Pancerny reset w Norwegii. Nowy czołg, czy modernizacja Leoparda?

31 stycznia 2018, 13:50
LEOPARD_ferdig
Fot. Forsvaret.

Norweski parlament zdecydował, że w siłach zbrojnych zostanie utrzymana zdolność wykorzystania czołgów podstawowych. Jak dowiedział się Defence24.pl, nie ustalono jednak na razie, czy zostanie to zrealizowane poprzez modernizację istniejących Leopardów 2, czy też zakup nowego czołgu.

Jak poinformował Defence24.pl Lars Gjemble z służb prasowych resortu obrony Norwegii, „Parlament Norwegii zdecydował w grudniu 2017 roku o utrzymaniu zdolności w zakresie nowoczesnych czołgów podstawowych (Main Battle Tank) dla Wojsk Lądowych Norwegii. Platforma, na której zostanie oparta ta zdolność, zostanie wybrana w ramach konkurencyjnego procesu pozyskania”.

W grudniu 2017 roku norweski parlament przyjął bowiem długofalowy plan rozbudowy potencjału wojsk lądowych. Zakłada on m.in. dalsze poszerzenie zakresu inwestycji w bezpośrednią obronę przeciwlotniczą wojsk lądowych. Jak wiadomo, Oslo chce między innymi wdrożyć mobilny system oparty na rozwiązaniach zestawu NASAMS, z wyrzutniami na HMMWV, jak i na M113, z rakietami AIM-120 AMRAAM i IRIS-T. Innym priorytetowym obszarem są jednak wojska pancerne.

Pierwotnie w Norwegii planowano modernizację posiadanych około 50 czołgów Leopard 2A4 NO. Na razie jednak nie podjęto wiążących decyzji w tym zakresie. Ulepszenie Leopardów rozważane jest równolegle z zakupem nowego czołgu podstawowego.

W przesłanym oświadczeniu przedstawiciel resortu obrony podkreślił, że wkrótce zostanie opracowany szerszy program zakupów, uwzględniający zarówno różne rozwiązania, jak i kwoty środków publicznych przeznaczone na program. Zaznaczył jednak: „Parlament zdecydował, że nowoczesna zdolność czołgów podstawowych (MBT) powinna zostać utrzymana w przyszłości. Zdolność MBT jest włączona w plan długofalowy. Typ czołgu podstawowego musi dopiero zostać określony”.

W odpowiedzi na pytanie o datę planowanego wycofania czołgu Leopard 2 ze służby w siłach zbrojnych Norwegii Lars Gjemble zaznaczył, że „kilka państw europejskich planuje utrzymanie Leopardów 2 (…) w następnej dekadzie, a może nawet w latach 2030. To też jest alternatywa do rozważenia dla Norwegii”.

Podkreślił też, że nie wyznaczono daty zawarcia kontraktu na ewentualną modernizację czołgów Leopard 2. Zwrócił uwagę, że dopiero zostanie określone „czy Leopard jest wybrany jako platforma MBT w przyszłości”.

Norweski resort obrony chce zatem przeanalizować różne warianty rozwoju zdolności w zakresie czołgów podstawowych. Dopuszcza przy tym zarówno utrzymanie w służbie i głębszą modernizację czołgów Leopard 2, ale i pozyskanie nowej platformy. Decyzja parlamentu Norwegii jest kolejnym sygnałem zainteresowania zdolnościami nowoczesnych czołgów podstawowych, czy w ogóle uzbrojeniem wojsk lądowych.

Przypomnijmy, że w grudniu Oslo zamówiło 24 południowokoreańskie haubice samobieżne K9, a od kilku lat realizowany jest program dostaw i modernizacji bojowych wozów piechoty CV-90. Wyposażenie norweskiej armii, jeżeli chodzi o ciężkie wozy bojowe, uzupełnią też czołgi podstawowe.

Również Dania i Szwecja zwiększają swoje zdolności wojsk pancernych, zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym. W obydwu tych państwach wykorzystywane są głęboko zmodernizowane Leopardy 2 (w różnych odmianach). Liczba czołgów pozostających w służbie ma być jednak istotnie większa, niż planowano jeszcze kilka lat temu. Decyzję w sprawie przywrócenia do eksploatacji i modernizacji (do wersji 2A7V) partii Leopardów 2A4 podjęły też Niemcy, a w ubiegłym roku podpisano stosowny kontrakt.

Z kolei w Norwegii zdecydowano o utrzymaniu zdolności „nowoczesnych” czołgów podstawowych, jak i „resecie” modernizacji. Na razie bowiem Oslo dopuszcza zarówno modernizację Leoparda (co było planowane wcześniej, i nadal jest prawdopodobną opcją), ale i zakup innej, niezdefiniowanej jeszcze platformy klasy czołgu podstawowego.

Niezależnie od ostatecznej decyzji Norwegów jedno jest pewne. Zmiany w otoczeniu bezpieczeństwa Europy i analiza przebiegu ostatnich konfliktów powodują zwiększone zainteresowanie klasycznymi czołgami podstawowymi, również w armiach które w dużym stopniu skupiały się na operacjach ekspedycyjnych.

Reklama
Tweets Defence24