Nowe zasady dla ubiegających się o służbę w obcym wojsku

9 grudnia 2020, 14:18
Bundeswehra
Fot. Bundeswehr/Jana Neumann
Reklama

9 grudnia do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. Jakie zmiany zawiera ten projekt?

Temat jest ciekawy, ponieważ z roku na rok rośnie liczba zainteresowanych służbą w innych armiach i organizacjach wojskowych. Służbą taką zainteresowane są zarówno osoby, które nie są jeszcze żołnierzami i nie złożyły przysięgi wojskowej, jak i żołnierze rezerwy. Osobiście znam przypadki Polaków, którzy po zakończeniu służby w polskiej armii wyjechali np. do Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii lub Niemiec i po kilku latach powtórnie zainteresowali się służbą wojskową w jednej z sojuszniczych armii. Zatem nowelizacja przepisów na pewno zwróci ich uwagę. Dodatkowo Polacy są mile widziani jako potencjalni rekruci dla Bundeswhery, US Army, Legii Cudzoziemskiej czy British Army. 

Nowelizacja rozporządzenia

Resort właściwy do spraw wewnętrznych przedłożył do uzgodnień projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. Dokument wraz z załącznikiem i uzasadnieniem udostępniono w serwisie legislacja.gov.pl.

Projekt zakłada zmianę obowiązującego obecnie wzoru wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej” stanowiącego załącznik do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. poz. 438).

Jak wskazano w uzasadnieniu zmiana polega głównej mierze na ujęciu we wzorze nazwy dodatkowego dokumentu, który będzie wymagany jako kolejny załącznik do wniosku. Dodatkowo wprowadzono poprawki natury redakcyjnej np. zmianę wyrażenia „numer ewidencyjny Pesel” na „numer Pesel” oraz uaktualniono publikatory aktów prawa ujętych w treści rozporządzenia.

Nowym wymaganym załącznikiem do wniosku jest oświadczenie osoby wnioskującej, że nie jest ona ujawniona w „Krajowym Rejestrze Zadłużonych”. Zmiana ta wynika wprost z artykułu 25 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, z późn. zm.), który wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Tytułem przypomnienia warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 199d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej udziela albo odmawia jej udzielenia minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych, z zastrzeżeniem, że obywatelom polskim będącym byłymi żołnierzami zawodowymi zgody udziela albo odmawia jej udzielenia Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego.

Reklama
Link do produktu: https://sklep.defence24.pl/produkt/kompania-braci/
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 8
Reklama
Hłodny
piątek, 18 grudnia 2020, 09:58

Patrząc na rasizm jaki często się objawia wobec Polaków na wyspach, na pewno są mile widziani w British Army.

z Prawej Flanki
poniedziałek, 14 grudnia 2020, 15:48

do niemieckiej,francuskiej ,brytyjskiej czy amerykańskiej to dadzą zgodę!! a co jeśli bym chciał służyć w białoruskiej ,ukraińskiej, rosyjskiej lub izraelskiej!!??Autor nic nie wspomina na ten temat!!czyżby to było niepoprawne politycznie!??A tak wogóle to jestem przeciw aby polak strzelał do polaka w obcej służbie!!!

Wysz
piątek, 8 stycznia 2021, 09:35

Bo z niemiecka, francuska, brytyjska i us armią jesteśmy w sojuszu NATO ?

Legislator
czwartek, 10 grudnia 2020, 12:44

Konkurencja :)?

placek23
czwartek, 10 grudnia 2020, 10:15

"Dodatkowo Polacy są mile widziani jako potencjalni rekruci dla Bundeswhery, US Army, Legii Cudzoziemskiej czy British Army." Nie wiem jak jest w innych armiach, ale w przypadku Bundeswehry takie twierdzenie idzie zbyt daleko. Generalnie służyć w Bundeswehrze mogą wyłącznie "Niemcy w rozumieniu art. 116 ustawy zasadniczej". Cudzoziemcom niemieckie MON może w indywidualnym przypadku wyrazić zgodę na służbę wojskową bez niemieckiego obywatelstwa, gdy jest to połączone z pilną potrzebą służbową. W praktyce są to bardzo nieliczne przypadki.

carl fath
sobota, 12 grudnia 2020, 19:27

Od dawna Polacy służą w BW, a co do LE to żeby służyć oficjalnie trzeba mieć pozwolenie Ministra.

Qpa
piątek, 11 grudnia 2020, 11:30

Legia francuska to nawet zgody nie trzeba mieć ale armia niemiecka to wątpię też żeby Polak mógł służyć

tut
środa, 9 grudnia 2020, 21:14

Czyli co? Zaciąg do armii europejskiej? Kto nami rządzi?

Tweets Defence24