek, 16 lipca 2021, 01:15

Program Wilk trwa nadal.

Tex
środa, 14 lipca 2021, 20:28

Moim zdaniem stała się wielka szkoda... Wielka szkoda, że WP zdecydowało się w 2015 r modernizować Leo 2A4 oraz T-72M1, zamiast jedną szybką decyzją wycofać te pojazdy ze stanu a na ich miejsce od razu zakupić np. 500 szt. Abramsów M1A2. Za jednym zamachem przeszłyby do historii zużyte (i wymagające znacznych modernizacji i remontów) Leopardy 2A4, T-72M1, PT-91 oraz muzealne (oparte o podwozie czołgu T-55) pojazdy WZT-2. Wycofując wspomniany już park pojazdów, WP miałoby szansę na skupieniu się tylko na jednym typie czołgu, co do minimum uprościłoby logistykę, szkolenie a także dałoby szansę polskim zakładom na posiadanie udziałów w produkcji części zamiennych oraz późniejszych modernizacjach M1A2 Abrams przeprowadzanych w kraju. No ale, lepiej późno 250 szt. Abramsów niż wcale...

we
czwartek, 15 lipca 2021, 14:10

Obecnie wpływy do budżetu są o 200mld większe niż w 2015r. Abramsy nie przyjechały by tu w ciągu jednego dnia do tego czasu t72 muszą być.

Luks1983
piątek, 16 lipca 2021, 06:19

Są wyższe o 130mld. W tym za 2020 rok, deficyt wyniósł 85mld. Za ten rok ma być jeszcze wyższy. Wiec ciekawi mnie skąd wezmą kasę na to.

Danisz
sobota, 17 lipca 2021, 01:16

No jak to skąd - już Grecja pokazała jak zadłuzać wlasnie dzieci, a potem mieć pretensje do całego świata

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 11:51

No dokładnie. Po tym co pokazały Leo2 w Turcji i Syrii widać, że magazyn amunicji 2-go rzutu z przodu to POWAŻNY błąd konstrukcyjny. OK, nowsze wersje można dopancerzyć, trzeba kryć się etc... Ale po co się w takie coś bawić, skoro na rynku są inne konstrukcje, które tego problemu nie mają? Czy nam jakoś specjalnie powinno zależeć na sukcesie komercyjnym Leo2? NIE!!! Nam powinno zależeć na bezpieczeństwie załogi!!!

Rymut
czwartek, 15 lipca 2021, 04:37

Rząd pytał 4 lata temu o możliwość zakupu Abramsów, odpowiedz byla10 do 12 lat oczekiwania bo najpierw USArmy, dlatego przystąpiliśmy do moderki Leosiow i napraw T-72,,na wskutek covidu obcięto armii finansowanie i zamiast 400 sztuk w dwa lata maja kasę na 180 producent ,żeby nie zamykać świeżo otwartej linii technologicznej zaoferował te czołgi nam bo wiedział ze potrzeba nam ich na wczoraj , dlatego tak szybko będą dostawy i zatwierdzenie przez senat USA , bo w tym momencie to amerykanom zależy na sprzedaży,, ,głupotą byłoby nieskorzystanie z okazji , popatrz ile trwa pozyskanie Leo A7 dla Węgier

środa, 14 lipca 2021, 21:40

Najpierw trzeba

bolo
środa, 14 lipca 2021, 20:27

Czemu Boże Viktor Orban nie jest Polakiem.

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 11:53

A co ci nie odpowiada w Abramsach? Bo za mało 'europejskie'? Abramsy to maszyny projektowane by zapewnić bezpieczeństwo załodze. Leo2... cóż... są 'rozrywkowe' i załoga może się w nich 'rozerwać'. Dosłownie.

utopia
czwartek, 15 lipca 2021, 11:35

hahaha 52 czołgi za 20 lat nawet nie wie co "kupił" uratują Węgry z tego 40 cały czas w naprawie...hahahaah

Jack Sparrow
środa, 14 lipca 2021, 21:24

Bo jak by był Polakiem to by nie był Orbanem, Polacy murzyńskość wyssali z mlekiem matki.

Trol
czwartek, 15 lipca 2021, 10:37

Byłeś na Węgrzech przed 1990 rokiem? 5am dla Polaka to był inny świat. Jedz dziś i przestaniesz podziwiać tak orbana. On jak Putin nie rozumie że dużym ego narodu nie wykarmisz.

POLAK
czwartek, 15 lipca 2021, 09:07

Tak jak Rosjanie,he he

kmdr
środa, 14 lipca 2021, 23:07

To nie od mleka matki tylko od okrągłych wafelków. A i zabory zrobiły swoje i sanacja ,okupacja i komuna. I nie wyciągamy wniosków. Taka tradycja. No ale grabie grabią tylko do siebie.

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 22:03

I dlatego tyle osób prosi o azyl w Polsce? Albo przyjeżdża tu do pracy? Polacy jedyne co wyssali z mlekiem matki to pracowitość, oraz to, że nigdy nie należy się poddawać.

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 21:22

Bardzo "merytoryczny" komentarz. Węgrzy leżą za Karpatami i mogą utrzymywać małą armię. Polska nie może sobie na to pozwolić. Węgrzy zamówili w Niemczech raptem jeden batalion czołgów.

Danisz
czwartek, 15 lipca 2021, 00:18

...i nie wywalili wcześniej 2 miliardów na remonty nic niewartych T-72

Rex
środa, 14 lipca 2021, 20:22

Dostawy pierwszych K2PL mogą być za 10 lat... czy mamy tyle czasu? raczej NIE. Jeżeli dostawy Abramsów będą od 2022r to jest to dla nas najlepsze rozwiązanie. Trzeba ich kupić 500sz, sprzedać do Afryki wszystkie T-72/PT-91 a jednocześnie wejść z Koreą w projekt czołgu następnej generacji. Na kolejne 20 lat będziemy zabezpieczeni a po tym czasie powinny zacząć być produkowane, przy współudziale naszego przemysłu, czołgi powstałe we współpracy z Koreą. powinny one za 20-30 lat zastąpić wszystkie Leo i Abramsy. Tak więc na DZIŚ to zakup Abramsów w najnowszej wersji SEpv3 jest najlepszą opcją.

Paweł
czwartek, 15 lipca 2021, 09:02

Najlepszą opcją na co? Ten czołg stanie po 100km z powodu braku paliwa (bo nie mamy odpowiedniej logistyki) albo z powodu rzeki i zbyt słabego mostu (waży prawie 2x tyle, co PT-91). Resztę wykończy amunicja krążąca. Najdroższy czołg na świecie, z najdroższym utrzymaniem i całym serwisem wymagającym osobnych narzędzi (wszystko "calowe" a nie metryczne) działający w warunkach braku przewagi powietrznej (bo to nie z Litwa będziemy walczyć) nie ma szans na przetrwanie na polu walki.

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 08:52

Nie pleć wielonicku. Abrams jeździ na zwykłym oleju napędowym. A co do narzędzi to jak sobie radzimy z F-16?

Danisz
sobota, 17 lipca 2021, 10:53

Wszystko jest naprawiane za oceanem, dlatego gotowość operacyjna rzadko przekracza 50%

BAT
czwartek, 15 lipca 2021, 17:09

To jaki czołg chciałeś kupić bo Abrams za ciężki? LE A7 waży z 5-7 ton mniej. K2 bez dopancerzrnia to 55 ton. Po wydłużeniu i dopancerzeniu będzie ważył ponad 60. Nie dramatyzuj też z tą wagą. Mosty nie da robione żeby nie wytrzymać 70 ton. Są robione z dużym zapasem bo muszą wytrzymać lata chasania po nich w te i wewte przeładowanych choćby tirów. A paliwo wlejes, do tego bądź jakie więc nie płacz. Żal normalnie czytać w koło powtarzane frezesy.

Luk
środa, 14 lipca 2021, 22:51

Dokładnie. Dobry ruch.

lool
środa, 14 lipca 2021, 22:26

Najglupszy pomysl sprzedac t-72. Poczytaj jakie jednoski wygrywaja wojne, nie pierwszego rzutu ( Leo, Abramsy) tylko wlasnie te t-72 / t-34 beda walczyc w drugim i trzecim rzucie o ile zdolamy dotrwac drugiego rzutu.

dropik
środa, 14 lipca 2021, 20:22

To gwóźdź do trumny polskich zakładów. Lobbyści zrobili swoje. Następny ich cel to ubicie borsuka i wciśnięcie bradleyow . I to wszystko w imię też wojny z Rosja które miały wybuchnąć lub na za 5 lat bo tak rzekł jeden doktur

jam onufry
czwartek, 15 lipca 2021, 14:49

Nie fantazjuj. Borsuczek dobrze sie ma i nic mu nie zagraża. Szkoda tylko ze nasi musieli go nauczyć pływać... Cały swiat woli popracować nad ochroną sprzętu i żołnierzy niż pływalność tylko nasi generałowie myślą jeszcze po rosyjsku.... Czas by dorośli i samodzielnie zavzeli myśleć...

Chyżwar dawniej Marek
czwartek, 15 lipca 2021, 09:31

Nie pisz takich rzeczy na temat Borsuka, bo jeszcze ktoś podchwyci ten pomysł.

Grzes
środa, 14 lipca 2021, 21:43

Ciekawe czy jak wejdzie borsuk do produkcji to odszczekasz te bzdury

dropik
piątek, 16 lipca 2021, 11:25

to nie bzdury tylko realny cel lobbystów zza oceanów, pirat juz uwalony na 90% :P

czwartek, 15 lipca 2021, 07:03

A wejdzie?

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 08:53

A nie wejdzie?

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 20:46

Borsuk już jest gotowy, kwestia czasu kiedy wejdzie do produkcji. A zaprojektowanie własnego czołgu to ogromne koszta i lata, których może kiedyś zabraknąć(odpukać). Dlatego ze względu na szybkość dostaw wybrano Abrmasy.

trzcinq
czwartek, 15 lipca 2021, 07:04

No no tu się spieszymy a przy Wiśle, Homarku, Harpii, Orce, mieczniku itp itd pośpiechu nie widać :/ oczywiście masz wytłumaczenie jakieś? P. S. A gdzie Narew?

Łowca NKWD
czwartek, 15 lipca 2021, 17:12

To nie kupmujmy tych czołgów. Przynajmniej nie będziesz miał zarzutów że tu kupią a tam się nie spieszą. Czy ty chłopie czytasz sam siebie? Może w ogóle nic nie kupujemy bo nie będzie problemu ze coś opóźnione, że za mało, że z Ameryki. Będziesz wtedy trolu happy?

Gekon
środa, 14 lipca 2021, 20:17

Myślałem, że nie dożyje tej decyzji! WRESZCIE!

Tak tylko pytam
środa, 14 lipca 2021, 20:05

Dobry czołg ...ale czy jak dron nadleci to nie będzie problemu??

zeneq
czwartek, 15 lipca 2021, 12:35

A jaki dron konkretnie?

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 11:55

Polska kupuje wersję Abramsów jaką USA sama u siebie będzie wprowadzać. A nie 'jak dla łobcego'. JEDYNE różnice są takie, że z powodu prawa nie mogą nam sprzedać komponentów z DU. Ale DU można zastąpić innymi materiałami. Systemy obrony przed pociskami itp - będą.

QVX
niedziela, 18 lipca 2021, 13:54

Akurat pancerz i pociski z uranu mogą śmiało sprzedać, jeśli zechcą. Australii zaproponowali, ale Kangury nie chcieli, bo nieekologiczne.

takie czasy
czwartek, 15 lipca 2021, 11:36

Będzie!!!! ale tak maja wszystkie czołgi i nie tylko one na swiecie

hm
środa, 14 lipca 2021, 20:47

chyba ciężko z drona ustrzelić szybkiego Abramsa z ochroną przeciw nadlatującym pociskom. Nawet jak trafi to nie ma 100% że wyśle czołg do krainy wiecznych łowów.

trzcinq
czwartek, 15 lipca 2021, 07:06

Hmmm. Szybki Abrams? Szybszy niż dron? Z górnej sfery? Żaden problem proszę pana

Wiem co piszę
środa, 14 lipca 2021, 19:57

Tak też będzie z zakupem systemu NAREW. Zakup z półeczki u Jankesów za miliardy

Jabadabadu
czwartek, 15 lipca 2021, 11:16

Chyba jednak nie wiesz co piszesz, albo piszesz to co ci kazali. Co takiego produkujemy w Polsce do Narwi lub Wisły, że można by było powiedzieć iż jest to produkt polskiego przemysłu (czyli istotne elementy systemu, nie bzdety i dodatki)? Nic? No to odpuść sobie i przestań zaśmiecać portal swoimi dywagacjami.

Jabadabadu
czwartek, 15 lipca 2021, 11:15

Chyba jednak nie wiesz co piszesz, albo piszesz to co ci kazali. Co takiego produkujemy w Polsce do Narwi lub Wisły, że można by było powiedzieć iż jest to produkt polskiego przemysłu (czyli istotne elementy systemu, nie bzdety i dodatki)? Nic? No to odpuść sobie i przestań zaśmiecać portal swoimi dywagacjami.

wert
środa, 14 lipca 2021, 21:52

Kończą radary. Koszt 13-14mld. Produkcja Radwar. Efektor Mesco 2tyś szt x 3-4 mln PLN. C2 polskie. O czym piszesz?

razdwatri
czwartek, 15 lipca 2021, 10:35

Niektórzy też marzyli o polskim Homarze . Cóż pomarzyć dobra rzecz ...

Pytajnik
środa, 14 lipca 2021, 22:59

"Efektor Mesco 2tyś szt" o czym piszesz?

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 08:56

O spolonizowanym CAMM.

Lord Godar
środa, 14 lipca 2021, 21:00

Bardzo się tego obawiam ...

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 20:47

Wisła jest z USA. Narew to polski przemysł, poza efektorami.

Rejtan
czwartek, 15 lipca 2021, 07:18

Efektory tez mają być spolonizowane ( Mesko ) o ile zamówimy <1000 szt, a zamówimy. Atualnie kończymy rozmowy o technologii głowicy samonaprowadzajacej 3gen, i silniku rakietowym. Problem jest w terminach, nie w technologii ... i oczywiście w kasie, bo to kilka mld zł...

Tede
środa, 14 lipca 2021, 20:23

I dobrze... lepie kupić coś najlepszego niż kupić złomy lup nie kupić nic.

TAK TRZYMAĆ
czwartek, 15 lipca 2021, 11:43

DOKŁADNIE!!!!

Adam
środa, 14 lipca 2021, 19:57

"Fachowcy" z Bumaru są specjalistami od 'przerw kawowych', a nie pracy na profesjonalnym poziomie. Zamknąć i otworzyć nową firmę pod zarządem HSW. To samo z WAT-em. Uchwyty do broni FB może sobie sama projektować, a jak uczelnia techniczna od pół wieku nie potrafi zaprojektować granatnika, to trzeba dostosować struktury do potencjału intelektualnego i zamienić Akademię w 2-3 szkoły techniczne do kształcenia specjalistów.

Eee tam
środa, 14 lipca 2021, 21:08

Ci goście już dawno powinni iść robić do Amajzona albo zbijać palety

Arado
środa, 14 lipca 2021, 19:56

Technicznie damy sobie rade, to nie rakieta na Ksiezyc,trzeba walczyc o to aby jak najwiecej bylo robione w krajowych zakladach.Przerazaja mnie koszty eksploatacji ale taki Egipt jakos daje rade.Czolg dobry i pewnie bedzie dawal jakis element odstraszania.

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 12:00

Koszty eksploatacji to są często rozdmuchane. KAŻDA maszyna nowoczesna jest droga w utrzymaniu. Myślą tacy, że kupując Leo2A7+koszty eksploatacji będą na poziomie Leo2A4 xD

Extern
środa, 14 lipca 2021, 19:52

Ciekawe czy czołgowe zakłady remontowe w Bumarze (bo tak już chyba można oficjalnie nazywać tą byłą fabrykę) pociągną swoją egzystencję na tym małym przecież zakresie prac jakie będą mogły robić przy zagranicznych wozach? Zalecam szybką, 80% redukcję zatrudnienia, aby zmniejszyć koszty, oraz rozsprzedanie reszty parku maszynowego związanego z produkcją (i tak już się nie przyda) puki jeszcze kompletnie nie zardzewiał. Większość nieruchomości tej spółki też na pewno da się szybko opchnąć okolicznym developerom pod zabudowę mieszkaniową. A do okresowego przeglądu i odmalowywania Leo i Abramsów wystarczy przecież z jedna hala z suwnicą. Politycy z opcji narodowej zaorali właśnie Polską fabrykę która kiedyś produkowała 30 nowych czołgów miesięcznie. No "brawo", tego to nawet DT nie odważył się zrobić.

Rejtan
czwartek, 15 lipca 2021, 07:22

Kiedy to ostatnio Bumar cos wyprodukował? w 1998 roku? Czasy SLD i UW, czyli PO. Ostatnie podrygi to 2002 rok. Od 19 lat NIC tam sie nie robi. Trzeba zaorać i sprzedać. Zwolnić przed wszystkim zarząd i "inż". Załoga do Siemianowic i tam uruchomić Borsuka.

Rejtan
czwartek, 15 lipca 2021, 07:22

Kiedy to ostatnio Bumar cos wyprodukował? w 1998 roku? Czasy SLD i UW, czyli PO. Ostatnie podrygi to 2002 rok. Od 19 lat NIC tam sie nie robi. Trzeba zaorać i sprzedać. Zwolnić przed wszystkim zarząd i "inż". Załoga do Siemianowic i tam uruchomić Borsuka.

Nie inż.
środa, 14 lipca 2021, 21:17

Bumar to już został zaorany blisko 20 lat temu. Ci dzisiaj zgasili tylko światło. Na zawsze

Danisz
czwartek, 15 lipca 2021, 00:27

Czy Bumar wie że został zaorany? Chyba nie, skoro dostarcza kolejne zmodernizowane Leo2PL

Wawiak
środa, 14 lipca 2021, 23:49

Doprawdy? Poznań robi serwis Leo. Wszystkiego sam nie uciągnie.

Bvv
środa, 14 lipca 2021, 19:43

Pis dalej się "bawi" Polską. Pytanie w co oni grają. Coś mi się wydsje ze chcą "kupić" za wolne media. Chory rząd, chory kraj. Irracjonalnośc, niegospodarlnośc w skrocie tak mozna okreslic. Mam pytanie do generalow, czy ten typ czolgu jest nam potrzebny? Kto to utrzyma? Co z amunicją? 4 typ czolgu podstawowego?

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 12:03

Przecież było mówione. W cenie 23 mld PLN jest zapas części, spory zapas amunicji, symulatory, szkolenia, budowa baz serwisowych i też nawet rozbudowa infrastruktury. A to biadolenie o TVN jest dziecinne. Nawet jak im koncesje zabiorą to przecież przejdą na inną formę nadawania :D mamy 21 wiek przecież.

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 20:51

Egipt, Irak czy Maroko dają radę je utrzymać, a znacznie bogatsza Polska nie da rady? Bądźmy poważni. I skąd pewność że to ma przykryć sprawę z mediami, skoro żadnej ustawy jeszcze nie ma? Polska rozwija się w tępie około 5% rocznie i oficjalnie jest wpisana do grona krajów rozwiniętych. Polska jest też już sama krajem imigrantów ekonomicznych. PKB rośnie, pensie i emeryrury też rosną co roku nieprzerwanie. Do tego programy socjalne. Gdzie tu jest chroy kraj? Mnie nie interesuje który rząd go rozwija. Nie trzeba poipierać wszystkiego, tylko konkretne decyzje, które są albo dobre, albo złe.

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 12:01

No dokładnie Tomasz34.

Whiro
czwartek, 15 lipca 2021, 10:52

Świetnie napisałeś. Dziwnym trafem pro rosyjska opcja na forach kryje swą nienawiść do Polski ubierając ją w ciuszki anty PiS. Ale chyba nikt się nie da na to nabrać. Polska to polska, rządzona przez PiS, PO czy SLD. Jeśli ktoś atakuje Polskę tylko dlatego że nie podoba mu się rząd to powinien liczyć się z tym że kiedyś Polska zrobi jak Rosja. Każdego na "nie" zamknie do pierdl@. Zastraszy, otruje, wysadzi. Później w Rosji każdy kochał Putina ... A w Polsce póki co cieszycie się że nie musicie lubić PiS. Ale przynajmniej szanujcie swój kraj.

Yh
czwartek, 15 lipca 2021, 10:16

100% a w Rosji bieda...

Misiek
czwartek, 15 lipca 2021, 00:47

Ano kraj wygląda na chory jak się go ocenia tylko na podstawie tego co mówią w TVN. Tam propaganda leje się ile wlezie, więc nic dziwnego że wyznawcy TVN chodzą i takie bzdury opowiadają.

....
czwartek, 15 lipca 2021, 00:27

A mówią że głupich nie sieją...

Wawiak
środa, 14 lipca 2021, 23:51

Chciałbym, by sprawa mediów była elementem negocjacji, bo świadczyłoby, że nasi politycy odnaleźli swoje cohones... Ale jakoś wątpię...

Steve
środa, 14 lipca 2021, 21:58

Dobra odpowiedz.

Bujaj
środa, 14 lipca 2021, 20:39

się w swoim zdrowym kraju...

Rex
środa, 14 lipca 2021, 20:28

Gdyby PO przez swoje 8 lat rządów kupiło nowe czołgi lub zrobiło modernizacje starych a nie tylko kupiło 119 szrotowanych przez DE Leosiów to teraz nie trzeba by było na gwałt kupować czegoś nowego. Jeżeli zakupimy 500szt. Ambramsa to będziemy mogli sprzedać do Afryki wszystkie T72/PT-91 i zostaniemy z dwoma typami czołgów.

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 12:03

Dokładnie taki jest prawdopodobnie plan.

Danisz
czwartek, 15 lipca 2021, 00:50

ile jeszcze lat będzie swoją niekompetencję zwalać na poprzedników? braku offsetu i transferu technologii nie ma przez głupotę jaką jest kupowanie z półki, a nie przez PO. Krab pokazał, że można kupować i jednocześnie rozwijać polski przemysł, ale z tego sukcesu nikt w PiS nie wyciągnął żadnych wniosków! zamiast tego klakierzy w necie plotą że czołgi trzeba kupować na gwałt - a niby dlaczego? głupiego granatnika ppanc nie potrafią kupić od 6 latbo to nie jest pilne, za to 250 czołgów potrzebujemy na wczoraj? zaraz się okaże, że Borsuka też trzeba kupić za oceanem z półki, bo PO za późno rozpoczęła program. logiki w tym nie ma za grosz

Belisarius
środa, 14 lipca 2021, 19:43

Tak jak większość z was, posiadane informacje o Abramsie mam z Internetu. Czołg wydaje się bardzo b.dobry ale czy to dobry zakup dla Polski to już inna sprawa. Pomijam obawy o ciężar, że mosty nie wytrzymają, oczywiście wytrzymają, przecież nonstop po mostach jeździ po 4-5 TIRów jednocześnie a każdy waży 37 ton. Obawy są inne: 1. Logistyka i serwis (kto serwisuje?) 2. Zniszczenie Polskiego potencjału gospodarczo- pancernego ( i ile taki mamy?). 3. Koszty ( 38 litrów na włączenie silnika)? 4. Amunicja czy sami będziemy mogli ją produkować czy kupować. 5. Co się stanie w razie gdyby Rosja zagroziła atomowe zniszczenie Berlina i Frankfurtu jeżeli Niemcy przepuszczą Amerykańskie dostawy? Lub Czesi lub Słowacy? Co się stanie jeżeli Amerykanie wycofają się z Europy za 20 lat i pójdą w politykę Izolacjonizmu zgodną z doktryną Monroa? Czytam ostatnio jak doszło do II wojny. O sojuszach kto z kim i dlaczego. Mogliśmy być z Niemcami tak jak Węgry i Rumunia i Włochy, nikt tych krajów nie zniszczył. Zniszczona została Polska przez 5 lat okupacji. Teraz należy trzymać z Niemcami bo Ameryka słabnie a Europa się odrodzi. Lepiej rządzić z Niemcami niż być sługą słabnącej potęgi.

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 15:15

Idz do lekarza człowieku. Jakoś niemcy nie chcą nikogo do spułki z nowym Leosiem bo są zbyt pazerni a w ten sposób to sami zostaną z małym zakupem rządowym. Włosi nie idą w parze z niemcami a będą tworzyć własny czołg na spółke z hiszpanią. Polsce tez proponowali udział tyle ze ten nowy czołg szybko sie nie pojawi a nasza armia juz teraz jezdzi złomem.

lol
czwartek, 15 lipca 2021, 12:16

@Belisarius - przesadzasz. Zakup JEST dobry dla Polski. Masa - a niby Leo2A7+ cieżkie nie są? Tylko parę ton lżejsze od Abramsa. Więc zakup Leo2A7+ też by te same problemy stwarzał. A Abrams przynajmniej technicznie bije Leo2 na głowę. 1 - to nie będzie żaden problem. Przecież napisano - będą centra serwisowe w PL, co jest już wliczone w te 23 mld zł. 2 - nie da się zniszczyć czegoś, co nie istnieje... Przepraszam ale takie są fakty. Mamy parę zakładów, które poza remontami Teciaków i prostymi naprawami starych wersji Leo2 - nie umieją nic zrobić nowego. Aby je ogarnąć i aby one cokolwiek opracowały - trzeba 10-20 lat, a nowych czołgów my potrzebujemy na wczoraj. 3 - tyle się złego mówi o turbinie Abramsa, że aż dziw, że ci gupi amerykanie dalej się jej trzymają xD A na serio - turbina Abramsa jest WIEOLOPALIWOWA. Więc to ile pali zależy od tego jakie paliwo. A tego NIKT nie podaje - zawsze tylko liczby. Pewnie wyciągnięte z tabelki najwyższe wartości. Turbina Abramsa łyka też diesla jak silnik Leo czy biopaliwa jak etanol. 4 - amunicja jest w standardzie NATO. NIE ma problemu. 'lepiej rządzić z Niemcami' - A czy Niemcy tego chcą i czy PL jest im potrzebna i w jakiej roli? USA 'upadają' od 20+ lat... I upadła hAmeryka dalej jest daleko przed EU. USA nie oleją Europy bo to jest dla nich zbyt ważny sojusznik, a czekają ich coraz poważniejsze wyzwania. Ah i jeszcze od siebie dodam. A po kiego wała mamy kupować gorszą maszynę by robić komuś (Niemcom) łaskę i się przymilać? Ostatnie lata ujawniły jak poważne są wady konstrukcyjne Leo2 (niezaizolowany magazyn amunicji z przodu kadłuba, właz kierowcy skutecznie blokowany przez zbyt duże nakładki na front wieży uniemożliwiające szybką ewakuację). Ostatecznie kupujemy BROŃ która ma zabijać wroga i chronić naszych. Abramsy w licznych wojnach skutecznie spełniły oba cele. Leo2 okazały się 'rozrywkowe' - dosłownie - byle rebelianci byli w stanie je rozrywać na strzępy, gdy udało się spenetrować i uszkodzić amunicję.

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 08:58

Leo 2A7 jest lżejszy od Abramsa o 2 tony.

xxx
czwartek, 15 lipca 2021, 02:08

Kolego jestem starym wojakiem na emeryturce i wiem więcej o broni pan niż ty kiedy robiłeś w pieluchy ponieważ gadasz bzdury .My nie mamy Polskiego potencjału gos-pancernego !!! Nie ma czegoś takiego., poczytaj popytaj itp zanim zaczniesz pisać bzdety. Abrams to najlepszy czołg, jeśli chodzi o zachód nie ma na razie lepszego.

Papcio
środa, 14 lipca 2021, 22:05

Dobrze , że ludzi którzy chcą być z Niemcami, którzy zrobili tyle złego nam jest garstka.

Belisarius
czwartek, 15 lipca 2021, 14:52

Ci co to zrobili już nie żyją a nasi rówieśnicy nie partycypowali w tym. Francja i Niemcy robią interesy i żyją w zgodzie nawet Rosja z Niemcami się dogaduje a co się działo na froncie wschodnim to sam wiesz.

Vixa
środa, 14 lipca 2021, 21:56

Wróć do tych swoich internetów i dowiedz się więcej, bo to co tu wypisujesz to jakieś brednie...

Ja Sam
środa, 14 lipca 2021, 21:19

Weź się puknij w dekiel z tym co się stanie

AXE
środa, 14 lipca 2021, 20:49

Ad.1. Centra serwisowe będziemy mieć na miejscu Ad.2. Nasz przemysł pancerny zniszczony po 1989 roku, podobnie jak ruszył proces zniszczenia armii Ad.3 Nie znam takich danych, na pewno ten zespół napędowy pali więcej chyba 350l/100km. Najmniej wydajna ta turbina jest na postoju, dlatego Abrams ma drugi mniejszy zespół zasilający. Plus taki że turbina jest wielopaliwowa USARMY jeździ na paliwie lotniczym JP-8. Pewnie w zależności od tego co jest lane do zbiornika spalanie może być różne. Ad.4. Na pewno musimy się o to postarać Ad.5 Rosja może grozić wszystkim i nic byśmy nie kupili Sojusze 1939 rok pokazał że nie mamy prawdziwych przyjaciół w Europie i to trzeba jasno sobie powiedzieć. Jeżeli nie mamy ich tu to trzeba ich szukać gdzie indziej. Sojusz z Niemcami? nie wiem jak sobie to wyobrazić oni cały czas trzymają się za rączki z ruskimi i robią nam koło pióra. Francja nasz sojusznik robi wszystko żebyśmy nie brali udziału w europejskich programach militarnych np. nowego czołgu. Koreański K2PL zapowiada się ciekawie tylko jest jeden problem kiedy on faktycznie będzie gotowy. Jest oczywistym że będzie trzeba go dopracowywać (choroby wieku dziecięcego) szkoda byłoby aby poprawki była naszym kosztem. M1A2 SEPv3 to na pewno solidny czołg, co nie oznacza że nie ma swoich wad.

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 15:19

To niemcy nie chcą nikogo w spółce bo boją sie ze im intratny interes odleci. Francuzi sa przychylni spółkom o ile to oni grają pierwsze skrzypce...

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
czwartek, 15 lipca 2021, 13:09

W kwestii sojuszy małe sprostowanie:Francja dwa dni wcześniej niż przewidywały umowy zakończyła mobilizacje i wkroczyła do Niemiec.Wobec informacji o mającej nastąpić inwazji sovietow na Polskę, sojuszników Niemiec,natarcie zostało wstrzymane.Uzbrojenie przewidziane na pomoc WP zostało wykorzystane do tworzenia Armii Polskiej we Francji.Wyszkoleni i uzbrojeni Karpatrzycy mieli zostać użyci do wsparcia walczącen od 11listopada z sovietami Finladii. W ramach Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego.Anglia nie miała we wrześniu 39 praktycznie żadnych liczących się sił oprócz Marynarki.Dkatego udzieliła Polsce pożyczki na zakup samolotów i silników.Pierwszy transport dotarl do Konsztancy ale po 17.09.Anglicy planowali przezut Eskadr lotnictwa bombowego przez Szwecję do Litwy by wspomóż Polsce Po 17.09. Stało się to bezcelowe.Tak pobieżnie .

królewiec
czwartek, 15 lipca 2021, 00:14

Co jak amerykanie zaangażują się w wojnę z Chinami i nie będą mogli Nam przyjść z pomocą. Co będzie jak będą potrzebowali sojuszu z Rosją . Co jak w zamian przestaną sprzedawać nam amunicję i części zamienne . Jak nie zgodzą się na serwis i remonty .Jak uziemnią F-35, F-16 ,Patrioty .

Belisarius
czwartek, 15 lipca 2021, 00:01

Pali 1500 litrów na 100km w warunkach bojowych. Leaopard 873litrow na 100km w warunkach bojowych.

ciekawy
piątek, 16 lipca 2021, 09:04

Tyle tylko że Leopard pojedzie tylko na dieslu a Abrams na dieslu, paliwie lotniczym, alkoholu i wszystkim innym co da się spalić.

Bzdura
piątek, 16 lipca 2021, 01:47

No i co z tego ?? Po bułki codziennie będziesz nim jeżdził ??

Badania
środa, 14 lipca 2021, 20:41

koniecznie proszę zrobić badania... i nie namawiać do sojuszu z bandytami.

Aaa
środa, 14 lipca 2021, 19:24

A co z polskimi zakładami pancernymi kolejny rząd doprowadza do ich likwidacji A w 2019 roku Błaszczak obiecywał że nowy czołg będzie robiony w Głowie i jak zwykle kłamstwo

Tede
środa, 14 lipca 2021, 20:31

Nowy czołg produkowany w PL może być najwcześniej za 10 lat... tyle czasu nie mamy posiadając w większości na stanie T-72/PT-91. Za 10 lat to i Leo2 będą już złomkami. Trzeba kupić nowy czołg już teraz i opracowywać np. z Koreą czołg nowej generacji, który wejdzie do produkcji za 20 lat.

Michnik
środa, 14 lipca 2021, 19:23

A amunicja?

KrzysiekS
środa, 14 lipca 2021, 20:52

Michnik Po pierwsze kupują z amunicją. Po drugie jest po części kompatybilna z tą z Leo.

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 15:20

Nie po części tylko w całości.

Dropik
środa, 14 lipca 2021, 20:23

Tez kupiona

środa, 14 lipca 2021, 21:29

Na złomowisku u Heńka.

jam onufry
czwartek, 15 lipca 2021, 15:21

To u Heńka kupiłeś swoją furę?

czwartek, 15 lipca 2021, 09:40

Heniek takiej nie ma.

y
czwartek, 15 lipca 2021, 09:02

To chyba u Was w Rosji!

zeneq
środa, 14 lipca 2021, 19:52

W pakiecie.

Widz
środa, 14 lipca 2021, 19:22

23miliardy, na tyle wyceniono TVN

andys
środa, 14 lipca 2021, 23:57

A ja myslę, że w tej grze (i podobnych) , silniejszy bierze wszystko.

dropik
środa, 14 lipca 2021, 20:03

Skąd. Jeszcze trzeba odkupić udziały w stacji i zapłacić odszkodowanie ;)

dr
środa, 14 lipca 2021, 19:52

Jak zwykle cena zawyżona.

M
środa, 14 lipca 2021, 19:20

Turbiny powinien serwisować WZL2 oddział Warszawa. Ma on pełne kompetencje w wykonywaniu takich uslug w turbinach lotniczych jak i pojazdowych.

dropik
środa, 14 lipca 2021, 20:07

Serwis beda robić Amerykanie w swoich zakładach

M
środa, 14 lipca 2021, 21:41

Skąd to wiesz?

jam
czwartek, 15 lipca 2021, 15:24

Nie wie. Dropik zawsze zmyßla :)

Bolos
czwartek, 15 lipca 2021, 00:49

Wyczytał w onecie. To taki domorosły specjalista "z internetów".

Lord Godar
środa, 14 lipca 2021, 21:07

Są akurat zakłady w Polsce , które temat turbin ogarniają .

Franz Maurer
środa, 14 lipca 2021, 19:19

kondominium moskiewsko-waszyngtońskie obsadziło swoimi ludźmi nasz rząd?

Benito
czwartek, 15 lipca 2021, 08:36

Ty rozumiesz znaczenie słowa kondominium?

Lech
środa, 14 lipca 2021, 19:17

Byliśmy satelitą sowieckim, jesteśmy satelitą jankeskim :-(

yy
czwartek, 15 lipca 2021, 08:55

Moze lepiej zacznij używać klawiatury do wbijania gwozdzi,więcej pożytku z tego będzie.

lol
środa, 14 lipca 2021, 23:29

cale szczescie

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 20:54

A Japonia, Australia, Korea Płd., Niemcy, Francja to też satelici USA? Bo wszystkie te kraje z USA(podobnie jak Polskę) łączy m.in to, że są w NATO. Moim zkromnym zdaniem, to niezłe ma Polska toważystwo. Lepsze niż Rosja, której partnerują Kirgistan, tadżykistan, Armenia, Kazachstan itp.

jam onufry
czwartek, 15 lipca 2021, 15:26

Japonia, Australia i Korea Południowa nie należą do NATO Ludzie! Skad wy sie bierzecie?!!!

Benito
czwartek, 15 lipca 2021, 08:37

Australia i Korea Pł. W nato? Hmmmm

Danisz
czwartek, 15 lipca 2021, 00:55

Ale wiesz, że żaden z tych krajów nie jest w NATO?

er
środa, 14 lipca 2021, 19:34

I dzięki Bogu...

Otto
środa, 14 lipca 2021, 20:32

lepiej być sługą bogatego pana niż biednego :D

Ghu
czwartek, 15 lipca 2021, 10:18

Nawet zakładając że masz dobre intencje to tak, lepiej...

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 21:43

Polska nie jest niczyim sługą, a z USA łączą Polskę historyczne relacje. Polska jest też sojusznikiem z NATO, podobnie jak kraje takie jak Japonia, Australia, Korea Płd. , Niemcy, Francja. To też słudzy USA:)?

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 15:30

NATO to kraje Ameryki Północnej i Europy!!!!!! Japonia, Australia i Korea Południowa nie należy do NATO. Sprawdz zanim coś napiszesz

Rzecznik MON
czwartek, 15 lipca 2021, 00:30

Wymienione prze z Ciebie kraje inwestują w własny przemysł...

Piotr ze Szwecji
środa, 14 lipca 2021, 19:14

Dobrze napisane panie Jakubie Palowski. Zgadzam się. Żyjemy w epoce w której broń i przemysł trudno rozdzielić. Oprócz serwisu Abramsów dla WZM dodałbym amunicję dla Mesko i coś co może uchodzić uwadze zwykłego śmiertelnika, lecz bardzo specjalne lufy Abramsów, które są odporne na znaczne ciśnienia, dla HSW, która wątpię aby była dziś w stanie ich produkcji w swojej lufowni. Lufy i amunicja to rzeczy, które się naturalnie zużywają podczas eksploatacji czołgu.

el ninio
czwartek, 15 lipca 2021, 15:36

Tak. Inne podejście mają niemcy bo stawiają na długość a inne amerykanie bo stawiają na ciśnienie i trwałość tylko co z tego? Ten sam kaliber, ta sama amunicja.

Krzysiu, z Polski
środa, 14 lipca 2021, 23:36

"Lufy i amunicja to rzeczy, które się naturalnie zużywają podczas eksploatacji czołgu." Dobre. Sam to wymyśliłeś, czy w jakiejś "mondrej" książce o Abramsach wyczytałeś? Jak zwykle sypiesz mądrościami spod budki z piwem i myślisz, że pozjadałeś wszystkie rozumy. Brawo ty!

dropik
środa, 14 lipca 2021, 20:09

Wszystko bedzie prosto z Ameryki. Lufy? Hahaha bardzo śmieszne

jeronimo
środa, 14 lipca 2021, 19:08

Ciekawe co teraz POpaprani powiedza pewnie ze po co nam czołgi skoro Niemcy maja Leopadry hehe zostawiliby Polske bezbronna na pozarcie Niemiec i Rosji Boze uchowaj przed cymbałami tablice Mendelejewa nikomu nieptrzebne tylko potrafili kupic

Lord Godar
środa, 14 lipca 2021, 21:09

Ciekawe czy teraz związki zawodowe zaszczekają , że się kupuje sprzęt z półki w USA ? No i co jeronimo na to powie ?

Xyz
środa, 14 lipca 2021, 20:04

Popaprani będą szczekac jak zwykle natomiast osoby myśląc będą zadawać pytania o to na jakiej podstawie (bez przetargów itp) dokonano tego zakupu (w normalnym państwie nim i CBA powinny się tym zająć i ukarać odpowiedzialne za to osoby)? Co z polskimi zakładami i dlaczego kupuje się w jakims dziwnym trybie czołgi tak by większość (praktycznie całe) zamówienie trafiło do przemysłu innego państwa jeśli ma się ofertę np na K2 dostosowane go do polskich wymagań? Jak to się ma logistycznie do polskich możliwości? Czemu nie wzięto pod uwagę innych opcji? Gdzie porównanie zdolności i kosztów dla abramsow Leo i k2pl nie tylko w zakupie ale w całym cyklu?

Kot
czwartek, 15 lipca 2021, 10:58

A jakie czołgi stanęły do przetargu na Węgrzech? Leo, Leo i Leo...

Falcon
czwartek, 15 lipca 2021, 10:49

"Pilna Potrzeba Bezpieczeństwa Narodowego" i tyle w temacie

Tede
środa, 14 lipca 2021, 20:33

K2PL może być za 10 lat a jakieś nowe czołgi potrzebujemy już teraz.

w poszukiwaniu straconego czasu
czwartek, 15 lipca 2021, 10:53

Nam czołgi były potrzebne na wczoraj , za kilka lat / czas dostawy wszystkich Abramsów , wyszkolenie załóg , itd . / może być za pózno . Podobnie z OPL , artylerią dalekiego zasięgu ,rozpoznaniem i całą resztą .

Zsa
środa, 14 lipca 2021, 19:43

Nie masz o czym ,a się produkujesz

MB
środa, 14 lipca 2021, 19:08

Wreszcie jakiś konkret. Konkretna liczba, konkretnych czołgów, w konkretnym terminie. Nie jak Borsuk - dziś prototyp, za rok badania, za dwa lata umowa, za trzy lata linia produkcyjna, za cztery lata juz bedzie 50 sztuk...

Jac
środa, 14 lipca 2021, 20:44

Tak zaczynali Turcy. Zobacz gdzie są dziś. Nawet własny czołg produkuja

Extern
czwartek, 15 lipca 2021, 15:40

Dla kontrastu: Iran zaczynał kiedyś jak my teraz, nakupowali Amerykańskiej broni pod dekiel, dziś z tego nic już nie działa bo się z USA posprzeczali i dostawy części zamarły. Oczywiście my USA nie zdradzimy bo kochamy ten kraj bezwarunkową miłością. Ale USA niestety może się na nas wypiąć bo ma dosyć inne od nas cele w geopolityce. I co wtedy zrobimy jadąc tylko na zagranicznych zakupach broni? Własne zdolności to powinna być podstawa każdego kraju który coś chce w geopolityce znaczyć, a zakupy zagraniczne powinny tylko być uzupełnieniem. Tak działają zdrowe i liczące się kraje. Jeśli nasi politycy mają choć trochę mózgu, to mimo tych zakupów nie pozwolą upaść Bumarowi.

Falcon
czwartek, 15 lipca 2021, 10:51

Jaki własny? Na licencji koreańskiej co tam wiele własnego mają?

yy
czwartek, 15 lipca 2021, 08:57

Akurat ten czolg to same problemy,ale próbują.

CBG
czwartek, 15 lipca 2021, 01:45

Dobra, produkują, ale jaki? Narazie wygląda na niesamowicie drogą wersję K2 z prawdopodobnie słabszymi miejscowymi podzespołami. Czy składanie miejscowo choć i tak z połową części z zagranicy jest warte tego, by mieć czołg drogi a jednocześnie trochę gorszy?

Bumer
czwartek, 15 lipca 2021, 00:40

Taa tylko Turcy nie brali udziału w ww2 i ich Ruscy nie ubogacili swoim ubóstwem

Zmrol
środa, 14 lipca 2021, 19:05

To jest dobra decyzja To sprawdzony nowoczesny czołg Jeśli sami nie potrafimy wyprodukować czołgu to musimy kupować A t72 m1 po modyfikacji dla WOT albo Ukrainie żeby jes sobie bardziej zmodernizwoali

Ehh
środa, 14 lipca 2021, 20:06

Dla tego właśnie kupuje się licencje i wten sposób uzyskuje się możliwości produkcyjne i produkuje przynajmniej większą część u siebie. No ale lepiej dać Amerykanom ponad 20 miliard wiadomo u nich bida a u nas dostatek kto bogatemu zabroni.

Falcon
czwartek, 15 lipca 2021, 10:53

No i za ile lat byłby ten polski czołg? Za 20? Bida będzie jak przyjdą ruskie i będziesz w rublach zarabial

BUBA
środa, 14 lipca 2021, 19:00

Nareszcie cos nowego. Najpierw Herkulesy potem bezzalogowce z Turcji teraz Abramsy. Szacuneczek MON. A ja w was nie wierzylem.

jm
czwartek, 15 lipca 2021, 11:08

Ja też mogę kupić wszystko. Powiedzcie tylko co. Niech następcy martwią się zapłatą.

maciej
środa, 14 lipca 2021, 19:32

Brawo MON

Żołnierz
środa, 14 lipca 2021, 19:24

Brawo! A teraz Narew.

Xyz
środa, 14 lipca 2021, 20:07

"Brawo a teraz Narew" Ale tak jak Herkules, bezzalogowce oraz abramsy? Wszystko z półki bez jakichkolwiek korzyści dla własnego przemysłu?

Nie inż.
środa, 14 lipca 2021, 21:22

Jakiego swojego? Przemysł już dawno jest w obcych rękach. Obudź się wreszcie zamiast pisać bzdury

Tomasz34
środa, 14 lipca 2021, 23:10

Nieprawda. Bardzo łatwo można się dowiedzieć, ile w Polsce jest firm z kapitałem polskim wynoszącym minimum 50%, czyli są to polskie firmy.

Lord Godar
środa, 14 lipca 2021, 21:10

Jeśli tak jak Abramsy , to będzie gwóźdź do trumny reszty zbrojeniówki .

Nick Name
środa, 14 lipca 2021, 18:59

Jest to wielki bląd.23 mld zl na tak naprawde stare czolgi ktore są u kresu swojego istnienia.Abrams jest w sluzbie juz 40 lat,jest wprawdzie caly czas modernizowany ale to nie jest maszyna na przyszle pole walki.Drony i jeszcze raz drony.Koszt efekt dron kosztuje niewiele czolg duzo,kilka dronow i czolg zostaje zniszczony lub mocno uszkodzony najwazniejsze ze jest wylaczony z walki.Niestety nasi decydenci nie mysla o tym.Mamy swietna firme WB Elektronics,wesprzec Panstwo powinno ta firme i powinnismy zbudowac wlasne srednie i duze drony bojowe.Mozemy to zrobic bo mamy podstawe tylko musza sie znalezc na to pieniadze(23 mld zl juz jakos znalezli?). Od drugiej wojny swiatowej wiemy ze najwiekszym wrogiem czolgu jest samolot,teraz w naszych czasach dron staje sie najwiekszym zagrozeniem dla jakiegokolwiek pojazdu.Maly w zaleznosci jaki bedzie mial ladunek dron moze zniszczyc kazdy czolg czy kazdy pojazd.Nie potrzebujemy tych czlogow tylko tysiace dronow,Rosja nigdy by nas nie zaatakowala wiedzac ze mamy drony przeciwpancerne,atak z kilku kierunkow i zaden system ochorny czy Sztora czy Relikt nie obronilby rosyjskiego czolgu. Nasze elity sa beznadziejne,brak nam wizji,gdzie sa madrzy dowodcy,przeciez widzimy sami ze swiat sie zmienia a my chcemy wladowac ogromna kase w wielkie cele ktory latwo zniszczyc(dodam ze nie mamy obrony przeciwlotniej ktora by chronila bataliony czolgow wyposazone w abramsy). Ogolnie to polityka,znowu kupujemy cos od jankesow liczac ze nam pomoga i dadza cien gwarancji ze przyjda nam z odsiecza jakby do zcegos doszlo z Rosja.Nie ludzmy sie nikt nam nie pomoze,historia lubi sie powtarzac a my doskonale pamietamy 1939 rok jak nas delikatnie mowiac"wydymano". Pozdrawiam

Rex
środa, 14 lipca 2021, 20:35

Jeden z najnowocześniejszych czołgów świata nazywasz przeżytkiem? to niby czym jest przy nim Leopard 2 jak nie złomem. Gdybyś miał rację to największe potęgi militarne rezygnowały by z czołgów na rzecz dronów... a niestety dla twojej teorii jest odwrotnie i wszyscy mocno rozbudowują siły pancerne.

Mil
środa, 14 lipca 2021, 20:34

Odwrotnie jeden maly dron to 5 czołgów. A dron klasy male to już sobie policz sam

Abram
środa, 14 lipca 2021, 20:10

Gdyby czołgi były takim przeżytkiem to np. Rosja nie zdecydowałaby się na wdrożenie najnowszych T-14 Armata a USA, Niemcy, Francja czy Chiny już dawno oddałyby swoje czołgi na złom. Co do Abramsów, to US Army planuje ich użycie aż do 2050 r, więc jeszcze sporo czasu przed nami. Podobna historia miała się zdarzyć wobec samolotu F-16, który miał według planu Pentagonu być sukcesywnie wycofywany już od 2015 r. Tak się jednak nie stało, F-16 będzie nadal służył w US Air Force jeszcze przez dziesięciolecia a i nowe wersje (modernizacje) sprawdzonego płatowca powstaną jeszcze dla klientów zagranicznych. Tyle w temacie.

ggg
środa, 14 lipca 2021, 19:39

Brednie. Minęło już 30 lat od transformacji, a polska zbrojeniówka ciągle na kroplówce. Decyzja o Abramsach jest odzwierciedleniem zrozumienia tego tematu w kręgach politycznych - koniec z żebraniem u zbrojeniówki, kto nie umiał wykorzystać 30 lat na dopasowanie się do rynku teraz na zawsze już stanie się zakładem remontowym.

DronePilot
środa, 14 lipca 2021, 19:34

Absolutna racja. Stosunek ceny do efektu jest bezporownywalny na korzyść dronow. Prosze przeanalizować jak drony okazaly sie skuteczne w konflikcie ormiansko-azerskim. Trzeba byc naiwnym, zeby uwazac czolg za przyszlosc pola walki.

Nie inż.
środa, 14 lipca 2021, 21:28

Stosunek ceny do efektu jest jaki? Hihi Trzeba być naiwnym aby konflikt Karabachu z ubiegłego roku dawać jako argument w tezie o zmierzchu czołgów.

Rex
środa, 14 lipca 2021, 20:36

Drony przeciw 30 letnim pojazdom bez obrony aktywnej. Obecnie wszystkie potęgi militarne rozbudowują siły pancerne ...widocznie nie mają tej wiedzy co Ty :)

Telamon
poniedziałek, 19 lipca 2021, 09:06

W pierwszej kolejności inwestują w obronę plot i systemy walki elektronicznej. Których my nie będziemy mieć bo wszystko włożymy w czołgi... Więc tak - góry Karabach w wydaniu polskim są jak najbardziej prawdopodobne.

gnago
środa, 14 lipca 2021, 18:49

https://www.defence24.pl/przeciwko-armatom-europa-i-usa-pracuja-nad-nowym-orezem-dla-czolgow-analiza W tym zakresie zakup wyglada na idiotyzm militarny

Danisz
środa, 14 lipca 2021, 21:22

póki co Armat nie ma (choć w ubiegłym roku miało ich być 2300 w linii), a Ruscy stawiają na tanią moderkę T-72

andys
czwartek, 15 lipca 2021, 00:09

A moze by tak dogadać sie z Rosjanami- wy nie produkujecie Armat, my nie kupujemy Abramsów , a dłubiemy przy swoim czolgu lub europejskim.

aaaa
czwartek, 15 lipca 2021, 13:05

Dogadać z Rosjanami? Nie wiem co wziąłeś ale bierz tego połowę :D Ich nie interesuje dogadywanie się z Polską. No chyba, że to był taki żart z okazji dzisiejszej rocznicy bitwy pod Grunwaldem.... to spoko :D 611, gdyby ktoś pytał. ;)

Rex
środa, 14 lipca 2021, 20:38

To dziwne że USA je kupuje... Australia je kupuje, Niemcy kupujęLeo2, Brytyjczycy modernizują Challangera2 ... przecież to idiotyzm militarny! . A nie ...bo te nowe rozwiązania to będą może za 10-20 lat albo później a wzmocnień trzeba już teraz.

ty i ja
środa, 14 lipca 2021, 18:47

fajne zdiecie niewidza ich a oni sami sie poddaja

skazany
środa, 14 lipca 2021, 19:17

sraj na muchy bedzie wiosna

Sidematic
środa, 14 lipca 2021, 18:44

Polski przemysł zbrojeniowy od dłuższego czasu stał na krawędzi katastrofy. Dzisiaj, dzięki decyzji Prezesa i Ministra wykonaliśmy znaczący krok naprzód.

Inzyniez emigrant
niedziela, 1 sierpnia 2021, 00:18

Polska produkowala czolgi przez caly PRL, potem jeszcze krotko zanim styropian nie zaczal rzadzic. Dzisiaj gdy rozlozyli na lopatki polski przemysl obronny, wmawiaja ciemnemu ludowi, ze kupia urbrojenie od Amerykanow. Pytam sie dlaczego kraj ktory mial doswiadczenie w budowie czolgow na owe czasy najnowoczesniejszych na swiecie, dzisiaj zachowuje sie jak Bangladesz, albo Etiopia uznajac ze stracil zdolnosc ktora posiadal? Moze jednak to jest dlatego, ze ignorancja rzadzacych osiagnela poziom zerowy? Ludzie, czy wy nie widzicie ze ten kraj pod takim przywodztwem sie zwija i to sie zwija przez ostanie ponad 30 lat rzadow styropianowcow? To zupelnie nie ma znaczenia czy sie nazywaja prawica czy lewica, oni wszyscy sa jednego sortu. Ten sort sie nazywa dyletanci. Cisnie sie tylko jedna mysl: "miales chamie zloty rog, zostal ci sie jeno sznur". A kto powiedzial ze nie mozna uruchomic na nowo produkcji czolgow w Labedach zatrudniajac tam inzynierow z prawdziwego zdarzenia, nawet z polonijnego importu gdy krajowcy sa niemoty?

Mosparko
środa, 14 lipca 2021, 20:23

Znaczy jaki krok? Do ostatecznego unicestwienia tegoż przemysłu?

Mospanie
czwartek, 15 lipca 2021, 10:05

Nie załapałeś pointy suchara z czasów Gomułki.

123
środa, 14 lipca 2021, 20:01

Przy zakupie Leo tez tak mówiono .... a raczej po dostawie Leo2a4 wycięto produkcje i rozwój czołgów w Polsce po sukcesie w Malezji lewica wycięła odlewnie wierz i zakład produkujący silniki dla wojska to była wielka pomoc rządowych dla przemysłu ??? poza tym K2PL dostępny za kilka kilkanaście lat inne konstrukcje tez fakt może i przemysł by zyskał ale wojsko by dostało wozy za kilka lat jak nie dłużej widząc co teraz się dzieje z modernizacjami. A w porównaniu z tymi abramsami to cały nasz park czołgowy to skansen.

Tweets Defence24