Nowy dowódca Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego Sojuszniczego Dowództwa Transformacyjnego NATO

27 sierpnia 2021, 15:01
E9ykckoWYAUjDrh 2
Fot. MON
Reklama

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, szef resortu Mariusz Błaszczak wyznaczył na stanowisko dowódcy Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego Dowództwa Transformacyjnego NATO gen. dyw. Piotra Malinowskiego.

Gen. Malinowski obejmie to stanowisko z dniem 1 października br. Do tego czasu będzie nadal pełnił funkcję Dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy (Joint Force Training Centre — JFTC). Bieżącą funkcję otrzymał z kolei decyzją MON z dniem 1 lipca br., a wcześniej był Szefem Sztabu w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ).

Wcześniej zajmował szereg stanowisk służbowych, począwszy od dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego, poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO oraz dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej. 

W latach 1999, 2010 oraz 2015 generał kończył kolejne studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim na kierunkach związanych z zarządzaniem wojskami oraz bezpieczeństwem narodowym. Ponadto uczestniczył w wielu formach doskonalenia zawodowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi ukończył kurs doskonalenia oficerów rozpoznania ogólnowojskowego w Akademii Obrony Narodowej, kurs oficerów sztabowych NATO w Hadze, a także kurs planowania dla oficerów sztabowych NATO w szkole NATO w Oberammergau.

Gen. Malinowski pełnił też służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku szef oddziału rozpoznawczego, oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygady. W 2008 wyznaczono go na stanowisko starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii, gdzie pełnił służbę do lipca 2011 roku i zajmował się tam zagadnieniem celi sił zbrojnych.

W latach 2011-2012 służył natomiast w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku zastępca szefa sztabu dywizji. W 2013 roku objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w AON w Warszawie, które ukończył jako prymus. Po ich ukończeniu objął stanowisko dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej w dniu 30 listopada 2015 roku. W marcu 2018 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, a w listopadzie 2019 wspomniane stanowisko szefa sztabu DG RSZ.

image
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Reklama
mm
sobota, 28 sierpnia 2021, 17:52

Znam człowieka. Jeden z nielicznych rozsądnych naszych generałów. Niepokoją mnie jednak te szybkie awanse, nieco ponad rok szef sztabu dywizji, niecałe dwa lata szef sztabu DG, trzy miesiące (!!!!) Bydgoszcz. Łatwo można popaść w samouwielbienie.

D
sobota, 28 sierpnia 2021, 01:18

PCPBTNATO, CSSOPT.... :) :) Żebyśmy mieli np tyle satelit rozpoznawczych czy samolotów co tych literk

Tweets Defence24